Про підрозділ

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА «АСТРЕЯ»

КИЇВСЬКОГО СТОЛИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Юридична клініка «АСТРЕЯ» Київського столичного університету імені Бориса Грінченка створена для підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів-правників старших курсів та проходження ними навчальної практики. Підготовка фахівців у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності, надає можливість майбутнім правникам усвідомити цінність і значення отриманих академічних знань та оволодіти методологією і технікою застосування їх на практиці.

До роботи в клініці залучено 10 найкращих студентів-консультантів та п’ять кураторів, серед яких діючі адвокати та практикуючі юристи. Більшість студентів-консультантів володіють іноземними мовами (англійською, французькою, німецькою).

 

Історія створення:

Юридичну клініку «АСТРЕЯ» було створено
наказом ректора Київського університету імені Бориса Грінченка за № 329 від 29 серпня 2014 року,
як структурний підрозділ Університету.

 

Мета діяльності Юридичної клініки: 

 • підвищення рівня професійних знань та умінь студентів-правників університету; 
 • надання правової допомоги соціально-вразливим та малозабезпеченим верствам суспільства; 
 • формування правової культури громадян; 
 • формування у студентів-правників юридичної професійної етики та поваги до людської честі і гідності; 
 • розширення співробітництва університету із судовими, правоохоронними та правозахисними органами – прокуратурою, органами юстиції та державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями; 
 • впровадження у навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг.

 

Завдання Юридичної клініки: 

 • підготовка кваліфікованих спеціалістів у галузі юриспруденції; 
 • впровадження в навчальний процес елементів практичної роботи студентів у сфері надання юридичних послуг; 
 • забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових та правоохоронних органів та інших державних органів; 
 • проведення наукових досліджень у сфері практичної юридичної освіти; 
 • надання правових послуг малозабезпеченим верствам населення м. Києва та Київської області; 
 • створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою; 
 • проведення заходів із правової освіти населення.

 

Основним напрямом роботи Юридичної клініки є надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим та іншим соціально-вразливим верствам населення з питань: 

 • захисту конституційних прав і свобод громадян та організацій; 
 • цивільного, сімейного, трудового, житлового, адміністративного, земельного, міжнародного права та соціального забезпечення; 
 • захисту прав молоді та неповнолітніх; 
 • правової просвіти населення.

 

Структура Юридичної клініки:

Загальний відділ консультування

основна діяльність направлена на надання студентами-консультантами безкоштовної правової допомоги пільговим категоріям населення під керівництвом і контролем провідних викладачів університету. Клієнт отримує письмову відповідь-консультацію протягом тижня.

Відділ дистанційного консультування

діяльність направлена на надання консультації громадянам за допомогою Інтернету, пошти, телефону, тощо.

Відділ правової освіти громадян

діяльність направлена на проведення занять з практичного права у середніх загальноосвітніх закладах.

Організаційний відділ основна

діяльність направлена на організацію проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, майстер-класів та зустрічей з юристами практиками.

Редакційний відділ

діяльність направлена на рекламування діяльності Юридичної клініки та інформування суспільства про її роботу.

 

Співпраця з іншими організаціями:

 • Міністерством юстиції України;
 • Національною школою суддів України;
 • Національною академією прокуратури;
 • Регіональним центром (місцевими центрами) з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві;
 • Центром надання адміністративних послуг Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації;
 • Координаційною радою молодих юристів України; 
 • Асоціацією правників України; 
 • Асоціацією юридичних клінік України;
 • Юридичними клініками інших закладів вищої освіти України;
 • провідними юридичними компаніями, адвокатськими бюро та об’єднаннями: «АРТІЛЬ АДВОКАТІВ», «АРЦЕО», «ПЛАТФОРМА ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ», «SOFIYA», «SENSUM», «KOSOVAN LEGAL GROUPE», «PROFECTO», «ВАСИЛИКА В.В.», «ХАТНЮК і ПАРТНЕРИ».

 

Результатом роботи юридичної клініки є сертифікація знань, умінь і навичок студентів-консультантів.