Діючі наукові проєкти

 

Міжнародний науково-дослідний проєкт «Гендер у викладанні англійської мови (ELT): Міжнародне бачення, досвід і принципи»

Міжнародний науково-дослідний проєкт «Гендер у викладанні англійської мови (ELT): Міжнародне бачення, досвід і принципи» спрямований на практичний внесок у Ціль 5 сталого розвитку ООН щодо гендерної рівності (United Nations’ Sustainable Development Goal 5 https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/).

На жаль, питанню гендерної рівності в ELT (викладанні англійської мови) приділяється недостатньо дослідницької уваги, втім її розуміння у різних світових освітніх контекстах є вкрай необхідним. Базовим партнером цього широкомасштабного, амбітного і новаторського проєкту виступає Університет Східної Англії (University of East Anglia), а залучені співробітники з інших країн працюють над створенням бази даних про перспективи і практики гендерної рівності в ELT. Результати проєкту не тільки слугуватимуть джерелом важливої інформації, але й сприятимуть просуванню гендерної рівності в ELT.

Дослідження фінансується Британською Радою, а проводять його доктор Вандер Віана (доцент факультету освіти і безперервного навчання, Університет Східної Англії, Велика Британія) і доктор Ейслінг О’Бойл (викладач Інституту суспільних наук, освіти і соціальної роботи, Королівський університет Белфаста, Велика Британія) у співпраці з дослідниками з інших країн. В Україні команду очолює професор Ганна Вадимівна Чеснокова.

Проєкт триватиме у 2021–2022 роках. Він сприятиме міжнародним науковим контактам аспірантів і викладачів Інституту філології за рахунок широкого залучення учасників до наукової співпраці, а також розвитку традиції їх залучення до новаторських наукових досліджень і виведення на міжнародний рівень презентації власних здобутків.

Термін реалізації проєкту: квітень 2021 – вересень 2022

Установи-партнери

 1. Університет Східної Англії, Великобританія / The University of East Anglia («Провідний університет»);
 2. Університет Квінс в Белфасті, Північна Ірландія / Queen’s University Belfast (“QUB”);
 3. Центр жінок та розвитку ISIS, Марокко / ISIS Centre for Women and Development (I.C.W.A.D)
 4. Університет Ботсвани, Ботсвана / University of Botswana (“UB”)  
 5. Університет Султана Агенга Тіртаяса, Індонезія / Universitas Sultan Ageing Tirtayasa (“UNTIRTA”) 
 6. Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна /  Borys Grinchenko Kyiv University (КУБГ)
 7. Університет Санто-Томас, Філіппіни / University of Santo Tomas (“UST”)
 8. В'єтнамський національний університет мов та міжнародних досліджень, В’єтнам / Vietnam National University, University of Languages and International Studies (VNU’)
 9. Папський ксаверіанський університет Калі, Колумбія / Pontificia Universidad Javeriana de Cali (“PUJ”)
 10.  Університет Шеньчжень, Китай / 9)  Shenzhen University (“Shenzhen”) 

Мета та завдання проєкту: 

Цей проект має на меті відповісти на наступні дослідницькі запитання:

 • Які контекстно-залежні уявлення про гендер і гендерну рівність мають ключові зацікавлені сторони у сфері викладання англійської мови (ELT)?
 • Які потенційні зв'язки бачать ці ключові зацікавлені сторони між гендерною рівністю та практикою ELT?
 • Наскільки поточні матеріали ELT відповідають цілям гендерної рівності?
 • Які (неправильні) репрезентації гендеру та гендерної рівності є в політиці, навчальній програмі та матеріалах ELT в країнах, що розвиваютсья?
 • Наскільки освітні програми для вчителів ELT дають змогу майбутнім фахівцям брати участь у трансформаційних гендерних практиках?
 • Як майбутні вчителі ELT концептуалізують свою практику в класі та свою професію, щоб сприяти досягненню гендерної рівності?
 • Які педагогічні методи є найкращими в інтеграції вчителями гендерних тем і відстоюванні гендерної рівності в матеріали ELT?

Представники проєкту в Україні: Науковий дослідник: к.ф.н., проф. Чеснокова Ганна Вадимівна, науковий асистент: Марущак Ніка Андріївна.

