Александрова Олена Станіславівна

Александрова Олена Станіславівна

Декан Історико-філософського факультету

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор філософських наук, професор

Біографія

Народилась 20 квітня 1978 року у м. Запоріжжя. Громадянка України. На території України проживає від народження.

 • У 1995 році вступила до Запорізького державного університету, який закінчила з відзнакою у 2000 році за спеціальністю "Історія" і отримала кваліфікацію "Вчитель історії і суспільствознавства".
 • З 2001 року по 2003 рік навчалася на факультеті післядипломної освіти Запорізького державного університету і отримала спеціальність "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", кваліфікацію "Економіст- менеджер".
 • З 2002 року по 2004 рік навчалася на факультеті післядипломної освіти Запорізького державного університету і отримала спеціальність "Психологія", кваліфікацію "Психолог".
 • З 2000 року по 2003 рік навчалася в аспірантурі Запорізького державного університету за спеціальністю 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії.
 • У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Конкуренція як принцип суспільного розвитку: соціально-філософський аналіз" у Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського (м. Сімферополь, АР Крим).
 • З 2007 року по 2010 рік навчалася у докторантурі Запорізького державного університету за спеціальністю 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії.
 • У 2008 році отримала грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених.
 • У 2010 році достроково захистила докторську дисертацію на тему "Становлення середнього класу в сучасному українському суспільстві" у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманва, м. Київ. Учені звання доцента і професора отримала відповідно у 2006 та 2011 роках.

Трудова діяльність:

 • 2003 року по 2011 рік працювала на кафедрі філософії Запорізького національного університету на посадах асистента, доцента, професора кафедри філософії.
 • З 2005 року по 2008 рік працювала вченим секретарем спеціалізованої вченої ради у Запорізькому національному університеті з правом прийняття дисертацій до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії.
 • З 2012 року по 30.06.2016 рік працювала завідувачем кафедри філософії в Інституті суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка.
 • З 2015 року — голова спеціалізованої вченої ради у Київському університеті імені Бориса Грінченка з правом прийняття дисертацій до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальностей 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії, 09.00.11 — релігієзнавство.
 • З 01.07.2016 року — декан Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

Соціальна філософія і філософія історії, філософія економіки. 

Інше

Відзнаки:

 • грамота НАН України за монографію "Конкуренція: благо чи зло. Специфіка і тенденції розвитку" (2007 рік);
 • грамота НАН України за монографію "Специфіка становлення та розвитку середнього класу в умовах перехідного періоду сучасного українського суспільства" (2009 рік);
 • стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених (2008-2010 роки);
 • грамоти Запорізького національного університету за активну наукову діяльність (2006 р., 2008 р., 2009 р., 2010 р.);
 • грамоти Київського університету імені Бориса Грінченка за сумлінну працю, активну участь у громадському житті Університету, наукову діяльність (2013 р., 2016 р.);
 • Подяка Міністерства освіти і науки України (2014 рік);
 • грамоти Київського національного університету імені Тараса Шевченка за високий організаційний і методичний рівень підготовки і проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2014/2015 навчального року та 2015/2016 навчального року.

Член редколегій видань : фахового видання "Неперервна професійна освіта: теорія і практика"; фахового видання Освітологія/Oswiatologia: українсько-польський журнал.

Автор близько 110 наукових праць, у т.ч. 7 монографій (2 одноосібні, 5 — у співавторстві), 70 статей у спеціалізованих фахових виданнях, 33 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях.