Реєстр нормативної бази

Перелік розділів реєстру

Перелік документів реєстру

Назва нормативного документу №, дата введення в дію

I. Загальна нормативна база (установчі документи) Нагору

Статут Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Рішення Київської міської ради № 5468/5509 від 27.10.2022

Ліцензії на провадження освітньої діяльності:

Наказ МОН України від 12.02.2024 № 88-л

Положення про Вчену Раду

Конференція трудового колективу Університету

30.01.2024 р. (протокол № 1)

Наказ № 60 від 30.01.2024

Колективний договір між роботодавцем та трудовим колективом Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Затверджено Конференцією ТК Університету 30.01.2024 (протокол № 1)

Кодекс корпоративної культури

Затверджено Конференцією ТК Університету 30.01.2024 (протокол № 1)

II. Загальноорганізаційні питання Нагору

Про затвердження персонального складу Ректорату

Наказ № 08 від 03.01.2024

Про затвердження офіційних бланків Університету

Наказ № 01 від 01.01.2024

План роботи Університету на 2024 рік

Наказ № 850 від 27.12.2023

Правила внутрішнього розпорядку

Затверджено Конференцією ТК Університету 30.01.2024 (протокол № 1)

ІІІ. Структурні підрозділи Нагору

 

 

IV. Кадрове забезпечення Нагору

 

 

V. Підвищення кваліфікації працівників  Нагору

 

 

VI. Студентське самоврядуванняНагору

 

 

VII. Цифровізація навчально-наукової та адміністративної діяльності Нагору

Про використання комп’ютерної техніки, мережевого обладнання та програмного забезпечення

Наказ № 11 від 03.01.2024

Про порядок розміщення інформації на офіційних вебресурсах Університету

Наказ № 14 від 05.01.2024

Про результати рейтингу прозорості структурних підрозділів Університету

Наказ № 15 від 05.01.2024

Про порядок створення електронних навчальних курсів, їх сертифікацію та використання у системі е-навчання Університету

Наказ № 149 від 12.02.2024

VIІІ. Наукова діяльність Нагору

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Затверджено Конференцією ТК Університету 30.01.2024 (протокол № 1)

Наказ № 61 від 30.01.2024

IX. Формування контингенту студентів. Приймальна комісія Нагору

 

 

X. Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу Нагору

Про організацію освітнього процесу у II півріччі 2023-2024 навчального року

Наказ № 141 від 12.02.2024

XI. Позанавчальна робота та дозвілля студентів Нагору

 

 

XII. Міжнародна діяльність. Навчання іноземних громадян Нагору

 

 

ХIII. Iнформаційно-бібліотечна діяльність Нагору

 

 

XIV. Видавнича діяльність Нагору

 

 

XV. Інформаційно-рекламна діяльність Нагору

 

 

XVI. Фінансово-економічна діяльність (загальні питання) Нагору

Про затвердження зразків договорів про навчання у Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка

Наказ № 69 від 30.01.2024

Про вартість підготовки аспірантів, докторантів за кошти фізичних (юридичних) осіб

Про вартість підготовки аспірантів з числа іноземців та осіб без громадянства за кошти фізичних (юридичних) осіб

Наказ № 66 від 30.01.2024

 

Наказ № 68 від 30.01.2024

Про оплату студентами факультетів навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у 2024 році

Наказ № 64 від 30.01.2024

Про оплату студентами Фахового коледжу «Універсум» навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у 2024 році

Наказ № 65 від 30.01.2024

Про вартість навчання для іноземних громадян та осіб без громадянства у 2024 році

Наказ № 67 від 30.01.2024

Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 140 від 07.02.2024

XVII. Стипендіальне забезпечення Нагору

Про затвердження складу Стипендіальної комісії

Наказ № 72 від 30.01.2024

ХVIII. Платні послуги Нагору

 

 

ХІХ. Гуртожитки Нагору

 

 

ХХ. Організаційна та адміністративно-господарська діяльність Нагору

Положення про уповноважену особу

Наказ № 78 від 30.01.2024

Положення про порядок планування, погодження, обліку закупівель та ведення договірної роботи в Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка

Наказ № 77 від 30.01.2024

Про призначення відповідальної особи за теплове господарство

Наказ № 59 від 29.01.2024

Про призначення відповідального за організацію експлуатації ліфтів та розсувного даху

Наказ № 96 від 01.02.2024

Про призначення відповідальної особи за електрогосподарство

Наказ № 95 від 01.02.2024

Про визначення відповідальної особи за моніторинг моніторингового порталу публічних закупівель DoZorro

Наказ № 106 від 01.02.2024

XXI. Режим та охорона праці  Нагору

Про склад комісії з питань надзвичайних ситуацій в Університеті

Наказ № 126 від 02.02.2024

Про призначення посадових осіб, які мають право на видачу нарядів, розпоряджень, а також перелік робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації

Наказ № 120 від 02.02.2024

Про створення постійно діючих технічних комісій з обстеження приміщень та споруд університету

Наказ № 117 від 02.02.2024

Про призначення відповідальних за забезпечення пожежної безпеки та цивільного захисту в Університету

Наказ № 121 від 02.02.2024

Про встановлення протипожежного режиму в Університету

Наказ № 124 від 02.02.2024

Про навчання, інструктаж, та перевірку знань працівників Університету з питань пожежної безпеки і дій у надзвичайних ситуаціях

Наказ № 125 від 02.02.2024

Про затвердження та введення в дію Положення про службу охорони праці

Наказ № 115 від 02.02.2024

Про затвердження програм вступного та первинного інструктажів з питань охорони праці для співробітників та вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти університету

Наказ № 116 від 02.02.2024

Про затвердження переліку посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу

Наказ № 119 від 02.02.2024

Про систему оповіщення, зміст дій щодо загрози вчинення терористичного акту, виявлення підозрілих предметів або виникнення надзвичайних ситуацій в приміщеннях Університету та його територіях

Наказ № 123 від 02.02.2024

Про затвердження «Алгоритму дій здобувачів освіти та співробітників при оголошенні сигналу «Повітряна тривога!»

Наказ № 122 від 02.02.2024

Про роботу найпростіших укриттів Університету під час повітряної тривоги

Наказ № 127 від 02.02.2024

Про Порядок проведення оглядів та випробувань переносних драбин (стрем'янок) в університеті

Наказ № 133 від 02.02.2024

Інструкції з пожежної безпеки:

Наказ № 112 від 02.02.2024

Інструкція щодо дій працівників Університету при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій

Наказ № 112 від 02.02.2024

XXII. Функціональні обов'язки посадових осіб. Посадові інструкції Нагору

Про функціональні обов'язки в.о. ректора та проректорів Університету

Наказ № 20 від 11.01.2024