Літопис Університету

Становлення традиції підготовки та підвищення кваліфікації вчителів у Києві

12 червня 1861 р. – у Києві проведено перший з’їзд учителів і дослідників природничих наук, яким започатковано заходи (у т. ч. короткострокові педагогічні курси), спрямовані на фахове удосконалення педагогів Наддніпрянської України.

1863 р. – продовжується проведення короткострокових педагогічних курсів, у т. ч. і для вчителів гуманітарних дисциплін.

16 березня 1874 р. – видано Циркулярну пропозицію попечителям навчальних округів про організацію короткострокових педагогічних курсів на системній основі.

1875 р. – організовано тимчасові педагогічні курси для вчителів і вчительок початкових народних училищ (5 серпня 1875 р. виходять Правила про ці курси).

1886 р. – запроваджено літні курси церковного співу для вчителів і вчительок початкових народних училищ Південно-Західного краю (3 жовтня 1886 р. виходять Правила про ці курси).

 

Інституційна історія Київського університету імені Бориса Грінченка

28 вересня 1903 р. – засновано Київську церковно-учительську школу (директор – Василь Липківський). Ця дата є днем заснування Київського університету імені Бориса Грінченка.

Грудень 1917 р. – Київську церковно-учительську школу перетворено у Київську українську учительську семінарію (з 1918 р. носила ім’я Бориса Грінченка).

1920 р. – Київську українську учительську семінарію імені Б.Грінченка перетворено у Київську педагогічну школу імені Б.Грінченка.

1922 р. – Київську педагогічну школу імені Б.Грінченка реорганізовано у Київські вищі трирічні педагогічні курси імені Б.Грінченка (у результаті об’єднання з Трирічними педагогічними курсами імені К.Ушинського).

1925 р. – Київські вищі трирічні педагогічні курси імені Б.Грінченка реорганізовано у Педагогічний технікум імені Б.Грінченка.

1937 р. – Педагогічний технікум перейменовано у Педагогічну школу.

01 червня 1939 р. – у Києві організовано міський інститут удосконалення вчителів.

1941 р. – Міський інститут удосконалення вчителів у Києві тимчасово припинив свою діяльність у зв’язку з нацистською окупацією Києва.

1943 р. – Міський інститут удосконалення учителів у Києві поновив свою діяльність.

15 серпня 1963 р. – створено Київське міське педагогічне училище.

01 серпня 1979 р. – Київському міському педагогічному училищу присвоєно №1.

01 серпня 1979 р. – створено Київське педагогічне училище №2.

15 травня 1985 р. – створено Київське педагогічне училище №3.

1988 р. – у Київському міському інституті удосконалення вчителів відкрито перші кафедри: суспільних дисциплін, початкового навчання, психології.

26 червня 1991 р. – на базі Київського обласного та міського інститутів удосконалення вчителів створено Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів м. Києва і Київської області.

21 січня 1992 р. – Київському педагогічному училищу №2 присвоєно ім’я К.Д. Ушинського.

08 червня 1993 р. – на базі Київського міського педагогічного училища №1 створено Педагогічний коледж при Київському університеті імені Тараса Шевченка.

17 грудня 1993 р. – Київському міжрегіональному інституту удосконалення вчителів присвоєно ім’я Б.Д. Грінченка.

26 серпня 1994 р. – на базі Київського педагогічного училища №2 імені К.Д. Ушинського створено Київський педагогічний коледж імені К.Д. Ушинського.

20 червня 1995 р. – на базі Київського педагогічного училища №3 створено Київський міський педагогічний коледж.

2002-2009 - Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Б.Д. Грінченка реорганізовано у Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка

20 червня 2002 р. – Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Б.Д. Грінченка реорганізовано у Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка.

22 серпня 2007 р. – рішенням Київради затверджено Концепцію цілісної системи підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів м. Києва. До структури Університету ввійшли муніципальні педагогічні коледжі м. Києва: Київський міський педагогічний коледж при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Київський педагогічний коледж імені К.Д. Ушинського, Київський міський педагогічний коледж.

01 вересня 2007 р. – на базі факультету післядипломної педагогічної освіти у структурі Університету створено Інститут післядипломної педагогічної освіти.

Вересень 2008 р. – Вченою радою розроблено та схвалено Концепцію розвитку Університету на 2008-2012 роки.

01 січня 2008 р. – у структурі Університету розпочинають діяльність Інститут психології та соціальної педагогіки, Гуманітарний інститут, Інститут дошкільної, початкової та мистецької освіти, Університетський коледж.

20 травня 2008 р. – відкрито новий навчальний корпус Університету на вул. Маршала Тимошенка, 13б.

01 вересня 2008 р. – у структурі Університету розпочав діяльність Інститут лідерства, освітнього законодавства і політики.

2008-2009 н. р. – акредитовано 10 спеціальностей за IV рівнем.

2009-2023 - Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка перейменовано у Київський університет імені Бориса Грінченка

08 жовтня 2009 р. – рішенням Київради Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка перейменовано у Київський університет імені Бориса Грінченка.

2010

2010 р. – у структурі Університету функціонує шість інститутів (Гуманітарний інститут, Педагогічний інститут, Інститут мистецтв, Інститут лідерства та соціальних наук, Інститут психології та соціальної педагогіки, Інститут післядипломної педагогічної освіти) та Університетський коледж, навчально-методичні та науково-методичні центри, науково-дослідні лабораторії, видавництво.

28 квітня 2010 р. – відкрито музею Б.Д. Грінченка у приміщенні ректорату Університету (вул. Воровського (нині – Бульварно-Кудрявська), 18/2).

Червень 2010 р. – Університет акредитовано у повному обсязі за IV рівнем.

01 вересня 2010 р. – контингент студентів Університету становив понад 6 тисяч; підготовка фахівців в Університеті здійснювалася за 7 напрямами ОКР “молодший спеціаліст”, 12 напрямами ОКР “бакалавр” та 11 магістерськими програмами.

17 вересня 2010 р. – ректор Університету В.О. Огнев’юк підписав Велику Хартію Університетів у м. Болонья (Італія).

У вересні 2010 р. – започатковано соціальний проект “З Києвом і для Києва”.

2011

14-17 червня 2011 р. – Університет увійшов до Європейської асоціації освіти дорослих.

22 серпня 2011 р. – відкрито пам’ятник Борису Дмитровичу Грінченку, споруджений коштом студентів, викладачів Університету та працівників освіти м. Києва за підтримки Київської міської державної адміністрації та Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації.

2012

26 червня 2012 р. – у рейтингу закладів вищої освіти України Університет посів сьоме місце серед класичних університетів.

04 липня 2012 р. – Верховна Рада України ухвалила Постанову “Про відзначення 150-річчя від дня народження Бориса Дмитровича Грінченка” у 2013 році.

2013 р. – на виконання Постанови Верховної Ради України “Про відзначення 150-річчя від дня народження Бориса Дмитровича Грінченка” проведено низку заходів, у т.ч. видано перші два томи “Педагогічної спадщини” повного зібрання літературної та наукової спадщини Бориса Грінченка; у рамках проекту “Казковий світ Бориса Грінченка” підготовлено та видано дитячі твори Великого Просвітителя – книги “Снігуронька” і “Казки Бориса Грінченка”; Національним банком України випущено пам’ятну монету; Українським державним підприємством поштового зв’язку “Укрпошта” створено ювілейний конверт.

28 серпня 2012 р. – рішенням Вченої ради Університету Інститут лідерства та соціальних наук було перейменовано в Інститут суспільства.

01 вересня 2012 р. – контингент студентів Університету становив понад 7 тисяч; підготовка фахівців в Університеті здійснювалась за 12 напрямами ОКР “молодший спеціаліст”, за 34 напрямами – ОКР “бакалавр”, 18 магістерськими програмами, 18 спеціальностями в аспірантурі.

Жовтень 2012 р. – розпочато реалізацію загальноуніверситетського проекту “Культура лідерства” з метою розвитку лідерського потенціалу викладачів та студентів Університету, їх творчої самореалізації.

04 жовтня 2012 р. – відкрито Центр практичної підготовки студентів зі спеціальностей “Початкова освіта” і “Дошкільна освіта” (керівник – Прошкуратова Тамара Сергіївна – Герой України, заслужений вчителя України, доцент Університету).

15 листопада 2012 р. – Конференцією трудового колективу Університету доктора філософських наук, професора Віктора Олександровича Огнев’юка було повторно обрано ректором Київського університету імені Бориса Грінченка.

19 листопада 2012 р. – Університет увійшов до Міжнародної асоціації університетів.

Грудень 2012 р. – затверджено Концепцію розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка на 2013-2017 роки та Програму розвитку Київського університету Бориса Грінченка на 2013-2017 роки.

2013

06 грудня 2013 р. – відкрито навчально-виробничий комплекс Університету “АстудіЯ” (Центр телерадіожурналістики) за підтримки Благодійного фонду сприяння розвитку освіти імені Бориса Грінченка, на благодійні внески викладачів та студентів Університету.

07 грудня 2013 р. – відкрито музей історії будівлі по вул. Воровського (нині – Бульварно-Кудрявська), 18/2, де знаходиться ректорат Університету.

25 січня 2013 р. – Університет увійшов до Європейської асоціації університетів.

Липень 2013 р. – Університет у рейтингу закладів вищої України посів шосте місце у групі “Педагогічні, гуманітарні, фізичного виховання та спорту”.

28 серпня 2013 р. – рішенням Вченої ради Університету Інститут психології та соціальної педагогіки було перейменовано в Інститут людини.

30 листопада 2013 р. – ректорат Університету висловив свою громадянську позицію у відкритому зверненні до Президента та Верховної ради України, у якому засудив силовий розгін мирного протесту студентів на Майдані Незалежності у Києві. Звернення було поширене через засоби масової інформації та на сайті Університету.

2014

11 лютого 2014 р. – відбулося відкриття Ювілейного року Великого Кобзаря в Університеті мистецьким проектом "Солоспіви Тарасу Шевченку".

21 березня 2014 р. – урочисте підняття в Університеті прапору Європейського Союзу на честь підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

07 лютого - липень 2014 року - у рамках міжнародної співпраці здійснено академічний обмін з Чжецзянським педагогічним університетом. П'ять студентів Гуманітарного інституту безкоштовно навчалися в Чжецзянському педагогічному університеті.

Червень 2014 р. - cертифіковано 102 електронні навчальні курси.

25 – 27 червня 2014 року - відбулись урочистості з нагоди вручення дипломів випускникам 2014 року (2011 чол., із них за ОКР: молодший спеціаліст – 588 чол.; бакалавр – 1011 чол.; спеціаліст – 376 чол.; магістр – 336 чол.).

07 липня 2014 року - Міністерством освіти і науки України надано ліцензію на підготовку молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста і магістра із таких нових спеціальностей (за шифрами і напрямами підготовки): 6.0102103 – Здоров’я людини 6.02030302 – Мова і література (німецька) 6.02030302 – Мова і література (іспанська) 6.02030302 – Мова і література (італійська) 6.02030304 – Переклад 6.03010201 – Психологія 8.03030101 – Журналістика (за видами) 8.03040101 – Правознавство 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) 5.02020201 – Хореографія

27 серпня 2014 року - відбувся візит до Університету Київського міського Голови Віталія Кличка. В рамках візиту Віталій Володимирович взяв участь у міській педагогічній конференції за темою: «Про підсумки розвитку освіти міста Києва у 2013-2014 навчальному році та завдання на 2014-2015 навчальний рік», ознайомився з матеріально-технічною базою Університету, відвідав спортивний комплекс з басейном, Центр тележурналістики «Астудія» та інші навчальні аудиторії. Також Голова КМДА обговорив з Ректором нагальні питання роботи Університету та перспективи його розвитку.

27 серпня 2014 року - підписана угода про міжнародне співробітництво з Університетом Костянтина Філософа у Нітрі (Словаччина).

30 серпня 2014 року - відбулася презентація у м. Львові лірико-комічної опери Дмитра Бортнянського «Сокіл» за участю викладачів та студентів Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

05 вересня 2014 року - підписаний Меморандум про співпрацю з Громадською організацією "Вікімедіа -Україна" в галузі науково-освітньої та проектної діяльності.

10 вересня 2014 року - відбулася презентація стипендіальних програм Німецької служби академічних обмінів (керівник інформаційного центру DAAD Флоріан Кюхлер, наявні грантові та стипендіальні програми мобільності: інституційні програми (DSG, Ostpartnerschaften), наукові та індивідуальні стипендії (DRL-DAAD за різними галузями знань), наукові стажування, групові гранти, двосторонні обміни, літні курси).

09 вересня 2014 року - представники Університету взяли участь у науково-практичному семінарі «Європейські кваліфікаційні рамки (ERK) та інструменти їх реалізації в програмі Horizon 2020». Організатори заходу – Фундація «Central European Academy Studies and Certification (CEASC)» (м. Бидгощ, Польща), Університет Економіки у Бидгощі (Польща), Європейський центр імені Роберта Шумана, мережа пунктів Європейської інформації «Europe Direct», Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація Європейських студій».

14 – 21 вересня 2014 року - відбулися літні курси в Нітрі (Словаччина) у рамках міжнародного TEMPUS-проекту DESIRE. У проходженні тренінгових курсів та обговореннях основних тем проекту брали участь науковці вищих навчальних закладів України, Грузії, Вірменії, Словаччини, Бельгії. Університет отримав програмне забезпечення для проектування об’єктів для віддалених лабораторій PTC CREO – 500 ліцензій; програмне забезпечення для проектування плат Altium Designer – 20 ліцензій.

24 вересня 2014 року - відбулася презентація міжнародного проекту «ПАМ'ЯТЬ МАЙДАНУ» Співорганізатори проекту – Фонд збереження пам'яті Майдану, Український інститут національної пам’яті (Україна), Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна), Бременський університет (Німеччина), Каунаський університет імені Вітаутаса Великого (Литва), Державний університет імені Іллі Чавчавадзе (Тбілісі).

25 вересня 2014 року - створені спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захистів на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук зі спеціальностей 10.01.01 – українська література та 10.01.06 – теорія літератури.

27 вересня 2014 року - у м. Львові на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі соціальної реклами «УКРАЇНА – ЄДИНА!» студенти Університуту здобули перемогу в номінаціях «Плакат» та «Відеоролик».

Вересень 2014 року - підписана угода про міжнародне співробітництво з Женевською бізнес-школою (Швейцарія).

02 жовтня 2014 року - відбувся візит до Університету Прем`єр-міністра України Арсенія Петровича Яценюка, Міністра освіти і науки України Сергія Мироновича Квіта та Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Лілії Михайлівни Гриневич, які ознайомилися з матеріально-технічною базою Університету, відвідали навчальний Центр тележурналістики «АстудіЯ» та мали неформальне спілкування зі студентами, співробітниками і керівництвом Університету.

03 жовтня 2014 року - відбулася зустріч Ректора Київського університету імені Бориса Грінченка з представниками Британської Ради в Україні (з Пет Кіллінглі, незалежним освітнім консультантом, директором компанії Pat Killingley Education Ltd., та Людмилою Таценко, керівником освітніх програм Британської Ради в Україні).

03-04 жовтня 2014 року - студенти Університету виступили на V Міжнародному конгресі іспаністів України «Лауреати Нобелівської премії та їх внесок у розвиток людства» (м. Дніпропетровськ). У роботі Конгресу взяли участь Віктор Мурсія Гарсон, Консул Посольства Королівства Іспанії в Україні; Олександр Пронкевич, Президент Асоціації Іспаністів України; Хуан Карлос Гарсія Галіндо, Генеральний Директор з питань міжнародних відносин (Університет м. Кадіс, Іспанія).

16-17 жовтня 2014 року - відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття». Участь взяли Іонас Кевішас, професор кафедри музики Литовського едукологічного університету, доктор педагогічних наук; Ядвіга Укхіла-Зроскі, заступник директора факультету мистецтв Сілезького університету в Катовіце, професор, доктор хабілітований; Войтек Марквіца, заступник директора Національного університету імені Фридерика Шопена, доктор філософії; Малгожата Каньовська, асистент професора факультету мистецтв Сілезького університету в Катовіце, доктор філософії з музики, доктор хабілітований.

16 жовтня 2014 року - стартував ініційований Студентським науковим товариством проект «Наукові ідеї – інвестиції в майбутнє». Відбулася зустріч із представниками Національного антарктичного наукового центру Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України: Моісеєнко Євген Васильович – фахівець у галузі екстремальної фізіології і медицини, доктор медичних наук, провідний науковий співробітник Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України; Пішняк Денис Васильович – учасник ХVІ Української антарктичної експедиції (16.03.2011-09.04.2012), метеоролог, науковий співробітник Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту; Бочкарьов Володимир Михайлович − журналіст, член Національної спілки журналістів України, автор і головний редактор міжнародного журналу «Експедиція XXI», прес-аташе УНАЦ, учасник двох антарктичних експедицій.

13-14 жовтня 2014 року - Університет виступив співорганізатором міжнародної конференції «Теоретичні та практичні аспекти дистанційного навчання» (м. Чешин, Польща). До наукової дискусії приєдналися освітяни з Австралії, Португалії, Іспанії та Туреччини.

16 жовтня 2014 року - відбулася зустріч-лекція студентів Університету із співробітниками Посольства Республіки Франції в Україні – Жілем Мамец, аташе з питань наукового та університетського співробітництва Посольства Республіки Франції в Україні, директора «Campus France» в Україні та Ольгою Дорош, координатором «Сampus France» в Україні.

23-25 жовтня 2014 року - студенти Університету взяли участь у ІV Молодіжному фестивалі соціальної реклами «Інший погляд» і здобули 5 призових місць у номінаціях «Радіореклама», «Відеореклама» та «Зовнішня реклама».

28 жовтня 2014 року - відбувся п’ятий міжнародний телеміст у формі скайп-конференції між студентами істориками Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка та Сетон Хол університету, штат Нью Джерсі, США.

24 жовтня 2014 року - відбулася зустріч у межах Міжнародного фестивалю «Терра Поетіка» з поетами. Katerina Stoykova-Klemer (США), Diti Ronen (Ізраїль), Слагана Атанасова (Македонія), Jüri Talvet (Естонія), Христина Ленковська (Польща) Тема – про специфіку поетичного перекладу та організацію комунікації між поетами різних країн, залучення студентської молоді та науковців Університету до спільних комунікативних проектів.

24 жовтня 2014 року - відбулася робоча поїздка до Сілезького університету (м. Катовіце, Польща) у рамках проекту «Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетентностей (IRNet)».

24 жовтня 2014 року - учасники проекту «Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетентностей (IRNet)» взяли участь у роботі шостої Міжнародної наукової конференції «Теоретичні та практичні аспекти дистанційного навчання» (м. Катовіце, Польща.

07 листопада 2014 року - експертами Національного реєстру рекордів був зафіксований абсолютний рекорд України з одночасного написання диктанту (студентами та співробітниками Університету, 689 осіб) у номінації «Наймасовіше написання диктанту національної єдності».

13 листопада 2014 року - відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів», у роботі якої взяли участь провідні науковці України, Білорусі, Польщі, Нідерландів, Туреччини, Азербайджану та Казахстану.

14 листопада 2014 року - під патронатом Представництва Британської Ради в Україні відбулася зустріч студентів Гуманітарного інституту з Барбарою Кельхар, професором Вестмінстерського університету (м. Лондон, Велика Британія), яка презентувала наукове дослідження «Освітня система Великобританії. Магістратура та програми гуманітарних напрямків».

18-20 листопада 2014 року - відбувся Міжнародний студентський турнір з історії. У турнірі взяла участь 31 команда з усіх регіонів України. Студенти університетів 4 країн – Польщі, Білорусі, Німеччини, Ізраїлю надіслали відеовітання учасникам турніру.

18-20 листопада 2014 року - проведено Всеукраїнський круглий стіл «Цивілізаційний вибір України: історична ретроспектива» за участю членів журі, науковців провідних університетів України та Інституту історії НАН України.

17 листопада 2014 року - відбулася зустріч доктора права і філософії Джеймса А. Дейвідса Regent Universiny Shool of Law штату Вірджинія зі студентами-консультантами ЮК «Астрея» Київського університету імені Бориса Грінченка.

24 листопада 2014 року - відбулося урочисте відкриття виставки «Графічні розповіді – міжнародні бренди, події і художники в графіці й фотографіях з колекції Латвійської Національної бібліотеки» за участю Першого секретаря Посольства Латвійської Республіки в Україні, заступника Голови місії Лігіти Давидової.

19 листопада 2014 року - підписаний Договір про співробітництво із Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація правників України».

19 листопада 2014 року - на Вікі Київського університету імені Бориса Грінченка розроблена сторінка «Майдан», яка відкрита до річниці Революції гідності. Посилання на сторінку: http://wiki.kubg.edu.ua/Майдан.

28 листопада 2014 року - відбулась гостьова лекція керівника науково-освітнього Реферату Посольства Республіки Польща пані Анни Кузьми на тему: «Науково-освітні перспективи співпраці Польщі та України у галузі вищої освіти». Пані Анна розповіла про освітню систему Польщі, реформи в галузі науки та розширення співпраці між нашими країнами.

01 грудня 2014 року - відбулося відкриття Грінченківської декади, в рамках якої пройшов патріотичний проект на честь річниці Революції Гідності «Воля живе боротьбою…» Почесним гостем на заході стала Героїня Євромайдану, незламна патріотка України – Руслана Лижичко. Презентовано видання «Воля живе боротьбою…», підготовлене студентами спеціальності «Видавнича справа і редагування» та художниками-очевидцями Майдану, У книзі зібрана громадянська лірика Бориса Грінченка, що відтворює волю й непокору українських патріотів. Цей видавничий проект – осмислення сучасності через погляд Бориса Дмитровича.

03 грудня 2014 року - відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Університет і лідерство» у рамках діяльності Консорціуму Проекту Програми Темпус ELITE – Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging. Організатори та учасники – члени Консорціуму: Каунаський технологічний університет (Литва), Університет Тампере (Фінляндія), Університет Грінвіча (Сполучене Королівство), Ranmore Consulting Ltd. (Сполучене Королівство), Естонська бізнес-школа (Естонія), Київський університет імені Бориса Грінченка, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Міністерство освіти і науки України, НАПН України, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний авіаційний університет, Донецький державний університет управління, Національна академія державного управління при Президентові України, Асоціація з управління персоналом HRFORUM.

05 грудня 2014 року - відбулася ІІ Щорічна підсумкова конференція учасників програми «Молодь змінить Україну». Офіційні гості заходу – Блаженніший Любомир Гузар, Ян Томбінський, голова представництва ЄС в Україні, та Андреас фон Бекерат, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Швеції в Україні.

08 грудня 2014 року - відбулась зустріч із Предстоятелем Української Православної Церкви Київського Патріархату – Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом на тему: «Віра і духовність у сучасному суспільстві».

09 грудня 2014 року - Відбулися VII щорічні Грінченківські читання «Борис Грінченко – відомий і невідомий», на яких було презентовано першу книгу «Народопросвітня спадщина» багатотомного зібрання творів Бориса Дмитровича Грінченка, підготовлену науковцями НДЛ грінченкознавства, та перший студентський науковий квест «Літproject». І серія: «Борис Грінченко», розробленого Університетським навчально-виробничим комплексом «АстудіЯ» (Центру телерадіожурналістики).

09 грудня 2014 року - відбулись урочистості з нагоди Дня Університету «140 років освітніх традицій». Присвоєно звання «Почесний професор Київського університету імені Бориса Грінченка» ректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктору філософських наук, професору, академіку НАН України, НАПН України та АН ВШ України, заслуженому працівникові народної освіти України, Герою України Леоніду Васильовичу Губерському та народному депутату України, голові Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, кандидату педагогічних наук, доценту Лілії Михайлівні Гриневич. Дипломами переможців Конкурсу наукових робіт на здобуття премії імені Бориса Грінченка 2014 року нагороджено:

 • Караман Станіслава Олександровича, завідувача кафедри української мови Гуманітарного інституту, керівника авторського колективу навчального посібника «Українська мова за професійним спрямуванням» за І місце у номінації «За наукові досягнення»;
 • Бацака Костянтина Юрійовича, директора Інституту мистецтв, керівник авторського колективу творчого проекту «Дніпро реве» до 150-річчя від дня народження Б. Грінченка за І місце у номінації «За професійні досягнення»;
 • Вишинського Віталія Володимировича, доцента кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв, автора навчально-репертуарного посібника «Пісні вечірньої зорі. Камерно-вокальні твори. До 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка та 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка» за І місце у номінації «За творчі досягнення»;
 • Астаф’єву Марію Миколаївну, доцента кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін Інституту суспільства, керівника авторського колективу навчального посібника «Математика. Вступ до спеціальності» за ІІ місце у номінації «За наукові досягнення»
 • Лозову Ольгу Миколаївну, завідувача кафедри практичної психології Інституту людини, керівника авторського колективу наукової монографії «Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів» за ІІІ місце у номінації «За наукові досягнення».

 

10 грудня 2014 року - відбулося урочисте відкриття навчально-виробничих творчих майстерень ювелірного мистецтва та художньої кераміки Інституту мистецтв Університету і барельєфа Бориса Грінченка, виготовленого в них (скульптор Дмитро Дорогостайський, випускник Університету).

15 грудня 2014 року м. Варшава, Польща - підписана угода про співпрацю між спілками ректорів України та Німеччини. Ректор університету В. Огнев'юк взяв участь у конференції ректорів університетів Німеччини, Польщі та України, де виступив із доповіддю «Сучасний розвиток вищої освіти України».

19 грудня 2014 року - відбулась прем’єра святкового мюзиклу «Подорож у місто Добра» за мотивами казок Г. Х.Андерсена (музика С.Баневича) для дітей з батьками – переселенців із зони АТО, учнів шкіл м.Києва та Київської області, дітей співробітників Університету.

22 грудня 2014 року - відбулась презентація проекту «Справжня Україна». Своє бачення щодо творення моделі держави майбутнього висловили ректор Університету Віктор Огнев'юк; Руслана Лижичко, керівник Агентства Іміджу України; Олег Афанасьєв, директор компанії Business Systems, засновник проекту Тренінг Університет Business Life, унікальної еко-системи по формуванню і розвитку молодих бізнесменів та Володимир Лановий, доктор економічних наук, голова спостережної ради Української державної інноваційної компанії, президент Центру ринкових реформ; Народний депутат України кількох скликань. Започаткований спільний проект Агентства Іміджу України, провідних ІТ-технологів та Київського університету імені Бориса Грінченка під спільною ідеологією «Україна – в цьому слові для мене все!» Розпочато процес створення робочих груп.

23 грудня 2014 року - відбулася прем’єра лірико-комічної опери Дмитра Бортнянського «Сокіл» за участю студентів і викладачів Інституту мистецтв, створеної 1786 року на лібрето Франца-Германа Лаферм'єра, написаної французькою мовою. Автор україномовної версії лібрето – професор кафедри перекладу Гуманітарного інституту – Максим Стріха.

16 – 19 грудня 2014 року - відбувся робочий візит ректора до Чеської Республіки на запрошення Асоціації з міжнародних питань (АМО) «Чеська підтримка трансформації системи освіти в Україні», котра реалізується в рамках Програми трансформаційної співпраці МЗС Чеської Республіки. Було обговорено проблеми реформи освіти в Україні з М. Горською, заступником голови Сенату Чеської Республіки; О. Бенешиком, головою парламентського комітету в Європейських справах; М. Шойдровою, депутатом Європарламенту, Й. Фідрмуцем, заступником Міністра освіти та фахівцями міністерства. Проведені переговори щодо майбутньої співпраці з проректором із міжнародних зв’язків Карлового університету Я. Шкрха та керівником департаменту з міжнародної співпраці Д. Врабеловою. Делегація з України відвідала початкову школу «Лондонська», приватну середню професійну школу мистецтв та менеджменту і гімназію професора Паточки.

17 – 22 грудня 2014 року - відбувся робочий візит співробітників НДЛ освітології до Університету Тампере (Фінляндія), проведено зустрічі зі співробітниками начально-дослідницького центру (Higher Education Group), що займається проблемами управління вищою освітою в Фінляндії. Prof. Seppo Holtta та Dr. Vuokko Kohtamäki представили діяльність свого центру та детально розповіли про одну із навчальних програм KOHA, яка розроблена для управлінців та менеджерів у сфері вищої освіти. Було узгоджено план дій щодо подальшої співпраці з навчально-дослідницьким центром (Higher Education Group). Заплановано проведення у Київському університеті імені Бориса Грінченка спільного українсько-фінського науково-практичного семінару у кінці травня 2015 р.

28 грудня 2014 року - у Національному Палаці мистецтв «Україна» відбувся заключний концерт Національного музичного конкурсу «Шлягер року», в якому взяли участь зірки української естради та популярні гурти. Арт - студія «New Song» Університету стала лауреатом цієї знакової мистецької події 2014 року за виконання пісні «Моя Україна» (музика Валентина Касьянова, вірші Миколи Луківа).

2015

30 січня 2015 року – відбулася робоча поїздка до Лусіадського університету (м. Лісабон, Португалія) у рамках проекту «Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетентностей (IRNet)»

Грінченківці взяли участь у Міжнародному семінарі «Використання інформаційно-комунікаційних технологій та електронного навчання в освітньому середовищі» і презентували доповідь «Електронне портфоліо як інструмент оцінювання рівня ІКТ компетенцій працівників університету».

02 лютого 2015 року – відбувся науково-методологічний семінар «Студентоцентроване навчання – нова парадигма вищої освіти» з участю менеджера з аналітичної роботи Національного Еразмус+ офісу в Україні д. пед. наук, доцента Ж. В. Таланової.

02 лютого 2015 року – відбулося позачергове засідання Конференції трудового колективу Університету з участю заступника голови Київської міської державної адміністрації Г.В.Старостенко та директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту м. Києва О. Г. Фіданян. Погоджено нову редакцію Статуту Київського університету імені Бориса Грінченка та затверджено склад Наглядової ради Університету.

03 лютого 2015 року – підписано договір про міжнародне співробітництво з Сілезьким університетом (м. Катовіце, Польща).

У рамках підписаного Договору плануються спільні міжкафедральні наукові проекти, вебінари, академічна мобільність, розробка спільних науково-дослідних проектів для участі у грантових програмах Європейського Союзу та обмін досвідом за відповідними напрямами.

Міжнародне співробітництво належить до пріоритетів діяльності університету. Про це свідчать понад 600 підписаних договорів про співпрацю з вузами з 36 країн світу.

15 лютого 2015 року – Університет приєднався до Маршу співдружності Литви та України. До Дня Незалежності Литовської республіки на Європейській площі Києва розгорнули прапори Литви та України, утворивши з двокілометрових полотнищ символічне серце – на знак дружби між країнами.

Аналогічна акція демонстрації Державних прапорів України та Литви була проведена у співпраці з литовськими організаціями у м.Вільнюсі 03 жовтня 2013 року на підтримку європейської інтеграції України та 11 березня 2014 року на підтримку суверенітету України.

Організаторами «Єдиного серця» виступили посольство Литовської Республіки в Україні і Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Серце до серця».

16 лютого 2015 року під керівництвом В. О. Огнев’юка, доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України, ректора Університету відбувся круглий стіл (у форматі дискусії) докторів наук і професорів Університету на тему: «Лідерський потенціал провідних науковців Університету у підвищенні якості освіти та наукових досліджень», у якому взяли участь 70 учених.

Науковці за допомогою інтерактивного голосування визначили найбільш рейтингові теми: «Людина в інформаційному суспільстві: виклики, ризики, гуманітарний контекст», «Urban Studies як процес», «Гармонізація взаємодії суспільства й особистості в умовах глобалізованого світу», «Реалізація ідеї навчання, заснованого на дослідженнях».

Учені звернули увагу на рівень володіння іноземними мовами професорів і докторів Університету, що впливає на участь та виконання міжнародних проектів і грантів, на реалізацію освітнього процесу, заснованого на дослідженнях, та недостатню мотивацію студентів до занять наукою.

Було створено рейтинг світоглядних (гуманітарних) дисциплін, які провідні науковці Університету рекомендують включити як обов’язкові в зміст професійної підготовки бакалаврів різних спеціальностей: «Україна і світ», «Філософські студії», «Сучасні стратегії розвитку науки», «Людинознавство» та ін.

16 – 18 лютого 2015 року – проведені тренінги для експертів проекту «Освіта задля лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» (ELITE) програми TEMPUS за тематикою: створення Е-портфоліо викладача; використання корпоративної пошти та супутніх сервісів Google-акаунту; використання Веб3.0 в навчальному процесі; використання ЕНК та його ресурсів в навчальному процесі; електронний деканат та використання е-журналу; використання статистики MOODLE.

20 лютого 2015 року – Університет долучився до благодійної акції: майже 2 тонни гуманітарного вантажу, зокрема продукти харчування, ліки, книги, засоби особистої гігієни та ін. відправлено в зону АТО під Дебальцеве – у 28-му танкову, 16-ту вертольотну, 128-му гірсько-піхотну. Університетом було зібрано та передано до Державної казначейської служби в Києві платіжне доручення на суму 312 тис. 179 грн. на підтримку Збройних сил України (на початку 2014 року). Співробітники та студенти Університету від першого дня антитерористичної операції працювали волонтерами і передавали допомогу військовим.

20 лютого 2015 року – відбулася зустріч ректора В.О. Огнев’юка та проректорів Університету з викладачами, які з наступного навчального року розпочнуть викладання навчальних предметів англійською мовою. Обговорені питання створення англомовних навчально-методичних матеріалів та освітніх програм, які сприятимуть формуванню іншомовної компетенції студентів та дозволять значно підвищити рівень їх конкурентоспроможності на вітчизняному та міжнародному ринках праці.

27 лютого 2015 року – Університет надав гуманітарну допомогу бійцям 43-ї бригади 191-го дівізіону, в зону АТО відправлено теплий чоловічий одяг, ліки від застуди, солодощі, а також гроші на закупівлю пального для автомобілів, що будуть перевозити гуманітарний вантаж.

Протягом лютого 2015 року – в усіх структурних підрозділах Університету пройшли науково-методичні семінари щодо реалізації ідеї студентоцентрованого навчання, підвищення якості освітньої та наукової діяльності за темами: «Навчання на дослідницькій основі: теорія і практика»; «Міжнародні стандарти наукових публікацій»; «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі»; «Створення електронних навчальних курсів»; «Заповнення е-портфоліо та власних профілів у соціальних та наукових мережах»; «Сучасні методичні підходи до навчання студентів».

03 – 25 лютого 2015 року – з ініціативи Ректорату для науково-педагогічних, наукових та педагогічних співробітників усіх структурних підрозділів Університету проведені науково-практичні семінари за тематикою: Вступ до ІТ Академії. Використання корпоративної пошти. Супутні сервіси, отримані з корпоративним е-акаунтом. Використання ЕНК та його ресурсів в навчальному процесі. Методика роботи з електронним журналом та е-деканатом у системі електронного навчання. Створення е-портфоліо. Деякі аспекти сучасних тенденцій педагогічних технологій: формувальне оцінювання, рефлексія. Відкритість наукових публікацій: інституційний репозиторій. Робота із системою Антиплагіат.

26 лютого 2015 року відбувся восьмий вебінар «Зворотній зв'язок зі студентами в ЕНК». Розглянуті методики визначення типу Множинного інтелекту - на основі М.І. Моделі Говарда Гарднера та VARK, проведено практичну роботу з ресурсами «Зворотній зв'язок», «Опитування», «Форум», «Чат».

26 лютого 2015 року – відбувся візит делегації Гуманітарного інституту Університету до Білостоцького університету в Польщі.

Проведено гостьові лекції викладачів Університету, презентації, зустрічі з керівництвом факультету, з проректором із міжнародної співпраці, з кафедрою філологічних досліджень «Схід – Захід» на чолі з професором Ярославом Лавським, а також вироблено плани подальшого розвитку взаємовигідних контактів двох університетів.

9 – 10 березня 2015 року – відбулося вшанування пам`яті видатного сина українського народу Т. Г. Шевченка, урочисте покладання квітів до пам’ятника Великому Кобзарю у парку імені Тараса Шевченка.

10 березня 2015 року – в Університеті відзначено 150 років від дня першого виконання Державного Гімну України піднесеним виконанням українського славня. До виконання долучилися студенти різних спеціальностей Інституту мистецтв, які під орудою завідувача кафедри хорового диригування Заслуженого діяча мистецтв України, кандидата педагогічних наук, професора А.Г.Болгарського утворили справжній хоровий колектив.

11 березня 2015 року – митці Київського національного академічного театру оперети представили на сцені Київського університету імені Бориса Грінченка музично-літературний проект народного артиста України Олександра Кравченка «І на оновленій землі…».

11 березня 2015 року – відбувся інтерактивний семінар з використанням тренінгових та інноваційних цифрових технологій керівників навчальних закладів м. Києва «Стратегії розвитку столичної освіти» за участю О. Г. Фіданян – директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту та науковців Університету. Модератором семінару був В. О.Огнев’юк – ректор Університету, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України.

11 березня 2015 року – Університет висунув проект «З КИЄВОМ І ДЛЯ КИЄВА» на Всеукраїнський конкурс «Найкращі соціальні проекти України – 2015» в номінацію «Корпоративна соціальна відповідальність». Університетський проект – надзвичайно важливий для суспільства, зокрема для киян і заслуговує на увагу та перемогу.

12 березня 2015 року відбулася зустріч студентів Гуманітарного інституту Університету із представниками компанії «Соната», яка займається організацією стажувань для студентів за програмою «Work and Travel» за кордоном, зокрема в США та Німеччині.

14 березня 2015 р . – у межах проекту «З Києвом і для Києва» відбувся літературно-мистецький конкурс «Березневі містерії» (у Гуманітарному інституті Університету). Старшокласники 25 київських середніх навчальних закладів взяли участь у творчому турнірі. Жанровий діапазон творів був широким: від поетичних мініатюр – до нарисів, есеїв, оповідань, повістей.

Фіналістами стали 17 конкурсантів. На другому етапі учасники презентували власні твори на сцені Гуманітарного інституту.

17 березня 2015 року – відбулася гостьова лекція відомої дослідниці драматургії та театру, доктора філологічних наук, професора Жешувського університету (Польща), професора Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Наталії Павлівни Малютіної.

12 березня 2015 року – у Національному музеї Тараса Шевченка з участю студентів Університету відбулася презентація книги есеїв Євгена Сверстюка «Шевченко понад часом». На презентації була присутня дружина письменника - Валерія Сверстюк.

18 березня 2015 року – відбулося засідання редакторів наукових періодичних видань Київського університету імені Бориса Грінченка.

Л.Л. Хоружа, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи окреслила комплекс заходів щодо включення провідних журналів Університету до міжнародних наукометричних баз даних, здійснення кореляції змісту та оформлення журналів з міжнародними вимогами.

Учасники засідання розглянули проект „Положення про наукові періодичні видання Київського університету імені Бориса Грінченка”, а також підтримали ідею створення координаційної ради редакторів наукових періодичних видань Університету, яка буде опікуватися питаннями змісту видань, здійснювати контроль і координацію за дотриманням чинних українських і міжнародних стандартів і вимог щодо наукових періодичних видань.

18 березня 2015 року – проведено майстер-клас «Як успішно презентувати себе роботодавцю?» для студентів Гуманітарного інституту та Інституту суспільства. Розглядалися питання:

 • які існують сучасні тенденції на ринку праці у 2015 році;
 • як і з чого краще розпочати власну кар'єру;
 • що «запропонувати» роботодавцю, якщо у Вас немає досвіду роботи
 • як знайти високооплачувану роботу.

19 березня 2015 року – відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Україна в системі змін парадигми світопорядку XX – XXІ століть».

З доповідями виступили провідні науковці України, Польщі, Білорусі та Молдови: Ох Ярослав, доктор філософії Гданського Університету (Республіка Польща), Галина Чуба, викладач Ягеллонського університету (Республіка Польща), Альберт Новацкі, доктор філософії Католицького люблінського університету ім. Йоана Павла ІІ (Республіка Польща) та Анна Байда, докторант університету Лодзі (Республіка Польща), Марія Матюшевська, доцент Могильовського державного університет імені А.О. Кулєшова (Республіка Білорусь), Руслан Шевченко, політичний аналітик (Республіка Молдова). Важливі питання геополітичної стратегії України розкрили провідні вітчизняні науковці: Василь Костицький, президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників», член-кореспондент НАПН України; Микола Головко, професор кафедри зовнішньої політики та дипломатії Дипломатичної академії України при МЗС України, який закликав учасників конференції до обговорення питання національних особливостей розвитку українців у світовому цивілізаційному процесі; Василь Марочко, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України.

20 березня 2015 року – відбулося засідання круглого столу в рамках проекту «Навчання для життя», в якому взяли участь: ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор Олександрович Огнев’юк; проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Університету Наталія Вікторівна Морзе; Іванна Коберник – заступник голови ГО «Батьківський контроль», журналіст; директори шкіл: спеціалізованої школи № 327 з поглибленим вивченням англійської мови Н.Є. Стасюк, приватної «Школи успішних дітей «LIKO SCHOOL» О.В. Кухаревська, загальноосвітнього навчального закладу № 243 Т.І. Деменко; вчителі-практики початкової школи м. Києва; науково-педагогічні працівники Київського університету імені Бориса Грінченка.

У планах учасників проекту – розробка нової освітньої програми початкової школи, орієнтованої на потреби дитини та соціуму, створення інноваційних підручників, моделювання та реалізація освітнього сучасного середовища.

02 березня 2015 року – укладено Договір про співробітництво з Університетом Гранади (м. Гранада, Іспанія) – одним із найбільших та найпрестижніших вищих навчальних закладів Іспанії.

Плануються спільні міжкафедральні наукові проекти, вебінари, академічна мобільність, розробка спільних науково-дослідних проектів для участі у грантових програмах Європейського Союзу та обмін досвідом за відповідними напрямами.

18 березня 2015 року – відбувся Міжнародний науково-методологічний семінар «Малокомплектна школа: сучасні проблеми і шляхи модернізації». У семінарі взяли участь науковці з України, Республіки Казахстан та Республіки Дагестан: Казахського національного педагогічного університету імені Абая; Атирауського державного університету імені Х. Досмухамедова; Кизилординській державного університету імені Коркит Ата; Державного університету ім. Шакаріма м. Семей; Костанайського державного університету імені А. Байтурсинова; Актюбінського обласного центру інформаційних технологій; Дагестанського державного педагогічного університету; Павлодарського державного педагогічного інституту та ін.

20 березня 2015 року

Microsoft ІТ Академія в Київському університеті імені Бориса Грінченка

В рамках реалізації проекту у 2014 - 2015 н.р.:

 • Проведено презентації інструментів ІТ Академії серед студентів протягом листопада – грудня 2014
 • Проведено промо заходи серед викладачів університету протягом лютого 2015 під час проведення навчально-методичних семінарів.
 • Усіх викладачів-учасників навчально-методичних семінарів зареєстровано на курси MS IT Academy

Загальна кількість курсів, що вивчаються студентами та викладачами на 31/10/2014 – 222.

Загальна кількість курсів, що вивчаються студентами та викладачами на 18/03/2015 – 1302.

Загальна кількість зареєстрованих користувачів на 31/10/2014 – 426.

Загальна кількість зареєстрованих користувачів на 18/03/2015 – 961.

25 березня2015 року відбулася щорічна Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Громадські ініціативи молоді – основа соціально-економічної перебудови України». У роботі конференції взяли участь 145 учасників, які представили 105 проектів.

Почесним гостем конференції була Руслана Лижичко, народна артистка і незламна патріотка України, співачка, громадський діяч, засновник ініціативи „Агентство іміджу України”, президент Міжнародного благодійного фонду „Український світанок”

Учасники конференції спілкувалися в режимі он-лайн з Павлом Шопіним, PhD студентом першого року навчання кафедри німецької та нідерландської філології Кембриджського університету, який розповів про громадські ініціативи сучасної європейської молоді та можливості академічної мобільності студентів для їхнього наукового зростання і окреслив можливості співпраці наукового товариства студентів-грінченківців і студентів Кембриджу.

Під час пленарного засідання до учасників конференції звернулися Юлія Мархель, президент ГО „Let's Do It, Ukraine”, координатор акції „Зробимо Україну чистою – 2015” та Пауло Де Мундо, волонтер з Італії, які закликали студентів брати участь у різних проектах, реалізовуючи свої громадські ініціати.

26 березня 2015 року відбулась IV щорічна міжвузівська студентська науково-практична конференція «Сучасна іншомовна освіта очима студентів».

Учасники конференції – студенти Київського університету імені Бориса Грінченка, Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка, Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Уманського держаного педагогічного університету імені Павла Тичини, Житомирського державного університету імені Івана Франка, Чернігівського національного технічного університету, Чорноморського державного університету імені Петра Могили, Національного університету фізичного виховання і спорту України.

березень 2015 року ---Київський молодіжний центр праці висловив вдячність Університету за сприяння в організації проведення спортивно-патріотичного «Змагання п’яти сил» серед студентів київських вищих навчальних закладів.

Організатори змагання – Київський молодіжний центр праці (КМЦП) за підтримки Студентської ради міста Києва, Фонду волонтерів України та команди соціального промоушену «Steel People».

02 квітня 2015 р. – відбувся Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт серед студентів вищих навчальних закладів України ІІІ – ІV рівнів акредитації у галузі „Корекційна та соціальна педагогіка”. Наказом МОН України від 21.10.2014 р. № 1193 „Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014/2015 навчальному році” Університет визначений як базовий для проведення конкурсу терміном на три роки.

На конкурс було подано 50 робіт з 24 університетів України. На підсумкову науково-практичну конференцію були запрошені студенти з Глухова, Житомира, Києва, Миколаєва, Ніжина, Полтави, Слов’янська, Старобільська, Сум, Херсона, Чернігова, Умані для захисту власних наукових доробків.

03 квітня 2014 року відбулася VI Міжнародна наукова конференція „Літературний процес: на перехресті глобалізаційних викликів”.

У заході взяли участь провідні вчені наукових інституцій та вищих навчальних закладів України, Польщі, Росії та Ірану.

06 квітня 2015 року підписано Угоду про співробітництво з Університетом Гедіз (м. Ізмір, Туреччина). Плануються спільні міжкафедральні наукові проекти, вебінари, академічна мобільність, розробка спільних науково-дослідних проектів для участі у грантових програмах Європейського Союзу та обмін досвідом за відповідними напрямами.

06 – 10 квітня 2015 року – експерти проекту «Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging» (ELITE) програми TEMPUS від Київського університету імені Бориса Грінченка взяли участь у навчальному візиті до Університету Тампере (м. Тампере, Фінляндія).

08 квітня 2015 року в рамках програми обміну між Київським університетом імені Бориса Грінченка та Університетом Париж-Сорбонна відбувся майстер-клас з писанкарства та виступ студентів напряму підготовки "Хореографія" зі спектаклем ""Le soleil se lève en Ukraine" в Національному інституті східних мов і цивілізацій (INALCO) в Парижі.

09 квітня 2015 року – відбулася V щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки».

З відеодоповіддю «Бізнес і наука: умови співробітництва» до учасників конференції звернувся Покатило Олексій, магістр з менеджменту (London Business School), засновник компанії “Livingston Research” (Україна), співзасновник компанії “100 Mentors” (Великобританія), який на реальних прикладах розповів про можливості ефективного співробітництва науки та бізнесу.

Відбулася онлайн-дискусія «Портрет сучасного європейського молодого вченого» з Самохваловим Всеволодом, науковим співробітником Форуму Центральної Азії Кембриджського університету (Великобританія), доктором філософії міжнародних відносин.

16 квітня 2015 року – відбувся семінар «Використання мультимедійних навчальних матеріалів і електронних освітніх ресурсів та реалізація проекту «Розумники» для освітніх закладів України». Він зібрав більше 50 представників 21 регіону України.

Організаторами та основними доповідачами семінару були представники компаній: Майкрософт Україна, Видавництво «Розумники», ТОВ «Навігатор», Prestigio.

З 16 по 18 квітня 2015 року Університет взяв участь у щорічній міжнародній спеціалізованій виставці "Освіта та кар’єра", на якій представлені українські та закордонні навчальні заклади.

Організаторами виставки виступили Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Товариство «Знання» України.

За попередніми результатами участі у виставці Університет нагороджено ГРАН-ПРІ у номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології».

20 квітня 2015 року в Інституті суспільства Університету відбулася презентація громадської організації «Міжнародне молодіжне спілкування в Україні» (далі –IYF (Youth International Fellowship in Ukraine)), що була заснована в Південній Кореї у 1995 році; представництво в Україні розпочало роботу у 2011 році. «IYF» щороку організовує табори, конкурси, фестивалі, презентації та інші заходи для молоді, відкриваючи творчий потенціал кожної окремої особистості.

23 квітня 2015 року – відбулась урочиста церемонія нагородження переможців та призерів V Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок».

Організатори конкурсу - національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі, Інститут інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Київський університет імені Бориса Грінченка та Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. Співголова оргкомітету Конкурсу - доктор юридичних наук, заслужений юрист України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор Василь Васильович Костицький. У конкурсі взяли участь понад 30 тисяч осіб з усієї Україні.

Студенти Київського університету імені Бориса Грінченка здобули І місце за культурологічний проект «Україна. В цьому слові для мене все…» (збірку навчально-методичних матеріалів до організації та проведення культурно-мистецьких заходів патріотичного спрямування, які презентують сценарії культурно-мистецьких заходів, проведених на базі Університету), ІІ місце здобули студенти-виконавці Соціального проекту «ГО «Грінченківська громада - шлях до реалізації студентських ініціатив» з керівником - Огнев'юком Віктором Олександровичем, ректором Київського університету імені Бориса Грінченка. Спеціальну відзнаку отримали:

 • Соціальний проект «Дух Майдану» (відеосюжет).
 • Культурологічний проект «Воля живе боротьбою…».

Студентам Київського університету імені Бориса Грінченка оголошена подяка за популяризацію творчості Бориса Грінченка в контексті сучасних подій, за презентацію громадськості робіт молодих митців - оспівувачів подвигу борців Майдану, за любов до України, за збереження її культурної спадщини та пропагування історичних і моральних цінностей у такі непрості часи».

Університет нагороджений спеціальною відзнакою «За сприяння морально-етичному вихованню учнівської та студентської молоді, вагомий внесок у розвиток меценатства і подвижництва в Україні».

24 квітня 2015 року – відбулась презентація фільму до 100-річчя з дня народження Богдана Весоловського – українсько-канадського композитора, «батька» української естрадної музики.

Презентацію ініціював відомий український дипломат, політик, науковець, Надзвичайний та Повноважний Посол України в Канаді (2006 – 2011 рр.) Ігор Осташ – автор книги «Бонді або повернення Богдана Весоловського».

На презентації прозвучали пісні Богдана Весоловського «Бували дні», «Прийде ще час» у виконанні визначного українського баритону, Народного артиста України Василя Бокача У пісенному вернісажі виступила співачка з Канади – Стефанія.

Квітень 2015 року – студенти Університету здобули призові місця в ІІ (заключному) етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук.

24 квітня 2015 року – в Університеті відбувся Перший з’їзд вищих навчальних закладів України комунальної форми власності. Головна мета З’їзду – обрання члена Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від вищих навчальних закладів України комунальної форми власності.

На З’їзді був присутній Заступник Міністра освіти і науки України А. Є. Гевко.

