Центри компетенцій для студентів Університету Грінченка

11 вересня 2017 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

 

 

Навчальний рік в Університеті Грінченка розпочався з упровадження Нової освітньої стратегії. Відтепер студенти грінченківці набуватимуть практичних знань та умінь у Центрах компетенцій. Про це йшлося 11 вересня 2017 року на засіданні ректорату, під час якого ректор Віктор Огнев’юк наголосив на необхідності врахування в освітньому процесі сучасних практик та наукових досліджень. За цієї умови робота у Центрах компетенцій сприятиме підготовці конкурентоздатних фахівців–професіоналів.

В Інститутах та Факультетах Університету створено такі центри:

  • в Інституті журналістики: «Центр ефірного і цифрового радіомовлення», «Інформаційно-аналітичний центр», «НВЦ «Грінченко-Інформ»;
  • в Інституті філології «Центр перекладу», «Центр прикладних комунікативних технології», «Центр сходознавчих студій», «Центр прикладних лінгвістичних технологій», «Центр культури української мови», «Лінгвістичний центр навчання германських мов», «Центр технологій навчання літератури», «Літературний театр»,
  • в Педагогічному інституті: «Центр самопізнання і саморозвитку», НМЦ «Творчої педагогіки».
  • в Інституті мистецтв: «Проектне бюро з копі центром», «Майстерня графіки», «Творча лабораторія-театр танцю «Грін»;
  • на Історико-філософському факультеті: «Центр археологічних досліджень», «Центр критичного мислення»;
  • на Факультеті права та міжнародних відносин: «Зал судових засідань», «Центр дипломатичної та протокольної служби»;
  • на Факультеті інформаційних технологій: «Лабораторія вбудованих мереж і 3D моделювання», «Центр моделювання і програмування», «Центр «живої математики», «Центр економічної дидактики», «Центр основ управління»,
  • на Факультеті фізичного виховання і спорту «Медико-біологічний центр: Кабінет анатомії та фізіології, Кабінет основних медичних знань, Кабінет масажу», «Тренінговий центр», «Спортивний комплекс».