Реалізація наукового дослідження ефективності «Постдипломної кроскультурної супервізійної програми в галузі психологічного консультування та травмотерапії» в умовах соціально-економічної і політичної ситуації в Україні

Реалізація наукового дослідження ефективності «Постдипломної кроскультурної супервізійної програми в галузі психологічного консультування та травмотерапії» в умовах соціально-економічної і політичної ситуації в Україні

26 грудня 2019 року
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б

 

   

 

26 грудня 2019 року на засіданні Вченої ради Університету Грінченка затверджено звіт про проміжні результати реалізації наукового дослідження ефективності «Постдипломної кроскультурної супервізійної програми в галузі психологічного консультування та травмотерапії» в умовах соціально-економічної і політичної ситуації в Україні. Дослідження реалізовувалось у рамках співпраці кафедри практичної психології (завідувач – Лозова О.М., доктор психологічних наук, професор) Інституту людини з факультетом психології та консультування Ріджент університету (США).

У рамках проведеного дослідження було обґрунтовано раціо-гуманістичний підхід як методологічного базису для експертизи «Постдипломної кроскультурної супервізійної програми в галузі психологічного консультування та травмотерапії», визнаною ефективною в умовах соціально-економічної і політичної ситуації в Україні. Слухачами Програми стали фахівці психологічної галузі, студенти старших курсів, які мають базову психологічну освіту; бенефіціарами – ветерани ООС, їхні сім’ї, широкий загал.

На підставі узагальнення досвіду реалізації науковцями Ріджент університету «Постдипломної кроскультурної супервізійної програми в галузі психологічного консультування та травмотерапії» в Інституті людини Університету Грінченка було укладено освітню програму «Консультаційна психологія» та організовано практику студентів освітньої програми «Практична психологія» на базі Центру психологічного консультування та травмотерапії «OPEN DOORS» (м.Київ), з яким співпрацює Ріджент університет.

 

Матеріали надано НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

Реалізація наукового дослідження ефективнос...