Реєстр нормативної бази

 

Перелік розділів реєстру

Перелік документів реєстру

Назва нормативного документу №, дата введення в дію

I. Загальна нормативна база (установчі документи) Нагору

Про введення в дію Положення про ректорат

Наказ № 32 від 30.01.2017

Документи надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти:

Ліцензія на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів

Ліцензія на право здійснення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Сертифікати про акредитацію спеціальностей (Університетський коледж)

Наказ МОНУ № 1513 від 23.12.2016

Серія АВ № 533596 від 28.05.2010

Про введення в дію змін до Положення про Вчену раду Університету

Про введення в дію Положення про Вчену раду Університету Грінченка

Наказ № 524 від 05.10.2016

Наказ № 620 від 30.12.2015  

Про введення в дію Кодексу корпоративної культури Університету

Наказ № 515 від 04.10.2016

Колективний договір між роботодавцем та первинною профспілковою організацією Київського університету імені Бориса Грінченка 

Схвалений Конференцією ТК 31.01.2019 р. (Протокол № 1), Зареєстрований УП СЗН Шевченківської РДА  21.02.2019  № 71

Статут Київського університету імені Бориса Грінченка

Рішення Київської міської ради № 132/2035 від 08.10.2015

Про включення університету до Державного реєстру вищих навчальних закладів України IV рівня акредитації

Довідка № 11-Д-775 від 04.06.2010

II. Загальноорганізаційні питання Нагору

Наказ про затвердження нового персонального складу Ректорату

 Наказ № 19 від 11.01.2019

Наказ Про затвердженя Порядку організації пропускного режиму та охорони в приміщеннях Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 705 від 01.11.2018

Щодо мовного режиму в Університеті

Наказ № 610 від 28.09.2018

Про створення та реєстрацію вихідної кореспонденції

Наказ № 209 від 30.03.2018

Про призначення відповідальної особи за застосування електронного цифрового підпису

Наказ № 171 від 22.03.2018

Зміни до структури та введення в дію нового штатного розпису Університету

Наказ № 107 від 23.02.2018

Про введення індексації вихідних листів

Наказ № 55 від 02.02.2018

План роботи Університету на 2019 рік

План роботи Університету на 2018 рік

Схв. Вч. Радою пр. № 11 від 21.12.2018, Наказ № 836 від 21.12.2018

Наказ № 46 від 31.01.2018

Індексація структурних підрозділів Університету

Наказ № 09 від 12.01.2018

Графік атестації щодо володіння державною мовою 

Наказ № 03 від 02.01.2018

Зміни до структури університету

Про внесення змін до структури Університету

Наказ № 843 від 27.12.2017

Наказ № 512 від 31.08.2017

Положення про атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою 

Про затвердження нового складу атестаційної комісії щодо володіння державною мовою

Наказ № 381 від 30.05.2019

Наказ № 134 від 04.03.2019

Щорічний Конкурс на здобуття премії імені Бориса Грінченка

Положення про щорічний Конкурс на здобуття премії імені Бориса Грінченка

Наказ № 552 від 08.09.2017

Наказ № 552 від 08.09.2017 (Додаток1)

Забезпечення науково-методичного та організаційного супроводу дослідно-експериментальної роботи «змістовно-методичне забезпечення ціннісно орієнтованого інтегрованого навчання за програмою «Початкова школа: освіта для життя» у загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва

Наказ № 492 від 21.08.2017

Комісія з оцінки корупційних ризиків

Наказ № 424 від 23.06.2017

Спеціалізований тренінг «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації» (для управлінців освітньої галузі)

Наказ № 328 від 16.05.2017

Співпраця з ДНУ «Енциклопедичне видання»

Наказ № 305 від 03.05.2017

Інструкція з діловодства в Київському університеті імені Бориса Грінченка

Наказ № 250 від 10.04.2017

Заходи для розвитку україномовного розділу «Вікіпедія»

Наказ № 212 від 30.03.2016

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в університеті

Наказ № 328 від 29.08.2014

Правила внутрішнього розпорядку

Затв. Конференція ТК 28.08.2013

Порядок використання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення в Київському університеті імені Бориса Грінченка

Наказ № 597 від 17.09.2019

 

Про перейменування Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка в Київський університет імені Бориса Грінченка

Рішення Київської міської ради № 328/2397 від 08.10.2009

Про реорганізацію Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Б.Д.Грінченка

Рішення Київської міської ради № 82/82 від 20.06.2002

Про присвоєння імені Б.Д.Грінченка Київському міжрегіональному інституту удосконалення вчителів

Постанова КМУ № 1051 від 17.12.1993

Створено Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів на базі Київського міського та обласного інститутів удосконалення вчителів

Рішення Колегії міністерства народної освіти УРСР Пр. № 4/22 від 10.04.1991

ІІІ. Структурні підрозділи Нагору

Місце розташування структурних підрозділів університету, відповідальних осіб за їх збереження та утримання

