{slide=Кафедра англійської мови|closed}

Іноземна мова (1 курс)_1
(Автор: Гродський І.Я.)

Курс призначений для студентів напряму підготовки 6.010201 «Фізичне виховання» ОКР «Бакалавр»
Наказ № 345 від «27» червня 2013 р. Структура
Іноземна мова для студентів спеціальності «Менеджмент» (1 курс)
(Автор: Бондар О.Ю.)
Курс призначений для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”, ОКР «Бакалавр»
Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура
Практика усного та писемного мовлення (2 курс, 2 семестр)
(Автори: Козлова О.С., Чернігівська Н.С.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура
Іноземна мова для спеціальності "Інформатика" (1 курс, 1 семестр)
(Автор: Заяць Л.І.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 398 від «01» жовтня 2014 р. Сруктура

Ділова іноземна мова (англійська) (5 курс, з.ф.н.)
(Автор: Лисенко Г. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст», «Магістр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Іноземна мова (поглиблене вивчення, 2 курс)
(Автор: Михайлик О. П.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

{slide=Кафедра англійської філології|closed}

Лексикологія англійської мови (3 курс)
(Автор: Ільїнкова Н.М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 114 від «13» березня 2013 р. Структура

Теоретична фонетика (4 курс)
(Автор: Мосьпан Н.В.)

Курс призначений для студентів напрямів підготовки: 6.020303 "Філологія (мова та література англійська)", 6.020303 "Філологія (українська мова та література)", ОКР «Бакалавр»
Наказ №71 від «28» лютого 2014 р. Структура
Стилістика англійської мови (4 курс)
(Автор: Стрельченко К. С.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 582 від «24» грудня 2014 р. Структура
Критичне читання (2 курс, ІІІ семестр)
(Автор: Катернюк В. В.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 574 від «02» грудня 2015 р Структура
Критичне читання (1 курс)
(Автори: Цапро Г. Ю., Румбешт Г. Ю.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 574 від «02» грудня 2015 р Структура

{slide=Кафедра романо-германських і східних мов|closed}

Теоретична граматика англійської мови (3 курс)
(Автор: Калитюк Л.П.)

Курс призначений для студентів напрямів підготовки 7.02030302 «Мова та література (англійська)»., ОКР «Бакалавр»
Наказ №71 від «28» лютого 2014 р. Структура

Академічне письмо (2 курс)
(Автор: Зубченко О.С.)

Курс призначений для студентів 6.020303 "Філологія (переклад)", "Філологія (мова і література англійська)", "Філологія (мова і література німецька)", "Філологія (мова і література іспанська)", "Філологія (мова і література італійська)", ОКР "Бакалавр"
Наказ № 114 від «13» березня 2013р. Структура

Лінгвокраїнознавство (німецька мова) (4 курс)
(Автор: Зайченко О.В.)

Курс призначений для студентів  ОКР «Бакалавр»

Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура
Спецкурс з німецької мови (6 курс)
(Автор: Смоляна О.Л.)
Курс призначений для студентів напряму підготовки 8.02030302 "Мова і література (англійська)", ОКР «магістр»
Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура
Країнознавство (нiмецька мова) (2 курс, МЛ)
(Автор: Шапочкіна О.В.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура
Теоретична фонетика французької мови (2 курс)
(Автор: Ананьева Л.В.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 398 від «01» жовтня 2014 р. Структура
Практична граматика (німецька мова) (1 курс)
(Автор: Ільчук О. А.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 582 від «24» грудня 2014 р. Структура

{slide=Кафедра перекладу|closed}

Практика усного та писемного мовлення (4 курс 1 семестр)
(Автор: Альошина М.Д.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 114 від «13» березня 2013 р. Структура

Move Ahead through Movies! (1 курс)
(Автор: Гайдаш А.В.)

Курс призначений для студентівнапряму підготовки 6.020303 "Філологія. Переклад", ОКР «Бакалавр»
Наказ №648 від «16» грудня 2013 р. Структура

Основи прикладної лінгвістики (2 курс)
(Автор: Козачук А.М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 345 від «27» червня 2013р. Структура
Практика усного та писемного мовлення (3 курс, заочна ф.н.)
(Автори: Лагутіна А.К., Козачук А.М.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання
Наказ № 345 від «27» червня 2013 р. Структура
Практика усного та писемного мовлення (1 курс)
(Автор: Климчук Ю.В.)
 Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
 Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура
Порівняльна лексикологія (2 курс)
(Автор: Ковалинська І.В.) 
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 398 від «01» жовтня 2014 р. Структура

Порівняльна типологія англійської та української мов (5 курс)
(Автори: Білик Т. П., Гладуш Н. Ф., Козир М. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Теорія&практика перекладу (2 курс)
(Автор: Козачук А. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

Теорія і практика перекладу (5 курс, МЛ(а), з.ф.н.)
(Автор: Козачук А. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

{slide=Кафедра практики та методики навчання англійської мови|closed}

Методика викладання англійської мови в школі (4 курс)
(Автор: Соколовська С.В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 114 від «13» березня 2013 р. Структура

{slide=Кафедра світової літератури|closed}

Історія зарубіжної літератури (межа 19-20 століть)
(Автор: Вишницька Ю.В.)

Курс призначений для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія (українська мова і література)» ОКР «Бакалавр»
Наказ № 114 від «13» березня 2013 р. Структура

Спецкурс із зарубіжної літератури «Аналіз та інтерпретація художнього тексту» (3 курс)
(Автор: Вишницька Ю.В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 114 від «13» березня 2013 р. Структура

Історія зарубіжної літератури (XVII – XVIII ст.) (2 курс)
(Автор: Бітківська Г.В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 114 від «13» березня 2013 р. Структура

Історія зарубіжної літератури (3 курс)
(Автор: Тверітінова Т.І.)

Курс призначений для студентів апрямів підготовки 6.020303 "Філологія", ОКР «Бакалавр»
Наказ №71 від «28» лютого 2014 р. Структура

Історія зарубіжної літератури (2 курс, ВСР)
(Автор: Гальчук О. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Історія зарубіжної літератури (1 курс, з.ф.н.)
(Автори: Ковбасенко Ю. І., Ліхоманова Н. О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Історія зарубіжної літератури (1 курс, з.ф.н.)
(Автори: Ковбасенко Ю. І., Ліхоманова Н. О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Історія зарубіжної літератури (3 курс, Ф(МЛА), з.ф.н.)
(Автор: Тверітінова Т. І.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 200 від «13» квітня 2016 р.

Структура

{slide=Кафедра теорії та історії педагогіки|closed}

Етнопедагогіка (2 курс)
(Автори: Паламарчук Л.Б., Горохова Т.О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 459 від «05» жовтня 2012 р. Структура

Педагогіка загальна (2 курс)
(Автори: Процька С.М., Фруктова Я.С.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ №648 від «16» грудня 2013 р. Структура
Основи педагогічної інноватики (6 курс)
(Автор: Козак Л.В.)
Курс призначений для студентів  напряму підготовки 8.01010601 «Соціальна педагогіка», ОКР «Магістр»
Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура
 Педагогічний менеджмент (4 курс)
(Автори: Максименко В.П., Леонтьєва І.В.)
 Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
 Наказ № 398 від «01» жовтня 2014 р.  Структура

Методика викладання у ВНЗ (6 курс)
(Автори: Малихін О. В., Фруктова Я. С.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р. Структура

Методика виховної роботи (3 курс, Ф(А), з.ф.н.)
(Автори: Козир М. В., Саврасова-В’юн Т. О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Гендерна педагогіка (6 курс)
(Автори: Мельниченко О. В., Ворначева Л. Ю.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Інтеграційні процеси у вищій освіті (5 курс)
(Автори: Чернуха Н. М., Муромець В. Г.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Педагогіка загальна (2 курс, з.ф.н.)
(Автори: Стеблецький А. Л., Козир М. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 317 від «08» липня 2015 р

Структура

Педагогіка вищої школи (5 курс, ПВШм)
(Автори: Хоружа Л. Л., Чернуха Н. М., Паламарчук Л. Б., Тернопільська В. І., Желанова В. В., Саврасова-В'юн Т. О., Стеблецький А. Л., Козир М. В., Леонтьєва І. В., Петрухан Л. Ю., Процька С. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 200 від «13» квітня 2016 р.

Структура

Історія педагогіки (1 курс)
(Автори: Головчук С. Ю., Леонтьєва І. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

{slide=Кафедра української літератури, компоративістики і соціальних комунікацій|closed}

Теорія віршування (5 курс)
(Автор: Кудряшова О.В.)

Курс призначений для спеціальності 8.030501 "Українська мова та література", напряму 0305 "Філологія", ОКР «Магістр»
Наказ № 345 від «27» червня 2013 р. Структура

Теорія масової інформації (6 курс)
(Автор: Борисюк І.В.)

Курс призначений для студентів напряму підготовки 6.030301 "Журналістика", ОКР «Бакалавр»
Наказ № 345 від «27» червня 2013 р. Структура

Літературна критика ХХ – ХХІ століть: основні тенденції і постаті (5 курс)
(Автор: Сінченко О.Д.)

Курс призначений для студентів напряму підготовки 8.02030305 "Літературна творчість" ОКР «Магістр»
Наказ №648 від «16» грудня 2013 р. Структура
Вступ до літературознавства
(Автор: Блохіна Н.О.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура
Література Стародавнього Сходу (1 курс, Ф(І), з.ф.н.)
(Автор: Луцюк М.В.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р. Структура

Типологія стилів і форм у літературі та мистецтві (3 курс, Ф(У))
(Автори: Бондарева О. Є., Олійник С. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 317 від «08» липня 2015 р

Структура

Теорія літератури (5 курс, УМЛ, з.ф.н.)
(Автор: Бровко О.О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст»

Наказ № 600 від «18» грудня 2015 р

Структура

Проблеми аналізу ідіостилю письменника (5 курс, УМЛ, з.ф.н.)
(Автор: Хамедова О. А.)

Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст»

Наказ № 600 від «18» грудня 2015 р

Структура

Майстерність критичної інтерпретації сучасної української літератури (5 курс)
(Автор: Віннікова Н. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст», «Магістр»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

{slide=Кафедра української мови|closed}

Українська мова (за професійним спрямуванням) (1 курс)
(Автор: Горохова Т.О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 345 від «27» червня 2013 р. Структура

Системна організація української мови (5 курс)
(Автор: Грипас О.Ю.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»
Наказ №648 від «16» грудня 2013 р. Структура

Сучасна російська мова з практикумом (1 курс)
(Автор: Александрова В.Ф.) 

Курс призначений для студентів напряму підготовки 6.010102 "Початкова освіта"
Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура
Сучасна українська літературна мова (3 курс) (Семестр 5)
(Автор: Дика Н.М.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 398 від «01» жовтня 2014 р. Структура
Сучасна українська літературна мова (3 курс) (Семестр 6)
(Автор: Дика Н.М.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 398 від «01» жовтня 2014 р. Структура
Українська мова (за професійним спрямуванням) (1 курс, з.ф.н.)
(Автори: Караман О. В., Горошкіна О. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Сучасна українська літературна мова (лексикологія, фразеологія, лексикографія) (2 курс, Ф(У))
(Автор: Лахно Н. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Комунікативна лінгвістика (5 курс, Ф(У))
(Автор: Доценко О. Л.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 200 від «13» квітня 2016 р.

Структура

Сучасна українська літературна мова (3 курс, ФУб, з.ф.н.) (Семестр 5)
(Автор: Дика Н. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

Лінгвокультурологія (5 курс, УМЛ)
(Автор: Cаєвич І. Г.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

Сучасна українська мова (з практикумом) (5 курс, ПО, з.ф.н.)
(Автор: Заєць В. Г.)

Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

{slide=Кафедра фізичної культури та спортивної майстерності|closed}

Фізична реабілітація (4 курс)
(Автор: Бісмак О.В.)

Курс призначений для студентів напряму підготовки 6.010201 - "Фізичне виховання", ОКР «Бакалавр»
Наказ №71 від «28» лютого 2014 р. Структура
Метрологічний контроль у фізичному вихованні
(Автор: Пітенко С.Л.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура

Фізична реабілітація (4 курс, заочна форма навчання)
(Автор: Бісмак О. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 317 від «08» липня 2015 р

Структура

Основи здорового харчування (4 курс, ФВ)
(Автор: Пітенко С. Л.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 317 від «08» липня 2015 р

Структура

Олімпійський і професійний спорт (4 курс, ФВб, з.ф.н.)
(Автор: Лопатенко Г.О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 574 від «02» грудня 2015 р

Структура

Теорія олімпійського та професійного спорту (ФВм)
(Автор: Лопатенко Г.О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 600 від «18» грудня 2015 р

Структура

Харчування та ергогенні засоби в фізичній культурі та спорті (5 курс, ФВ)
(Автор: Пітенко С. Л.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

{slide=Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю|closed}

Історія реклами (1 курс)
(Автори: Кияниця Є. О., Горбенко Г. В.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура
Коректура (1 курс)
(Автор: Тишкевич К.І.)
Курс призначений для студентів напряму підготовки 6.030303 "Видавнича справа та редагування", ОКР «Бакалавр»
Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура
Видавнича справа
(Автор: Ярошенко Р.В.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура
PR у сфері бізнесу (3 курс)
(Автор: Курбан О.В.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 398 від «01» жовтня 2014 р. Структура
Бібліографічна діяльність (2 курс)
(Автор: Прокопенко Л. С.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 582 від «24» грудня 2014 р. Структура
Газетно-журнальні видання (2 курс)
(Автор: Масімова Л. Г.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р. Структура

Теорія і методика рекламної діяльності та PR - творчості (2 курс, РЗГ)
(Автор: Кияниця Є. О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

Документознавство (3 курс, КББ)
(Автор: Прокопенко Л. С.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

Організація книгорозповсюдження (3 курс, КББ)
(Автор: Сошинська В. Є.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

Художні видання (1 курс, ВСРб)
(Автор: Єжижанська Т. С.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

{slide=Кафедра германської філології|closed}

Методика викладання іноземної мови в школі (4 курс)
(Автор: Шапочкіна О. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 600 від «18» грудня 2015 р

Структура

Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) (2 курс, 2 семестр, ФІН)
(Автори: Торговець Ю. І., Васьківська І. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

 {/slides}