Голова оргкомітету, ректор Університету, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України Віктор Олександрович Огнев’юк проінформував, що в Україні діє 207 вищих навчальних закладів комунальної власності, з них 38 перебуває на тимчасово окупованих територіях. За сприяння Міністерства освіти і науки України було направлено листи до 169 вищих навчальних закладів про проведення З’їзду представників вищих навчальних закладів комунальної форми власності. Для участі в з’їзді від 91 ВНЗ комунальної форми власності було делеговано 103 представники, з них прибуло на з’їзд 82 особи.

З’їзд обрав членом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від вищих навчальних закладів України комунальної форми власності В. О. Рижковського, завідувача навчально-методичною лабораторією Рівненського державного базового медичного коледжу, кандидата медичних наук, доцента.

25 квітня 2015 року відбувся І Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів «Book fashion». На конкурс представлені відео-роботи школярів та студентів різних куточків України: Одеса, Кривий Ріг, Житомир, Львів, Дніпропетровськ, Нікополь, Луцьк, Київ і Київська обл..

Студенти Університету зайняли І місце в номінаціях: ігровий буктрейлер; презентаційний буктрейлер; трейлер до "розумної" книги

Гран-прі конкурсу отримала Батащук Ірина - «Червона книга» - 3 курс, журналістика.

25 квітня 2015 року відбулася робоча поїздка до Університету Твенте (м. Енсхеде, Нідерланди) у рамках проекту «Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетентностей (IRNet)», з дослідження інноваційної освітньої моделі TEM (TwenteEducationalMode lабо TOM), побудованої на принципах проектно-орієнтованого навчання.

З 13 по 25 квітня 2015 року на базі факультету інформатики і автоматики Технічного університету Ільменау (м. Ільменау, Німеччина) в рамках реалізації міжнародного TEMPUS-проекту DesIRE «Розробка курсів із вбудованих систем з використанням інноваційних віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та промисловості в Україні, Грузії, Вірменії», 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR, проходив другий етап навчання учасників проекту – Весняна школа в Ільменау.

У навчанні та обговореннях основних тем проекту брали участь науковці вищих навчальних закладів України, Грузії, Вірменії, Словаччини, Німеччини, Австрії, Бельгії.

29 квітня 2015 р. в Університеті відбувся другий круглий стіл з керівниками навчальних закладів та керівниками районних управлінь освіти м. Києва «Стратегії розвитку столичної освіти» за участю Фіданян Олени Григорівни – директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту та науковців Університету. Модератором заходу був Огнев’юк Віктор Олександрович – ректор Університету, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України. Мета заходу: вироблення спільних підходів до удосконалення системи управління освітою м. Києва.

29 квітня 2015 року жіноча студентська команда Університету виборола ІІІ місце у І Чемпіонаті з футзалу серед жіночих студентських команд ВНЗ столиці і принесла переможний Кубок, яким поповнила славетні спортивні перемоги грінченківської громади у сфері фізичної культури та спортивної майстерності.

06 травня 2015 року – відбулася зустріч Ректора Університету з Патріком Мітчеллом, PhD, професором Казахсько-Американського вільного університету, директором програми «Education through Business Immersion (EBI)» («Навчання шляхом занурення у бізнес»).

Відповідно до умов програми, студенти, які взяли участь у щорічній Міжнародній Академії Лідерство-служіння (м. Портленд, штат Орегон, США), запрошуються до Літньої бізнес школи «EBI», що передбачає проходження безкоштовної індивідуальної практики на малих та середніх підприємствах штату. У ході зустрічі були обговорені основні переваги «EBI» – стажування в компаніях (розробка власного проекту), які реалізують принципи лідерствослужіння та формують конкурентні переваги на їх основі; отримання відповідних сертифікатів; менторство та комфортні умови перебування; підвищення рівня володіння мовою; ознайомлення з культурою США та організаційні питання, включаючи візову підтримку. Перспективним напрямком співпраці було визначено мобільність професорсько-викладацького складу. Участь у заході також взяли Ярка Мітчелл, одна зі співзасновників програми «EBI».

06 травня 2015 року в Університеті пройшов День пам'яті Б. Грінченка з нагоди 105-ї річниці з дня смерті. Відбулася панахида у Свято-Володимирському кафедральному патріаршому соборі м. Києва, у якому 1910 року його відспівували і звідси несли домовину на Байкове кладовище.

Панахиду та молебень правив керуючий справами Київської Патріархії єпископ Агапіт. Він звернувся до присутніх на молебні студентів і співробітників Університету з побажанням міцного здоров’я, духовного розвою, підтримав Університет молитвою. По закінченню молебню єпископ Агапіт, від імені Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, нагородив студентів і співробітників Університету церковними відзнаками.

Після молебню відбулося покладання квітів на могилу Б. Грінченка та його родини і до пам’ятника Б. Грінченка біля адміністративного корпусу Університету.

06 травня 2015 року відбулася зустріч студентів та викладачів Університету з Террі Реінтке, депутатом Європейського парламенту, членом фракції Зелених та Європейського вільного альянсу.

02-13 травня 2015 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулась моніторингова місія Національного Темпус / Еразмус+ Офісу в Україні міжнародного проекту TEMPUS DESIRE «Development of Embedded System Courses with implementation of Innovative Virtual approaches for integration of Research, Education and Production in UA, GE, AM» (Розробка курсів із вбудованих систем з використанням інноваційних віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та промисловості в Україні, Грузії, Вірменії), № 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR.

14 травня 2015 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри». У роботі конференції взяли участь провідні науковці України та Республіки Польща.

Огнев’юк Віктор Олександрович, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України висловив свої наукові ідеї щодо компетентнісного підходу в освіті. Відбулося урочисте нагородження грамотами Університету студентів-переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, Всеукраїнської студентської олімпіади 2014-2015 н.р. та їх наукових керівників.

15 травня 2015 року з нагоди Міжнародного дня родини у Київському університеті імені Бориса Грінченка пройшло Родинне свято «Щаслива родина – успішна країна», яке проводилось в рамках «Грінченківської весни» соціального проекту «З Києвом і для Києва».

Проведено майстер-класи для батьків, ігротеки для дітей, консультації психологів та юристів, профорієнтаційні консультації для абітурієнтів та їх батьків, святкову концертну програму.

15 травня 2015 року Київський університет імені Бориса Грінченка уклав Договір про міжнародне співробітництво із провідним вищим навчальним закладом Польщі – Лодзьким університетом, який нараховує 13 факультетів і пропонує навчання за 70 програмами та 182 спеціальностями.

У рамках укладеного Договору плануються спільні міжкафедральні наукові проекти, вебінари, академічна мобільність, обмін досвідом за відповідними напрямами та реалізація спільних науково-дослідних проектів.

19 травня 2015 року у рамках співпраці між Київським університетом імені Бориса Грінченка та Театром оперети з нагоди відзначення Дня Європи, грінченківці насолоджувалися мюзиклом «Welcome to Ukraine, або Подорож у кохання».

Після перегляду спектаклю відбулось його обговорення, в якому взяли участь грінченківці, представники постановчої групи, виконавці головних ролей, представники адміністрації Університету та керівництво театру.

За Договором «Про співпрацю» студенти Університету проходитимуть творчу практику на сцені Київського національного академічного театру оперети, вдосконалюватимуть свою професійну майстерність.

20 травня 2015 року спільно з Інститутом проблем виховання НАПН України відбулись Перші соціально-педагогічні читання імені Ірини Дмитрівни Звєрєвої.

На заході були присутні представники центру «Ла Страда-Україна», представники cоціальної служби для сім’ї, дітей та молоді; центр по роботі з дітьми, представники з різних ВНЗ України:

21 травня2015 року Київський університет імені Бориса Грінченка приєднався до всесвітнього флешмобу Дня вишиванки.

Започатковано Фото-Конкурс «Грінченківська вишиванка».

8-22 травня 2015 р. співробітники НДЛ культури лідерства – експерти проекту «Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging» (ELITE) програми TEMPUS – взяли участь у тренінговому візиті до Естонської Бізнес Школи (м. Таллінн, Естонія).

23 травня 2015 року в рамках ХІІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах» проведена зустріч учасників фестивалю – юних журналістів України, майбутніх медійників – із колективом навчально-виробничого комплексу «АстудіЯ» і університетським прес-центром

23 травня 2015 року відбувся візит норвезьких миротворчих організацій до Київського університету імені Бориса Грінченка.

Захід організовано громадською організацією "Український Центр Злагоди" у партнерстві з Університетом.

На заході були присутні представники миротворчих організацій Норвегії - Норвезької Ради Миру, Центру Нансена з миру та діалогів; представники посольства Норвегії в Україні; ОБСЄ; українських громадських діячів та представників волонтерського руху; студентський актив Києва; студенти і викладачі Київського університету імені Бориса Грінченка.

25 травня 2015 року пройшов конкурc на найкраще персональне фото у вишиванці «Грінченківська вишиванка». Організатори отримали понад 100 робіт.

25 травня 2015 року Київський університет імені Бориса Грінченка уклав Договір про співробітництво з одним із найбільших академічних центрів Польщі – Університетом імені Адама Міцкевича у Познані, який здійснює навчання та дослідження у 49 областях Польщі і в 183 спеціалізаціях, у ньому навчається понад 47 тис. студентів та більше 1300 аспірантів.

Плануються спільні міжкафедральні наукові проекти, вебінари, академічна мобільність, розробка спільних науково-дослідних проектів для участі у грантових програмах Європейського Союзу та обмін досвідом за відповідними напрямами.

27 травня 2015 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася V щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ-ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір».

28 – 29 травня 2015 року Київський університет імені Бориса Грінченка відвідала делегація науковців з Університету Тампере (Фінляндська Республіка) на чолі з професором Сеппо Хьолтя. За їх участі відбувся науково-практичний семінар «Експерти, консультанти, управлінці сфери освіти: міждисциплінарні підходи до підготовки».

29 – 31 травня 2015 року у Центрі «АККО Інтернешнл» відбувся урбаністичний фестиваль міських проектів «PRO місто».

Київський університет імені Бориса Грінченка представив на фестивалі яскраву та ґрунтовну презентацію Соціального проекту «З Києвом і для Києва». Серед вищих навчальних закладів Департаменту освіти КМДА Університет посідає перше місце, що є визнанням його внеску в реалізацію соціально-гуманітарних проектів міста Києва.

31 травня 2015 року Університет провів спільно із Київським дитячим Фондом, Київським міським клінічним шпиталем інвалідів та ветеранів ВВВ та АТО, Управлінням праці та соціального захисту населення в парку «Пуща-Водиця» свято, присвячене Міжнародному дню захисту дітей. Основною метою діяльності цього Фонду є благодійна допомога дітям-сиротам, дітям із соціально незахищених сімей, дітям, які знаходяться під опікою, дітям-переселенцям та дітям родин із зони АТО.

01 червня 2015 року Університет вдруге долучився до заходу – благодійний «Пробіг під каштанами», став волонтерським партнером марафону.

Студенти й викладачі кафедри фізичної культури та спортивної майстерності показали високі результати у забігу та увійшли в десятку кращих бігунів на дистанції 4 км 700 м. (дистанція забігу). Зібрані в рамках проекту кошти спрямовуються на придбання обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, спеціалісти якого рятують життя дітей з вродженими вадами серця.

03 червня 2015 року відбулась Конференція студентів Київського університету імені Бориса Грінченка. На конференції заслухано звіт президента Студентського парламенту за 2014-2015 н.р., продовжено повноваження органів студентського самоврядування Університету та їх керівників, обговорено нову редакцію Положення «Про студентське самоврядування в Київському університету імені Бориса Грінченка» і прийнято Звернення до МОН та парламентського комітету з питань освіти щодо тлумачення окремих норм Закону України «Про вищу освіту».

08 – 12 червня 2015 р. експерти проекту «Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging» (ELITE) програми TEMPUS від Київського університету імені Бориса Грінченка взяли участь у навчальному візиті до Університету Грінвіч (м. Лондон, Велика Британія).

16 червня 2015 року кафедра правознавства Інституту суспільства провела засідання круглого столу, на якому відбулося обговорення проекту Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ».

З 07 по 19 червня 2015 року на базі Університетського коледжу Томаса Мор (м. Мехелен, Бельгія) проходив третій етап навчання учасників проекту – Літня школа TTMA. Навчання включало в себе ознайомлення та практичні тренінги по використанню основного апаратного та програмного забезпечення вбудованих систем, а також можливості їх впровадження і використання в навчальному процесі вищих і середніх навчальних закладів.

23 червня 2015 року у рамках багаторічної дружньої співпраці з Міжнародною організацією «Цивілізація» у прес-центрі Київського університету імені Бориса Грінченка відбулась благочинна акція «Світло серця».

23 червня 2015 року в приміщенні Вченої Ради Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася дев’ятнадцята нарада партнерів Альянсу Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (Альянс USETI), яка впроваджується в Україні за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку.

У нараді взяли участь близько тридцяти представників освітніх установ, громадських та міжнародних організацій.

26 – 27 червня 2015 року в Університеті відбулись урочистості з нагоди вручення дипломів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодшого спеціаліста», «бакалавра», «магістра» випускникам 2015 року.

Випускники стали першими, хто отримав (відповідно до Закону "Про вищу освіту") диплом державного зразка з ексклюзивним дизайном Київського університету імені Бориса Грінченка.

27 червня 2015 року студентка кафедри реклами і зв`язків з громадськістю Київського університету імені Бориса Грінченка Ірина Джуранюк стала однією з 32 молодих креаторів світу, які отримали можливість безкоштовно пройти навчання у світових метрів реклами в Roger Hatchuel Academy (Канни, Франція)!

06 липня 2015 року Приймальна комісія Київського університету імені Бориса Грінченка розпочала прийом документів у магістратуру. Університет здійснює набір на 31 магістерську програму. Додані магістратури з «Математики», «Соціальної роботи» та «Корекційної освіти (логопедія)». Загальна кількість бюджетних місць на 2015-2016 рр – 272.

10 липня 2015 року Приймальна комісія розпочала прийом документів від вступників, що закінчили 9 та 11 класів за програмами молодшого спеціаліста та бакалавра.

Вступникам пропонується 14 різних спеціальностей для навчання в Університетському коледжі (молодші спеціалісти) та 37 бакалаврських програм в різних Інститутах Університету.

У липні 2015 року Київський університет імені Бориса Грінченка за результатами вебометричного рейтингу піднявся на 29 місце із 295 вишів України, що потрапили до світового рейтингу.

15 – 16 серпня 2015 року команда Київського університету імені Бориса Грінченка взяла участь у забігах з перешкодами «Гонка Нації» та стала першою університетською командою на цих змаганнях!

20 серпня 2015 року , згідно плану проекту «IRNet» (Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетентностей), який реалізується за підтримки Сьомої рамкової програми (FP7) Європейської Комісії в рамках програми дії Марії Кюрі IRSES (International Research Staff Exchange Scheme), у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася міжнародна науково-практична конференція «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету».

На конференції присутні представники партнерів проекту – Сілезького університету (Польща), Лусіадського університету (Португалія) та Університету Костянтина Філософа (Словаччина), понад 150 учасників з різних регіонів України. Конференція проведена у форматі дискусійних панелей з представниками міжнародної наукової спільноти, провідних бізнес-компаній, вищих навчальних закладів, роботодавців, випускників та учнів. Під час конференції організовано відеозв’язок з Францією та Португалією.

21 серпня 2015 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася конференція педагогічних працівників м.Києва «Стратегії розвитку столичної освіти: виклики сьогодення», що проходила у режимі онлайн-трансляції.

В роботі конференції взяли участь: Віталій Кличко– Київський міський голова; Ганна Старостенко– заступник голови КМДА; Олена Фіданян- директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту; Віктор Огнев`юк– ректор Київського університету імені Бориса Грінченка; Олександр Яцунь– голова Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України; Юрій Кононенко – директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України; Наталія Морзе - проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка та інші.

У конференції взяли участь понад 2000 освітян з усіх 10 районів Києва.

24 серпня 2015 року підписаний договір про міжнародне співробітництво з Афінським національним університетом імені Каподистрії.

Афінський університет включає п’ять інститутів та тридцять факультетів, налічує більше п’ятдесяти тисяч студентів та входить до п’ятірки найпрестижніших вишів Греції. У рамках підписаного Договору плануються спільні міжкафедральні наукові проекти, вебінари, академічна мобільність, розробка спільних науково-дослідних проектів для участі у грантових програмах Європейського Союзу та обмін досвідом за відповідними напрямами.

31 серпня 2015 року відбулося відкриття фотовиставки світлин із зони АТО доцента університету Андрія Сніжка «Шлях до свободи», які автор привіз із зони АТО - портрети героїв, армійський вишкіл та шлях бойового підрозділу в зоні АТО. Ініціаторами виставки виступили Київська міська державна адміністрація та Київський університет імені Бориса Грінченка.

Відкрив виставку голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, який подякував автору виставки за його громадянську позицію, подарував ікону Архистратига Михаїла та разом з ним перерізав урочисту стрічку.

Ректор Університету Віктор Огнев`юк вручив автору експозиції за проявлену сміливість і мужність почесну відзнаку - медаль Бориса Грінченка за особистий внесок у захист України.

31 серпня – 01 вересня 2015 року за участю Голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка, директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Києва Олени Фіданян, голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Олександра Цибульщака відбулись урочистості посвяти першокурсників у студенти.

У вітальному слові мер міста відзначив: «Університет Грінченка став лідером серед топових вишів України за конкурсом на одне бюджетне місце і має найвищий показник – 25 чол. Це велика оцінка університету та престиж кожного зі студентів».

Першокурсники отримали мудрі настанови від голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки Лілії Гриневич: «Я хочу запевнити усіх вас, що ви обрали дуже хороший Університет для того, щоб стати не тільки висококваліфікованими фахівцями, а ще й для того, щоб бути людиною, яка критично мислить та яка не боїться висловити свою позицію. Тому що Університет сам демонстрував це у найважчі моменти життя України.» Заключне слово було сказано народним депутатом України, Головою підкомітету загальної освіти Тарасом Кременем: «Бажаю, щоб цей рік став вирішальним для формування вас як громадян. Нехай камінь науки не буде для вас каменем Сізіфа. Адже камінь мудрості не потрібно гризти, його потрібно відкривати та пізнавати.»

На посвяту студентів завітали й іноземні гості, учасники міжнародного проекту «IRNet»: Євгенія Смірнова-Трибульська, професор, доктор хабілітованний, завідувач кафедри гуманітарної освіти і наук про педагогічну підтримку Університету Сілезії (Польща); Мартін Дрлік, кандидат наук, доцент кафедри комп'ютерних наук Університету Костянтина Філософа в Нітрі (Словаччина) та Ізабель Альварес, кандидат наук, доцент факультету економічних наук і бізнес-комунікацій Лусіадського університету (Португалія).

01 вересня 2015 року студентів-першокурсників кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Гуманітарного Інституту привітала сеньйора Альварес - представник Лісабонського університу у програмі міжнародного співробітництва університетів IRNet. Вона наголосила на важливості професійного вивчення декількох іноземних мов в сучасному глобалізованому та інтегрованому європейському просторі, зокрема єдності та відмінності національних лінгвокультур, міжкультурної комунікації.

Сеньйора Альварес докладно розповіла студентам про концепцію відкритого і мобільного університетського простору Європи, яка забезпечується програмами партнерства університетів, такими як Erasmus Mundus, IRNet тощо. Студенти активно долучилися до дискусії з питань академічної мобільності.

03 вересня 2015 року відбулася зустріч Ректора Київського університету імені Бориса Грінченка В.О. Огнев'юка з учасниками проекту IRNet (Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетентностей).

Учасниками зустрічі були вчені з Університету Сілезії (Польща), Остравського університету (Чеська Республіка), Університету Костянтина Філософа в Нітрі (Словаччина), Лусіадського університету (Португалія).

04 – 08 вересня 2015 року відбулася Літня школа лідерства в межах виконання завдань проекту«Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging» (ELITE) програми TEMPUS на базі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Учасниками були експерти проекту від Київського університету імені Бориса Грінченка співробітники НДЛ культури лідерства. Також у роботі Школи взяли участь європейські партнери.

08 вересня 2015 року в рамках підписаного Меморандуму між науково-дослідною лабораторією освітології та Школою менеджменту Університету Тампере (Фінляндська Республіка) в Університеті відбулася гостьова лекція «Забезпечення якості вищої освіти» професора Групи досліджень вищої освіти Університету Тампере Сеппо Хьолтя.

10 вересня 2015 р. в Київському університеті імені Бориса Грінченка було проведено українсько-чеський семінар «Усна історія як метод і джерело». Організаторами семінару стала чеська громадська організація «Асоціація з міжнародних питань» (Asociace pro mezinárodní otázky, www.amo.cz) в рамках проекту «Альтернативна освіта для українських шкіл» Міністерства закордонних справ ЧР програми TRANS та при підтримці Міністерства освіти і науки України.

11 вересня 2015 року відбулася зустріч учасників проекту «Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетентностей (IRNet)» з представниками Ради молодих учених та Студентського наукового товариства Київського університету імені Бориса Грінченка.

18 вересня 2015 року відбулося спільне засідання Ради молодих учених і Студентського наукового товариства Київського університету імені Бориса Грінченка. Обговорено План діяльності Ради молодих учених і Студентського наукового товариства Університету на 2015/2016 навчальний рік.

21 – 22 вересня 2015 року в Інститутах Київського університету імені Бориса Грінченка відбулися збори трудових колективів, на яких було обрано директорів інститутів. 25 вересня Вчена рада Університету, зважаючи на рішення трудових колективів, відповідно до «Закону про вищу освіту» обрала на умовах контракту:

 • на посаду директора Інституту мистецтв Бацака Костянтина Юрійовича, кандидата історичних наук, доцента;
 • на посаду директора Гуманітарного інституту Бондареву Олену Євгенівну, доктора філологічних наук, професора;
 • на посаду директора Педагогічного інституту Юрченка Віктора Івановича, кандидата психологічних наук, доцента;
 • на посаду директора Інституту суспільства Яковенка Ігоря Валентиновича, кандидата економічних наук, доцента.

25 вересня 2015 року підписано Договір про міжнародне співробітництво з Академією фізичного виховання і спорту імені Єджея Снядецького.

В рамках підписаного Договору плануються спільні наукові проекти, академічна мобільність, проведення лекцій та практичних занять на базі другої сторони, організація навчальних поїздок для студентів та спортивних команд, обмін досвідом за відповідними напрямами.

29 вересня 2015 року відбулася офіційна зустріч представників Київського університету імені Бориса Грінченка – учасників міжнародної дослідницької групи проекту IRNet сьомої рамкової програми Єврокомісії з питань науки та освіти – з Ректором Остравського університету(м. Острава, Чехія), доктором медичних наук, професором Я. Лата та проректором з міжнародних зв’язків, доктором суспільних наук, професором Д. Яндачка. Підписано офіційну двосторонню угоду про наукове та академічне співробітництво між Остравським університетом та Київським університетом імені Бориса Грінченка.

01 жовтня 2015 року відбулася науково-методична конференція науково-педагогічних і педагогічних працівників Київського університету імені Бориса Грінченка «Перехід до нової якості освіти як необхідний чинник розвитку конкурентоспроможності Університету».

Протягом вересня в усіх інститутах та Університетському коледжі проводилася робота над створенням дорожніх карт переходу до нової якості освіти. На конференції було розглянуто та представлено різноманітні аспекти переходу до нової якості освіти, враховані очікувані новації у викладанні дисциплін.

01 жовтня 2015 року у рамках міжнародного проекту Тempus № 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR «Development of Embedded System Courses with implementation of Innovative Virtual approaches for integration of Research, Education and Production in UA, GE, AM» [DesIRE] Київський університет імені Бориса Грінченка отримав навчальну віддалену лабораторію GOLDi, призначену для вивчення основ електроніки, електротехніки та проектування систем керування, для лабораторії з вбудованих систем.

01 жовтня 2015 року Київський університет імені Бориса Грінченка підписав договір про співпрацю з Українсько-турецьким культурним центром «Сяйво». Передбачається проведення навчальних заходів для підвищення лінгвістичної та дидактичної кваліфікації викладачів іноземних мов; проведення наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, педагогічних читань та інших заходів; обмін позитивним навчальним досвідом та сприяння розповсюдженню цього досвіду, а також поглиблення взаємного вивчення систем освіти та культури держав України та Туреччини.

08 жовтня 2015 року Європейська комісія завершила моніторинг діяльності проекту TEMPUS DesIRE «Розробка вбудованих систем з використанням інноваційних віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та промисловості в Україні, Грузії, Вірменії», 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE- TEMPUS-JPCR, учасником якого є Київський університет імені Бориса Грінченка. Експерти високо оцінили за результатами діяльності роботу команди Університету за перший період проекту.

08 жовтня 2015 року сесія Київради затвердила нову редакцію Статуту Університету, що відповідає Закону України «Про вищу освіту» та дає можливість повністю імплементувати його вимоги.

Київрада прийняла рішення, що дозволяє Університету суттєво розширити можливості у підготовці фахівців мистецьких спеціальностей та створення для цього відповідних умов, а також забезпечення студентів університету гуртожитками.

10 жовтня 2015 року у рамках соціального проекту Київського університету імені Бориса Грінченка «З Києвом і для Києва» відбувся захід «Герої серед нас», присвячений темі АТО та участі у військовій компанії киян. Гості заходу відвідали тематичну фотовиставку «Шлях до свободи», що вже другий місяць експонується в стінах Університету.

13 жовтня 2015 року до Дня захисника України відбулось урочисте нагородження 32 бійців, столичних освітян, які повернулися із зони антитерористичної операції. Заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко подякувала героям за мужність і патріотизм, відданість інтересам держави та українському народові і вручила державні нагороди та муніципальну відзнаку – перші медалі «Честь. Слава. Держава».

14 жовтня 2015 року у Київському клінічному госпіталі ветеранів війни (смт. Пуща-Водиця), який уже шостий рік підтримує Київський університет імені Бориса Грінченка, відзначено День захисника України. Творча команда студентів та викладачів Університету підготувала вітальну програму за індивідуальними побажаннями бійців «А ми до вас на гостину, і не просто – а з хлібом-сіллю!» Із вітальними словами виступили представники Оболонської районної у місті Києві державної адміністрації, бійці АТО, волонтери.

З 12 вересня до 13 жовтня 2015 року відбувалася ротація представників Київського університету імені Бориса Грінченка - учасників міжнародної дослідницької групи проекту IRNet (International Research Network for study and development of new tools and methods for advanced pedagogical science in the field of ICT instruments, e-learning and intercultural competences) 7-ї рамкової програми Єврокомісії з питань науки та освіти в Остравському університеті, м. Острава, Чехія. Учасники проекту виступили з доповідями та долучилися до секційних дискусій на міжнародних наукових конференціях Information and Communication Technologies in Education 2015 (Рожнов, Чехія) та Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning (Чешин, Польша).

13 жовтня 2015 року Рада молодих учених Інституту суспільства та викладачі кафедри правознавства провели для студентів Університету круглий стіл на тему: «Політико-правові засади європейської та євроатлантичної інтеграції», на якій привернули увагу студентів та молодих вчених Університету до європейських цінностей та стандартів НАТО.

15 жовтня 2015 року відбувся шостий міжнародний телеміст у формі Скайп-конференції між студентами-психологами першого та другого курсів Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка та студентами приватного католицького університету Сетон Хол, штат Нью Джерсі, США.

17 жовтня 2015 року у всіх інститутах та в Університетському коледжі стартував шостий етап реалізації Соціального проекту Київського університету імені Бориса Грінченка «З Києвом і для Києва», який став одним із напрямів втілення в життя місії Університету – сприяти кожному в цілісному розвитку і лідерському становленні, служити людині, громаді, суспільству. Проект реалізується за сприяння Київської міської державної адміністрації.

17 - 22 жовтня2015 року у Чемпіонаті України серед студентів за програмою літньої Універсіади України збірна команда Університету з футболу (жінки) перемогла команду Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з рахунком 2:0.

19 жовтня 2015 року в Університеті пройшли спільні навчання з протипожежної тематики із залученням особового складу та техніки Управління з надзвичайних ситуацій Оболонського району ГУ ДСНС України в м.Києві.

20 жовтня 2015 року збірна команда Університету у черговій грі Чемпіонату України серед студентів з футболу (жінки) за програмою ХІІ літньої Універсіади України перемогла команду «Львівської політехніки» з рахунком 1:0 і вийшла в півфінал.

З 20 по 22 жовтня2015 року Київський університет імені Бориса Грінченка брав участь у Сьомому Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті», організованому компанією «Виставковий Світ», Міністерством освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України, і отримав І місце в номінації «Самоврядування – основа демократичного виховання громадянина України» та І місце в номінації «Інновації у розвитку науково-дослідної співпраці з міжнародними науковими спільнотами, установами та закордонними закладами освіти».

21 жовтня 2015 року у Спортивно-інформаційному центрі «Парі-Матч» (ARENA CITY) відбувся Вечір-зустріч гравців Збірної футбольної студентської команди Київського університету імені Бориса Грінченка із адміністрацією Футбольної Асоціації студентів міста Києва (ФАСК), Профспілковою Асоціацією студентів міста Києва. Відбулось нагородження переможців у номінаціях: «Кращий бомбардир міста Києва» (Євген Миколаюк) та «Кращий тренер спортивного сезону 2014-2015» (Сергій Швець). ФАСК передала брендовий футбольний м’яч до спортивного музею Університету. Відбувся перегляд матчу «Мальме» - «Шахтар».

22 жовтня 2015 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування».

Модератор конференції Сухомлинська Ольга Василівна, академік-секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України виступила з доповіддю «Дослідження мікроісторії у сучасному історико-педагогічному вимірі». Круглий стіл пройшов у форматі дискусій, під час яких були сформовані основні проблеми та перспективи розвитку історії педагогіки як науки, обговорені теми конференції з даної проблематики на 2016 рік.

24 жовтня 2015 року у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся Міжнародний форум «Комунікаційні виклики України в контексті східноєвропейських зв’язків». На форумі виступили відомі спікери і знані експерти з багатьох країн світу: Семен Глузман (Україна), колишній дисидент і політв’язень, директор Українсько-американського бюро захисту прав людини; Світлана Фоменко (Україна), заступник міністра культури з питань євроінтеграції (2014-2015 рр.); Павло Юрковський (Білорусь), консул Республіки Білорусь у Бельгії й Туреччині; Дмитро Золотухін (Україна), радник міністра інформаційної політики України та ін.

27 жовтня 2015 року грінченківці долучилися до Всеукраїнського марафону зі збору книг для бійців АТО, поранених, що знаходяться у шпиталях, та для тимчасово переселених осіб і подарували 127 книжок до «Бібліотеки українського патріота». Бійцям АТО передали видання «Воля живе боротьбою…» – авторський проект студентів Київського університету імені Бориса Грінченка, присвячений подіям на Майдані під час революції Гідності.

28 жовтня 2015 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка за участі ректора, професора Віктора Огнев’юка відбулась зустріч представників Посольства США: Кетрін Хеллок, заступника аташе з питань культури, Віри Терновської, фахівця з питань освіти. Тренери міжнародної організації Co-Serve Девід та Лін Макнеймі презентували проект із культури лідерства служіння від міжнародної організації Co-Serve. Учасники зустрічі обговорили майбутню спільну роботу та співпрацю з Університетом.

28 жовтня 2015 року відбулася гостьова лекція пана Александера Маркуса – делегата німецької економіки в Україні – для студентів Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка. Пан Маркус розкрив особливості діяльності Делегації німецької економіки в Україні та перспективи розвитку німецько-української співпраці.

01 листопада 2015 року відбулась Всеукраїнська музична олімпіада «Голос Країни – 2015», генеральним партнером якої є Університет. За призові місця змагалися майже сто мистецьких шкіл України. На конкурсі було представлено понад 300 номерів. У загальнокомандному змаганні навчальних закладів України Університет посів ІІ (срібне) місце.

01 листопада 2015 року на базі Київського університету імені Бориса Грінченка в рамках Соціального проекту «З Києвом і для Києва» створений «Грінченко-консалтинг» – консультаційний центр, який надає інформаційно-консультаційні послуги в сфері фінансів та економіки для соціально незахищених верств населення.

04 – 06 листопада 2015 року у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся ІІ Міжнародний студентський турнір з історії. У турнірі взяли участь 39 команд з усіх регіонів України: 22 команди з історичних факультетів національних університетів, 7 команд державних університетів та 10 студентських команд не історичних спеціальностей, а також команда Ризького університету (Латвія). Переклад з англійської мови забезпечували студенти спеціальності «переклад» Гуманітарного інституту. Усім учасникам були вручені сертифікати, переможці отримали дипломи та подарунки від Благодійного фонду сприяння розвитку освіти імені Бориса Грінченка.

05 листопада 2015 року за ініціативи організації з соціального консалтингу «Параграф», «JCI Ukraine», «Американської Ради з міжнародної освіти» відбулася зустріч «Business social selfie. Корпоративна культура», на якій обговорювалися особливості корпоративної культури в міжнародних та українських організаціях. На зустрічі виступив у якості спікера професор В. О. Огнев’юк, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка з доповіддю «Корпоративна культура – основа розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка».

05 листопада 2015 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи». У конференції брали участь викладачі Азербайджанського університету мов, академічний директор Освітнього центру «Грейд» (Україна), керівник мовного відділу Гете Інституту в Україні (Німеччина). Для учасників заходу відбулася трансляція відеозвернення Сенеки Раян, викладача-методиста Ресурсного центру для викладачів англійської мови та Американського Дому, доктора філософії у галузі педагогіки (Сполучені Штати Америки).

07 листопада 2015 року у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася І Школа сімейного права. Організаторами заходу виступили ЮК «АСТРЕЯ» Інституту суспільства Університету за підтримки Координаційної ради молодих юристів України, Київського міського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги при Міністерстві юстиції України, Ліги студентів-правників України та кафедри теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

08 листопада 2015 року у чаті відбулося спілкування ректора Київського університету імені Бориса Грінченка, доктора філософських наук, професора, академік НАПН України Віктора Олександровича Огнев’юка з читачами аналітичного інтернет-видання «Главред». Він висловив власне бачення проблем і сучасних викликів, що постають перед українською освітою, та поділився досвідом їх розв’язання в університеті. Відповіді на важливі та актуальні запитання до ректора на http://glavred.info/chat/viktor-ognevyuk-344264.html

09 листопада 2015 року пройшов відбірковий тур знавців української та іноземних мов, майбутніх викладачів-волонтерів у проекті «СловОпис-онлайн». Претенденти пройшли мотиваційний тест та співбесіду. Долучитися до безкоштовних онлайн-курсів виявили бажання громадяни Польщі, Великобританії, Португалії, Норвегії, які цікавляться культурою, мовою та історією України. «СловОпис-онлайн» – чудова платформа для задоволення цих потреб. Студенти-філологи матимуть змогу спілкуватися з іноземцями, вдосконалювати свої знання та знаходити нових друзів.

09 листопада 2015 року студенти та викладачі Університету написали Всеукраїнський диктант Національної єдності. На Українське радіо для перевірки відправили майже тисячу диктантів.

10 листопада2015 року відбулася товариська зустріч з баскетболу збірної команди Університету та команди Національного Університету імені Т.Г.Шевченка. Глядачів вітали показовим виступом студентки ІІ курсу спортивної секції Університету з черлідингу.

11 листопада 2015 року підписаний договір з Університетом Сулейман Шах (Туреччина), у межах якого передбачається наукова співпраця, організація мобільності для викладачів та студентів, а також спільні проекти та дослідження.

11 листопада 2015 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка за сприяння Посольства Сполучених Штатів Америки відбулась лекція відомого науковця, доктора наук, Віце-Президента Американського дослідницького інституту, автора низки книжок по забезпеченню якості освіти Марка Шнайдера.

11 листопада 2015 року у ректораті Київського університету імені Бориса Грінченка відбулась презентація Центру відкритої освіти з участю Фіданян Олени Григорівни, директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації; Віктора Олександровича Огнев'юка, ректора Київського університету імені Бориса Грінченка, доктора філософських наук, професора, академіка Національної академії педагогічних наук України; випускників дистанційного екстернату, адміністрації і вчителів СЗШ №81 м. Києва; адміністрації, викладачів і методистів Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка; громадської організації «Центр громадської просвіти «Альменда»; громадських організацій, що займаються справами переселенців з Донбасу та Криму; представників навчальних закладів, які працюють у регіональному експерименті «Упровадження елементів дистанційного навчання школярів середніх загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва». Представлено досвід щодо організації дистанційного екстернату для учнів, які проживають у зоні АТО та тимчасово окупованих територіях в умовах регіонального експерименту «Модель центру відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства».

12 листопада 2015 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта для сталого розвитку: міжконтинентальний діалог інтелектуалів», присвячена Міжнародному дню толерантності. Співорганізаторами заходу стали: Міністерство освіти і науки України, Київський університет імені Бориса Грінченка, Українсько-турецький культурний центр «Сяйво» та Українська академія акмеології.

Відкрили конференцію та звернулися з вступними словами до її учасників: Огнев’юк Віктор Олександрович, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України; Кравчук Леонід Макарович, Перший Президент незалежної України, Герой України; Ґаріфолла Єсим, завідувач кафедри філософії Євразійського національного університету імені Л.М.Гумільова, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії наук Республіки Казахстан.

Пленарне засідання конференцій пройшло у форматі круглого столу, під час першої його частини з доповідями виступили: Маршал Крістенсен, засновник Міжнародної організації Co-Serve International, доктор наук, професор (США) – тема доповіді «Підготовка студентів до подорожі в освіті крізь життя»; Мустафа Ґюнеш, проректор Університету «Ґедіз», професор (Республіка Туреччина) – тема доповіді «Об’єднання і співпраця народів задля сталого розвитку: надбання та перспективи»; Асадов Аґіль Махиядин, завідувач відділення Інституту економіки Національної академії наук Азербайджану, кандидат економічних наук, доцент (Азербайджанська Республіка) – «Сталий розвиток як парадигма суспільного зростання XXI століття».

Наприкінці першого пленарного засідання відбулося спілкування учасників конференції з Блаженнішим Любомиром Гузаром, Верховним Архієпископом – емеритом Української Греко-Католицької церкви, кардиналом Католицької церкви на тему «Освіта і духовність».

У другій частині пленарного засідання конференції з доповідями виступили: Таушанжи Костянтин Петрович, декан економічного факультету Комратського державного університету, доктор економічних наук (Республіка Молдова) – тема доповіді «Зміна наукової парадигми у мінливому світі»; Сергійчук Володимир Іванович, голова установчого комітету Українсько-турецького культурного центру «Сяйво», професор кафедри давньої та нової історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор (Україна) – тема доповіді «Місійна жертовність учителя»; Алмазбек Бейшеналієв, проректор Міжнародного університету «Алатау», професор (Киргизька Республіка) – тема доповіді «Синтетичне поєднання моделі університетів третього покоління з економікою»; Ленів Зоряна Павлівна, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії, в.о. декана факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат педагогічних наук – тема доповіді «Формування толерантного суспільства крізь призму інклюзії в освіті»; Мамедзаде Рияд Ельдарович, голова відділення міжнародних проектів Фонду «Знання» при Президентові Азербайджанської Республіки (Азербайджанська Республіка) – тема доповіді «Мультикультуралізм – як стиль життя в Азербайджані.

Із заключним словом до всіх учасників конференції звернувся Огнев’юк Віктор Олександрович, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, який подякував за конструктивний та плідний діалог, наголосив на значущості проведення таких конференцій, які об’єднують інтелектуалів з усіх куточків світу для вирішення глобальних проблем сьогодення.

З 12 по 14 листопада 2015 року Київський університет імені Бориса Грінченка взяв участь у щорічній Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – День студента 2015». Університет отримав гран-прі у номінації «Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи» та почесне звання «Лідер післядипломної освіти України».

14 листопада2015 року Київський університет імені Бориса Грінченка взяв участь в освітньому форумі «Успішний 11-класник». Серед 15 найкращих ВНЗ країни Університет гідно представив свої переваги.

16 – 17 листопада 2015 року в Університеті відбувся Міжнародний семінар «Підготовка нової редакції Закону України «Про освіту», організований Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти за підтримки програми ТАЕІХ в Україні, Благодійним фондом «Інститут розвитку освіти», Міжнародним Фондом «Відродження» та Київським університетом імені Бориса Грінченка. Обговорені питання структури освіти та національної рамки кваліфікацій, зокрема місце загальної та професійної освіти на 3 – 4 рівнях МСКО та Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя та їх взаємозв’язок; наступність професійної та вищої освіти; шляхи модернізації мережі професійно-технічної освіти; забезпечення якості середньої та професійної освіти, а також аналіз відповідної міжнародної практики та її використання у сфері освіти України. Результатом роботи семінару стали конкретні напрацювання норм Закону України «Про освіту».

17 листопада 2015 року у структурних підрозділах Університету відбулися презентації академічних груп першокурсників «Ось ми які! -2015».

17 листопада 2015 року вроведена благодійна акція студентської платформи «DO_BRO», зібрані кошти на візочок для студентки Університету.

17 листопада 2015 року проведена шоу-презентація першокурсників «Шляхами пізнання йдемо до спільної мети!» Ректор Університету Віктор Огнев’юк вручив Грамоти студентам за активну громадянську позицію та вагомий особистий внесок у соціально-гуманітарну, культурно-мистецьку, наукову, профспілкову та волонтерську діяльність, популяризацію молодіжного студентського руху в Україні.

17 листопада 2015 року відбувся загальноуніверситетський конкурс на найкращий молодіжний хіт про рідний Університет.

17 листопада 2015 року вручені сертифікати на вивчення англійської мови від однієї з найкращих у Києві шкіл іноземних мов «IQ Planet» та сертифікати на майстер-класи хореографічної студії Ярослава Губського «LuckOut Club».

18 – 27 листопада 2015 року співробітниками НДЛ культури лідерства проведені адаптаційні тренінги для нових викладачів Київського університету імені Бориса Грінченка.

17 – 30 листопада 2015 року у рамках співпраці з корпорацією Microsoft IT Academy співробітники Київського університету імені Бориса Грінченка склали сертифікаційні іспити у категорії «Професійний розвиток навичок» із трьох ліній: Microsoft Office Specialist (MOS); Microsoft Technology Associate (MTA); Microsoft Certified Educator (MCE).

19 листопада 2015 року у Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка відбувся круглий стіл на тему «Сучасні технології навчання як перспектива розвитку навчального закладу» за ініціативи Студентського наукового товариства Київського університету імені Бориса Грінченка.

19 – 21 листопада 2015 року у змаганнях (м. Харків) з греко-римської боротьби серед юніорів у ваговій категорії 55 кг. першість виборов студент першого курсу Київського університету імені Бориса Грінченка, чинний чемпіон світу Олександр Грушин.

20 листопада 2015 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізична культура і спорт у сучасному суспільстві: досвід, проблеми, рішення» (у циклі Анохінських читань). Викладачі кафедри фізичної культури та спортивної майстерності і кафедри фізичного виховання Київського університету імені Бориса Грінченка підготували майстер-класи з легкої атлетики, футболу, сучасних танців, черлідингу, ознайомили присутніх з інноваційними методиками шкільного фізичного виховання.

20 листопада 2015 року Міжнародна наукометрична база даних Index Copernicus оприлюднила результати індексування Journals Master List 2014. Українсько-польський щорічник «Освітологія» Київського університету імені Бориса Грінченка увійшов до багатофункціональної бази даних InfoBase Index, що охоплює наукову літературу з усього світу.

23 листопада 2015 року відбулася офіційна зустріч ректора Київського університету імені Бориса Грінченка, професора Віктора Огнев’юка з проректором із міжнародних відносин Остравського університету доктором Даніелем Яндацьким. Учасники зустрічі обговорили майбутню співпрацю між навчальними закладами у сфері наукових досліджень та спільної участі у проектах програми Еразмус +, у заходах по кредитній мобільності для студентів та наукових співробітників.

24 листопада2015року Київський університет імені Бориса Грінченка підписав угоду про співпрацю з Університетом Центрального Ланкаширу на Кіпрі. Співпрацю з ВНЗ Кіпру Університет розпочне з роботи літньої школи з питань європейської інтеграції.

25 листопада 2015року відбулася конференція «Соціальне партнерство. Спільні виклики – спільне майбутнє», що стала фіналом програми третього Міжнародного Форуму «Найкращі соціальні проекти України-2015». Соціальний проект «З Києвом і для Києва» Київського університету імені Бориса Грінченка став фіналістом Всеукраїнського конкурсу «Найкращі соціальні проекти України-2015».

25 листопада 2015 року Київський університет імені Бориса Грінченка розпочав реалізацію Угоди про співпрацю з культурно-мистецьким та музейним комплексом «Мистецький Арсенал». Співробітництво відкриває участь та спільну реалізацію різноманітних культурно-мистецьких заходів, виставкових проектів, проходження виробничої музейної практики студентів у галузі культури і мистецтва та стажування в Мистецькому Арсеналі.

25 листопада 2015 року Київський університет імені Бориса Грінченка підписав договір про співпрацю з громадською спілкою «Українська Гельсінська спілка з прав людини» – найбільшою асоціацією правозахисних організацій України.

26-27 листопада 2015 року у VI Республіканській олімпіаді (м. Мінськ, Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка, Республіка Білорусь) з корекційної педагогіки та спеціальної психології (з міжнародною участю 4 країн: Республіка Білорусь, Україна, Російська Федерація, Республіка Казахстан.) здобула перемогу (І місце) за «Науково-методичний проект» зі спеціальної психології студентка ІV курсу напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» Малієнко Олександра Володимирівна.

01 – 30 листопада 2015 року на базі Варшавського університету (Польща, м. Варшава) за підтримки Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, Міжнародного благодійного Фонду «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики», Міністерства освіти і науки України та Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща відбулася реалізація четвертої частини Польсько-Українського проекту «Інноваційний університет та лідерство. Фаза II: забезпечення якості та інтернаціоналізація».

01 грудня 2015 року в Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка пройшли педагогічні читання «Втілення ідей Бориса Грінченка в сучасну освітню практику початкової школи». Учасники читань переглянули інсценізацію казки Бориса Грінченка «Снігурка» і документальний фільм про Бориса Грінченка «Ловець слів».

02 грудня 2015 року студентка Університету, неодноразова переможниця численних спортивних карате-турнірів та змагань Лейла Іскендерова здобула бронзу в категорії U21 та 1 місце в категорії 18+ - 61 кг., вона отримала звання Майстра спорту по WKF карате.

02 грудня 2015 року Київський університет імені Бориса Грінченка представив патріотичний культурно-мистецький проект, учасники якого народний артист України, професор Київського університету імені Бориса Грінченка Фемій Мустафаєв; заслужений діяч мистецтв України, композитор, автор-виконавець – Анжела Ярмолюк та Зразковий художній колектив Театр пісні «Ладоньки» ( художній керівник Світдана Садовенко).

03 грудня 2015 року співробітники НДЛ освітології презентували проект міжнародного журналу «The Modern Higher Education Review», співзасновники якого Київський університет імені Бориса Грінченка, Група досліджень вищої освіти Університету Тампере (Фінляндська Республіка) та Вища педагогічна школа Спілки польських вчителів (Республіка Польща).

03 грудня2015 року відбувся щорічний загальноуніверситетський конкурс «Словник Бориса Грінченка та сучасність» на кращу інтерпретацію слів Словника Бориса Грінченка, мета якого додати сучасне тлумачення слів та візуалізувати їх.

05 грудня 2015 року в рамках Грінченківської декади в Київському університеті імені Бориса Грінченка пройшов Посольський прийом «Перед Різдвом», до якого приєдналися представники посольств Данії та Сполучених Штатів Америки.

01 – 10 грудня 2015 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка пройшла Грінченківська декада.

08 грудня 2015 року студентка Університету, майстер спорту з карате Лейла Іскендерова зайняла ІІ місце на черговому карате-турнірі в Словенії.

08 грудня 2015 року Київський університет імені Бориса Грінченка отримав перемогу на Всеукраїнському конкурсі «Корпоративне волонтерство в Україні 2014-2015» (ініційованим Фондом Східна Європа в партнерстві з мережею Глобального договору ООН в Україні та Українським форумом благодійників) в номінації «Партнерська програма: Освіта».

08 грудня 2015 року відбувся ІІ Загальноуніверситетський турнір із шахів «Королівський Карась», мета якого популяризувати і розвивати інтелектуальні види спорту як засобу формування всебічно розвиненої особистості.

08 грудня 2015 року відбувся марафон спортивних подій «Через спорт – до культури оптимізму і бадьорості», присвячений Дню Київського Університету імені Бориса Грінченка, на якому пройшли презентації спортивних секцій, що працюють в Університеті.

09 грудня 2015 року Університет відзначив День народження Великого українця, освітнього і громадського діяча кінця XIX – початку XX ст., педагога, письменника, перекладача, літературознавця, вченого, мовознавця, етнографа, лексикографа, автора славнозвісного «Словаря української мови», ідейного лідера Університету – Бориса Грінченка. Відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятника Борису Дмитровичу та усипальниці родини Грінченків на Байковому кладовищі.

09 грудня2015 року команда Київського Університету імені Бориса Грінченка виборола ІІІ загальнокомандне місце у перших в історії України патріотичних спортивно-військових змаганнях «Захисник України», які проводилися серед вищих навчальних закладів міста Києва.

09 грудня 2015 р. співробітники НДЛ культури лідерства Київського Університету імені Бориса Грінченка провели круглий стіл «Реалізація системи психологічної підтримки переселенців та постраждалих від конфлікту на Сході України в закладах вищої освіти». Відбулося відеовключення партнерів з інших міст України.

10 грудня 2015 року в головному корпусі до Дня Університету відкрито салон творчих робіт «Світ мистецьких захоплень грінченківців».

10 грудня 2015 року у конкурсі «Кращий молодий соціолог року» перемогла співробітниця Університету, завідувач відділу соціологічних досліджень НДЛ культури лідерства Тягло Катерина Олександрівна. Організатори конкурсу: Соціологічна асоціація України, Інститут соціології НАН України та Соціологічний центр імені Н.В. Паніної.

10 грудня 2015 року у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулись Урочистості з нагоди відзначення Дня народження Бориса Дмитровича Грінченка та святкування Дня Університету.

10 грудня 2015 року в Університеті відбулися VIII щорічні Грінченківські читання «Борис Грінченко – відомий і невідомий». Окрім наукових доповідей, було презентовано першу книгу «Етнографічна спадщина» багатотомного зібрання творів Бориса Дмитровича Грінченка. Із доповіддю «Міфи і правда про життя й педагогічну діяльність Бориса Грінченка в Нижній Сироватці в 1884–1885 рр.» виступила Гончар Інна Віталіївна, вчитель історії Нижньо-Сироватської середньої школи І–ІІІ ступенів імені Бориса Грінченка. Поведено грінченкознавчий дискурс.

14 грудня 2015 року за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулась лекція віце-президента Комісії вищих навчальних закладів Асоціації шкіл та коледжів Нової Англії, доктора педагогічних та юридичних наук пані Керол Андерсон на тему: «Забезпечення якості освіти в США шляхом акредитації». На лекції були присутні пан Конрад Тернер, радник з питань культури та освіти Посольства США в Україні, пані Юлія Кошарна, помічник аташе з питань культури Посольства США в Україні.

15 грудня 2015 року переможцями Всеукраїнської конкурсної програми «Кращий студент України» стали студенти Університету в номінаціях: «Кращий студент-медійник Києва» – Джуранюк Ірина; «Кращий студент-дизайнер Києва» – Загуменна Анна; «Кращий студент - громадський діяч Києва» – Горбатовський Дмитро.