Веб-сайт проєкту: https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/gender-ing-elt

Проєкт «Навчання цифровому підприємництву» («Teaching Digital Entrepreneurship») / TED

Грантова Угода № 2020-1-PL01-KA203-081784

Найменування програми, в рамках якої виконується проєкт технічної допомоги Європейського Союзу: програма Еразмус+, напрям КА2:Стратегічні партнерства, за підтримки Європейського інструменту сусідства (European Neighbourhood Instrument) на виконання Міжнародного договору – Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств від 12.12.2006 (ратифікована із заявою української сторони Законом України від 03.09.2008, № 360-VI).

Термін реалізації проєкту: 01.09. 2020 р.  – 31.08. 2023 р.

Відомості щодо виконавця та реципієнта:

Координатор:

 • Краківський економічний університет, Польща (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Бенефіціари:

 • Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна (Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine);
 • Університет Хаєн, Іспанія (Universidad de Jaén, Spain); 
 • Університет Фоджа, Італія (Università degli Studi di Foggia, Italy);
 • Неополітанський університет, Італія (Università degli Studi di Napoli "Parthenope", Italy); 
 • Університет Салерно, Італія (Università degli Studi di Salerno, Italy);
 • Віденський економічний університет, Австрія (Wirtschaftsuniversität Wien, Austria).

Мета та завдання проєкту: 

 • Скласти та протестувати нову навчальну програму “Цифрове підприємництво” для студентів, які навчаються основам бізнесу у вищих навчальних закладах;
 • Підвищити компетентність європейського викладацького складу у галузі нових технологій та підприємництва, що дозволить застосовувати найкращі методи та інструменти для передачі знань з цифрового підприємництва;
 • Підтримувати процес навчання та розвитку компетентності студентів, передаючи їм найкращі практики для започаткування та управління успішними цифровими ініціативами;
 • Посилити співпрацю між 7 партнерськими установами та зміцнювати інтернаціоналізацію шляхом створення нового дидактичного змісту та обміну передовою практикою.

Очікувані результати проєкту: 

 • Створення нової навчальної програми, що буде містити теми пов’язані з „Цифровим підприємництвом”, оснащеної підручниками, кейсами та викладачами, готовими навчити студентів, як подолати невпевненість, з якою стикаються підприємці в епоху цифровізації, та як використовувати нові технології для комерційних цілей;
 • Побудова, розширення та розвиток нових компетентностей для викладачів у галузі цифрового підприємництва;
 • Передача студентам інноваційних знань, що дозволить їм розвивати підприємницькі та цифрові навички, розпочати та управляти підприємницькою цифровою ініціативою.

Координатор проєкту: Олена Валентинівна Штепа, доцент кафедри управління факультету інформаційних технологій та управління, кандидат економічних наук, доцент.

Веб-сайт проєкту: https://ted.uek.krakow.pl/output-1-teaching-guidelines/ 

Міжнародний проєкт «Горизонт 2020 ELEXIS» (європейська лексикографічна інфраструктура – грантова угода no 731015)

Завдання проєкту:

 • Розбудова функціональної інфраструктури дослідницьких інституцій Європи, що створюють цифрові лексикографічні реєстри та продукти;
 • Випрацювання та уніфікація засад анотації/параметризації мовних даних у цифровій лексикографії та програмах штучного інтелекту;
 • Наукова розробка та лінгвістичний аналіз мовних баз даних у країнах Європи;
 • Створення та застосування цифрових корпусних інструментів обробки мовних даних, цифрових словників та цифрових мовних додатків.

Термін реалізації проєкту: 2018-2022 рр.

Установи-партнери:

Університет Йозефа Стефана (Словенія);

Римський університет (Італія);

Австрійська Академія наук (Австрія);

Національний університет Ірландії у Галовеї (Ірландія);

Інститут датської мови (Нідерланди);

Інститут Естонської мови (Естонія);

Королівська Академія Наук (Іспанія);

Корпорація KDictionaries (Ізраїль);

Копенгагенський університет (Данія);

Університет Нового Лісабону (Португалія);

Центр цифрової гуманітаристики (Сербія);

Угорська Академія Наук (Угорщина);

Інститут цифрової лінгвістики (Італія);

Трірський центр цифрової гуманітаристики (Німеччина).

Сайт проєкту: https://elex.is/

Сторінка Асоціойваних установ проєкту: https://elex.is/observers/

Сторінка проєкту Інституту філогогії Університету Грінченка: https://elex.is/portfolio-item/bgku/

Характеристики і предиктори індивідуальної стійкості, стресу та благополуччя дорослих в Україні

Стислий опис проекту.  Заплановане  дослідження буде сприяти зміцненню здоров'я і благополуччя найбільш цінного компонента українського суспільства – його громадян.

