Фаховий молодший бакалавр

Фаховий коледж "Універсум"

Право

Освітньо-професійний ступінь:

фаховий молодший бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

3 роки 10 місяців

Підрозділ:

Фаховий коледж "Універсум"

Ключові дисципліни, що вивчаються

Теорія держави і права
Конституційне право
Цивільне право
Кримінальне право
Трудове право
Адміністративне право

Середня освіта (Музичне мистецтво)

Освітньо-професійний ступінь:

фаховий молодший бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

3 роки 10 місяців

Підрозділ:

Фаховий коледж "Універсум"

Ключові дисципліни, що вивчаються

Педагогіка
Психологія
Основний музичний інструмент
Хоровий клас
Хорове диригування

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Освітньо-професійний ступінь:

фаховий молодший бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

3 роки 10 місяців

Підрозділ:

Фаховий коледж "Універсум"

Ключові дисципліни, що вивчаються

Педагогіка
Психологія
Рисунок
Живопис
Композиція

Дизайн

Освітньо-професійний ступінь:

фаховий молодший бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

3 роки 10 місяців

Спеціалізація:

графічний дизайн

Підрозділ:

Фаховий коледж "Універсум"

Ключові дисципліни, що вивчаються

Рисунок
Живопис
Проектування
Моделювання

Середня освіта (Фізична культура)

Освітньо-професійний ступінь:

фаховий молодший бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

3 роки 10 місяців

Підрозділ:

Фаховий коледж "Універсум"

Ключові дисципліни, що вивчаються

Педагогіка
Психологія
Методики

Журналістика (видавнича справа і редагування)

Освітньо-професійний ступінь:

фаховий молодший бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

3 роки 10 місяців

Підрозділ:

Фаховий коледж "Універсум"

Ключові дисципліни, що вивчаються

Сучасна українська мова і практична стилістика
Комп"ютерно-видавничі технології
Редагування наукової, навчальної, художньої та іншої літератури
Організація і економіка видавничої справи
Електронні видання та Інтернет
Рекламознавство і підготовка рекламних видань

Дошкільна освіта

Освітньо-професійний ступінь:

фаховий молодший бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

2 роки 10 місяців

Підрозділ:

Фаховий коледж "Універсум"

Ключові дисципліни, що вивчаються

Педагогіка
Психологія
Методики

Початкова освіта

Освітньо-професійний ступінь:

фаховий молодший бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

3 роки 10 місяців

Підрозділ:

Фаховий коледж "Універсум"

Ключові дисципліни, що вивчаються

Педагогіка
Психологія
Методики

 

Фінанси, банківська справа та страхування (фінанси і кредит)

Освітньо-професійний ступінь:

фаховий молодший бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

2 роки 10 місяців

Підрозділ:

Фаховий коледж "Універсум"

Ключові дисципліни, що вивчаються

Економіка підриємства
Фінанси підприємства
Банківські операції
Податкова система
Бюджетна система
Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках
Страхові послуги
Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах
Аудит підприємницької діяльності

Менеджмент (організація виробництва)

Освітньо-професійний ступінь:

фаховий молодший бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

3 роки 10 місяців

Підрозділ:

Фаховий коледж "Універсум"

Ключові дисципліни, що вивчаються

Економіка підприємства
Економічний аналіз
Бухгалтерський облік
Фінанси підприємств
Маркетинг
Менеджмент
Прийняття управлінських рішень
Інформаційні системи у менеджменті
Психологія менеджменту

Хореографія

Освітньо-професійний ступінь:

фаховий молодший бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

3 роки 10 місяців

Підрозділ:

Фаховий коледж "Універсум"

Ключові дисципліни, що вивчаються

Класичний танець
Сучасний танець
Народно-сценічний танець
Історико-побутовий танець
Методика і практика викладання фахових дисциплін
Композиція та постановка танцю
Хореографічний ансамбль

Соціальна робота (соціальна педагогіка)

Освітньо-професійний ступінь:

фаховий молодший бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

3 роки 10 місяців

Підрозділ:

Фаховий коледж "Універсум"

Ключові дисципліни, що вивчаються

Загальна, вікова і педагогічна психологія
Загальна педагогіка
Соціальна педагогіка
Методика соціально-педагогічної роботи
Соціальна робота в сфері дозвілля
Теорія та методика роботи з дитячими і молодіжними організація