Про підрозділ

Навчально-науковий центр розвитку персоналу та лідерства створено з метою розвитку персоналу Університету на основі реалізації лідерського потенціалу співробітників.

Центр створено з метою реалізації державної політики з питань розвитку персоналу у закладах освіти.

Діяльність Центру здійснюється у взаємодії з усіма структурними підрозділами Університету.

Основні завдання діяльності Центру:

 • розробка системи навчання та розвитку персоналу Університету відповідно до чинного законодавства;
 • адаптація новопризначених співробітників (оптимізація процесу входження в організацію, колектив, посаду; реалізація системи наставництва та проведення адаптаційних тренінгів);
 • планування кар’єри співробітників;
 • оцінка потреб у підвищенні кваліфікації персоналу, розробка індивідуальних планів розвитку для працівників;
 • забезпечення навчання, підвищення кваліфікації персоналу за допомогою реалізації навчальних модулів, залучення високопрофесійних фахівців для проведення навчання, тренінгів та ін.;
 • здійснення моніторингу рівня задоволеності та лояльності співробітників Університету в цілому, у межах структурних підрозділів і по конкретних співробітниках (у разі потреби), надання пропозицій щодо забезпечення лояльності персоналу;
 • участь у формуванні кадрової політики відповідно до стратегії розвитку Університету;
 • просування сучасних підходів до розуміння поняття лідерства та необхідності його імплементації на особистому та організаційному рівнях у закладах загальної середньої та вищої освіти;
 • виконання у встановленому порядку затверджених науково-дослідних тем, що здійснюються за рахунок різних джерел фінансування, у тому числі, робіт, які фінансуються за рахунок грантів;
 • розвиток різних форм наукової співпраці (у тому числі, міжнародної) з провідними науково-дослідними установами, навчальними закладами, установами і організаціями для розв’язання наукових проблем, упровадження результатів наукових досліджень і розробок;
 • участь в організації міжнародних програм, конференцій, круглих столів, для обміну провідним досвідом щодо розвитку співробітників закладів освіти, розвитку їх лідерського та інституційного потенціалу;
 • надання додаткових платних послуг, пов’язаних з напрямами діяльності Центру.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ТА ЛІДЕРСТВА