Кузьменко Ольга Миколаївна

Контактна інформація

234-41-12
o.kuzmenko@kubg.edu.ua

Кузьменко Ольга Миколаївна

Завідувач науково-методичного центру досліджень, наукових проектів та програм

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат філософських наук

Біографія

Освіта: вища.

• Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація: викладач англійської, німецької мови та зарубіжної літератури.

• Аспірантка кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка (2010 – 2015 рр.). Спеціальність: 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

 

Науковий ступінь: кандидат філософських наук.

Захист кандидатської дисертації на тему «Ідея Університету: закономірності та особливості трансформації історичних типів» (2016 р.). Спеціальність: 09.00.10 – філософія освіти.

 

Посади:

• з 01.09.2010 р. – молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка;

• з 01.09.2015 р. – науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка;

• з 01.04.2016 р. – завідувач науково-методичного центру досліджень, наукових проектів та програм Київського університету імені Бориса Грінченка.

• Науково-педагогічна діяльність: старший викладач кафедри філософії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.

• Автор понад 20 публікацій, з яких 15 одноосібні, зокрема: 2 навчально-методичні посібники; 2 розділи у колективній монографії; 7 статей у провідних фахових виданнях України; 2 статті у зарубіжних періодичних виданнях; 4 публікації – у матеріалах наукових конференцій; 2 авторські свідоцтва.

Професійний і науковий інтерес

  • Освітологія.
  • Філософія освіти.
  • Філософія щасливого життя.
  • Самопізнання та самовдосконалення.