Освітній процес

  

 

Розклад занять для аспірантів 1 року навчання

Розклад занять для аспірантів 2 року навчання

Розклад занять для аспірантів 3 року навчання

 

 

Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

  

 Програми екзаменів з навчальних дисциплін