Засідання НДЛ інформатизації освіти

 

Засідання НДЛ 24.09.2020 р.

Час проведення: 14.00

Онлайн (з використанням Google Meet)

Порядок денний:

1. Про створення корпоративних облікових записів студентам 1 курсу (Грицеляк Б.І.)

2. Про проведення тренінгових занять щодо особливостей оновленої системи е-навчання для завідувачів кафедр у структурних підрозділах (Буйницька О.П.)

3. Про проведення вебінарів для викладачів Університету "Підвищення ефективності використання ЕНК" (Буйницька О.П.)

4. Про формування освітніх програм в системі е-навчання (Варченко-Троценко Л.О.)

5. Про сертифікацію ЕНК у вересні 2020 р. (Василенко С.В.)

6. Різне

 

Засідання НДЛ 19.08.2020 р.

Час проведення: 13.00

Онлайн (з використанням Google Meet)

Порядок денний:

1. Про організацію освітнього процесу у новому навчальному році (Буйницька О.П.)

2. Про організацію протиепідемічних заходів в комп'ютерних класах (Буйницька О.П.)

3. Про роботу резервного провайдера (Буйницька О.П.)

4. Про налаштування і встановлення комп'ютерної техніки і програмного забезпечення (Грицеляк Б.І.)

5. Про формування освітніх програм в системі е-навчання (Варченко-Троценко Л.О.)

6. Про затвердження освітньої програми підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу університету: цифровий модуль (Буйницька О.П.)

7. Про організацію навчання викладачів по з використання гаджетів в освітньому процесі (Буйницька О.П.)

8. Про підключення до Інтернету хореографічних зал на Шамо (Буйницька О.П.)

9. Про можливості Azure Lab (Грицеляк Б.І.)

10. Різне

Засідання НДЛ 22.06.2020 р.

 

Час проведення: 13.00

Онлайн (з використанням Google Meet)

Порядок денний:

1. Про модернізацію системи е-навчання (Буйницька О.П.)

2. Про отримання та встановлення програмного забезпечення  (Грицеляк Б.І.)  

3. Про встановлення комп'ютерної техніки (Олійник С.І.)

4. Про підготовку до нового навчального року (Буйницька О.П., Грицеляк Б.І.)

5. Про організацію сертифікації ЕНК в червні (Василенко С.В.)

6. Про оновлення сайтів структурних підрозділів  (Грицеляк Б.І.)

7. Про технічні проблеми з доступом до Інтернету (Буйницька О.П.)

8. Про підключення до Інтернету гуртожитку на Шамо (Буйницька О.П.)

9. Різне

Засідання НДЛ 21.05.2020 р.

Час проведення: 14.00

Онлайн (з використанням Google Meet)

Порядок денний:

1. Про зміну керівника наукової теми НДЛ інформатизації освіти (Морзе Н.В.)

2. Про порядок голосування

3. Обрання лічильної комісії / оголошення результатів

4. Про рекомендацію кандидатури Терлецької Тетяни Сергіївни на посаду молодшого наукового співробітника центру технологій дистанційного навчання НДЛ інформатизації освіти (Буйницька О.П.)

5. Про продовження терміну дії трудових відносин з працівниками НДЛ інформатизації освіти (Буйницька О.П.)

6. Про організацію роботи під час вступної кампанії (Грицеляк Б.І.)

7. Про організацію сертифікації ЕНК в травні (Василенко С.В.)

8. Про оновлення сайтів структурних підрозділів (Грицеляк Б.І.)

9. Про технічні проблеми з системою е-навчання та роботою корпоративної пошти (Грицеляк Б.І.)

10. Про затвердження графіку літніх відпусток (Буйницька О.П.)

11. Різне

 

Засідання НДЛ 16.04.2020 р.

Час проведення: 16.00

Онлайн (з використанням Hangouts Meet)

Порядок денний:

1. Про дотримання санітарно-гігієнічних вимог і протиепідемічних норм працівниками у період карантину (Буйницька О.П.)

2. Про виконання посадових обов'язків у період карантину (Буйницька О.П.)

3. Про результати соціологічного опитування співробітників (Буйницька О.П.)

4. Про проведення онлайн консультацій для викладачів (Василенко С.В.)

5. Про проведення змістового модуля "ІКТ в освіті" для викладачів Університету (Василенко С.В.)

6. Про аналіз систем прокторингу (Грицеляк Б.І)

7. Про підготовку публікацій та звітів з проведених досліджень (Буйницька О.П.)

