Оголошення

Архів оголошень
Київського університету імені Бориса Грінченка

Шановні вступники!

Незабаром настане час отримання рекомендацій до зарахування за Вашими заявами. Нагадуємо, що отримані рекомендації потрібно буде підтвердити в Електронному кабінеті вступника.

Надаємо Вам корисні відео-інструкції:

Успіхів!

 

Запрошуємо на навчання за освітньою програмою «Моніторинг і оцінка соціальних програм» з можливим вибірковим блоком «Менеджмент соціальних проектів та програм».

Ця освітня програма отримала зразкову оцінку під час акредитації та є унікальною - єдиною в Україні! Денна форма навчання (15 бюджетних місць + 10 контрактних місць). Освітня програма є надзвичайно сучасною і вкрай актуальною для соціальної сфери України. Наразі є великий попит на фахівців соціальної роботи, які вміють не тільки розробляти соціальні програми і проекти, але й здійснювати оцінювання їх дієвості. Особливо актуалізується ця компетентність соціального працівника в умовах децентралізації влади. Громади зацікавлені у фахівцях, які знаються на управлінні, орієнтованому на результат, здатних розробляти інструменти моніторингу потреб населення у соціальних послугах, оцінювати якість надання соціальних послуг, розробляти оціночні інструменти відповідно до пропонованих Міністерством соціальної політики України стандартів.

231 sots rob MOSP mag

 

Опис освітньої програми

Навчальний план

 

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами «Соціальна педагогіка» та «Соціальна робота».

Навчання за спеціальністю «Соціальна робота» другого (магістерського) рівня вищої освіти повністю відповідає вимогам професійного стандарту «Фахівець із соціальної роботи» і створює можливості для успішної роботи на відповідних посадах, кар’єрного зростання, підтвердження кваліфікації, необхідної для надання соціальних послуг, участі в інноваційних соціальних проєктах та програмах.

 

231 sots rob SP SR mag

 

Опис освітньої програми «Соціальна педагогіка»

Опис освітньої програми «Соціальна робота»

 

Навчальний план освітньої програми «Соціальна педагогіка»

Навчальний план освітньої програми «Соціальна робота»

 

 

Більше про кафедру соціальної педагогіки та соціальної роботи та наші овітні бакалаврські, магістерські програми.

Ми у facebook

Контакти

+380674738150; Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка

 

Запрошуємо на навчання за освітньою програмою «Соціальна адвокація».

Ця освітня програма створена як відповідь на новий виклик перед соціальним працівником – необхідність очолювати міжвідомчі команди в найкращих інтересах отримувачів соціальних послуг, розробляти дієві адвокаційні стратегії для захисту прав та інтересів уразливих категорій отримувачів соціальних послуг, представляти інтереси дітей, молоді та сімей.

231 sots rob SA bak

 

Опис освітньої програми

Навчальний план

 

Запрошуємо на навчання за освітньою програмою «Соціальна робота».

Унікальність програми полягає в підготовці фахівця-універсала, здатного надавати широкий спектр соціальних послуг різним категоріям населення, готового до здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Такі фахівці відповідно до стандартів соціальних послуг і бачення Міністерства соціальної політики України, виступатимуть кейс-менеджерами випадків та організаторами екстреного втручання в найкращих інтересах дитини, вмітимуть здійснювати соціальну експертизу управлінських рішень у соціальній сфері, що вкрай актуально в умовах децентралізації влади.

231 sots rob SR bak

 

Опис освітньої програми

Навчальний план

 

Запрошуємо на навчання за освітньою програмою «Соціальна педагогіка».

Особливістю програми є орієнтація на підготовку фахівця, здатного здійснювати соціально-педагогічну діяльність в умовах освітніх закладів, надавати психолого-педагогічну підтримку дітям, їхнім батькам, молоді, людям з інвалідністю. Він вмітиме організовувати профілактичну роботу, розробляти просвітницько-профілактичні, соціально-реабілітаційні програми, спрямовані на забезпечення прав дітей, попередження девіантної поведінки і сімейного неблагополуччя, організовувати волонтерські групи. Вивчення фахових дисциплін забезпечує його здатність планувати й здійснювати соціально-педагогічну підтримку сімей та дітей з урахуванням провідної ознаки вразливості, здійснювати заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству, булінгу, торгівлі людьми, різних видів девіантної поведінки.

231 sots rob SP bak

 

Опис освітньої програми

Навчальний план

 

Більше про кафедру соціальної педагогіки та соціальної роботи та наші овітні бакалаврські, магістерські програми.

Ми у facebook

Контакти

+380674738150; Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка