Діючі наукові проєкти

 

Модуль Жан Моне «Університетська автономія у розвитку демократичних цінностей у вищій освіті: досвід країн ЄС для України»

Мета проєкту – забезпечити теоретичну та практичну підготовку майбутніх докторів філософії (PhD) щодо впровадження університетської автономії в Україні з урахуванням досвіду країн ЄС. Реалізація проєкту передбачає проведення навчальних занять, присвячених цілям та цінностям ЄС, засадам демократичного врядування в суспільстві; нормативним забезпеченням університетської автономії; ролі університетської автономії в процесах сталого розвитку громадянського суспільства, формуванні соціально активних і відповідальних громадян, забезпечення якості вищої освіти; досвіду кращих політик і практик країн ЄС щодо впровадження принципів і компонентів університетської автономії.

Термін дії проекту: 01.09.2022 р. – 31.08.2025 р.

Координатор проекту: Проценко О.Б., кандидат педагогічних наук, доцент

Учасники:

Сисоєва С.О., Мосьпан Н.В., Костюк Т.О., Бульвінська О.І., Калінічева Г.І.

 

Цифрова трансформація в освіті: найкраші Європейські практики ERASMUS-JMO-2022-CHAIR + ERASMUS-JMO-2022-COE + ERASMUS-JMO-2022-MODULE Digital Transformation in Education: best EU studies (DigTriES)

Завдання: підвищити обізнаність українських освітян про ЄС та найкращі практики ЄС щодо цифрової трансформації освіти; розробити екосистему для розвитку цифрової компетентності вчителів початкових класів, розвинути мережу цифрової спільноти вчителів початкової школи з використанням найкращих практик ЄС.

Основні результати: 1 новий навчальний модуль для майбутніх учителів початкової школи; 3 літні школи; веб-сайт; спільнота соціальної мережі; канал youtube; міжнародні семінари та конференції; професійний академічні публікації.

Термін дії проекту: 01.09.2022 р. – 31.08.2025 р.

Координатор: Морзе Н.В., професорка кафедри комп`ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та математик.

Учасники: Бойко М.А., Грицяк І.А., Умрик М.А., Струтинська О.В.

 

Миротворча освіта заради консолідованої та людино-центрованої Європи

Про проєкт: За даними Global Conflict Tracker, нині у світі існує близько 30 конфліктів між державами, національними та політичними угрупованнями, включаючи 6 критичних війн/конфліктів з найвищим ступенем ескалації. Щодня війни забирають тисячі людських життів по всьому світу.

Між людським розвитком, миром і безпекою існує прямий зв’язок. Нині Європа залишається одним із найбезпечніших і наймирніших регіонів завдяки належному управлінню конфліктами та ефективній освітній політиці. Проте військові конфлікти все більше наближаються до кордонів ЄС.

Цей проект має на меті розкрити різноманіття феноменів миротворчості на прогресивному досвіді ЄС і спрямований на популяризацію цінності миру через навчання та розвиток навичок ненасильницького спілкування. Проєкт також охоплює терапевтичні цілі, і має намір допомагти людям перейти від стану свідомості, орієнтованої на війну, до стану орієнтованого на мир. Проект повністю відповідає Глобальній стратегії Європейського Союзу, яка охоплює ЄС та сусідів і надає пріоритет освіті та комунікації як засобам запобігання конфліктам та розвитку стійкості миру.

Термін дії проекту: 01.09.2022 р. – 31.08.2025 р.

Координатор: Л.Ільїч, професорка кафедри управління Факультету економіки та управління

Учасники:  Віктор Звонар, Тетяна Поспєлова, Олена Акіліна, Алла Панченко, Ігор Яковенко.

 

Міжнародний науково-дослідний проєкт «Гендер у викладанні англійської мови (ELT): Міжнародне бачення, досвід і принципи»

Міжнародний науково-дослідний проєкт «Гендер у викладанні англійської мови (ELT): Міжнародне бачення, досвід і принципи» спрямований на практичний внесок у Ціль 5 сталого розвитку ООН щодо гендерної рівності (United Nations’ Sustainable Development Goal 5 https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/).

На жаль, питанню гендерної рівності в ELT (викладанні англійської мови) приділяється недостатньо дослідницької уваги, втім її розуміння у різних світових освітніх контекстах є вкрай необхідним. Базовим партнером цього широкомасштабного, амбітного і новаторського проєкту виступає Університет Східної Англії (University of East Anglia), а залучені співробітники з інших країн працюють над створенням бази даних про перспективи і практики гендерної рівності в ELT. Результати проєкту не тільки слугуватимуть джерелом важливої інформації, але й сприятимуть просуванню гендерної рівності в ELT.

Дослідження фінансується Британською Радою, а проводять його доктор Вандер Віана (доцент факультету освіти і безперервного навчання, Університет Східної Англії, Велика Британія) і доктор Ейслінг О’Бойл (викладач Інституту суспільних наук, освіти і соціальної роботи, Королівський університет Белфаста, Велика Британія) у співпраці з дослідниками з інших країн. В Україні команду очолює професор Ганна Вадимівна Чеснокова.