Наказ № 172 від 22.03.2018

Положення про Бібліотеку університету

Наказ № 150 від 12.03.2018

Положення про НВМ «ГРІНЧЕНКО-ІНФОРМ»

Наказ № 48 від 31.01.2018

Положення про кафедру навчально-наукового інституту (факультету)

Наказ № 02 від 03.01.2017

Положення про Факультет інформаційних технологій та управління (зі змінами)

Наказ № 295 від 28.04.2017

Наказ № 585 від 01.11.2016

Положення про Інститут філології

Наказ № 585 від 01.11.2016

Положення про Інститут журналістики

Наказ № 585 від 01.11.2016

Положення про Педагогічний інститут (нова редакція)

Наказ № 585 від 01.11.2016

Положення про Інститут мистецтв (нова редакція)

Наказ № 585 від 01.11.2016

Положення про Інститут людини (нова редакція)

Наказ № 585 від 01.11.2016

Наказ № 431 від 14.06.2019

Положення про Історико-філософський факультет

Наказ № 585 від 01.11.2016

Положення про Факультет права та міжнародних відносин

Наказ № 585 від 01.11.2016

Наказ № 431 від 14.06.2019

Положення про Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту

Наказ № 585 від 01.11.2016

Положення про НДЛ грінченкознавства

Наказ № 226 від 20.04.2016

Положення про НМЦ видавничої діяльності

Наказ № 225 від 20.04.2016

Положення про ремонтно-будівельний відділ

Наказ № 174 від 01.04.2016

Положення про НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти

Наказ № 628 від 30.12.2015

Положення про Інтернет-портали та сайти структурних підрозділів КУ імені Бориска Грінченка

Наказ № 377 від 10.09.2014

Положення про ННЦ розвитку персоналу та лідерства

Наказ № 431 від 14.06.2019

Положення про НМЦ соціально-гуманітарної взаємодії та організації довкілля студентів

Наказ № 661 від 30.12.2013

Положення про НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності

Наказ № 620 від 19.12.2012

Положення про НДЛ інформатизації освіти

Наказ № 461 від 05.10.2012

Положення про Інститут післядипломної педагогічної освіти

Наказ № 247 від 26.04.2012

Положення про Університетський коледж

Наказ № 247 від 26.04.2012

Положення про відділ кадрів

Наказ № 194 від 29.03.2012

Положення про бухгалтерську службу

Наказ № 77-а від 28.02.2011

Положення про НДЛ освітології

Наказ № 21 від 28.01.2011

Положення про НМЦ акредитації та ліцензування

Наказ № 128 від 12.04.2010

Положення про НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

Наказ № 128 від 12.04.2010

Положення про Автогосподарство

Наказ № 128 від 12.04.2010

Положення про Спортивний комплекс

Наказ № 128 від 12.04.2010

Положення про архівну справу

Наказ № 128 від 12.04.2010

Положення про відділ документації та діловодства

Наказ № 298 від 30.12.2009

IV. Кадрове забезпечення Нагору

Положення про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників

Наказ № 300 від 25.04.2019

Положення про відзнаки Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 853 від 28.12.2018

Про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних і наукових працівників

Наказ № 235 від 10.04.2018

Положення про службові відрядження Київського університету імені Бориса Грінченка в межах України та за кордон

Наказ № 234 від 10.04.2018

Порядок присвоєння вчених звань професора та доцента науково-педагогічним працівникам Університету

Наказ № 127 від 04.03.2019

V. Підвищення кваліфікації працівників Нагору

Про створення атестаційної комісії на 2019 - 2020 навчальний рік

Наказ № 571 від 09.09.2019

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету за модулями

Наказ № 637 від 03.10.2018

Про зарахування навчання в рамках тренінгу «Публікація у виданнях Scopus та Web of Science: від ідеї до реалізації» як підвищення кваліфікації (дослідницький модуль)

Наказ № 370 від 30.05.2018

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за лідерським модулем

Наказ № 290 від 25.04.2018

Наказ № 207 від 30.03.2018

Наказ № 659 від 12.10.2017

Наказ № 659 від 12.10.2017

Наказ № 277 від 21.04.2017

Наказ № 155 від 17.03.2017

Наказ № 90 від 27.02.2017

Наказ № 35 від 01.02.2017

Результати сертифікації ЕНК у червні 2019

Результати сертифікації ЕНК у травні 2019

Результати сертифікації ЕНК у квітні 2019

Результати сертифікації ЕНК у березні 2018

Наказ № 446 від 27.06.2019

Наказ № 397 від 03.06.2019

Наказ № 322 від 10.05.2019

Наказ № 264 від 16.04.2018

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за дидактичним модулем

Наказ № 246 від 13.04.2018

Наказ № 782 від 01.12.2017

Наказ № 216 від 03.04.2017

Результати атестації педагогічних працівників Київського університету імені Бориса Грінченка у 2017-2018 н. р.

