Про підрозділ

Основним завданням ремонтно-будівельного відділу є утримання будівель, споруд та інженерних мереж Університету у належному технічному стані.

Основні функції Відділу:

  • Забезпечення нагляду за технічним станом будівель і споруд.
  • Забезпечення нагляду за технічним станом інженерних мереж.
  • Забезпечення контролю проведення ремонтно-будівельних робіт з капітальних, поточних, аварійних ремонтів на відповідність до проектної документації, будівельним нормам і правилам, технічним умовам і іншим нормативним документам згідно чинного законодавства України.
  • Впровадження передових методів з енергоефективності та енергозбереження.
  • Визначення потреби у матеріальних ресурсах для забезпечення навчального процесу.