Images-loading

Спеціальності

У Київському університеті імені Бориса Грінченка на постійній основі здійснюється набір до аспірантури денної та заочної форми навчання за науковими спеціальностями:

011 Освітні, педагогічні науки ("Загальна педагогіка та історія педагогіки"; "Теорія та методика навчання (українська мова)"; "Теорія та методика навчання (музика)"; "Теорія і методика професійної освіти"; "Теорія і методика виховання"; "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті");

012 Дошкільна освіта;

017 Фізична культура і спорт;

023 Образотворче мистецтво; декоративне мистецтво; реставрація ("Образотворче мистецтво"; "Декоративне мистецтво");

025 Музичне мистецтво ("Теорія та історія музичного мистецтва"; "Прикладне музикознавство");

031 Релігієзнавство;

032 Історія та археологія ("Історія України"; "Всесвітня історія");

033 Філософія ("Соціальна філософія та філософія історії"; "Філософія освіти");

035 Філологія ("Українська література"; "Порівняльне літературознавство"; "Теорія літератури"; "Українська мова"; "Германські мови"; "Загальне мовознавство");

051 Економіка;

053 Психологія ("Соціальна психологія; психологія соціальної роботи"; "Педагогічна та вікова психологія");

125 Кібербезпека;

231 Соціальна робота.

 

Наказ Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні (№523 від 18.05.2016 р.)

Наказ Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні (№655 від 10.10.2016 р.)

Наказ Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні (№356-л від 24.04.2019 р.)

Ліцензовані спеціальності