Жильцов Олексій Борисович

Проректор з науково-методичної та навчальної роботи

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, професор

Біографія

  • У 1990 році закінчив фізико-математичний факультет Київського державного педагогічного інституту імені М.М. Горького за спеціальністю "Математика, інформатика".
  • У 1994 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 - методика навчання математики на тему "Розвиток розумової діяльності учнів 7-х класів середньої школи при вивченні математики з використанням НІТ".
  • Автор понад 30 наукових і науково-методичних праць, серед яких 11 навчальних посібників.

Професійний і науковий інтерес

Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі вищої школи.