Про підрозділ

Науково-методичний центр досліджень, наукових проектів та програм (НМЦ ДНПП) безпосередньо підпорядковується проректору з наукової роботи, підзвітний та підконтрольний ректору Університету.

Метою діяльності НМЦ ДНПП є організація та координація наукової, науково-дослідної роботи в Університеті.

Основними завданнями та напрямами НМЦ ДНПП є:

 • забезпечення виконання вимог нормативних документів, що стосуються наукової та науково-дослідної роботи в Університеті;
 • координація наукової та науково-дослідної роботи підрозділів Університету;
 • інформування всіх залучених до наукової роботи осіб про перспективні напрямки, правові та організаційні засади наукової діяльності;
 • організація та проведення наукових заходів (конференцій, семінарів, круглих столів тощо);
 • координація діяльності аспірантури, докторантури, здійснення контролю за якістю навчання аспірантів, докторантів та підготовки ними дисертаційних досліджень;
 • координація діяльності спеціалізованих вчених рад Університету;
 • здійснення організаційних заходів спрямованих на підвищення ефективності наукових досліджень: сприяння створенню творчих колективів для виконанню пріоритетних наукових завдань, забезпечення контролю за своєчасним і високоякісним виконанням планів;
 • координування наукової діяльності структурних навчально-наукових підрозділів Університету, науково-дослідних лабораторій з організації та здійснення наукових досліджень;
 • координація та контроль проходження стажування (фахового модулю) професорсько-викладацьким складом Університету;
 • організація, облік та супровід усієї науково-дослідної роботи в Університеті: тем, що виконуються в рамках національних, державних, міждержавних програм; робіт, що фінансуються Міністерством освіти і науки України, Кабінетом Міністрів України; науково-дослідних робіт, що виконуються за угодами з вітчизняними і закордонними замовниками, виконуються за рахунок грантів міжнародних програм і фондів, власних коштів Університету, кредитів та інших джерел, визначених чинним законодавством України;
 • підтримка наукових досліджень молодих учених та обдарованих студентів;
 • сприяння діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету;
 • організація представлення наукових досягнень Університету у виставках та конкурсах різного рівня;
 • організація підбору та супроводу робіт, що подаються на премії різного рівня (державні, іменні, регіональні, молодих вчених тощо);
 • внесення на розгляд проректору з наукової роботи пропозицій щодо заохочення та винагород викладачів та студентів Університету за досягнуті результати в науковій роботі;
 • підготовка для Міністерства освіти і науки України пропозицій щодо проведення конференцій, семінарів, наукових шкіл тощо, які плануються в Університеті, а також надання інформації підрозділам Університету про наукові заходи, що відбуваються в Україні та за кордоном;
 • здійснення моніторингу ефективності наукової діяльності підрозділів Університету;
 • підготовка звітної документації за результатами наукової діяльності в Університеті;
 • підготовка різних довідкових матеріалів з питань наукової діяльності Університету.