Про підрозділ

Науково-методичний центр акредитації та ліцензування був створений у березні 2008 року як структурний підрозділ Університету Грінченка. Метою діяльності центру є всебічне сприяння якісній освітній політиці Університету, розширення кола освітніх послуг, своєчасне забезпечення випускників Університету документами про освіту.

Основними напрямками роботи НМЦ акредитації та ліцензування є:

  • планування та організація роботи з проведення процедур ліцензування та акредитації;
  • надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам Університету у підготовці необхідних документів для проходження ліцензування та акредитації, забезпечення своєчасного подання ліцензійних та акредитаційних справ до Міністерства освіти і науки України/ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
  • здійснення супроводу ліцензійних та акредитаційних справ у Міністерстві освіти і науки України/ Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти;
  • вивчення, узагальнення та інформування структурних підрозділів Університету про зміни у нормативно-правовій базі з питань ліцензування та акредитації, підготовка відповідних роз’яснень та рекомендацій;
  • забезпечення своєчасного оформлення/ переоформлення Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти та сертифікатів про акредитацію;
  • забезпечення обліку та зберігання ліцензійних та акредитаційних справ;
  • забезпечення актуальності відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення Університету в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; контроль за дотриманням Ліцензійних умов;
  • участь у заходах, пов’язаних із реалізацією політики внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
  • формування електронного замовлення для виготовлення документів про загальну середню та вищу освіту, студентських квитків, дублікатів;
  • підготовка додатків до дипломів про вищу освіту європейського зразка (спільно з навчальними частинами структурних підрозділів Університету).

У своїй роботі НМЦ акредитації та ліцензування співпрацює з Департаментом атестації кадрів вищої кваліфікації Міністерства освіти і науки України, Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, Державною освітньою установою «Навчально-методичний центр з питань якості освіти», Департаментом освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Державним підприємством «Інфоресурс» тощо.