Юридична клініка "АСТРЕЯ"

 02 pereselentsi

 

01 mk zemliia uchastnikam ato

 

01 mk zemliia uchastnikam ato

 

01 mk zemliia uchastnikam ato

 

Нагороди
Нагороди
Нагороди
Нагороди
Нагороди
Нагороди
Нагороди
Нагороди
Нагороди
Нагороди
Нагороди
1
2
3
4
5
6
IMG
IMG_018
IMG_019
IMG_020
IMG_021
IMG_067
IMG_068
IMG_069
IMG_070
IMG_071
IMG_072
Сертифікат
reform_prav_syst
Scan
Scan2
Scan3
Scan4
Scan5
Scan6
Scan7
Scan8
zaxyst_prav

Графік роботи Юридичної клініки "АСТРЕЯ"

День тижня Час роботи
1 Понеділок 10.00 - 15.00
2 Вівторок 10.00 - 15.00
3 Середа 10.00 - 15.00
4 Четвер 10.00 - 15.00
5 П'ятниця Бібліотечний день

 

Прийом громадян Юридичною клінікою "АСТРЕЯ"

 

День тижня Час роботи
1 Середа 10.00 - 15.00

 

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

Неробочі дні: період здачі студентами сесії та канікулярної відпустки

 

 

Завідувач Юридичної клініки «АСТРЕЯ»

Київського університету ім. Бориса Грінченка                           А.П. Чернега

Керівництво та куратори ЮК «АСТРЕЯ»

 Cherneha

 

Чернега Андрій Петрович – завідувач юридичної клініки, доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин, кандидат юридичних наук. Професійні інтереси: реалізація прав громадян у сфері цивільного, сімейного, житлового, земельного та трудового права. Захист та відновлення порушених прав учасників бойових дій (АТО) та внутрішньо переміщених осіб.

 4

 

Богашов Олексій Анатолійович – доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин, кандидат юридичних наук. Професійні інтереси: реалізація конституційних прав громадян, правовий супровід політичної та громадської діяльності.

 5

 

Бойчук Дмитро Валерійович – доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин, кандидат юридичних наук. Професійні інтереси: реалізація, захист та відновлення порушених прав громадян у сфері цивільного, сімейного та кримінального права. Досвід адвокатської діяльності з 2008 року у цивільних та кримінальних процесах.

 Cherneha

 

Сергієнко Наталія Артурівна – старший викладач кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин, кандидат юридичних наук. Професійні інтереси: сфери цивільного та господарського права, цивільного процесуального та господарського процесуального права; виконавчий процес – виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб). Досвід практичної діяльності з 2009 року, адвокатської з 2016.

 Cherneha

 

Хатнюк Наталія Сергіївна – доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин, кандидат юридичних наук. Професійні інтереси: цивільне, договірне, сімейне, господарське та податкове право. Досвід адвокатської діяльності з 2003 року у цивільних, господарських та шлюбно-сімейних спорах; вирішення договірних спорів; питання пов’язані із спадкуванням майна. Здійснення юридичного супроводу суб’єктів підприємницької діяльності. Досвід у написанні експертних висновків та наукових роз’яснень спеціаліста.

 Cherneha

 

Калашник Олена Миколаївна – старший викладач кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин, кандидат юридичних наук. Професійні інтереси:цивільне, сімейне, приватне та публічне міжнародне право. Досвід юридичної практики з 2009 року, адвокатської з 2014 у сфері цивільного, кримінального та адміністративного процесу, грантової діяльності. Здійснення юридичного супроводу щодо захисту та відновлення порушених прав іноземців та біженців в Україні.

 Cherneha

 

Чомахашвілі Олена Шотаєвна – доцент кафедри теорії та історії держави і права Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат юридичних наук. Старший викладач кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин. Професійні інтереси: адміністративне право та право інтелектуальної власності, екологічна політика. Досвід оформлення та складання документів щодо набуття прав інтелектуальної власності; позасудового вирішення спорів у цивільних справах; науково-дослідної, експертної та грантової діяльності.

