Освітній процес

  

Робочі програми навчальних дисциплін і програми практик

011 Науки про освіту/Освітні педагогічні науки (ОНП “Освітні, педагогічні науки”)

Науковий семінар Прикладна лінгводидактика в контексті ідей нової української школи

Теоретичні і методичні засади сучасного виховання

Інноваційні стратегії професійної освіти

Філософія і методологія наукової діяльності (за НП 2022)

Стратегії наукових досліджень/Інтернаціоналізація науки (за НП 2022)

Стратегії наукових досліджень/ ІКТ в сучасних наукових дослідженнях (за НП 2020)

Стратегії наукових досліджень/Нормативно-правова база наукових досліджень та наукової діяльності(за НП 2022)

Розвиток наукової галузі (за НП 2022)

Науково-дослідна інфраструктура в галузі (за НП 2020)

Науково-викладацька практика

Дослідницька практика

Теоретичні засади історико-педагогічного знання (за НП 2020)

Теорія та методика професійної освіти (за НП 2020)

Теорія та методика навчання музики (за НП 2020)

Науковий семінар з теорії та методики навчання музики (за НП 2020)

Науковий семінар з теорії та методики навчання української мови (за НП 2020)

Теорія та методика навчання української мови (за НП 2020)

Науковий семінар з теорії та методики професійної освіти (за НП 2020)

Науковий семінар із загальної педагогіки та історії педагогіки (за НП 2020)

ІКТ в освіті (за НП 2020)

Науковий семінар з ІКТ в освіті (за НП 2020)

Наукова комунікація іноземною мовою (англійська) (за НП 2022)

Педагогічний експеримент та методи математичної статистики (за НП 2022)

Педагогіка та психологія вищої школи

Вітчизняні та зарубіжні історико-педагогічні студії

012 Дошкільна освіта (ОНП “Дошкільна освіта”)

Науковий семінар «Альтернативні системи підготовки вихователів дітей дошкільного віку»

Філософія і методологія наукової діяльності (за НП 2022)

Стратегії наукових досліджень/Інтернаціоналізація науки (за НП 2022)

Стратегії наукових досліджень/ ІКТ в сучасних наукових дослідженнях (за НП 2020)

Стратегії наукових досліджень/Нормативно-правова база наукових досліджень та наукової діяльності(за НП 2022)

Розвиток наукової галузі (за НП 2022)

Науково-дослідна інфраструктура в галузі

Науково-викладацька практика

Технології психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини (за НП 2020)

Інновації у галузі дошкільної освіти (за НП 2020)

Наукова комунікація іноземною мовою (англійська) (за НП 2022)

Дитина і родина в сучасному стратифікованому суспільстві (за НП 2020)

Науковий семінар Формування готовності до розробки освітніх програм для дітей дошкільного віку (за НП 2020)

Дослідницько-експериментальна робота в дошкільних закладах освіти (за НП 2020)

Альтернативні заклади розвитку дітей дошкільного віку (за НП 2020)

Дослідниць практика (за НП 2020)

Вплив медіапростору на розвиток дитини

Педагогіка та психологія вищої школи

017 Фізична культура і спорт (ОНП “Фізична культура і спорт”)

Актуальні аспекти наукової, організаційної та інноваційної діяльності у фізичній культурі і спорті

Актуальні проблеми психологічного супроводу спортивної діяльності

Філософія і методологія наукової діяльності (за НП 2022)

Стратегії наукових досліджень/Інтернаціоналізація науки (за НП 2022)

Стратегії наукових досліджень/Нормативно-правова база наукових досліджень та наукової діяльності(за НП 2022)

Стратегії наукових досліджень/Сучасні технології фізичної культури і спорту (за НП 2020)

Методологія підготовки дисертаційної роботи у галузі фізичної культури і спорту (за НП 2022)

Методи наукових досліджень у галузі фізичної культури і спорту (за НП 2020)

