Стільці для глядацької зали Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка повтор 2