Засідання ректорату 20 травня 2013 р.

IMG 6057620 травня 2013 року
вул. Воровського 18/2

 

  

 

На черговому засіданні проректор з наукової роботи Л.Л.Хоружа підкреслила необхідність входження наукових журналів Університету до науково-метричних баз даних. У своїй доповіді Людмила Леонідівна також акцентувала увагу на плануванні навчання науково-педагогічних працівників, на якому вони зможуть ознайомитися із особливостями оформлення наукових публікацій у зарубіжних виданнях.

Проректор з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи О.П.Турунцев наголосив на необхідності суворого виконання вимог Постанови КМУ «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 30.11.2011 року № 1232.

Проректор з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Т.Ю.Бєлофастова поінформувала всіх присутніх про організацію та проведення загальноуніверситетської звітно-виборної конференції студентів, на якій передбачено звітування студентського парламенту Університету за 2012-2013 навчальний рік та обрання його нового керівництва.

Про удосконалення порядку прийняття на роботу до Університету повідомила радник ректора з правових та кадрових питань Ю.О.Даценко.

Директор Інституту мистецтв К.Ю.Бацак доповів про хід підготовки до проведення концерту "Абітурієнту 2013 року присвячується...", який відбудеться 10 червня 2013 року у колонному залі ім.М.Лисенка Національної філармонії України.

Про створення бази магістерських робіт та можливості перевірки робіт випускників на плагіат поінформувала завідувач НДЛ інформатизації освіти О.П.Буйницька.

На ректораті також обговорювалися питання про виконання заходів з відзначення 150-річчя з Дня народження Б.Грінченка, про впорядкування території біля його пам’ятника та про підготовку аудиторій до нового навчального року.

З усіх питань прийнято узгоджені рішення.