Методи наукових досліджень та статистична обробка даних у галузі фізичної культури і спорту (за НП 2022)

Науково-викладацька практика (за НП 2020)

Дослідницька практика (за НП 2020)

Наукова комунікація іноземною мовою (англійська) (за НП 2022)

Практичні аспекти управління спортивною підготовкою

Прикладні аспекти адаптивного фізичного виховання (за НП 2020)

Прикладні аспекти фізичного виховання різних груп населення (за НП 2022)

Функціональна діагностика у фізичному вихованні (за НП 2020)

Фізіологічні механізми адаптації та функціональні резерви організму спортсменів (за НП 2020)

Педагогіка та психологія вищої школи

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (ОНП “Образотворче та декоративне мистецтво”)

Філософія і методологія наукової діяльності (за НП 2022)

Стратегії наукових досліджень/Інтернаціоналізація науки (за НП 2022)

Стратегії наукових досліджень/ ІКТ в сучасних наукових дослідженнях (за НП 2020)

Стратегії наукових досліджень/Нормативно-правова база наукових досліджень та наукової діяльності(за НП 2022)

Розвиток наукової галузі (за НП 2020)

Розвиток наукової галузі (за НП 2022)

Науково-дослідна інфраструктура в галузі (за НП 2022)

Науково-викладацька практика

Арт-журналістська практика

Наукова комунікація іноземною мовою (англійська) (за НП 2022)

Понятійно-категоріальний апарат в образотворчому мистецтві

Культурна спадщина та культурні цінності

Теорія та критика образотворчого мистецтва (за НП 2020)

Науковий семінар з образотворчого мистецтва (за НП 2020)

Педагогіка та психологія вищої школи

031 Релігієзнавство (ОНП “Релігієзнавство”)

Релігія та інтернет-технології

Соціологія релігії

Релігія і політика

Філософія і методологія наукової діяльності (за НП 2022)

Стратегії наукових досліджень/Інтернаціоналізація науки (за НП 2022)

Стратегії наукових досліджень/ ІКТ в сучасних наукових дослідженнях (за НП 2020)

Стратегії наукових досліджень/Нормативно-правова база наукових досліджень та наукової діяльності(за НП 2022)

Актуальні проблеми теології (за НП 2020)

Науково-викладацька практика

Дослідницька практика

Наукова комунікація іноземною мовою (англійська) (за НП 2022)

Науково-дослідна інфраструктура в галузі

Нові релігійні рухи (за НП 2020)

Соціальна доктрина християнства (за НП 2020)

Релігії в глобальному світі (за НП 2020)

Релігійна комунікація (за НП 2020)

Актуальні проблеми філософського дискурсу (за НП 2022)

Актуальні проблеми філософського дискурсу (за НП 2020)

Церква як регулятор соціальних конфліктів (за НП 2020)

Педагогіка та психологія вищої школи

032 Історія та археологія (ОНП “Історія та археологія”)

Джерела та історіографія історії України

Джерела та історіографія всесвітньої історії

Методологія опрацювання археологічних та історичних джерел

Філософія і методологія наукової діяльності (за НП 2022)

Стратегії наукових досліджень/Інтернаціоналізація науки (за НП 2022)

Стратегії наукових досліджень/ ІКТ в сучасних наукових дослідженнях (за НП 2020)

Стратегії наукових досліджень/Нормативно-правова база наукових досліджень та наукової діяльності(за НП 2022)

Науково-викладацька практика

Дослідницька практика

Науковий семінар з всесвітньої історії (за НП 2020)

Науковий семінар з історії України (за НП 2022)

Науковий семінар з історії України (за НП 2020)

Науковий семінар з історії (за НП 2020)

Наукова комунікація іноземною мовою (англійська) (за НП 2022)

Педагогіка та психологія вищої школи

035 Філологія (ОНП “Філологія”)

