Реєстр нормативної бази

Перелік розділів реєстру

Перелік документів реєстру

Назва нормативного документу №, дата введення в дію

I. Загальна нормативна база (установчі документи) Нагору

Утворення Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Рішення Київської міської ради № 4754/4795 від 23.06.2022
Статут Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Рішення Київської міської ради № 5468/5509 від 27.10.2022

Стратегія розвитку Київського столичного університету імені Бориса Грінченка на 2023-2027 рр.

Grinchenko University Development Strategy for 2023-2027

Рішення Вченої ради Університету 30.03.2023 (протокол №2), введеним в дію наказом № 153 від 30.03.2023

Перспективний план впровадження Стратегії розвитку Київського столичного університету імені Бориса Грінченка на 2023-2027 роки

Наказ № 508 від 11.09.2023 (додаток 1)

Ліцензії на провадження освітньої діяльності:

 

Сертифікати про акредитацію спеціальностей відповідно до постанови КМУ від 29.04.2015 р. № 266

 

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Наказ МОН України від 12.02.2024 № 88-л

Наказ МОН України від 25.03.2024 № 190-л

Розпорядження КМВА від 02.05.2024 № 391

 

 

 

 

 

 

 

 

Колективний договір між роботодавцем та трудовим колективом Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Затверджено Конференцією ТК Університету 30.01.2024 (протокол № 1)

Кодекс корпоративної культури

Затверджено Конференцією ТК Університету 30.01.2024 (протокол № 1)

II. Загальноорганізаційні питання Нагору

Положення про ректорат

Наказ № 210 від 07.03.2024

Про затвердження персонального складу Ректорату

Наказ № 08 від 03.01.2024

Положення про Вчену Раду

Конференція трудового колективу Університету

30.01.2024 (протокол № 1)

Наказ № 60 від 30.01.2024

Про затвердження офіційних бланків Університету

Наказ № 01 від 01.01.2024

План роботи Університету на 2024 рік

Наказ № 850 від 27.12.2023

Правила внутрішнього розпорядку

Затверджено Конференцією ТК Університету 30.01.2024 (протокол № 1)

Про затвердження Порядку організації пропускного режиму та охорони в приміщеннях Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 185 від 29.02.2024

Про призначення уповноваженого з антикорупційної діяльності

Наказ № 270 від 22.03.2024

Про затвердження персонального складу Комісії з етики

Наказ № 284 від 26.03.2024

Положення про засади запобігання і протидії дискримінації, сексуальним домаганням, булінгу, мобінгу та іншим проявам неетичної поведінки

Наказ № 254 від 21.03.2024

Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 254 від 21.03.2024

Про затвердження складу комісії з академічної доброчесності Університету

Наказ № 272 від 22.03.2024

Положення про облікову політику

Наказ № 254 від 21.03.2024

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка

Наказ № 355 від 15.04.2024

ІІІ. Структурні підрозділи Нагору

Положення про Факультет економіки та управління

Наказ № 210 від 07.03.2024

Положення про Факультет журналістики

Наказ № 210 від 07.03.2024

Наказ № 521 від 20.06.2024

Наказ № 521 від 20.06.2024

Наказ № 521 від 20.06.2024

Положення про Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту

Наказ № 210 від 07.03.2024

Положення про Факультет інформаційних технологій та математики

Наказ № 210 від 07.03.2024

Положення про Факультет музичного мистецтва і хореографії

Наказ № 210 від 07.03.2024

Положення про Факультет образотворчого мистецтва і дизайну

Наказ № 210 від 07.03.2024

Положення про Факультет педагогічної освіти

Наказ № 210 від 07.03.2024

Положення про Факультет права та міжнародних відносин

Наказ № 210 від 07.03.2024

 

