Юридична клініка "АСТРЕЯ"

 02 pereselentsi

 

01 mk zemliia uchastnikam ato

 

01 mk zemliia uchastnikam ato

 

01 mk zemliia uchastnikam ato

 

Графік роботи Юридичної клініки "АСТРЕЯ"

День тижня Час роботи
1 Понеділок 10.00 - 15.00
2 Вівторок 10.00 - 15.00
3 Середа 10.00 - 15.00
4 Четвер 10.00 - 15.00
5 П'ятниця Бібліотечний день

 

Прийом громадян Юридичною клінікою "АСТРЕЯ"

 

День тижня Час роботи
1 Середа 10.00 - 15.00

 

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

Неробочі дні: період здачі студентами сесії та канікулярної відпустки

 

 

Завідувач Юридичної клініки «АСТРЕЯ»

Київського університету ім. Бориса Грінченка                           А.П. Чернега

Керівництво та куратори ЮК «АСТРЕЯ»

 Cherneha

 

Чернега Андрій Петрович – завідувач юридичної клініки, доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин, кандидат юридичних наук. Професійні інтереси: реалізація прав громадян у сфері цивільного, сімейного, житлового, земельного та трудового права. Захист та відновлення порушених прав учасників бойових дій (АТО) та внутрішньо переміщених осіб.

 4

 

Богашов Олексій Анатолійович – доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин, кандидат юридичних наук. Професійні інтереси: реалізація конституційних прав громадян, правовий супровід політичної та громадської діяльності.

 5

 

Бойчук Дмитро Валерійович – доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин, кандидат юридичних наук. Професійні інтереси: реалізація, захист та відновлення порушених прав громадян у сфері цивільного, сімейного та кримінального права. Досвід адвокатської діяльності з 2008 року у цивільних та кримінальних процесах.

 Cherneha

 

Сергієнко Наталія Артурівна – старший викладач кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин, кандидат юридичних наук. Професійні інтереси: сфери цивільного та господарського права, цивільного процесуального та господарського процесуального права; виконавчий процес – виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб). Досвід практичної діяльності з 2009 року, адвокатської з 2016.

 Cherneha

 

Хатнюк Наталія Сергіївна – доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин, кандидат юридичних наук. Професійні інтереси: цивільне, договірне, сімейне, господарське та податкове право. Досвід адвокатської діяльності з 2003 року у цивільних, господарських та шлюбно-сімейних спорах; вирішення договірних спорів; питання пов’язані із спадкуванням майна. Здійснення юридичного супроводу суб’єктів підприємницької діяльності. Досвід у написанні експертних висновків та наукових роз’яснень спеціаліста.

 Cherneha

 

Калашник Олена Миколаївна – старший викладач кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин, кандидат юридичних наук. Професійні інтереси:цивільне, сімейне, приватне та публічне міжнародне право. Досвід юридичної практики з 2009 року, адвокатської з 2014 у сфері цивільного, кримінального та адміністративного процесу, грантової діяльності. Здійснення юридичного супроводу щодо захисту та відновлення порушених прав іноземців та біженців в Україні.

 Cherneha

 

Чомахашвілі Олена Шотаєвна – доцент кафедри теорії та історії держави і права Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат юридичних наук. Старший викладач кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин. Професійні інтереси: адміністративне право та право інтелектуальної власності, екологічна політика. Досвід оформлення та складання документів щодо набуття прав інтелектуальної власності; позасудового вирішення спорів у цивільних справах; науково-дослідної, експертної та грантової діяльності.

 

Спільні фото

 

8

 

9

 

9

 

9

 

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА «АСТРЕЯ»

КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Юридична клініка «АСТРЕЯ» Київського університету ім. Бориса Грінченка створена у 2014 р. для підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів-правників старших курсів та проходження ними навчальної практики. Підготовка фахівців у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності, надає можливість майбутнім правникам усвідомити цінність і значення отриманих академічних знань та оволодіти методологією і технікою застосування їх на практиці.

До роботи в клініці залучено 10 найкращих студентів-консультантів та п’ять кураторів, серед яких діючі адвокати та практикуючі юристи. Більшість студентів-консультантів володіють іноземними мовами (англійською, французькою, німецькою).

 

Історія створення:

Юридичну клініку «АСТРЕЯ» було створено
наказом ректора Київського університету імені Бориса Грінченка за № 329 від 29 серпня 2014 року,
як структурний підрозділ Університету.

 

Мета діяльності Юридичної клініки: 

 • підвищення рівня професійних знань та умінь студентів-правників університету; 
 • надання правової допомоги соціально-вразливим та малозабезпеченим верствам суспільства; 
 • формування правової культури громадян; 
 • формування у студентів-правників юридичної професійної етики та поваги до людської честі і гідності; 
 • розширення співробітництва університету із судовими, правоохоронними та правозахисними органами – прокуратурою, органами юстиції та державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями; 
 • впровадження у навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг.

 

Завдання Юридичної клініки: 

 • підготовка кваліфікованих спеціалістів у галузі юриспруденції; 
 • впровадження в навчальний процес елементів практичної роботи студентів у сфері надання юридичних послуг; 
 • забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових та правоохоронних органів та інших державних органів; 
 • проведення наукових досліджень у сфері практичної юридичної освіти; 
 • надання правових послуг малозабезпеченим верствам населення м. Києва та Київської області; 
 • створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою; 
 • проведення заходів із правової освіти населення.

 

Основним напрямом роботи Юридичної клініки є надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим та іншим соціально-вразливим верствам населення з питань: 

 • захисту конституційних прав і свобод громадян та організацій; 
 • цивільного, сімейного, трудового, житлового, адміністративного, земельного, міжнародного права та соціального забезпечення; 
 • захисту прав молоді та неповнолітніх; 
 • правової просвіти населення.

 

Структура Юридичної клініки:

Загальний відділ консультування

основна діяльність направлена на надання студентами-консультантами безкоштовної правової допомоги пільговим категоріям населення під керівництвом і контролем провідних викладачів університету. Клієнт отримує письмову відповідь-консультацію протягом тижня.

Відділ дистанційного консультування

діяльність направлена на надання консультації громадянам за допомогою Інтернету, пошти, телефону, тощо.

Відділ правової освіти громадян

діяльність направлена на проведення занять з практичного права у середніх загальноосвітніх закладах.

Організаційний відділ основна

діяльність направлена на організацію проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, майстер-класів та зустрічей з юристами практиками.

Редакційний відділ

діяльність направлена на рекламування діяльності Юридичної клініки та інформування суспільства про її роботу.

 

Співпраця з іншими організаціями:

 • Координаційним центром з надання правової допомоги Міністерства юстиції України; 
 • Координаційною радою молодих юристів України при Міністерстві юстиції України. 
 • Всеукраїнською благодійною організацією «Українська фундація Правової Допомоги» 
 • Асоціацією правників України; 
 • Фундацією юридичних клінік України; 
 • Всеукраїнськими тренінговими центрами Асоціації юридичних клінік України; 
 • Дебатною академією Києва; 
 • Державною адміністрацією Оболонського району м. Києва; 
 • Київським молодіжним центром зайнятості; 
 • Центром «Соціальна Дія» Проект «Без кордонів»; 
 • Європейською правовою студентською асоціацією «ELSA»; 
 • Юридичними клініками ВНЗ України.

 

Результатом роботи юридичної клініки є сертифікація знань, умінь і навичок студентів-консультантів.