Images-loading

Спеціальності

У Київському університеті імені Бориса Грінченка на постійній основі здійснюється набір до аспірантури денної та заочної форми навчання за науковими спеціальностями: 

011 Освітні, педагогічні науки

012 Дошкільна освіта

023 Образотворче мистецтво; декоративне мистецтво; реставрація

025 Музичне мистецтво

031 Релігієзнавство 

032 Історія та археологія

033 Філософія

035 Філологія

053 Психологія

231 Соціальна робота 

 

Наказ Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні (№523 від 18.05.2016 р.)

Наказ Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні (№655 від 10.10.2016 р.)

Ліцензовані спеціальності