Про підрозділ

Науково-дослідна лабораторія освітології є структурним підрозділом Київського університету імені Бориса Грінченка.

Ідея створення та реалізації НДЛ освітології належить фундатору нового наукового напряму – освітологія – доктору філософських наук, професору, академіку Національної академії педагогічних наук України – Віктору Олександровичу Огнев’юку.

З довідкою про науковий напрям – освітологію, можна ознайомитись у Вікіпедії (https://uk.wikipedia.org/wiki/Освітологія)

Мета діяльності НДЛ освітології полягає у проведенні цілісного наукового аналізу та моніторингу закономірностей, тенденцій та пріоритетів сучасної освіти; розвитку методології інтегрованого дослідження сфери освіти на різних рівнях: міждисциплінарному, мультидисциплінарному, трансдисциплінарному; обґрунтуванні освітологічних засад забезпечення якості освіти в університеті.

Напрями діяльності НДЛ освітології включають:

  • науково-дослідницьку діяльність;
  • науково-методичну діяльність;
  • науково-організаційну діяльність;
  • науково-інтегративну діяльність;
  • науково-інформаційну діяльність.

Ознайомитись зі змістом наукової продукції лабораторії, навчальними програмами, підготовленими науковцями, Ви можете на інтернет-сторінці (http://e-learning.kubg.edu.ua/osvitologiya/)