Наказ № 197 від 28.03.2018

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за модулем ІКТ

Наказ № 139 від 02.03.2018

Наказ № 783 від 01.12.2017

Наказ № 604 від 08.11.2016

Наказ № 140 від 24.03.2016

Графік підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

у 2018 році

у 2019 році

 

Наказ № 847 від 28.12.2017

Наказ № 842 від 26.12.2018

Положення про атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо володіння державною мовою (зі змінами)

Наказ № 381 від 30.05.2019_(зміни)

Наказ № 827 від 18.12.2017

Атестація педагогічних працівників у 2017/2018 н. р.

Наказ № 720 від 02.11.2017

План підвищення кваліфікації за фаховим модулем (стажування науково-педагогічних працівників)

Наказ № 634 від 05.10.2017

План стажування педагогічних працівників Університетського коледжу

Наказ № 633 від 05.10.2017

Перспективний план атестації педагогічних працівників на 2017-2020 р.р.

Наказ № 575 від 15.09.2017

Атестаційна комісія на 2017/2018 н. р.

Наказ № 536 від 05.09.2017

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за дослідницьким модулем

Наказ № 274 від 20.04.2017

Наказ № 689 від 13.12.2016

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2017 році

Наказ № 712 від 29.12.2016

Видача сертифікатів викладачам Програми підвищення кваліфікації

Наказ № 688 від 13.12.2016

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Наказ № 49 від 20.02.2015

Положення про атестацію наукових працівників

Наказ № 86 від 21.02.2012

VI. Студентське самоврядуванняНагору

VII. Інформатизація навчально-наукової та адміністративної діяльності Нагору

Порядок використання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення в Київському університеті імені Бориса Грінченка

Наказ № 579 від 17.09.2019

Про показники щорічного рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних і наукових працівників Університету "Лідер року - 2019"

Наказ № 214 від 01.04.2019

 

Положення про ЕНК: порядок створення, сертифікації та використання у системі е-навчання Київського університету імені Бориса Грінченка (зі змінами)

Положення про ЕНК: порядок створення, сертифікації та використання у системі е-навчання Київського університету імені Бориса Грінченка

Сертифікація ЕНК для використання у системі е-навчання

 

Наказ № 318 від 08.05.2019_(зміни)

Наказ № 96 від 18.02.2019

 

Про рейтингове оцінювання 2018

Наказ № 794 від 03.12.2018

Наказ Про запровадження електронного індивідуального плану викладача

Наказ № 739 від 13.11.2018

Наказ Про проведення конкурсу на кращу інтерпретацію слів Словника Бориса Грінченка "Словник Грінченка і сучасність"

Наказ № 571 від 12.09.2018

Наказ Про проведення відкритої лекції для студентів "Маркетинг і просування для стартапів"

Наказ № 691 від 29.10.2018

Результати рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних та наукових працівників Університету «Лідер року» - 2017

Наказ № 33 від 26.01.2018

Результати сертифікації ЕНК

Наказ № 605 від 20.09.2019

Наказ № 446 від 27.06.2019

Наказ № 397 від 03.06.2019

Наказ № 322 від 10.05.2019

Наказ № 215 від 01.04.2019

Наказ № 843 від 26.12.2018

Наказ № 736 від 13.11.2018

Наказ № 549 від 04.09.2018

Наказ № 264 від 16.04.2018

Наказ № 846 від 28.12.2017

Наказ № 741 від 14.11.2017

Наказ № 392 від 12.06.2017

Наказ № 249 від 10.04.2017

 - Про внесення змін до наказу № 839 від 27.12.2017 р.

 - Про внесення змін до наказу № 839 від 27.12.2017 р.

Про створення адміністративної та академічної груп для реалізації проекту Erasmus + КА2

Наказ № 793 від 30.11.2018

Наказ № 567 від 11.09.2018

Наказ № 839 від 27.12.2017

Рейтингове оцінювання 2017

Наказ № 838 від 27.12.2017

 - Зміни до оновлення системи електронного навчання

Оновлення системи електронного навчання

Наказ № 807 від 11.12.2017

Наказ № 472 від 20.07.2017

 - Доповнення до показників

Показники щорічного рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних і наукових працівників університету «Лідер року – 2017»

Наказ № 667 від 17.10.2017

Наказ № 288 від 10.04.2017

 

 - Зміни до наказу «Про розміщення інформації на офіційному порталі університету»

Про розміщення інформації на офіційному порталі університету

Наказ № 628 від 02.10.2017

Наказ № 254 від 10.04.2017

Реалізація проекту «Розумний університет» (SMARSY)

Наказ № 417 від 20.06.2017

 - Зміни до Положення про організацію та користування Корпоративною електронною поштою 

Положення про організацію та користування електронною поштою

Наказ № 416 від 20.06.2017

Наказ № 491 від 04.10.2013

Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних та наукових працівників університету «Лідер року» (нова редакція)

Наказ № 34-а від 24.01.2019

Про оприлюднення дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів на веб-сайті Університету

Наказ № 621 від 30.12.2015

Положення про Інституційний репозиторій університету (нова редакція)