Мета: впровадження в Україні  характеристик і предикторів індивідуальної стійкості, стресу та благополуччя дорослих в Україні.

Завдання:

 • апробація та отримання результатів, які могли б використовуватися організаціями (медичними, психіатричними, неурядовими) та посадовцями, що визначають політику в розробці систем надання психологічної та психіатричної допомоги;
 • проведення заходів, що допомагають цивільним особам та особам, пов'язаним з військовими, дорослими з дітьми зменшити симптоми дистресу, впоратися зі стресом і підвищити суб'єктивне благополуччя.

Тривалість проекту: 

І етап 2016 - 2020 рр.  "Кроскультурне дослідження супервізійної програми в галузі психологічного консультування і травматерапії"

ІІ етап 2021 - 2022 рр. "Характеристики і предиктори індивідуальної стійкості, стресу та благополуччя дорослих в Україні"

Партнери і учасники проекту: факультет психології та консультування при Ріджент університеті (США); кафедра практичної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Очікувані результати: звіт про апробацію та наукова експертиза ефективності  Характеристик і предикторів індивідуальної стійкості, стресу та благополуччя дорослих в Україні .

Цільова аудиторія: фахівці психологічної галузі, студенти старших курсів, які мають базову психологічну освіту.

Робоча мова: українська.

Керівник проекту: Ольга Запорожець, PhD, факультет психології та консультування при Ріджент університеті (США).

Координатор проєкту: Ольга Лозова, завідувач кафедри практичної психології Інституту людини, доктор психологічних наук, професор.

Виконавці проєкту: Тамара Грубі, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Інституту людини – відповідальна за лінгво-культурну адаптацію та акультурацію дослідницьких методик; Олена Литвиненко, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Інституту людини, докторант Університету зі спеціальності 053 Психологія – відповідальна за колаборацію з групою викладачів Ріджент університету; Тетяна Циганчук, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Інституту людини – відповідальна за математико-статистичну обробку даних; Оксана Краєва, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Інституту людини – відповідальна за підготовку наукового звіту; Тетяна Клібайс, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Інституту людини – відповідальна за підготовку публікацій; Олена Середа, старший викладач кафедри практичної психології Інституту людини – відповідальна за переклад і редагування супровідної документації; Наталія Старинська, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Інституту людини – відповідальна за інформаційний супровід проєкту.

Проект «Партнерство для навчання та викладання математиці в Університеті» програми Еразмус+ КА2 (PLATINUM 2018-1-NO01-KA203-038887)

Тривалість: 01.09.2018-31.08.2021 р.

Координатор проекту: проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Морзе Н.В.

Мета проекту:

Викладання та вивчення математики на університетському рівні у семи країнах: Чехії, Німеччині, Нідерландах, Норвегії, Іспанії, Великобританії та Україні. Досвід свідчить про те, що навчання учнів часто має процесуальний характер: студенти не розробляють глибоких концептуальних понять, через які вони можуть пов'язувати математику з іншими дисциплінами та навколишнім світом. Традиційні форми навчання посилюють цей статус-кво. Ми прагнемо покращити навчання шляхом впровадження дослідницького (проблемно-орієнтованого) підходу, який дозволяє студентам досягти більш концептуального розуміння математики, більш відповідного для вирішення проблем в техніці, науці та на ринку праці.

Цілі проекту:

 • чіткі принципи дослідницького викладання-навчання та відповідні моделі впровадження;
 • викладання інновацій, в якому викладачі долучають проблемно-орієнтований підхід та вчаться на результатах критичного аналізу та зворотного зв’язку;
 • спостереження та аналіз навчальних заходів для надання результатів студентам;
 • розробку математичних завдань, які є пробемно-орієнтованими, для використання викладачами та студентами в умовах безпосереднього або змішаного навчання;
 • індукційні семінари та інші наради з метою професійної підготовки викладачів для застосування дослідницького викладання та навчання в умовах безпосереднього або змішаного навчання;
 • синтез моделей дослідницької практики, які можуть бути використані для популяризації концептуального сприйняття студентами математики в системі STEM освіти.

