Розклад вступних випробувань

 

Розклад для 2022 року вступу

1 курс (на основі повної загальної середньої освіти)

Розклад основної сесії творчих конкурсів

Графік проведення творчих конкурсів (017 Фізична культура і спорт)

Графік проведення творчих конкурсів (025 Музичне мистецтво, 024 Хореографія, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 022 Дизайн)

Графік проведення творчих конкурсів (021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво)

Розклад додаткових сесій творчих конкурсів (09.08.2022 - 16.08.2022)

Розклад додаткових сесій творчих конкурсів

Розклад індивідуальних усних співбесід для вступників (09.08.2022 - 16.08.2022)

Розклад індивідуальних усних співбесід для вступників

2 курс 

На основі ОКР "молодший спеціаліст", ОС "фаховий молодший бакалавр"

Розклад індивідуальних усних співбесід для вступників

Фахові випробування (творчий конкурс)

На основі ОС "бакалавр", "магістр", ОКР "спеціаліст", здобутого за іншою спеціальністю

Фахові випробування

3 курс (1 скорочений т.н.) 

На основі ОКР "молодший спеціаліст" здобутого за спорідненою спеціальністю

Розклад індивідуальних усних співбесід для вступників

Фахові випробування (творчий конкурс)