Наказ № 575 від 02.12.2015

Рекомендації про порядок організації освітнього процесу студентів денної форми з використанням технологій дистанційного навчання

Наказ № 468 від 28.10.2015

Використання обладнання та програмного забезпечення за проектом TEMPUS DESIRE в навчальному процесі підготовки студентів

Наказ № 463 від 23.10.2015

Реалізація проекту «Інтерактив SMART-стиль навчання» в університеті

Наказ № 117 від 23.03.2015

Запровадження рейтингової системи професорсько-викладацького складу

Наказ № 116 від 20.03.2015

Про участь університету в рейтингу Інтернет-присутності Вебометрікс

Наказ № 556 від 08.12.2014

Про запровадження Е-портфоліо науково-педагогічних працівників

Наказ № 527 від 24.11.2014

Про впровадження корпоративного стандарту ІКТ-компетентності магістрів

Наказ № 252 від 12.06.2014

Про перевірку магістерських робіт на плагіат

Наказ № 236 від 30.05.2014

Про роботу Microsoft IT - Academia в Університеті

Наказ № 70 від 28.02.2014

Про створення Microsoft IT - Academia в Університеті

Наказ № 662 від 30.12.2013

Про розміщення наукових публікацій магістрантів та магістерських робіт у електронному середовищі Університету

Наказ № 237 від 26.04.2013

VIІІ. Наукова діяльність Нагору

Положення про організацію та проведення практики аспірантів Київського університету імені Бориса Грінченка

Введено в дію Наказом № 203 від 28.03.2019

Порядок присвоення вчених звань професора та доцента науково-педагогічним працівникам Університету (зі змінами, внесеними рішенням Вченої ради від 28.02.2019 року Протокол № 2)

Наказ № 127 від 04.03.2019

Про проведення щорічного Конкурсу на здобуття премії імені Бориса Грінченка

Наказ № 550 від 04.09.2018

Про затвердження Порядку планування, моніторингу та звітування про результати реалізації наукових досліджень в Університеті

Наказ № 319 від 14.05.2018

Корпоративний стандарт наукової діяльності співробітників університету зі змінами

Наказ № 212 від 02.04.2018

Зміни у персональному складі Вченої ради університету

Зміни у персональному складі Вченої ради університету

Зміни у персональному складі Вченої ради університету

Зміни у складі Вченої ради університету

Оновлений склад Вченої ради університету

Наказ № 128 від 04.03.2019

Наказ № 45 від 31.01.2019

Наказ № 47 від 31.01.2018

Наказ № 842 від 27.12.2017

Наказ № 668 від 17.10.2017

Склад комісій з приймання кандидатських іспитів за спеціальностями

Наказ № 560 від 11.09.2017

Про введення в дію нової редакції Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в університеті

Про внесення доповнень до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в університеті

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Університеті

Наказ № 388 від 31.05.2019

Наказ № 229 від 04.04.2017

Наказ № 551 від 17.10.2016

 

Відкриття спеціальностей 033 Філософія та 031 Релігієзнавство у докторантурі університету

Наказ № 105 від 01.03.2017

Порядок рекомендації до друку (безкоштовного) статей студентів (магістрів) у періодичних наукових виданнях університету

Наказ № 31 від 30.01.2017

Положення про Вчену раду (зі змінами, внесеними рішенням Конференції трудового колективу Університету 30 вересня 2016 р.(протокол No 1), введеними в дію наказом від 05.10.2016 р. No524)

Конференція трудового колективу 30.09.2016 (протокол 1)

Наказ № 524 від 05.10.2016

Положення про аспірантуру та докторантуру

Наказ № 503 від 24.10.2012

Спеціалізовані Вчені ради Університету Грінченка

Окремий реєстр

IX. Формування контингенту студентів. Приймальна комісія Нагору

Зміни до Правил прийому до Київського університету імені Бориса Грінченка у 2018 році

Наказ № 211 від 02.04.2018

Про розподіл обов’язків між членами Приймальної та відбіркової комісій Університетського коледжу по роботі ЄДЕБО

Наказ № 134 від 01.03.2018

Про затвердження складу комісій (УК)

Наказ № 131 від 01.03.2018

Про розподіл обов’язків між членами Приймальної та Відбіркових комісій по роботі в ЄДЕБО

Наказ № 111 від 26.02.2018

Про затвердження складу комісій

Наказ № 110 від 26.02.2018

Склад Приймальної комісії Університетського коледжу на 2018 рік

Наказ № 58 від 02.02.2018

Положення про Приймальну комісію

Наказ № 836 від 26.12.2017

Склад Приймальної комісії на 2018 рік

Наказ № 753 від 17.11.2017

X. Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу Нагору

Графіки навчального процесу для 1 курсу Університетського коледжу

Наказ № 341 від 20.05.2019

Наказ № 323 від 14.05.2018

Наказ № 363 від 30.05.2017

Графіки навчального процесу:


Наказ № 342 від 20.05.2019

Наказ № 322 від 14.05.2018

Наказ № 354 від 29.05.2017

Про затвердження Положення про проведення практики студентів

Наказ № 828 від 21.12.2018

Норми часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників університету (нова редакція)

