Правила прийому

 

Додаток Б - Правила прийому до докторантури Київського університету імені Бориса Грінченка в 2021 році