Діючі наукові проєкти

 

Проєкт ЄС Еразмус+ (Жан Моне) e-DEBUT “Європейський досвід цифрового управління для України: інструменти та наслідки” (Грантова Угода № – 101127007)

Мета проєкту - висвітлення та поширення досвіду та найкращих практик ЄС щодо переходу до електронного урядування для підвищення навичок і компетентностей державних службовців, які навчаються на магістерських програмах, необхідних для ефективного надання державних електронних послуг у воєнний час, а також передачі знань про технологічні тенденції та найкращі практики електронного урядування країни ЄС.

Завдання:

  1. Розробка змісту та реалізація нового навчального модуля «Європейський досвід цифрового управління для України: інструменти та наслідки». Обсяг - 40 годин
  2. Розробка змісту та проведення 3-х Літніх шкіл
  3. Цифрова компетентність для електронного менеджменту (е-урядування) (30 години).
  4. Електронне врядування для цифрової економіки (30 години).
  5. Цифрова аналітика для електронного урядування (30 годин).
  6. Створення навчально-методичного посібника «Європейський досвід цифрового управління для України: інструменти та наслідки».
  7. Проведення семінару «Європейський досвід цифрового управління для України: інструменти та наслідки».

Академічний координатор: член-кореспондент НАПН України, д. пед. наук, професор – Морзе Н.В.

Термін реалізації проєкту: 1.10.2023- 1.10. 2026

Робоча група проєкту: Ільїч Людмила – д.е.н, професорка, кафедра управління; Звонар Віктор - - д.е.н., професор, кафедра економічної теорії та конкурентної політики, ДТЕУ (за згодою); Махачашвілі Русудан – д.ф.н., професорка, кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства; Вдовиченко Вікторія – к.і.н., доцент, кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства

Розвиток кар’єрного радництва для України CARE» /  Developing Career Guidance and Counselling Education for Ukraine CARE

Мета та завдання проєкту: Перед Україною стоять виклики європейської інтеграції в єдиний освітній простір. Європейська політика сусідства, особливо в освіті консультантів з профорієнтації потребує корисного досвіду високорозвинених країн.

Метою проєкту CARE є розробка рамки компетенцій та навчального плану для навчання профорієнтаційного консультанта в Україні та запровадження кар’єрно-освітнього радника до української системи освіти. Це сприятиме досягненню стратегічних цілей України в рамках реформи Нової української школи.

Діяльність враховує мобільність персоналу, педагогічного та адміністративного персоналу, включаючи керівництво від Київського університету імені Бориса Грінченка (КУБГ) до Університету прикладних наук Хяме (HAMK) в Фінляндії, щоб ознайомитися з фінською, європейською та світовою профорієнтацією та системою консультування, рамкою компетентностей консультантів з профорієнтації.

Мобільність персоналу супроводжується серією вебінарів, які підтримують і направляють створення рамки компетенцій для українських консультантів з кар’єри та побудови навчальної програми для кар’єрного радника. Спираючись на передовий досвід Фінляндії та інших європейських країн і порівняння глобального досвіду, КУБГ складе першу версію системи компетенцій і профілю кар’єрного радника, а також має на меті створити навчальну програму для кар’єрного радника в Україні.

Навчальна програма включає рамки компетенцій кар’єрного радника, сферу діяльності в освіті, цілі, зміст, різноманітність методів з акцентом на методи, орієнтовані на учня.

Очікувані результати проєкту: Результати проекту: розроблена рамка компетентностей кар’єрного радника в Україні, розробка глосарію, розробка окремих модулів навчання на чинні магістерські програми на Факультеті педагогічної освіти та Факультеті психології, соціальної роботи та спеціальної освіти, створення міждисциплінарної магістерської програми з кар’єрного радництва, підготовка навчально-методичного забезпечення нової освітньо-професійної програми за підтримки Університету прикладних наук (Фінляндія).

Термін реалізації проєкту: серпень 2023 - грудень 2025 р.

Координатор проєкту: Лілія Гриневич, перший проректор.

Сайт проєкту

 

Модуль Жан Моне «Університетська автономія у розвитку демократичних цінностей у вищій освіті: досвід країн ЄС для України»

Мета проєкту – забезпечити теоретичну та практичну підготовку майбутніх докторів філософії (PhD) щодо впровадження університетської автономії в Україні з урахуванням досвіду країн ЄС. Реалізація проєкту передбачає проведення навчальних занять, присвячених цілям та цінностям ЄС, засадам демократичного врядування в суспільстві; нормативним забезпеченням університетської автономії; ролі університетської автономії в процесах сталого розвитку громадянського суспільства, формуванні соціально активних і відповідальних громадян, забезпечення якості вищої освіти; досвіду кращих політик і практик країн ЄС щодо впровадження принципів і компонентів університетської автономії.

Термін дії проекту: 01.09.2022 р. – 31.08.2025 р.

Координатор проекту: Проценко О.Б., кандидат педагогічних наук, доцент

Учасники:

Сисоєва С.О., Мосьпан Н.В., Костюк Т.О., Бульвінська О.І., Калінічева Г.І.