Наказ № 611 від 28.09.2018

Затвердження освітніх програм та навчальних планів

Наказ № 509 від 30.08.2019

Наказ № 384 від 30.05.2019

Наказ № 383 від 30.05.2019

Наказ № 382 від 30.05.2019

Наказ № 295 від 25.04.2019

Наказ № 602-а від 27.09.2018

Наказ № 432 від 21.06.2018

Наказ № 360 від 25.05.2018

Наказ № 218 від 04.04.2018

Наказ № 104 від 22.02.2018

Наказ № 762 від 24.11.2017

Наказ № 348 від 26.05.2017

Методичні рекомендації з розроблення програм практики здобувачів вищої освіти

Наказ № 602 від 19.09.2019

Методичні рекомендації з розроблення робочих програм навчальних дисциплін

Наказ № 359 від 25.05.2018

Затвердження складу проектної групи відповідальної за розробку та впровадження освітньої програми «Російська мова та переклад» спеціалізації 035.03 спеціальності 035 (бакалавр)

Наказ № 341 від 21.05.2018

Методичні рекомендації з розроблення освітніх програм та критеріїв самооцінки діяльності працівників кафедри

Наказ № 206 від 29.03.2018

 - Зміни до положення

Положення про організацію освітнього процесу (редакція 2019 року)

Наказ № 603 від 19.09.2019

Наказ № 817 від 15.12.2017

Доповнення до нових форм документів про вищу освіту державного зразка та документів до них; академічної довідки

Нові форми документів про вищу освіту державного зразка та документів до них; академічної довідки

Наказ № 572 від 15.09.2017

Наказ № 532 від 07.10.2016

Порядок підготовки виготовлення та видачі академічних довідок

Наказ № 03 від 03.01.2017

Положення про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін студентами Університету

Наказ № 642 від 25.11.2016

Про ліцензування спеціальностей для провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

Наказ № 199 від 13.04.2016

Рекомендації про порядок організації освітнього процесу студентів денної форми з використанням технологій дистанційного навчання

Наказ № 468 від 28.10.2015

Вчена Рада протокол № 11 від 22.10.2015

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у КУ імені Бориса Грінченка

Наказ № 58 від 27.02.2015

Вчена Рада протокол № 1 від 02.02.2015

Положення про порядок організації навчального процесу студентів заочної форми навчання з використанням технологій дистанційного навчання в КУ імені Бориса Грінченка

Наказ № 235 від 30.05.2014

Вчена Рада протокол № 5 від 29.05.2014

Положення про дистанційне навчання в КУ імені Бориса Грінченка

Наказ № 180 від 28.04.2014

Вчена Рада протокол № 4 від 24.04.2014

Положення про порядок пере зарахування навчальних дисциплін (модулів) та визначення академічної різниці

Наказ № 408 від 30.11.2010

Вчена рада (протокол № 9 від 22.11.2010

Порядок розробки, проведення та оформлення результатів комплексних контрольних робіт

Наказ № 96 від 22.04.2009

Уніфікована система оцінювання навчальних досягнень студентів університету

Наказ № 38 від 16.02.2009

XI. Позанавчальна робота та дозвілля студентів Нагору

Робоча група університету із обліку балів у рейтингу успішності студентів за участь у науковій, науково-технічній, творчій, спортивній діяльності, громадському житті

Наказ № 366 від 30.05.2017

XII. Міжнародна діяльність. Навчання іноземних громадян Нагору

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Університету Грінченка

Наказ № 839 від 22.12.2018

Про проведення ІІ проекту «Міжнародна академія Лідерства-Служіння»

Наказ № 372 від 31.05.2017

Про навчання студентів за програмою академічної мобільності в університеті Кадису (Іспанія)

Наказ № 86 від 24.02.2017

Майстер-класи британського національного колективу «Candoco»

Наказ № 81 від 21.02.2017

Про визнання здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня

Наказ № 727 від 30.12.2016

Порядок визнання в Університеті здобутих в іноземних ВНЗ наукових ступенів

Наказ № 652 від 29.11.2016

Про внесення до реєстру міжнародних проектів учасників фокус групи проекту від Британської ради в Україні «Розвиток лідерського потенціалу» університетів України

Наказ № 630 від 21.11.2016

Про призначення відповідальної особи за роботу з іноземними громадянами

Наказ № 559 від 19.10.2016

Програма діяльності НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти на 2016-2020 роки

Ухв. Вченою радою Протокол № 13 від 17.12.2015 Затверджено Ректором 15.01.2016

ХIII. Iнформаційно-бібліотечна діяльність Нагору

Комісія з питань збереження бібліотечних фондів

Наказ № 247 від 13.04.2018

Положення про бібліотеку університету

Наказ № 150 від 12.03.2018

Єдина класифікація для систематизації видавничої продукції (УДК) в бібліотеці університету

Наказ № 299 від 28.04.2017

Комісія з питань збереження бібліотечних фондів

Наказ № 61 від 08.02.2017

Рейтинг поступу наукових періодичних видань Університету у 2016 році

Наказ № 341 від 29.06.2016

Структура та функціонування веб-сайтів наукових періодичних видань Університету

Наказ № 323 від 08.06.2016

Положення про Інституційний репозиторій Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 575 від 02.12.2015

XIV. Видавнича діяльність Нагору

Про створення на базі НМЦ видавничої діяльності університету інформаційно-виробничого вузла ІВС «ОСВІТА» (Про регіональний інформаційно-виробничий вузол ІВС «ОСВІТА»)

Наказ № 457-а від 19.10.2015

(Наказ МОНУ № 1269 від 10.12.2015).