Корпуси текстів та електронні лексикографічні системи

Філософія і методологія наукової діяльності (за НП 2022)

Стратегії наукових досліджень/Інтернаціоналізація науки (за НП 2022)

Стратегії наукових досліджень/ ІКТ в сучасних наукових дослідженнях (за НП 2020)

Стратегії наукових досліджень/Нормативно-правова база наукових досліджень та наукової діяльності(за НП 2022)

Наукова комунікація іноземною мовою (англійська) (за НП 2022)

Наукова комунікація іноземною мовою (німецька) (за НП 2020)

Актуальні питання германістики (за НП 2020)

Актуальні питання української літератури (за НП 2020)

Актуальні питання порівняльного літературознавства (за НП 2020)

Актуальні питання теорії літератури (за НП 2020)

Актуальні питання літератури зарубіжних країн

Міфологічні сценарії в художньому дискурсі (за НП 2020)

Розвиток філології як наукової галузі (за НП 2022)

Академічне письмо англійською мовою (за НП 2022)

Науково-дослідна інфраструктура в галузі філології (за НП 2020)

Науково-викладацька практика

Науковий семінар Проблеми прагматики художнього тексту (за НП 2020)

Науковий семінар Тенденції сучасної української літератури (за НП 2020)

Науковий семінар Теорія тексту і дискурсу (за НП 2020)

Науковий семінар Студії з літературознавчої стилістики (за НП 2020)

Науковий семінар Міфологічні сценарії в художньому дискурсі (за НП 2020)

Науковий семінар Міфокритика

Науковий семінар Міфопоетика: теоретичні студії (за НП 2020)

Науковий семінар Літературна антропологія

Науковий семінар Літературна генерика, генологія, інтерсеміотика

Науковий семінар Літературна генерика і генологія: діахронійний зріз (за НП 2020)

Науковий семінар Інтермедіальність та інтерсеміотичність

Науковий семінар Давні мови світу

Науковий семінар Українська література в контексті світової

Науковий семінар з літератури зарубіжних країн

Лінгвоуніверсологічна міфосеміфотика (за НП 2020)

Контрастивна лінгвістика (за НП 2020)

Педагогіка та психологія вищої школи

Методи і прийоми порівняльно-історичного вивчення мов

051 Економіка (ОНП “Економіка”)

Фінансування наукових досліджень, грантова діяльність

Філософія і методологія наукової діяльності (за НП 2022)

Стратегії наукових досліджень/Інтернаціоналізація науки (за НП 2022)

Стратегії наукових досліджень/ ІКТ в сучасних наукових дослідженнях (за НП 2020)

Стратегії наукових досліджень/Нормативно-правова база наукових досліджень та наукової діяльності(за НП 2022)

Методологія та методи економічних досліджень

Економічні знання в статистично-інформаційній презентації (за НП 2020)

Математичне моделювання в економічних дослідженнях (за НП 2020)

Економічна безпека національної економіки (за НП 2022)

Соціальна відповідальність економічних рішень (за НП 2020)

Інтелектуальна власність та стартап-проєкти (за НП 2020)

Наукова комунікація іноземною мовою (англійська) (за НП 2022)

Науково-викладацька практика

Дослідницька практика

Актуальні проблеми економічних досліджень (за НП 2020)

Цифрова економіка та інновації

Розвиток циркулярної економіки (за НП 2023)

Педагогіка та психологія вищої школи

053 Психологія (ОНП “Психологія”)

Філософія і методологія наукової діяльності (за НП 2022)

Стратегії наукових досліджень/Інтернаціоналізація науки (за НП 2022)

Стратегії наукових досліджень/ ІКТ в сучасних наукових дослідженнях (за НП 2020)

Стратегії наукових досліджень/Нормативно-правова база наукових досліджень та наукової діяльності(за НП 2022)

Розвиток наукової галузі (за НП 2022)

Науково-викладацька практика

Дослідницька практика

Теоретико-методологічні засади психологічного знання (за НП 2022)