У всіх університетах-партнерах учасники проекту викладають математику або статистику та прагнуть інновацій у своїй практиці. Партнери є членами національних та міжнародних консорціумів, через які вони діляться досвідом та обговорюють, аналізують, оскаржують та критикують інновації. Деякі з них мають досвід створення математичних завдань та змішаних навчальних підходів з використанням ІТ та цифрових засобів масової інформації. Деякі з них мають досвід проведення воркшопів та семінарів для залучення нових викладачів до ефективної педагогічної практики. Деякі з них знайомі з методами, що базуються на дослідженнях, використовуючи їх у своїй власній діяльності з розвитку своїх учнів. Всі партнери налаштовані на інновації та творчість у покращенні педагогічної практики на користь студентів, які вивчають математику концептуально та реляційно.

Інформація про проект: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-NO01-KA203-038887

 

Проект «Лідерство-служіння»

Співробітництво Київського університету імені Бориса Грінченка та «Co-Serve International» розпочалося в 2010 році з впровадження програм лідерство-служіння для студентів, а потім поширилося і на інші цільові аудиторії – викладачів та адміністрацію. «Co-Serve International» став ключовим партнером Університету у втіленні проекту з розвитку культури лідерства.

Імплементація проекту включила: розробку відповідних навчальних програм, проведення семінарів та лекцій із залученням американських тренерів та експертів; участь студентів та співробітників в унікальній програмі з лідерства та щорічній Міжнародній академії з лідерства служіння (м. Портленд, штат Орегон, США; м. Усть-Каменогорськ, Казахстан; м. Київ, Україна).

Основні етапи міжнародної програми з лідерства служіння:

Модуль 1. Базовий курс з лідерства служіння: учасники вчаться краще розуміти себе та один одного, визначають ключові принципи та цінності лідерства служіння.

Модуль 2. Менторська програма: з метою поглиблення отриманих знань з лідерства служіння учасники працюють з наставниками. Програма включає серію з 20 щотижневих дискусій, пов’язаних із ключовими принципами лідерства служіння та спрямована на усвідомлення учасниками способів їх застосування у власному житті.

Модуль 3. Міжнародна академія з лідерства служіння: шістнадцятиденна практика, яка дозволяє учасникам познайомитися з реальними прикладами життя лідерів, які служать. Протягом академії студенти відвідують різноманітні організації та спілкуються з їх лідерами, щоб краще пізнати та зрозуміти особливості реалізації принципів лідерства служіння. У США партнерами Академії є: «First Fruits of Washington», «AKT LLP», «Intel Corporation», «Medical Teams International», «Warner Pacific College» та ін. Під час Академії в Україні студенти знайомляться із особливостями діяльності таких компаній як: юридичний центр «Закон і справедливість», IT-компанія «Get Code», Центр вивчення іноземних мов «Основи», агрокомпанія «Зоря», компанія «AIR» та ін.

Модуль 4. Демонстраційний проект: учасники узагальнюють отримані знання шляхом реалізації власного проекту, що демонструє служіння громаді та дозволяє застосувати на практиці набуті під час програми знання.

Детальна інформація про програму та можливості участі:

http://cpls.kubg.edu.ua/sluzhinnia/islp.html

Крім міжнародної програми з лідерства служіння, у рамках проекту реалізовується програма для старшокласників «Тематичні лідерські табори», яка включає чотири етапи та дозволяє учням шкіл поглибити знання про лідерство, набути практичних навичок та покращити знання з англійської мови.

Координатор проекту: О.Є. Бондарева, проректор з науково-методичної, соціально-гуманітарної роботи та лідерства.

Термін реалізації: триває з 2010 року.

 

Модуль «Державне-міжнародне-суспільне: європейські цінності та норми, що формують завдання міждисциплінарного навчального модулю (STIPENDIUM)» № 611217-EPP-1-2019-1-UAEPPJMO-MODULE програми Еразмус+: Жан Моне

Мета проекту – забезпечити теоретичну та практичну підготовку здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня з питань державного управління, політології та міжнародних відносин шляхом визначення основних існуючих загроз та видимих тенденцій в Європі та окреслення шляхів їх подолання.

Завдання:

1) проаналізувати європейський підхід до визначення слабкої/невдалої держави та підходи до оцінки співвідношення національного і наднаціонального та до збереження держав-націй в об’єднаній Європі;

2) дослідити методи, завдяки яким країнам-членам ЄС вдається зберегти традиційні цінності від загроз сучасної доби і сприяти розвитку людства та адаптувати нові управлінські підходи;

3) вивчити поступ інтернаціоналізації в різних галузях, наприклад, у сфері вищої освіти;

4) визначити суспільні цінності та важливі кроки для їх реалізації в Україні;

5) виробити механізми найефективнішої співпраці між ЄС та Україною у різних сферах.