XV. Інформаційно-рекламна діяльність Нагору

Положення про НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності

Наказ № 620 від 19.12.2012

XVI. Фінансово-економічна діяльність (загальні питання) Нагору

Про затвердження зразків договорів про підготовку здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук у 2019-2020 н. р.

Наказ № 413 від 06.06.2019

Про оплату аспірантами, докторантами навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

Наказ № 371 від 22.05.2019

Про оплату студентами навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у 2019 році

Наказ № 344 від 20.05.2019

Про вартість навчання та типові договори про надання освітніх послуг іноземним громадянам та особам без громадянства у 2019 році

Наказ № 429 від 14.06.2019

Про затвердження зразків договорів на підготовку фахівців за кошти фізичних та юридичних осіб в 2019 році

Наказ № 343 від 20.05.2019

Про затвердження розрахунків за комунальні та інші послуги, які надаються в гуртожитках університету (б-р В. Гавела, 46; вул. Старосільська, 2)

Наказ № 566 від 10.09.2018

Зразки договорів на підготовку фахівців за кошти фізичних та юридичних осіб у 2018 році

Наказ № 337 від 21.05.2018

 - Про внесення змін до наказу №243 від 11.04.2018р.

Порядок преміювання працівників університету за публікації у виданнях, що індексуються у міжнародних науко метричних базах даних Scopus та Web of Science

Наказ № 600 від 26.09.2018

Наказ № 243 від 11.04.2018

Склад комісії для проведення списання

Наказ № 174 від 22.03.2018

Штатний розпис університету

Наказ № 514 від 31.08.2017

Розрахунки за комунальні та інші послуги, які надаються в гуртожитках університету (б-р В. Гавела, 46, вул. Старосільська, 2)

Наказ № 103 від 01.03.2017

Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Університету

Наказ № 703 від 22.12.2016

Положення про порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та преміювання студентів

Наказ № 28 від 30.01.2011

XVII. Стипендіальне забезпечення Нагору

Про затвердження складу Стипендіальної комісії

Наказ № 499 від 23.08.2019

Про встановлення лімітів стипендіатів

Наказ № 424 від 13.06.2019

Наказ № 806 від 06.12.2018

Наказ № 433 від 21.06.2018

Графік заходів, спрямованих на побудову рейтингу успішності студентів

Наказ № 390 від 31.05.2019

Наказ № 14 від 15.01.2018

 - Зміни до Положення про іменну стипендію Бориса Грінченка

 - Зміни до Положення про іменну стипендію Бориса Грінченка

Положення про іменну стипендію Бориса Грінченка

Наказ № 768 від 24.11.2017

Наказ № 701 від 16.12.2016

Наказ № 544 від 04.12.2014

Про внесення змін до складу Стипендіальної комісії

Про затвердження складу Стипендіальної комісії

Наказ № 131 від 04.03.2019

Наказ № 519 від 22.08.2018

Перелік показників та балів у рейтингу успішності студентів за участь у науковій, науково-технічній, творчій, спортивній діяльності, громадському житті

Наказ № 350 від 26.05.2017

Положення про правила призначення і виплати стипендій в Київському університеті імені Бориса Грінченка (редакція 2019 року)

Наказ № 160 від 23.03.2017

Наказ № 75 від 17.02.2017

Наказ № 22 від 27.01.2017

Положення про Стипендіальну комісію Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 22 від 27.01.2017

Про призначення уповноважених осіб з питань формування справ студентів соціальних категорій та нарахування їм стипендії

Наказ № 06 від 12.01.2017

ХVIII. Платні послуги Нагору

Калькуляція вартості копіювання або друку документів, що надаються за запитом на інформацію

Постанова КМУ від 13.07.2011 р. № 740

Про перелік платних послуг, які можуть надаватися структурними підрозділами університету

Наказ № 279 від 18.06.2015

Положення про надання додаткових освітніх послуг з вивчення студентами навчальних дисциплін (модулів) понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами» (нова редакція)

Наказ № 68-а від 26.02.2010

Вчена Рада (протокол 2 від 25.02.2010)

ХІХ. Гуртожитки Нагору

Про встановлення плати за проживання в студентських гуртожитках Університету

Наказ № 556 від 02.09.2019

Комісія з питань поселення в гуртожиток

Наказ № 494 від 07.10.2013

Положення про гуртожитки

Наказ № 430 від 21.06.2019

Положення про студентську раду

Наказ № 33 від 01.02.2011

Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку Київського університету імені Бориса Грінченка

