Кутузов Олександр Геннадійович

Кутузов Олександр Геннадійович

Почесний професор Університету

Біографія

Доктор педагогічних наук, професор, колишній ректор Московського міського педагогічного університету. Доктор педагогічних наук (2005), старший науковий співробітник (1993), професор (2006).

Рішенням Вченої ради Університету від 22 листопада 2010 р. (протокол №9) присвоєно звання почесного професора за особистий внесок у розвиток міжвузівських зв’язків – Московського гуманітарного педагогічного інституту та Київського університету імені Бориса Грінченка, налагодження навчально-наукового співробітництва та реалізацію освітніх проектів.