Науковий семінар з педагогічної та вікової психології (за НП 2020)

Теорія і практика соціальної психології (за НП 2020)

Науковий семінар з соціальної психології, психології соціальної роботи (за НП 2020)

Наукова комунікація іноземною мовою (англійська) (за НП 2022)

Науково-дослідна інфраструктура в галузі (за НП 2020)

Педагогіка та психологія вищої школи

125 Кібербезпека та захист інформації (ОНП “Інформаційна безпека держави”)

Філософія і методологія наукової діяльності (за НП 2022)

Стратегії наукових досліджень/Інтернаціоналізація науки (за НП 2022)

Стратегії наукових досліджень/Нормативно-правова база наукових досліджень та наукової діяльності(за НП 2022)

Стратегії наукових досліджень/Сучасні технології інформаційної і кібербезпеки та захисту інформації (за НП 2020)

Прикладні аспекти створення та застосування систем технічного захисту

Прикладні аспекти створення та застосування систем криптографічного захисту

Прикладні аспекти теорій ризиків, конфліктів і катастроф в системах безпеки

Прикладні аспекти управління інформаційною та кібербезпекою об'єктів критичної інфраструктури(за НП 2020)

Прикладні аспекти моніторингу та аудиту захищених інформаційно-комунікаційних систем(за НП 2020)

Прикладні аспекти протидії кібератакам в соціотехнічних системах (за НП 2020)

Прикладні аспекти адміністрування та експлуатації захищених інформаційно-комунікаційних систем (за НП 2020)

Системний аналіз та прийняття рішень в інформаційній і кібербезпеці (за НП 2022)

Наукова комунікація іноземною мовою (англійська) (за НП 2022)

Дослідницька практика

Науково-викладацька практика

Організація захисту розподілених інформаційних ресурсів (за НП 2020)

Проектування і впровадження захищених інформаційно-комунікаційних систем (за НП 2020)

Технології безпеки складних соціотехнічних систем (за НП 2022)

Забезпечення безпеки об'єктів критичної інфраструктури в умовах ведення кібердій і кіберконфліктів (за НП 2020)

Інформаційно-аналітичні процеси в системах безпеки державних інформаційних ресурсів (за НП 2020)

Педагогіка та психологія вищої школи

231 Соціальна робота (ОНП “Соціальна робота”)

Інновації у соціальній роботі з сім'ями з дітьми

Філософія і методологія наукової діяльності (за НП 2022)

Стратегії наукових досліджень/Інтернаціоналізація науки (за НП 2022)

Стратегії наукових досліджень/ ІКТ в сучасних наукових дослідженнях (за НП 2020)

Стратегії наукових досліджень/Нормативно-правова база наукових досліджень та наукової діяльності(за НП 2022)

Науково-викладацька практика

Дослідницька практика

Актуальні питання соціальної роботи в галузі освіти

Розвиток наукової галузі "Соціальна робота" (за НП 2022)

Наукова комунікація іноземною мовою (англійська) (за НП 2022)

Наукова комунікація іноземною мовою (італійська) (за НП 2020)

Соціальна робота в громаді

Соціальна робота неурядових організацій

Актуальні питання соціальної роботи у правоохороній сфері (за НП 2020)

Науковий семінар "Соціальна робота неурядових організацій" (за НП 2020)

Науковий семінар "Технологія підготовки науково-дослідницького проекту" (за НП 2020)

Науковий семінар "Планування та проведення ефективних оцінювань у соціальній роботі" (за НП 2020)

Інновації у соціальній роботі з сім'ями з дітьми

Інновації у соціальній роботі з вразливими групами населення

Науково-дослідна інфраструктура в галузі "Соціальна робота" (за НП 2020)

Педагогіка та психологія вищої школи

Вибіркові освітні компоненти

Програми екзаменів з навчальних дисциплін

Архів 2023