Подання статей до наукового фахового журналу «The modern higher education review»

Поділитися

Кінцевий термін прийому рукописів: 01 червня 2022 року
Контакти: м. Київ, вул. Тимошенка, 13-б, к. 408, сайт журналу «The Modern Higher Education Review»

 

 

Подання статей до наукового фахового журналу «The modern higher education review»

Науково-дослідна лабораторія освітології Київського університету імені Бориса Грінченка запрошує науково-педагогічних працівників, науковців, здобувачів вищої освіти до подання статей до №7, 2022 р. наукового журналу «The Modern Higher Education Review». 

Науковий журнал «The Modern Higher Education Review»  входить до переліку наукових фахових видань України (категорія Б), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії за спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки, 012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями), 016 – Спеціальна освіта (наказ МОН України від 02.07.2020, №886).

Журнал входить до реферативних і наукометричних баз: DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible, Eurasian Scientific Journal Index, WorldCat, Open Ukrainian Citation Index, Polska Bibliografia Naukowa та ін.

 
Створено: 11/02/2022 15:55