Затверджено 14.10.2010

ХХ. Організаційна та адміністративно-господарська діяльність Нагору

Про склад тендерного комітету

Наказ № 552 від 06.09.2018

Про посилення заходів безпеки в приміщеннях Університету

Наказ № 355 від 23.05.2018

Про створення постійно діючих технічних комісій з обстеження приміщень та споруд університету

Наказ № 309 від 04.05.2018

Про заходи щодо енергозбереження в Університеті у 2018 році

Наказ № 99 від 19.02.2018

Про призначення відповідальної особи за моніторинг порталу публічних закупівель DoZorro

Наказ № 844 від 28.12.2017

 - Про внесення змін до складу ЕК

Склад Експертної комісії (ЕК) для проведення експертизи цінності документів

Наказ № 635 від 06.10.2017

Наказ № 732 від 30.12.2016

Про перезатвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт їдальні навчального корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка (бул. І. Шамо, 18/2)

Проектно-кошторисна документація: «Капітальний ремонт їдальні навчального корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка (бульвар І. Шамо, 18/2)

Наказ № 605 від 27.09.2017

Наказ № 465 від 13.07.2017

Про затвердження проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт підвальних приміщень навчального корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка (бульвар І. Шамо, 18/2)(бульвар І. Шамо, 18/2)

Наказ № 479 від 24.07.2017

Склад комісії з перевірки санітарно-технічного, протипожежного стану приміщень Університету до 2017/2018 навчального року

Наказ № 461 від 12.07.2017

Порядок ведення договірної роботи в Київському університеті імені Бориса Грінченка

Наказ № 385 від 06.06.2017

 - Зміни та доповнення до наказу «Про реконструкцію приміщення навчального корпусу № 3 (пр. П. Тичини, 17) та організаційні заходи пов’язані з цим»

Про реконструкцію приміщення навчального корпусу № 3 (пр. П. Тичини, 17)

Наказ № 329 від 16.05.2017

Наказ № 42 від 03.02.2017

 

Проектно-кошторисна документація: «Капітальний ремонт фасаду гуртожитку з утепленням (вул. Старосільська, 2)»

Наказ № 327 від 16.05.2017

Проектно-кошторисна документація: «Капітальний ремонт спортивного майданчика Київського університету імені Бориса Грінченка (пр. Ю. Гагаріна, 16)

Наказ № 322 від 11.05.2017

Про призначення відповідальної особи за експлуатацію ліфтів в приміщенні університету

Наказ № 115 від 06.03.2017

Постійно діючі технічні комісії з обстеження приміщень та спорту університету

Наказ № 114 від 03.03.2017

Порядок вибору постачальників при здійсненні допорогових закупівель із використанням електронної системи закупівель в університеті

Наказ № 55 від 03.02.2017

Про призначення відповідального за технічний стан та безпеку експлуатації електрогосподарства Університету

Наказ № 08 від 17.01.2017

Положення про Експерту комісію Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 733 від 30.12.2016

Про призначення відповідальної особи за експлуатацію систем тепло споживання університету

Наказ № 731 від 30.12.2016

Типова форма первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» та Інструкція щодо заповнення типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ « Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»

Наказ № 451 від 07.09.2016

Технічна комісія з обстеження приміщення гуртожитку (вул. Старосільська, 2)

Наказ № 370 від 01.07.2016

Порядок здійснення допорогових закупівель

Наказ № 330 від 13.06.2016

Порядок застосування системи електронних закупівель

Наказ № 329 від 13.06.2016

Положення про тендерний комітет

Наказ № 328 від 13.06.2016

Про створення антикризового енергетичного штабу

Наказ № 355 від 01.09.2014

XXI. Режим та охорона праці  Нагору

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 332 від 15.05.2018

Про організацію цивільного захисту університету

Наказ № 285 від 20.04.2018

Новий склад комісій з питань надзвичайних ситуацій в університеті

Наказ № 284 від 20.04.2018

 - Зміни та доповнення до наказу «Про систему оповіщення, зміст дій щодо загрози вчинення терористичного акту, виявлення підозрілих предметів або виникнення надзвичайних ситуацій в приміщеннях університету та його територіях» від 29.03.2016 № 163

Про систему оповіщення, зміст дій щодо загрози вчинення терористичного акту, виявлення підозрілих предметів або виникнення надзвичайних ситуацій в приміщеннях університету та його територіях.

