Основні заходи, спрямовані на запобігання, виявлення та протидію корупції

Шановні співробітники, студенти, аспіранти, докторанти, слухачі!

Щоб запобігти корупції в Університеті кожен з нас зобов’язаний:

1. Не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень.

2. Утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення.

3. Невідкладно інформувати особу, відповідальну за запобігання корупції в Університеті або директора інституту/декана факультету, ректора про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю Університету.

4. Невідкладно інформувати особу, відповідальну за запобігання корупції в Університеті або директора інституту/декана факультету, ректора про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень співробітниками Університету.

5. Невідкладно інформувати особу, відповідальну за запобігання корупції в Університеті або директора інституту/декана факультету, ректора про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.