Освітній процес

Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

  

 Програми екзаменів з навчальних дисциплін