Наказ № 281 від 20.04.2018

Наказ № 163 від 29.03.2016

Позаплановий інструктаж в рамках Тижня знань з основ життєдіяльності з учасниками освітнього процесу

Наказ № 253 від 13.04.2018

Інструкції з охорони праці:

- при роботі з технікою, оснащеною бензиновим двигуном внутрішнього згорання № 65;

- під час проведення занять з фізичного виховання і спорту № 66;

- для робітника з комплексного обслуговування і ремонту № 67;

Наказ № 165 від 19.03.2018

Про стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в університеті за 2017 рік

Наказ № 50 від 01.02.2018

Про затвердження Правил пожежної безпеки в університеті

Наказ № 644 від 06.10.2017

Про заходи, спрямовані на посилення протипожежного захисту Університету

Наказ № 589 від 22.09.2017

Про посилення протипожежного захисту Університету в осінньо-зимовий період 2017-2018 р.р.

Наказ № 488 від 17.08.2017

Склад комісії з перевірки санітарно-технічного, протипожежного стану приміщень університету до 2017/2018 н. р.

Наказ № 461 від 12.07.2017

Про проведення позапланового інструктажу щодо правил поведінки на залізничному транспорті, на міському електропотязі, при користуванні громадським транспортом

Наказ № 389 від 09.06.2017

Про призначення комісії з перевірки знань електротехнічних працівників Університету

Наказ № 345 від 22.05.2017

Позаплановий інструктаж в рамках Тижня знань з основ життєдіяльності учасників освітнього навчально-виховного процесу

Наказ № 301 від 28.04.2017

Перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу

Наказ № 293 від 26.04.2017

Положення про Порядок проведення навчань і перевірку знань з питань охорони праці та про Службу охорони праці

Наказ № 730 від 30.12.2016

Інструкції з охорони праці:

- для спеціалістів відео нагляду № 63;

- для викладача, тренера, інструктора керівника спортивної секції під час занять у тренажерному залі № 62;

- для викладача, тренера, інструктора керівника спортивної секції під час занять з плавання № 61;

- під час робіт з кислотами та їдкими речовинами для персоналу басейну спорткомплексу № 60;

- під час робіт із застосуванням ручного електрифікованого інструменту № 59

- для педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників № 58.

Наказ № 696 від 15.12.2016

Про введення в дію Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України і проведення позапланового інструктажу

Наказ № 619 від 15.11.2016

Інструкції з охорони праці:

- для електрика № 57;

- для прибиральника службових приміщень № 56;

- для двірника № 55;

- для прасувальника № 54;

- для праці бібліотекаря № 53;

- на заняттях з хореографії № 52;

- під час проведення занять з плавання № 51.

Наказ № 40 від 01.02.2016

Інструкції з охорони праці:

- для операторів копіювальних апаратів № 49;

- при палітурно-брошувальних роботах № 50.

Наказ № 180 від 17.04.2015

Інструкції:

- з електробезпеки і пожежної безпеки для гуртожитку № 48;

- з безпеки життєдіяльності під час літнього відпочинку № 47;

- з протипожежної безпеки для чергового, коменданта гуртожитку № 46;

- про заходи з пожежної безпеки в приміщеннях університету № 45;

- про дотримання безпеки життєдіяльності під час проведення екскурсій б/н.

Наказ № 25 від 26.01.2015

Інструкція з охорони праці

- при експлуатації електроустановок № 43;

- для лаборанта № 42;

- для гардеробника № 41;

- при користуванні електропобутовими приладами № 40;

- при чищенні дахів будівель від снігу № 39;

- з електробезпеки для 1-ої групи допуску № 38;

- при робочих із застосування переносних драбин і стрем’янок № 37;

- для слюсаря-сантехніка №36;

- під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт № 35.

Наказ № 555 від 04.12.2014

Інструкція з охорони праці:

- для водіїв легкового автомобіля № 31;

- для водія автобуса № 32;

- для водіїв вантажного автомобіля № 33;

- для машиніста прання та ремонту одягу № 34.

Наказ № 149 від 04.04.2014

Інструкції з охорони праці:

- в кабінеті хімії б/н;

- в кабінеті фізики б/н;

- в кабінеті біології б/н

Наказ № 378 від 29.07.2013

XXII. Функціональні обов'язки посадових осіб. Посадові інструкції Нагору

Про функціональні обов’язки ректора та проректорів Університету

Наказ № 513 від 31.08.2017

 

Реєстр Спеціалізованих вчених рад Нагору

 

Шифр ради

Наказ, номер, дата реєстрації

Термін дії ради

К26.133.01

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 травня 2017 року №693

На 2 роки
(2019)

К26.133.02

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10 травня 2017 року №693

На 2 роки
(2019)

Д26.133.03

Наказ Міністерства освіти і науки України від від 13 березня 2017 року №374

На 2 роки
(2019)

К26.133.04

Наказ атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 24 травня 2018 року №527

На 2 роки
(2020)

Д26.133.05

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11 липня 2016 року №820

На 3 роки
(2019)

Д26.133.06

Наказ Міністерства освіти і науки України від 03 березня 2017 року №374

На 2 роки
(2019)

Д26.133.07

Наказ Вищої атестаційної комісії України від 28 грудня 2017 року №1714

На 3 роки (2020)

К26.133.08

Наказу Вищої атестаційної комісії України від 11 липня 2017 року №996

На 2 роки (2019)