Засідання ректорату Київського університету імені Бориса Грінченка 08 квітня 2019 р.

IMG_085508 квітня 2019 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

  

 

 

8 квітня 2019 року відбулося засідання ректорату, на якому було здійснено аналіз планів роботи кафедр з поліпшення якості освіти, створення ЕНК, досліджень та публікацій в науково-метричних базах; обговорено результати оновлення магістерських програм; вирішено питання щодо внесення дисципліни «Інклюзивна освіта» до навчальних планів підготовки бакалаврів педагогічного напряму.

На ректораті також розглядалися інші питання поточної діяльності Університету.

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.