Наказ № 377 від 25.04.2024

Положення про Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

Наказ № 210 від 07.03.2024

Наказ № 254 від 21.03.2024

Наказ № 254 від 21.03.2024

Положення про Факультет романо-германської філології

Наказ № 210 від 07.03.2024

Положення про Факультет суспільно-гуманітарних наук

Наказ № 210 від 07.03.2024

Положення про Факультет східних мов

Наказ № 210 від 07.03.2024

Положення про Факультет української філології, культури і мистецтва

Наказ № 210 від 07.03.2024

Положення про Інститут післядипломної освіти

Наказ № 210 від 07.03.2024

Наказ № 461 від 30.05.2024

Наказ № 461 від 30.05.2024

Наказ № 461 від 30.05.2024

Наказ № 461 від 30.05.2024

Наказ № 461 від 30.05.2024

Положення про Фаховий коледж «Універсум» Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 210 від 07.03.2024

 

Наказ № 254 від 21.03.2024

 

Наказ № 377 від 25.04.2024

Положення про Докторську школу

Наказ № 254 від 21.03.2024

Положення про Бібліотеку

Наказ № 254 від 21.03.2024

Положення про відділ кадрів

Наказ № 254 від 21.03.2024

Положення про науково-дослідну лабораторію інтернаціоналізації вищої освіти

Наказ № 254 від 21.03.2024

Положення про науково-дослідну лабораторію цифровізації освіти

Наказ № 254 від 21.03.2024

Положення про навчально-науковий центр розвитку персоналу та лідерства 

Наказ № 254 від 21.03.2024 

Положення про науково-методичний центр акредитації та ліцензування

Наказ № 254 від 21.03.2024

Положення про науково-методичний центр видавничої діяльності 

Наказ № 254 від 21.03.2024

Положення про науково-методичний центр досліджень, наукових проєктів та програм

Наказ № 254 від 21.03.2024

Положення про науково-методичний центр інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності 

Наказ № 254 від 21.03.2024

Положення про науково-методичний центр стандартизації та якості освіти

Наказ № 254 від 21.03.2024

Положення про медичний кабінет

Наказ № 254 від 21.03.2024

Положення про навчальну частину «Студентський офіс»

Наказ № 254 від 21.03.2024

Положення про навчально-методичний центр соціально-гуманітарної взаємодії та організації дозвілля студентів

Наказ № 254 від 21.03.2024

Положення про Аналітичний центр «ОсвітАналітика» Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 254 від 21.03.2024

Положення про Спортивний комплекс

Наказ № 377 від 25.04.2024

Положення про відділ документації та діловодства

Наказ № 461 від 30.05.2024

Положення про кафедру Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 461 від 30.05.2024

IV. Кадрове забезпечення Нагору

Положення про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників

Наказ № 254 від 21.03.2024

Положення про адаптацію новопризначених працівників Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 254 від 21.03.2024

Положення про відзнаки Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 377 від 25.04.2024

V. Підвищення кваліфікації працівників  Нагору

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 254 від 21.03.2024

Результати проходження науково-педагогічними працівниками Університету міні-курсів у Системі розвитку цифрової компетентності у І півріччі 2024 року

Наказ № 511 від 13.06.2024

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за дидактичним модулем

Наказ № 359 від 15.04.2024

Наказ № 319 від 01.04.2024

Наказ № 266 від 21.03.2024

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за дослідницьким модулем

Наказ № 315 від 01.04.2024

Наказ № 313 від 01.04.2024

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за лідерським модулем

Наказ № 397 від 25.04.2024

Наказ № 360 від 15.04.2024

Наказ № 323 від 01.04.2024

Наказ № 320 від 01.04.2024

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за цифровим модулем

Наказ № 322 від 01.04.2024

Наказ № 321 від 01.04.2024

Наказ № 296 від 29.03.2024

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за варіативною частиною

Наказ № 393 від 25.04.2024

Наказ № 314 від 01.04.2024

Наказ № 295 від 29.03.2024

Про зарахування результатів навчання за програмою Літньої школи «Освітнє лідерство»

Наказ № 589 від 01.07.2024

Про зарахування результатів навчання за програмою Літньої онлайн-школи «Наукова кар'єра на міжнародному рівні: інструменти для дослідників та англійська мова»

