Оголошення

Оголошення для випускників
Київського університету імені Бориса Грінченка

Випускники Київського університету імені Бориса Грінченка, які завершили навчання за денною формою за державним (регіональним) замовленням, здобули ступінь магістра зі строком навчання 1 рік 4 місяці у грудні 2022 року, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь фахового молодшого бакалавра, бакалавра або магістра у червні 2023 року за спеціальностями галузі знань «01 Освіта/Педагогіка», або ступінь бакалавра, магістра за іншою спеціальністю і галуззю знань, та уклали договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти на строк не менше як три роки, мають право на отримання одноразової адресної грошової допомоги у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

Для отримання грошової допомоги необхідно:

 • при працевлаштуванні у заклади загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти укласти договір про роботу на посадах педагогічних працівників на строк не менше як три роки;
 • подати до Університету наступні документи (до 10 жовтня 2023 року):
  • договір про працевлаштування (в 3-х примірниках);
  • заяву про надання одноразової адресної грошової допомоги (грудень 2022 р., червень 2023 р.);
  • копію документа, що посвідчує особу (паспорт - 1, 2, 11 стор.; у разі подачі ID-картки – також копію витягу з Єдиного державного демографічного реєстру);
  • копію картки платника податків;
  • копію (витяг) наказу про прийняття на роботу;
  • довідку з місця роботи;
  • копію трудової книжки з відповідним записом, завірену в установленому порядку (за основним місцем роботи) – за наявності;
  • для випускників, працевлаштованих у НВК «ДНЗ-ЗНЗ», також необхідно подати довідку з цього закладу освіти, яка підтверджує інформацію про те, що вони працюють на посаді педагогічного працівника, який забезпечує здобуття загальної середньої освіти.

 

Документи подаються за адресою:

м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, каб. 201

(з 8.00 до 16.30 / п’ятниця: до 15.30; перерва з 12.00 до 13.00)

Уточнення інформації за телефоном: (044) 272-15-67 (Оксана Замятна)

 

Нормативні документи:

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 р. № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів» (Із змінами, внесеними від 10.07.2019);
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2019 р. № 1588 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти».

 

Випускники, які завершили навчання за денною формою за державним (регіональним) замовленням, здобули ступінь магістра зі строком навчання 1 рік 4 місяці у грудні 2021 року, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь фахового молодшого бакалавра, бакалавра або магістра у червні 2022 року за спеціальностями галузі знань «01 Освіта/Педагогіка», або ступінь бакалавра, магістра за іншою спеціальністю і галуззю знань, та уклали договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти на строк не менше як три роки, мають право на отримання одноразової адресної грошової допомоги у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

Для отримання грошової допомоги необхідно:

 • при працевлаштуванні у заклади загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти укласти договір про роботу на посадах педагогічних працівників на строк не менше як три роки (зразок договору);
 • подати до Університету наступні документи (до 10 жовтня 2022 року):
 • договір про працевлаштування (в 3-х примірниках);
 • заяву про надання одноразової адресної грошової допомоги (грудень 2021 р., червень 2022 р.);
 • копію паспорта (1, 2, 11 стор.);
 • копію картки платника податків;
 • копію наказу про прийняття на роботу;
 • довідку з місця роботи;
 • копію трудової книжки з відповідним записом, завірену в установленому порядку (за основним місцем роботи) – за наявності;
 • для випускників, працевлаштованих у НВК «ДНЗ-ЗНЗ», також необхідно подати довідку з цього закладу освіти, яка підтверджує інформацію про те, що вони працюють на посаді педагогічного працівника, який забезпечує здобуття загальної середньої освіти.

Документи подаються за адресою:

м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, каб. 201
(з 8.00 до 16.30 / п’ятниця: до 15.30; перерва з 12.00 до 13.00)
Додаткова інформація за телефоном: (044) 272-15-67 (Оксана Замятна)

Нормативні документи:

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 р. № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів» (Із змінами, внесеними від 10.07.2019);

- Наказ Міністерства освіти і науки України  від 19.12.2019 р. № 1588 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти».

Випускники, які завершили навчання за денною формою за державним (регіональним) замовленням, здобули ступінь магістра зі строком навчання 1 рік 4 місяці у грудні 2020 року, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь бакалавра або магістра у червні 2021 року за спеціальностями галузі знань «01 Освіта/Педагогіка», або ступінь бакалавра, магістра за іншою спеціальністю і галуззю знань, та уклали договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти на строк не менше як три роки, мають право на отримання одноразової адресної грошової допомоги у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

Для отримання грошової допомоги необхідно:

 • при працевлаштуванні у заклади загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти укласти договір про роботу на посадах педагогічних працівників на строк не менше як три роки;
 • подати до Університету наступні документи (до 10 жовтня 2021 року):
 • договір про працевлаштування (в 3-х примірниках);
 • заяву про надання одноразової адресної грошової допомоги;
 • ксерокопію паспорта (1, 2, 11 стор.);
 • ксерокопію картки платника податків;
 • ксерокопію наказу про прийняття на роботу;
 • ксерокопію трудової книжки з відповідним записом, завірену в установленому порядку (за основним місцем роботи);
 • для випускників, працевлаштованих у НВК «ДНЗ-ЗНЗ», також необхідно подати довідку з цього закладу освіти, яка підтверджує інформацію про те, що вони працюють на посаді педагогічного працівника, який забезпечує здобуття загальної середньої освіти.

Документи подаються за адресою:

м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, каб. 201

(з 8.00 до 16.30, п’ятниця: до 15.30, перерва з 12.00 до 13.00)

Додаткова інформація за телефоном: (044) 272-15-67 (Оксана Замятна)

 

Нормативні документи:

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 року № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів»;

- Наказ Міністерства освіти і науки України  від 19.12.2019 року № 1588 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти».

Випускники, які завершили навчання за денною формою за кошти місцевого бюджету, здобули ступінь магістра зі строком навчання 1 рік 4 місяці у грудні 2019, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, бакалавра або магістра у червні 2020 року за спеціальностями галузі знань «01 Освіта/Педагогіка», або ступінь бакалавра, магістра за іншою спеціальністю і галуззю знань та уклали договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти на строк не менше як три роки, мають право на отримання одноразової адресної грошової допомоги у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

Для отримання грошової допомоги необхідно:

 • при працевлаштуванні у заклади загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти укласти договір про роботу на посадах педагогічних працівників на строк не менше як три роки;
 • подати до Університету наступні документи (до 10 жовтня 2020 року):
 • договір про працевлаштування (в 3-х примірниках);
 • заяву про надання одноразової адресної грошової допомоги;
 • ксерокопію паспорта (1, 2, 11 стор.);
 • ксерокопію картки платника податків;
 • ксерокопію наказу про прийняття на роботу;
 • ксерокопію трудової книжки з відповідним записом, завірену в установленому порядку (за основним місцем роботи);
 • для випускників, працевлаштованих у НВК «ДНЗ-ЗНЗ», також необхідно подати довідку про роботу в шкільному підрозділі цього закладу освіти.

Документи подаються за адресою:

м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, каб. 201

(з 8.00 до 16.30, п’ятниця:  до 15.30, перерва з 12.00 до 13.00)

Додаткова інформація за телефоном: (044) 272-15-67 (Оксана Замятна)

 

Нормативні документи:

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 року № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів»;

- Наказ Міністерства освіти і науки України  від 19.12.2019 року № 1588 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти».