Про підрозділ

Науково-методичний центр акредитації та ліцензування був створений у березні 2008 року як структурний підрозділ Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д. Грінченка. Метою діяльності центру є всебічне сприяння якісній освітній політиці Університету, розширення кола освітніх послуг, своєчасне забезпечення випускників Університету документами про освіту, Додатками до диплома про вищу освіту європейського зразка.

Основними напрямками роботи НМЦ акредитації та ліцензування є: 

  • надання інформаційно-консультативної та практичної допомоги структурним підрозділам Університету у підготовці необхідних документів для проходження ліцензування і акредитації за різними спеціальностями, забезпечення своєчасного подання справ до Міністерства освіти і науки України;
  • вивчення, узагальнення та інформування структурних підрозділів Університету про зміни у нормативно-правовій базі з питань ліцензування та акредитації, підготовка відповідних методичних рекомендацій;
  • забезпечення своєчасного оформлення ліцензій і сертифікатів, переоформлення у разі закінчення їх терміну дії;
  • формування електронного замовлення для виготовлення документів про загальну середню та вищу освіту, студентських квитків, дублікатів;
  • підготовка, замовлення, видача студентам та облік Додатків до дипломів про вищу освіту європейського зразка.

 

У своїй роботі НМЦ акредитації та ліцензування тісно співпрацює з Департаментом атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, Державною освітньою установою «Навчально-методичний центр з питань якості освіти», Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Державним підприємством «Інфоресурс», НДІ прикладних інформаційних технологій.