Наказ № 585 від 01.07.2024

VI. Студентське самоврядуванняНагору

Положення про студентське самоврядування Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Протокол № 1 від 09.02.2024 

Положення про студентське самоврядування у гуртожитках Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Протокол № 1 від 09.02.2024

VII. Цифровізація навчально-наукової та адміністративної діяльності Нагору

Дорожня карта (Політика) сталого розвитку університету

Наказ № 582 від 01.07.2024

Корпоративний стандарт цифрової компетентності викладачів Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 254 від 21.03.2024

Порядок розміщення інформації на офіційних вебресурсах Університету

Відповідальні особи за висвітлення інформації на порталі Університету

Наказ № 14 від 05.01.2024

Наказ № 244 від 15.03.2024

План підвищення вебометричних рейтингових показників Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 198 від 01.03.2024

Про результати рейтингу прозорості структурних підрозділів Університету

Наказ № 548 від 26.06.2024

Наказ № 15 від 05.01.2024

Положення про щорічне рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних і наукових працівників Київського столичного університету імені Бориса Грінченка «Лідер року»

Положення про щорічне рейтингове оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників Фахового коледжу «Універсум» «Лідер року»

Положення про щорічне рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників Інституту післядипломної освіти «Лідер року – 2024»

Наказ № 254 від 21.03.2024

 

Наказ № 377 від 25.04.2024

 

Наказ № 377 від 25.04.2024

Про затвердження показників та вагових коефіцієнтів рейтингового оцінювання професійної діяльності працівників Університету «Лідер року - 2024»

Наказ № 392 від 25.04.2024

Перелік показників та вагових коефіцієнтів рейтингового оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників Фахового коледжу «Універсум» «Лідер року – 2024»

Наказ № 377 від 25.04.2024

Показники, що будуть враховуватися при визначенні переможців з-поміж факультетів Університету за результатами рейтингу «Лідер року»

Показники, що будуть враховуватися при визначенні переможців з-поміж кафедр Університету за результатами рейтингу «Лідер року»

Показники, що будуть враховуватися при визначенні переможців з-поміж наукових підрозділів (науково-дослідні лабораторії, навчально-наукові / аналітичні центри) і бібліотеки Університету за результатами рейтингу «Лідер року»

Наказ № 377 від 25.04.2024

Результати рейтингового оцінювання «Лідер року - 2023»

Наказ № 267 від 21.03.2024

Про порядок створення електронних навчальних курсів, їх сертифікацію та використання у системі е-навчання Університету

Наказ № 149 від 12.02.2024

Результати сертифікації ЕНК

Наказ № 577 від 28.06.2024

Наказ № 480 від 03.06.2024

Наказ № 420 від 02.05.2024

Наказ № 330 від 02.04.2024

Наказ № 233 від 13.03.2024

Положення про організацію та користування корпоративною електронною поштою Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 254 від 21.03.2024

Про використання комп’ютерної техніки, мережевого обладнання та програмного забезпечення

Наказ № 11 від 03.01.2024

VIІІ. Наукова діяльність Нагору

Положення про наукові школи Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 254 від 21.03.2024

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Затверджено Конференцією ТК Університету 30.01.2024 (протокол № 1)

Наказ № 61 від 30.01.2024

Про затвердження складу Вченої ради Університету

Наказ № 186 від 29.02.2024

Положення про присвоєння звання «Почесний професор (доктор) Київського столичного університету імені Бориса Грінченка»

Наказ № 254 від 21.03.2024

Порядок присвоєння вчених звань професора та доцента науково-педагогічним працівникам Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 254 від 21.03.2024

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук у Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка

Наказ № 254 від 21.03.2024

Положення про підготовку, виготовлення та видачу диплома доктора філософії і додатка до нього європейського зразка у Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка

Наказ № 254 від 21.03.2024

Порядок рекомендації до друку (безкоштовного) статей студентів/магістрантів у періодичних наукових виданнях Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 254 від 21.03.2024

Положення про організацію та проведення практики здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 254 від 21.03.2024

Положення про рекомендацію до друку/оприлюднення в мережі «Інтернет» навчальної (навчально-методичної) і наукової літератури в Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка

Наказ № 377 від 25.04.2024

IX. Формування контингенту студентів. Приймальна комісія Нагору

Положення про приймальну комісію

Наказ № 254 від 21.03.2024

Положення про приймальну комісію Фахового коледжу «Універсум»

Наказ № 254 від 21.03.2024

Про затвердження складу Приймальної комісії Київського столичного університету імені Бориса Грінченка на 2024 рік

Наказ № 318 від 01.04.2024

Положення про апеляційну комісію Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Положення про апеляційну комісію Фахового коледжу «Універсум» Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 377 від 25.04.2024

 

Наказ № 377 від 25.04.2024

X. Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу Нагору

Графік освітнього процесу Фахового коледжу "Універсум"

Наказ № 515 від 14.06.2024

Графік освітнього процесу Факультетів:

Наказ № 514 від 14.06.2024

Графік освітнього процесу аспірантури

Наказ № 517 від 19.06.2024

Про організацію освітнього процесу у II півріччі 2023-2024 навчального року

Наказ № 141 від 12.02.2024

Положення про організацію освітнього процесу в Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка

Наказ № 254 від 21.03.2024

Про затвердження освітніх програм та навчальних планів

Наказ № 525 від 20.06.2024

Наказ № 465 від 30.05.2024

Наказ № 391 від 25.04.2024

Положення про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін здобувачами Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 254 від 21.03.2024

Положення про підготовку, виготовлення, видачу та облік документів про вищу освіту за першим і другим освітніми рівнями в Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка

Положення про підготовку, виготовлення, видачу та облік документів про фахову передвищу освіту у Фаховому коледжі «Універсум» Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 254 від 21.03.2024

Положення про практику студентів Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 254 від 21.03.2024

Порядок підготовки, виготовлення та видачі академічних довідок у Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка

Наказ № 254 від 21.03.2024

Порядок перезарахування освітніх компонентів і визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті в Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка

Наказ № 254 від 21.03.2024

Норми часу для планування та обліку навчальної роботи і перелік основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників Університету

Норми часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків видів навчальної, методичної, інноваційної, наукової, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних працівників Фахового коледжу «Універсум»

Наказ № 254 від 21.03.2024

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у Фаховому коледжі «Універсум» Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 377 від 25.04.2024

 

Наказ № 377 від 25.04.2024

Список голів Екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньої програми (спеціальності), присудження ступеня та присвоєння кваліфікації за першим (бакалаврським), другим (магістерським) рівнями вищої освіти в Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка

Список голів Екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньої програми (спеціальності), присудження ступеня та присвоєння кваліфікації за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра у Фаховому коледжі «Універсум» Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 254 від 21.03.2024

Положення про ради випускників Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 377 від 25.04.2024

Положення про Ради роботодавців Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 377 від 25.04.2024

Положення про опитування в Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка

Наказ № 377 від 25.04.2024

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка

Наказ № 461 від 30.05.2024

Методичні рекомендації з розроблення робочих програм навчальних дисциплін

Наказ № 461 від 30.05.2024

Методичні рекомендації з розроблення програм практики здобувачів фахової передвищої, вищої освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 461 від 30.05.2024

Положення про студентський квиток Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 254 від 21.03.2024

XI. Позанавчальна робота та дозвілля студентів Нагору

Положення про відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє»

Наказ № 377 від 25.04.2024

Про проведення загальноуніверситетського мовно-літературного конкурсу «Словник Грінченка та сучасність»

Наказ № 356 від 15.04.2024

XII. Міжнародна діяльність. Навчання іноземних громадян Нагору

Положення про реалізацію проєктів програм міжнародної співпраці та управління коштами грантів Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 461 від 30.05.2024

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 377 від 25.04.2024

Про створення Конкурсної комісії з відбору учасників освітнього процесу Університету для участі у програмах академічної мобільності

Наказ № 394 від 25.04.2024

Порядок визнання у Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка здобутих в іноземних закладах вищої освіти наукових ступенів

Наказ № 377 від 25.04.2024

ХIII. Iнформаційно-бібліотечна діяльність Нагору

Положення про Бібліотеку

Наказ № 254 від 21.03.2024

Положення про Науково-методичну раду Бібліотеки

Наказ № 254 від 21.03.2024

Створення комісії з питань збереження бібліотечних фондів

Наказ № 50 від 26.01.2024

Положення про інституційний репозиторій Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 377 від 25.04.2024

Про роботу із базами даних Scopus та Web of Science

Наказ № 414 від 01.05.2024

XIV. Видавнича діяльність Нагору

Положення про науково-методичний центр видавничої діяльності

Наказ № 254 від 21.03.2024

Роз'яснення щодо правонаступництва Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Про регіональний інформаційно-виробничий вузол ІВС «ОСВІТА»

Висновок про відповідність/невідповідність інформаційно-виробничого комплексу встановленим вимогам для виготовлення пластикових карток студентських квитків державного зразка

МОН № 3/1075-24 від 20.02.2024

Наказ МОНУ № 1269 від 10.12.2015

Наказ МОНУ № 01.01-12/1402 від 08.12.2021

XV. Інформаційно-рекламна діяльність Нагору

Положення про науково-методичний центр інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності

Наказ № 254 від 21.03.2024

XVI. Фінансово-економічна діяльність (загальні питання) Нагору

Про затвердження зразків договорів про навчання у Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка

Про затвердження зразків договорів про підготовку здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук

Наказ № 69 від 30.01.2024

 

Наказ № 532 від 26.06.2024

Про вартість підготовки аспірантів, докторантів за кошти фізичних (юридичних) осіб (2023-2024 н.p.)

Про вартість підготовки аспірантів, докторантів за кошти фізичних (юридичних) осіб (2024-2025 н.p.)

Про вартість підготовки аспірантів з числа іноземців та осіб без громадянства за кошти фізичних (юридичних) осіб (2023-2024 н.p.)

Наказ № 66 від 30.01.2024

 

Наказ № 504 від 12.06.2024 

 

Наказ № 68 від 30.01.2024

Про оплату студентами факультетів навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у 2024 році

Наказ № 575 від 28.06.2024

Про оплату студентами Фахового коледжу «Універсум» навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у 2024 році

Наказ № 576 від 28.06.2024

Про вартість навчання для іноземних громадян та осіб без громадянства у 2024 році

Наказ № 67 від 30.01.2024

Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 140 від 07.02.2024

Порядок преміювання працівників університету за публікації у виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science

Наказ № 28 від 19.01.2024

XVII. Стипендіальне забезпечення Нагору

Про встановлення лімітів стипендіатів

Наказ № 526 від 20.06.2024

Положення про іменну стипендію Бориса Грінченка

Наказ № 461 від 30.05.2024

Про затвердження складу Стипендіальної комісії

Наказ № 72 від 30.01.2024

Положення про порядок переведення здобувачів фахової передвищої, вищої освіти на вакантні місця регіонального замовлення в Університеті

Наказ № 254 від 21.03.2024

Положення про правила призначення і виплати стипендій у Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка

Наказ № 254 від 21.03.2024

Положення про стипендіальну комісію Київського столичного університету імені Борис Грінченка

Наказ № 254 від 21.03.2024

Про затвердження графіка заходів, спрямованих на побудову рейтингу успішності студентів

Наказ № 446 від 14.05.2024

Перелік показників та балів у рейтингу успішності студентів за участь у науковій, науково-технічній, творчій, спортивній діяльності, громадському житті

Наказ № 377 від 25.04.2024

ХVIII. Платні послуги Нагору

Перелік платних послуг, які можуть надаватися структурними підрозділами Університету 

Наказ № 345 від 10.04.2024 

Калькуляція вартості надання додаткових платних послуг (копіювання, друку, сканування документів), що надаються за запитом на інформацію

Постанова КМУ від 13.07.2011 року №740 зі змінами (в редакції постанови КМУ від 15.01.2020 р. №4)

