Перелік документів для вступу

На 1 курс

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, та додаток до нього (оригінал та копія);
 • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (оригінал та копія);
 • документ, що посвідчує особу (оригінал та копія); у разі подачі ID-картки – паперовий витяг з Єдиного державного демографічного реєстру (оригінал та копія);
 • 4 кольорових фотокартки розміром 3х4 см;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • військово-обліковий документ для військовозобов’язаних або посвідчення про приписку (оригінал та копія);
 • для вступників за спеціальністю «Фізична культура і спорт» медична довідка за формою 086-о та медична довідка про можливість відвідування бассейну. Довідки подаються в пакеті документів та є обов’язковими під час проходження творчого конкурсу. Вступники, які не надали зазначені медичні довідки, до участі у конкурсі не допускаються.
 • для вступників за спеціальністю «Хореографія» медична довідка за формою 086-о. Довідка подається в пакеті документів та є обов’язковою під час проходження творчого конкурсу. Вступники, які не надали зазначені медичні довідки, до участі у конкурсі не допускаються.
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1.

Документи вкладаються в картонну папку – швидкозшивач з файлами.

  

На 2,3 курси та в магістратуру

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, та додаток до нього (оригінал та копія);
 • документ, що посвідчує особу та громадянство (оригінал та копія); у разі подачі ID-картки – паперовий витяг з Єдиного державного демографічного реєстру (оригінал та копія);
 • 4 кольорових фотокартки розміром 3х4 см;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • військово-обліковий документ для військовозобов’язаних або посвідчення про приписку (оригінал та копія);
 • для вступників в магістратуру за спеціальностями, крім 011 Науки про освіту, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта, 017 Фізична культура і спорт, 025 Музичне мистецтво –екзаменаційний листок про проходження ЄВІ– (оригінал та копія);
 • для вступників на рівень бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – сертифікат ЗНО з української мови і літератури (оригінал та копія); за спеціальностями 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент – сертифікат ЗНО з української мови і літератури, математики/історії України (оригінал та копія);
 • для вступників на рівень бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю «Хореографія» -  медична довідка за формою 086-о. Довідка подається в пакеті документів та є обов’язковою під час проходження творчого конкурсу. Вступники, які не надали зазначені медичні довідки, до участі у конкурсі не допускаються.

Документи вкладаються в картонну папку – швидкозшивач з файлами.

Копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Університету.

При відсутності повного комплекту документів вступники до конкурсного відбору не допускаються і до Університету не зараховуються.