16 грудня 2015 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся благодійний фестиваль «Новорічна казка» для дітей, вихованців шкіл-інтернатів та шкіл-інтернатів для дітей з особливими потребами. Почесний гість фестивалю – Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Миколайович Кулеба.

19 грудня 2015 року у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся освітньо-науковий семінар «Культура примирення: нова історична свідомість в Україні».

19 – 20 грудня 2015 року в Університеті відбувся Міжнародний семінар-практикум з черлідингу з участю члена президії Європейської асоціації черлідингу (ECA) і головного судді Чемпіонату Європи Gregor Sulak (Словенія). Фахівці Університету на запрошення керівництва ЕСА долучилися до розробки стандатрів тренерських і суддівських кадрів для Європейської асоціації черлідингу.

24 грудня 2015 року відбулася Конференція трудового колективу Університету, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Університету та наказу ректора № 551 від 26.11.2015 року «Про скликання Конференції трудового колективу університету». У заході взяли участь представники Власника університету - Старостенко Ганна Вікторівна, заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту; голова Наглядової ради Університету та директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Фіданян Олена Григорівна.

28 грудня 2015 року в Києві оголосили переможців Всеукраїнського конкурсу «Корпоративне волонтерство в Україні 2014-2015».

Київський університет імені Бориса Грінченка отримав перемогу у номінації«Партнерська програма: Освіта». Це є високою оцінкою Соціального проекту «З Києвом і для Києва».

2016

03 січня 2016 року у Київському університеті імені Бориса Грінченка, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, розпочав роботу інформаційно-виробничий центр, одним з призначень якого є виготовлення студентських квитків, які не є платіжними картками.

18 січня 2016 року під час свого візиту в Київський університет імені Бориса Грінченка професор Університету дель-Норте (Асунсьйон, Парагвай) Ігор Проценко провів публічну лекцію із презентацією роману «Зима Гюнтера» Хуана Мануеля Маркоса, перекладеного на більш ніж 40 мов світу.

21 – 22 та 25 – 26 січня 2016 року в університеті пройшов тренінг змістового модуля «Лідерство» для викладачів у межах реалізації програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників Київського університету імені Бориса Грінченка.

28 січня 2016 року представники університету брали участь у Форумі лідерів освіти, що був організований Міжнародним інститутом розвитку інтелекту (IMEI, Республіка Корея). На заході були присутні педагоги, керівники навчальних закладів різного рівня, представники влади та третього сектору.

28 січня 2016 року Вчена рада Університету затвердила Тематичний план видань Університету на 2016 рік

01 лютого 2016 року в університеті відбулися збори співробітників науково-дослідних лабораторій, на яких було заслухано звіти про діяльність за період існування НДЛ, окреслено перспективні напрями роботи на поточний календарний рік, обговорено нагальні питання функціонування НДЛ.

01 лютого 2016 року в університеті відбулись збори активу Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Університету.
Обговорено організацію та проведення Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Студентство та інновації: startup-проекти молодих дослідників» і правила подачі аплікаційних форм для отримання грантів.

02 лютого 2016 року в університеті відбувся інноваційний тренінг з медіаграмотності для магістрантів, аспірантів та викладачів. Тренінг реалізований в рамках Проекту «Програма медіаграмотності громадян» за підтримки глобального фонду миру та безпеки, Міністерства внутрішніх справ і міжнародної торгівлі Канади (DFATD Canada). В Україні цю програму втілюють Академія Української преси, StopFake та IREX.

02 лютого 2016 року підписаний договір про міжнародне співробітництво в галузі освіти, науки та культури між Університетом дель Норте, (Асунсьйон, Парагвай) в особі ректора професора Хуана Мануеля Маркоса та Київським університетом імені Бориса Грінченка в особі професора Віктора Огнев`юка.
Студенти університету здійснили переклад документального фільму, присвяченого Хуану Мануелу Маркосу – ректору Університету дель-Норте, автору роману «Зима Гюнтера».
Університетом дель Норте започаткований конкурс на кращий переклад «Poemas y canciones» Хуана Мануеля Маркоса.
Планується співпраця у перекладі парагвайської літератури на українську мову, заснування центру україністики на базі Університету дель Норте в Парагваї та інші форми наукової та культурної співпраці.

02 – 03 лютого 2016 року в університеті відбулася Грінченківська наукова зимова школа для аспірантів і докторантів у галузі педагогіки.
Радник Президента НАПН України, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Савченко О.Я. розкрила основні стратегії розвитку сучасних науково-педагогічних досліджень.
У форматі відкритого діалогу проведена дискусія провідних українських науковців та учасників Школи.

02 – 03 лютого 2016 року в університеті відбувся тренінг змістового модуля «Лідерство» для керівників у межах реалізації програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників.

10 лютого 2016 року в університеті відбувся інтерактивний методичний семінар «Вектори переходу Інституту людини до нової якості освіти». На семінарі були визначені місія та мета діяльності Інституту у контексті корпоративних цінностей та завдань Університету на 2016 рік, пріоритетні напрямки роботи структурних підрозділів Інституту людини у 2016 році та вектори переходу Інституту людини до нової якості освіти.

11 лютого 2016 року в університеті відбувся перший Університетський фестиваль методик, мета якого висвітлити інноваційні і творчі здобутки науково-педагогічних та педагогічних працівників у навчанні студентів. Свої новації у викладанні продемонстрували представники усіх навчальних підрозділів Університету.

10 та 12 лютого 2016 року представник компанії Пролего провів в університеті тренінг з робототехніки. Програма тренінгу передбачає ознайомлення з історією робототехніки, навчальними конструкторами, формування навичок конструювання та використання середовища для програмування роботів.
Готується до підписання угода між Київським університетом імені Бориса Грінченка та компанією Пролего.

16 лютого 2016 року в рамках двосторонньої угоди про співпрацю між Київським університетом імені Бориса Грінченка та Полонійною академією в Ченстохові студентки Педагогічного інституту Університету С. Литвиненко і М.Рогова провели осінній семестр у Польщі.

18 лютого 2016 року в університеті на базі НДЛ культури лідерства відбувся тренінг для координаторів Програми розвитку лідерства в Україні (з ініціативи BRITISH COUNCIL).

20 лютого 2016 року (з вересня 2015 року по січень 2016 року) завдяки спільній співпраці з Вільнюським Університетом (Литва) студенти Гуманітарного інституту Університету Т. Карпусь та М.Жильцов провели осінній семестр навчання у Литві.

26 лютого 2016 року Університет долучився до Всеукраїнської акції «Добро жменями» («Збирай кришечки на протези для воїнів», «Те, що ти викидаєш у сміття, може повернути бійця до нормального життя»). Грінченківці зібрали 20,6 кг сировини. До акції приєдналися педагогічний колектив та учні НВК №209 «Cузір'я» м.Києва. Акція продовжується.

27 лютого 2016 року в університеті відбулася зустріч із випускниками шкіл Оболонського та Печерського районів. Учнів ознайомили із традиціями Університету, корпоративною культурою, сучасним обладнанням для освітнього процесу, спортивними та освітніми досягненнями студентів і викладачів, умовами вступу на навчання. Абітурієнти побували у спортивних та тренажерних залах, басейні, SMART аудиторіях і взяли участь у спортивних естафетах «Веселі старти», показали високий рівень фізичної підготовленості.

29 лютого 2016 року відбулася презентація стипендійних програм Німецької служби академічних обмінів (DAAD). Інформаційний центр DAAD у Києві надає інформаційну підтримку студентам, аспірантам та молодим вченим, які бажають навчатися або проводити дослідження в одному із німецьких ВНЗ.

01 березня 2016 року в університеті відбувся семінар на тему: «Наукові журнали. Базові вимоги, формат сайту, реєстрація у профільних та наукометричних базах даних, doi (ISSN, doi, Scopus, ESCI (WoS Core collection) impact factor, Індекс Гірша, elibrary, Index Copernicus, Google Scholar)», який провела старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, керівник редакції одного з кращих українських журналів у галузі біології «Biopolymers and Cell» І. Тихонкова.

01 березня 2016 року в університеті відбулась традиційна зустріч ректора зі студентами перших курсів Гуманітарного інституту та Інституту суспільства, що закінчилася словами: «Університет – це не стіни, а ми з Вами, кожен студент і працівник – від прибиральниці до професора, від студента до ректора, це дух нашого ідейного лідера – Бориса Грінченка, це академічні права, свободи і обов’язок чесно працювати. Я хотів би, щоб Ви були успішними в майбутній кар’єрі і для цього ми разом з Вами будемо працювати, щоб бути успішними».

01 березня 2016 року в університеті стартували курси англійської мови для співробітників Університету відповідно до Указу Президента України «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні». Навчання 214 співробітників забезпечують викладачі англомовних кафедр Університету.

09 березня 2016 року у 202-у річницю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка науково-педагогічний колектив та студенти Університету за традицією поклали квіти до пам’ятника Шевченка. Хор Університету Грінченка виконав пісенні композиції «Реве та стогне Дніпр широкий» на вірші Тараса Шевченка та гімн «Молитва за Україну».

11 березня 2016 року в університеті відбувся мистецький проект Національної заслуженої капели бандуристів України імені Г.Майбороди за творами Тараса Шевченка «В своїй хаті своя правда і сила, і воля!». У програмі взяв участь Народний артист України, Герой України, лауреат Шевченківської премії Анатолій Паламаренко.

14 березня 2016 року в університеті відбулася зустріч студентів спеціальності «Японська мова і література» із дослідником Кіотського університету Ікуо Тераока, який розказав про своє дисертаційне дослідження, присвячене Україні, а також чому в Японії вивчають українську мову та культуру.
Під час зустрічі пан Ікуо Тераока обговорив питання налагодження співпраці Київського університету імені Бориса Грінченка з Університетом Кіото, а також з Асоціацією дослідників України в Японії (м. Токіо, Японія).

15 березня 2016 року в університеті відбулась презентація нового проекту Київського театру національної оперети «Моя єдиная любове» за творами Лесі Українки (керівник проекту н. а. України Олександр Кравченко).

15 березня 2016 року в університеті відбулася чергова зустріч ректора В. О. Огнев’юка зі студентами-першокурсниками Педагогічного інституту. У зустрічі брали участь проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Н.В.Морзе, проректор з науково-методичної та навчальної роботи О.Б. Жильцов і директор Педагогічного інституту В.І.Юрченко.

З 17 по 19 березня 2016 року Університет брав участь у Сьомій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти». За результатами участі у виставці Університет отримав золоту медаль в номінації «Міжнародна співпраця як невід`ємна складова інноваційного розвитку національної освіти та науки».

11, 14, 18 та 21 березня 2016 року в Університеті проведено курси з підвищення кваліфікації за змістовим модулем «Інформаційно-комунікаційні технології». Учасники курсів ознайомилися зі світовими освітніми трендами, серед яких 3D друк, вбудовані системи та робототехніка, що запроваджуються в Університеті. Огляд ресурсів створення е-контенту включав можливості віртуальних дощок, сервісів створення інфографіки, ментальних карт, підготовки дидактичних матеріалів, презентацій та публікацій тощо. У темі Інтернет-сервіси та ІК технології ефективної комунікації та співпраці було розглянуто ресурси Blogger, Skype, Hangouts, Google класи, Google, Google документи, Вебінари, Вікі технології.

З 07 по 22 березня 2016 року відповідно до угод про співпрацю між Київським університетом імені Бориса Грінченка, Warner Pacific College (м.Портленд, штат Орегон, США) та організацією Co-Serve International (США) проректор з наукової роботи, доктор філологічних наук, доцент Н.М. Віннікова та вчений секретар, кандидат філологічних наук Л.В. Анісімова взяли участь у програмі Visiting International Professor.

22 березня 2016 року відбулася зустріч ректора, доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України Віктора Олександровича Огнев’юка і проректорів зі студентами І курсу Інституту людини.
Студенти, спілкуючись із ректором та проректорами, озвучили свої пропозиції щодо поліпшення діяльності Інституту людини та Київського університету імені Бориса Грінченка.

22 березня 2016 року відповідно до ст.40 Закону України «Про вищу освіту», Положення «Про студентське самоврядування у Київському університеті імені Бориса Грінченка» відбулися вибори студентського активу: президента Студентського парламенту Університету; членів Студентського парламенту; голів Рад студентського самоврядування і членів Рад студентського самоврядування. У голосуванні взяли участь 52% студентів.

24 березня 2016 року студенти університету взяли участь у IV Студентських спортивних іграх м. Києва 2016 року. У змаганні з шахів вони посіли 6 місце з 13 команд київських вишів.
На Чемпіонаті з настільного тенісу серед команд ВНЗ м. Києва студенти Університету Грінченка посіли 15 та 8 місця серед 26 учасниць змагань.

24 березня 2016 року в рамках співпраці Університету з організацією AIESEC відбулася зустріч студентів філологічних спеціальностей Гуманітарного інституту з представником AIESEC, віце-президентом з Міжнародних програм вихідних професійних стажувань Global Talent та Global Entrepreneurs та презентація професійних (Global Talent Teaching) та соціальних (Global Citizen) програм стажувань за кордоном.

24 – 25 березня 2016 року на IX Міжнародному відкритому студентському комунікаційному форумі «PR-кветка» (у Республіці Білорусь, м. Мінську, в Білоруському державному університеті) командний проект Ірини Джуранюк та Анастасії Калити «Простягни руку допомоги» під керівництвом Галини Горбенко посів ІІІ місце в «Галереї рекламних проектів».

25 березня 2016 року в Університеті в рамках проекту сприяння академічній доброчесності за підтримки Міністерства освіти і науки України та Посольства Сполучених Штатів Америки відбулась лекція радника з питань преси, освіти та культури Посольства США Конрада Тернера. На зустрічі були присутні Рейджін Стоукс, заступник аташе з питань культури Посольства Сполучених Штатів Америки, Віра Терновська, фахівець з питань освіти Посольства Сполучених Штатів Америки та Тарас Тимочко, координатор Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні.

26 березня 2016 року в університеті відбулася ІІ Школа сімейного права. Організаторами заходу виступили: ЮК «АСТРЕЯ» Університету, Комітет сімейного права та майнових спорів Асоціації адвокатів України, Київський міський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги при Міністерстві юстиції України, Координаційна ради молодих юристів України, Ліга студентів правників України за сприяння кафедри теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, факультету економіки і права Київського національного лінгвістичного університету, Національного університету державної податкової служби України та Університету сучасних знань.
У заході взяли участь понад 80 учасників – студенти-правники вищих навчальних закладів Києва та інших міст України, молоді практикуючі юристи, адвокати та науковці юридичних вузів та факультетів.

29 березня 2016 року Університет отримав визнання в Національному конкурсі «Корпоративне волонтерство в Україні 2014-2015» у номінації «Партнерська програма: освіта». Університет Грінченка став першим серед навчальних закладів, що отримав подібну нагороду. Президент Фонду відзначив, що журі було вражене масштабом і якістю роботи соціального проекту Київського університету імені Бориса Грінченка «З Києвом і для Києва». який задовольняє навчальні, культурні, спортивні запити та потреби столичної громади.

29 березня 2016 року в Університеті відбулась ХХІІ Нарада партнерів Альянсу USETI, партнером якого є Університет.

30 березня 2016 року в Університеті відбулася підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2015/2016 н.р. у галузі «Корекційна та соціальна педагогіка». За результатами конкурсного відбору до презентації наукових робіт на Всеукраїнській науково-практичній конференції було запрошено 15 студентів – представників 14 вишів України. За рішенням конкурсної комісії дипломами І ступеня нагороджена студентка Київського університету імені Бориса Грінченка Рогозна Юлія, дипломом ІІ ступеня – Малієнко Олександра.

З 29 по 31 березня 2016 року в університеті пройшла експертиза підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів з англійської мови та літератури. Експерти ознайомилися з матеріальною базою та змістовими компонентами навчання студентів, кадровим складом, програмами, освітніми профілями, перевірили якість підготовки майбутніх філологів. За наслідками роботи комісії зроблено висновки про рівень навчальної діяльності викладачів та студентів та надані рекомендації щодо покращення академічної та наукової діяльності випускових кафедр.

01 квітня 2016 року в університеті відбулася VІІ Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: становлення ідентичностей».

01 квітня 2016 року в університеті відбулась міжнародна конференція, присвячена питанням розвитку сектору безпеки в межах ЄС та сусідніх країн. Конференція була організована в рамках реалізації програми фонду імені Жана Моне.
У роботі міжнародної наукової конференції взяли участь як молоді дослідники, так й експерти з провідних європейських університетів та наукових організацій, серед яких: Daniela Irrera (Catania, Italy), Mikhail Minakov (Milan, Italy), Andris Banka (Birmingham, UK), Plamen Petrov (Sofia, Bulgaria), Nikolai Vasilev (Sofia, Bulgaria), Igor Delanoe (France), Alex Aleshka (Warsaw, Poland), Aurelian Lavrik (Kishinev, Moldova) та ін.

06 квітня 2016 року в університеті за підтримки Міністерства освіти і науки України відбулась офіційна зустріч ректора Університету Віктора Огнев’юка з експертами з Ради Європи. На зустрічі були присутні Ян Сміт, експерт Ради Європи з питань запобігання корупції; Том Гамільтон, експерт Ради Європи з питань запобігання корупції; Ольга Буряченко, головний спеціаліст відділу міжнародних освітніх проектів управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН.
Зустріч була присвячена актуальній сьогоденню проблемі – питанню запобігання корупції в освіті.

06 квітня 2016 року ректор Університету В.О.Огневюк і в.о. Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) С. Кравченко підписали договір про співробітництво.
Метою підписання є реалізація проектів у сфері сприяння зайнятості молодих фахівців, інформування студентів Університету про стан і основні тенденції локального ринку праці, в тому числі, попит і пропозицію на робочу силу, вимоги роботодавців до шукачів роботи, діяльності, спрямованої на створення нових робочих місць, проведення системи заходів щодо соціального захисту молоді.

06 квітня 2016 року до Міжнародного дня спорту в університеті відбулося відкриття І-го Фестивалю спорту студентів.
Почесні гості фестивалю – знані спортивні журналісти країни: журналіст-легенда Валентин Щербачов автор унікальної методики тренінгів для спортивних журналістів, п’яти книг, понад 30 фільмів, учасник 40 експедицій в Гімалаї; Сергій Савелій заслужений журналіст України, очі і вуха 10 Олімпіад, багаторічний головний редактор спортивної редакції Першого Національного; Руслан Свірін - ведучий спортивних передач на телеканалі «Київ»; Катерина Полякова – в минулому спортивний журналіст Першого Національного, нині ведуча П’ятого каналу.

08 квітня 2016 року на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі «Мистецтвознавство» (Харківська державна академія дизайну і мистецтв, м. Харків) студент 6-го курсу спеціальності «Музичне мистецтво» Київського університету імені Бориса Грінченка Мазніцький Сергій зайняв 2-е місце за дослідження «Історико-педагогічний дискурс розвитку Львівської фортепіанної школи».

08 – 09 квітня 2016 року спільно з Британською Радою в Україні та Міжнародною асоціацією вчителів англійської мови IATEFL в університеті відбулась ХХІ щорічна національна конференція для вчителів англійської мови.
На зустрічі були присутні заступник Посла Великобританії в Україні Хелен Фейзі, заступник Міністра освіти і науки України Павло Хобзей, директор Британської Ради в Україні Саймон Вільямс, президент Міжнародної асоціації вчителів англійської мови IATEFL Global Маржорі Розенберг, провідний викладач англійської мови з Великобританії Хью Деллар.

10 квітня 2016 року студенти спортивної волонтерської команди університету долучилися до організації ХІХ відкритого легкоатлетичного пробігу пам’яті С.Ф. Самойленка, який відбувся в Оболонському районі міста Києва.

12 квітня 2016 року згідно з угодою про міжнародне співробітництво з Полонійною академією в Ченстохові студентки Л. Бричка, О. Брітвіна (спеціальність «Дошкільна освіта», Педагогічний інститут) весняний семестр навчання проводять у Польщі за спеціальністю «Вчитель англійської мови»:

Квітень 2016 року студенти та співробітники університету проводять акції з благоустрою, допомагають не тільки поліпшувати довкілля, а й вчать більше цінувати працю інших.

14 квітня 2016 року до Міжнародного дня здоров’я в університеті розпочала роботу перша спортивно-рекреаційна зона з вільним доступом. Цей імпровізований спортивний майданчик є експериментальним. Для запровадження активних форм відпочинку студентів і викладачів подібні зони буде обладнано у всіх корпусах Університету.

13 – 14 квітня 2016 року на ХІІ Всеукраїнській (з міжнародною участю) студентській олімпіаді зі спеціальності «Корекційна освіта» (за нозологіями) в Кам`янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка студентка ІV курсу Київського університету імені Бориса Грінченка Малієнко Олександра нагороджена дипломом ІІ ступеня.

04 – 05 та 13 – 14 квітня 2016 року проведено тренінги лідерського модулю в рамках реалізації програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників Університету.

З 14 по 16 квітня 2016 року на щорічній Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра» Університет отримав гран-прі у номінації «ІТ-технології у вищому навчальному закладі» та почесне звання «Лідер вищої освіти України».

14 – 15 квітня 2016 року в університеті відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття».
З доповідями виступили вчені з українських ВНЗ (Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського, Харківського національного університету імені І.П. Котляревського, Мукачівського державного університету) та зарубіжних – Сілезького університету в Катовіце, Республіки Польща, Аріельського університету Ізраїлю. Відбулася презентація наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту мистецтв. Учасники конференції відвідали виставку картин «Мистецька галерея магістрантів Київського університету імені Бориса Грінченка» та ознайомились із роботою творчих майстерень інституту.

15 квітня 2016 року на Всеукраїнській студентській олімпіаді диплом І ступеня зі спеціальності «Теоретична і прикладна психологія» здобула студентка Університету Лимар Тетяна, диплом ІІ ступеня – Малієнко Юлія зі спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)», Пашинцева Дарія, студентка Інституту людини –зі спеціальності «Соціальна педагогіка», Міняйло Артем, студент Інституту суспільства зі спеціальності «Філософія. Релігієзнавство»

15 квітня 2016 року в університеті відбувся міжнародний тренінговий семінар «Вплив трендів інформаційного суспільства на якість вищої освіти» для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів. Семінар реалізовано в рамках ініціативи Microsoft Corp – Tutor Education Initiative за підтримки Міністерства освіти та науки України з участю заступника Міністра освіти і науки України Інни Совсун та керівника освітніх програм Майкрософт Україна Наталії Дорош.

19 – 20 квітня 2016 року в університеті проведено тренінги з підвищення управлінської компетентності керівників структурних підрозділів.

21 квітня 2016 року в університеті відбулось Cвято вокального мистецтва «BELCANTO» у супроводі музичних інструментів України.

21 квітня 2016 року в університеті відбулася VІ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки».

21 квітня 2016 року в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка проведено презентацію багатотомного видання «Борис Грінченко. Зібрання творів». Було представлено 2 книги «Педагогічної спадщини» і 2 книги «Народопросвітньої спадщини» Б. Грінченка. Великий інтерес викликали також книги «Воля живе боротьбою!..» та серія видань для бійців АТО (Б. Грінченко, В. Симоненко).
У заході взяли участь відомі в Україні письменники, журналісти, літературознавці: Микола Луків, Олександр Шугай, Олесь Воля, Володимир Лазоренко та ін.

20 – 21 квітня 2016 року в університеті пройшов ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Дошкільна освіта». В Олімпіаді взяли участь 61 студент із 32 вишів України, які готують фахівців із дошкільної освіти.
Крім обов’язкових конкурсних випробувань, програма Олімпіади включала цікаві майстер-класи та інші активні форми взаємодії: конкурс педагогічного плакату, художня майстерня «Місто майстрів», вечір знайомств, авторський майстер-клас від відомого ігромайстра України М.М.Шутя.

24 квітня 2016 року Камерний оркестр університету у Великій залі Оперної студії Національної музичної академії ім. П.І. Чайковського виступив із музичним супроводом концерту Робертіно Лоретті. Знаменитий Маестро висловив щиру вдячність оркестрантам – студентам і викладачам Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка та керівникам оркестру Володимиру Ткачуку і Валентину Касьянову за підготовку та участь у концертній програмі.

25 квітня 2016 року представники університету взяли участь у військово-спортивних змаганнях з вогневої підготовки серед збірних команд вищих навчальних закладів міста Києва «Снайпер столиці», що проходила на базі спортивно-технічного центру «Відродження».
Переможці зиагань – студенти Університету Карпенко Наталія (результат 41 очко) та Федоров Богдан виборов 2 місце (результат 46 очок).
У загальнокомандній першості команда Київського університету імені Бориса Грінченка виборола ІІ місце з результатом 238 очок.
Захід відкрив перспективи для майбутньої співпраці Університету та Товариства сприяння обороні України у справі підготовки фахівців з нової спеціалізації «Захист Вітчизни».

26 квітня 2016 року в університеті відбулась «Ярмарка вакансій» – зустріч потенційних роботодавців зі студентами Київського університету імені Бориса Грінченка. У заході взяли участь представники районних управлінь освіти, різноманітних шкіл та коледжів, Київського палацу дітей та юнацтва, товариств «ІНГО Україна» та «КОП Медіа Шанс», «Приватбанку». Були й представники компаній з вивчення іноземних мов «AIESEC», «English Prime» та «Speak Up».

28 квітня 2016 року Вчена рада Університету прийняла рішення клопотатися перед Міністерством освіти і науки України про відкриття спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертації на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова).

28 квітня 2016 року Вчена рада Університету прийняла рішення про заснування періодичного друкованого видання – наукового журналу «Неперервна освіта: акмеологічні студії».

06 травня 2016 року студенти, викладачі та керівництво університету поклали квіти до пам’ятника та на могилу Бориса Грінченка з нагоди вшанування його пам'яті.

11 травня 2016 року кафедра української літератури і компаративістики Гуманітарного інституту в рамках Фестивалю науки провела захід «Художня література в інтермедіальному вимірі», спрямований на наукове й емоційно-естетичне сприйняття літератури, поглиблення полікультурної компетентності, подальше розуміння специфіки літератури в системі мистецтв. Захід відбувся у форматі творчих зустрічей і науково-практичного семінару-презентації дослідницьких студентських проектів.

11 травня 2016 року студенти університету взяли участь в роботі експериментального гуртка «3D друк - від теорії до практики!», який ініційовано в рамках міжнародного проекту Tempus DesIRE для впровадження технології 3D друку в освітню діяльність університету.

11 травня 2016 року відбулися ІІІ Спортивні ігри юних олімпійців.
До суддівства та проведення заходу було долучено спортивну волонтерську команду університету. Організаторами змагань стали Оболонська райдержадміністрація, Київське міське відділення Національного олімпійського комітету України.

11 – 14 травня 2016 року в університеті проходив Третій міський фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва «Кампанелла».

12 травня 2016 року в Інституті людини в межах Фестивалю науки відбулася Студентська наукова конференція «Перші кроки в науку».

16 травня 2016 року в межах Фестивалю науки відбулася Наукова цукерня Інституту людини.
Участь у заході взяло понад 600 осіб: викладачі та студенти університету, знані науковці у царині соціальної педагогіки та психології, практики, батьки та діти територіальної громади м. Києва.
Наукова цукерня запропонувала всім відвідувачам 20 тематичних «столів», за якими одночасно обговорювалися найцікавіші теми із соціальної роботи, психології, корекційної та інклюзивної освіти, які модерували досвідчені й натхненні спікери.

17 травня 2016 року в університеті відбулась п’ята ювілейна щорічна науково-практична студентська конференція «Іншомовна освіта очима студентів».
У роботі конференції взяли участь студенти ВНЗ України: Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та ін. На пленарному засіданні відбулося онлайн-спілкування із Нікасом Дімітріадісом, відомим нейролінгвістом, професором, викладачем, бізнес-тренером Університету Шеффілд (Великобританія).

17 травня 2016 року в університеті відбулися змагання Універсіади з аеробіки серед команд І та ІІ курсів усіх структурних підрозділів за програмою Фестивалю спорту.

18 травня 2016 року в університеті проведено майстер-клас «STEAM та Інтернет речей» в рамках Фестивалю науки для ознайомлення з інноваційними технологіями та обладнанням, що було отримано в рамках міжнародного проекту Tempus DesIRE.

18 травня 2016 року в університеті за планом Фестивалю науки - 2016 відбувся міжкафедральний науковий семінар «Цивілізаційні виклики сучасної гуманітарної освіти».
У роботі семінару взяли участь вчителі історії, методисти РНМЦ, голови РМО вчителів історії міста Києва та провідні вчені Інституту суспільства та Інституту післядипломної педагогічної освіти.

18 травня 2016 року у рамках Фестивалю науки та Міжнародного дня музеїв університетський Музей Бориса Грінченка зустрічав відвідувачів новими експонатами та дослідженнями.
Впродовж дня експозицію відвідали учителі київських шкіл, студенти Університету.

19 травня 2016 року в університеті відзначили День вишиванки. Співробітники та студенти за традицією вдягнули вишиванки, йдучи на роботу та навчання.

19 травня 2016 року у рамках Фестивалю науки в Інституті суспільства Університету відбувся Всеукраїнський науковий колоквіум «Феномен міста: вітчизняний та зарубіжний досвід» за участю двох іноземних команд із США та Республіки Польща.

19 травня 2016 року в рамках Фестивалю науки в університеті проведено круглий стіл на тему: «Сучасне управління: нові виклики та перспективи».

20 травня 2016 року в санаторному комплексі «Пуща-Озерна» відбувся корпоративний виїзний наукових семінар для викладачів Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка під назвою «Наукова тема Інституту людини: індикатори моніторингу та оцінки».

19 – 20 травня 2016 року відбулись змагання Спортивних ігор школярів і студентів «Вперед, Оболонь!». Учасників та організаторів спортивного заходу об’єднав Соціальний проект Київського Університету імені Бориса Грінченка «З Києвом і для Києва».
Проведення заходу забезпечувала спортивна волонтерська команда Університету.

19 – 20 травня 2016 року відбулися змагання з чирлідингу за програмою ІV Студентських спортивних ігор м. Києва. Команда університету виборола золоті нагороди в номінації Pom Dance і посіла друге місце серед команд 10 вищих навчальних закладів міста Києва.

23 травня 2016 року в Київському Палаці дітей та юнацтва відбувся спеціалізований тренінг «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації» за підтримки соціальної програми дружини Президента України Марини Порошенко для 250 освітян Києва, Київської області та Харкова.Тренерами виступили викладачі Університету.
25 травня 2016 року Київський університет імені Бориса Грінченка підписав договір про співробітництво з Університетом Жирони – іспанським вищим навчальним закладом, заснованим у 1446 році, одним із найстаріших в Іспанії.

26 травня 2016 року в університеті відбулася VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Київ і кияни у соціокультурному просторі України: особистість в історії», присвячена 150-річчю від Дня народження українського історика та громадського діяча Михайла Грушевського.

26 травня 2016 року Вчена рада Університету затвердила зміни у його структурі:
1. Реорганізувати Гуманітарний інститут шляхом поділу на: Інститут філології; Інститут журналістики; Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту.
2. Реорганізувати Інститут суспільства шляхом поділу на: Факультет інформаційних технологій та управління; Історико-філософський факультет; Факультет права та міжнародних відносин.

27 травня 2016 року у Педагогічному інституті університету пройшов Аукціон студентських пошукових проектів. Студенти презентували авторські інформаційні ресурси (сайти, блоги, сторінки у соціальних мережах тощо), навчально-методичні матеріали (комплекси авторських розвивальних проектів).

29 травня 2016 року на святкуванні Дня Києва студенти та викладачі університету виступили перед киянами та гостями міста з яскравою концертною програмою в супроводі Національного академічного оркестру народних інструментів під керівництвом Віктора Гуцала. Захід відбувся на Михайлівській площі, поруч із Михайлівським Золотоверхим Собором.

03 червня 2016 року в університеті відбувся освітньо-науковий семінар «Релігія в глобальному світі», що проходив в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні, політико-правові та соціокультурні процеси в Україні та світі».
Основними спікерами панельної дискусії «Релігія в глобальному світі: традиції, тренди та виклики» були Роберто Каталано, професор Папського Урбаніанського університету (м. Рим, Італія), Паоло Фріці, професор Інституту Університету «Софія» (м. Флоренція, Італія); Людмила Филипович, завідувач відділу історії релігії та практичного релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, доктор філософських наук, професор та інші науковці і представники громадських організацій.
До обговорення на круглому столі проблематики «Релігія та соціально-економічна справедливість» були залучені Антоніо Газзанті Пульєзе ді Котроне, Надзвичайний і Повноважний Посол Суверенного Мальтійського Ордену в Україні, Луїс Окулік, директор Інституту релігійних наук, професор (м. Трієсте, Італія), Олександр Цвєтков, Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу, Дипломатичної академії України при МЗС України, доктор історичних наук, Олександр Білокобильський, директор Київського відділення Українського інституту стратегій глобального розвитку і адаптації, а також інші представники наукового співтовариства та релігійних організацій.

04 червня 2016 року студенти – учасники спортивної волонтерської команди університету на запрошення Національного олімпійського комітету України взяли участь в Олімпійському дні. Спортивна волонтерська команда Університету провела професійний супровід масштабних спортивних подій у Києві: Міжнародну велогонку Race Horizon Park, наймасштабніший спортивно-благодійний проект в Україні «Пробіг під каштанами» та ін.

06 червня 2016 року відбувся ІІI загальноуніверситетський турнір із плавання на Кубок «Золотий Карась-2016». Перемогу виборола команда студентів Гуманітарного інституту.

09 червня 2016 року в університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України».

09 червня 2016 року Збірна футбольна студентська команда університету увійшла до Вищої Ліги та потрапила до Фіналу Кубку столиці, де посіла ІІ місце і здобула для Університету Грінченка срібло цього сезону.

09 червня 2016 року спортсмени університету взяли участь у IV Спортивних іграх студентів м. Києва 2015-2016 н.р. з 18 видів спорту. У загальнокомандному заліку команда посіла 9 місце серед 20 вишів міста Києва, які брали участь у змаганнях.

10 червня 2016 року відбулася Конференція членів (делегатів) Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету.
За підсумками таємного голосування головою Наукового товариства Університету обрана Якименко Анастасія, молодший науковий співробітник НДЛ культури лідерства, секретарем Наукового товариства призначена Жулкевська Тетяна, аспірантка кафедри перекладу, спеціальність «Германські мови».
Представником аспірантів і докторантів до Вченої ради Університету став Губашов Денис, аспірант кафедри історії України, спеціальність «Історія України».

23 червня 2016 року Вчена рада Університету затвердила Положення про щорічне рейтингове оцінювання професійної діяльності наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету «Лідер року».

26 – 28 червня 2016 року докторанти Київського університету імені Бориса Грінченка взяли участь у Міжнародному науковому конгресі ASEEES-МАГ (2016 ASEEES-MAG Summer Convention) на тему «Images of the Other», організованому Асоціацією славістичних, східноєвропейських і євразійських студій (Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies / ASEEES) та Міжнародною асоціацією гуманітаріїв (International Association for the Humanities / MAG). MAG Summer Convention, який відбувся в Українському католицькому університеті.

29 червня 2016 року Київський університет імені Бориса Грінченка підписав Договір про міжнародне співробітництво із приватним римсько-католицьким Сетон Хол університетом у Саут-Оріндж, Нью-Джерсі, США (єпархіальний університет, заснований 1856 р). Партнерство здійснюватиметься в галузі досліджень та міжнародної діяльності.

27 – 31 липня 2016 року в Римі на чемпіонаті Європи з веслування на човнах «Дракон» 9 медалей (5 золотих нагород у складі жіночої команди в човнах класу D 22 та D12 ( кількість людей в човні) на дистації 2000м та 200м , а також в човні D22 на дистанції 500м; 3 срібних нагороди в класі човна D22 мікс (чол+жін) на дистанціях 200м та 500м, також в човні D12 в складі жіночої команди на дистації 500 м і одну бронзову нагороду в класі човна D22 мікс на дистанції 2000м.) здобула Білик Христина Миколаївна, викладач циклової комісії фізичного виховання Університетського коледжу.

Липень 2016 року 5 студентів та 2 викладачі кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології Університету Грінченка проходили мовне стажування в італійському університет Данте Аліг’єрі в місті Реджо ді Калабрія.

03 серпня 2016 року Київський університет імені Бориса Грінченка підписав договір з Фондом Досліджень Стародавніх Цивілізацій (Нью-Йорк) про співпрацю в галузі польових досліджень трипільської цивілізації, здійснення поглибленого вивчення археологічних артефактів, організації спільних виставок та сприяння поширенню за межами України інформації про її давню історію.

12 серпня 2016 року у Київському університеті імені Бориса Грінченка завершилася вступна кампанія – 2016. Було подано 26304 заяви; середній конкурс на одне бюджетне місце становив понад 21 особу.

На навчання зараховано 2912 осіб – на 186 осіб більше, ніж попереднього року. 

15 серпня 2016 року експедиція співробітників НДЛ археології Київського університету імені Бориса Грінченка спільно із професором Йоханнесом Мюлєром і його німецькими колегами розпочала при підтримці заповідника «Трипільська культура» в с. Легедзине Тальнівського району Черкаської області археологічні дослідження. Місця розкопок обрано на підставі вивчення плану, складеного за даними магнітної зйомки та GPS координат.

22 серпня 2016 року Київський університет імені Бориса Грінченка підписав договір з Лісабонським університетом.

Серед відомих випускників цього португальського закладу – видатний поет і драматург Франсішку Са ді Міранда, голова Єврокомісії Жозе М. Д. Баррозу, нинішній та колишній президенти Португалії Жорже Сампайо та Маріу Соариша. Викладали в Лісабонському університеті політичний лідер країни Афонсо Косту, перший Президент Португалії Теофіла Брагу, письменники Урбану Таварес Родрігеш і Виторину Немесиу.

Запланована участь у спільних науково-дослідних проектах, проведення спільних конференцій та семінарів, сприяння академічному і неакадемічному обміну науково-педагогічними працівниками та студентами.

22 серпня 2016 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулась серпнева конференція педагогічних працівників освіти міста Києва та Київської області «Велика Педагогічна Рада». У конференції взяли участь майже 500 освітян, які розв’язували завдання розвитку системи освіти у найближчому майбутньому, що зробить її більш відкритою, доступною та якісною для українців.

22 серпня 2016 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася презентація Факультету права та міжнародних відносин, створеного у липні 2016 року внаслідок реорганізації Інституту суспільства Університету. На презентацію завітали почесні гості – Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень, голова Київської обласної державної адміністрації Максим Мельничук, заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Олена Фіданян, Директор департаменту освіти і науки Віра Рогова та ін.

На факультеті діятимуть Центр захисту прав людини і Центр міжнародного та європейського права, де студенти будуть набувати практичні навички в застосуванні здобутих знань з права та міжнародних відносин.

23 серпня 2016 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня Державного Прапора та 25-ї річниці Незалежності України.

31 серпня 2016 року представники ректорату, студентська молодь, співробітники Київського університету імені Бориса Грінченка за традицією поклали квіти до пам’ятника духовного лідера Університету Бориса Грінченка, збудованого коштом викладачів та студентів Київського університету імені Бориса Грінченка, педагогів столиці за підтримки Київської міської державної адміністрації та відкритого у 2011 році до 20-ї річниці незалежності України.

01 вересня 2016 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулись урочистості з нагоди посвяти першокурсників у студенти. Привітала учорашніх абітурієнтів з новим соціальним статусом й викладачів з початком навчального року Міністр освіти і науки України, почесний професор Університету Грінченка Лілія Гриневич.

Першокурсників привітали іноземні гості Пауло Пінто, доктор філософії, доцент факультету економічних наук і бізнес-комунікацій, університету Лусіада, Португалія; Євгенія Смирнова-Трібульська, доктор наук, професор, завідувач кафедри гуманітарної освіти і наук про педагогічну підтримку Університету Сілезії, Польща; Олександр Москаль, регіональний менеджер української компанії, яка працює в США з 1953 року, - Української Федеральної Кредитної Спілки, керуючий її філіями в місті Портланді (Штат Орегон) та місті Ванкувері (штат Вашингтон).

01 вересня 2016 – 26 січня 2017 року студенти Університету Грінченка Олена Бартош (спеціальність «Математика») та Поліна Плісова (спеціальність «Країнознавство») проводять осінній семестр навчання у Вільнюському університеті в рамках програми академічного обміну.

У 2016 році була перепідписана Угода про співробітництво між Київським університетом імені Бориса Грінченка та Вільнюським університетом. Завдяки цій Угоді перед студентами знову відкривається можливість навчатися у Литві.

08 вересня 2016 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася презентація Факультету здоров`я, фізичного виховання і спорту, створеного в липні 2016 року внаслідок реорганізації Гуманітарного інституту університету. Підготовка студентів на факультеті здійснюється за двома спеціальностями – «Фізична культура і спорт» та «Фізична реабілітація».

На новоствореному факультеті здоров`я, фізичного виховання і спорту навчається 353 студенти, 88 з яких вступили у цьому році на перший курс.

08 вересня 2016 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулося засідання активу Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, на якому представлено проекти розвитку пріоритетних напрямів діяльності Наукового товариства: платформу «Наукові ініціативи (організація і проведення тренінгів, воркшопів, майстер-класів, зустрічей із провідними фахівцями різних галузей науки); прес-центру для співпраці між молодими науковцями; консультаційного центру (надання фахової допомоги у написанні наукових робіт, пошуку інформаційних ресурсів, вирішенні проблемних питань; наукового англомовного кіно-дискусійного клубу); проектного офісу Наукового товариства.

09 вересня 2016 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка, згідно з планом проекту «IRNet» (Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетентностей), який реалізується за підтримки Сьомої рамкової програми (FP7) Європейської Комісії в рамках програми дії Марії Кюрі IRSES (International Research Staff Exchange Scheme) відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету».

У конференції брали участь представники партнерів проекту – Сілезького університету (Польща), Лусіадського університету (Португалія) та Остравського університету (Чехія), науковці з різних регіонів України. Конференція проведена у форматі дискусійних панелей з представниками міжнародної та вітчизняної наукової спільноти.

10 вересня 2016 року Київський університет імені Бориса Грінченка до Дня фізичної культури та спорту України провів спортивне свято для жителів Оболонського району міста Києва. Масовий і емоційно яскравий флеш-моб у виконанні студентів факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту та інших структурних підрозділів радо вітали спорстмени і тренери – жителі Оболоні.

10 вересня 2016 року студенти Київського університету імені Бориса Грінченка взяли участь у святкуванні Дня фізичної культури та спорту України, що відбулося на НСК «Олімпійський». Грінченківці супроводжували олімпійських чемпіонів, ветеранів спорту; проводили рухливі розваги для гостей свята; забезпечували проведення олімпійського уроку – 2016.

11 – 15 вересня 2016 року делегація Київського університету імені Бориса Грінченка в рамках реалізації міжнародного TEMPUS-проекту DesIRE «Розробка курсів з вбудованих систем з використанням інноваційних віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та промисловості в Україні, Грузії, Вірменії», 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR виступила з доповідями на міжнародному симпозіумі DesIRE «EMBEDDED SYSTEMS AND TRENDS IN TEACHING ENGINEERING» (Вбудовані системи та тренди інженерного навчання)», що проходив в Університеті Костянтина Філософа (м. Нітра, Словаччина).

Учасниками симпозіуму були делегації з Бельгії, Німеччини, Словаччини, Грузії, Вірменії та України.

12 вересня 2016 року Київський університет імені Бориса Грінченка в рамках міжнародного проекту TEMPUS DesIRE «Розробка вбудованих систем з використанням інноваційних віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та промисловості в Україні, Грузії, Вірменії», 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR отримав 3D-принтер та 3D-сканер.

13 вересня 2016 року Київський університет імені Бориса Грінченка підписав угоди з польськими університетами: Люблінським Католицьким Університетом Івана Павла ІІ та Єзуїтським університетом Ігнація в Кракові!

Співпраця передбачає організацію спільних лекцій та семінарів, обмін викладачами та науковими співробітниками, обмін навчальними матеріалами за спеціальностями: Інформатика і математичні науки, Економічні науки, Науки про природу, Образотворче мистецтво, Гуманітарні науки, Соціальні науки та Правознавство (в Люблінському Католицькому Університеті Івана Павла ІІ) та Філологія, Науки про освіту, Філософія, Психологія, Державне управління (в Єзуїтському університеті Ігнація в Кракові).

14 вересня 2016 року Київський університет імені Бориса Грінченка підписав Угоду про співробітництво з Інститутом соціології Китайської академії суспільних наук.

14 вересня 2016 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка за підтримки Посольства Китайської Народної Республіки в Україні відбувся Міжнародний науковий круглий стіл «Трансформаційні процеси в сучасному суспільстві: українсько-китайський контекст».

З вітальними словами до учасників круглого столу звернулися Віктор Огнев’юк, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України та Ван Цзінго, перший секретар Посольства Китайської Народної Республіки в Україні, голова відділу освіти і науки.

Крім учених Університету Грінченка, виступили Чен Гуандзін, директор Інституту соціології Китайської академії суспільних наук, доктор філософії, профессор; Фан Пін, професор Інституту соціології Китайської академії суспільних наук, доктор філософії, професор; Cяо Лін, голова секції громадських досліджень Інституту соціології Китайської академії суспільних наук, доктор філософії, доцент; Ма Фен, асистент професора Інституту соціології Китайської академії суспільних наук, доктор філософії.

15 вересня 2016року в Київському університеті імені Бориса Грінченка під гаслом «Демократія очима молоді» відзначили Міжнародний день демократії.

Учасники акції висловлювали в соціальних мережах своє бачення Демократії, визначали найбільш якісне тлумачення з мережі; долучалися до конкурсу фотографій «Демократія очима молоді»; залишали «наліпки» на дошках із власним визначенням демократії; приєднувалися до відкритого мікрофону протягом дня у навчальному корпусі №1. Співорганізаторами заходу виступила ГО Грінченківська громада.

15 вересня 2016 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка за ініціативи Інституту філології та волонтерів руху «Бахмут Український» відбулося урочисте відкриття фото-виставки «Генетичний код Бахмуту». На виставці представлені фотознімки вишиваних костюмів, створених творчою майстернею «Берегиня» (м. Бахмут), які були продемонстровані наприкінці серпня цього року на фестивалі «Україна аристократична» (м. Радомишль).

15 – 24 вересня 2016 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка пройшла серія семінарів на тему: «Колективні та індивідуальні гранти. Особливості участі у програмах Еразмус+, Горизонт 2020, Вишеградського фонду та ін.»

15 вересня-18 жовтня 2016 року представники усіх навчальних підрозділів Київського університету імені Бориса Грінченка, НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності, відділу доуніверситетської підготовки здійснили 9 профорієнтаційних поїздок до шкіл Київської області з метою профорієнтації учнів 9-11 класів. Грінченківці відвідали 29 загальноосвітніх навчальних закладів, де розповіли про університет, спеціальності, курси доуніверситетської підготовки, можливості практики та подальшого працевлаштування, міжнародного обміну, дипломів європейського зразка тощо.

16.09. – 03.10.2016 року

Викладачі італійської мови кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Університету Грінченка Я. С. Ярова та В. О. Бабенко пройшли стажування в Університеті Фоджа (Італія) у рамках програми академічної мобільності Erasmus+.

Викладачі Університету провели лекції інтенсивного курсу італійської мови для студентів, які приїхали до Фожді по програмі Erasmus+.

16 вересня 2016 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка, згідно зі ст.40 Закону України «Про вищу освіту» та Положенням «Про студентське самоврядування у Київському університеті імені Бориса Грінченка», відбулись вибори студентського активу: членів Студентського парламенту; голів Рад студентського самоврядування, представників у Вчені Ради структурних підрозділів; Представників у Вчену Раду Університету.

21 вересня 2016 року Київський університет імені Бориса Грінченка долучився до Маршу миру, приуроченого Міжнародному дню миру.

Грінченківці взяли участь в урочистій ході до Музею АТО, Національного музею історії України в Другій світовій війні, у покладанні квітів до Меморіалу воїнам України, які загинули в Афганістані. Захід відбувся за участю керівництва столиці, представників ООН, громадських організацій, учасників Антитерористичної операції, молоді столиці.

21 – 29 вересня 2016 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулися заходи, приурочені 150-річчю від дня народження відомого українського історика, громадського та політичного діяча, голови Центральної Ради Української Народної республіки (1917-1918 рр.) Михайла Сергійовича Грушевського:

21 вересня 2016 року – методологічний семінар «Грушевський: перебування в еміграції»;

23 вересня 2016 року – Всеукраїнська наукова конференція «Цивілізаційні дискурси світової та української історіографії: минуле, сучасне, майбуття»;

26 травня 2016 року – VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Київ і кияни у соціокультурному просторі України: особистість в історії».

23 вересня 2016 року в STEM-центрі Київського університету імені Бориса Грінченка відбулась зустріч студентів, викладачів та наукових співробітників з керівниками та провідними фахівціми компанії intRobots.

23 вересня 2016 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Цивілізаційні дискурси світової та української історіографії: минуле, сучасне, майбуття». У роботі конференції взяли участь Інститут історії України НАН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини та Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Конференція пройшла у форматі дискусій.

26 вересня 2016 року Київський університет імені Бориса Грінченка відзначив Європейський день мов низкою культурних заходів.

На Європейське свято мов в Університет завітали учні випускних класів спеціалізованої франкомовної школи №20 міста Києва.

26 вересня 2016 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся круглий стіл «До 75-річчя трагедії Бабиного Яру. Уроки пам’яті».

На заході виступили А. І. Монастирський, голова Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України керівників освітніх програм національних меншин України, президент Всеукраїнської громадської організації «Єврейський форум України» та Б. М. Забарко, голова Всеукраїнської організації колишніх в’язнів гетто і нацистських концтаборів, кандидат історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України. Відбулася презентація документальної книги Ф. Левітаса «Бабин Яр. Долі та пам’ять».

26 – 30 вересня 2016 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка за програмою академічної мобільності Еразмус+ професором П’єром-Паоло Мальйокою з Університету Фоджа (Італія) було прочитано цикл лекцій для викладачів і студентів факультету інформаційних технологій та управління.

Професор П’єро-Паоло Мальйока також взяв участь у роботі Круглого столу на тему «Проблеми та перспективи управління в економічній та соціальній сфері».

27 вересня 2016 року студенти та викладачі Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка взяли участь у парламентських слуханнях на тему: «75-ті роковини трагедії Бабиного Яру: уроки історії та сучасність» у Верховній Раді України.

На заході були присутні Президент України Петро Порошенко, президент Ізраїлю Реувен Рівлін, Голова Верховної Ради Андрій Парубій, перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, відомі депутати Верховної Ради та громадсько-політичні й релігійні діячі.

27 – 28 вересня 2016 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка проведені адаптаційні тренінги для нових науково-педагогічних співробітників Університету Грінченка. Учасники тренінгу познайомилися з корпоративною культурою Університету, особливостями комунікації між різними ланками, вимогами та можливостями професійного розвитку викладача.

28 вересня 2016 року з нагоди 75-ї річниці трагедії Бабиного Яру студенти та співробітники Київського університету імені Бориса Грінченка вшанували пам'ять всіх загиблих у Бабиному Яру. Грінченківська громада пройшла ходою пам’яті, поклавши квіти до пам’ятника активістці антифашистського підпілля Тетяні Маркус та до Меморіалу дітям, розстріляним у Бабиному Яру.