8. Про рекомендацію до друку випуску № 8 електронного наукового фахового видання «ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» (Настас Д.Л.)

9. Різне

 

Засідання НДЛ 31.03.2020 р.

Час проведення: 15.00

Онлайн (з використанням Hangouts Meet)

Порядок денний:

1. Про виконання посадових обов'язків у період карантину та формування щоденних звітів (Буйницька О.П.)

2. Про дотримання санітарно-гігієнічних вимог і протиепідемічних норм працівниками у період карантину (Буйницька О.П.)

3. Про розробку навчальних відеолекцій на допомогу викладачам (Варченко-Троценко Л.О.)

4. Про супровід і технічну підтримку електронних ресурсів Університету (Грицеляк Б.І.)

5. Про проведення навчання з використання системи АСКОД (Терлецька Т.С.)

6. Про сертифікацію ЕНК (Василенко С.В.)

7. Різне

 

Засідання НДЛ 12.03.2020 р.

Час проведення: 10.00

Аудиторія: 004-А

Порядок денний:

1. Про забезпечення технічної підтримки е-ресурсів Університету у зв'язку з переходом на дистанційне навчання (Буйницька О.П.)

2. Про організацію супроводу викладачів та студентів з питань дистанційного навчання і підготовку рекомендаційних матеріалів (Буйницька О.П.)

3. Про роботу над каталогом курсів для вибору студентами (Буйницька О.П., Тютюнник А.В.)

4. Про надання додаткових освітніх послуг (Василенко С.В.)

5. Про проведення структурно-функціональної експертизи ЕНК (Василенко С.В.)

6. Про оновлення сайтів структурних підрозділів (Смірнова В.А.)

7. Про оновлення та перенесення вебсайтів журналів (Грицеляк Б.І.)

8. Про налаштування інноваційного обладнання у ICR (312 ауд.) за проектом MoPED

9. Різне

 

Засідання НДЛ 12.02.2020 р.

Час проведення: 14.00

Аудиторія: 004-А

Порядок денний:

1. Про результати рейтингу "Лідер року - 2019" (Буйницька О.П.)

2. Про формування профілів структурних підрозділів інструментом Google Мій Бізнес (Грицеляк Б.І.)

3. Про діяльність робочої групи з підготовки проекту Стратегії кібербезпеки (Буйницька О.П.)

4. Про подання заявок за програмою Еразмус+ ( Буйницька О.П., Василенко С.В.)

5. Про ведення та просування електронного наукового журналу "Відкрите електронне середовище сучасного університету" (Буйницька О.П.)

6. Про використання системи АСКОД для внутрішнього документообігу (Буйницька О.П.)

7. Про проведення тендерних закупівель (Буйницька О.П.)

8. Про дотримання санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення протиепідемічних заходів (Буйницька О.П.)

9. Про впровадження результатів дисертації Настас Дар’ї Леонідівни з теми «Застосування хмароорієнтованих технологій у процесі проектування мультимедійних освітніх ресурсів навчання майбутніх учителів початкової школи», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті в освітній процес підготовки студентів спеціальності «013 Початкова освіта» (Буйницька О.П.)

10. Про переобрання голови профспілкового комітету від НДЛ інформатизації освіти (Настас Д.Л.).

11. Різне

 

Засідання НДЛ 17.01.2020 р.

Час проведення: 14.00

Аудиторія: 004-А

Порядок денний:

1. Про діяльність співробітників НДЛ ІО впродовж 2019 року (Буйницька О.П.)

2. Про затвердження плану роботи НДЛ ІО на 2020 рік (Буйницька О.П.)

3. Про затвердження наукового паспорту НДЛ ІО на 2020 рік (Буйницька О.П.)

4. Підготовка наукових публікацій за результатами досліджень у 2020 р. (Буйницька О.П., Василенко С.В.)

5. Про результати моніторингу використання КТ (Буйницька О.П., Грицеляк Б.І.)

6. Про потреби придбання ПЗ для університету (Грицеляк Б.І.)

7. Про сертифікацію ЕНК у 2020 р. (Василенко С.В.)

8. Про обрання делегатів від НДЛ інформатизації освіти на Конференцію трудового колективу (28.01.2020 р.) (Настас Д.Л.)

9. Про встановлення інноваційного обладнання у ICR (312 ауд.) за проектом MoPED (Грицеляк Б.І.)

10. Різне