 

Спільні фото

 

8

 

9

 

9

 

9

 

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА «АСТРЕЯ»

КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Юридична клініка «АСТРЕЯ» Київського університету ім. Бориса Грінченка створена у 2014 р. для підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів-правників старших курсів та проходження ними навчальної практики. Підготовка фахівців у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності, надає можливість майбутнім правникам усвідомити цінність і значення отриманих академічних знань та оволодіти методологією і технікою застосування їх на практиці.

До роботи в клініці залучено 10 найкращих студентів-консультантів та п’ять кураторів, серед яких діючі адвокати та практикуючі юристи. Більшість студентів-консультантів володіють іноземними мовами (англійською, французькою, німецькою).

 

Історія створення:

Юридичну клініку «АСТРЕЯ» було створено
наказом ректора Київського університету імені Бориса Грінченка за № 329 від 29 серпня 2014 року,
як структурний підрозділ Університету.

 

Мета діяльності Юридичної клініки: 

 • підвищення рівня професійних знань та умінь студентів-правників університету; 
 • надання правової допомоги соціально-вразливим та малозабезпеченим верствам суспільства; 
 • формування правової культури громадян; 
 • формування у студентів-правників юридичної професійної етики та поваги до людської честі і гідності; 
 • розширення співробітництва університету із судовими, правоохоронними та правозахисними органами – прокуратурою, органами юстиції та державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями; 
 • впровадження у навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг.

 

Завдання Юридичної клініки: 

 • підготовка кваліфікованих спеціалістів у галузі юриспруденції; 
 • впровадження в навчальний процес елементів практичної роботи студентів у сфері надання юридичних послуг; 
 • забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових та правоохоронних органів та інших державних органів; 
 • проведення наукових досліджень у сфері практичної юридичної освіти; 
 • надання правових послуг малозабезпеченим верствам населення м. Києва та Київської області; 
 • створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою; 
 • проведення заходів із правової освіти населення.

 

Основним напрямом роботи Юридичної клініки є надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим та іншим соціально-вразливим верствам населення з питань: 

 • захисту конституційних прав і свобод громадян та організацій; 
 • цивільного, сімейного, трудового, житлового, адміністративного, земельного, міжнародного права та соціального забезпечення; 
 • захисту прав молоді та неповнолітніх; 
 • правової просвіти населення.

 

Структура Юридичної клініки:

Загальний відділ консультування

основна діяльність направлена на надання студентами-консультантами безкоштовної правової допомоги пільговим категоріям населення під керівництвом і контролем провідних викладачів університету. Клієнт отримує письмову відповідь-консультацію протягом тижня.

Відділ дистанційного консультування

діяльність направлена на надання консультації громадянам за допомогою Інтернету, пошти, телефону, тощо.

Відділ правової освіти громадян

діяльність направлена на проведення занять з практичного права у середніх загальноосвітніх закладах.

Організаційний відділ основна

діяльність направлена на організацію проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, майстер-класів та зустрічей з юристами практиками.

Редакційний відділ

діяльність направлена на рекламування діяльності Юридичної клініки та інформування суспільства про її роботу.

 

Співпраця з іншими організаціями:

 • Координаційним центром з надання правової допомоги Міністерства юстиції України; 
 • Координаційною радою молодих юристів України при Міністерстві юстиції України. 
 • Всеукраїнською благодійною організацією «Українська фундація Правової Допомоги» 
 • Асоціацією правників України; 
 • Фундацією юридичних клінік України; 
 • Всеукраїнськими тренінговими центрами Асоціації юридичних клінік України; 
 • Дебатною академією Києва; 
 • Державною адміністрацією Оболонського району м. Києва; 
 • Київським молодіжним центром зайнятості; 
 • Центром «Соціальна Дія» Проект «Без кордонів»; 
 • Європейською правовою студентською асоціацією «ELSA»; 
 • Юридичними клініками ВНЗ України.

 

Результатом роботи юридичної клініки є сертифікація знань, умінь і навичок студентів-консультантів.