28 – 30 вересня 2016 року студентки Київського університету імені Бориса Грінченка, майстри спорту України Рапинець Аліна, Рапинець Кристина (група ФВм-1-16-1.6д) та Цімболинець Ангеліна (група ФВб-2-16-2.0д) в м. Львові на Кубку України з фехтування вибороли 1 командне місце.

30 вересня 2016 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася Конференція трудового колективу Університету.

Рішенням Конференції трудового колективу відповідно до ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», та Статуту університету було достроково припинено повноваження попереднього складу Вченої ради університету, обрано 24 виборних представники від структурних підрозділів до складу Вченої ради університету, затверджено нове читання Кодексу корпоративної культури університету і Декларацію академічної доброчесності.

Трудовим колективом Університету в рамках Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 року було запропоновано перейменувати вулицю Маршала Тимошенка в Оболонському районі м. Києва. Від імені трудового колективу університету було прийнято рішення направити до Київської міської ради пропозицію про перейменування вулиці Маршала Тимошенка в Оболонському районі м. Києва на вулицю Княжий шлях. У заході взяли участь 463 делегати від усіх структурних підрозділів й студентського самоврядування Університету.

30 вересня 2016 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся урочистий захід до Дня працівників освіти. На заході проведено церемонію посвяти в почесні професори Київського університету імені Бориса Грінченка диригента, композитора, професора, народного артиста України, лауреата Державної премії імені Тараса Шевченка, художнього керівника Національного академічного оркестру народних інструментів України та члена Наглядової ради Університету Віктора Омеляновича Гуцала за вагомий особистий внесок у розвиток академічного народно-інструментального мистецтва України, популяризацію її багатої духовної спадщини й культурних традицій та формування духовного потенціалу молодого покоління. Відбулося нагородження 43 працівників грамотами та подяками Університету.

Грінченківці долучились до благодійної акції «З Вірою, Надією і Любов’ю», спрямованої на лікування Софійки Сіверської, якій виповнився один рік.

30 вересня 2016 року творчий колектив Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка виступив у Міністерстві освіти і науки України із музичними та хореографічними композиціями на святковому концерті з нагоди Дня працівника освіти.

30 вересня – 02 жовтня 2016 року у Київському університеті імені Бориса Грінченка пройшов тренінг «Активні громадяни» у рамках однойменної програми від Британської ради. Тренінг був реалізований Національною молодіжною радою України та Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Київського університету імені Бориса Грінченка.

01 жовтня 2016 року в рейтинг наукових журналів України за представленням у соціальних мережах станом на кінець вересня 2016 р. ввійшов рецензований збірник наукових праць з міжнародною редакційною колегією «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету» (ISSN: 2414-0325) Київського університету імені Бориса Грінченка, головним редактором якого є Наталія Морзе, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної Академії педагогічних наук України. До складу редакційної колегії входять науковці Польщі, Чехії, Португалії, Словаччини, Іспанії, Росії, Канади, Туреччини, Нідерландів та України.

01 – 12 жовтня 2016 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка в рамках реалізації програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників Університету відбувся тренінг змістового модуля «Лідерство». Учасники тренінгу розширили поняття «освітнє лідерство», проаналізували власні професійні досягнення, ресурси та поставили нові цілі, а також дослідили та розширили власний поведінковий репертуар як лідера.

05 – 08 жовтня 2016 року науковці Київського університету імені Бориса Грінченка – учасники міжнародної дослідницької групи проекту IRNet 7-ї рамкової програми Єврокомісії з питань науки та освіти взяли участь в урочистій церемонії початку нового навчального року в Сілезькому університеті, м. Чешин. Церемонія проходила з ушануванням старовинних традицій Європейської академічної культури – першокурсники дали клятву академічної гідності та доброчесності латинською мовою.

Відбулися робочі зустрічі з Ректором Сілезького університету, Польща – доктором наук, професором Анджеем Ковальські та проректором з національних і міжнародних наукових зв'язків – доктором наук, професором Томажем П’єтржиковським, представниками відділу міжнародних обмінів та відділу управління науково-дослідними проектами, на яких Університет Грінченка представлено як динамічний осередок у галузі широкого спектру гуманітарних та прикладних наук.

06 жовтня 2016 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка в рамках програми академічної мобільності Еразмус+ відбулася зустріч з представниками Університету Кадису (Іспанія): Хуаном Карлосом Гарсія Галінда, генеральним директором відділу міжнародних зв’язків та Андресом Сантаною Аррібасом, завідувачем Центру співробітництва з країнами Східної Європи.

Робоча мова зустрічі – англійська.

08 жовтня 2016 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка стартував VII етап Соціального проекту «З Києвом і для Києва», який діє уже впродовж шести років.

09 жовтня 2016 року студенти Київського університету імені Бориса Грінченка взяли участь у Міжнародному київському марафоні «Wizz Air Kyiv City marathon». Спортивна волонтерська команда Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту у складі 67 осіб забезпечувала супровід учасників марафону на найбільш відповідальних ділянках.

12 жовтня 2016 року студенти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка взяли участь у майстер-класі «STEAM та Інтернет речей» та ознайомились із інноваційними технологіями та обладнанням, що було отримано в рамках міжнародного проекту Tempus DesIRE.

12 жовтня 2016 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася Конференція членів (делегатів) Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Київського університету імені Бориса Грінченка, на якій обрано голову Наукового товариства Університету та призначено секретаря Наукового товариства за поданням обраного голови Наукового товариства.

13 жовтня 2016 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка доцент Сілезького університету в Катовіце, доктор наук Роберт Райцик прочитав відкриту лекцію на тему «Медіасистема Польщі». В обговоренні спільного і відмінного в медіа просторі України та Польщі взяли участь студенти та викладачі Університету Грінченка, а також доктор наук, доцент Університету Анджей Фрича Моджевського в Кракові Гражина Пічота.

14 жовтня 2016 року Київський університет імені Бориса Грінченка привітав із Днем Захисника України, Днем Українського козацтва та Святої Покрови Пресвятої Богородиці особовий склад Тактично-стратегічного центру оборони України культурно-мистецьким патріотичним проектом.

У заході взяли участь студенти та викладачі Інституту мистецтв, співробітники НМЦ соціально-гуманітарної взаємодії та організації дозвілля студентів. Грінченківська громада передала до кімнати відпочинку особового складу ТСЦ оборони України телевізор та солодощі.

14 жовтня 2016 року Київський університет імені Бориса Грінченка передав на передову виготовлені студентами обереги та листи, сповнені найщирішою вдячністю українським героям, побажаннями бути сильними та мужніми та якнайшвидше повернутися додому живими, здоровими і з перемогою!

Концерти для бійців АТО у Донецькій області (Слов’янськ, Краматорськ) провів професор кафедри академічного та естрадного вокалу Київського університету імені Бориса Грінченка Фемій Мустафаєв. Концертні програми силами студентів та викладачів Університету пройшли у військових шпиталях для тих, хто вже повернувся з гарячої точки і проходить етап реабілітації.

Безцінним подарунком для Університету став прапор із підписами та зворушливими посланнями українських героїв із передової.

Серед Героїв Університету, які захищали нашу країну у зоні проведення антитерористичної операції наш випускник, вже аспірант Віталій Кузьменко; кандидат політичних наук, старший викладач кафедри журналістики та нових медіа Андрій Сніжко; завідувач студії звукозапису НМЦ тележурналістики Віктор Тімохін.

18 – 19 жовтня 2016 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся навчальний тренінг за лідерським модулем в рамках програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників для завідувачів кафедр та керівників інших підрозділів Університету Грінченка.

Проблематика тренінгової взаємодії була зосереджена на підвищенні управлінської компетентності, зокрема адаптації стилю управління до умов сучасної освіти; підвищення професійної мотивації викладачів і студентів; розробку і реалізацію нововведень в освітньому середовищі.

19 жовтня 2016 року з ініціативи учасників міжнародного проекту Tempus DesIRE в Програму підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів м. Києва 2016-2017 н.р. на базі Київського університету імені Бориса Грінченка включено модуль «STEM-освіта» за двома напрямками: «Робототехніка» та «3D-моделювання і друк», які провели викладачі Університету.

19 жовтня 2016 року Київський університет імені Бориса Грінченка взяв участь у святковому заході «Цвітеш ти пишно, земле моя мила. Ти – не окраїна, Ти – Україна!» з нагоди відзначення Дня українського козацтва, що відбувся в Київському міському центрі роботи з жінками КМДА.

Захід проводився Спілкою жінок міста Києва, ГО «Союз українок», представниками Української жіночої діаспори за кордоном, представниками Національної Ради жінок України.

20 жовтня 2016 року Київський університет імені Бориса Грінченка підписав Меморандум про співпрацю з Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві з метою забезпечення правоосвітньої та правовиховної роботи та здійснення заходів щодо підвищення рівня правових знань населення.

20 жовтня – 04 листопада2016 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка проведена серія семінарів для науково-педагогічних та педагогічних працівників, співробітників, студентів, аспірантів, докторантів з питань використання ресурсів платформи «Web of Science», до якої Університет має тестовий доступ з квітня 2016р.

25 – 27 жовтня 2016 року Київський університет імені Бориса Грінченка взяв участь у Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті», що проходив за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук. Університет отримав диплом Лауреата конкурсу І ступеня у номінації «Інновації з інтенсифікації міжнародного співробітництва у сфері освіти, науки, культури».

26 жовтня 2016 року в Інституті філології Київського університету імені Бориса Грінченка відбувся Всеукраїнський науковий семінар з проблем теоретичного мовознавства «Речення і текст: процеси породження та техніки інтерпретації». У заході взяли участь провідні мовознавці українських вузів: Київського національного лінгвістичного університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

27 жовтня 2016 року члени новообраної Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка підписали «Зобов’язання члена Вченої ради», Декларацію про академічну доброчесність та Декларацію про дотримання Кодексу корпоративної культури. За результатами таємного голосування головою Вченої ради Університету було обрано Віктора Олександровича Огнев’юка, ректора, доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України. На засіданні були затверджені положення про інститути і факультети.

28 жовтня 2016 року в Київському Університеті імені Бориса Грінченка відбулася V ювілейна Міжнародна науково-практична конференція Української академії акмеології «Акмеологія – наука ХХІ століття». На конференції розглянуто Звіт про діяльність Української академії акмеології за 2016 рік та підписано угоди про співпрацю між Українською академією акмеології та Українською асоціацією психології освіти і розвитку й Академією міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся».

01 листопада 2016 року відбулася офіційна зустріч Ради Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (НТ) Київського університету імені Бориса Грінченка з представниками Наукового студентського товариства (НСТ) Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди. Молоді науковці представили свої університети, поділилися досвідом щодо проведення різноманітних наукових заходів.

02 листопада 2016 року відбулось підписання договору із Вищою державною професійною школою у Валчі (Польща). Угодою передбачено співпрацю студентів обох університетів у написанні спільних наукових проектів, досліджень, участі в програмі Еразмус +, запрошенні доцентів і професорів Університету Грінченка до викладання педагогічних дисциплін у польському університеті за спеціальностями: дошкільна і початкова освіта, польська та англійська філологія, фізичне виховання.

03 листопада 2016 року спільно з Національною парламентською бібліотекою України проведено Другу всеукраїнську науково-практичну конференцію «Комунікаційні стратегії сучасної школи».

07 – 09 листопада 2016 року на базі Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка відбувся V Всеукраїнський студентський турнір з історії. У турнірі взяли участь 24 команди ВНЗ України ІV рівня акредитації. Перемогу у фінальному раунді здобули:

І місце – команда Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

ІІ місце – команди Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

ІІІ місце – команди Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

07 листопада 2016 року в Університеті Бориса Грінченка закінчився конкурсний відбір на навчання у Вільнюському університеті (Литва) на весняний семестр 2016-2017 н. р. у рамках договору про співпрацю.

08 листопада 2016 року в Університеті Грінченка відбулося офіційне відкриття фотовиставки «Японія та ООН – 60 років членства Японії в Організації Об’єднаних Націй». Захід відбувся за підтримки Посольства Японії в Україні та присутності його представників: пана Харада Мічіо – заступника керівника місії Японії в Україні, Радника-міністра Посольства Японії; пана Танджі Хідеюкі – голови відділу освіти і культури Посольства Японії в Україні, Першого секретаря Посольства Японії; пана Кирила Ярошика – прес-секретаря Посольства Японії.

08 листопада 2016 року за двосторонньою угодою про академічну співпрацю між Університетом Фоджа (Італія) та Київським університетом імені Бориса Грінченка студенти (5 осіб) та викладачі (3 ос.) кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології Університету Грінченка пройшли академічне стажування в Університеті Фоджа (за програмою академічності Еразмус+)

09 листопада 2016 року в Університеті Грінченка відзначено третю річницю мультимедійного культурологічного проекту «СловОпис», який входить у ТОП-5 відомих українських ресурсів з вивчення української мови (згідно з класифікацією сайту Детектор медіа). В основі проекту лежить словник Грінченка та його ідеї в новому медійному та смисловому контексті. «СловОписом» створено сайт проекту, понад 140 міні-відеоблогів, відкрито сторінки у соцмережах Фейсбук, YouTube, Google+, Вконтакте, Інстаграм; започатковано новий волонтерський проект з вивчення української мови іноземцями «СловОпис – онлайн». Нині «СловОпис» нараховує 30 тисяч підписників у соцмережах, окрім України, ще в 45 країнах – США, Італії, Польщі, Канаді, Японії та ін.

«СловОпис» презентував серію мотиваторів з вивчення української мови та мовний квест «Старі вулиці Києва українською», яким показав, що в назвах столичних вулиць – справжня, а не вигадана всілякими містифікаторами, історія. «Українська – це сучасно і своєчасно», – так звучить гасло проекту і підкреслює головне прагнення «СловОпису» – пишатися не лише минулим України, а й майбутнім.

09 листопада 2016 року в Університеті Грінченка в рамках реалізації проекту програми Темпус «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» (ELITE – Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging) відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Університет і лідерство».

Учасників конференції привітали: Дайна Гудонієне, координатор проекту програми Темпус, Каунаський технологічний університет (Литва); Саймон Вільямс, директор Британської Ради в Україні (Велика Британія); Василь Кремень, президент Національної академії педагогічних наук України (Україна). На Пленарній сесії конференції з ключовими доповідями виступили: Джілл Джемісон, Університет Гринвічу (Сполучене Королівство); Віктор Огнев’юк, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна); Вуокко Кохтамакі, Університет Тампере (Фінляндія), Грегорі Рейтер, Rayter Corporation (США).

09 листопада 2016 року в Університеті з нагоди Дня української писемності та мови відбулися літературні, мистецькі та інтелектуальні заходи, зокрема виїзне заняття у Фонді рукописної спадщини Інституту рукопису НБУ ім. В.І. Вернадського «Українські рукописи і стародруки»; круглий стіл «Українська писемність – підґрунтя українського правотворення»; виставка українських стародруків «Слово єднає покоління!»; концерт естрадного оркестру Управління забезпечення Державної служби України з надзвичайних ситуацій; круглий стіл «Мова як чинник формування громадянської ідентичності»; інтерактивна стіна «Я знаю як правильно!»; утворення учасниками флешмобу української абетки, флешмоб у соціальних мережах: розсилка інфографіки «Як заговорити українською. Практичні поради»; конкурс есе: «Українська мова – це…»; круглий стіл «Витоки української писемності»; тематична екскурсія до Музею книги та друкарства та ін.

Співробітники та студенти всіх структурних підрозділів Університету Грінченка писали 16-ий Всеукраїнський радіодиктант Національної єдності «Україна на зламі тисячоліть».

Навчальний 2016/2017 рік оголошено в Університеті Грінченка Роком української мови (з 9 листопада 2016 до 9 листопада 2017 року). Програму Року української мови розміщено на сайті Університету.

10 листопада 2016 року представники Університету Грінченка взяли участь у Круглому столі, присвяченому розгляду пропозицій студентів-організаторів Євромайдану до Президента України. Заступнику Глави Адміністрації Президента Ростиславу Павленкові було презентовано пропозицію Київського університету імені Бориса Грінченка щодо оголошення 2017 року Роком української мови.

10 листопада 2016 року члени Наукового товариства Університету Грінченка взяли участь у I Всеукраїнській конференції науковців, молодих вчених та студентів «Основні напрямки розвитку наукових досліджень молодих вчених», що відбулася в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди.

12 листопада 2016 року в Університеті відбулась церемонія нагородження учасників першого Всеукраїнського фестивалю блогерів «Smart Blog». Студенти та школярі з різних областей України надіслали понад 100 креативних та оригінальних робіт. Для всіх учасників фестивалю була проведена квест-екскурсія Київським університетом імені Бориса Грінченка. Переможців Всеукраїнського конкурсу блогерів привітав Михайло Реуцький – шеф-редактор інтернет-видання Sport.ua – найвідомішого українського спортивного порталу. Волонтер, засновник фонду «Повернись живим» Віталій Дайнега нагородив призерів у спеціальній номінації #моя українська.

11 листопада 2016 року в Університеті розпочала роботу Школа проектного менеджменту.

15 листопада 2016 року в Університеті перебувала офіційна делегація із Полонійної академії, Ченстохова (Польща). Ректор Академії, професор, доктор хабілітований Анджей Криньський та пан Анджей Мірський, викладач Академії, доктор філософії прочитали гостьові лекції для викладачів та студентів-грінченківців.

15 листопада 2016 року Університет Грінченка та «Майкрософт Україна» провели вебінар «Використання освітньої програми «Microsoft Imagine Academy» в Університеті Грінченка» в рамках серії вебінарів, присвячених «Imagine Academy». Учасниками вебінару були 98 осіб із 76 ВНЗ України.

16 листопада 2016 року у День працівників радіо, телебачення та зв’язку України вперше відзначено День Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка.

Відомі телеведучі та журналісти України Марія Єфросініна, Соня Сотник, Марія Себова й Ірина Петькун на майстер-класах розповіли студентам про реалії сучасних медіа і поділилися власним професійним досвідом.

Учасників круглого столу «Сучасна журналістика в умовах інформаційного протистояння» вітала співзасновник Фонду розвитку журналістики імені Анатолія Москаленка Олена Кравчук (Москаленко). Учасниками круглого столу були голова Київської регіональної організації Національної спілки журналістів України Михайло Сорока; завідувач кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікаційних технологій Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка Сергій Даниленко; шеф-редактор популярного інтернет-видання «Обозреватель» Орест Сохар. З привітальним словом виступив ректор Університету Грінченка, доктор філософських наук, академік НАПН України Віктор Огнев’юк та голова Київської регіональної організації НСЖУ Михайло Сорока; український поет, кіносценарист, драматург, громадський діяч Іван Драч; виконавчий директор ГО «Детектор Медіа» Діана Дуцик та ін. Також були презентовані відеопривітання від українських видавців братів Капранових; народного депутата України, журналіста Сергія Лещенка; ведучої Першого національного телеканалу Дар'ї Кузнецової; телеведучої Марії Єфросиніної, телеведучого та бренд-голосу українських телеканалів Григорія Решетника, народного депутата України, журналіста, лауреата премії «Телетріумф» (2011) Ольги Червакової.

На урочистому концерті, підготовленому Інститутом мистецтв Університету Грінченка, викладачів, студентів та гостей вітав переможець багатьох вокальних конкурсів та фестивалів, представник від України на міжнародному фестивалі Мов і культур у Бразилії – Олександр Балабанов та інші майстри музичного мистецтва.

17 листопада 2016 року в рамках Міжнародного дня студентів відбувся грандіозний студентський театралізований шоу-проект першокурсників «Ось ми які!» - 2016. Концепція мистецького проекту поєднала 10 яскравих та креативних презентацій темою «Студентські увертюри до буденної культури».

20 листопада 2016 року , за поданням Громадської організації «Об’єднання родин «Небесної сотні» та активістів «Революції гідності», у відповідності до Указу Патріарха Київського і всієї Руси - України Філарета, медаллю «За жертовність і любов до України» нагороджено Віталія Кузьменка, аспіранта Історико-філософського факультету та Станіслава Маляра, голову Ради студентського самоврядування Факультету права та міжнародних відносин.

17 – 19 листопада 2016 року У ніверситет Грінченка взяв участь у Щорічній міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 2016», що відбулася в Центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім».

Університет Грінченка отримав ГРАН-ПРІ у номінації «Розвиток студентської науково-дослідної роботи».

18 листопада 2016 року у Колонній залі Київської міської ради відбувся перший Благодійний бал, ініційований студентством Київського університету імені Бориса Грінченка за підтримки Київської міської державної адміністрації.

Танцмейстер балу – народний артист України, член Національної спілки хореографів України, володар титулів «Людина третього тисячоліття», «Золотий фонд нації», кавалер ордена «Святого Станіслава», золотий призер численних міжнародних конкурсів, професор Університету Грінченка Григорій Миколайович Чапкіс.

З вітальним словом від імені Київського міського голови Віталія Кличка виступила його заступник Ганна Старостенко.

Благодійна виставка творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва студентів Університету Грінченка зібрала 23.540 грн., що будуть спрямовані на підтримку студентів-грінченківців, які потребують невідкладного лікування. Ректор університету, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України Віктор Огнев’юк зазначив, що таким заходом Університет Грінченка показав, що найбільшою цінністю є людина.

Музичний супровід балу забезпечив зведений військовий оркестр Київського Військового ліцею імені Івана Богуна і Військового інституту телекомунікацій та інформатизації під керівництвом військового диригента майора Максима Зінченка.

21 листопада 2016 року до Дня гідності та свободи в Університеті відбувся Круглий стіл «Гідність і свобода українського народу – вияв європейської ідентичності». Співорганізаторами заходу стали Факультет права та міжнародних відносин, Історико-філософський факультет, Інститут журналістики Університету Грінченка та Українська Гельсінська Спілка з Прав Людини.

25 листопада 2016 року в Університеті відбувся семінар з підготовки освітніх експертів Державної інспекції навчальних закладів України. Семінар відбувся за участю Руслана Гурака, Голови Державної інспекції навчальних закладів; Олексія Жильцова, проректора Університету Грінченка з науково-методичної та навчальної роботи; Юрія Телячого, начальника управління Державної інспекції навчальних закладів та представників вищих навчальних закладів України.

25 листопада 2016 року відбулась зустріч генерального директора відділу міжнародних зв’язків Університету Кадису Хуана Карлоса Гарсія Галінда зі студентами Університету Грінченка, які були обрані Конкурсною комісією Університету для участі у програмі академічної мобільності Еразмус К107.

25 – 26 листопада 2016 року в Університеті відбулися заходи по вшануванню пам’яті жертв Голодомору і політичних репресій (1932-1933 рр.).

28 – 29 листопада 2016 року відбувся І Всеукраїнський студентський турнір із філософії, організований Університетом. У турнірі взяли участь 13 команд із вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації всіх регіонів нашої країни. І місце посіла команда Університету державної фіскальної служби України; ІІ місце розділили команди Львівського національного університету імені Івана Франка та Одеського національного університету імені І.І. Мечникова; ІІІ місце здобули команди Київського університету імені Бориса Грінченка та Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

29 листопада 2016 року в концертній залі Університету відбувся захід, присвячений 160-річчю від Дня народження Івана Франка. У супроводі Академічного оркестру народної та популярної музики Українського радіо (диригент Михайло Пікульський) прозвучали Солоспіви під назвою «Вже пора!» у виконанні Народного артиста України, професора кафедри академічного та естрадного вокалу Київського університету імені Бориса Грінченка, Фемія Мустафаєва. Заходом Університет Грінченка наголосив, як важливо пам’ятати видатних українців та нести в майбутнє їх творчість.

30 листопада 2016 року в Університеті відбулася Міжнародна наукова конференція «Педагогіка в міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій». Учасників Конференції привітали: Ольга Сухомлинська, академік-секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України та вітальним листом Олександр Співаковський, виконуючий обов’язки Голови Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України. З доповідями виступили: Олександра Савченко, радник Президента НАПН України, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор (тема доповіді: «Міждисциплінарні зв’язки у дидактиці: компетентнісний аспект»); Світлана Сисоєва, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України (тема доповіді: «Освітологічний контекст міждисциплінарних досліджень у галузі педагогіки»); Наталія Морзе, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (тема доповіді: «ІКТ і сучасна педагогіка»); Нестор Гупан, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор (тема доповіді: «Розвиток педагогічного знання в історичному часі»); Галина Васьківська, завідувач відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник (тема доповіді: «Міждисциплінарність як феномен у контексті сучасної дидактики»); Барбара Грабовська, професор кафедри загальної освіти та методології досліджень Університету Сілезії (Республіка Польща), доктор хабілітований, професор та Лукаш Квадранц, викладач кафедри загальної освіти та методології досліджень Університету Сілезії (Республіка Польща), доктор філософії з педагогіки (тема доповіді: «Мультикультурний та полікультурний концепт в освіті»).

01 грудня 2016 року в Університеті вперше відбувся День вдячності. Було вручено понад 50 подяк кращим іноземним і вітчизняним партнерам Київського університету імені Бориса Грінченка за підтримку, створення позитивного іміджу Університету в медіа-просторі та сприяння у розвитку освітніх, наукових, культурних, соціальних проектів і напрямів. На заході відбулася урочиста церемонія посвяти у почесні професори Університету доктора наук, професора літератури та міжкультурної герменевтики Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана, віце-президента Міжнародної асоціації емпіричної естетики, президента Всесвітньої асоціації поетики і лінгвістики та Міжнародного товариства емпіричного вивчення літератури і засобів масової інформації Віллі ван Піра, який успішно реалізує спільні освітньо-наукові проекти в Університеті Грінченка.

02 грудня 2016 року в Університеті проведено круглий стіл «Європейські цінності як фактор соціальної трансформації: досвід Польщі та України».

Із вітальним словом до учасників круглого столу звернулися Віктор Огнев'юк, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, який відзначив символічність дня проведення круглого столу, оскільки саме 2 грудня 1991 року Польща першою визнала незалежність України; Генрик Собчук, директор Представництва Польської академії наук у Києві.

Відбулася презентація українського перекладу книги «Демократія периферій» Здіслава Краснодембські, депутата Європарламенту VIII скликання, видатного польського вченого, політичного філософа, професора.

Із доповіддю «Демократія і тоталітарні спокуси» виступив професор Рішард Легутко, депутат Європейського парламенту VIII скликання, професор Ягелонського університету, польський політик, філософ.

У роботі круглого столу взяли участь відомі польські та українські науковці: Євген Головаха, заступник директора Інституту соціології НАН України, доктор філософських наук, професор; Валентина Романова, головний експерт Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна»; Павло Кутуєв, завідувач кафедри соціології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор соціологічних наук, професор; Михайло Бойченко, професор кафедри теоретичної та практичної філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філософських наук, професор; Броніслав Вілдштейн, редактор академічної та соціально-політичної літератури в Польщі; Даріуш Добжанський, Університет імені Адама Міцкевича в Познані, автор теоретичних розвідок із проблем суспільної модернізації та соціальної солідарності, доктор хабілітований та ін.

02 грудня 2016 року в Університеті Грінченка відбулася зустріч з науковцями Силезького університету в Катовіцах (Республіка Польща): Т. Вільк, доктором наук, професором кафедри соціальної педагогіки; А. Жімелка-Фронцкевич, кандидатом наук, викладачем кафедри соціальної педагогіки, які презентували результати наукових пошуків на тему «Театр у процесі соціальної ревіталізації». Польські науковці показали можливості застосування театральних практик у роботі фахівців соціальної сфери, навели приклади вирішення складних соціальних ситуацій засобами мистецтва.

07 грудня 2016 року в рамках Грінченківської декади відбувся щорічний загальноуніверситетський конкурс «Словник Бориса Грінченка та сучасність» на кращу інтерпретацію слів Словника Бориса Грінченка, мета якого – долучити студентів та викладачів до Словника Бориса Грінченка, ознайомитися із описами слів, додати сучасне їх тлумачення та візуалізувати його.

07 грудня 2016 року в Університеті (Інститут філології) проведено Всеукраїнський круглий стіл «Від словника Грінченка до сучасних лексикографічних систем». Модератор заходу – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія», провідний науковий співробітник Інституту української мови НАН України Лариса Терентіївна Масенко.

07 грудня 2016 року студентка Університету Карина Ющенко в Молодіжному конкурсі краси і таланту «Miss Art: Student contest» здобула ІІІ місце.

08 грудня 2016 року в Університеті відбувся Круглий стіл «Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства» з участю молодих учених, аспірантів та магістрантів Університету та інших вищих навчальних закладів Києва.

09 грудня 2016 року в Університеті відбулось урочисте підписання Меморандуму про наміри з Європейським центром імені Вергеланда – експертним центром у сфері освіти для демократичного громадянства, прав людини та міжкультурного порозуміння, заснованого Радою Європи та Норвегією у 2008 р. з метою надання підтримки державам-членам Ради Європи у реалізації політики в згаданій сфері.

09 грудня 2016 року з нагоди відзначення Дня Університету та Дня народження Бориса Грінченка у залі Вченої ради відбулась церемонія нагородження співробітників грамотами та подяками.

Лейтмотивом концертної програми стали слова Бориса Дмитровича «…тільки той народ що-небудь має, котрий уміє здобувати, котрий уміє прибільшувати і прибільшувати свою силу…». Серед почесних гостей на заході були присутні: Стріха Максим Віталійович, заступник Міністра освіти і науки України, президент Українського фізичного товариства, віце-президент Академії наук вищої школи України, перекладач; Кремень Василь Григорович, почесний професор Університету Грінченка, український вчений, державний та громадський діяч, президент НАПН України; Драч Іван Федорович, почесний професор Університету Грінченка, український поет, перекладач, кіносценарист, драматург, державний і громадський діяч, Герой України; Гуцал Віктор Омелянович, почесний професор Університету Грінченка, диригент, композитор, професор, народний артист України, лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка, художній керівник Національного академічного оркестру народних інструментів України; Різун Володимир Володимирович, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Зібров Павло Миколайович, народний артист України, автор музики та перший виконавець гімну Університету Грінченка; Яцков Ярослав Степанович, доктор фізико-математичних наук, академік НАН України, президент Української астрономічної асоціації, учений у галузі астрономії, космічної геодинаміки та космічних досліджень, український астроном і геодезист, громадський діяч, член Наглядової ради університету, ініціатор чисельних проектів з Інститутом післядипломної педагогічної освіти Університету; Грищенко Іван Михайлович, доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, ректор Київського національного університету технологій та дизайну; Мага Петро Петрович, народний артист України, автор тексту гімну Університету Грінченка.

09 грудня 2016 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася Всеукраїнська наукова конференція (ІХ щорічні Грінченківські читання) «Борис Грінченко – відомий і невідомий». Із багатотомного зібрання творів Бориса Грінченка презентовано другу книгу «Етнографічної спадщини» та книгу документів «Людина без копії – Борис Грінченко».

10 – 11 грудня 2016 року студентка Університету Грінченка Аліна Рапинець стала бронзовою призеркою етапу Кубку Світу з фехтування, що проходив у м. Анталія (Туреччина).

12 грудня 2016 року відбулася зустріч ректора та проректорів Університету зі Студентським парламентом.

13 грудня 2016 року відбувся Сьомий Міжнародний телеміст у формі Скайп-конференції між магістрами-істориками Сетон Хол університету, Нью Джерсі, США (керівник професор Дейлі Д. К.) та магістрами-істориками Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка (керівник доцент Тарасенко О. О.). Американські партнери присвятили свій проект «Дослідження історії української діаспори у штаті Нью Джерсі, США за допомогою цифрових технологій» вивченню історії української православної церкви у штаті Нью Джерсі та загальній характеристиці чотирьох хвиль української імміграції в США.

16 грудня 2016 року в Університеті відбулася зустріч з літературознавцем, культурологом, видавцем, літературним критиком, мистецтвознавцем, популяризатором здобутків української науки і мистецтва Марком Робертом Стехом, який створив серію україномовних телепередач «Очима культури». Письменник презентував свої відеопроекти й нову книгу «Есеїстика у пошуках джерел».

19 грудня 2016 року в рамках проекту ELITE (Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging) програми Tempus – відбулася презентація 7 навчально-методичних посібників для керівників навчальних закладів.

21 грудня 2016 року збірна команда Університету з футболу здобула перемогу в Першості міста Києва з футболу серед студентських команд ВНЗ (сезон 2015-2016 р.).

27 грудня 2016 року в Університеті відбулася Конференція трудового колективу. На конференції розглянуто звіт ректора Університету, доктора філософських наук, професора, академіка Національної академії педагогічних наук України В. О. Огнев’юка за 2016 рік; зміни до Програми розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка на 2013-2017 роки та зміни до персонального складу Наглядової ради Університету.

До складу Наглядової ради Університету обрано голову Київської регіональної організації Національної спілки журналістів України Сороку Михайла Михайловича та Президента Футбольної асоціації студентів Києва, народного депутата 2-х скликань Місюру Вадима Ярославовича.

29 грудня 2016 року команда студентів Університету Грінченка посіла друге місце у військово-спортивних змаганнях «Захисник України», присвяченому Дню Збройних Сил України.

2017

04 січня 2017 року співробітники НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти Університету Грінченка закінчили місячне наукове стажування в престижних європейських університетах. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти- Гуменюк Олена Анатоліївна стажувалась у Німеччині по стипендії Німецько-української комісії істориків. Вона реалізувала проект «Український студентський рух у міжвоєнній Німеччині» – опрацювала документи та матеріали архіву та бібліотеки Українського Вільного Університету в Мюнхені, Баварської та Берлінської державних бібліотек, виступила з відкритою лекцією для викладачів, студентів УВУ та української громади Мюнхена на тему «Державотворчі традиції української еміграції у ХХ ст.»

Кандидат наук із соціальних комунікацій, науковий співробітник НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти Опришко Тетяна Сергіївна отримала стипендію факультету «вільних мистецтв» Artes Liberales Варшавського університету (Польща). Науковець досліджувала роль бібліотеки в сучасному поступі вищого навчального закладу: досвід Варшавського університету. Другою частиною дослідження було вивчення досвіду роботи редколегій наукових видань, які індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus та Web of Science, і просування їх на міжнародний рівень.

18 січня 2017 року під час педагогічного форуму «Нова початкова школа – простір освітніх можливостей» ректор Університету, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України В. О. Огнев’юк презентував освітній проект Київського університету імені Бориса Грінченка «Початкова школа: освіта для життя», в основі якого лежить ціннісно-особистісний підхід, що сприятиме цілісному розвитку учнів початкової школи. У форумі взяли участь Хобзей Павло Кузьмович – заступник Міністра освіти і науки України та Фіданян Олена Григорівна, директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

19 січня 2017 року відбулася офіційна зустріч ректора Університету Грінченка, доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України В.О.Огнев’юка та аташе з університетських і наукових зв’язків Посольства Франції в Україні Сільвеном Ріголе та координатором Campus France Ukraine Ольгою Дорош.

19 – 20 січня 2017 року напередодні Дня Соборності в черговий раз відправлено благодійну допомогу бійцям АТО, зокрема 128 гірсько-піхотній бригаді, батальйону Полтава, АСАП (екстрена медична допомога в зоні АТО на передовій), підрозділу розвідки. Студенти Університету також взяли участь у флешмобі «Живий ланцюг Соборності» на мосту Патона.

24 – 27 січня 2017 року в Університеті Грінченка вперше відбулися кваліфікаційні екзамени зі спеціалізації «Управління електронним навчанням».

31 січня 2017 року Університет Грінченка зайняв 11 місце з 54 репозиторіїв України, представлених у вебометричному рейтингу репозиторіїв. Серед інституційних репозиторіїв світу, інституційний репозиторій Університету Грінченка піднявся на 229 позицій та посів 827 місце (в липні 2016 р. було 1056 місце).

31 січня 2017 року відбулось засідання робочої групи проекту «Розвиток компетентностей для демократичного громадянства у системі підготовки майбутніх вчителів», який реалізовуватиметься в Університеті спільно з Європейським центром імені Вергеланда та Центром освітнього моніторингу.

31 січня 2017 року Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка підписав угоду з Факультетом політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича у Познані (Польща) про запровадження Програми подвійних дипломів у межах магістерської програми «Медіа-комунікації», спеціалізації «спортивна журналістика». Студенти зможуть отримати український та європейський дипломи.

02 лютого 2017 року відбулася Координаційна нарада керівників інститутів, факультетів, коледжу, завідувачів кафедр, НДЛ, голів циклових комісій. В.О. Огнев’юк, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України – обгрунтував необхідність розробки та впровадження в Університеті Грінченка нової стратегії як в навчальній, так і у дослідницькій діяльності.

О.Б. Жильцов, проректор з науково-методичної та навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент, презентував нову освітню стратегію. С.О. Сисоєва, завідувач НДЛ освітології, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, розкрила особливості організації навчання у провідних країнах світу, актуалізувавши своєчасність розробки нової освітньої стратегії в Університеті Грінченка. На Координаційній нараді обговорено Положення про кафедру навчально-наукового інституту (факультету).

03 лютого 2017 року відбулася презентація освітнього проекту «Початкова школа: освіта для життя». Фахівці Університету на чолі з ректором, доктором філософських наук, професором, академіком НАПН України В. О. Огнев’юком презентували освітній проект Міністру освіти і науки України Л. М. Гриневич та представникам спеціалізованих навчальних закладів столиці.

Робоча група Університету Грінченка розробила абсолютно нову концепцію навчання в початковій школі, в основі якої лежить ціннісно-особистісний підхід, що сприятиме цілісному розвитку учнів початкової школи. За новою концепцією учитель стає для учнів своєрідним провайдером, допомагає кожному учню розкрити свої таланти й здібності.

03 лютого 2017 року команда викладачів Університету здобула ІІІ місце в змаганні збірних команд професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів міста Києва з волейболу.

07 – 08 лютого 2017 року Британська Рада в Україні за підтримки Міністерства освіти і науки України спільно з Університетом Грінченка організували програму для керівників та співробітників міжнародних відділів українських університетів «Міжнародний відділ університету: кращі практики».

Тренерами виступили Джиліан Олів’єрі, голова департаменту глобального співробітництва Університету Уорвік (Велика Британія) та Стефані Сендфорд, регіональний менеджер міжнародного відділу Університету Ковентрі (Велика Британія).

13 лютого 2017 року голова Київської регіональної організації НСЖУ Михайло Сорока вручив членські квитки Національної спілки журналістів України співробітникам і студентам Інституту журналістики Університету Грінченка.

16 лютого 2017 року на засіданні Вченої ради Університету відбулося нагородження співробітників: Сисоєвої Світлани Олександрівни, завідувача науково-дослідної лабораторії освітології, доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України; Буйницької Оксани Петрівни, завідувача науково-дослідної лабораторії інформатизації освіти, кандидата педагогічних наук, доцента; Тимошенко Наталії Євгенівни, доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини, кандидата педагогічних наук; Мартинчук Олени Валеріївни, завідувача кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини, кандидата педагогічних наук, доцента – за найвищі досягнення у щорічному рейтинговому оцінюванні професійної діяльності науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників Університету «Лідер року – 2016»:

17 лютого 2017 року в Університеті відбувся майстер-клас «Проект наукового дослідження: від задуму до висвітлення результатів у виданнях наукометричних баз Web of Science, Scopus», який провела Тетяна Андреєва – кандидат медичних наук, редактор міжнародного рецензованого журналу “Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe”, викладач Школи охорони здоров’я Університету імені Бабеша-Бойяї (м. Клуж-Напока, Румунія), консультант міжнародних проектів ООН, Світового Банку, Всесвітньої організації охорони здоров’я, ЮНІСЕФ, американських університетів.

17 лютого 2017 року в Університеті Грінченка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи». У заході взяли участь студенти, аспіранти та молоді вчені ВНЗ України, представники громадських організацій «Соціальний Консалтинг «Параграф», «ІЛІСА», «СІМ», а також члени Національної скаутської організації ПЛАСТ.

21 лютого 2017 року в Університеті Бориса Грінченка відбулися урочистості, присвячені Міжнародному дню рідної мови. Директор Департаменту Фіданян О. Г нагородила учителів – переможців міського конкурсу методичних розробок, присвячених Міжнародному дню рідної мови.

22 лютого 2017 року в Університетському коледжі Київського університету імені Бориса Грінченка відбулося Регіональне засідання методичних об’єднань завідувачів навчально-виробничою практикою, голів циклових комісій іноземних мов та української мови з методикою навчання 10 вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Центрального регіону України.

22 лютого 2017 року з нагоди відзначення Міжнародного дня рідної мови в Інституті філології відбулася студентська науково-практична конференція «На перетині мови і права», співорганізаторами якої виступили Національна академія внутрішніх справ та Інститут філології Київського університету імені Бориса Грінченка. У конференції взяли участь студенти інших вищих навчальних закладів України.

23 лютого 2017 року представники Університету взяли участь у звітній зустрічі учасників міжнародного TEMPUS-проекту DesIRE «Розробка курсів з вбудованих систем з використанням інноваційних віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та промисловості в Україні, Грузії, Вірменії», 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR, метою якої було підведення підсумків виконання завдань проекту. Зустріч відбулася в місті Мехелен, в університеті Томаса Мора (Бельгія). З інформацією про реалізацію проекту у навчально-виховному процесі Університету Грінченка виступила координатор проекту, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Морзе Н.В.

01 березня 2017 року з ініціативи заступника голови Київської міської державної адміністрації Г. Старостенко відбулася зустріч керівників навчальних закладів міста Києва з директором фінської школи, президентом Національної і Міжнародної асоціації директорів Арі Покка. На зустрічі Арі Покка презентував свою книгу «Вищий клас. Шкільне управління по-фінськи», від видавництва «Ранок».

01 03 березня 2017 року підписані угоди про міжнародне співробітництво з Університетом Миколаса Ромеріса (Вільнюс, Литва) та Академією Яна Длугоша (Ченстохова, Польща).

В рамках договорів про міжнародне співробітництво запланована програма академічної мобільності для студентів та викладачів.

01 – 04 березня 2017 року професор Христо Кафтанджиєв, знаний фахівець з реклами та маркетингових комунікацій, доктор філософії, професор реклами, завідувач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю на факультеті журналістики і масової комунікації Софійського університету ім. Св. Клімента Охридського (Болгарія), гостьовий професор кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики Університету Грінченка, провів лекційні заняття зі студентами Інституту журналістики. Христо Кафтанджиєв – член журі багатьох міжнародних рекламних фестивалів, зокрема всесвітнього рекламного фестивалю The New York Festivals, почесний професор IАAЕ (International Academy of the Authorised Education).

03 березня 2017 року директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу регулятора С. Ніколайчук прочитав гостьову лекцію для студентів економічних спеціальностей Факультету інформаційних технологій та управління.

Весняний семестр 2017 року (січень-червень 2017 року) за програмою обміну у Вільнюському університеті (Литва) навчалися студентки ІІІ-го курсу Факультету інформаційних технологій та управління Макуха Дарина та Факультету права і міжнародних відносин Бікі Дар’я.

Весняний семестр 2017 року (січень-червень 2017 року), враховуючи рівень успішності, володіння іноземною мовою, наукові здобутки та участь в університетському житті, студенти Чупригіна Альона, студентка ОКР «магістр» (1 курс) спеціальності «Іспанська філологія» Інституту філології; Котова Тетяна, студентка ОКР «магістр» (1 курс) спеціальності «Іспанська філологія» Інституту філології; Музалевська Анна, студентка ОКР «бакалавр» (ІІІ курс) напряму підготовки «Практична психологія» Інституту людини; Скуріхіна Альона, студентка ОКР «магістр» (1 курс) напряму підготовки «Психологія» Інституту людини; Броніцька Катерина, студентка ОКР «бакалавр» (ІІІ курс) напряму підготовки «Фінанси і кредит» Факультету інформаційних технологій та управління за програмою академічної мобільності Еразмус+ з Університетом Кадису (Іспанія) навчалися у партнерів на безоплатній основі, отримуючи стипендію.

06 березня 2017 року Рада студентського самоврядування Факультету права та міжнародних відносин провела зустріч із завідувачем сектору Головного департаменту з питань внутрішньої політики Адміністрації Президента України І. М. Аргучінцевою. Студенти ознайомилися з діяльністю Головного департаменту з питань внутрішньої політики, особливостями організації державних заходів за участі Президента України та з перспективами розвитку громадянського суспільства в країні, розповіли про студентські ініціативи, що були реалізовані в Університеті, та плани на майбутнє.

 

09 березня 2017 року , в рамках «Шевченківського березня», в Університеті вшанували пам’ять Великого Кобзаря мистецьким проектом «А я дивлюся…і серцем лину…».

10 березня 2017 року за ініціативи Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Історико-філософського факультету відбулася Всеукраїнська молодіжна наукова конференція «Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації». У заході взяли участь представники ВНЗ з різних міст України: Бердянська, Кам’янець-Подільського, Києва, Переяслава-Хмельницького, Тернополя, Чернігова та ін.

 

13 березня 2017 року відбулося чергове засідання ректорату, на якому розглядалися питання підготовки до нового навчального року: про конкурс на заміщення вакантних посад, про план ремонтних робіт і про впровадження нової освітньої стратегії. На засіданні ректорату заслухано інформацію Турунцева О.П., проректора з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи, про дотримання вимог чинних законодавчих та нормативно-правових актів в університеті з охорони праці. Проректор з наукової роботи Віннікова Н. М. поінформувала про підсумки щорічного Конкурсу на здобуття премії імені Бориса Грінченка.

Про укладання угод університету з українськими ВНЗ та науковими установами, представниками бізнесу та міжнародну співпрацю доповідали Бондарева О. Є., проректор з науково-методичної роботи та розвитку лідерства й Виговська О. С., завідувач НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти.

З усіх розглянутих питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.

14.03.2017 – 17.03.2017 року в Інституті філології відбулися гостьові лекції завідувача кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, доктора філологічних наук, професора Ф. С. Бацевича. Визнаний в Україні і за її межами мовознавець познайомив студентів і викладачів, зацікавлених проблематикою комунікативної лінгвістики і лінгвістичної прагматики, з результатами власного наукового доробку у сфері актуальних питань сучасної наукової парадигми.

15 березня 2017 року кафедра іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту провела науково-методичний семінар «Традиції та інновації у навчанні іноземних мов молодших школярів: як знайти «золоту середину»?». Учасниками заходу стали понад 50 вчителів англійської та німецької мов м. Києва. За участі експертів у галузі іншомовної освіти відбулася панельна дискусія на тему «Розвантаження програм з іноземних мов у початковій школі: як адаптуватись до змін?». Учасники семінару відвідали майстер-клас «How to engage «digital natives» into the process of foreign languages learning» (модератори Л. Петрик, старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання, Ю. Руднік, викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання).

15 березня 2017 року відбулось святкування Дня Інституту філології. На святі серед гостей були Ігор Турянський – надзвичайний та повноважний посол, перший голова місії України в Республіці Туреччина; Хуан-Хосе Санчес Діас – представник департаменту культурних зв’язків Амбасади Іспанії; Богдан Бенюк – народний артист України; Олег Марцинківський – народний артист України; Сун Кевен – директор Інституту Конфуція Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Сергій Гальченко – заступник директора Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України; Флорій Бацевич – завідувач кафедри мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, Всеволод Ткаченко – голова об’єднання перекладачів Національної спілки письменників України, Олександр Гордон – член Національної спілки письменників України, представники гімназії східних мов, спеціалізованої школи № 252 м. Києва, середньої школи № 231 м. Києва, загальноосвітньої школи № 165 м. Києва, середньої школи № 194 «Перспектива» м. Києва.

16 березня 2017 року відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Людина, етнос, нація в світовій історії: державотворчі процеси на євразійському просторі (ХІХ – початок ХХІ століття)». На конференції презентовано монографію Ігоря Срібняка «Енциклопедія полону: українська Tuchola» (Київ-Париж, 2017. – 156 с.), якою кафедра всесвітньої історії Історико-філософського факультету започаткувала міжнародний науково-освітній проект «Енциклопедія полону».

17 березня 2017 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань). У заході взяли участь науковці з ВНЗ України та педагоги столиці.

17 березня 2017 року за сприяння представника компанії Алеком Олега Бабенка, НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти та Інституту філології відбулася гостьова лекція «Імплементація сучасного світового досвіду викладання іноземних мов для спеціальних цілей у вищих навчальних закладах України» Кетрін Уодделл, викладача кафедри методики навчання іноземних мов для спеціальних цілей Університету Томпсон Ріверс (Канада) для студентів Інституту філології.

20 березня 2017 року укладено угоди про міжнародне співробітництво з Поморською академією в Слупську (Польща) та Литовським університетом спорту (Каунас, Литва).

Заплановані програми академічної мобільності для студентів та викладачів.

21 березня 2017 року у рамках Міжнародного тижня франкофонії перший секретар Посольства Бельгії в Україні Жана Де Ланнуа виступив перед студентами Інституту філології і Факультету права та міжнародних відносин із лекцією «Бельгія – Україна: діалог культур». Грінченківці спілкувалися французькою мовою, дізналися про бельгійців, їхні звички та спосіб життя, офіційні мови Бельгії, перебування бельгійців в Україні, проблеми молодих бельгійців у контексті здобуття вищої освіти і працевлаштування, а також обговорили перспективи бельгійсько-українського культурного та освітнього діалогу.

22 березня 2017 року студенти Факультету права та міжнародних відносин долучилися до Медійного марафону «Ґендерна рівність в Україні – на крок ближче» у рамках проекту «Підвищення видимості жінок та боротьба з ґендерними стереотипами у національній та місцевій політиці України», ініційованому Національним Демократичним Інститутом (НДІ). Спікери: Джудіт Гоф, Посол Великої Британії в Україні; Мартін Хагстрьом, Посол Королівства Швеції в Україні; Джордж Кент, заступник Голови місії (Посольство США в Україні); Карім Моркос, Голова відділу міжнародного розвитку (Посольство Канади в Україні) – підіймали питання ефективності наявних інструментів та досягнень на шляху до ґендерної рівності в Україні.

22 березня 2017 року співробітники кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту провели круглий стіл «Проблеми фізичної та психологічної реабілітації учасників АТО». У роботі круглого столу взяли участь бійці, поранені під час проведення АТО на Сході України, спеціалісти патронатної служби полку «Азов»; представники Департаменту охорони здоров’я м. Києва, представники громадських організацій, психологи, студенти спеціальності «Фізична реабілітація».