Термін дії проекту: 01.09.2019 р. – 31.08.2022 р.

Координатор проекту: Костюк Т.О., старший науковий співробітник НДЛ ІВО, кандидат політичних наук, доцент.

Веб-сайт проекту 

  

Розвиток математичних компетенцій студентів за допомогою цифрового математичного моделювання

Програма: Eurasia 2019 - Two-year funding

Номер проєкту: CPEA-ST-2019/10067

Назва проєкту: Розвиток математичних компетенцій студентів за допомогою цифрового математичного моделювання / Development of students’ mathematical competencies through Digital Mathematical Modeling (DeDiMaMo)

Вебсайт проєкту 

Головний партнер з Норвегії: Університет Агдера (NO-UiA)

Факультет: Факультет математичних наук

Головний партнер за межами Норвегії: Київський університет імені Бориса (UA)

Факультет: Факультет інформаційних технологій та управління

Інші партнери: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (UA)

Факультет: Фізико-математичний факультет

Бюджет: 1 500 000 NOK

Тривалість проєкту: 01.06.2019 – 01.06.2021

Короткий опис:

Університети співпрацюватимуть над дослідженням впровадження інновацій при навчанні математики на університетському рівні з використанням елементів адаптивного навчання, з особливим акцентом на цифровому математичному моделюванні, що передбачає дослідження об'єктів, явищ, процесів, пристроїв, систем за допомогою математичних моделей з використанням цифрових технологій. У рамках гранту передбачено:

 • Створення електронного навчального курсу «Цифрове математичне моделювання» для студентів, які вивчають математику. Курс буде розроблено в співпраці з усіма університетами-учасниками проєкту, з залученням співробітників, які займаються впровадженням цифрових інноваційних технологій.
 • Впровадження елементів адаптивного навчання для електронного курсу «Цифрове математичне моделювання» на основі технологій штучного інтелекту (чат-ботів технологій), використовуючи допомогу та напрацювання в сфері штучного інтелекту норвезьких колег.
 • Залучення колег з Норвегії для вивчення штучного інтелекту, обмін досвідом з технологій чат-ботів, використання цифрових технологій при вивченні математичних дисциплін.
 • Створення та облаштування новітнім обладнанням практико-орієнтованого центру професійних компетентностей навчання математиків, заснованого на досвіді викладання математики, накопичений центром MatRIC в Університеті Агдер.
 • Організація академічної мобільності студентів під час проведення дослідницької практики з математики, реалізації студентських стартапів та підготовки дослідницьких практико-орієнтовних проєктів.
 • Проведення хакатону та ярмарку ідей для презентації стартапів, що буде залучати студентів з України та Норвегії до математичної освіти.
 • Проведення воркшопів для студентів, викладачів та аспірантів, наукової конференції та літньої практики.

Реалізація завдань проєкту допоможе розробити методи та засоби навчання математики, які сприятимуть підвищенню зацікавленості абітурієнтів та студентів до навчання математики. Проєкт буде сприяти розвитку професійних компетентностей та дослідницьких умінь студентів - учасників програми через їх залучення до спільних проєктів та проведення досліджень у галузі математики та навчання математики шляхом забезпечення академічної мобільності студентів, аспірантів та викладачів, призведе до формування спільноти дослідників-математиків з України та Норвегії.

Участь в цьому проєкті надасть українським Університетам можливості: збагатитися новими знаннями і кращим досвідом від Університету Агдера, покращити освітні практико-орієнтовані стратегії, які прийняті в останні роки відповідно до нового Закону України про вищу освіту, підвищити інтерес студентів до вивчення математики, продовжити роботу по створенню та впровадженню автоматизованих адаптивних навчальних систем для забезпечення персоналізованого навчання в умовах використання їх у дистанційній освіті, розширити можливості доступу українських студентів до найкращих освітніх програм в галузі математики в Норвегії, вдосконалити та розширити спектр англомовних навчальних курсів Університету; започаткувати експорт власних освітніх послуг і підвищити його привабливість для абітурієнтів, студентів, аспірантів, докторантів, наукових та науково-педагогічних працівників, у тому числі закордонних, забезпечити подальшу інтеграцію українських університетів в міжнародний освітній та науковий простір.