Images-loading

Спеціальності

У Київському університеті імені Бориса Грінченка на постійній основі здійснюється набір до аспірантури денної та заочної форми навчання за науковими спеціальностями: 

011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізації: "Загальна педагогіка та історія педагогіки"; "Теорія та методика навчання (українська мова)"; "Теорія та методика навчання (музика)"; "Теорія і методика професійної освіти"; "Теорія і методика виховання"; "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті");

012 Дошкільна освіта;

023 Образотворче мистецтво; декоративне мистецтво; реставрація (спеціалізації "Образотворче мистецтво"; "Декоративне мистецтво");

025 Музичне мистецтво (спеціалізації "Теорія та історія музичного мистецтва"; "Прикладне музикознавство");

031 Релігієзнавство;

032 Історія та археологія (спеціалізації: "Історія України"; "Всесвітня історія");

033 Філософія (спеціалізації: "Соціальна філософія та філософія історії"; "Філософія освіти");

035 Філологія (спеціалізації: "Українська література"; "Порівняльне літературознавство"; "Теорія літератури"; "Українська мова"; "Германські мови"; "Загальне мовознавство");

053 Психологія (спеціалізації: "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи"; "Педагогічна та вікова психологія");

231 Соціальна робота.

 

Наказ Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні (№523 від 18.05.2016 р.)

Наказ Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні (№655 від 10.10.2016 р.)

Ліцензовані спеціальності