Images-loading

Нормативна база

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Університеті

Закон України "Про вищу освіту"

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти

Питання стипендіального забезпечення

Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації

Загальні положення та правила складання бібліографічних посилань (ДСТУ 8302:2015)

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Перелік наукових фахових (друкованих та електронних) видань

Положення про спеціалізовану вчену раду

Мережа спеціалізованих вчених рад

Порядок подання повідомлень про захист дисертацій

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.2016 р. № 567

Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Положення про організацію та проведення практики аспірантів Київського університету імені Бориса Грінченка