Images-loading

Правила прийому

 

Додаток Б - Правила прийому на навчання до докторантури Київського університету імені Бориса Грінченка в 2017 році