 

Цифрова трансформація в освіті: найкраші Європейські практики ERASMUS-JMO-2022-CHAIR + ERASMUS-JMO-2022-COE + ERASMUS-JMO-2022-MODULE Digital Transformation in Education: best EU studies (DigTriES)

Завдання: підвищити обізнаність українських освітян про ЄС та найкращі практики ЄС щодо цифрової трансформації освіти; розробити екосистему для розвитку цифрової компетентності вчителів початкових класів, розвинути мережу цифрової спільноти вчителів початкової школи з використанням найкращих практик ЄС.

Основні результати: 1 новий навчальний модуль для майбутніх учителів початкової школи; 3 літні школи; веб-сайт; спільнота соціальної мережі; канал youtube; міжнародні семінари та конференції; професійний академічні публікації.

Термін дії проекту: 01.09.2022 р. – 31.08.2025 р.

Координатор: Морзе Н.В., професорка кафедри комп`ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та математик.

Учасники: Бойко М.А., Грицяк І.А., Умрик М.А., Струтинська О.В.

 

Миротворча освіта заради консолідованої та людино-центрованої Європи

Про проєкт: За даними Global Conflict Tracker, нині у світі існує близько 30 конфліктів між державами, національними та політичними угрупованнями, включаючи 6 критичних війн/конфліктів з найвищим ступенем ескалації. Щодня війни забирають тисячі людських життів по всьому світу.

Між людським розвитком, миром і безпекою існує прямий зв’язок. Нині Європа залишається одним із найбезпечніших і наймирніших регіонів завдяки належному управлінню конфліктами та ефективній освітній політиці. Проте військові конфлікти все більше наближаються до кордонів ЄС.

Цей проект має на меті розкрити різноманіття феноменів миротворчості на прогресивному досвіді ЄС і спрямований на популяризацію цінності миру через навчання та розвиток навичок ненасильницького спілкування. Проєкт також охоплює терапевтичні цілі, і має намір допомагти людям перейти від стану свідомості, орієнтованої на війну, до стану орієнтованого на мир. Проект повністю відповідає Глобальній стратегії Європейського Союзу, яка охоплює ЄС та сусідів і надає пріоритет освіті та комунікації як засобам запобігання конфліктам та розвитку стійкості миру.

Термін дії проекту: 01.09.2022 р. – 31.08.2025 р.

Координатор: Л.Ільїч, професорка кафедри управління Факультету економіки та управління

Учасники:  Віктор Звонар, Тетяна Поспєлова, Олена Акіліна, Алла Панченко, Ігор Яковенко.

 

Проект «Лідерство-служіння»

Співробітництво Київського університету імені Бориса Грінченка та «Co-Serve International» розпочалося в 2010 році з впровадження програм лідерство-служіння для студентів, а потім поширилося і на інші цільові аудиторії – викладачів та адміністрацію. «Co-Serve International» став ключовим партнером Університету у втіленні проекту з розвитку культури лідерства.

Імплементація проекту включила: розробку відповідних навчальних програм, проведення семінарів та лекцій із залученням американських тренерів та експертів; участь студентів та співробітників в унікальній програмі з лідерства та щорічній Міжнародній академії з лідерства служіння (м. Портленд, штат Орегон, США; м. Усть-Каменогорськ, Казахстан; м. Київ, Україна).

Основні етапи міжнародної програми з лідерства служіння:

Модуль 1. Базовий курс з лідерства служіння: учасники вчаться краще розуміти себе та один одного, визначають ключові принципи та цінності лідерства служіння.

Модуль 2. Менторська програма: з метою поглиблення отриманих знань з лідерства служіння учасники працюють з наставниками. Програма включає серію з 20 щотижневих дискусій, пов’язаних із ключовими принципами лідерства служіння та спрямована на усвідомлення учасниками способів їх застосування у власному житті.

Модуль 3. Міжнародна академія з лідерства служіння: шістнадцятиденна практика, яка дозволяє учасникам познайомитися з реальними прикладами життя лідерів, які служать. Протягом академії студенти відвідують різноманітні організації та спілкуються з їх лідерами, щоб краще пізнати та зрозуміти особливості реалізації принципів лідерства служіння. У США партнерами Академії є: «First Fruits of Washington», «AKT LLP», «Intel Corporation», «Medical Teams International», «Warner Pacific College» та ін. Під час Академії в Україні студенти знайомляться із особливостями діяльності таких компаній як: юридичний центр «Закон і справедливість», IT-компанія «Get Code», Центр вивчення іноземних мов «Основи», агрокомпанія «Зоря», компанія «AIR» та ін.

Модуль 4. Демонстраційний проект: учасники узагальнюють отримані знання шляхом реалізації власного проекту, що демонструє служіння громаді та дозволяє застосувати на практиці набуті під час програми знання.

Детальна інформація про програму та можливості участі:

http://cpls.kubg.edu.ua/sluzhinnia/islp.html

Крім міжнародної програми з лідерства служіння, у рамках проекту реалізовується програма для старшокласників «Тематичні лідерські табори», яка включає чотири етапи та дозволяє учням шкіл поглибити знання про лідерство, набути практичних навичок та покращити знання з англійської мови.

Координатор проекту: О.Є. Бондарева, проректор з науково-методичної, соціально-гуманітарної роботи та лідерства.

Термін реалізації: триває з 2010 року.