23 березня 2017 року на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбувся ІІ (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Диплом ІІ ступеня за роботу «Бібліотерапія як засіб соціально-психологічної адаптації дітей та підлітків в новітніх умовах» здобула Цюра Маргарита, студентка V курсу Інституту журналістики (науковий керівник О. В. Воскобойнікова-Гузєва, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики)

23 березня 2017 року відбулося засідання Вченої ради Університету, на якому були затверджені: освітні програми (освітній ступінь бакалавр і освітній ступінь магістр) відповідно до нової освітньої стратегії Університету; перелік навчальних курсів до Каталогу вибіркових дисциплін; зміни до Правил прийому до Університету в 2017 році; доповнення до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Університеті; зміни в Положенні про правила призначення і виплати стипендій в Університеті згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. №81 «Про внесення змін до постанови від 28 грудня 2016 р. №1045». Вчена рада прийняла рішення клопотатися перед Міністерством освіти і науки України про перереєстрацію спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Було затверджено уточнені теми кандидатських дисертацій та зміни у складі редакційної колегії наукового журналу «Педагогічний процес: теорія і практика». Рекомендовано до друку навчальний посібник «Практикум з економетрики: рекомендації для виконання лабораторних робіт» (автори: О.М.Глушак, к. пед. н.; С.О.Семеняка, к. фіз.-мат. н.). Рецензенти: В.Г.Самойленко, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри рівнянь математичної фізики Київського університету імені Тараса Шевченка; О.В.Струтинська, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій і програмування факультету інформатики Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. (Видання здійснити за кошти Університету); збірник наукових праць «Літературний процес: методології, імена, тенденції», 2017 р., вип. 9 (редкол.: О.Є.Бондарева, О.В.Єременко, І.Р.Буніятова та ін.). (Видання здійснити за кошти Університету); науковий журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика», 2017 р., № 1-2 (гол. ред.: С.О.Сисоєва, д. пед. н., проф., акад. НАПН України). Рецензенти: О.В.Безпалько, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка; С.О.Караман, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Київського університету імені Бориса Грінченка. (Видання здійснити за кошти Благодійного фонду імені А.С.Макаренка); науковий журнал «Педагогічний процес: теорія і практика», 2017 р., №1 (гол. ред.: С.О.Сисоєва). Рецензенти: В.Р.Міляєва, доктор психологічних наук, професор, завідувач науково-дослідної лабораторії культури лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка; О.В.Петрунько, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри психології Університету економіки та права «КРОК». (Видання здійснити за кошти Благодійного фонду імені А.С.Макаренка); матеріали ІХ щорічних грінченківських читань «Борис Грінченко – відомий і невідомий» (9 грудня 2016 р.). (Видання здійснити за кошти Університету).

24 березня 2017 року на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка відбувся ІІ (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Українська мова і література (у т.ч. методика їх викладання)». Диплом ІІ ступеня за роботу «Мовне портфоліо як засіб формування комунікативної компетентності учня профільної школи» здобула Резнік Тетяна; диплом ІІІ ступеня – за роботу «Своєрідність національної ідентичності в «Листах в Україну» Юрія Андруховича» Ключник Тетяна (Інститут філології).

25 березня 2017 року в рамках загальноміського «Весняного благоустрою столиці» студенти, співробітники, адміністрація Університету долучилися до екологічної акції із прибирання урочища «Наталка» (парк Оболонь). Власним прикладом грінченківці засвідчили, що екологічна культура – це насамперед особистий приклад і стиль життя.

25 – 26 березня 2017 року в Інституті мистецтв відбувся I Всеукраїнський конкурс інструментально-виконавської майстерності «Bellissimo-2017». Голова журі – відомий австрійський композитор, диригент Курт Шмід – професор Віденського університету музики та образотворчого мистецтва, художній керівник Віденського музичного семінару. Конкурс проходив за підтримки Благодійного фонду сприяння розвитку освіти імені Бориса Грінченка.

У конкурсі взяли участь 66 представників мистецьких закладів з різних міст України. Виконавці змагалися у чотирьох номінаціях: фортепіано, оркестрові духові, народні, струнні інструменти. Титул володаря Гран-прі та грошову винагороду від Благодійного фонду сприяння розвитку освіти імені Бориса Грінченка отримав Кента Ігараші (саксофон»), учень Київської середньої спеціалізованої школи-інтернату імені М. В. Лисенка. Дипломи лауреата I ступеня та грошову винагороду від Благодійного фонду сприяння розвитку освіти імені Бориса Грінченка здобули 10 учасників. Лауреатами конкурсу II ступеня стали 15 учасників, 10 конкурсантів стали лауреатами III ступеня, всі вони отримали цінні подарунки. 16 юних музикантів отримали дипломи.

25 березня – 09 квітня 2017 року аспірант кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, голова Наукового товариства Інституту людини Попова Альона як учасниця проекту «Біженці в Європейській мережі», що реалізовується за підтримки Європейської програми Еразмус+, проходила стажування у м. Обергоф (Німеччина). У двотижневому навчальному курсі для молоді з Німеччини, Румунії, Білорусі та України учасники програми вивчали систему роботи німецьких державних та неурядових організацій, які працюють із біженцями, а також досвід об’єднаної Європи з питань міграції. А.Попова провела майстер-класи з питань соціально-педагогічної підтримки біженців та мігрантів, а також вечірні тренінгові сесії, присвячені формуванню позитивної життєвої позиції молоді в сучасному динамічному суспільстві.

26 березня 2017 року вперше в Україні, в Києві на Софійській площі відбулася громадська акція – «Pulse of Europe», спрямована на підтримку європейських цінностей вільного суспільства та верховенства права. До акції в якості волонтерів долучилися представники Ради студентського самоврядування та студенти Факультету права та міжнародних відносин.

27 березня 2017 року співголова Ради волонтерів при Міністерстві оборони України, член Ради з питань національної єдності при Президенті України, координатор Всеукраїнського об’єднання «Патріот» А. Майборода та волонтери ВО «Патріот» І. Іванова та С. Назаров провели тренінг з надання першої невідкладної допомоги для студентів Факультету права та міжнародних відносин й Історико-філософського факультету.

28 березня 2017 року на базі Української інженерно-педагогічної академії відбувся ІІ (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти». Диплом ІІІ ступеня за роботу «Формування творчого мислення майбутнього викладача вищої школи в інформаційно-комунікаційному середовищі ВНЗ» здобула Король Тетяна, студентка VI курсу Педагогічного інституту (науковий керівник В. В. Желанова, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту).

28 березня 2017 року відбувся круглий стіл для учителів та методистів середніх загальноосвітніх закладів м. Києва «Українська революція 1917–1921-х рр.: від академічної науки до шкільної аудиторії». З доповідями виступили Ф. Л. Левітас, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Київського університету імені Бориса Грінченка; В. І. Марочко, доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, керівник Центру досліджень геноциду українського народу; О. О. Салата, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка. Учителі київських шкіл провели низку майстер-класів.

28 – 29 березня 2017 року студенти Факультету права та міжнародних відносин долучилися в якості координаторів та волонтерів до XVIІ Ярмарку вакансій «Impulse-2017», який надав студентам Києва та інших міст України унікальну можливість зустрітись з представниками більш ніж 50 провідних компаній України, відвідати безкоштовні тренінги та майстер-класи, дізнатися про найпростіші і ефективні методи пошуку роботи, правила поведінки на співбесідах та вимоги роботодавців.

29 березня 2017 року народний артист України, лауреат Шевченківської премії, Герой України Анатолій Паламаренко представив студентам і викладачам Університету свою авторську програму – літературний сатирично-гумористичний концерт «Смійтеся на здоров’я!». Прозвучали уривки з творів «Сон» Т. Шевченка, «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького, «Зачарована Десна» О. Довженка, оповідання «Роман» С. Васильченка, усмішки Остапа Вишні та байки П. Глазового. Митець закликав молодь більше уваги приділяти читанню, зокрема української класики, бо в ній сконцентрована мудрість та історія українського народу: «Пам’ятайте, що найбільше духовних вітамінів – у книзі».

29 березня 2017 року на базі Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» відбувся ІІ (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної освіти». Диплом І ступеня за роботу «Педагогічна технологія «лялька як персона» у формуванні емоційного інтелекту дітей дошкільного віку в інклюзивному середовищі» здобула Царенко Юлія, студентка ІV курсу Інституту людини.

29 березня 2017 року на базі Української академії друкарства відбувся ІІ (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт і ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Видавнича справа та редагування». Дипломи ІІ ступеня здобули: у ІІ (заключному) турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Захарчук Олеся, студентка V курсу Інституту журналістики; у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади Дутчак Ілона, студентка ІV курсу Інституту журналістики.

29 березня 2017 року на базі Університету Грінченка відбувся ІІ (заключний) тур Підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі «Корекційна та соціальна педагогіка». За результатами конкурсного відбору до презентації наукових робіт на Всеукраїнській науково-практичній конференції було запрошено 15 студентів із 14 ВНЗ України. Дипломи І ступеня отримали студенти Університету: Поджара Альона (наукова робота «Активізація мовленнєво-рухового аналізатора як фактор формування і удосконалення усного мовлення у дітей з порушенням мовленнєвої функції») та Файдюк Олена (наукова робота «Соціально-педагогічна профілактика агресивної поведінки підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах»).

30 – 31 березня 2017 року на базі Бердянського державного педагогічного університету відбувся ІІ (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Гендерні дослідження».

Диплом ІІ ступеня здобула студентка ІV курсу Інституту філології Новик Олеся (наукова робота «Гендерні ролі в хронотопічному дискурсі роману Антонії Баєтт «Володіти»»); диплом ІІІ ступеня здобула студентка V курсу Педагогічного інституту Крещенко Вікторія (наукова робота «Вплив гендерних стереотипів на професійне самовизначення старшокласників»).

30 – 31 березня 2017 року в рамках Програми підвищення кваліфікації пройшли навчання з дидактичного модуля. Заняття проводив проректор з науково-методичної та навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент О. Б. Жильцов. Викладачі знайомились з правилами розробки і представлення освітніх програм та освітніх профілей, обговорювали питання, пов’язані з організацією та запровадженням у практику роботи навчання, заснованого на дослідженнях, вчились створювати ментальні карти, виконували практичні вправи щодо формулювання результатів навчання відповідно до європейських стандартів.

30 – 31 березня 2017 року відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття». З доповідями виступили: Курт Шмід, композитор, диригент, професор Віденського університету музики та образотворчого мистецтва, Австрія; Галина Падалка, професор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, Україна; Войцех Марквіца, професор Інституту музикології Ягеллонського університету, доктор музикології, Республіка Польща; Ядвіга Укхіла-Зроскі, доктор хабілітований, професор Сілезького університету в Катовіцах, Республіка Польща; Александра Земан, професор Сілезького університету в Катовіцах, доктор філософії з музичного мистецтва, Республіка Польща.

На конференції відбулася презентація литовсько-української колективної монографії литовських та українських учених «Розвиток духовності виховання», на якій виступили: Марюс Януконіс, Надзвичайний і Повноважний посол Литовської республіки в Україні; Юргіс Гєдріс аташе з питань культури Литовської Республіки та Віктор Огнев’юк, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України; Йонас Кевішас, укладач колективної монографії, професор кафедри музики Вільнюського едукологічного університету, доктор педагогічних наук, Литовська Республіка, та автори Олена Отич, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків Університету менеджменту освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, Україна; Ганна Карась, професор кафедри методики музичного виховання та диригування Навчально-наукового Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор мистецтвознавства, професор, Україна; Людмила Хоружа, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, Україна; Ольга Олексюк, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, Україна. Учасники конференції відвідали виставку картин «Мистецька галерея магістрантів Київського університету імені Бориса Грінченка» та ознайомилися з роботою творчих майстерень Інституту мистецтв. Після секційних засідань Войцех Марквіца, професор Інституту музикології Ягеллонського університету, доктор музикології, Республіка Польща, прочитав гостьову лекцію на тему: «Ігнацій Ян Падеревський – геніальний артист чи один з найперших PR-фахівців?».

31 березня 2017 року в рамках підписаного договору про міжнародне співробітництво з Університетом Миколаса Ромеріса (Литва) відбувся прийом делегації литовського ВНЗ у складі заступника декана Юридичного факультету права професора Снігуоле Матульєне, професора Інституту едукології та соціальної роботи Ірени Жемайтяйтите та доцента Інституту політичних наук Гедімінаса Казенаса. Учасники зустрічі (представники Факультету права і міжнародних відносин, Факультету інформаційних технологій та управління, Педагогічного інституту та Інституту людини) обговорили можливості академічного обміну для викладачів та студентів, участі у спільних наукових проектах в рамках програми Еразмус+ та Горизонт 2020, а також написанні спільних статей у наукометричних базах Scopus та Web of Science.

01 квітня 2017 року студенти Факультету права та міжнародних відносин долучилися в якості волонтерів до YouthSpeak Forum Ukraine – платформи для комунікації молодих лідерів, представників державного, громадського та бізнес секторів для отримання нових перспектив, прийняття спільних рішень та втілення їх у реальність, взяли участь у низці панельних дискусій, воркшопів, кейсів.

01 квітня 2017 року студенти та співробітники Університету взяли участь у столичній весняній екологічній акції «Весняний благоустрій-2017». Грінченківці працювали на території навкруг озера Тельбін у Дніпровському районі, на стадіоні «Русанівець» і дитячому майданчику (б. І.Шамо, 18/2): прибирали листя, прополювали клумби та висаджували кущі троянд – підготували територію до весняно-літнього спортивного сезону.

03 – 06 квітня 2017 року на базі Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Хореографія». Диплом І ступеня здобула Прусова Леся, студентка ІІІ курсу Інституту мистецтв (науковий керівник Т. А.Медвідь, кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри хореографії Інституту мистецтв).

04 квітня 2017 року актив Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету Грінченка провів у центрі столиці акцію «Молодіжна наука – шлях до самореалізації» з метою популяризації наукового товариства та Університету серед киян та гостей міста, а також підвищення інтересу до молодіжної науки в Україні.

04 квітня 2017 року відбувся Восьмий Міжнародний телеміст у формі Скайп-конференції між магістрами-істориками Сетон Хол університету, Нью Джерсі, США (керівник професор Дейлі Д. К.) та магістрами-істориками Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка Іваном Глазою, Дар’єю Олійник (керівник доцент О. О.Тарасенко). Телеміст присвячений звіту українських істориків про виконання їхньої частини американсько-українського науково-дослідницького проекту «Дослідження історії української діаспори США на прикладі штату Нью Джерсі за допомогою цифрових технологій у гуманітарних науках». Українська команда прозвітувала про результати проведеного дослідження українською та англійською мовами.

04 квітня 2017 року студенти Університету взяли участь у презентації Міжнародної мережі One Young World. Учасники презентації спілкувалися з Молодіжним послом України 2016 року Ivona Kostyna, Vice chairman в Побратими, Operations Team Leader в Invictus Games: Team Ukraine (представляла Україну на OYW саміті в м.Оттава, Канада) та Молодіжним послом України 2015 року Daria Mustafina, Founder в Institute of Partnership and Sustainable Development (представляла Україну на OYW саміті в м.Бангкок, Таїланд) та дізналися як стати наступним молодіжним послом України на саміті в столиці Колумбії – Боготі.

04 квітня 2017 року відбулось чергове засідання ректорату, на якому було презентовано програмно-апаратний комплекс «Смарсі» (представник Болоніхін І. І.). Ректоратом прийнято рішення вивчити можливість та доцільність впровадження в Університеті зазначеного програмно-апаратного комплексу.

Ректор Університету В. О. Огнев’юк інформував про результати моніторингу сторінок структурних підрозділів на веб-сайті Університету та наголосив на необхідності систематичного оновлення інформації про діяльність структурних підрозділів і Університету загалом.

Про встановлення вартості навчання в Університеті на 2017 рік доповіли завідувач НМЦ стандартизації та якості освіти Леонтьєва О. В. та проректор з наукової роботи Віннікова Н. В., яка також представила узагальнені пропозиції структурних підрозділів до проекту державного (регіонального) замовлення на підготовку докторів філософії та докторів наук у 2017 р.

Проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Морзе Н. В. інформувала про підведення підсумків рейтингу структурних підрозділів за 2016 рік. А також представила узагальнені пропозиції щодо уточнення показників діяльності науково-педагогічних працівників та вагових коефіцієнтів, які будуть враховані для рейтингу «Лідер року» за 2017 рік.

На засіданні ректорату прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.

05 квітня 2017 року НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти та школа проектного менеджменту Університету Грінченка з координаторами відомих міжнародних програм та організацій (Микола Ушаков, координатор програми «Дії Марії Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар'єри» при Національному контактному пункті Горизонт 2020 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка; Інна Бариш, заступник директора Програми Фулбрайт в Україні, координатор програм обміну для молодих науковців і студентів; Оксана Ландо, координатор стипендіальних програм Campus France Ukraine) організували для викладачів, докторантів та аспірантів Університету семінар, присвячений актуальному питанню пошуку грантових програм для наукових досліджень та міжнародних стажувань.

05 квітня 2017 року в Університетському коледжі відбувся День відкритих дверей. До коледжу завітало понад 240 абітурієнтів та їхніх батьків.

05 – 06 квітня 2017 року на базі Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта». Диплом ІІ ступеня здобула Демиденко Оксана, студентка ІІІ курсу Педагогічного інституту.

05 – 07 квітня 2017 року на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна робота». Диплом ІІ ступеня здобула Рогозна Юлія, студентка V курсу Інституту людини (науковий керівник Т. В. Журавель, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини).

05 – 07 квітня 2017 року на базі Полтавського юридичного коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого відбувся ІІІ (загальнонаціональний) етап Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Диплом ІІ ступеня здобула Алексєєва Анастасія, студентка ІІ курсу Університетського коледжу (науковий керівник Н. В. Кашуба, кандидат педагогічних наук, викладач циклової комісії з видавничої справи, культури та української філології Університетського коледжу).

06 – 07 квітня 2017 року на базі Херсонського державного університету відбувся ІІ (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Романо-германські мови і літератури». Диплом ІІ ступеня за роботу «Мовні засоби вираження когезії в англомовному мультфільмі Торіл Кове «The Danish Poet» здобула Турта Юлія, студентка V курсу Інституту філології.

06 - 08 квітня 2017 року в приміщенні Центру ділового та культурного співробітництва «Український дім» відбулася Щорічна міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2017», у якій традиційно взяв участь Університет Грінченка. Роботу виставкового стенду університету забезпечували співробітники НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності і відділу доуніверситетської підготовки. За результатами участі у виставці Університет Грінченка отримав ГРАН-ПРІ у номінації «Кращий дизайн виставкового стенду та рекламних досягнень навчального закладу».

07 – 08 квітня 2017 року відбулася VІІІ щорічна Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: трансгресії революцій». З науковими доповідями на конференції виступили: Бондарева О. Є., проректор з науково-методичної роботи та розвитку лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка, професор, доктор філологічних наук; Романенко О. В., доктор філологічних наук, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка; Кузьменко В. І., завідувач кафедри романо-германських мов Національної академії Служби безпеки України, доктор філологічних наук, професор; Шестопалова Т. П., доктор філологічних наук, професор, Чорноморський національний університет імені Петра Могили; Жилін М. В., кандидат філологічних наук, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса. Учасники конференції відвідали ретроспективну ювілейну виставку Тетяни Яблонської «І спогади, і мрії» у Національному художньому музеї України.

08 квітня 2017 року студенти Факультету права та міжнародних відносин долучилися в якості партнерів до Міжнародного форуму «БізнесWoman 2017», учасниками якого стали майже 1000 знакових жінок – представниць дипломатичних структур, політикуму, жіночих бізнес-клубів та підприємств, засобів масової інформації, власники бізнесу, керівники громадських організацій, політичних партій, наукових та аналітичних центрів, міжнародних організацій та фондів з різних регіонів України і багатьох країн світу (Бельгії, Греції, Грузії, Естонії, Іспанії, Канади, Литви, Люксембургу, Молдови, Німеччини, Румунії, Словенії, США, Угорщини, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії тощо). У форумі взяли участь: Грігол Катамадзе (Президент Асоціації платників податків України); Віктор Ющенко (Третій Президент України (2005–2010), голова Національного банку України (1993—2000), прем'єр-міністр України (1999–2001)); Роман Ващук (Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні); Геннадій Чижиков (Почесний консул Франції в Україні, Президент Торгово-промислової палати України); János Kollár (ведучий консул Посольства Угорщини в Києві); Олег Іваненко (параолімпієць, голова редакційної ради Книги рекордів України, депутат Київської обласної ради).

09 квітня 2017 року за підтримки Федерації легкої атлетики м. Києва та Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту (КМДА) відбувся Київський півмарафон «Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017», в рамках якого пройшов «University Cup» – кубок серед навчальних закладів на дистанції 2 км. Команда студентів Університету (спеціальності «Фізичне виховання» Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту) посіла ІІІ місце (серед 23 команд ВНЗ м.Києва).

11 квітня 2017 року на базі Харківської державної академії дизайну і мистецтв відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Мистецтвознавство». У секції «Загальне мистецтвознавство» диплом І ступеня здобула студентка V курсу Вишневецька Марина (тема наукової роботи «Феноменологія музичного смислу як шлях до всезагального», науковий керівник Олексюк О. М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв).

11 квітня 2017 року представники студентського самоврядування Факультету права та міжнародних відносин та Історико – філософського факультету були запрошені на зустріч із заступником Міністра молоді та спорту України О. Яремою та взяли участь в обговоренні актуальних питань молодіжної політики: розвиток молодіжних центрів, створення нових можливостей для молоді, питання зайнятості та міжнародної молодіжної співпраці (2017 року функціонує вже дві платформи міжнародних студентських обмінів — «Україна – Польща» та «Україна — Литва»).

13 квітня 2017 року студентка Факультету здоров'я, фізичного виховання і спорту, майстер спорту України Рапинець Аліна (група ФВм-1-16-1.6д) виборола І місце на Турнірі найсильніших фехтувальників України і стала найсильнішою фехтувальницею України 2017 року. Рапинець Христина (група ФВм-1-16-1.6д) посіла ІІІ місце.

13 квітня 2017 року з ініціативи Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету Грінченка проведено майстер-клас на тему «Наукове декларування: профіль науковця в Google Академії». Майстер-клас провели Копанєва В. О., директор Наукової бібліотеки Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, кандидат історичних наук та Костенко Л. Й., завідувач відділу бібліометрії та наукометрії Служби інформаційно-аналітичного забезпечення Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук. Для аналізу були обрані зареєстровані акаунти науковців Університету Грінченка.

14 квітня 2017 року в ректораті Університету відбулася офіційна зустріч ректора Університету, доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України В. О. Огнев’юка та художнього керівника, головного диригента оркестру «Київ-Класик» Г. Г. Макаренка. Підписано договір про співпрацю щодо реалізації спільних мистецьких проектів, проведення майстер-класів, відкритих занять провідними музикантами оркестру для викладачів та студентів, а також обміну досвідом, професійними знаннями та вміннями в галузі музичного мистецтва.

19 квітня 2017 року співробітники НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності представили Університет Грінченка на Ярмарку професій, який був організований Бородянським районним центром зайнятості (Київська обл., смт. Бородянка).

19 квітня 2017 року за ініціативи проректора з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Морзе Н. В. відбувся науково-практичний семінар з питань формування навичок ХХІ-го століття за допомогою ІКТ. Учасники семінару ознайомились із інноваційними педагогічними технологіями: технологією перевернутого класу, моделлю змішаного навчання, системою оцінювання «peer-to-peer», процедурою встановлення спеціальних надбудов для створення відео-презентацій.

19 квітня 2017 року за ініціативи Наукового товариства Університету проведено майстер-клас на тему «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень». Спікером виступила директор бібліотеки Університету, кандидат наук із соціальних комунікацій Опришко Т. С. Учасникам заходу представлені питання про розширені можливості платформи Web of Science та використання бібліографічного менеджера EndNote при оформленні списку літератури до публікації, експорту посилань в EndNote з Google Scholar, підбору видання для публікації та створенню профілю науковця в Researcher ID і ORCID.

19 – 25 квітня 2017 року за ініціативи завідувача кафедри романської філології Р. К. Махачашвілі, професора кафедри Сальваторе Дель Гаудіо та за підтримки НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти для студентів спеціальності «Філологія (мова і література італійська)» проведений гостьовий курс лекцій знаного у світі фахівця з теорії художнього перекладу, автора численних фундаментальних наукових, науково-практичних та навчальних праць, професора Університету Генуї Лаури Сальмон. Цикл лекцій присвячений теорії і практиці італійсько-українського перекладу та актуальним проблемам у практиці художнього італійськомовного перекладу.

20 квітня 2017 року за наказом Міністерства освіти і науки України на базі Університету Грінченка відбулась атестація керівників загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів м. Києва. Голова атестаційної комісії – директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту м. Києва О. Г. Фіданян. Вперше атестація керівників навчальних закладів м. Києва пройшла в практико-орієнтованій формі. Учасники мали змогу презентувати свої професійні напрацювання, особисті досягнення та обмінятися досвідом з колегами. У рамках атестації відбулася серія заходів – презентації, майстер-класи, тренінги, психологічні тести тощо.

20 квітня 2017 року за ініціативи кафедри історії України Історико-філософського факультету відбулася VІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Українська минувшина: джерела, постаті, явища». У конференції взяли участь студенти ВНЗ України: Донецького національного університету імені Василя Стуса, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. На конференції репрезентовано стару кінохроніку періоду Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр. Коментував кінохроніку завідувач Музею української революції Кучерук О. С.

20 – 22 квітня 2017 року на базі Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Психологія». Диплом ІІІ ступеня здобула Шевченко Віталія, студентка ІІІ курсу Інституту людини (науковий керівник Ткачишина О. Р., кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини).

20 – 25 квітня 2017 року відбулись зустрічі потенційних роботодавців «Ярмарки вакансій» зі студентами Університету. 338 студентів педагогічних спеціальностей відвідали «Ярмарки вакансій», зустрілися з представниками кадрових служб Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Управлінь освіти Голосіївської, Дарницької, Деснянської, Дніпровської, Оболонської, Печерської, Подільської, Святошинської, Солом’янської, Шевченківської районних в місті Києві державних адміністрацій; дошкільних навчальних закладів підпорядкованих СБУ; ДНЗ «Легобережка» та навчальних закладів м. Боярка (СЗШ І-ІІІ ст. «Школа шляхетних дівчаток «Леді», ЗОШ для хлопчиків «Кадетство», Ліцей лінгвістики, права та бізнесу «Міжнародний вимір», ДНЗ «ЦРД «Казка»). Із них 226 осіб, за попередніми даними, домовились з роботодавцями про конкретні робочі місця і подальше працевлаштування. Завдяки спільній роботі структурних підрозділів Університету та Київського міського центру зайнятості, студенти також мали можливість особисто зустрітись з представниками відомих компаній та організацій: АТ «Таскомбанк»; Відділення «Ощадбанк» у Солом'янському районі; ТОВ «Авіаконтакт»; ТОВ «Український папір»; Північне Київське територіальне об’єднання національної гвардії України (В/Ч № 3027); ПП Спеціальна «Школа-Життя»; ЗНЗ «Гімназія «Європейська освіта»; Агентство інтернет-маркетингу WEBBRANDING; Центр кар’єрного розвитку «STUD POINT»; Компанія «ESL Global»; HR-провайдер «Smart Solutions»; ТРЦ «ArtMall»; Компанія «Argo»; Другий Київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

21 квітня 2017 року відбулася IV наукова конференція «Археологія Київщини». Учасники конференції взяли активну участь у науковій дискусії, у якій гостро прозвучало питання боротьби за збереження історико-культурної спадщини, зокрема паспортизації пам’яток археології. Також було обговорено можливості подальшої співпраці та участь у спільних проектах.

21 квітня 2017 р оку за ініціативи Наукового товариства Університету проведено майстер-клас «Підготовка наукової статті до публікації у міжнародному рейтинговому журналі». Спікером виступила Лях Т. Л., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

22 квітня 2017 року відбувся ІІІ Всеукраїнський фестиваль «Book Fashion», присвячений розробці та просуванню в інтернеті буктрейлерів і промороликів на улюблені книги. В Університеті стало доброю традицією визначати переможців найкращих роликів і проводити урочисту церемонію нагородження у Всесвітній день книги та авторського права. На фестиваль надійшли буктрейлери з Волині, Закарпаття, Поділля, Слобожанщини, Наддніпрянщини, Донбасу та Причорномор’я.

24 квітня 2017 року відбувся круглий стіл «Молодь, мир та безпека» (резолюція №2250 Ради Безпеки ООН), співорганізатором якого стала громадська організація «Федерація жінок за мир у всьому світі». У роботі круглого столу взяли участь: Л. Порохняк-Гановська, голова Національної ради жінок України, доктор медичних наук, професор; Моріко Хорі, президент Федерації жінок за мир у всьому світі Японії; Р. Куцик, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Київського університету імені Бориса Грінченка, аспірант кафедри історії України Історико-філософського факультету; Л. Петрухан, аспірантка, викладач кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту; В.Юркіна, студентка коледжу у Швейцарії, Мінако Сугіта, міжнародний головний директор спільної асоціації Федерації жінок за мир у всьому світі префектури Сайтама; Оморі Нобуко, віце-директор Культурного центру «Сан» Японії, голова благодійного фонду «Тисяча журавликів», а також студенти, молоді науковці та викладачі Університету Грінченка.

24 – 30 квітня 2017 року в рамках програми Еразмус+ з Афінським національним університетом імені Каподистрії викладачі Університету М. Ю. Відейко, доктор історичних наук, завідувач НДЛ археології та Голованов С. О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Історико-філософського факультету взяли участь у програмі наукового стажування в Університеті-партнері. М. Відейко читав лекції для студентів кафедри праісторії та археології Афінського національного університету імені Каподистрії, працював над збором матеріалів у наукових бібліотеках, а також відвідав конференцію місцевих дослідників старожитностей та охоронців культурної спадщини. С. Голованов комплексно займався аналізом викладацького досвіду співробітників кафедри археології та історії, а також викладацькою практикою.

25 квітня 2017 року відбулися змагання за першість з оздоровчої аеробіки. Організатором події стала кафедра фітнесу та рекреації Факультету здоров’я, фізичного виховання та спорту. У змаганнях взяли участь 13 команд, 143 студенти різних структурних підрозділів Університету. Кращими були визнані команди студентів І курсу Інституту журналістики, Інституту філології, Історико-філософського факультету, Факультету права та міжнародних відносин, Інституту людини, Факультету здоров′я, фізичного виховання і спорту (спеціальність «Здоров’я людини»). Найкращі три команди взяли участь у Фестивалі шкільних та студентських груп підтримки «Вперед, Оболонь!» в рамках соціального проекту Університету «З Києвом і для Києва» за програмою Чемпіонату міста Києва з чирлідингу.

25 квітня 2017 року відбулася флешмоб-посвята у волонтери пісенного конкурсу «Євробачення-2017», серед яких представлені студенти Факультету права та міжнародних відносин Університету. Було відібрано кращих студентів, які вільно володіють іноземними мовами, вміють надавати першу медичну допомогу та наділені комунікативними навичками. Саме вони з 30 квітня до 14 травня надавали інформаційну та іншу підтримку гостям міста на всіх розважальних зонах, основних площах, центральних станціях метро.

26 квітня 2017 року відбувся науковий семінар «Дизайн наукових досліджень», який провела Т. І. Андреєва, канд. мед. наук, консультант міжнародних проектів ООН, Світового Банку, Всесвітньої організації охорони здоров’я, ЮНІСЕФ та американських університетів. Тренер презентувала різні види дизайнів наукових досліджень на основі міжнародних стандартів для здійснення досліджень та приклади дизайнів крос-секційного та когортного досліджень.

27 квітня 2017 року студенти Факультету права та міжнародних відносин спеціальностей «Міжнародна інформація» та «Країнознавство» долучилися як волонтери та перекладачі до «Українського форуму з оборони та безпеки ’17», який відбувся у Fairmont Grand Hotel Kyiv.

27 квітня 2017 року відбулося засідання Вченої ради Університету, на якому було заслухано інформацію Н.В.Морзе, проректора з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, про результати реалізації проекту «Розвиток системи вбудованих курсів за допомогою інноваційних віртуальних підходів для інтеграції дослідження, освіти і виробництва в Україні, Грузії, Вірменії (DESIRE)» у рамках Програми «ТЕМПУС» (01.12.2013 – 30.11.2016) і ухвалено рішення забезпечити використання в освітньому процесі отриманого в рамках проекту обладнання та програмного забезпечення та внести до робочих програм навчальних дисциплін Факультету інформаційних технологій та управління, Інституту мистецтв, Університетського коледжу розроблені навчальні модулі / курси.

На засіданні Вченої ради ухвалені рішення про рейтинги структурних підрозділів Університету за результатами оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників Університету «Лідер року – 2016»; про відзначення кафедр, які набрали найбільшу кількість балів у рейтингу за основними видами діяльності: науково-дослідницькою (публікаційна активність – статті у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus / Web of Science; наукове визнання – кількість цитованих публікацій у Google Академії); професійною (підвищення кваліфікації); викладацькою (студентоцентроване навчання, викладання, оцінювання – використання змішаного навчання (система е-навчання), підготовка переможців міжнародних конкурсів, оцінювання студентами). Також затверджено внесені зміни до Корпоративного стандарту наукової діяльності співробітників Університету( вимогу про щорічну публікацію докторами та кандидатами наук Університету 1 (однієї) статті у наукових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science). Враховувати рейтингові показники працівників при укладанні трудового договору (контракту) та при нарахуванні надбавок у 2018 р.

Вчена рада затвердила освітні програми (освітній ступінь бакалавр) відповідно до нової освітньої стратегії Університету. Прийнято рішення клопотатися перед Міністерством освіти і науки України про перереєстрацію спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальностей 10.02.04 – германські мови та 10.02.15 – загальне мовознавство. Прийнято рішення затвердити внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України додаткових (неосновних) видів економічної діяльності Університету відповідно до КВЕД – 2010 (18.1 – поліграфічна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг; 18.11 – друкування газет; 18.12 – друкування іншої продукції; 18.13 – виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг; 18.14 – брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг; 41.20 – будівництво житлових, нежитлових будівель; 43 – спеціалізовані будівельні роботи; 58.1 – видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність; 58.11 – видання книг; 58.12 – видання довідників і каталогів; 58.13 – видання газет; 58.14 – видання журналів і періодичних видань; 58.19 – інші види видавничої діяльності; 72.20 – дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук; 85.51 – освіта у сфері спорту та відпочинку; 85.60 – допоміжна діяльність у сфері освіти).

Прийняті рішення про нагородження медаллю Бориса Грінченка Савченко Олександру Яківну, радника Президента НАПН України, головного наукового співробітника Інституту педагогіки НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України за вагомий особистий внесок у розвиток Університету; нагрудним знаком «За служіння Університету» Кошмана Петра Яковича, старшого викладача кафедри початкової освіти, за багаторічну сумлінну працю, високу професійну культуру і майстерність та з нагоди 60-річного ювілею.

Затверджено теми кандидатських дисертацій, зміни у складі редакційних колегій збірника наукових праць «Літературний процес: методологія, імена, тенденції», наукового журналу «Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі» та рекомендації до друку зібрання творів Б.Д.Грінченка «Етнографічна спадщина», Т.2 (2 вид.; зі змінами і доповненнями) (упорядники: В.В.Яременко, О.М.Мислива; гол. ред. ради, кер. проекту В.О.Огнев’юк) (Видання здійснити за кошти Університету); зібрання творів Б.Д.Грінченка «Етнографічна спадщина», Т.3 (упорядники: В.В.Яременко, О.М.Мислива; гол. ред. ради, кер. проекту В.О.Огнев’юк) (Видання здійснити за кошти Університету), збірник наукових праць «Studia Philologica» (Філологічні Студії) 2017 р., вип. 8 (редакційна колегія: І.Р.Буніятова, Л.І.Бєлєхова, О.Є.Бондарева та ін.) (Видання здійснити за кошти Університету).

28 квітня 2017 року директор європейських програм Фундації американських студій «The Fund for the American Studies» (США), член опікунської ради Англо-американського університету в Празі, засновник Львівської Академії Лідерства, член Ради директорів «Вільна Україна» Метью Квасіборські прочитав для студентів та викладачів Факультету права та міжнародних відносин та Інституту філології відкриту лекцію «Президент Трамп і лідерство. Досвід перших днів правління» («President Trump and Leadership: What We Have Learned in the Early Days of His Administration»).

28 – 29 квітня 2017 року в Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся круглий стіл «Проблеми розвитку молодіжної науки в Україні». Ініціаторами заходу виступили студенти, аспіранти та молоді науковці Львівського національного університету імені Івана Франка, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди та Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Київського університету імені Бориса Грінченка. Учасники круглого столу розглянули актуальні питання розвитку молодіжної науки в Україні, зокрема проблеми нормативно-правової бази молодіжної науки, головні аспекти діяльності наукових товариств вищих навчальних закладів України та їх трансформація відповідно до Закону України «Про вищу освіту», особливості розвитку науки за кордоном, роль академічної мобільності в зростанні наукового потенціалу молоді та ін.

05 травня 2017 року співробітники НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності і студенти-практиканти Інституту журналістики представили Університет на Ярмарку професій, який був організований Києво-Святошинським районним центром зайнятості.

05 травня 2017 року співробітники та студенти Університету вшанували пам'ять Б.Д. Грінченка. Відбулось традиційне покладання квітів до пам’ятника Борису Дмитровичу та до поховання родини Грінченків на Байковому кладовищі.

08 травня 2017 року в День пам’яті та примирення перший віце-президент Студентського парламенту Університету С. Маляр, на запрошення Адміністрації Президента України, взяв участь у відкритті фотовиставки «Четверте покоління» в Національному музеї історії України в Другій світовій війні та акції «Перша хвилина миру», приуроченій до річниці припинення війни з нацистською Німеччиною.

10 травня 2017 року з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення волонтерська творча група провела тематичну концертну програму в Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни (смт. Пуща-Водиця). У концертній програмі взяли участь студенти Інституту мистецтв та солісти загальноуніверситетської вокальної студії «Натхнення» (керівник – Н. Машковська).

10 травня 2017 року за ініціативи декана факультету права та міжнародних відносин І. А. Грицяка, завідувача кафедри публічного та приватного права А. Ю. Нашинець-Наумової для студентів спеціальності «Право» проведена гостьова лекція «Юридична професія в розбудові та зміцненні української державності» керівника служби з питань помилування Секретаріату Президента України (2005-2010 рр.), державного службовця 1-го рангу, заслуженого юриста України, кавалера ордена Данила Галицького В. М. Мойсеєнка. Лектор презентував авторську юридичну працю «Помилувати не можна стратити», яка показує частину реального життя суспільства, що в колоніальну добу була заборонена для показу, надав статистику, що наочно виявляє тіньовий бік моралі частини суспільства.

12 травня 2017 року в рамках спільної українсько-фінської співпраці щодо впровадження проекту Нової Української Школи відбулася робоча зустріч із експертами з Фінляндії. В зустрічі взяли участь: Віктор Огнев’юк, ректор Університету; Олексій Жильцов, проректор з науково-методичної та навчальної роботи; Кірсі Ліндрус, освітній експерт, спеціаліст з розвитку освіти, директор міжнародного відділу Міністерства освіти і культури Фінляндії; Раїса Інкері Венелайнане, освітній експерт, викладач з неперервної освіти, спеціаліст з політики міжнародного співробітництва; Людмила Хоружа, завідувач кафедри педагогіки Педагогічного інституту; Валентина Якуба, завідувач кафедри англійської філології та перекладу Інституту філології; Ольга Виговська, завідувач НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти; Геннадій Бондаренко, доцент кафедри початкової освіти Педагогічного інституту; Сергій Шкапко, співробітник управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН України. Обговорені основні компоненти майбутньої моделі підготовки вчителів, які будуть презентовані в Міністерстві освіти та науки України для включення їх у стратегію проекту Нової Української Школи та які будуть затверджені Міністерством освіти і культури Фінляндії задля отримання майбутньої фінансової підтримки проекту.

13 травня 2017 року відбувся «День без дверей», який відвідали одинадцятикласники шкіл міста Києва та Київської області. Працівники університету надали старшокласникам детальну консультацію щодо вступу в 2017 році, наголосивши на Квоті-3 та Новій освітній стратегії, а яскраві відео-презентації дозволили відчути по-справжньому родинну і теплу атмосферу, що панує у грінченківському ВНЗ.

14 травня 2017 року , з нагоди відзначення Дня Європи в Україні, відбулася урочиста церемонія підняття прапора Європейського Союзу за участі Президента України Петра Порошенка та представників молоді – учасників Революції Гідності. У заході взяли участь аспірант Історико – філософського факультету В. Кузьменко та перший віце-президент Студентського парламенту, голова ради студентського самоврядування Факультету права та міжнародних відносин С. Маляр.

15 травня 2017 року в рамках Фестивалю науки в Інституті людини відбулася Наукова цукерня. Участь у заході взяло понад 500 осіб, серед яких викладачі та студенти університету, знані науковці в галузі соціальної роботи та психології, практики, батьки та діти територіальної громади м. Києва. Відвідувачам запропоновано 20 тематичних «столиків», за якими одночасно обговорювалися найцікавіші теми із соціальної роботи, психології, корекційної й інклюзивної освіти, та які модерували досвідчені спікери.

15 травня 2016 року наукові співробітники НДЛ грінченкознавства провели тренінг для студентів ІІ курсу Інституту філології на тему «Борис Грінченко: перспективи досліджень». Співробітники презентували видані книги багатотомного зібрання спадщини Б. Грінченка, запропонували тематику наукових досліджень, над якою можуть працювати студенти-магістранти. Книга «Людина без копії – Борис Грінченко (Архівні документи, раритети, матеріали до біографії Б. Д. Грінченка, виявлені у 2013-2016 роках)» стала заохочувальним призом для найактивніших учасників тренінгу.

15 травня 2017 року в рамках Фестивалю науки до святкування Дня Європи в Україні відбулась гостьова лекція аташе з університетського і наукового співробітництва Посольства Франції Сільвена Ріголе на тему: «Виклики сучасності для молоді Франції». Франкомовні студенти Інституту філології та Факультету права і міжнародних відносин брали участь у дискусії, ставили питання щодо політичного устрою країни, можливості навчання українських студентів в університетах Франції та позиції французької молоді в житті країни.

15 травня 2017 р оку до Дня матері у Культурному центрі «УТОГ» (вул. Курська, 6) за підтримки Київської міської державної адміністрації та Університету Грінченка відбувся загальноміський культурно-мистецький проект. На ньому прозвучала концертна програма, яку підготували студенти та викладачі Інституту мистецтв і загальноуніверситетської вокальної студії «Натхнення».

15 – 19 травня 2017 року у рамках програми академічної мобільності Erasmus+ KA107 співробітники Університуту Р. О.Павлюк, кандидат педагогічних наук, заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Інституту людини та Ю. В. Коргуник, молодший науковий співробітник НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти взяли участь у International Staff Week в Університеті Кадису (Іспанія), учасниками якого було понад 90 представників вищих навчальних закладів України, Білорусії, Казахстану, Вірменії, Молдови, Латвії, Австрії, Марокко та інших країн. Програма стажування передбачала знайомство зі специфікою роботи та навчання в Університеті Кадису (Іспанія), знайомство з сучасним станом процесу інтернаціоналізації вищої освіти Європи, обговорення перспектив співпраці в рамках програми Erasmus+, презентацію країни та університету кожного із учасників програми стажування, ознайомлення з культурними особливостями та традиціями Іспанії та ін.

16 травня 2017 р оку відбулася зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Корея в Україні Лі Янг-Гу, директором Корейського освітнього Центру в Україні Ю Санг-Бом та секретарем посольства Катериною Чорною. Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні Лі Янг-Гу прочитав лекцію про три чуда Кореї, національні цінності та духовні ідеали, стратегію співпраці між країнами, про необхідність розвитку людського капіталу.

17 – 19 травня 2017 року на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Дошкільна освіта». Диплом ІІ ступеня здобула Бачинська Валентина, студентка VI курсу Педагогічного інституту (науковий керівник Ю. Ю. Савченко, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту).

18 травня 2017 року на VII Міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал» відбувся воркшоп «Дивитися не можна читати: як створити буктрейлер», який організувала кафедра видавничої справи Інституту журналістики Університету.

18 травня 2017 року на відзначення Дня боротьби за права кримськотатарського народу та Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу в структурних підрозділах відбулась Хвилина мовчання, були запалені Свічки Пам’яті. Представники Університету взяли участь у вечорі-реквіємі в Національній опері України.

18 травня 2017 року в рамках Фестивалю науки команда Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету Грінченка провела дебати «Успішність діяльності Наукового товариства: стратегії та передбачувані ризики».

18 травня 2017 року за ініціативи Інституту філології та Факультету права та міжнародних відносин відбулася панельна дискусія «Російсько-український конфлікт як прояв «гібридної війни». З вітальним словом до учасників звернувся В. О. Огнев’юк, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук, ректор Університету. Учасниками дискусії були Альберті Франческо, політолог, професор Університету Тренто, маршал Фінансової гвардії м.Тренто та провідні вітчизняні експерти й науковці: Г. М. Перепелиця, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України, доктор політичних наук, професор, політолог, конфліктолог-міжнародник; І. В. Жалоба, завідувач кафедри дипломатичної і консульської служби Дипломатичної академії України при МЗС України, доктор історичних наук, професор, дослідник історії міжнародних відносин, історії комунікацій та транспорту; А. М. Киридон, директор Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво», доктор історичних наук, професор, дослідник історії України, національної та історичної пам’яті; В. М. Яблонський, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат історичних наук, доцент, дослідник історії України ХХ ст. та політичних технологій. До панельної дискусії долучилися студенти спеціальностей «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії», «Право», «Історія», «Філологія. Мова та література італійська».

18 травня 2017 року студенти Факультету права та міжнародних відносин Університету на запрошення Громадської спілки «Коло жіночого партнерства» взяли участь в організації та проведенні Форуму жіночого партнерства, який зібрав понад 200 активних жінок з 18 регіонів України із різних сфер діяльності та життя, що бажають змінити свій регіон та країну в цілому. На форумі обговорювалися важливі питання цінностей сучасних українських лідерок та розбудовувалися спільні плани та проекти на основі партнерства за наступними напрямками: Здоров’я жінки. Здоров’я родини, Здоров’я нації; Духовність і культура нації; Безпека життя і права людини; Синергія в дії: влада – бізнес – громада; Освіта та просвітництво; Ціннісні орієнтації та соціальні ліфти у державному управлінні; Ціннісне підприємництво та сталий економічний розвиток; Україна та українки на мапі світу; Нова генерація громадян та майбутнє України тощо.

18 травня 2017 року на запрошення Торгово-промислової палати України студенти Факультету права та міжнародних відносин Університету Грінченка спеціальностей «Міжнародна інформація» та «Країнознавство» долучилися в якості волонтерів та перекладачів до роботи Першого Бізнес-форуму української діаспори та закордонних друзів України, який пройшов під гаслом «Українці світу – для України».

19 травня 2017 року за участі заступника Міністра освіти і науки України П. К. Хобзея, ректора Університету Грінченка В. О. Огнев’юка, співробітників Інституту модернізації змісту освіти відбулося чергове засідання робочої групи щодо підготовки навчально-методичного забезпечення початкової школи у контексті проекту «Нова українська школа».

19 травня 2017 р. відбувся черговий матч Чемпіонату з футболу серед ВНЗ м. Києва. Команда Університету здобула перемогу в напруженій грі з командою Національного університету біоресурсів і природокористування України з рахунком 5:4.

19 травня 2017 року закінчився конкурсний відбір на навчання у Вільнюському університеті (Литва) на осінній семестр 2017-2018 н. р. у рамках договору про співпрацю. Конкурсна комісія рекомендувала Кантура Олександра, студента ОКР «магістр» спеціальності «Журналістика та інформація» Інституту журналістики та Кривінчук Марину, студентку ОКР «бакалавр» спеціальності «Журналістика та інформація» Інституту журналістики.

22 травня 2017 року завершився відбірковий етап конкурсу «Сертифікаційний іспит Microsoft». Обрано 5 науково-педагогічних працівників та 5 студентів, яким надана можливість безкоштовно складати міжнародний іспит Microsoft. Співробітники Університету Грінченка будуть складати іспит за лінією професійного розвитку Microsoft Certified Educator (MCE), студенти – за лінією професійного розвитку Microsoft Office Specialist (MOS).

22 травня 2017 року у рамках договору з Гданським університетом й наукової співпраці з видавництвом «Athenae Gedanenses» проректор з науково-методичної роботи та розвитку корпоративної культури О. Є. Бондарева і директор Інституту філології О. В. Єременко відвідали м. Гданськ, Польща. У програмі поїздки відбулися виступи на пленарних засіданнях міжнародних конференцій «Історія-Інтерпретація-Репрезентація» та «Культурні і оздоровчі аспекти харчування»; зустрічі з керівництвом Гданського університету, університетською організацією незалежної самоврядної професійної спілки «Солідарність» (голова – Францішек Макурат), Науковим товариством історії культури і освіти (голова – Маріуш Бродніцкі); ознайомлення зі структурою та науково-освітнім процесом, популяризація фахових видань Університету Грінченка. Змістовними були освітні екскурсії, зокрема до музею «Солідарності», інтерактивність та сучасні напрацювання якого спонукали до осмислення ідей щодо нової освітньої стратегії Університету Грінченка, а перегляд трагічних і переможних сторінок польської історії актуалізував погляд на українське сьогодення та боротьбу за демократичні цінності України.

22 травня 2017 року у Варшавському університеті відбулась урочиста церемонія вручення Нагороди імені Івана Виговського, яка відбувається під патронатом Президента Польщі та має своїм завданням відзначення здобутків громадян України в розвитку науки і культури, розбудові громадянського суспільства, обстоюванні демократичних цінностей та європейського вектору розвитку України. Номінанти нагороди визначаються рішенням її Капітули, яка складається з делегатів 25 провідних університетів та вищих шкіл Польщі. Лауреатом Нагороди імені Івана Виговського 2017 року став професор, доктор Ігор Срібняк, завідувач кафедри всесвітньої історії Історико-філософського факультету Університету Грінченка. Його наукове стажування триватиме один рік, в рамках якого лауреат прочитає лекції в 6 університетах Польщі та презентуватиме результати своїх наукових пошукувань перед польськими викладачами та студентами. Підсумком наукової роботи стане публікація низки статей з історії української військової еміграції у міжвоєнній Польщі, видання монографії «Каліш: центр українського життя в Польщі (1921-1939 рр.)» та друк чергового випуску польсько-українського журналу «Над Віслою і Дніпром: Польща і Україна в європейській перспективі – минуле і сьогодення».

22 – 23 травня 2017 року відбулася Міжнародна молодіжна наукова конференція «Бабин Яр – історія, трагедія, застереження». Співорганізаторами заходу стали Посольство Федеративної Республіки Німеччини в Україні, Єврейський форум України та Київський університет імені Бориса Грінченка. Учасники конференції – студенти вищих навчальних закладів України та Німеччини. Вітальними словами конференцію відкрили Н. Віннікова, проректор з наукової роботи, доктор філологічних наук, доцент; Дороте Мєчковскі, представник консульсько-правового відділу Федеративної Республіки Німеччини в Україні та Аркадій Монастирський, Президент Єврейського Форуму України. Із доповідями виступили: Оксана Салата, завідувач кафедри історії України, доктор історичних наук, професор; Борис Забарко, голова Всеукраїнської організації колишніх в’язнів гетто і нацистських концтаборів; Елла Ситник, учитель історії та інформатики загальноосвітньої школи № 250 м. Києва; Єлизавета Косенко, студентка Запорізького педагогічного коледжу; Юлія Смілянська, директор Інституту юдаїки; Олександр Заремба, старший науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, кандидат історичних наук та Фелікс Левітас, завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор історичних наук, професор.

Учасники конференції здійснили екскурсію до Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», яку провів доктор історичних наук, професор Фелікс Левітас.

23 травня 2017 року відомий мовознавець, викладач Колумбійського університету (США) Юрій Шевчук прочитав лекцію «Мова та війна» для студентів та викладачів Університету, у якій детально розкрив історичні форми асиміляційного тиску; висловив міркування щодо політики змішування «мови з язиком»; проаналізував використання української та російської мов у ЗМІ; наголосив, що мовна ситуація зумовлена політичними, економічними та культурними трансформаціями в суспільстві.

