Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків в Київському університеті імені Бориса Грінченка

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків в Київському університеті імені Бориса Грінченка за 2019 р.