Освітній процес

  

 

Розклад занять для аспірантів заочної форми 1 року навчання

Розклад занять для аспірантів заочної форми 2 року навчання

Розклад занять для аспірантів заочної форми 3 року навчання

Розклад атестаційного тижня для аспірантів 2 року навчання (денна і заочна форма навчання)

Розклад занять для аспірантів 1 року навчання

Розклад занять для аспірантів 2 року навчання

Розклад занять для аспірантів 3 року навчання

Розклад занять для аспірантів заочної форми

 

Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

  

 Програми екзаменів з навчальних дисциплін