23 травня 2017 року за участю Голови «Благодійного Фонду Порошенка», дружини Президента України Марини Порошенко для керівників навчальних закладів, учасників проекту Благодійного Фонду щодо розвитку інклюзивної освіти в Україні на базі Університету відбувся спеціалізований тренінг «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації». На заході були присутні майже 400 освітян Запорізької, Дніпропетровської, Житомирської, Хмельницької та Чернігівської областей – регіонів, що стали учасниками пілотного проекту Благодійного Фонду з розвитку інклюзивної освіти в Україні.

23 травня 2017 р. відбувся матч Чемпіонату м.Києва серед вищих навчальних закладів з футболу. Команда Університету здобула перемогу в напруженій грі з командою Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова з рахунком 6:2.

24 травня 2017 року в рамках Фестивалю науки на Історико-філософському факультеті відбулася VІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Київ і кияни в соціокультурному просторі України: історія міських спільнот». У конференції взяли участь провідні науковці Сумської, Чернігівської, Дніпропетровської, Київської областей та установ м. Києва. Матеріали конференції будуть опубліковані у науковому фаховому журналі «Київські історичні студії».

24 травня 2017 року у рамках реалізації проекту програми Темпус «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» (ELITE – Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging) відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Університет і лідерство».

З вітальним словом до учасників конференції звернулися: В. Огнев’юк, ректор Університету (Україна); В. Кремень, президент Національної академії педагогічних наук України (Україна); Danguole Rutkauskiene, менеджер проекту, Kaunas University of Technology (Литва); С. Калашнікова, Інститут вищої освіти, Національна академія педагогічних наук України. З ключовими доповідями виступили: Jill Jameson, University of Greenwich, Велика Британія (доповідь «Міжнародне лідерство у вищій освіті: критичне мислення для глобальних викликів»; Gregory Rayter, RAYTER INC., США (доповідь «У лабіринтах розроблення та впровадження дуального навчання у вищу освіту»; Diana Gudoniene, Kaunas University of Technology, Литва (доповідь «Технологічні виклики для модернізації змісту вищої освіти»; Seppo Hölttä, University of Tampere, Фінляндія (доповідь «Створювання умов для розвитку лідерства у вищій освіті»; Olav Aarna, Estonian Business School (доповідь «Підприємництво у контексті проекту ELITE».

25 травня 2017 року в Колонній залі Оболонської в м. Києві РДА з нагоди Дня Києва відбувся Другий Благодійний студентський бал. Танцмейстер балу – народний артист України, професор Університету Григорій Чапкіс. У танцювальній програмі взяли участь студенти, співробітники Університету і гості. Вони виконали танці класичного стандарту, латиноамериканського блоку і народні танці. Програму супроводжував Камерний оркестр Інституту мистецтв під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України, доцента Володимира Ткачука. На заході працювала благодійна виставка творів декоративно-прикладного мистецтва студентів Університету. Кошти, зібрані Благодійним фондом сприяння розвитку освіти імені Бориса Грінченка, будуть спрямовані на підтримку Сергія Солнцева та Анастасії Зайцевої – студентів Університету, які потребують невідкладної допомоги.

26 травня 2017 року в рамках святкування Дня Києва у ландшафтному парку «Співоче поле» відбувся Всеукраїнський благодійний фестиваль «Віночок миру і добра», до проведення якого активно долучилися студенти та співробітники Університету. Захід спрямований на укріплення миру між народами, популяризацію національної та історико-культурної спадщини, давніх українських традицій, відродження духовності, народних звичаїв і обрядів, формування в суспільстві культури здорового відпочинку. Грінченківці були волонтерами на 8-ми діючих локаціях Фестивалю. Студентка І курсу Ярослава Куліш отримала «Гран-Прі» фестивалю за найбільший та найкреативніший віночок.

28 травня 2017 року студенти Університету (60 чол.) долучилися до наймасовішого спортивно-благодійного проекту України «Пробігу під каштанами» у якості волонтерського партнера. Для багатьох студентів це не просто хороша традиція. Кожен з них прагне внести свою частку в закупівлю препаратів для дітей з вадами серця. Грінченківці працювали на реєстрації та в медіа-зоні, підтримували тих, хто біг протягом всього маршруту, організовували активні ігри з дітьми, а також допомагали нагороджувати переможців на сцені.

29 травня 2017 року завдяки програмі академічної мобільності Еразмус+ в Інституті філології весняний семестр навчався студент-італієць Алессандро Тассо з Університету Фоджа (Італія), обравши для навчання дисципліни: «Педагогіка», «Філософія та релігієзнавство», «Практика усного та письмового мовлення», «ІКТ в педагогіці» та «Класична філологія».

29 квітня - 30 травня 2017 року науковці університету– учасники міжнародної дослідницької групи проекту IRNet (International Research Network for study and development of new tools and methods for advanced pedagogical science in the field of ICT instruments, e-learning and intercultural competences) 7-ї рамкової програми Єврокомісії з питань науки та освіти – Н.В. Морзе, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності; Р. К. Махачашвілі, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства; І. П. Воротникова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти; Т. Л. Лях, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, заступник директора Інституту людини з наукової роботи – перебували в Остравському університеті, м. Острава (http://www.osu.cz), Чехія. Відповідно до плану проекту IRNet (робочого пакету 7) увага дослідників була сфокусована на організаційних заходах задля поширення результатів проекту. Науковці аналізували, як працівники та студенти намагаються впровадити результати проекту; підготували наукові публікації та рекомендації щодо розробки і впровадження відкритого електронного курсу «Інформаційно-комунікаційні інструменти в освіті»; познайомилися з напрацюваннями науково-технічної лабораторії візуального розпізнання різних типів графічної та текстової інформації; познайомилися з цифровими форматами роботи наукової бібліотеки Остравського університету, різними типами ресурсів та баз даних; оцінювали спільні наукові результати проекту та планували подальшу довгострокову співпрацю в майбутньому; долучилися до роботи підсумкових атестаційних комісій Остравського університету, були присутніми на захистах дипломних проектів студентів. Завдання та програма проекту передбачала участь міжнародної дослідницької групи проекту IRNet у цілій низці наукових та освітніх заходів: участь у міжнародних науково-методичних семінарах, присвячених обговоренню шляхів реалізації та подальшого впровадження результатів науково-дослідного проекту IRNet (Україна, Польща, Чехія, Росія); участь у науково-практичному вебінарі (Україна, Польща, Чехія, Росія, Іспанія, Нідерланди). У процесі наукової дискусії фахівцями Київського університету імені Бориса Грінченка було обговорено формат, критерії оцінювання успішності пілотного впровадження відкритого електронного курсу «Інформаційно-комунікаційні інструменти в освіті». У рамках зустрічі з керівництвом Міжнародного відділу університету було поновлено формат двосторонньої угоди про наукове та академічне співробітництво між Остравським університетом та Київським Університетом імені Бориса Грінченка. Напрямки партнерства залучають такі формати співпраці: запуск міжнародної програми магістерської спеціалізації «Менеджер електронного навчання» (із залученням Сілезького університету, Польща), залучення студентів та академічного складу Університету Грінченка до програми академічної мобільності Еразмус+ (напрямки: соціально-гуманітарні науки, інформаційно-комунікаційні технології в освіті, соціальна робота, соціальна педагогіка, європейські студії, міжкультурна комунікація). Науковці Університету Грінченка завершили розробку електронного навчального курсу «Розвиток освітньої, наукової колаборації та проектного менеджменту через ІК-інструменти», навчання за цим модулем буде спрямоване на підвищення рівня компетентності науково-педагогічних працівників Університету в галузі освітньої й наукової комунікації, колаборації та управління проектами шляхом упровадження у професійну діяльність ІК-інструментів. Початок навчання з 6 червня 2017 року.

30 травня 2017 р оку відбулась чергова зустріч між студентськими футбольними командами Університету Грінченка та Національного авіаційного університету. Гра проходила в рамках Чемпіонату м. Києва серед вищих навчальних закладів з футболу. Футбольна команда Університету здобула перемогу з рахунком 5:0.

03 червня 2017 року відбувся прийом офіційної делегації міста Кіото (Японія) на чолі з мером Кіото Дайсаку Кадокавою. Захід відбувся у рамках Року Японії в Україні та Днів Кіото в Києві. У складі офіційної делегації з 37 осіб – мер Кіото Дайсаку Кадокава; голова Міської ради Кіото Казухіро Терада; голова міжнародного відділу Міської ради Кіото Кейджи Макі та ін. До заходу долучилися представники Посольства Японії в Україні – радник міністра Посольства Японії в Україні Харада Мічіо; секретар з питань культури Посольства Японії в Україні Хошіно Юічі. Прийом розпочався з висадження сакури – символу Японії та японської культури – мером міста Кіото Дайсакою Кадокаво та ректором Університету Грінченка Віктором Огнев’юком на подвір’ї навчального корпусу №1 (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б). На урочистому засіданні Вченої ради Університету мер Кіото виступив з доповіддю «Кіото – місто світової культури: сила культури для встановлення миру у світі». Відбулася церемонія посвяти в почесні професори Київського університету імені Бориса Грінченка мера Кіото Дайсаку Кадокави «за вагомий особистий внесок у розвиток освіти, партнерських стосунків між Києвом і Кіото та зміцнення українсько-японських відносин». На честь почесного професора студентський хор Університетського коледжу виконав «Гаудеамус». Прозвучали музичні вітання від ансамблю бандуристів «Вишневий цвіт» (художній керівник – викладач кафедри інструментально-виконавської майстерності, лауреат міжнародних конкурсів Киричук Тетяна) та студентів Інституту мистецтв.

06 червня 2017 року в Інституті журналістики відбулися розширені збори первинного осередку Національної спілки журналістів України. На засіданні члени первинної організації НСЖУ ухвалили звернення на підтримку кореспондента «Укрінформу» і в’язня кремлівського режиму Романа Сущенка та передали вітання з професійним святом.

06 червня 2017 р оку в Інституті журналістики відбулась церемонія нагородження та майстер-класи фестивалю реклами «Scotch Fest». «Scotch Fest» – міжнародний мегакрутий фестиваль реклами для студентів і молодих фахівців у галузі реклами, PR, маркетингу, дизайну, журналістики та інших напрямків. Голова журі Максим Лазебник, генеральний директор Всеукраїнської рекламної коаліції, керівник Київського міжнародного фестивалю реклами, продюсер Effie Awards Ukraine.

09 червня 2017 року за підтримки Наукового товариства Університету та Факультету здоров'я, фізичного виховання і спорту відбулася відкрита лекція професора Наталії Сірої «Особливості наукової діяльності Університетів США: досвід Східно-Каролінського університету». Студенти, аспіранти, докторанти, молоді вчені та викладачі Університету дізналися про тенденції розвитку науки в США, особливості діяльності американських університетів, принципи та механізми присвоєння наукових ступенів і вчених звань науковцям, а також про публікаційну активність викладачів Східно-Каролінського університету.

09 червня 2017 р. в Чемпіонаті м. Києва з футболу серед ВНЗ університетська команда зустрілася з командою Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ).

Збірна команда Університету Грінченка поступилася із рахунком 1:0. Вона офіційно забезпечила собі за тур до кінця Чемпіонату бронзові медалі.

14 червня 2017 року відбулася презентація педагогічного експерименту «Початкова школа: освіта для життя» для керівників та вчителів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва. Проект стартує 01 вересня 2017 р. і спрямований на реалізацію концепції «Нова українська школа», яку затверджено колегією МОН та підтримано Кабінетом Міністрів України. Київська міська державна адміністрація, Департамент освіти і науки, Райдержадміністрації і РУО забезпечують умови для реалізації проекту. В основі презентованої нової концепції навчання лежить ціннісно-особистісний підхід, який сприятиме цілісному розвитку учнів початкової школи. Під час навчання діти вчитимуться критично мислити, працювати в команді, будуть вміти та розуміти, як застосувати здобуті на практиці знання й уміння, а також матимуть сформовану цілісну картину світу. Навчання для учнів стане евристичним, інноваційним і цікавим. Учитель виконуватиме роль своєрідного провайдера для учнів, допомагатиме кожному учню проявити себе, розкрити свої таланти та здібності.

Презентація супроводжувалася жвавою дискусією, вчителі мали змогу поставити запитання, які їх хвилюють, і отримати відповіді, а також обговорити можливі труднощі у впровадженні запропонованої концепції. 77 учителів початкових класів Києва вже виявили бажання брати участь в експериментальному проекті.

15 червня 2017 року відбулася 17-та церемонія нагородження переможців Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова». Партнером цьогорічного конкурсу був Університет Грінченка. Викладачі університету були членами журі конкурсу, а студенти – активними помічниками організаторів заходу. Серед номінацій була спеціальна відзнака від Київського університету імені Бориса Грінченка, яку вручили киянці Власенко Ірині за твір «Чужі скарби». Студенти Інституту журналістики та Інституту філології, працюючи у команді «Коронації слова», можуть вчитися на реальних проектах та набувати неоціненного практичного досвіду у проведенні івент-заходів, організації роботи з медіа, партнерами і спонсорами Студенти спеціалізації «Реклама та PR у видавничій галузі» навчаються проводити літературні заходи, здійснювати промоцію книг відомих і маловідомих авторів, популяризувати літературу та українську культуру.

21 червня 2017 року відбувся науково-практичний семінар «Оформлення бібліографічних посилань згідно з ДСТУ 8302:2015 та використання міжнародних стилів в оформленні списків літератури». На семінарі розглядалися питання нових вимог до оформлення дисертацій (наказ МОН України від 12.01.2017р. № 40), про особливості використання Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» та міжнародних стилів оформлення списку наукових публікацій (MLA (Modern Language Association) style, APA (American Psychological Association) style, Chicago/Turabianstyle, Harvard style, ACS (American Chemical Society) style, AIP (American Institute of Physics) style, IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style, Vancouver style, OSCOLA, APS (American Physics Society) style, Springer MathPhys Style. Були порушені питання якісної перевірки на виявлення плагіату, що нероздільно повʼязано з питанням коректного оформлення посилань у тексті, акцентовано увагу на можливості використання бібліографічних менеджерів (End Note та ін.), які дозволяють автоматично форматувати списки літератури за всіма міжнародними стилями, онлайн-сервісів у вільному доступі для генерування посилань (BibMe) та онлайн-сервісів для перевірки синтаксичного аналізу (парсингу) бібописів документів на предмет можливості автоматичного зчитування роботами цих записів (FreeCite та ін.)

23 червня 2017 року відбувся другий Форум ректорів українських і китайських університетів на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У Форумі взяли участь 37 представників університетів Китайської Народної Республіки та 26 ректорів вишів України, у тому числі ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України Віктор Огнев’юк.

Одночасно з Форумом пройшло друге засідання українсько-китайської Підкомісії з питань співробітництва в галузі освіти Комісії зі співробітництва між Україною та Китайською Народною Республікою, співголови – Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич та Міністр освіти КНР Чень Баошен. Форум був присвячений актуальним питанням розвитку двосторонніх відносин у сфері освіти між двома країнами і підведенню підсумків за період з часу проведення першого Форуму у 2012 році. Доповіді ректорів обох країн засвідчили, що за п’ять років українсько-китайські відносини зміцніли, особливо у сфері освіти і науки. Зокрема, зросла академічна мобільність студентів і викладачів, зміцнилася наукова співпраця між університетами КНР та України, розвинулася сфера викладання української та китайської мов у країнах-партнерах. Друга частина Форуму була присвячена офіційному підписанню договорів про співпрацю між вищими навчальними закладами України та КНР. Ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор Огнев’юк та ректор Чжецзянського педагогічного університету Цзян Гоцзюнь підписали договір, яким поновлено співпрацю між двома вишами у сфері академічної мобільності, вивчення української та китайської мов, реалізації спільних наукових досліджень. Після цього офіційна делегація Чжецзянського педагогічного університету на чолі з ректором відвідали Університет Грінченка.

23 червня 2017 року за ініціативи Інституту вищої освіти НАПН України відбувся Міжнародний круглий стіл «Врядування, лідерство та управління у вищій школі», організований у межах Проекту Програми ELITE «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» у партнерстві з Міністерством освіти і науки України, Національним Еразмус+ офісом в Україні, Британською Радою в Україні та Національною командою експертів з реформування вищої освіти. З доповідями виступили міжнародні експерти з Великої Британії – професор Університету Гринвіча Ian McNay та виконавчий директор Консультаційної компанії Ranmore Consulting Ltd., доктор Tom Kennie.

У заході взяли участь перший заступник Міністра освіти і науки України В. В. Ковтунець; заступник Міністра освіти і науки України Ю. М. Рашкевич; директор Департаменту вищої освіти МОН О. І. Шаров; ректор Київського університету імені Бориса Грінченка В. О. Огнев’юк; директор Інституту вищої освіти НАПН України С. А. Калашнікова, а також керівники вищих навчальних закладів України. Було обговорено актуальні проблеми врядування, лідерства та управління в університетах України та Великої Британії.

27 червня 2017 року відбулося вручення співробітникам і студентам Премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України: Семеністу І. В., кандидату історичних наук, завідувачеві кафедри східних мов та перекладу Інституту філології; Дудар О. В., доценту кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної освіти; Малієнко О., студентці V курсу Інституту людини; Загуменній А., студентці IV курсу Інституту журналістики; Білику Я., студенту III курсу Інституту мистецтв

30 червня 2017 року відбулася урочиста церемонія вручення дипломів випускникам-магістрам денної форми навчання. Кваліфікаційний рівень магістра здобули 245 грінченківців. Демонстрацією творчої майстерності стали концертні виступи випускників мистецьких спеціальностей та викладачів-митців. У їх виконанні прозвучали всесвітньо відомі музичні хіти. Неповторну атмосферу знакової події у житті грінченківців створював Камерний оркестр Університету. У холі І поверху лунали інструментальні класичні твори. Для випускників була створена дизайнерська фото-зона із квітів, де всі бажаючі могли зробити фото на згадку.

05 липня 2017 року в корпусі №1 (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) завершується перший етап реконструкції внутрішнього дворика. На другому етапі планується встановлення скляного розсувного даху. Нова концепція внутрішнього дворика розроблена та втілюється професійною робочою групою, яка врахувала всі можливі нюанси реалізації проекту, який фінансується коштами Благодійного фонду сприяння розвитку освіти імені Бориса Грінченка, внески до якого робили студенти та співробітники Університету. Дана локація використовуватиметься для проведення наукових, мистецьких, розважальних та спортивно-дозвіллєвих заходів Університету. Сучасний, креативний та комфортний простір стане для усіх грінченківців ще одним місцем для натхнення в Університеті.

10 липня 2017 року в місті Сегодед (Угорщина) на чемпіонаті Європи 2017 з веслування на човнах «Дракон» викладач циклової комісії фізичного виховання Університетського коледжу Білик Христина Миколаївна виборола срібну та бронзову медалі у класі човна D-12 mix (200м. та 500м.), а також дві срібні медалі у класі човна D-22 mix на дистанції (200м. та 500м.)

12 липня 2017 року приймальна комісія університету розпочала прийом документів від абітурієнтів на бакалаврські та магістерські програми. Абітурієнтам допомагають студенти-волонтери та співробітники Університету, працює консультаційний пункт (к.116), де проводяться необхідні консультації та кваліфікована допомога щодо створення особистого електронного кабінету і подачі електронної заяви на вступ до будь-якого вишу України.

15 вересня 2017 року відбулося урочисте відкриття нового спортивного комплексу Університету (просп. Юрія Гагаріна, 16), реконструйованого коштами з бюджету м. Києва. Участь у заході взяли: Роман Греба, заступник Міністра освіти і науки України; Олена Фіданян, директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА; Вадим Місюра, Президент Футбольної асоціації студентів Києва; Сергій Бобровник, начальник Київського міського відділення (філії) Комітету фізичного виховання та спорту МОН України; Петро Куліков, голова Ради ректорів, ректор Київського національного університету будівництва і архітектури. Після офіційної частини заходу на новому стадіоні відбувся перший товариський матч з футболу між СК «КНТЕУ-Меркурій» Київського національного торговельно-економічного університету та Збірною командою Університету Грінченка.

15 вересня 2017 року Роман Шеремета, доктор філософії з економіки, професор Школи менеджменту імені Уезерхеда при Університеті Кейс Вестерн Резерв (WeatherheadSchoolofManagementCaseWesternReserveUniversity (США) прочитав відкриту лекцію «Фактори економічного розвитку». Було презентовано книгу «Реформація. Успіх Європи і шанс для України» (за ред. Романа Шеремети та Ольги Романенко), написаної вченими п’яти країн світу. В обговоренні книги взяли участь: Джордж Роллер, доктор юридичних наук, професор, директор Центру державного управління імені Кеннеді при Конгресі США; Ольга Романенко, кандидат економічних наук, член Ради молодих вчених при МОНУ; Олег Шеремета, кандидат медичних наук.

18 вересня 2017 року відбулася Міжнародна конференція «Комунікація у ХХІ столітті: безпековий вимір». Науковці та практики України і Польщі обговорили майбутнє комунікацій у ХХІ столітті. На конференції виступили Віктор Огнев’юк, ректор Університету; ТадеушВаляс, професор, завідувач кафедри політичної культури факультету політичних наук і журналістики, проректор Університету імені Адама Міцкевича в Познані; Алла Лазарєва, власний кореспондент «Українського тижня» в Парижі (пряме скайп-включення з Франції); Юрій Нестеряк, завідувач кафедри журналістики та нових медіа Університету Грінченка; Олександр Бухтатий, секретар Ради з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова при Президентові України; Жанна Міщерська, директор Всесвітньої служби українського радіо; Клаудіа Голенбьовска, викладач Університету імені Адама Міцкевича в Познані; Марія Бурмака, кандидат філологічних наук, народна артистка України.

18 вересня 2017 року студентка V курсу Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту, майстер спорту України з фехтування Влада Харькова здобула перемогу на Чемпіонаті світу серед військовослужбовців у командному заліку.

вересень 2017 студенти Інституту філології М.Казимірик та В.Малявко вибороли право на осінній семестр 2017/2018 н. р. у Чунцінському університеті (КНР).

21 вересня 2017 року професор Варшавського університету доктор Ян Станіслав Цєхановський провів гостьову лекцію «Комбатанти та репресовані особи Польщі», доктор Крістіна Гонзалес Гайзан – «Між славою і ганьбою. Доля польських військових в облозі Сарагоси (1808–1809) в літературі, кінематографії та історії» для студентів та співробітників Історико-філософського факультету.

22 вересня 2017 року бібліотека Університету підписала договір про співпрацю з українською компанією Unicheck. Усі видання, рекомендовані до друку Вченою радою Університету, будуть проходити перевірку на плагіат на цьому сервісі. Водночас Університет візьме участь у соціальному проекті від Unicheck та отримає можливість безкоштовно перевірити упродовж 2017/18 н. р. 4 000 сторінок наукових періодичних видань Університету. Сервісом Unicheck користуються більше ніж 50 українських університетів, а також освітні заклади США, Іспанії, Бельгії та ін.

22 – 23 вересня 2017 року в Університеті пройшла Всеукраїнська наукова конференція «Українська історична наука в сучасному інформаційному і освітньому просторі». Співорганізатори конференції – Інститут історії України НАН України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя та Уманський державний університет імені Павла Тичини. У конференції взяли участь 54 науковці (з них 26 докторів наук) з провідних наукових установ та закладів вищої освіти України, Республіки Польщі та Федеративної Республіки Німеччини.

З 22 вересня по 24 вересня 2017 року студент І курсу спеціальності «Фізична культура і спорт» Віталій Сущенко у фіналі Кубку світу з підводного плавання у місті Анталія (Туреччина) виборов золоту медаль в особистому запливі на відстань 100 метрів під водою, другу золоту медаль – в естафетному запливі на відстань 100 метрів, одну срібну – в особистому запливі на відстань 100 метрів та одну бронзову медаль – на відстань 50 метрів під водою на одному вдиху.

25 – 26 вересня 2017 року з нагоди Європейського дня мов в Інституті філології відбувся Фестиваль, присвячений культурі країн Європи та постановка «Shrek і inni» («Шрек та інші») – першого із серії студентських творчих проектів у рамках дослідження польських перекладів англомовних творів. Лінгвістичним центром германських мов проведено прикладний семінар «Така різна Німеччина», на якому студенти ділились враженнями про культурні традиції Німеччини, отримані ними під час освітньої подорожі до цієї країни.

25 вересня 2017 року відбулася щорічна Конференція членів (делегатів) Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених. Головою товариства обрано Ольгу Мусіяченко, викладача циклової комісії суспільних дисциплін і правознавства Університетського коледжу; виборним представником від аспірантів і докторантів до Вченої ради Університету –Тетяну Головатенко, аспірантку Університету, викладача кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту.

28 вересня 2017 року Конференція трудового колективу Університету, у якій взяли участь 467 делегатів від усіх структурних підрозділів і студентського самоврядування, відповідно до п. 96.5. Статуту Університету, обрала виборних представників до складу Вченої ради Університету, зокрема: А.О.Пучкова,професора кафедри дизайну Інституту мистецтв, доктора мистецтвознавства, професора; Г.І.Іванюк, завідувача кафедри педагогіки і психології Педагогічного інституту, доктора педагогічних наук, професора; В.В.Білецьку, завідувача кафедри спорту та фітнесу Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента; І.В.Жалобу, завідувача кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин, доктора історичних наук, професора; Л.В.Федюк, професора кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин, доктора юридичних наук, професора, як виборних представників структурних підрозділів до складу Вченої ради Університету.

28 вересня 2017 року з нагоди Дня працівників освіти в актовій залі Університету відбулося нагородження співробітників відзнаками Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА, а також грамотами й подяками Університету та святковий концерт.

28 вересня 2017 року відбувся молодіжний форум «Крок до взаємодії» в Колонній залі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36). Під час форуму студенти Університетського коледжу взяли активну участь у розробці Концепції формування осередку Студентського самоврядування при КМДА.

06 жовтня 2017 року відбувся українсько-польсько-американський круглий стіл «Сучасна освіта в контексті глобалізації суспільного простору: виклики, проблеми, перспективи» за участі професорів Сілезького університету (Польська Республіка) Едіти Видавської, Єви Висоцької та професора Університету Монтани (США) Лізи Бленк у Педагогічному інституті Університету.

08 жовтня 2017 року команда Університету взяла участь у забігу на дистанцію 2 км під час щорічного міжнародного марафону «WIZZ AIR KYIV CITY marathon». Також студенти Університету виступили волонтерами на цьому заході.

09 жовтня 2017 року на засіданні ректорату відбулася презентація роботи новостворених Центрів компетенцій у навчальному корпусі №1 («Центр ефірного і цифрового радіомовлення», «Інформаційно-аналітичний центр, «НВЦ «Грінченко-Інформ», «Лабораторія вбудованих мереж і 3D моделювання», «Центр «живої математики», «Центр економічної дидактики» та «Центр основ управління», «Центр археологічних досліджень», «Центр дипломатичної та протокольної служби», «Медико-біологічний центр»).

12 жовтня 2017 року Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи» відбулась в Педагогічному інституті Університету. У конференції взяли участь представники освітніх та наукових закладів України.

12 жовтня 2017 року Всеукраїнська науково-практична конференція «Лінгвістичний і лінгводидактичнийдискурсний простір: здобутки і перспективи», учасниками якої стали провідні лінгвісти та лінгводидакти України з 16 наукових установ і закладів вищої освіти України, відбулася в Інституті філології Університету.

12 жовтня 2017 року відбулося урочисте відкриття VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка для студентської молоді в Інституті філології Університету.

12 жовтня 2017 року творчий колектив Університету провів у Тактично-стратегічному центрі Збройних сил України на полігоні «Дівички» (Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н) благодійний патріотичний проект «Герої нашого часу» з нагоди Дня захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці та Дня Українського козацтва. Для бійців АТО передано волонтерську допомогу, спільно із юристом Клініки з прав людини, представником Корпорації «Право на здоров’я» В.Климюком організовано роботу консультаційного пункту загальноуніверситетської юридичної клініки «АстреЯ» (керівник – А.П.Чернега) та проведено тематичну святкову концертно-розважальну програму.

З 19 по 28 жовтня 2017 року делегація Університету в складі завідувача кафедри східних мов і перекладу Інституту філології, кандидата історичних наук І.Семеніста та професора кафедри східних мов і перекладу, доктора філологічних наук В.Резаненка перебувала у Китайській Народній Республіці з візитом. Грінченківці виступили із серією відкритих лекцій для студентів та викладачів Університету Ланчжоу та Ціньхайської академії соціальних наук.

20 жовтня 2017 року конкурсна комісія рекомендувала Олену Коломоєць, студентку ІІ (магістерського) рівня (І курс), спеціальність «Філологія: італійська мова і література», Інститут філології; Катерину Кононенко, студентку І (бакалаврського) рівня (ІІІ курс), спеціальність «Філологія: італійська мова і література», Інститут філології; Вікторію Щетиніну, студентку ІІ (магістерського) рівня (І курс), спеціальність «Філологія: італійська мова і література», Інститут філології; Людмилу Сердюк, студентку ІІ (магістерського) рівня (1 курс), спеціальність «Психологія», Інститут людини; Михайла Паламарчука, студента ІІ (магістерського) рівня (1 курс), спеціальність «Практична психологія», Інститут людини на навчання в Університеті Фоджа (Італія) на весняний семестр 2017-2018 н. р. у рамках програми академічної мобільності Еразмус +.

20 жовтня 2017 року конкурсна комісія Університету рекомендувала Діану Ковальову, студентку І (бакалаврського) рівня (ІІ курс), спеціальність «Міжнародна інформація», Факультет права та міжнародних відносин; Анастасію Сарапіну, студентку І (бакалаврського) рівня (ІІІ курс), спеціальність «Історія», Історико-філософський факультет на навчання у Вільнюському університеті (Литва) на весняний семестр 2017-2018 н. р.

20 жовтня 2017 року студенти ЮК «Астрея» Факультету права та міжнародних відносин провели зустріч із першим заступником Міністра юстиції України Гія Гецадзе та радником міністра юстиції Юлією Сергєєвою з Всеукраїнського проекту «Я маю право».

26 жовтня 2017 року директор Інституту післядипломної педагогічної освіти М.Ф.Войцехівський та завідувач НМЦ інформаційних технологій В.В.Бойченко презентували Університетську модель підвищення кваліфікації вчителів в умовах реалізації нової української школи на черговому засіданні Вченої ради Університету. До обговорення долучилась О.Г.Фіданян, директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

28 жовтня 2017 року команда Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених провела загальноуніверситетський історичний квест «Київ – моя столиця», у якому взяли участь представники всіх структурних підрозділів.

У жовтні 2017 року Бібліотека Університету розпочала роботу з додавання метаданих статей одного з наукових періодичних видань Університету до системи CrossRef. Першим виданням, якому присвоєно постатейні індекси DOI, став українсько-польський щорічник «Освітологія», який посів перше місце у Рейтингу поступу наукових періодичних видань Університету у 2016 році. Університет – як член «Міжнародної Асоціації видавців Інк.» (PILA) – отримав префікс DOI (Digital Object Identifier) – цифровий ідентифікатор, який дозволяє знайти документ у всесвітній мережі навіть при зміні його URL.

01 листопада 2017 року відбулось засідання Наглядової ради Університету, на якому були присутні В.О.Гуцал, художній керівник і головний диригент Національного академічного оркестру народних інструментів України, народний артист України, професор; В.О.Михайленко, депутат Київської міської ради; В.Я.Місюра, президент Футбольної асоціації студентів міста Києва (ФАСК); О.Я.Савченко, доктор педагогічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України; М.М.Сорока, голова Київського осередку Національної спілки журналістів України, головний редактор газети «Урядовий кур’єр» (1990-2008), заслужений журналіст України; О.Г.Фіданян, директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту м. Києва та Я.С.Яцків, директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Національної академії наук України. Засобом Skype-зв’язку до роботи Наглядової ради долучилась Г.В.Старостенко, голова постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту. На засіданні було розглянуто питання про вибори ректора Університету, проект Програми розвитку Університету на 2018-2022 рр., бюджет Університету 2017 року та проект бюджету на 2018 рік. З усіх питань прийнято відповідні рішення. Відзначено високі досягнення Університету.

02 листопада 2017 року Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич вручила ректору Університету Віктору Огнев’юку орден «За заслуги» II ступеня, що є визнанням його вагомого внеску в розбудову освіти і науки України та міста Києва. Грінченківська громада щиро привітала свого керівника із високою державною нагородою.

02 – 03 листопада 2017 року в Університеті відбулася спільно з Українською академією акмеології Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та Концепції нової української школи».

06 – 07 листопада 2017 року в рамках проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, партнером якого є Університет, відбулася робоча зустріч представників українських університетів – учасників проекту. Організатором зустрічі виступив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, який вперше в історії Програми Темпус та Еразмус+ став грантоотримувачем та координатором проекту. Зустріч відбувалася за участі співкоординатора проекту – Університету Дуесто (Іспанія), який представляла Ольга Дзябенко, членів делегацій українських університетів-партнерів: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського», Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» та фахівців з якості освіти ТОВ «Кволіті Юкрейн».

07 – 09 листопада 2017 року відбувся VІ Всеукраїнський студентський турнір з історії. У турнірі взяли участь 44 команди з 16 областей України.

8 листопада 2017 року з нагоди Міжнародного інформаційного тижня Програми Еразмус+ в Університеті пройшов День переможців та виконавців проектів Розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) Програми ЄС Еразмус+. Участь у відкритті заходу взяли: ХюгМінгареллі, Посол, Голова Представництва Європейського Союзу в Україні; Павло Хобзей, заступник Міністра освіти і науки України; Джулія Моро, департамент CBHE програми Еразмус+, Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА, Брюссель, Бельгія); Віктор Огнев’юк, ректор Університету; Світлана Шитікова, директор, Національного Еразмус+ офісу в Україні.

10 листопада 2017 року в Університеті пройшов ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології «Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення», співорганізаторами якого стали Київський університет імені Бориса Грінченка та Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України. У Конгресі взяло участь понад 600 освітян із різних регіонів України, а також науковці з Польщі, Словаччини, Італії та Канади. Зі вступним словом до учасників Конгресу звернулись: Марина Порошенко, голова Благодійного фонду Порошенка; Василь Кремень, президент Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України; Віктор Огнев’юк, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України; В’ячеслав Засенко, директор Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України; Павло Хобзей, заступник Міністра освіти і науки України; Роман Петришин, професор Університету Грента Мак Юена, доктор соціології (Канада); Юрій Конкін, директор Українського центру засобів та розвитку Університету Грента Мак Юена (Канада); Ірина Чепчина, голова центрального правління Українського товариства глухих.

На пленарному засіданні з доповідями виступили провідні науковці та практики: Алла Колупаєва, заступник директора з наукових питань Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; Тім Лорман, президент Університету Конкордія, доктор педагогічних наук, професор (Канада); Маріанна Онуфрик, керівник Національного офісу з реформи деінституціалізації при Уповноваженому Президента України з прав дитини, кандидат економічних наук; Тетяна Симоненко, начальник відділу освіти дітей з особливими потребами Департаменту загальної та середньої освіти Міністерства освіти і науки України; Олена Мартинчук, завідувач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент; Юлія Дмитрієва-Заруденко, головний спеціаліст відділу інклюзивного навчання та інклюзивно-ресурсних центрів Міністерства освіти і науки України; Данута Ал-Кхамісі, доцент кафедри педагогічної терапії Варшавської академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської, доктор філософії (Республіка Польща); Наталія Слободянюк, директор Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 15 – дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий клуб» Білоцерківської міської ради Київської області. Учасники Конгресу взяли участь у двох лінійках майстер-класів, презентацій, тренінгів та воркшопів.

16 листопада 2017 року в Інституті журналістики Університету відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі».

22 листопада 2017 року ректор Віктор Огнев’юк провів офіційну зустріч з представниками делегації Ціньхайської академії соціальних наук (Китайська Народна Республіка): Cун Фапіном, віце-президентом Ціньхайської академії соціальних наук; Чжао Сяо, директором департаменту наукових досліджень Ціньхайської академії соціальних наук; Мао Цзяньхуей, професором Ціньхайської академії соціальних наук. Сторони домовились про розвиток двосторонніх відносин, сприяння академічній мобільності студентів і персоналу, організації спільних наукових досліджень, підписання угоди про міжнародне співробітництво.

25 листопада 2017 року відбулася ІІ Школа з кримінального процесуального права України. Організаторами заходу виступили: Факультет права та міжнародних відносин та Юридична клініка «АСТРЕЯ» Університету Грінченка, Національна асоціація адвокатів України, Адвокатське об’єднання «Артіль адвокатів», Адвокатське Бюро «Василика В.В.», Адвокатська компанія АРЦЕО, Юридична компанія MILLER, Координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України, Другий київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги при Міністерстві юстиції України, Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України та Печерський районний суд міста Києва. Сертифікати отримали понад 220 учасників Школи.

27 листопада 2017 року на Факультеті здоров’я, фізичного виховання і спорту відбулася V Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань). З доповідями виступили представники Національного університету фізичного виховання і спорту України; Інституту післядипломної педагогічної освіти, Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Університету; Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер». Майстер-класи провели викладачі Університетського коледжу та Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер».

30 листопада 2017 року ізраїльський літературознавець, перекладач, викладач Івритського університету в Єрусалимі, доктор філологічних наук Зоя Копельман прочитала гостьову лекцію «Галичина та Ізраїль у творчості лауреата Нобелівської премії з літератури Шая Агнона» для викладачів студентів Університету.

01 грудня 2017 року в рамках Грінченківської декади відбулась концертна програма «Європейський вибір». Продовженням заходу став урочистий концерт Національного академічного оркестру народних інструментів України під керівництвом народного артиста України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Віктора Гуцала.

04 грудня 2017 року на засіданні ректорату директор бібліотеки Університету, кандидат із соціальних комунікацій Тетяна Опришко представила проект реконструкції читальної зали в навчальному корпусі №1. Планується створити новітній інформаційно-ресурсний центр та бібліотеку з поліфункціональними культурними комплексами, оснащеними за останнім словом техніки.

05 грудня 2017 року в рамках Грінченківської декади відбувся щорічний загальноуніверситетський конкурс «Словник Бориса Грінченка та сучасність» на кращу інтерпретацію слів Словника Бориса Грінченка. У конкурсі взяли участь команди інститутів, факультетів та Коледжу. На конкурс студенти та викладачі Університету опрацювали більше 2000 слів. Загалом уже опрацьовано майже 6500 слів.

07 грудня 2017 року відбулися урочистості з нагоди 154-ої річниці від дня народження Бориса Грінченка та Дня Університету. На заході були присутні почесні гості та партнери Університету.

07 грудня 2017 року пройшов День вдячності. Подяками були відзначені найактивніші та найнадійніші партнери 2017 року за реалізацію спільних проектів з Університетом.

08 грудня 2017 року співробітники та студенти вшанували пам’ять Бориса Грінченка з нагоди святкування 154-ї річниці від Дня його народження. Відбулось традиційне покладання квітів до пам’ятника Грінченка та до поховання родини Грінченків на Байковому кладовищі.

08 грудня 2017 року провідний науковий співробітник НДЛ грінченкознавства Інституту філології, кандидат філологічних наук Василь Яременко презентував третю книгу багатотомного зібрання творів Бориса Грінченка «Етнографічна спадщина» на Всеукраїнській науковій конференції (Х щорічні Грінченківські читання) «Національне та духовне відродження у спадщині Бориса Грінченка»

11 грудня 2017 року грінченківці направили черговий транш благодійної допомоги бійцям АТО, зокрема Тактично-стратегічному центру оборони України (смт. Дівички, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н).

11 – 14 грудня 2017 року у рамках програми Еразмус+ (КА107. Академічна мобільність) Кейт Мур, викладач курсів вивчення англійської мови і перекладу Факультету комунікаційних наук Університету Тампере, Фулбрайтівська стипендіатка у галузі телевізійних досліджень, та Ганна Парвіанен, докторант, викладач граматики, лінгвістики та варіації в англійській мові Школи мов Університету Тампере, провели дводенний семінар з академічного письма для науковців, аспірантів, магістрантів, редакторів та відповідальних секретарів періодичних наукових видань Університету.

12 грудня 2017 року в Інституті філології відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем», приурочена до 110-річчя видання «Словаря української мови». Модерувала захід доктор філологічних наук почесний професор Київського університету імені Бориса Грінченка, професор кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія», провідний науковий співробітник Інституту української мови НАН України Лариса Масенко. З доповідями виступили провідні лексикографи України.

12 грудня 2017 року в Університетському коледжі за підтримки Міністерства освіти і науки України відбулась зустріч з Вілмою Фуентес, заступником віце-президента з навчальної роботи Коледжу Санта Фе (США) та Вірою Терновською, фахівцем Посольства США з питань освіти. Вілма Фуентес презентувала учасникам зустрічі особливості освіти у ком’юніті-коледжах США та оголосила про початок нового конкурсного відбору серед директорів українських коледжів для участі у програмі обміну зі спорідненими навчальними закладами Сполучених Штатів Америки.

13 грудня 2017 року у рамках Модулю «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до ЄС» (за напрямом Жан Моне Програми ЕРАЗМУС+) проведено ділову гру-проект «Експертиза забезпечення якості вищої освіти». Модератором заходу виступила Ірина Соколова, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освіти Маріупольського державного університету, академік Української Академії Акмеологічних наук, член Наукової ради МОН України.

14 – 15 грудня 2017 року в Університеті Deusto (м. Більбао, Іспанія) відбулася зустріч представників Університетів – учасників проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP. Університет Грінченка представляли Н.В.Морзе, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; О.П.Буйницька, завідувач НДЛ інформатизації освіти, кандидат педагогічних наук, доцент; В.П.Вембер, доцент кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент.

15 грудня 2017 року в Інституті людини відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики». У роботі конференції взяв участь Микола Кулеба, Уповноважений Президента України з прав дитини. На пленарному засіданні з доповідями виступили провідні науковці України.

19 грудня 2017 року відбувся методологічний семінар «Використання сучасних освітніх технологій: досвід університетів США», який завершив програму загальноуніверситетських заходів від доктора Лізи Марі Бленк (США), стипендіатки програми академічних обмінів імені Фулбрайта, яка пройшла стажування в Університеті Грінченка у вересні – грудні 2017 року.

20 грудня 2017 року відбулася зустріч з делегацією Китайської академії соціальних наук (КНР). У рамках візиту професори Хе Сінлян, Ші Джінбо, Фан Ніна Академії прочитали лекції для студентів Інституту філології та Історико-філософського факультету Університету.

22 грудня 2017 року завершився заключний етап конкурсу «Сертифікаційний іспит Microsoft», під час якого співробітники та студенти отримали змогу проявити себе та підтвердити високий рівень ІК-компетентності.

2018

20 січня 2018 року в Україні стартував міжнародний пілотний проект Європейського центру імені Вергеланда (м. Осло, Норвегія) «Розвиток громадянських і соціальних компетентностей у системі підготовки вчителів в Україні», спрямований на поглиблену інтеграцію громадянських і соціальних компетентностей в освітні програми підготовки майбутніх учителів початкової школи. Проект реалізовується у співпраці з Університетом Грінченка та Центром освітнього моніторингу.

22 січня 2018 року грінченківці відзначили День Соборності участю в акції «Об’єднай береги Дніпра живим ланцюгом». Учасники акції взялися за руки та з’єднали два береги Дніпра, тримаючи 30-метровий український Прапор. По завершенні заходу всі виконали Гімн України.

30 січня 2018 року відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Університету, наказу ректора від 10.01.2018 року № 07 «Про скликання Конференції трудового колективу університету» відбулася Конференція трудового колективу Університету. У роботі Конференції взяла участь представник Власника – Олена Фіданян, директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), член Наглядової ради Університету.

06 лютого 2018 року в приміщенні Чернігівської обласної державної адміністрації (колишній Земській губернській управі, де працював Борис Грінченко) науково-дослідна лабораторія грінченкознавства презентувала багатотомне видання спадщини Бориса Грінченка (керівник проекту – Віктор Огнев’юк, науковий редактор – Василь Яременко).

08 лютого 2018 року відбулася зустріч з директором Інституту європеїстики Варшавського університету, професором, доктором hab. Адамом Войташчиком та керівником субрегіональних студій Інституту Європеїстики, професором, доктором hab. Юзефом Тимановські. Під час зустрічі польські професори ознайомилися зі структурою, особливостями освітнього процесу та наукової діяльності Університету Грінченка.

09 – 11 лютого 2018 року за підтримки Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету проведено тренінг «Активні громадяни» в місті Києві, організаторами якого виступила Громадська спілка «Національна молодіжна Рада України» у партнерстві з Британською Радою в Україні.

14 – 15 лютого 2018 року на базі кафедри філософії Історико-філософського факультету пройшов ІІ Всеукраїнський студентський турнір з філософії, у якому взяли участь 25 команд з усіх регіонів України. Перемогу виборола команда Національного університету «Острозька академія».

22 лютого 2018 року Університет взяв участь у Ярмарку професій, організованим Фастівським районним центром зайнятості (м. Фастів). На захід було запрошено учнів 9-11 класів 35-ти шкіл Київської області. Старшокласники отримали детальну інформацію про Університет та спеціальності, консультації щодо Правил прийому – 2018, запрошення на персональні дні відкритих дверей.

22 лютого 2018 року в Інституті філології відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «На перетині мови і права», організована спільно з Національною академією внутрішніх справ.

23 лютого 2018 року відбулася зустріч з учасниками Ініціативної групи «Першого грудня»: Йосипом Зісельсом – правозахисником, виконавчим віце-президентом Конгресу національних громад України, членом Української Гельсінкської Групи; Євгеном Захаровим – правозахисником, головою Правління Української Гельсінської спілки з прав людини, учасником дисидентського руху 1970-1980 років, журналістом, директором Харківської правозахисної групи; Ярославом Яцківим – громадським діячем, ученим у галузі астрономії, космічної геодинаміки та космічних досліджень, доктором фізико-математичних наук, академіком НАН України, директором Головної астрономічної обсерваторії НАН України, президентом Української астрономічної асоціації. Захід був приурочений до Дня Героїв Небесної Сотні і розпочався із вшанування пам’яті загиблих під час Революції гідності.

26 лютого – 18 червня 2018 року аспіранти Університету В.В.Маматова та М.В.Тітаренко пройшли наукове стажування за програмою академічної мобільності Еразмус+ в Русенському університеті імені Ангела Канчева (м. Русе, Республіка Болгарія).

28 лютого 2018 року відбулась урочиста церемонія вручення дипломів ОКР «Магістр» випускникам заочної форми навчання Факультету інформаційних технологій та управління і Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту.

02 березня 2018 року з нагоди Дня Інституту філології відбулася низка заходів. Перша їх лінійка передбачала презентацію Центрів компетентностей та презентації вибіркових дисциплін. Відбувався Ярмарок мов і культур, де викладачі та студенти представили майстер-класи: мовні ігри українською, компліменти французькою, польські скоромовки, ворожіння англійською, солом’яна лялька-мотанка, розпис писанок, «Чи знаєш ти Німеччину?», англійський традиційний чай, «Зав’яжи фуляр», декорування піньяти, уроки санскриту, йога, мистецтво міхенді, традиційні індійські танці, індійське сарі, ебру, кендо, орігамі, класична лялька-мотанка. Кафедри представляли свій науковий та методичний доробок, а видавництво «Академперіодика» – власні видання.

12 березня 2018 року на засіданні Вченої ради Університету відбулась урочиста церемонія нагородження професора кафедра східних мов та перекладу Інституту філології Володимира Резаненка національним орденом Японії – Орденом Вранішнього Сонця. Нагороду вручав Надзвичайний та Повноважний посол Японії в Україні Сумі Шігекі. У церемонії взяли участь другий секретар Посольства Японії в Україні Цукамото Кохей та другий секретар Посольства Японії в Україні Хошіно Юічі.

14 – 20 березня 2018 року делегація Університету у складі ректора Віктора Огнев’юка, проректор з наукової роботи Наталії Віннікової, завідувача кафедри східних мов та перекладу Івана Семеніста з офіційним візитом відвідала Китайську Народну Республіку. У Пекіні делегація зустрілася з відомим китайським економістом, віце-президентом Китайської академії соціальних наук, депутатом Всекитайських зборів народних представників – академіком Цай Фанем. Відбулися офіційні переговори з керівництвом Національного інституту соціального розвитку Китайської академії соціальних наук, за результатами яких ректор Університету Віктор Огнев’юк та директор Інституту Чжан Ї підписали договір про міжнародне співробітництво. Договором передбачено створення в Київському університеті імені Бориса Грінченка Центру китаєзнавства (Centre of Chinese Studies). У провінції Цзянсу (м. Сюйчжоу) делегація Університету провела низку переговорів з керівництвом Педагогічного університету Цзянсу, адміністрацією міста Сюйчжоу щодо співпраці у сфері спільних наукових досліджень, академічних обмінів та студентської мобільності. Ректор Університету Віктор Огнев’юк та ректор Педагогічного університету Цзянсу Чжоу Ругуан підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо освітнього та науково-дослідного співробітництва між університетами. Для студентів і викладачів Педагогічного університету Цзянсу ректор Віктор Огнев’юк прочитав лекцію на тему «Кунфу-цзи та Василь Сухомлинський: філософія виховання – тисячолітній діалог Учителів». Також делегація Університету зустрілася з українськими студентами, які навчаються у Педагогічному університеті Цзянсу. Делегація Університету мала змогу відвідати батьківщину видатного філософа та мислителя Конфуція – місто Чуйфу (провінція Шандунь), Інститут Конфуція. Під час зустрічі делегації із керівником адміністрації міста Чуйфу було обговорено можливості співпраці Університету Грінченка і Чуйфуського педагогічного університету.

16 березня 2018 року відбулася щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації», яку організувало Наукове товариство Університету. Після пленарного засідання працювали чотири дискусійні панелі та відбувся Конкурс наукових проектів студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, за результатами якого І місце за проект «Частотно-резонансні характеристики промислових металів в імпульсних магнітних полях» здобула Катерина Нестерцова, магістрант І року навчання спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

19 – 23 березня 2018 року в рамках проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP відбулося навчання викладачів українських університетів – учасників проекту в Університеті Deusto (м. Більбао, Іспанія). Участь у тренінгах взяли Н.В.Морзе – координатор проекту в університеті, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, М.А.Гладун – старший викладач кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін Факультету інформаційних технологій та управління, А.В.Тютюнник – методист центру ІКТ-компетенцій НДЛ інформатизації освіти.

20 – 22 березня 2018 року на базі Української академії друкарства (м. Львів) відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Видавнича справа та редагування». Диплом І ступеня здобула Анастасія Литвин, студентка ІV курсу Інституту журналістики (науковий керівник – Н.М.Вернигора, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри видавничої справи Інституту журналістики).

