Правила прийому

 

Правила прийому до докторантури Київського університету імені Бориса Грінченка у 2022 році

Регіональне замовлення з прийому та підготовки докторів наук за кошти бюджету міста Києва на 2022 рік

Реєстраційна форма вступника до Докторантури

Бланки документів для заповнення

* Заява вступника роздруковується для заповнення на одному аркуші з обох сторін