Про підрозділ

Навчально-науковий центр розвитку персоналу та лідерства створено з метою  формування та реалізації політики розвитку персоналу Університету, забезпечення умов для навчання протягом життя на основі реалізації лідерського потенціалу співробітників та з урахуванням реалізації пріоритетних цілей сталого розвитку.

Основні завдання діяльності Центру:

 • розроблення системи розвитку персоналу Університету відповідно до чинного законодавства;
 • адаптація новопризначених працівників, реалізація системи наставництва в Університеті;
 • комунікативна та емоційна підтримка молодих фахівців;
 • профілактика професійного та емоційного вигорання персоналу Університету;
 • надання консультативної підтримки працівникам із питань визначення індивідуальної траєкторії їхнього професійного розвитку;
 • дослідження потреб у підвищенні кваліфікації персоналу, розроблення тренінгових програм з підвищення кваліфікації;
 • забезпечення навчання, підвищення кваліфікації персоналу за допомогою реалізації навчальних модулів, залучення високопрофесійних фахівців для проведення навчання, тренінгів тощо;
 • здійсненні моніторингу рівня задоволеності та лояльності працівників Університету, надання пропозицій щодо забезпечення лояльності персоналу;
 • участь у формуванні кадрової політики відповідно до Стратегії розвитку Університету;
 • визнання результатів підвищення кваліфікації працівників Університету відповідно до чинних нормативних документів;
 • розміщення документів про результати підвищення кваліфікації з метою забезпечення прозорості й відкритості професійних досягнень працівників Університету;
 • пропагування лідерства як цінності Університету, сприяння розумінню поняття лідерства та необхідності його імплементації на особистому та організаційному рівнях у закладах освіти;
 • реалізація наукових досліджень, що здійснюються за рахунок різних джерел фінансування, у тому числі, проєктів, що фінансуються за рахунок грантів;
 • розвиток різних форм наукової співпраці, у тому числі, міжнародної, з провідними науково-дослідними установами, закладами освіти, установами i організаціями для розв’язання наукових проблем, упровадження результатів наукових досліджень i розробок;
 • участь в організації міжнародних програм, конференцій, круглих столів для обміну кращими практиками щодо розвитку лідерського та інституційного потенціалу працівників закладів освіти;
 • надання додаткових платних освітніх послуг у рамках концепції навчання протягом життя.