20 – 23 березня 2018 року в Інституті людини відбувся міжнародний семінар «Арт-практики в екопсихологічному просторі особистості». Семінар проводився в межах реалізації проекту «Visions and Reflections: Our Shared Environment Project», що втілюється проектною командою у складі Техаського Центру Проектів (США), лялькового театру Stone Lion (США), Американських рад з міжнародної освіти (США), громадської організації «Платформа для культурних ініціатив. ІЗОЛЯЦІЯ» (Україна), Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна)) за підтримки Посольства США в Україні за Програмою «Малі гранти на підтримку культурних та освітніх проектів», присвяченої 25-й річниці дипломатичних відносин між Україною та США. Участь у семінарі взяли науково-педагогічні працівники та студенти закладів вищої освіти міст Дніпра, Запоріжжя, Луцька, Сарн, Чернігова, Ніжина, Києва, Херсона, Житомира, соціальні педагоги та практичні психологи закладів середньої освіти із Києва, Обухова, представники громадських об’єднань, актори та співробітники київських театрів. Модераторами семінару виступили Шарі Вілсон, президент Project Central (США), та Хезер Лоенштейн, директор лялькового театру Stone Lion (США).

21 березня 2018 року на Факультеті права та міжнародних відносин відбулась лекція директора/радника з питань стратегічних комунікацій Центру інформації і документації НАТО в Україні Вікторії Ціємініте «What is NATO?».

22 березня 2018 року в Інституті філології до Всесвітнього дня поезії відбулись поетичні змагання «Битва поетів». У конкурсі взяли участь 9 сучасних українських поетів: Микола Антощак, Людмила Дядченко, Юрій Строкань, Сашко Кучеренко, Ана Море, Сергій Савін, Світлана Дідух-Романенко, Світлана Зінченко, Юрій Вітяк. Переможцями стали Юрій Строкань (патріотична поезія) – київський поет, учасник поетичного дуету «Ахілес і Черепаха» і Людмила Дядченко (лірична поезія) – поетеса, віце-президент Асоціації українських письменників, лауреатка міжнародної українсько-німецької премії імені Олеся Гончара, кандидат філологічних наук.

24 березня 2018 року в Інституті журналістики відбувся Всеукраїнський форум «Бренд освітньої установи: від задуму до популярності». У рамках форуму було представлено 8 тренінгів (практичні навички в розробці та підтримці веб-сайтів освітньої установи, оволодіння мистецтвом презентацій, опанування SMM-технології у просуванні бренду освітньої установи, створення відеоконтенту освітньої установи).

27 березня 2018 року в Педагогічному інституті відбулася VII щорічна науково-практична студентська конференція «Сучасна іншомовна освіта очима студентів», організована кафедрою іноземних мов і методик їх навчання.

27 березня 2018 року розпочав роботу табір розвитку лідерських якостей старшокласників Spring Leadership Camp. Більше 20 учнів київських шкіл стали учасниками Spring Leadership Camp – триденного інтенсивного курсу, що поєднує в собі вивчення основ лідерства, розвиток лідерських якостей та вивчення англійської мови.

28 березня 2018 року на Факультеті інформаційних технологій та управління відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці». Співорганізаторами конференції були: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України; Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка; Черкаський державний технологічний університет.

28 березня 2018 року на базі Української інженерно-педагогічної академії відбувся ІІ (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта». Студентка VІ курсу Педагогічного інституту Ганна Москальчук здобула диплом І ступеня за роботу «Академічна культура сучасного університету» (науковий керівник – Л.Л.Хоружа, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту). Диплом ІІ ступеня за роботу «Ед’юнтеймент та хмарні технології у постнеокласичній професійній мистецькій освіті» здобув студент VІ курсу Інституту мистецтв Лимаренко Валерій (науковий керівник О.М.Олексюк, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв).

28 березня 2018 року на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбувся ІІ (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Українська мова, література (з методикою їх викладання)». Диплом ІІІ ступеня за наукову роботу «Реалізація авторської методики у підручнику з української мови для учнів 9 класу з поглибленим вивченням філології» здобула студентка V курсу Інституту філології Ірина Іваненко (науковий керівник – О.В.Караман, кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови).

29 березня 2018 року на базі Одеського національного політехнічного університету відбувся ІІ (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Диплом ІІІ ступеня за роботу «Медіотека у світових та українських реаліях» здобула Анастасія Литвинова, студентка V курсу Інституту журналістики (науковий керівник – О.В.Воскобойнікова-Гузєва, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, завідувач кафедри бібліотекознавства та інформалогії Інституту журналістики).

04 квітня 2018 року студенти Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту надали волонтерську підтримку XII Всеукраїнській урочистій церемонії «Герої спортивного року» в Українському Домі, на якій було оголошено імена найкращих спортсмені та тренерів за підсумками року.

11 – 12 квітня 2018 року в Українській інженерно-педагогічній академії (м. Харків) відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Професійна освіта». Диплом ІІІ ступеня здобула студентка VI курсу Факультету інформаційних технологій та управління Валентина Гацько (наукові керівники: В.В.Прошкін, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін, і М.М.Астаф’єва, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін).

11 квітня 2018 року на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського відбувся ІІ (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта». Диплом ІІ ступеня за роботу «Формування критичного мислення учнів першого класу засобами мультфільмів» здобула студентка IV курсу Педагогічного інституту Ольга Міщенко (наукові керівники – кандидати педагогічних наук Н.О.Семеній та І.Г.Сухопара).

11 квітня 2018 року на базі Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка відбувся ІІ (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Історія і археологія». Диплом ІІ ступеня за роботу «Вплив політики Рейхскомісаріату «Україна» та військового командування на повсякденність селянства Полтавщини та Чернігівщини у 1942–1943 роках» здобула студентка VІ курсу Історико-філософського факультету Інна Хорошко (науковий керівник – М.М.Будзар, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України Історико-філософського факультету).

12 – 13 квітня 2018 року відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття». На пленарному засіданні конференції «Мистецька освіта і художня культура України в процесі інтеграції до європейського освітнього простору» з доповідями виступили: Іонас Кевішас, професор кафедри музики Вільнюського едукологічного університету, доктор педагогічних наук, Литовська Республіка; Александра Земан, ад’юнкт-професор з досліджень та навчально-методичного забезпечення кафедри диригування та вокальної музики Факультету мистецтв Сілезького університету в Катовіцах, доктор філософії з музичного мистецтва, Республіка Польща; Малгожата Каньовська, доцент факультету образотворчого мистецтва та музики, Сілезького університету в Катовіцах, доктор габілітований, Республіка Польща; Тетяна Комендант, проректор з наукової та творчої роботи Академії музики, театру та образотворчих мистецтв, доктор соціологічних наук, доцент, Республіка Молдова; Андрій Друце, викладач кафедри народних інструментів, докторант Академії музики, театру та образотворчих мистецтв, магістр музичного мистецтва, Республіка Молдова; Оксана Комаровська, завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, Україна; Алла Растригіна, завідувач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання Мистецького факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор педагогічних наук, професор, Україна. Після секційних засідань відбулася презентація наукових і навчальних видань професорсько-викладацького складу Інституту мистецтв: колективної монографії «Professional Artistic Education and Culture within Modern Global Transformations» (за редакцією доктора педагогічних, професора Ольги Олексюк) та твору для фортепіано «Астероїди», який презентував доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва, композитор Віталій Вишинський.

13 квітня 2018 року на базі Університету відбувся Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузі знань «Журналістика». У конкурсі взяло участь 47 студентських наукових робіт із 25 вищих навчальних закладів України. Студенти Університету Грінченка здобули дипломи ІІ (Катерина Сидорук, наукова робота «Симбіоз фантастичного та реального світів у сучасному інформаційному суспільстві») та ІІІ (Анастасія Щерба, наукова робота «Стратегії кризового реагування у сфері бізнесу (на прикладі закладів сфери послуг громадського харчування)») ступенів.

17 квітня 2018 року на базі Київського національного лінгвістичного університету відбувся ІІ (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Романо-германських мов та літератур (з методикою їх викладання)». Диплом ІІ ступеня за роботу «Структура і прагматика виступів англомовної творчої еліти на церемонії вручення премії «Оскар» здобув студент ІV курсу Інституту філології Михайло Рекша (науковий керівник – Л.П.Калитюк, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології).

17-19 квітня 2018 року на базі Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Музичне мистецтво». Диплом ІІ ступеня у номінації народні інструменти (клавішні: баян, акордеон) здобув Георгій Багдасар, студент V курсу Інституту мистецтв (керівник – Є.І.Черказова, народна артистка України, професор кафедри інструментально-виконавської майстерності).

18 квітня 2018 року в Університеті відбувся «Ярмарок вакансій», що мав на меті адресне сприяння працевлаштуванню випускників педагогічних спеціальностей та забезпечення Нової української школи вчителями нової генерації. Захід пройшов за участю голови постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Ганни Старостенко, директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Олени Фіданян та ректора Університету Віктора Огнев’юка. У заході взяли участь директори шкіл та завідувачі дошкільних установ м. Києва. Випускники спеціальностей «Початкова освіта» та «Дошкільна освіта» провели майстер-класи, на яких презентували потенційним роботодавцям свої уміння щодо використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі, знання інноваційних методик навчання і виховання дітей. Директори шкіл та дошкільних установ представляли свої заклади освіти та розкривали випускникам переваги роботи в них. У заході взяли участь 141 представники роботодавців та понад 200 студентів Педагогічного інституту, Інституту людини, Інституту мистецтв та Університетського коледжу.

18 – 20 квітня 2018 року на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського відбувся II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Диплом ІІ ступеня здобула Анастасія Чередниченко, студентка ІІ курсу Інституту журналістики (науковий керівник – Н.П.Русаченко, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Інституту філології).

19 квітня 2018 року на базі Херсонського державного університету відбувся ІІ (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Загальна та соціальна психологія». Диплом ІІ ступеня за роботу «Феномен патріотизму в уявленнях українців» здобула студентка V курсу Інституту людини Анастасія Черкасова (науковий керівник – Т.В.Циганчук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практичної психології).

19 квітня 2018 року в Колонній залі КМДА у рамках проведення ювілейної 30-ї міжнародної конференції Європейської ради національних асоціацій незалежних шкіл (ECNAIS) та Генеральної Асамблеї Європейської Ради національних асоціацій незалежних шкіл відбувся вітальний виступ зведеного хору Інституту мистецтв під керівництвом кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри академічного та естрадного вокалу Олени Заверухи.

19 – 20 квітня2018 року на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта». Диплом ІІ ступеня здобула Альона Литвин, студентка ІІI курсу Педагогічного інституту (науковий керівник – І.Г.Сухопара, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри початкової освіти).

19 – 21 квітня 2018 року в Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» відбулася міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2018», у якій взяв участь Університет. На виставці було представлено більше 70 освітніх закладів з різних країн світу.

20 квітня 2018 року на базі Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся ІІ (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Соціолінгвістика». Диплом ІІ ступеня за роботу «Корпусне дослідження соціолінгвістичного матеріалу: недоліки та переваги» здобула студентка ІV курсу Інституту філології Анастасія Філіппова (науковий керівник – В.А.Ригованова, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу).

20 квітня 2018 року на базі Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» відбувся ІІ (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Педагогічна та вікова психологія». Диплом ІІ ступеня за роботу «Особливості емоційного ставлення юнаків та дівчат до сепарації від батьків» здобула Владислава Курінна, студентка ІІ курсу Інституту людини (науковий керівник – І.А.Власенко, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри практичної психології).

20 – 21 квітня 2018 року за підтримки Британської Ради в Україні відбулася ХІІІ Щорічна національна конференція IATEFL Ukraine для вчителів англійської мови з усієї України. У відкритті заходу взяли участь ректор Університету Віктор Огнев’юк; заступник Посла Великої Британії в Україні Хелен Фейзі; директор Британської Ради в Україні Саймон Вільямс; директор Департаменту загальної та середньої освіти МОН України Юрій Кононенко.

20 квітня 2018 року з нагоди Дня довкілля студенти та співробітники Університету долучились до створення комфортного екологічного та естетичного середовища й дизайну зелених зон території Університету. Учасники акції висаджували квіти, декоративні кущі та дерева.

21 квітня 2018 року грінченківці стали учасниками акції «Зробимо Україну чистою». Студенти та співробітники прибирали міський парк «Наталка», що знаходиться в Оболонському районі м. Києва.

21 квітня 2018 року на базі Бердянського державного педагогічного університету відбувся ІІ (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Дошкільна освіта». Диплом ІІІ ступеня за роботу «Особливості організації дозвілля дітей в дитячих розважальних центрах» здобула Тетяна Сінозацька, студентка ІV курсу Педагогічного інституту (науковий керівник – В.М.Вертугіна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти).

21 квітня 2018 року на Факультеті інформаційних технологій та управління відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування – 2018, який є 1/8 фіналу Міжнародної командної студентської олімпіади з програмування (ICPC –International Collegiate Programming Contest) під егідою Асоціації обчислювальної техніки (ACM – Association for Computing Machinery). Для участі у змаганнях зареєструвалося понад 400 українських команд.

23 квітня 2018 року відповідно до Стратегії (програми) розвитку університету на 2018-2022 роки відбулася відкрита зустріч «Стартап без кордонів» з event-менеджером в YEP Анною Панасюк та спікером Олександром Михайленко, CEO та засновником Careerly.

23 квітня 2018 року з офіційним візитом в Університеті перебувала делегація науковців Національного інституту соціального розвитку Китайської академії соціальних наук на чолі з директором Чженом Ї. Китайські науковці прочитали лекції про соціальні аспекти та особливості розвитку суспільства Китаю, були проведені офіційні зустрічі та переговори між представниками закладів про активізацію дослідницької співпраці та академічних обмінів.

24 квітня 2018 року студентка Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Влада Харькова (група ФВм-1-17-1.4д) стала бронзовою призеркою Чемпіонату України з фехтування серед жінок в особистому заліку, а також чемпіонкою України з фехтування 2018 року в командному заліку.

24 квітня 2018 року на базі ДВНЗ «Ужгородський національний університет» відбувся ІІ (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Соціальна робота». Диплом ІІІ ступеня за роботу «Соціальна профілактика насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми» здобули студентки ІV курсу Інституту людини Дар’я Пугачук та Людмила Тимошенко (науковий керівник – Т.П.Спіріна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи).

25 квітня 2018 року у Львівському національному університет імені Івана Франка відбувся ІІ (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Математика та статистика. Прикладна математика (механіка)». Диплом І ступеня за роботу «Групова класифікація рівнянь типу нелінійної теплопровідності» здобула Олександра Локазюк, студентка VІ курсу Факультету інформаційних технологій та управління (науковий керівник – В.Г.Самойленко, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій та управління).

25 квітня 2018 року відбувся черговий «Ярмарок вакансій», який було проведено для сприяння працевлаштуванню студентів Університету. Студенти зустрілися з представниками установ, компаній та організацій: Київський міський центр зайнятості; типографія «Новий Друк»; ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна»; компанія «GarnetInternationalMediaGroup»; ТОВ «Діскордія-Київ»; компанія «MindySupport»; компанія «Ватсонс Україна»; компанія «Lifecell»; інтернет-видання «Апостроф»; суспільно-політичне інтернет-видання «Реаліст»; Міжнародний Центр перспективних досліджень; Громадська організація «Ліга інтернів»; Національне агентство України з питань державної служби, (Генеральний департамент з питань управління персоналом на державній службі); ПрАТ «Золоті ворота»; адвокатське бюро «Дмитро Бойчук»; Київське вище професійне училище будівництва і дизайну; Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю; Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва; ПРЦК «Поділ». На Ярмарку зареєструвались 199 студентів і 140 із них повідомили організаторам про попередні домовленості з потенційними роботодавцями щодо працевлаштування та проходження програм стажування.

26 – 27 квітня 2018 року на базі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка відбувся ІІ (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Освітні, педагогічні науки». Диплом І ступеня за роботу «Буктрейлер як засіб педагогічного просвітництва батьків» здобула Катерина Ткаченко, студентка V курсу Педагогічного інституту (науковий керівник – І.М.Новик, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та психології).

26 квітня – 7 травня 2018 року відповідно до Програми Еразмус+ (КА107 – академічна мобільність) проректор з наукової роботи Наталія Віннікова, провідний науковий співробітник НДЛ освітології Світлана Сисоєва та доцент кафедри англійської філології та перекладу Наталя Мосьпан пройшли наукове стажування в Університеті Тампере (Фінляндія).

27 квітня 2018 року в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся ІІ (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Диплом ІI ступеня за роботу «Інформаційний супровід європейського вектору зовнішньої політики ФРН» здобула Олександра Гондюл, студентка V курсу Факультету права та міжнародних відносин (науковий керівник – М.Алієв, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права).

04 травня 2018 року співробітники та студенти Університету вшанували пам’ять Бориса Дмитровича Грінченка, поклавши квіти до пам’ятника Борису Дмитровичу та до родинного поховання Грінченків на Байковому кладовищі.

08 травня 2018 року напередодні Дня пам’яті та примирення в Університетському коледжі відбулася тематична лекція «Деміфізація Другої Світової війни» – перша в циклі освітньо-просвітницьких лекцій, що ініційовані першим українським інформаційним «5 каналом». Модератор зустрічі – політичний журналіст, телеведучий «5 каналу», координатор робочої групи з розробки нового однострою та знаків розрізнення Збройних сил України при Міністерстві оборони України Віталій Гайдукевич.

09 – 12 травня 2018 року студентка ІІІ курсу Університетського коледжу Аліна Лисенко виборола дві золоті медалі у розділах лоу-кік та таїландський бокс на Кубку Світу з бойових мистецтв ІСО 2018, який відбувався на острові Родос (Греція).

10 травня 2018 року в Колонній залі Київської міської державної адміністрації відбувся благодійний бал Київського університету імені Бориса Грінченка за участі Національної академії внутрішніх справ. Танцмейстер балу – народний артист України, член Національної спілки хореографів України, володар титулів «Людина третього тисячоліття», «Золотий фонд нації», кавалер ордена «Святого Станіслава», золотий призер численних міжнародних конкурсів, професор Університету Грінченка Григорій Чапкіс. Протягом заходу діяла благодійна виставка творів декоративно-прикладного мистецтва студентів Університету, а також відбувся благодійний аукціон. Зібрані Благодійним фондом сприяння розвитку освіти імені Бориса Грінченка 112 800 грн будуть спрямовані на створення Ресурсного центру соціально-психологічного супроводу студентів з інвалідністю.

12 травня 2018 року відбувся ІІІ Міжнародний HR Форум, організаторами якого стали громадська організація «Київська ініціативна група Альпбаха» та Інститут журналістики Університету Грінченка. Генеральним партнером Форуму виступила компанія Henniger Winkelmann Consulting, офіційним партнером – Konica Minolta Ukraine. У рамках форуму пройшло три воркшопи, які стосувалися секретів складання вдалих CV, мотиваційних листів, успішного проходження співбесід, секретів проходження відбору на роботу до компанії мрії.

13 – 14 травня 2018 року співробітники НМЦ соціально-гуманітарної взаємодії та організації дозвілля студентів, викладачі та студенти Інституту філології, Інституту мистецтв долучилися до урочистих святкових заходів з нагоди відзначення Дня Матері. За підтримки Всесвітнього Союзу Українок на сцені Літньої естради Центрального парку культури та відпочинку «Міський сад» вони представили концертну програму «Батько і мати – два рідні є крила». Студенти та викладачі Університету вшанували матерів, сини чиїх загинули на Майдані Гідності та у зоні АТО. Разом із грінченківцями у концерті брала участь Народна артистка України, Герой України – Ніна Матвієнко.

14 – 18 травня 2018 року доцент кафедри германської філології, кандидат філологічних наук А.В.Гайдаш прочитала курс лекцій у Русенському університеті імені Ангела Канчева (Болгарія) з дисципліни «The Essentials of Editing» за програмою академічної мобільності Erasmus+ staff mobility for teaching. А.В.Гайдвш взяла активну участь у заході «Fifth Erasmus Week» («Інтернаціоналізація вищої освіти – можливості та виклики»).

15 травня 2018 року професор Філософського факультету Інституту східноєвропейських досліджень Карлового університету (м. Прага, Чехія), доктор Марек Пжегода (Marek Příhoda) прочитав гостьову лекцію «Українське питання та чеське суспільство ХІХ століття» для студентів, магістрів та аспірантів Історико-філософського факультету та Факультету права і міжнародних відносин доктор.

15 травня 2018 року на Факультеті здоров’я, фізичного виховання і спорту відбулась «Міжнародна науково-практична конференція: перспективи та кращі практики». До участі в конференції долучилися провідні фахівці з 8 країн світу (Україна, Білорусь, США, Франція, Німеччина, Угорщина, Канада, Нідерланди). Учасників конференції привітали: ректор Університету Віктор Огнев’юк та голова благодійного фонду «Місто мрій», меценат Володимир Борисенко. На пленарному засіданні виступили: Ольга Борисова, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, Україна; Наталія Сіра, доцент кафедри розвитку людини та сімейних наук Університету Східної Кароліни, доктор філософії, доктор медицини, США; Крістофель ван Хіз, головний тренер Міжнародного вітрильного центру Медемблік Федерації водних видів спорту Королівства Нідерланди, Королівство Нідерланди; Агота Ленарт, завідувач кафедри психології та психології спорту Інституту економічних та соціальних наук Університету фізичного виховання, доктор філософії, доцент, Угорщина; Тетяна Полякова, професор кафедри фізичної реабілітації Факультету оздоровчої фізичної культури та туризму Білоруського державного університету фізичної культури, доктор педагогічних наук, професор, Республіка Білорусь; Маргарита Панкова, завідувач кафедри фізичної реабілітації Факультету оздоровчої фізичної культури та туризму Білоруського державного університету фізичної культури, кандидат педагогічних наук, доцент, Республіка Білорусь; Валентин Савченко, провідний науковий співробітник кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор медичних наук, професор, Україна.

16 – 17 травня 2018 року науковці Університету – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки, керівник проекту Вишеградського фонду Л.Л.Хоружа; кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії педагогіки О.В.Мельниченко; доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін В.В.Прошкін – взяли участь у воркшопі, який пройшов у Сілезькому Університеті в Катовіце (м. Чешин, Польща) за фінансової підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду та Міністерства закордонних справ Нідерландів.

17 травня, 05 червня 2018 року творчий колектив Інституту мистецтв здійснив постановку опери С.С.Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» (до 155-річчя прем’єри) на сцені Університету та Центрального будинку офіцерів Збройних сил України. Мистецький проект став результатом спільної діяльності всіх кафедр Інституту мистецтв та продемонстрував високий рівень виконавської майстерності.

17 травня 2018 року в рамках Фестивалю науки відбулася Наукова цукерня Інституту людини. У заході взяло участь понад 600 осіб: викладачі та студенти Університету, знані науковці у галузях спеціальної та соціальної педагогіки, психології, фахівці-практики, батьки дітей з особливостями психофізичного розвитку територіальної громади м. Києва. Наукова цукерня запропонувала всім відвідувачам 20 тематичних «столиків», за якими одночасно обговорювалися найцікавіші теми із соціальної роботи, психології, корекційної та інклюзивної освіти.

17 травня 2018 року в Інституті філології відбулася зустріч із представниками Індійського культурного центру при Посольстві Індії в Україні. Керівник санскритського театру «Раматі», викладач гінді та санскриту Олександра Лохман презентувала культуру Індії в ракурсі словесності, провела міні-урок санскритської мови для студентів і викладачів. Керівник театру традиційного індійського танцю «Накшатра» Вікторія Бурєнкова познайомила з жестовою мовою, якою послуговуються в традиційному індійському танці.

17 травня 2018 року в Інституті філології в рамках Фестивалю науки відбулася зустріч з представниками Посольства Японії в Україні на чолі із головою відділу культури та інформації паном Хошіно Юїчі, який прочитав лекцію про Японію. Співробітники Посольства Японії провели презентації програм академічної мобільності, детально розповіли про умови участі у стипендіальних програмах Посольства.

18 травня 2018 року студенти Факультету права та міжнародних відносин як волонтери взяли участь в етнопоказі за участі жінок-учасниць бойових дій на Сході України, волонтерок та військових журналісток. Захід відбувся у «Мистецькому арсеналі» у рамках дипломатичного прийняття «Українські амазонки». Його організатором виступило Міністерство інформаційної політики України спільно з громадською організацією «Всесвітній день вишиванки».

18 – 19 травня 2018 року напередодні відзначення Дня Європи на Факультеті права та міжнародних відносин Радою Студентського самоврядування, за сприяння кафедри міжнародних відносин та міжнародного права, проведена Всеукраїнська Модель ООН – найвідоміша у світі освітня рольова гра, в ході якої імітуються засідання різних органів системи ООН. Цьогоріч моделювалась робота Ради безпеки та Ради з прав людини. Робочими мовами конференції обрано – українську та англійську. Учасниками Моделі ООН – 2018 стали студенти провідних вишів Одеси, Дніпра та Києва (Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київський національний лінгвістичний Університет, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Національний авіаційний університет, Київський національний торговельно-економічний університет). На конференції виступили: український дипломат, Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині, в ПАР, в Мозамбіку, в Намібії, в Замбії, в Зімбабве, член делегації України на черговій сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, Перший секретар Постійного Представництва України при ООН Ігор Турянський; професор кафедри міжнародних відносин та міжнародного права, видатний український дипломат, глава Місії ОБСЄ в Грузії з врегулювання конфлікту в Південній Осетії, радник Посольства України у Південно-Африканській Республіці, Генеральний консул України в Единбурзі, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Норвегія – Олександр Цвєтков; доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Ігор Жалоба. Радник Міністра інформаційної політики України з питань міжнародної комунікації Марина Соботюк презентувала художньо-документальну стрічку «Дякую», мета якої – популяризація України у світі в межах Року Японії в Україні.

21 травня 2018 року в Інституті мистецтв, з ініціативи ректора Університету Віктора Огнев’юка, відбувся майстер-клас народної артистки України, солістки Національної опери України, Віденської державної опери, королівського театру Ковент-Гарден (Велика Британія), «Людини року – 99» у номінації «Культура та мистецтво», Лауреата Всеукраїнської премії «Жінка третього тисячоліття» у номінації «Знакова постать» Вікторії Лук’янець.

21 травня 2018 року в Інституті філології відбулася лекція доктора філологічних наук, професора, директора Інституту української мови Національної академії наук України П.Ю.Гриценка.

21 травня – 4 липня 2018 року в рамках програми академічної мобільності студентка Інституту журналістики Анна Щерба та заступник завідувача НМЦ соціально-гуманітарної взаємодії та дозвілля студентів Марія Черпак взяли участь у Міжнародній академії з лідерства-служіння в Казахстані.

22 травня 2018 року з нагоди святкування Дня Європи в Україні гостьову лекцію «Майбутнє Європи» для студентів Інституту філології прочитав Надзвичайний та Повноважний Посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа.

22 травня 2018 року НДЛ освітології провела традиційну щорічну наукову конференцію «Освітологія – 2018» на тему «Якість освіти України: сучасні виклики та пріоритети розвитку».

23 травня 2018 року в Інституті філології відбулася гостьова лекція професора Лідії Перес де Алонсо, представника Департаменту з питань культури Посольства Аргентини в Україні, фахівця з сучасної аргентинської літератури. Для студентів іспанського відділення вона провела семінар з багатоаспектних питань мультикультуризму Аргентини сьогодення, тенденцій розвитку аргентинської літератури, а також ознайомилася зі студентськими проектами художнього перекладу з іспанської мови.

23 травня 2018 року в Інституті журналістики відбувся Міжнародний фестиваль реклами «ScotchFest». У рамках конкурсної програми учасники змагалися за 24 призових місця та Гран-прі. Грошовий еквівалент призового фонду становив 100 000 гривень. Фестиваль підтримали 23 спонсори та партнери.

23 травня 2018 року відбувся профорієнтаційний захід, організований Київським міським центром зайнятості спільно з Міжнародним дитячим центром «Артек».

23 травня 2018 року відбулася VІII щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Київ і кияни у мультикультурному просторі України: підсумки і перспективи історико-урбаністичних досліджень».

24 травня 2018 року перед студентами Факультету міжнародних відносин і права та Інституту філології виступив аташе з питань співробітництва у галузі французької мови Посольства Франції в Україні Фабріс Пето. Він розкрив історію співробітництва України та Франції в галузі освіти, висловив свою думку щодо реформування освітнього процесу в Україні, акцентував увагу на онлайн-ресурсах, які можуть використовувати студенти в навчальній діяльності та плануванні свого академічного майбутнього.

25 травня 2018 року закінчився конкурсний відбір на навчання у Вільнюському університеті (Литва) на весняний семестр 2018-2019 н. р. у рамках договору про співпрацю. Конкурсна комісія рекомендувала у межах двох наданих місць Я.Хром’як, студентку першого (бакалаврського) рівня (ІІ курс), спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», Інститут журналістики, та О.Федорову, студентку першого (бакалаврського) рівня (ІІ курс), спеціальність «Філософія», Історико-філософський факультет.

29 травня 2018 року Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету провело виїзне засідання «Стежками козацької слави Чернігова». Відбулася зустріч з викладачами кафедри соціальної роботи Факультету соціальної роботи Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету. Учасники заходу відвідали Собор Різдва Богородиці XVIII століття, Антонієві печери, Троїцько-Іллінський монастир та історичну будівлю земської управи, в якій свого часу працював Борис Грінченко.

30 травня 2018 року відбулася гостьова лекція «Індія та світ» Надзвичайного та Повноважного посла Індії в Україні Маножа Кумара Бхарті для студентів та викладачів Університету. Ректор Університету Віктор Огнев’юк та Надзвичайний та Повноважний Посол Індії в Україні Манож Кумар Бхарті обговорили можливості майбутньої співпраці.

30 травня 2018 року у рамках підписаного Меморандуму про взаєморозуміння між Громадською організацією «Платформа інноваційного партнерства» та Університетом Грінченка, за підтримки Посольства Держави Ізраїль в Україні, відбулась відкрита зустріч «How to make Startup – don’t be perfect & fail fast!». Ректор Університету Віктор Огнев’юк зазначив, що вже з 1 вересня 2018 року всі бажаючі грінченківці, які відчувають у собі потенціал, зможуть почати реалізовувати свої власні стартапи в інноваційному центрі «YEP» Університету. На заході виступили дипломатичний Кадет Ізраїлю Аріель Сейдман; сертифікований адвокат (Тель-Авів) Сапір Ефрон; засновник найбільшої інноваційної конференції TAU, управляюча стартап-центром у Тель-Авівському університеті Олена Донець; проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Університету Грінченка Наталія Морзе. Засновник «YEP Incubators» в Україні Андрій Заікін поділився власним досвідом створення стартапів та запросив студентів до навчання у Літній школі стартапів.

30 травня – 01 червня 2018 року в підрозділах Університету пройшли спільні навчання – Комплексні об’єктові тренування на протипожежну тематику із залученням особового складу та пожежної техніки районних управлінь Державної служби надзвичайних ситуацій м. Києва. Була проведена евакуація всіх співробітників і студентів з навчальних корпусів по пр. Гагаріна,16 та бульв. І.Шамо,18/2, в гуртожитку №1 по вул. Старосільській, 2, а також співробітників з приміщення Ректорату по вул. Бульварно-Кудрявській, 18/2.

31 травня 2018 року відбувся останній тур Вищої ліги ФАСК між командами Університету Грінченка та збірною НУФВСУ-МАУП. Команда Університету (тренер – Сергій Швець, старший викладач кафедри спорту та фітнесу) перемогла з рахунком 3:0. 16 перемог у 18 матчах, 2 «нічиї» та 50 набраних очок вивели університетську команду у Вищу лігу ФАСК.

31 травня 2018 року в Інституті людини відбулася зустріч наукових партнерів кафедри практичної психології, викладачів з Regent University (США). Доктор психології, доцент, ко-директор Інституту дослідження сексуальної ідентичності Ольга Запорожець прочитала студентам Інституту людини лекцію «Допомога при адиктивній поведінці в контексті сімейної системи». По завершенню лекції відбувся круглий стіл «Стандарти освіти і практика у сфері охорони ментального здоров`я», в ході якого своїм досвідом з українськими колегами поділилась завідувачка кафедри консультування, доктор психології, доцент, директор клінічних програм консультування Regent University Джеклін Сміт.

03 червня 2018 року Університет вже вп’яте долучився до благодійного «Пробігу під каштанами» у якості волонтерського партнера. Більше 70 студентів-грінченківців різних спеціальностей працювали на реєстрації, в медіа-зоні, зонах партнерів, старті та фініші, підтримували учасників пробігу впродовж усього маршруту, організовували активності з дітьми, а також допомагали нагороджувати переможців на сцені.

03 – 10 червня 2018 року в рамках проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP відбулися майстер-класи та воркшопи для представників українських університетів (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Київський університет імені Бориса Грінченка, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка). Співробітники Кіпрського університету м. Нікосія підготували змістовні та інформативні матеріали та практичні вправи. Учасники випробували методики використання у початковій школі маніпуляторів для організації дослідження рівня УФ-фільтрів окулярів, вимірювання динаміки температури під час хімічних реакцій, зміни поведінки середовища (на прикладі системи лід – вода) при дії сторонніх речовин тощо, вивчили досвід кіпрських колег з використання платформи Phet. Colorado та середовища Graasp для впровадження цифрових технологій у математичній освіті, у навчанні наук у початковій школі, навчилися використовувати платформу електронної освіти Blackboard для управління онлайн-курсом. Модерував усі активності професор Маріос Папаевріпіду, асистувала йому співробітник університету, здобувачка наукового ступеня Марія Іраклеус.

11 – 12 червня 2018 року відповідно до плану реалізації завдань за міжнародним проектом «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP відбувся семінар щодо виконання робочого пакету WP1 «Створення БАЧЕННЯ шляхом глибокого аналізу та вивчення педагогічної вищої освіти ЄС та України», лідером якого є Університет. У семінарі взяли участь представники команд українських університетів: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Київський університет імені Бориса Грінченка, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, фахівці з якості освіти ТОВ «Кволіті Юкрейн», співкоординатор проекту від Університету Дуесто (Іспанія) Ольга Дзябенко, та менеджер з аналітичних питань Національного Еразмус+ офісу в Україні Жанна Таланова. Учасники семінару прозвітувались про виконану ними роботу відповідно до плану проекту і обговорили чергові завдання й шляхи їх реалізації та ознайомилися із організацією освітнього простору в Університеті Грінченка, із досвідом впровадження цифрових технологій, використанням та можливостями системи електронного навчання Університету, розробленими та запровадженими корпоративними стандартами цифрової (ІК) компетентності студентів та викладачів. Для учасників семінару були організовані екскурсії до навчально-виробничої майстерні тележурналістики, де студенти навчаються виготовляти відеоконтент в умовах реального телебачення; лабораторії вбудованих систем, де студенти навчаються розв’язувати комплексні задачі у галузі вбудованих систем, робототехніки, інтернету речей, комп’ютерної графіки, 3D-моделювання і друку; навчального центру SMART; центрів компетентностей Факультету інформаційних технологій та управління, бібліотеки та басейну Університету Грінченка.

13 червня 2018 року відбулося підписання чотиристороннього Меморандуму про співпрацю між Київським університетом імені Бориса Грінченка, Радою адвокатів м. Києва, Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури м. Києва і Центром стажування та підвищення кваліфікації адвокатів. У робочій зустрічі взяли участь: Віктор Огнев’юк, ректор Університету; Інна Рафальська, голова Ради адвокатів м. Києва; Ігор Покотило, голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатурі м. Києва; Ростислав Кравець, директор Центру стажування та підвищення кваліфікації адвокатів.

18 – 20 червня 2018 р. відбулася традиційна Школа для студентських координаторів. Співробітники Центру програм з лідерства служіння опрацювали зі студентами теми лідерського впливу, командоутворення, ораторського мистецтва, обговорили особливості корпоративної культури, способи мотивації та організації інших. Заняття проходили у формі тренінг-сесій з інтерактивними вправами та обговореннями.

21 червня 2018 р. відбувся Міжнародний симпозіум «Італійсько-українські контрастивні студії: мовознавство, літературознавство, переклад» за сприяння Італійського інституту культури в Україні. Участь у симпозіумі взяли провідні україністи Італії, українські дослідники італійської мови та літератури, перекладачі.

12 липня 2018 р . розпочато прийом документів від вступників на навчання за освітніми програмами бакалавра та магістра.

26 липня 2018 р. приймальна комісія Університету Грінченка завершила прийом документів від вступників, що виявили бажання навчатись за бакалаврськими та магістерськими програмами. Всього до Університету подано понад 18 000 заяв, з яких понад 14 000 – на перший курс бакалаврських програм, майже 1000 заяв для навчання в Університетському коледжі та понад 1 700 – у магістратуру. Найпопулярнішими є спеціальності/освітні програми гуманітарного спрямування: філологія (англійська) – майже 2 400 заяв на дві освітні програми, журналістика – 1 900 заяв на три освітні програми, право та міжнародне право – понад 1300 заяв, історія, психологія – понад 700 заяв тощо. Не залишились поза увагою вступників і такі важливі освітні програми, як дошкільна освіта та початкова освіта, логопедія, фізична терапія, кібербезпека та економіка міста.

30 липня 2018 року за результатами Вебометричного рейтингу Університет посів 5 864 місце серед університетів світу, 1 619 місце в континентальному рейтингу, 491 місце серед університетів Центрально-східної Європи та піднявся на 44 позиції і посів 48 місце серед 194 закладів вищої освіти України, що потрапили до світового рейтингу. Аналіз показників Вебометричного рейтингу університетів світу свідчить, що на підвищення позиції університету вплинуло внесення змін у налаштування профілів Google Scholar співробітників, структурних підрозділів та журналів відповідно до оновлених вимог методології підрахунку рейтингу Transparent ranking: Top Universities by Google Scholar Citations, який є джерелом даних для показника Openness, що забезпечило включення Університету в даний рейтинг та збільшення показника на 6 264 пункти.

липень 2018 року – опубліковано Консолідований рейтинг вишів України 2018 року, джерелами даних для якого стали найавторитетніші рейтинги закладів вищої освіти – «Топ-200 Україна», «Рейтинг університетів за показниками Scopus» та «Бал ЗНО на контракт». За даними Консолідованого рейтингу, Київський університет імені Бориса Грінченка у 2018 році посів 57-58 позицію серед 237 закладів вищої освіти України, що на 15 позицій вище 2017 року. За даними Консолідованого рейтингу вишів України з-поміж 61 найкращого ЗВО м. Києва Університет Грінченка посів 15 місце, а серед найкращих педагогічних закладів вищої освіти України піднявся на три позиції та посів ІІІ місце.

06 – 26 серпня 2018 року студенти кафедри східних мов і перекладу Інституту філології Д.Дерев’яженко (4 курс), О.Мойса (2 курс), А.Борисюк (4 курс) взяли участь у літній школі при Осакському університеті економіки та права (м. Осака, Японія). Студенти вдосконалювали свій рівень володіння японською мовою і брали участь у презентації України для японських студентів, майстер-класах з каліграфії, оригамі та інших традиційних мистецтв Японії.

13 серпня 2018 року у навчальному корпусі №1 за результатами реалізації проекту «Капітальний ремонт системи гарячого водопостачання та системи підігріву повітря (технологічне кондиціонування) з використанням альтернативних та відновлюваних джерел енергії» було встановлено три теплові насоси Octopus/S 120 виробництва шведської компанії Octopus Energi AB, що дозволило отримати автономні джерела теплової енергії для підігріву басейну та гарячого водопостачання, що дозволяє безперебійно використовувати спортивний комплекс (басейн, тренажерні, спортивні зали) незалежно від стану теплових мереж міста – ремонт, аварії, тощо; зменшення навантаження на теплові мережі міста, що призведе до зменшення викидів в атмосферу СО2 майже на 400 тонн у рік. За рахунок ефективності встановлених теплових насосів Octopus (СОР – коефіцієнт перетворення електричної у теплову енергію 3,52) економічний ефект становитиме більше 400 000 грн. у рік, по відношенню до комунальних теплових мереж, як наслідок – період окупності інвестиції менше ніж 4,5 років. Для збільшення економічного ефекту встановлена електрогенеруюча станція потужністю 10600 Вт і в результаті цього – період окупності інвестицій зменшився до 2,5 років.

22 серпня 2018 року Приймальна комісія Університету завершила свою роботу. Усього до Університету вступило 3 105 осіб. Розподіл вступників за освітніми програмами: молодший спеціаліст – 374 особи; бакалавр – 1 868 осіб, з яких на І курс – 1 481; магістр – 842 особи.

23 серпня 2018 року з нагоди Дня Державного Прапора України в всіх навчальних корпусах Університету пройшли церемонії підняття Державного Прапора.

29 серпня 2018 року укладено договір про співробітництво з Харківським національним університетом імені В.Н.Каразіна.

30 серпня 2018 року відбулася традиційна конференція науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників. Ректор Віктор Огнев’юк, виступив з доповіддю «Нова освітня стратегія Університету: перший досвід, актуальні питання та завдання на новий навчальний рік», відзначивши, що «три тисячі вступників проголосували за Нову освітню стратегію, обравши Університет Грінченка». Проректор з науково-методичної та навчальної роботи Олексій Жильцов, представив доповідь «Про результати вступу 2018 року». У новий навчальний рік Університет входить з оптимістичними показниками: кількість вступників за різними формами навчання збільшено (3 105 осіб). Продемонстровано і якісні зміни: цьогорічний середній бал склав 165 балів. Обговорення теми конференції продовжилося на засіданнях кафедр/циклових комісій/НДЛ.

серпень 2018 року – археологічна експедиція НДЛ археології Історико-філософського факультету працювала в поселенні давніх хліборобів між селами Трипілля та Щербанівка і виявила матеріальне підтвердження «того самого Трипілля», яке дало назву відомій археологічній культурі. Комплексне вивчення поселення дало важливі відомості для успішного виконання наукової теми, над якою вже третій рік працює НДЛ археології.

31 серпня – 1 вересня 2018 року відбулися офіційні урочисті заходи – посвяти у студенти-грінченківці 3 105 першокурсників.

10, 11, 14 вересня 2018 року в Університеті у рамках проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» MoPED – №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP відбувся навчальний семінар «Колаборація при створенні дослідницьких просторів для знань у екосистемі Go-Lab», в якому взяли участь учителі Новопечерської школи, НВК №141 «ОРТ», ЗНЗ «Міжнародна школа Глобус», «Liko-school» та викладачі дисциплін, дотичних до STEM.

17 вересня 2018 року відбувся офіційний прийом делегації Китайської академії соціальних наук на чолі із віце-президентом Академії, депутатом Всекитайських зборів народних представників, професором Лі Пейліном. За підтримки Посольства Китайської Народної Республіки в Україні пройшла церемонія відкриття Центру китаєзнавчих досліджень та Класу Конфуція в Університеті Грінченка. В урочистостях взяли участь: ректор Університету Грінченка Віктор Огнев’юк; заступник Міністра освіти і науки України Роман Греба; Надзвичайний та Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні Ду Вей; президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень. Підписано угоду про співпрацю між Китайською академією соціальних наук та Київським університетом імені Бориса Грінченка.

17 вересня 2018 року в Університеті пройшла Міжнародна наукова конференція «Трансформаційні процеси в сучасному суспільстві: українсько-китайський контекст», участь у якій взяли: ректор Університету Віктор Огнев’юк; заступник Міністра освіти і науки України Роман Греба; президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень; віце-президент Китайської академії соціальних наук Лі Пейлін, провідні науковці Університету та Китайської академії соціальних наук.

17 – 19 вересня 2018 року Наталія Морзе, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Університету, звітувала Єврокомісару та усім присутнім про діяльність, здійснену командою Університету в рамках проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, на черговій зустрічі представників робочих груп консорціуму університетів – учасників проекту – за участі Белен Енсіко, європейського координатора з Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури; Світлани Шитікової, директора Національного Еразмус+ офісу в Україні; Жанни Таланової, менеджера з аналітичних питань Національного Еразмус+ офісу в Україні.

20 вересня 2018 року у рамках підписаного Меморандуму про взаєморозуміння між Громадською організацією «Платформа інноваційного партнерства» та Університетом Грінченка відбулась відкрита зустріч-семінар «Життя як СТАРТАП: Для чого? Коли? Де?». Студентів запрошено на навчання у підприємницький клуб «Yep!» який відкрито на базі Університету.

23 – 26 вересня 2018 року відбулася робоча зустріч представників університетів – учасників проекту «Партнерство для навчання та викладання математики в університеті» (PLATINUM) програми ЄС Еразмус + КА203 – Стратегічне партнерство для вищої освіти, 2018-1-NO01-KA203-038887, партнером якого в 2018 р. став Університет Грінченка. Організатором зустрічі виступив Університет Агдера (м. Крастіансанн, Норвегія), який є грант-холдером проекту. У зустрічі взяли участь представники консорціуму – члени делегацій Університету Агдера (Норвегія), Мадридського університету Комплутенсе (Королівство Іспанія), Амстердамського університету (Королівство Нідерландів), Університету Масарика та Технічного Університету в Брно (Чеська Республіка), Ганноверського університету імені Готфріда Вільгельма Лейбніца (Федеративна Республіка Німеччина), Університету Лафборо (Велика Британія). Київський університет імені Бориса Грінченка представляли: координатор проекту в Університеті Наталія Морзе, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності; Олексій Жильцов, проректор з науково-методичної та навчальної роботи; Марія Гладун, старший викладач кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління; Юрій Мажуга, доцент кафедри початкової освіти Педагогічного інституту.

25 вересня 2018 року в Університеті відбулася зустріч з радником Міністра інформаційної політики України, Героєм України Володимиром Жемчуговим, активним учасником державних та волонтерських заходів в Україні і за кордоном, учасником спротиву російській агресії та окупації на Луганщині.

28 вересня 2018 року в Університеті відбулися урочистості, присвячені 100-річчю від дня народження Василя Сухомлинського (на виконання рішення 39 сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО про відзначення у 2018 році на рівні ЮНЕСКО 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 року № 464-р «Про затвердження плану заходів з відзначення у 2018 році 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського»). На конференції виступили: Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич; голова Постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Ганна Старостенко; перший заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Коваленко; президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень; голова Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського Олександра Савченко; директор Інституту міжнародних і порівняльних досліджень Пекінського педагогічного університету, президент Азійського товариства порівняльної педагогіки, віце-президент Китайського товариства порівняльної педагогіки Лю Баоцунь; директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Олена Фіданян; академік Національної академії педагогічних наук України, дочка Василя Сухомлинського Ольга Сухомлинська.

02 жовтня 2018 року старший радник центру EducationUSA в Києві, який адмініструється Американськими радами з міжнародної освіти, випускниця програми обміну імені Вільяма Фулбрайта Єлизавета Щепетильникова провела для науковців Університету презентацію «Міжнародні дослідження та стажування в США».

02 жовтня 2018 року збірна команда з футболу Університету (тренер – Сергій Швець) уперше взяла участь у XVIII Чемпіонаті України з футболу серед ЗВО і перемогла команду Національного державного університету фіскальної служби України з рахунком 5:2.

04 жовтня 2018 року команда Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету Грінченка провела щорічний загальноуніверситетський науковий квест «Київ – моя столиця: наука крізь віки», в якому взяли участь команди всіх структурних підрозділів Університету. Перше місце посіла команда, в якій об’єдналися учасники Університетського коледжу та Інституту людини. Друге місце виборола команда Факультету права та міжнародних відносин, третє – команда Історико-філософського факультету.

05 жовтня 2018 року в переддень професійного свята працівників освіти студенти та викладачі відзначили День Педагогічного інституту Університету – провели ранковий флешмоб «Педагогічний інститут – це МИ», побували на англомовній екскурсії «Student’s Life hacks», благодійному ярмарку «Від серця до серця», на коучінгу «Формула успіху», взяли участь у квесті для студентів «Планета ПІ» і викладачів «Легенди Педагогічного».

07 жовтня 2018 року студенти та викладачі Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Університету Грінченка взяли активну участь у міжнародному марафоні «9th Wizz Air Kyiv City Marathon 2018» (45 країн; 11,5 тис. учасників), який щорічно відбувається у Києві в якості волонтерів та суддів змагань. Студент ІІІ курсу спеціальності «Фізичне виховання» Віталій Бадун у складі команди «New Balance Ukraine» посів І місце на змаганнях в естафеті «Wizz Air Kyiv City Marathon Realy 3х10 км+1х12 км».

12 жовтня 2018 року з нагоди Дня захисника України студенти-волонтери Університету і координатори-співробітники НМЦ соціально-гуманітарної взаємодії та організації дозвілля студентів взяли участь в організації та координації соціального проекту «Запроси мене з війни» – заходу, що відбувся в Колонній залі Київської міської державної адміністрації. З вітальним словом до учасників дипломатичного прийому звернулась Марина Порошенко.

Також студенти та викладачі Інституту мистецтв, Інституту філології, співробітники НМЦ соціально-гуманітарної взаємодії та організації дозвілля студентів подарували військовослужбовцям військової частини А0665 святковий концерт, присвячений Дню Захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці.

14 жовтня 2018 року директор Університетського коледжу Марія Братко з 8 вересня по 14 жовтня 2018 року взяла участь в Програмі для адміністраторів коледжів з України (Community college administrator program with Ukraine) – п’ятитижневій програмі навчання та стажування у США, яка проводиться Державним Департаментом США (U.S.Department of State), Університетом штату Флорида (Florida State Universіty) та Коледжем Санта-Фе (Santa Fe College). Програма передбачала ознайомлення з системою комм’юніті коледжів США з метою визначення подальших шляхів розвитку українських коледжів.

18 жовтня 2018 року в Університеті відбувся І Всеукраїнський науково-методичний семінар викладачів китайської мови. Організатори заходу: Відділ освіти і культури Посольства Китайської Народної Республіки в Україні, Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут Конфуція Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З вітальним словом виступили ректор Університету Грінченка Віктор Огнев’юк, Надзвичайний та Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні пан Ду Вей. У семінарі взяли участь провідні китаєзнавці закладів вищої й середньої освіти України та Китайської Народної Республіки, а також представники Інститутів Конфуція.

23 жовтня 2018 року відбувся завершальний етап конкурсу нових ідей для розвитку Університету в форматі захисту проектів. Перемогу за найкращий проект та 10 000 грн. журі присудило ініціативі «Віртуальна дипломатія як інструмент формування іміджу Університету», автори Олександра Гондюл (Голова) та члени Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Факультету права та міжнародних відносин.

Друге місце посів проект Анастасії Мачуської «GRINCH ART SPACE», який отримав 5 000 грн. винагороди, а третьою номінацією та 2 000 грн. журі відзначило ідею під назвою «Сортування сміття – це по-грінченківськи!» за авторства Катерини Тебякіної.

24 жовтня 2018 року в Університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Blockchain: погляд вчених». Модератором заходу був Станіслав Под’ячев, керівний партнер Blockchain Lab, засновник Blockchain Art Hackathon, який входить до ТОП-15 провідних експертів українського ринку криптовалют. Учасниками конференції були іноземні експерти та науковці: Еммануель Лоу, засновник MultiNations Kyiv, серійний підприємець та радник у багатьох проектах, пов’язаних із використанням технології Blockchain (Франція); Махіар Тадждіні, аспірант Національної академії наук України, інженер Blockchain в CISO, член Інституту APA (Інформаційна безпека досліджень), член Комітету Hormozgan CERT (Іран); д-р Хасан Баззі, практикуючий лікар-терапевт, засновник системи CollectiveHealth, проекту зі створення децентралізованої системи медичного обліку на технології Blockchain (США).

24 – 29 жовтня 2018 року Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету взяло участь у Міжнародному проекті «Обмін між молодіжними працівниками Литви та України». Учасниками проекту були: Національна молодіжна рада України – NYC Ukraine та Національна молодіжна рада Литви – LiJOT. Учасники проекту відвідали м. Березань та м. Бориспіль, зустрілися з представниками молодіжних парламентів та громадських організацій. У Міністерстві молоді та спорту України відбулося обговорення пропозицій, розроблених учасниками проекту, з Олександром Яремою, заступником Міністра молоді та спорту України.

