Варченко-Троценко Лілія Олександрівна

Контактна інформація

485-20-87
l.varchenko@kubg.edu.ua
вул. Тимошенка, 13-Б, каб. 004-А

Варченко-Троценко Лілія Олександрівна

Науковий співробітник Центру технологій дистанційного навчання

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • проведення наукових досліджень з питань e-learning;
 • надання викладачам Університету інформаційної, організаційної та технічної підтримки щодо створення навчальних відеоматеріалів та впровадження інноваційних педагогічних технологій в електронні навчальні курси;
 • моніторинг та адаптація світового досвіду використання інструментів e-learning.

Біографія

 • 2010 р. – закінчила з відзнакою Київський університет імені Бориса Грінченка за спеціальністю "Інформатика" спеціалізація "Фахівець у галузі освітніх вимірювань".
 • 2010-2015 рр. – викладач кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка.
 • З 2011 року працює в НДЛ інформатизації.
 • 2011-2013 рр. – вчитель інформатики Київського військового ліцею імені Івана Богуна (сумісництво).
 • 2014-2017 рр. – вчитель інформатики в НВК "Новопечерська школа" (сумісництво).
 • 2015-2017р. – старший викладач кафедри реклами і зв'язків з громадськістю Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка (суміщення).
 • 2017р – захист кандидатської дисертації «Wiki-технологія як засіб підтримки проектної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей університету» (13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті) та здобуття ступеню кандидата педагогічних наук (доктора філософії).
 • З 2018 р - старший викладач кафедри комп'ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій і управління Київського університету імені Бориса Грінченка (суміщення).

Професійний і науковий інтерес

 • Організація інформаційного освітнього середовища університету з використанням wiki-технологій.
 • Впровадження технологій дистанційного навчання в освітній процес.
 • Використання технологій перевернутого навчання, формувального та пірінгового оцінювання в ЕНК.
 • Створення та використання відеоматеріалів в e-learning.