Положення про Вчену раду Університету

ПРО ВЧЕНУ РАДУ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вчена рада Київського університету імені Бориса Грінченка IV рівня акредитації (далі – Університет) є колегіальним органом управління, який утворюється строком на п’ять років згідно зі ст.36 Закону України “Про вищу освіту”.

1.2. У своїй роботі Вчена рада Університету керується Законом України “Про вищу освіту”, нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Статутом Університету і цим Положенням, а також іншими чинними нормативно-правовими актами.

1.3. Положення про Вчену раду затверджується Конференцією трудового колективу Університету.

pdfПоложення "Про вчену раду"