ХІХ. Гуртожитки Нагору

Про встановлення плати за проживання в студентських гуртожитках Університету

Наказ № 134 від 05.02.2024

ХХ. Організаційна та адміністративно-господарська діяльність Нагору

Положення про уповноважену особу

Наказ № 78 від 30.01.2024

Положення про порядок планування, погодження, обліку закупівель та ведення договірної роботи в Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка

Наказ № 77 від 30.01.2024

Про призначення відповідальної особи за теплове господарство

Наказ № 59 від 29.01.2024

Про призначення відповідального за організацію експлуатації ліфтів та розсувного даху

Наказ № 96 від 01.02.2024

Про призначення відповідальної особи за електрогосподарство

Наказ № 95 від 01.02.2024

Про визначення відповідальної особи за моніторинг моніторингового порталу публічних закупівель DoZorro

Наказ № 106 від 01.02.2024

XXI. Режим та охорона праці  Нагору

Про склад комісії з питань надзвичайних ситуацій в Університеті

Наказ № 126 від 02.02.2024

Про призначення посадових осіб, які мають право на видачу нарядів, розпоряджень, а також перелік робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації

Наказ № 120 від 02.02.2024

Про створення постійно діючих технічних комісій з обстеження приміщень та споруд університету

Наказ № 117 від 02.02.2024

Про призначення відповідальних за забезпечення пожежної безпеки та цивільного захисту в Університету

Наказ № 121 від 02.02.2024

Про встановлення протипожежного режиму в Університету

Наказ № 124 від 02.02.2024

Про навчання, інструктаж, та перевірку знань працівників Університету з питань пожежної безпеки і дій у надзвичайних ситуаціях

Наказ № 125 від 02.02.2024

Про затвердження та введення в дію Положення про службу охорони праці

Наказ № 115 від 02.02.2024

Про затвердження програм вступного та первинного інструктажів з питань охорони праці для співробітників та вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти університету

Наказ № 116 від 02.02.2024

Про затвердження переліку посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу

Наказ № 119 від 02.02.2024

Про систему оповіщення, зміст дій щодо загрози вчинення терористичного акту, виявлення підозрілих предметів або виникнення надзвичайних ситуацій в приміщеннях Університету та його територіях

Наказ № 123 від 02.02.2024

Про затвердження «Алгоритму дій здобувачів освіти та співробітників при оголошенні сигналу «Повітряна тривога!»

Наказ № 122 від 02.02.2024

Про роботу найпростіших укриттів Університету під час повітряної тривоги

Наказ № 127 від 02.02.2024

Порядок проведення оглядів та випробувань переносних драбин (стрем'янок) в університеті

Наказ № 133 від 02.02.2024

Інструкції з пожежної безпеки:

Наказ № 112 від 02.02.2024

Інструкція щодо дій працівників Університету при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій

Наказ № 112 від 02.02.2024

Інструкції з охорони праці:

Наказ № 112 від 02.02.2024

Інструкції з охорони праці:

Наказ № 112 від 02.02.2024

Інструкції з охорони праці:

Наказ № 112 від 02.02.2024

Інструкції з охорони праці:

Наказ № 112 від 02.02.2024

Інструкції з безпеки життєдіяльності:

Наказ № 112 від 02.02.2024

Правила з техніки безпеки та пожежної безпеки при користуванні електричною плитою (витяг з інструкції виробника)

Наказ № 112 від 02.02.2024

Правила з техніки безпеки та пожежної безпеки при користуванні електричною правльною та сушильною машинами (витяг з інструкції виробника)

Наказ № 112 від 02.02.2024

Інструкція про заходи пожежної безпеки в приміщеннях зберігання хімічних реагентів (для басейну) № 13

Наказ № 276 від 22.03.2024

XXII. Функціональні обов'язки посадових осіб. Посадові інструкції Нагору

Про функціональні обов'язки в.о. ректора та проректорів Університету

Наказ № 20 від 11.01.2024