Оголошення

Випускники, які завершили навчання за денною формою за кошти місцевого бюджету, здобули ступінь магістра зі строком навчання 1 рік 4 місяці у грудні 2019, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, бакалавра або магістра у червні 2020 року за спеціальностями галузі знань «01 Освіта/Педагогіка», або ступінь бакалавра, магістра за іншою спеціальністю і галуззю знань та уклали договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти на строк не менше як три роки, мають право на отримання одноразової адресної грошової допомоги у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

Для отримання грошової допомоги необхідно:

 • при працевлаштуванні у заклади загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти укласти договір про роботу на посадах педагогічних працівників на строк не менше як три роки;
 • подати до Університету наступні документи (до 10 жовтня 2020 року):
 • договір про працевлаштування (в 3-х примірниках);
 • заяву про надання одноразової адресної грошової допомоги;
 • ксерокопію паспорта (1, 2, 11 стор.);
 • ксерокопію картки платника податків;
 • ксерокопію наказу про прийняття на роботу;
 • ксерокопію трудової книжки з відповідним записом, завірену в установленому порядку (за основним місцем роботи);
 • для випускників, працевлаштованих у НВК «ДНЗ-ЗНЗ», також необхідно подати довідку про роботу в шкільному підрозділі цього закладу освіти.

Документи подаються за адресою:

м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, каб. 201

(з 8.00 до 16.30, п’ятниця:  до 15.30, перерва з 12.00 до 13.00)

Додаткова інформація за телефоном: (044) 272-15-67 (Оксана Замятна)

 

Нормативні документи:

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 року № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів»;

- Наказ Міністерства освіти і науки України  від 19.12.2019 року № 1588 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти».

Випускники 2019 року денної форми навчання,

які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю за кошти місцевого бюджету, мають право на отримання одноразової адресної грошової допомоги у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

 

Для отримання грошової допомоги необхідно:

 • при працевлаштуванні у закладизагальної середньої освіти та професійно-технічні навчальні заклади укласти договір про роботу на посадах педагогічних працівників на строк не менше як три роки;
 • подати до Університету наступні документи (до 10 жовтня 2019 року):

- договір про працевлаштування (в 3-х примірниках);

- заяву про надання одноразової адресної грошової допомоги;

- ксерокопію паспорта (1, 2, 11 стор.);

- ксерокопію картки платника податків;

- ксерокопію наказу про прийняття на роботу;

- ксерокопію трудової книжки з відповідним записом, завірену в установленому порядку (за основним місцем роботи);

- для випускників, працевлаштованих у НВК «ДНЗ-ЗНЗ», також необхідно подати довідку про роботу в шкільному підрозділі цього закладу освіти.

Документи подаються за адресою:

м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, каб. 201 (з 8.00 до 16.30, у п’ятницю – до 15.30, обідня перерва з 12.00 до 13.00)

Інформація за телефоном: (044) 272-15-67

Нормативні документи:

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 року № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів»;

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.03.2016 року № 343 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю».

Випускники 2018 року денної форми навчання, які здобувають освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю за кошти місцевого бюджету, після завершення навчання мають право на отримання одноразової адресної грошової допомоги у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

Для отримання грошової допомоги необхідно:

 • при працевлаштуванні у заклади загальної середньої освіти та професійно-технічні навчальні заклади укласти договір про роботу на посадах педагогічних працівників на строк не менше як три роки;
 • подати до Університету наступні документи (до 10 жовтня 2018 року):
  • договір про працевлаштування (в 3-х примірниках);
  • заяву про надання одноразової адресної грошової допомоги;
  • копію паспорта (1, 2, 11 стор.);
  • копію ідентифікаційного номеру;
  • копію наказу про прийняття на роботу;
  • копію трудової книжки з відповідним записом, завірену в установленому порядку (за основним місцем роботи);
  • для випускників, працевлаштованих у НВК «ДНЗ-ЗНЗ», також необхідно подати довідку про роботу в шкільному підрозділі цього закладу освіти.

Документи подаються за адресою:

м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, каб. 201 (з 8.00 до 16.30, у п’ятницю – до 15.30, обідня перерва з 12.00 до 13.00)

Інформація за телефоном: (044) 272-15-67

Нормативні документи:

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 року № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів»;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.03.2016 року № 343 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю».

У зразок Договору про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, які навчалися за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю, було внесено зміни (04.09.2017 р.) відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.07.2017р. № 949 «Про внесення змін до Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю»!

Будь ласка, при оформленні Договору, перевірте його на відповідність зазначеним змінам для уникнення подальших ускладнень та плутанини!

Для отримання одноразової адресної грошової допомоги у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року випускниками 2017 року, які навчались за кошти місцевого бюджету на спеціальностях (напрямах підготовки): початкова освіта; філологія (мова і література українська, англійська, німецька, іспанська, італійська, французька, китайська, японська); педагогіка вищої школи; фізичне виховання; музичне мистецтво; хореографія; образотворче мистецтво; соціальна педагогіка; практична психологія; корекційна освіта (логопедія); історія; інформатика; математика; філософія

необхідно:

 • при працевлаштуванні у загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади укласти договір про роботу на посадах педагогічних працівників на строк не менше як три роки;
 • подати до Університету наступні документи до 10.10.2017 року:

  1. Договір про працевлаштування (в 3-х примірниках).

  2. Заяву про надання одноразової адресної грошової допомоги.

  3. Копію паспорта (1, 2, 11 стор.).

  4. Копію ідентифікаційного номеру.

  5. Копію трудової книжки з відповідним записом, завірену в установленому порядку (за основним місцем роботи).

  6. Для випускників, працевлаштованих у НВК «ДНЗ-ЗНЗ», також необхідно подати довідку про роботу в шкільному підрозділі цього навчального закладу.

Документи подаються за адресою:

м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, каб. 201 (з 8.00 до 16.30, у п’ятницю – до 15.30, обідня перерва з 12.00 до 13.00)

Інформація за телефоном: (044) 272-15-67

Нормативні документи:

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 року № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів»;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.03.2016 року № 343 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю».