Нормативно-правова база

Закон України "Про вищу освіту"

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук, затверджений Постановою КМУ від 17.11.2021 №1197

Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук (наказ МОНУ від 13.12.2021 №1359)

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затверджений Постановою КМУ від 23.03.2016 №261 (зі змінами)

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Київському університеті імені Бориса Грінченка

Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затверджений Постановою КМУ від 12.01.2022 №44 (зі змінами)

Тимчасовий порядок присудження ступеня доктора філософії затверджений Постановою КМУ від 06.03.2019 № 167 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 608 від 09.06.2021)

Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Київського університету імені Бориса Грінченка

Положення про організацію та проведення практики аспірантів Київського університету імені Бориса Грінченка

Положення про правила призначення і виплати стипендій

Вимоги до оформлення дисертації (наказ МОНУ від 12.01.2017 №40)

Перелік наукових фахових видань України

Загальні положення та правила складання бібліографічних посилань (ДСТУ 8302:2015)

Порядок присудження наукових ступенів, затверджений Постановою КМУ від 24.07.2013 №567 (зі змінами; втрата чинності від 01.01.2022)

Положення про спеціалізовану вчену раду (2011; зі змінами 2012)

Мережа спеціалізованих вчених рад

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ МОНУ від 23.09.2019 №1220)

Порядок подання повідомлень про захист дисертацій