25 жовтня 2018 року Анна Мазур та Тетяна Романюк, студентки першого (бакалаврського) рівня (2 курс), спеціальність «Міжнародні відносини, регіональні студії та суспільні комунікації» (Суспільні комунікації), Факультет права та міжнародних відносин перемогли в конкурсному відборі для навчання за програмою кредитної мобільності у Вільнюському університеті (Литва) на весняний семестр 2018-2019 н. р.

25 жовтня 2018 року Христина Макар та Євгенія Буряк, студентки першого (бакалаврського) рівня (2 курс), спеціальність «Філологія: італійська мова і література», Інститут філології, перемогли в конкурсному відборі на навчання в Університеті Фоджа (Італія) на весняний семестр 2018/2019 н. р. у рамках програми академічної мобільності Еразмус+.

25 – 29 жовтня 2018 року проректор з науково-методичної і навчальної роботи Олексій Жильцов та декан Факультету інформаційних технологій та управління Алла Михацька у рамках програми Erasmus+ здійснили академічну мобільність до Полонійної академії в місті Ченстохова (Польща). Під час візиту відбулася зустріч з ректором Анджеєм Кринським та польськими колегами, обговорено шляхи подальшої співпраці, зокрема у контексті запровадження програми подвійних дипломів на Факультеті інформаційних технологій та управління спільно з Полонійною академією.

26 жовтня 2018 року в Університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Цькування у шкільних колективах (булінг): політики і практики запобігання та подолання». Співорганізатори заходу: Міністерство освіти і науки України; Посольство Литовської Республіки в Україні; Проект «Офіс освітніх реформ в Україні»; Центр дітей і молоді (Литовська Республіка). Конференцію відкрили: Роман Греба, заступник Міністра освіти і науки України (Україна); Марюс Януконіс, Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні (Литовська Республіка); Гінтарас Степонавічюс, депутат Сейму (Литовська Республіка); Олена Фіданян, директор Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації (Україна); Віктор Огнев’юк, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна). Модератори заходу: Олена Оржель, Офіс освітніх реформ, Україна; Гінтарас Степонавічюс, депутат Сейму, Литовська Республіка; Лариса Самсонова, генеральний директор директорату інклюзивної та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Україна; Неля Шовкопляс, ведуча телеканалу 1+1, Україна; Ольга Хмелєва-Токарєва, завідувач науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка та Влада Поліно-Василенко, учениця школи №16 м. Києва, Україна.

27 жовтня 2018 року в Інституті філології Університету відбулася НЕ-конференція «Академія ігрових технологій», у якій взяли участь понад 200 вчителів української мови зі 125 населених пунктів України.

31 жовтня 2018 року доктор наук, доцент Вуокко Кохтамекі (Група досліджень вищої освіти, Факультет менеджменту Університету Тампере, Фінляндська Республіка) у рамках програми Erasmus+ (107. Академічна мобільність) пройшла наукове стажування в Університеті Грінченка та презентувала результати власного дослідження щодо сучасного розвитку системи вищої освіти Фінляндської Республіки для студентів, аспірантів і викладачів Університету.

31 жовтня 2018 року відбулася щорічна Конференція членів (делегатів) Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету. Головою Наукового товариства Університету обрано Ольгу Мусіяченко, викладача циклової комісії суспільних дисциплін і правознавства Університетського коледжу; заступником – Альону Попову, викладача кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини; секретарем Наукового товариства Університету призначено Лоліту Колбасюк, студентку V курсу Факультету права та міжнародних відносин.

01 листопада 2018 року ізраїльські бізнес-експерти – Ілля Стечкін, співзасновник TechComLab, спеціаліст у PR, Media relations, government relations, та Даніель Рапопорт, директор з маркетингу та комунікацій Pareto Capital 80|20 Ltd. Israel, прочитали для студентів Університету відкриту лекцію «Маркетингові стратегії для стартапів». Захід організовано мережею академічних бізнес-інкубаторів YEP!, за підтримки Посольства Ізраїлю, MASHAV та компанії Lucky Labs.

5 листопада 2018 року Вілма Фуентес (Vilma E. Fuentes), PhD – заступник Віце-президента (Assistant VP for Academic Affairs) Коледжу Санта-Фе (США) та Даглас Джонс (Dug Jones), помічник Віце-президента з економічного розвитку (Associate Vice President, Economic Development) Коледжу Санта-Фе (США), за сприяння Відділу преси, освіти та культури Посольства Сполучених Штатів Америки, для студентів і викладачів Інституту людини, Університетського коледжу, Педагогічного інституту, Інституту мистецтв провели гостьову лекцію про історію реформування системи освіти у США в контексті запровадження інклюзії та рівного доступу до освіти. Захід відкрила представник Посольства США в Україні Віра Терновська та проректор з наукової роботи Університету Грінченка Наталія Віннікова.

06 – 08 листопада 2018 року на Історико-філософському факультеті Університету відбувся VII Всеукраїнський студентський турнір з історії. 135 студентів різних спеціальностей з усієї України впродовж трьох днів виборювали звання кращих.

08 листопада 2018 року гостьовий професор Університету, президент Фундації «Co-Serve International» Маршал Крістенсен провів зустріч зі студентами-першокурсниками на тему модулю «Лідерство-служіння».

08 – 09 листопада 2018 року у рамках Міжнародного інформаційного тижня Програми Європейського Союзу Еразмус+ в Університеті відбулися чотири заходи: «День проектів-переможців Жан Моне: як успішно впроваджувати проект», «День новацій конкурсу Жан Моне 2019 р.», «Знайдіть грант для себе: обміни, навчання, викладання, підвищення кваліфікації, дослідження та волонтерство» та «Проекти мобільності для організацій: підготовка та впровадження».

Учасниками та спікерами заходів були: Любов Щітка, в.о. начальника управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України; Наталія Віннікова, проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка; Світлана Шитікова, директор Національного Еразмус+ офісу в Україні; Сільван Ріголе, прес-аташе з університетської освіти та наукової співпраці Посольства Франції в Україні; Іванна Атаманчук, Національний Еразмус+ офіс в Україні; Мартіна Павлікова, проректор з міжнародних відносин Університету імені Костянтина Філософа в Нітрі (Словаччина); Зденка Гадусова, професор Університету імені Костянтина Філософа в Нітрі (Словаччина); Адреас Вайє, начальник відділу міжнародних зв’язків Бамберзького університету (Німеччина); Ольга Виговська, завідувач НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка; Катерина Каневська, представник Центрально-Європейського університету (Угорщина); Катерина Жданова, Національний Еразмус+ офіс в Україні; Каріна Востоцька, представник Інформаційного центру ERASMUS+ Youth в Україні; Каріна Шахбазян, представник Національного контактного пункту Програми ЄС «Горизонт 2020»: Напрям Марії Складовської-Кюрі; Ольга Дорош, представник Французького інституту при Посольстві Франції в Україні; Ліяса Жервінен, Університет Турку (Фінляндія); Христина Павлюк, представник відділу міжнародних зв’язків Бамберзького університету (Німеччина); Оксана Краєвська, Львівський національний університет імені Івана Франка; Вікторія Ярмолич, Сумський державний університет; Олена Гречанюк, Національний університет «Києво-Могилянська академія».

09 листопада 2018 року з нагоди Дня української писемності та мови в Університеті відбувся «Мовний марафон». Студенти виконували конкурсні завдання І етапу ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика і ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, разом зі своїми викладачами та дикторами телеканалу 112-Україна писали XVIII радіодиктант національної єдності та провели мовний квест.

13 листопада 2018 року у рамках проекту «Шкільний учитель нового покоління» в Університеті відбулася Інформаційно-практична конференція «Учителі нового покоління: секрети успіху». Конференцію відкрили: Віктор Огнев’юк, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка; Павло Хобзей, заступник Міністра освіти і науки України; Саймон Вільямс, директор Британської Ради в Україні. На пленарному засіданні «Світові практики підготовки майбутніх учителів» з доповідями виступили: Саманта Твізелтон, директор Шеффілдського інституту освіти Університету Шеффілд Халлам (Велика Британія) та Арто Ваатокарі, керівник проект «Фінська підтримка реформи української школи» (Фінляндська Республіка). Модератором відкриття та пленарного засідання виступила Вікторі Іваніщева, менеджер з освітніх проектів Британської ради в Україні. Модератором дискусійної панелі «Шкільний учитель нового покоління і нова українська школа: разом чи паралельно?» була Наталія Мосейчук, журналіст ТСН 1+1. Завершилась конференція низкою творчих майстерень та демонстраційних занять.

14 – 15 листопада 2018 року на черговій координаційній зустрічі учасників проекту MoPED на базі ДВНЗ «Південноукраїнський національний університет імені К.Д.Ушинського» Наталія Морзе, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, виступила з доповіддю «Методологічний та технічний дизайн інноваційного класу (рекомендації)», де презентувала результати дослідження української педагогічної освіти (візуалізація зв’язків між педагогічними тенденціями, інноваційними технологіями та учасниками освітнього процесу – студентами, викладачами та вчителями) та надала рекомендації для університетів – учасників проекту щодо методологічного та технічного проектування інноваційної класної кімнати.

15 листопада 2018 року відбулось офіційне відкриття Центру дослідження технологій захисту інформаційних активів (навчального кіберполігону), призначеного для підготовки бакалаврів і магістрів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 125 «Кібербезпека». Центр компетентностей створено за підтримки Київської міської державної адміністрації та партнерів: Автор, АТ ІІТ, Cisco, Hewlett Packard, D-LINK, ESET, IBM, Microsoft. Учасниками заходу були перший заступник голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, генерал-майор Олександр Чаузов; віце-президент Торгово-промислової палати України Володимир Коляденко; державний експерт з інформаційної безпеки Ради національної безпеки і оборони України Надія Литвинчук. Після офіційного відкриття було проведено круглий стіл «Кібербезпека: освітній аспект».

15 листопада 2018 року з нагоди святкування Міжнародного дня студента в Університеті відбулась Шоу-програма – Гала-концерт першокурсників «Ось ми які!». Ректор Університету Віктор Огнев’юк привітав студентство і побажав всім миру, злагоди, здорових амбіцій, реалізації мрій та можливості знайти своє місце у суспільстві.

25 листопада 2018 року студент І курсу освітньої програми «Фізичне виховання» Носуль Максим посів ІІІ місце у категорії 68 кг у змаганнях на Кубок світу з тхеквондо ВТФ 16th ISRARL OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP, що відбулися в місті Рамла (Ізраїль).

26 листопада 2018 року в Інституті філології Олеся Богуславська, керівник проекту «Словникова спадщина України», і Ростислав Воронезький, науковий консультант проекту, презентували раритетні словники: «Російсько-український словник» 1924 – 1933 років за редакцією А.Кримського та С.Єфремова, «Словник української мови» Б.Грінченка (за редакцією С.Єфремова та А.Ніковського), репринт з видання 1927 року, «Словник ділової мови. Термінологія та фразеологія», укладений М.Дорошенком, М.Станіславським, В.Сташкевичем, «Українсько-російський словник» за редакцією А. Ніковського, репринт з видання 1926 року.

З 26 листопада по 03 грудня 2018 року завідувач кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки Факультету інформаційних технологій та управління, доктор технічних наук, професор Володимир Бурячок і професор кафедри, доктор технічних наук, доцент Віктор Семко, відповідно до офіційного запрошення, відвідали Китай. Професори Університету взяли участь в урочистій церемонії відкриття та виступили з доповідями на Міжнародній конференції «Cyber Security&Intelligent Manufacturing Conference 2018», організатори якої: Народний уряд провінції Хунань, Китайська академія інженерних наук, Китайська асоціація науки і техніки, Національний університет науки і техніки оборони, China Electronics Corporation Co., Ltd та інші провідні компанії і корпорації Китайської Народної Республіки.

27 листопада 2018 року в Університеті відбулось відкриття стартап-клубу YEP! (Startup Club KUBG), заснованого в рамках співпраці з мережею академічних бізнес-інкубаторів УEP! у рамках підписаного Меморандуму про взаєморозуміння між Громадською організацією «Платформа інноваційного партнерства» та Університетом Грінченка.

27 листопада 2018 року на Факультеті здоров’я, фізичного виховання і спорту відбулася VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань). Співорганізаторами конференції стали Львівський державний університет фізичної культури, Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка.

28 листопада 2018 року в Університеті відбулася IІ Міжнародна наукова конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти». На конференції зі вступними доповідями виступили Віктор Огнев’юк, ректор Університету Грінченка, та Ігор Балуба, керівник експертної групи з питань освіти дорослих і педагогічної освіти Директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України. Участь в обговорені актуальних питань за напрямами роботи конференції взяли вчені з Університету Острави (Чеська Республіка) та Сілезького університету в Катовіцах (Республіка Польща). У рамках конференції пройшли загальні збори та засідання міжнародної секції недержавної громадської організації «Українська академія акмеології».

29 листопада 2018 року в актовій залі Університету відбулось урочисте відкриття Грінченківської декади, в рамках якої було нагороджено партнерів Університету. Нагороджених вітала вокальна формація «Піккардійська терція».

30 листопада 2018 року в рамках Грінченківської декади в Університеті пройшов щорічний загальноуніверситетський конкурс «Словник Бориса Грінченка та сучасність» на кращу інтерпретацію слів Словника Бориса Грінченка. Переможцями стали команди: I місце – Інститут журналістики; II місце – Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту; III місце – Інститут мистецтв.

06 грудня 2018 року збірна команда університету з жіночого футболу перемогла «Збірну студентів Києва» в фінальному матчі Кубку України серед ЗВО (тренери: А.В.Гресь та старший викладач кафедри спорту та фітнесу Ю.І.Тупиця).

06 – 07 грудня 2018 року на святкування Дня університету Грінченка завітала делегація студентів Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна на чолі з ректором, доктором соціологічних наук, професором, академіком Національної академії наук України, членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України Вілем Савбановичем Бакіровим.

07 грудня 2018 року з нагоди 155-річчя від дня народження Бориса Грінченка в актовій залі Університету відбулася Всеукраїнська наукова конференція (ХІ щорічні Грінченківські читання) «Борис Грінченко в літературному, культурно-освітньому та громадсько-політичному житті України». Конференцію вітальним словом відкрили: Віктор Огнев’юк, ректор Університету Грінченка; Кирило Стеценко, голова Київського міського об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. У рамках конференції відбулася презентація книг «Фольклористична спадщина» із багатотомного зібрання творів Бориса Грінченка.

11 грудня 2018 року в Інституті філології відбулася ІІІ Всеукраїнська науково- практична конференція «Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем», присвячена 155-річчю з дня народження Бориса Дмитровича Грінченка. На конференції були представлені результати наукових лексикографічних досліджень та презентовані новітні словники й електронні лексикографічні системи. Доповіді досвідчених учених української лінгвістики та молодих мовознавців засвідчили актуальність дослідження лексикографічного доробку Бориса Грінченка і перспективність розвитку новітнього цифрового словникарства.

21 грудня 2018 року на засіданні Вченої ради Університету відбулась урочиста церемонія посвяти у Почесні професори Вікторії Іванівни Лук’янець, народної артистки України, оперної співачки, солістки Віденської опери (виступає також на головних оперних сценах світу, зокрема Метрополітен-опера (Нью-Йорк), Ла Скала (Мілан) та Королівський театр Ковен-Гарден (Лондон). Відповідне рішення було прийняте Вченою радою Університету 24.05.2018 р. (протокол №5), згідно з яким звання «Почесний професор Київського університету імені Бориса Грінченка» присвоюється Вікторії Лук’янець «за вагомий особистий внесок у розвиток світового оперного мистецтва, активну громадянську позицію, плідну співпрацю з Університетом Грінченка у процесі підвищення фахової майстерності студентів спеціальності “Музичне мистецтво”».

2019

12 січня 2019 року журі Всеукраїнського об’єднання тренерів з футболу визнало серед трьох номінантів найкращим тренером студентського футболу 2018 року Сергія Швеця, головного тренера збірної команди з футболу Київського університету імені Бориса Грінченка, старшого викладача кафедри спорту та фітнесу Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. Приз лауреату вручили генеральний секретар ВОФТ, головний тренер студентської збірної України Анатолій Бузник та головний тренер ФК «Енергія» (Нова Каховка), найкращий тренер Другої ліги 2017 року Олег Федорчук.

18 січня 2019 року за підтримки Посольства Китайської Народної Республіки в Україні в Університеті відбулося святкування традиційного Китайського Нового року – Свята Весни. Участь у заході взяв Надзвичайний і Повноважний Посол КНР в Україні Ду Вей разом з дружиною, Генеральний консул КНР п. Сун Ліцюнь, дипломатичні працівники Посольства КНР з родинами, китайські студенти, які навчаються у різних закладах вищої освіти України, та інші гості. З вітальними промовами виступили Надзвичайний і Повноважний Посол КНР в Україні Ду Вей та ректор Університету Грінченка Віктор Огнев’юк, який виконав рішення Вченої ради Університету, вручивши панові Послу Ду Вею почесну нагороду – медаль Бориса Грінченка «За вагомий внесок у розвиток Університету». Святковий концерт підготовлений китайськими студентами, які навчаються в Україні, та студентами Інституту мистецтв Університету Грінченка.

29 січня 2019 року в приміщенні ректорату відбулось засідання Наглядової ради Університету, на якому були присутні: Г.В.Старостенко, голова постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту (голова Наглядової ради Університету); Я.С.Яцків, директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України, д.ф.-м.н., професор, академік Національної академії наук України (заступник голови Наглядової ради Університету); В.О.Гуцал, художній керівник і головний диригент Національного академічного оркестру народних інструментів України, народний артист України, професор; В.О.Михайленко, депутат Київської міської ради; О.Г.Фіданян, директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту м. Києва; В.Я.Місюра, президент Футбольної асоціації студентів міста Києва (ФАСК); М.М.Сорока, голова Київського осередку Національної спілки журналістів України, головний редактор газети «Урядовий кур’єр» (1990-2008), заслужений журналіст України. Відповідно до частини 2 статті 37 Закону України «Про вищу освіту», на засіданні було заслухано звіт ректора В.О.Огнев’юка про підсумки фінансово-господарської діяльності Університету у 2018 році. Звіт узято до уваги, роботу ректора за підсумками фінансово-господарської діяльності Університету за 2018 рік визнано задовільною. Г.В.Старостенко привітала з отриманням високих державних нагород з нагоди Дня Соборності О. Г.Фіданян, якій присвоєно звання Заслужений працівник освіти, та В.О.Гуцала, якого нагороджено орденом Ярослава Мудрого IV ступеня, а також подякувала всім членам Наглядової ради Університету Грінченка за роботу.

31 січня 2019 року, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Університету, наказу ректора «Про скликання Конференції трудового колективу університету» від 28.12.2018 року №854 в актовій залі навчального корпусу №1 (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) відбулася Конференція трудового колективу Університету. На засідання Конференції трудового колективу прибуло 485 делегатів (загальна кількість обраних – 501 особа), які представляють усі структурні підрозділи, в т.ч. студентське самоврядування. У роботі Конференції трудового колективу також взяли члени Наглядової ради Університету: представник Власника – О.Г.Фіданян, директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), та О.Я.Савченко, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, почесний професор Університету. На порядку денному Конференції: Звіт ректора Київського університету імені Бориса Грінченка В.О.Огнев’юка за 2018 рік; Про внесення змін до Колективного договору. Обрання виборного представника від Інституту мистецтв до складу Вченої ради Університету; Про результати рейтингового оцінювання професійної діяльності працівників Університету “Лідер року – 2018”.

Конференція трудового колективу ухвалила: Схвалити звіт ректора Київського університету імені Бориса Грінченка В.О.Огнев’юка за 2018 рік з оцінкою «задовільно». Направити звіт ректора Київського університету імені Бориса Грінченка В.О.Огнев’юка Власнику – Київській міській раді в особі її виконавчого органу – Київській міській державній адміністрації. Затвердити пріоритетні напрями діяльності Університету на 2019 р. Затвердити зміни до Колективного договору. На виконання наказу «Про нагородження та преміювання працівників Університету за результатами рейтингового оцінювання» від 29.01.2019 р. №105к/тр, вручено дипломи переможцям рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників Університету «Лідер року» у 2018.

З 06 лютого по 12 лютого 2019 року відбулися зустрічі ректора та проректорів із завідувачами кафедр, директорами і деканами структурних підрозділів Університету, на яких обговорювалися актуальні питання діяльності кафедр щодо забезпечення якості освіти, співпраці з зарубіжними партнерами, здійснення наукових досліджень, створення та використання електронних навчальних курсів.

12 лютого 2019 року за активну участь впродовж чотирьох років у патріотичній акції «Живий ланцюг Соборності» Університет відзначено Подякою за національно-патріотичне виховання студентської молоді.

13 лютого 2019 року стартував дев’ятий сезон щорічного зимового турніру Меморіалу Щанова, що проводиться з 2010 року під егідою Київської обласної федерації футболу. 13 лютого 2019 р. на стадіоні «Локомотив» збірна команда з футболу Університету перемогла із рахунком 3:1 на користь гріченківців. 14 лютого 2019 року у матчі з командою «Локомотив-Київ» грінченківці зіграли з рахунком 2:2. 16 лютого 2019 р. збірна Університету отримала перемогу над командою «Кудрівка» з Ірпеня (рахунок 5:1). 17 лютого 2019 р. команда Університету поступилася на користь команди «Меліоратор» (Буча) з рахунком 2:3.

14 лютого 2019 року в Університеті відбулося офіційне відкриття Ресурсного центру підтримки студентів з інвалідністю (навчається 116 студентів з інвалідністю). У заході взяли участь Марина Порошенко, голова Фонду Порошенка; Ганна Старостенко, голова постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту; Валентин Мондриївський, заступник голови Київської міської державної адміністрації; Олена Фіданян, директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Для облаштування Ресурсного центру витрачені кошти, зібрані викладачами та студентами Університету під час традиційного Благодійного балу (113 000,00 грн). Залучені кошти з міського бюджету на облаштування безбар’єрного середовища (ліфт) – 1 455 414,50 грн. З бюджету Університету витрачено 212 815,00 грн на облаштування туалетних кімнат та безбар’єрного середовища у корпусі.

14 лютого 2019 року в Університеті відбулась зустріч з представниками Інституту міжнародної освіти. Заступник директора Програми імені Фулбрайта в Україні та координатор програм обміну для молодих науковців Інна Бариш представила студентам Університету Програму та умови участі у конкурсі на отримання фулбрайтівських стипендій для стажування та проведення досліджень в університетах США Програми імені Фулбрайта в Україні, презентувала грантові можливості для молодих дослідників, аспірантів та викладачів Університету Грінченка.

14 – 15 лютого 2019 року в Університеті відбувся ІІІ Всеукраїнський студентський турнір з філософії. У турнірі взяли участь 25 команд вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації з усіх регіонів країни. Команда Університету здобула ІІ місце (1 ліга).

15 – 17 лютого 2019 року завідувач кафедри міжнародних відносин та міжнародного права, Президент Пан’європейського руху України Ігор Жалоба очолив українську делегацію на міжнародній конференції «Майбутнє Європи: європейська ідентичність і політичний ландшафт Європейського Союзу», що відбулася у м. Відні (Австрія). Він взяв участь у панельній дискусії, присвяченій майбутньому Європи. У складі делегації від Університету були студенти Факультету права та міжнародних відносин. Грінченківці взяли участь в організованому Товариством української молоді в Австрії щорічному благодійному Українському балі, що відбувся в палаці Ауерсперг.

18 – 22 лютого 2019 року професорсько-викладацький склад та студентська громада Університету всіх структурних підрозділів вшановували пам’ять Героїв Революції Гідності низкою заходів.

19 – 20 лютого 2019 року на базі КВНЗ «Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради» відбувся ІІ (регіональний) етап ІХ Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста. І місце отримала студентка 2 курсу Університетського коледжу Таманова Аріна (науковий керівник Н. В. Кашуба, к. ф. н., викладач циклової комісії з видавничої справи, культури та української філології).

З 19 лютого по 24 лютого 2019 року в рамках проекту «Партнерство для навчання та викладання математики в університеті» програми ЄС Еразмус + КА2 Platinum, № 2018-1-N101-КА203-038887 відбулась робоча поїздка учасників проекту до Мадридського університету Комплутенсе (Universidad Complutense de Madrid (UCM), https://www.ucm.es/). У зустрічі брали участь представники Чехії, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Великобританії та України. Університет Грінченка презентував підходи до створення та організації спільноти математиків в Україні та власне бачення до впровадження дослідницького навчання математичних дисциплін. Обговорено питання про співпрацю між Університетом Грінченка та Мадридським університетом Комплутенсе.

20 лютого 2019 року в усіх структурних підрозділах Університету пройшли хвилини мовчання, лекції, бесіди, круглі столи, демонстрування документальних фільмів на вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.

20 лютого 2019 року між комунальним підприємством з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» (Замовник) та ТОВ «Будівельно-консалтингова фірма «Граніт» (Підрядник) було укладено договір на виконання робіт по реконструкції з надбудовою навчального корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка на пр. Павла Тичини, 17. Проект підкреслює пріоритети столиці – розвиток освіти, науки, спорту. На замовлення столиці понад 40000 педагогів Києва (14000 педагогічних працівників 569 закладів дошкільної освіти, понад 23000 вчителів 505 закладів загальної середньої освіти, понад 2000 педагогів позашкільних навчальних закладів, близько 1000 працівників закладів професійно-технічної освіти та методичних установ) підвищують свою кваліфікацію в Університеті.

20 – 22 лютого 2019 року вперше у форматі хакатону пройшла навчальна практика студентів І курсу спеціальностей «Математика і Комп’ютерні науки» Факультету інформаційних технологій та управління Університету. Переможцями стали проекти «Якість харчових продуктів» (1 місце), «Браслет-індикатор поганого стану людини», «Безпека будинку» (3 місце), «Безпека на пішохідному переході» (3 місце). Проект «Коректор постави дітей» («Baby health») отримав найбільше вподобань від студентів.

21 лютого 2019 року (Міжнародний день рідної мови) в Інституті філології відбулася традиційна Всеукраїнська науково-практична конференція «На перетині мови і права», організована спільно з Національною академією внутрішніх справ.

22 лютого 2019 року відбувся турнір пам’яті Олександра Плеханова, організований ГО «Футбольна асоціація студентів м. Києва», Радою Ректорів київського вузівського центру та Київським національним університетом будівництва і архітектури. Команда Київського університету імені Бориса Грінченка стала переможцем першого відкритого турніру з футзалу імені Олександра Плеханова.

22 лютого 2019 року Лисенко Олену Миколаївну, професора кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології, доктора біологічних наук, професора, призначено членом Комісії «Інновації в спорті» Національного олімпійського комітету України.

24 лютого 2019 року викладачі та студенти Університету взяли участь в акції «Створюй своє майбутнє зараз. Здорова нація» – «Тютюн, алкоголь, наркоманія, СНІД – 4 вороги здоров’я», що відбулася в Колонній залі Київської міської державної адміністрації. У концертній програмі виступили викладач кафедри хореографії Інституту мистецтв – Карлицька Світлана та театр танцю «ГРІН» з вокально-хореографічною композицією «Crazy for dance».

27 лютого 2019 року відбулась лекція Надзвичайного та Повноважного Посла Киргизької Республіки в Україні Жусупбека Шаріпова для студентів і викладачів Факультету права та міжнародних відносин, Інституту журналістики. Посол ознайомив присутніх з історією становлення Киргизької державності та дипломатії, розповів про культурні традиції Киргизької Республіки та напрямки міжнародного співробітництва сучасної Киргизії.

27 лютого 2019 року Університет Грінченка взяв участь у Ярмарку професій, організованому Фастівським районним центром зайнятості (м. Фастів). На захід було запрошено учнів 9-11 класів 35-ти шкіл Київської області.

01 березня 2019 року Університет Грінченка відвідала офіційна делегація Педагогічного університету Цзянсу у складі: Ліу Гуанденг, віце-президент; Лю Цзянганг, директор відділу логістики; Шен Женпінг, виконавчий заступник декана Інституту ініціативи «Один пояс, один шлях»; Чжан Мінгксін, голова Ради Школи права; Фанг Донмей, декан Школи фізичного виховання; Ву Дан, завідувач відділу міжнародного офісу. Обговорено перспективи співпраці між двома університетами, зокрема про реалізацію спільних українсько-китайських наукових досліджень у рамках ініціативи «Один пояс, один шлях».

З 04 по 11 березня 2019 року в Університеті пройшли Шевченківські дні. У всіх структурних підрозділах відбулись музичні антракти, написання поетичних та прозових рядків із творів Тараса Шевченка, презентації поезій Кобзаря іншими мовами, перегляди та обговорення документальних фільмів про великого Кобзаря, віртуальні екскурсійні тури музеями та участь у загальноуніверситетському «Вільному мікрофоні».

05 березня 2019 року в Інституті філології відбулася лекція Першого радника Посольства Франції в Україні Крістофа ле Ріголера. Студенти Інституту філології і Факультету права та міжнародних відносин мали нагоду обговорити з представником амбасади Франції як стратегічні питання співпраці Франції та України, так і особливості роботи й організації дозвілля представника дипломатичного корпусу.

07 березня 2019 року на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» диплом І ступеня здобула студентка IV курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Інституту журналістики Боярин Анастасія та диплом ІІІ ступеня Терлецька Олеся, Щиглинська Мирослава (наукові керівники О.В.Воскобойнікова-Гузєва, доктор наук із соціальних комунікацій; Т.І.Поліщук, ст. викладач кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики).

14 березня 2019 року Університет виступив співорганізатором (спільно з Інститутом математики НАН України, Київським академічним університетом, НЦ «Мала академія наук України» та КПНЗ «Київська Мала академія наук») святкування Міжнародного дня числа Пі.

19 – 26 березня 2019 року співробітники Університету – Наталія Віннікова, проректор з наукової роботи, доктор філологічних наук, доцент; Світлана Сисоєва, провідний науковий співробітник НДЛ освітології, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України; Георгій Лопатенко, декан Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент; Валерія Лойко, професор кафедри фінансів та економіки Факультету інформаційних технологій та управління, доктор економічних наук, доцент, – реалізували програму академічної мобільності в Університеті Тампере (Фінляндія).

22 березня 2019 року в Університеті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації». Учасники Конференції після пленарного засідання взяли участь у роботі майстер-класів та тренінгів.

25 – 29 березня 2019 року старший науковий співробітник НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти Тетяна Костюк реалізувала програму академічної мобільності в Університеті Гранади (Іспанія). Було ініційовано низку робочих зустрічей з керівниками стратегічних напрямів розвитку Університету Гранади щодо продовження співпраці у рамках Програми Erasmus+, фасилітації налагодження співпраці між структурними підрозділами та дослідними центрами, активізації участі в національних та міжнародних грантових програмах.

28 – 29 березня 2019 року студентка IV курсу Овдієнко Анна Іванівна («Практична психологія» Інституту людини) на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у Херсонському державному університеті із галузі «Загальна та соціальна психологія» отримала диплом І ступеня (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практичної психології Інституту людини Т.В.Циганчук)

Квітень 2019 року в Полонійній академії Ченстохова (Польща) стартувала перша програма подвійних дипломів між Університетом та Полонійною академією в місті Ченстохова (Польща). 9 студентів Факультету інформаційних технологій та управління в супроводі доцента кафедри управління О.В.Штепи навчалися в польському закладі вищої освіти згідно з даною програмою.

01 – 08 квітня 2019 року науковці Університету – декан Історико-філософського факультету, доктор філософських наук, професор Олена Александрова, заступник декана ІФФ; доктор історичних наук, професор Галина Саган, доцент кафедри філософії ІФФ; кандидат філософських наук Руслана Мартич – пройшли стажування у Стамбулі (Туреччина), спрямоване на вивченням історії ісламу. Стажування відбулося за сприяння Муфтія Духовного управління мусульман України «Умма» Саїда Ісмагілова, співробітника Культурно-освітнього центру Сінан-Паша Мухамеда Тімошева, президента Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків Ігоря Козловського.

03 – 05 квітня 2019 року студентка VI курсу Інституту філології Університету Космідайло Ірина на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Українська мова та література» отримала диплом ІІ ступеня (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Інституту філології С.О.Караман).

04 квітня 2019 року в Інституті мистецтв Університету відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття».

04 квітня 2019 року на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» студентки VI курсу спеціальності «Управління електронним навчанням у міжкультурному просторі» Факультету інформаційних технологій та управління Лябах Оксана та Продан Марина отримали диплом ІІІ ступеня (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент В.П.Вембер).

04 – 05 квітня 2019 року студентка VI курсу спеціальності «Українська мова та література» Інституту філології Бойко Марія на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі «Соціолінгвістика» отримала диплом ІІІ ступеня (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор – М.О.Вінтонів).

05 квітня 2019 року в Інституті філології Університету відбулася Х щорічна Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: моделі, матриці, категорії». Співорганізаторами виступили Університет Грінченка, Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України, Гданський університет (Республіка Польща), Загребський університет (Республіка Хорватія), Ланьчжоуський політехнічний університет (Китайська Народна Республіка).

05 – 12 квітня 2019 року студенти Інституту людини з координатором проекту, заступником директора з науково-методичної та навчальної роботи Павлюком Р.О. здійснили поїздку в м. Кельн (Німеччина) у межах реалізації міжнародного освітнього проекту «Соціальна робота у порівнянні», що проводиться Інститутом людини спільно з Кельнським університетом (м. Кельн, Німеччина) та реалізується в рамках програми «MEET UP! Німецько-українські зустрічі молоді» фонду «Пам’ять, відповідальність та майбутнє» (EVZ).

06 – 07 квітня 2019 року студентка Інституту філології Університету Регіна Пилипенко здобула Гран-Прі на IV Всеукраїнському відкритому вокальному і хоровому конкурсі «Vocal.UA», студентка Олександра Лихота – І місце. Керівник загальноуніверситетської вокальної студії Наталія Машковська нагороджена дипломом «За великий внесок у музичну освіту».

06 – 17 квітня 2019 року співробітник НМЦ соціально-гуманітарної взаємодії та організації дозвілля студентів, перший віце-президент Студентського парламенту, студент ІІІ курсу Факультету права та міжнародних відносин Гаргун Сергій взяв участь у 10-денній Міжнародній освітній програмі «Study Tours to Poland » у місті Лодзь, Польща.

07 квітня 2019 року в Університеті відбувся Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю «Українська діаспора: напрямки діяльності, осередки, виклики». У роботі круглого столу взяли участь науковці з різних регіонів України та США (штати Нью-Джерсі та Індіана).

10 – 11 квітня 2019 року студентка ІІІ курсу спеціальності «Історія та археологія (Історія)» Історико-філософського факультету Лукова Леся на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі «Історія та археологія» отримала диплом ІІ ступеня (науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент – М.М.Будзар).

11 квітня 2019 року в Університеті відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси та управління сучасним містом: можливості, проблеми, перспективи». Співорганізаторами виступили Університет Грінченка, Міністерство освіти і науки України, Національна академія державного управління при Президентові України, Варшавська школи економіки та Європейська асоціація економістів. У конференції взяли участь науковці, дослідники та фахівці з Польщі, Болгарії, Конго, Словаччини, Чехії та України, які продемонструвати результати своїх досліджень.

11 – 12 квітня 2019 року студенти Факультету інформаційних технологій та управління Університету Світлана Литвиненко та Микита Пилкін, які навчаються за програмою «Подвійне навчання» в Полонійній Академії (м. Ченстохова, Польща), взяли участь в Міжнародному Науковому Конгресі, присвяченому темі «Глобальні аспекти світового господарства та міжнародних відносин в умовах нестабільності економіки», який відбувся в Полонійній Академії.

12 – 13 квітня 2019 року співробітники НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності та студенти-практиканти Інституту журналістики забезпечили участь Університету в міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 2019», що відбулася в Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім». Колектив Університету Грінченка було нагороджено дипломом за активну профорієнтаційну роботу серед молоді.

16 квітня 2019 року студентський театр «Борисфен» Університету (художній керівник – доктор історичних наук Г.В.Саган) отримав диплом ІІ ступеня, жанр «Театральне мистецтво», номінація «Театральна постановка» на XVII Всеукраїнському фестивалі студентської художньої творчості «Весняна хвиля», що відбувся на базі Європейського університету під егідою Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності.

17 – 18 квітня 2019 року студентка IV курсу спеціальності «Українська мова та література» Інституту філології Університету Щока Ольга отримала диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі знань «Гендерні дослідження» (науковий керівник – доктор філологічних наук, доцент – Ю.В.Вишницька).

17 – 19 квітня 2019 року студентка IІІ курсу спеціальності «Музичне мистецтво» Інституту мистецтв Артеменко Ірина отримала на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Музичне мистецтво» диплом ІІ ступеня (науковий керівник – старший викладач – В.В.Касьянов, концертмейстер О.А.Бичкова).

18 квітня 2019 року в Університеті проведено Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузі знань «Журналістика». На конкурс було заявлено 64 студентські наукові роботи з 31 закладу вищої освіти України. Студенти Університету: Ярослава Куліш отримала диплом І ступеня (науковий керівник – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент Л.Г.Масімова), Альбіна Гайдаш – диплом ІІІ-го ступеня (науковий керівник – старший викладач М.С.Ангелова)

18 квітня 2019 року в рамках проекту «Партнерство для навчання та викладання математики в університеті» (PLATINUM) програми ЄС Еразмус + КА203 – Стратегічне партнерство для вищої освіти, 2018-1-NO01-KA203-038887, партнером якого є Університет Грінченка, відбулася робоча зустріч команди учасників Університету та керівника проекту Юрія Роговченка, професора Університету Агдера (м. Крастіансанн, Норвегія).

18 квітня 2019 року студентка V курсу спеціальності «Освітні, педагогічні науки (педагогіка вищої школи)» Педагогічного інституту Кабанова Крістіна отримала диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Л.Л.Хоружа); студентка V курсу спеціальності «Музичне мистецтво» Інституту мистецтв Даценко Марія – диплом ІІІ ступеня (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор О.М.Олексюк).

18 – 19 квітня 2019 року студентка I курсу спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Факультету права та міжнародних відносин Т.А.Ковальська на Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» отримала диплом ІІ ступеня (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор М.О.Вінтонів).

18 – 19 квітня 2019 року студентка ІV курсу спеціальності «Дошкільна освіта» Педагогічного інституту Прохорчук Віра на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Дошкільна освіта» отримала диплом ІІІ ступеня (науковий керівник – кандидат педагогічних наук Н.В.Кошарна, завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту).

19 квітня 2019 року в Інституті мистецтв Університету відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Мистецтво танцю і хореографічна освіта: досвід, тенденції, перспективи». З доповідями, крім українських, виступили науковці з Ризької академії педагогіки та управління освітою, з танцювальної школи «Loida Grau» у Сан-Бой-де-Льобрегат, Королівство Іспанія. Практична частина конференції, яка відбулася після дискусійної платформи, була представлена майстер-класами з класичного та сучасного танцю. Завершив конференцію клас-концерт спеціальності «Хореографія» Університету.

19 квітня 2019 року співробітники НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності представили Університет Грінченка на Ярмарку професій, який був організований Бородянською районною філією Київського обласного центру зайнятості (Київська обл., смт. Бородянка). Захід відвідали близько 200 учнів випускних класів шкіл Бородянського та Макарівського районів Київської області.

23 квітня 2019 року Університет приймав делегацію Цюйфуського педагогічного університету (КНР). Візит відбувся за підтримки Посольства Китайської Народної Республіки в Україні. На зустрічі були присутні Перший секретар Посольства пан Ван Дадзюнь та Другий секретар Посольства пан Лю Тай. Зустріч завершилася підписанням Договору про міжнародне співробітництво між Університетом Грінченка та Цюйфуським педагогічним університетом.

23 квітня 2019 року студентка ІІІ курсу спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного інституту Колесник Марія на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта» отримала диплом ІІІ ступеня (наукові керівники – кандидати педагогічних наук Н.В.Вишнівська та Н.С.Кипиченко).

24 квітня 2019 року кафедра публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин Університету провела II Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права». У роботі конференції взяли участь науковці провідних закладів вищої освіти України.

24 квітня 2019 року в Університеті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Освітологія – 2019. Забезпечення якості вищої освіти в університеті: рух України до Європейського Союзу». У роботі конференції взяли участь провідні науковці України, Республіки Польщі, Грецької Республіки, Угорщини, а також викладачі, аспіранти та студенти більш ніж з двадцяти університетів різних міст України (Львів, Харків, Вінниця, Миколаїв, Херсон, Черкаси, Хмельницький, Мелітополь, Маріуполь, Суми, Кривий Ріг та ін.).

25 квітня 2019 року Вчена рада Університету оголосила Звернення до депутатів Верховної Ради VІІІ скликання ухвалити Закон 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

25 квітня 2019 року Університет виборов перемогу серед 19 поданих заявок у грантовій програмі Eurasia з проектом «DeDiMaMo – Розвиток математичних компетентнстей студентів за допомогою цифрового математичного моделювання» CPEA-ST-2019/10067. Проект триватиме два роки. Координатор проекту – проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктор педагогічних наук, професор член-кореспондент НАПН України Н.В.Морзе.

25 квітня 2019 року магістр Інституту людини спеціальності «Психологія» Сердюк Людмила на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт іноземною мовою за професійним спрямуванням з гуманітарних наук нефілологічного профілю здобула диплом ІІ ступеня (науковий керівник – кандидат психологічних наук І.О.Канюка).

06 травня 2019 року професорсько-викладацький та студентський колективи Університету вшанували пам’ять Бориса Грінченка покладанням квітів до пам’ятника та родинного поховання сім’ї Грінченків на Байковому кладовищі.

06 травня 2019 року студентка VІ курсу спеціальності «Філологія (українська мова і література)» Інституту філології Дідук Марина на ІІІ Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт пам’яті професора Віталія Кейса здобула диплом І ступеня (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор О.О.Бровко).

06 – 07 травня 2019 року збірна команда з футболу Університету на чвертьфіналі Чемпіонату України з футболу серед студентських команд ЗВО в м.Кременець здобула перемогу (тренер команди – старший викладач кафедри спорту та фітнесу С.В.Швець).

14 травня 2019 року в Університеті відбувся «Ярмарок вакансій» для студентів Педагогічного інституту, Інституту людини та Інституту мистецтв.

У заході взяли участь представники 42 закладів освіти комунальної та приватної форми власності, 10 управлінь освіти районних у м. Києві державних адміністрацій та понад 170 студентів Університету.

15 травня 2019 року з нагоди проведення Фестивалю науки в Київському університеті імені Бориса Грінченка та в рамках виконання наукової теми Педагогічного інституту відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». У роботі конференції взяли участь провідні науковці закладів вищої освіти: Університету Грінченка, Інституту педагогіки НАПН України, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди», Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Школи англійської мови Oxford Class та практики – завідувачі закладів дошкільної освіти та директори загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва та Київської області. Також у конференції взяли активну участь студенти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. У рамках конференції було проведено лінійку майстер-класів.

15 – 16 травня 2019 року на Факультеті здоров’я, фізичного виховання і спорту Університету відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики». У конференції взяли участь провідні фахівці з 8 країн світу: Угорщини, Литовської Республіки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучених Штатів Америки, Турецької Республіки, Держави Ізраїль, Чеської Республіки, Федеративної Республіки Німеччини.

16 травня 2019 року у Всесвітній день вишиванки у Колонній залі Київської міської державної адміністрації відбувся Благодійний бал під егідою Університету Грінченка за участі Національної академії внутрішніх справ. Танцмейстер балу – народний артист України, член Національної спілки хореографів України, володар титулів – «Людина третього тисячоліття», «Золотий фонд нації», Кавалер ордена «Святого Станіслава», золотий призер численних міжнародних конкурсів, професор Університету Грінченка – Григорій Чапкіс. Зібрані Благодійним фондом сприяння розвитку освіти імені Бориса Грінченка – 135 562 гривні 00 копійок, будуть спрямовані на підтримку студентів Університету, що потребують лікування.

16 травня 2019 року в Університеті відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Київські філософські студії – 2019». У роботі конференції взяли участь понад 170 філософів, істориків, політологів, соціологів з різних регіонів України: Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Полтави, Миколаєва, Сум, Вінниці, Житомира.

16 травня 2019 року на відзначення Дня вишиванки студентська громада Університету долучилася до флешмобу «Україна-вишиванка».

17 травня 2019 року Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету Грінченка долучилося до святкування Міжнародного дня музеїв, і в рамках акції «Ніч у музеї» провели дві театралізовані екскурсії на базі Національного музею українського народного декоративного мистецтва.

20 – 25 травня 2019 року у рамках програми академічної мобільності Еразмус+ КА107 з Університетом Фоджа доцент італійського закладу вищої освіти П’єр-Паоло Мальйока пройшов стажування в Університеті Грінченка. Він долучився до заходів Факультету інформаційних технологій та управління, які були реалізовані в рамках Фестивалю науки Університету: взяв участь у відкритій лекції з управління людськими ресурсами та HR-брендингу, у круглому столі «Роль молоді в процесах влади, децентралізація» та прочитав лекцію, приурочену святкуванню Дня Європи в Україні для студентів спеціальності «Італійська мова та література» на тему «Італія: освіта і культура».

20 – 26 травня 2019 року студентка ІІІ курсу групи ФВб-3-18-2.0д Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Лобачева Анастасія на літній ХІV Універсіаді України з фехтування в місті Миколаєві посіла ІІІ місце у складі команди «Київ-2» з фехтування на шпагах серед жінок.

21 травня 2019 року в межах Фестивалю науки проведено Наукову цукерню Інституту людини Університету Грінченка. Участь у заході взяли знані науковці з спеціальної та соціальної педагогіки, психології, фахівці-практики соціальної сфери м. Києва. Наукова цукерня запропонувала відвідувачам 14 тематичних «столиків», за якими одночасно обговорювалися найцікавіші теми із соціальної роботи, психології, корекційної та інклюзивної освіти та які модерували досвідчені спікери.

22 травня 2019 року в Університеті відбулася презентація книги «Нерівні брати: українці та росіяни від середньовіччя до сучасності» відомого швейцарського історика, професора Інституту східноєвропейської історії Віденського університету, дійсного члена Австрійської академії наук та іноземного члена Національної академії наук України Андреаса Каппелера. Українське видання праці (переклад Володимира Кам’янця) вийшло у «Видавництві 21». У рамках заходу відбулася дискусія, під час якої професор відповів на запитання студентів та науковців.

Захід організовано спільно з «Видавництвом 21» за підтримки Посольства Австрії в Україні, Австрійського культурного форуму в Києві та Австрійського бюро кооперації у Львові.

22 травня 2019 року в рамках Фестивалю науки в Інституті мистецтв відбулась VІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури», організована кафедрою теорії та методики музичного мистецтва. Співорганізаторами заходу виступили Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Мистецький факультет Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Факультет менеджменту освіти та науки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, кафедра теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Університету та Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Інституту мистецтв Університету Грінченка.

22 травня 2019 року у рамках Фестивалю науки співробітники науково-дослідної лабораторії освітології разом із викладачами і студентами Педагогічного інституту провели освітологічні дебати на тему «Академічна доброчесність у забезпеченні якості вищої освіти».

22 травня 2019 року в Інституті людини Університету відбулася щорічна студентська науково-практична конференція «Перші кроки у науку». З доповідями виступили студенти – учасники міжнародних проектів, переможці наукових конкурсів та олімпіад.

24 травня 2019 року електронне наукове фахове видання «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету» включено ВАК України до переліку електронних наукових фахових видань (Категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії з педагогічних наук (затверджено наказами Міністерства освіти і науки України № 612 від 07.05.2019). Тематика: ІКТ в освіті.

24 травня 2019 року студенти і викладачі Інституту філології, Факультету права та міжнародних відносин Університету стали учасниками гостьової лекції Тимчасового повіреного у справах Республіки Куба Натачі Діас Агілери на тему «Україна – Куба: аспекти співробітництва».

25 травня 2019 року студенти та викладачі Інституту людини Університету Грінченка на святкуванні 50-річчя Дніпровського району м.Києва в Парку культури та відпочинку «Перемога» презентували навчальний заклад різноманітними майстер-класами, арт-майстернею, рухливими та настільними іграми із соціальної тематики.

26 травня 2019 року з нагоди Дня Києва студенти Історико-філософського факультету під керівництвом доктора історичних наук Михайла Відейка розробили проект «Київська сторожа» та презентували першу реконструкцію зміни почесної варти біля легендарних Золотих воріт.

26 травня 2019 року Університет Грінченка уже вшосте долучився до благодійного «Пробігу під каштанами» як волонтерський партнер. Більше 70 студентів-грінченківців різних спеціальностей працювали на реєстрації, в прес-зоні, в зоні видачі води, зонах партнерів, старті та фініші, підтримували тих, хто біг протягом усього маршруту, організовували активності з дітьми, допомагали нагороджувати переможців. Зібрані кошти направлені на підтримку Інституту очних хвороб і тканинної терапії імені В.П.Філатова, а також Фонду «Happy Paw» на придбання необхідних матеріалів у притулок для тварин. Найактивніші волонтери отримали корпоративні презенти від Університету Грінченка та подарунки від одного з партнерів Пробігу.

27 травня 2019 року премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці – міста-героя Києва отримали: викладач кафедри східних мов і перекладу Інституту філології Гілевич Аліна Василівна (номінація «Наукові досягнення»); Попова Альона Олексіївна, викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини (номінація «Внесок у розвиток молодіжного руху»); студент Інституту мистецтв Мирошниченко Валерій Миколайович (номінація «Творчі досягнення»).

04 червня 2019 року студенти Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка взяли участь у ІV Міжнародній науковій конференції «Європейська інтеграція: історичний досвід та політичні перспективи» (м. Краків, Польща) та долучилися до реалізації проекту «Польські молодіжні неурядові організації: досвід та значення для формування громадянського суспільства України в контексті міграції українців до Польщі». Проект був реалізований Асоціацією ініціатив молоді Олькуша “SIMO” за фінансової підтримки Малопольського воєводства.

05 червня 2019 року в рамках проекту «Партнерство для навчання та викладання математики в університеті» (PLATINUM) програми ЄС Еразмус + КА203 – Стратегічне партнерство для вищої освіти, 2018-1-NO01-KA203-038887, партнером якого є Київський університет імені Бориса Грінченка, відбулася робоча зустріч команди учасників Університету.

11 – 12 червня 2019 року проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Університету Грінченка Наталія Морзе та представники Студентського парламенту у складі президента Івашкевич Ангеліни та радника Сінька Андрія взяли участь у Міжнародній конференції «Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні», що відбулася в Київському національному торговельно-економічному університеті.

17 – 21 червня 2019 року завідувач НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти Ольга Виговська проходила стажування (Erasmus Staff Week) для співробітників міжнародних відділів в Університеті Кадісу в рамках програми академічної мобільності Еразмус+. В Erasmus Staff Week взяли участь 70 учасників з 15 різних країн світу.

17 – 21 червня 2019 року в рамках проекту «Партнерство для навчання та викладання математики в університеті» програми ЄС Еразмус + КА2 Platinum, № 2018-1-N101-КА203-038887 відбулась робоча поїздка учасників проекту до Університету Масарика та Технічного університету в Брно. Під час