Ректорат оговорив організацію вступної кампанії 2018 року

IMG_085514 травня 2018 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

  

 

 

14 травня 2018 року відбулось чергове засідання ректорату, в ході якого було обговорено важливі й актуальні питання. Розпочав засідання ректор Огнев’юк В. О., який звернув увагу на виконання попередніх доручень ректорату. Було обговорено питання про організацію вступної кампанії в Університеті. З даного питання доповів проректор з науково-методичної та навчальної роботи Жильцов О.Б., який розповів, що з 14 травня 2018 року розпочалася реєстрація магістрів спеціальностей 061, 032, 033, 053, 291 на ЗНО з іноземної мови та спеціальності 081 на єдине фахове вступне випробування. Реєстрація відбувається у кожному університетському корпусі відповідальними особами.

Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних і наукових працівників Університету інформували ректор Огнев’юк В. О. та радник ректора з кадрових та правових питань Даценко Ю.О.

У ході засідання було обговорено проведення профорієнтаційного вернісажу, який планується 19 травня 2018 року в начальному корпусі Університету №1 за адресою вул. Маршала Тимошенка, 13-Б. Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Войцехівський М.Ф. поінформував про процес підготовки заходу.

Проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Морзе Н. В. та проректор з науково-методичної та навчальної роботи Жильцов О.Б. розповіли про організацію тестування науково-педагогічних працівників щодо знання законодавчої бази. Зокрема, проректорами було підготовлено відповідний тест для науково-педагогічних працівників на базі Moodle та за допомогою Google форми. Основна мета цього тесту - ознайомити працівників із нормативною базою з питань організації освітнього процесу. Також Морзе Н.В. доповіла про структуру електронного кабінету викладача, представивши на розгляд членам ректорату пропозиції до його організації.

Проректор з наукової роботи Віннікова Н. М. винесла для розгляду членів ректорату рекомендації до вступу в аспірантуру та докторантуру Університету у 2018 році. Також Віннікова Н. М. поінформувала про підсумки щорічного Конкурсу на здобуття премії імені Бориса Грінченка.

На засіданні було заслухано інформацію декана Факультету права та міжнародних відносин Грицяка І.А. про розвиток фахових компетеностей у студентів Факультету права та міжнародних відносин.

Декан Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Лопатенко Г.О. поінформував про робочу поїздку до Університету фізичного виховання, Будапешт, Угорщина.

Про підписання договору з Інститутом європейських студій Факультету політології та міжнародних досліджень Варшавського університету доповідали проректор з наукової роботи Віннікова Н.М., декан Факультету інформаційних технологій та управління Михацька А.В., декан Факультету права та міжнародних відносин Грицяк І.А. та декан Історико-філософського факультету Александрова О.С.

На ректораті розглядалися й інші актуальні питання з яких прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.