Академічна мобільність

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Університету