Про підрозділ

Науково-експертний центр створено у березні 2018 р., як структурний підрозділ Київського університету імені Бориса Грінченка. В своїй діяльності НЕЦ керується Положенням та Регламентом центру, затвердженими Вченою Радою Університету.

Місія центру – ефективне використання інтелектуального потенціалу університету та створення цілісної системи комплексних експертиз для надання професійних експертних послуг широкому колу осіб (замовників).

Центр здійснює наукову та практичну діяльність в сфері комплексної, насамперед соціально-психологічної експертизи. Основні напрями діяльності - експертний, науково-дослідний, консультативний, освітній, інформаційний та тренінговий.

Експертний напрям діяльності передбачає сприяння об’єктивності та обґрунтованості наукових та експертних досліджень, а також підвищення ролі науково-експертного забезпечення правосуддя та адвокатської діяльності, педагогічної та управлінської діяльності.

Науково-дослідний напрям діяльності спрямований на вивчення, апробацію, адаптацію та впровадження вітчизняних та зарубіжних технологій комплексних експертиз. Цей вид діяльності може бути визначений терміном експертика.

Консультативний напрям діяльності полягає у наданні консультаційних послуг адвокатам та широкому колу громадян щодо практики комплексних експертиз.

Освітній напрям діяльності полягає у створенні освітніх програм з методології та технологій комплексних міждисциплінарних експертиз; розробленні та впровадженні навчальних програм підвищення кваліфікації експертів.

Інформаційний напрям діяльності центру полягає у інформуванні широкого кола громадян, насамперед адвокатів та правозахисників, щодо форм та методів комплексних експертиз, кваліфікації фахівців-експертів та регламентів їх роботи.

Тренінговий напрям діяльності полягає у розробленні та впровадженні навчальних тренінгових програм (насамперед для адвокатів та правозахисників, педагогів та управлінців).

Завдання Науково-експертного центру:

  • проведення наукових та експертних досліджень, підготовка науково-експертних та методичних висновків в сфері психологічних експертиз;
  • сприяння об’єктивності та обґрунтованості наукових та експертних досліджень, а також підвищення ролі науково-експертного забезпечення правосуддя та адвокатської діяльності;
  • координація наукової та науково-консультативної діяльності, наукового та експертного забезпечення навчально-методичної роботи інституту;
  • підвищення кваліфікації експертів, фахівців в галузі психології та педагогіки;
  • посилення практичної спрямованості науково-експертних робіт, впровадження їх результатів в діяльність адвокатури України, суміжних правових інститутів та до навчально-кваліфікаційного процесу;
  • розробки в експертиці для зближення її з практикою та навчально-кваліфікаційним процесом.

В команді центру провідні фахівці в сфері права, психології, соціології та педагогіки, власна експертиза яких відповідає завданням та основним напрямкам діяльності НЕЦ.

Наукові експертизи

Провідними вченими нашого університету надаються послуги відповідно до напрямків фахових досліджень. Зокрема, здійснюются експертизи індивідуально-психологічних особливостей, рис характеру, провідних якостей особистості; мотивотвірних чинників психічного життя і поведінки; емоційних реакцій та станів; закономірностей перебігу психічних процесів, рівня їхнього розвитку та індивідуальних її властивостей, специфіки соціальних вимірів поведінки чи стану з метою визначення розміру моральної шкоди та надаються науково-експертні висновки для прийняття рішень щодо предмету експертизи.

Експертні висновки охоплюють:

  • опитування/інтерв’ю, тестування з використнанням загальновідомих в науковій практиці психологічних методик і таких, що пройшли державну атестацію, та їх авторські модифікації, що відбираються з урахуванням специфіки експертних досліджень і конкретних питань, поставлених перед психологічною експертизою;
  • опрацювання результатів опитування/інтерв’ю, тестування та науковий аналіз психічних явищ та соціальної ситуації, що об’єктивно склались навколо особи у зв’язку із впливом відповідних факторів;
  • надання ґрунтовних проміжних та загальних висновків щодо кожного з отриманих запитань;
  • надання замовнику висновку наукової експертизи, встановленого зразка.

Науково експертиза проводиться відповідно до чинного законодавства, а саме:

Науково експертиза проводиться на таких засадах:

Вартість проведення науково-експертних досліджень розраховується з урахуванням складності експертизи, строку (терміну) її проведення, кількості та статусу експертів, які беруть участь в роботі.

Замовниками можуть виступати як юридичні, так і фізичні особи.

З питань проведення науково-експертних досліджень можна звернутися до керівника секретаріату Центру - Покотила Ігоря Миколайовича, Голови комісії психологічних експертиз Асоціації психологів України, адвоката, психолога – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або до Даценко Юлії Олександрівни, радника ректора з правових та кадрових питань, адвоката – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Адреса: вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, м. Київ, 04053, тел. (044) 331-10-02, 272-19-02, 272-18-46.

 

Концепія розвитку 2018-2025