Проєкт триватиме у 2021–2022 роках. Він сприятиме міжнародним науковим контактам аспірантів і викладачів Інституту філології за рахунок широкого залучення учасників до наукової співпраці, а також розвитку традиції їх залучення до новаторських наукових досліджень і виведення на міжнародний рівень презентації власних здобутків.

Термін реалізації проєкту: квітень 2021 – вересень 2022

Установи-партнери

 1. Університет Східної Англії, Великобританія / The University of East Anglia («Провідний університет»);
 2. Університет Квінс в Белфасті, Північна Ірландія / Queen’s University Belfast (“QUB”);
 3. Центр жінок та розвитку ISIS, Марокко / ISIS Centre for Women and Development (I.C.W.A.D)
 4. Університет Ботсвани, Ботсвана / University of Botswana (“UB”)  
 5. Університет Султана Агенга Тіртаяса, Індонезія / Universitas Sultan Ageing Tirtayasa (“UNTIRTA”) 
 6. Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна /  Borys Grinchenko Kyiv University (КУБГ)
 7. Університет Санто-Томас, Філіппіни / University of Santo Tomas (“UST”)
 8. В'єтнамський національний університет мов та міжнародних досліджень, В’єтнам / Vietnam National University, University of Languages and International Studies (VNU’)
 9. Папський ксаверіанський університет Калі, Колумбія / Pontificia Universidad Javeriana de Cali (“PUJ”)
 10.  Університет Шеньчжень, Китай / 9)  Shenzhen University (“Shenzhen”) 

Мета та завдання проєкту: 

Цей проект має на меті відповісти на наступні дослідницькі запитання:

 • Які контекстно-залежні уявлення про гендер і гендерну рівність мають ключові зацікавлені сторони у сфері викладання англійської мови (ELT)?
 • Які потенційні зв'язки бачать ці ключові зацікавлені сторони між гендерною рівністю та практикою ELT?
 • Наскільки поточні матеріали ELT відповідають цілям гендерної рівності?
 • Які (неправильні) репрезентації гендеру та гендерної рівності є в політиці, навчальній програмі та матеріалах ELT в країнах, що розвиваютсья?
 • Наскільки освітні програми для вчителів ELT дають змогу майбутнім фахівцям брати участь у трансформаційних гендерних практиках?
 • Як майбутні вчителі ELT концептуалізують свою практику в класі та свою професію, щоб сприяти досягненню гендерної рівності?
 • Які педагогічні методи є найкращими в інтеграції вчителями гендерних тем і відстоюванні гендерної рівності в матеріали ELT?

Представники проєкту в Україні: Науковий дослідник: к.ф.н., проф. Чеснокова Ганна Вадимівна, науковий асистент: Марущак Ніка Андріївна.

Веб-сайт проєкту: https://www.uea.ac.uk/web/groups-and-centres/gender-ing-elt

Проєкт «Навчання цифровому підприємництву» («Teaching Digital Entrepreneurship») / TED

Грантова Угода № 2020-1-PL01-KA203-081784

Найменування програми, в рамках якої виконується проєкт технічної допомоги Європейського Союзу: програма Еразмус+, напрям КА2:Стратегічні партнерства, за підтримки Європейського інструменту сусідства (European Neighbourhood Instrument) на виконання Міжнародного договору – Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств від 12.12.2006 (ратифікована із заявою української сторони Законом України від 03.09.2008, № 360-VI).

Термін реалізації проєкту: 01.09. 2020 р.  – 31.08. 2023 р.

Відомості щодо виконавця та реципієнта:

Координатор:

 • Краківський економічний університет, Польща (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Бенефіціари:

 • Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна (Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine);
 • Університет Хаєн, Іспанія (Universidad de Jaén, Spain); 
 • Університет Фоджа, Італія (Università degli Studi di Foggia, Italy);
 • Неополітанський університет, Італія (Università degli Studi di Napoli "Parthenope", Italy); 
 • Університет Салерно, Італія (Università degli Studi di Salerno, Italy);
 • Віденський економічний університет, Австрія (Wirtschaftsuniversität Wien, Austria).

Мета та завдання проєкту: 

 • Скласти та протестувати нову навчальну програму “Цифрове підприємництво” для студентів, які навчаються основам бізнесу у вищих навчальних закладах;
 • Підвищити компетентність європейського викладацького складу у галузі нових технологій та підприємництва, що дозволить застосовувати найкращі методи та інструменти для передачі знань з цифрового підприємництва;
 • Підтримувати процес навчання та розвитку компетентності студентів, передаючи їм найкращі практики для започаткування та управління успішними цифровими ініціативами;
 • Посилити співпрацю між 7 партнерськими установами та зміцнювати інтернаціоналізацію шляхом створення нового дидактичного змісту та обміну передовою практикою.

Очікувані результати проєкту: 

 • Створення нової навчальної програми, що буде містити теми пов’язані з „Цифровим підприємництвом”, оснащеної підручниками, кейсами та викладачами, готовими навчити студентів, як подолати невпевненість, з якою стикаються підприємці в епоху цифровізації, та як використовувати нові технології для комерційних цілей;
 • Побудова, розширення та розвиток нових компетентностей для викладачів у галузі цифрового підприємництва;
 • Передача студентам інноваційних знань, що дозволить їм розвивати підприємницькі та цифрові навички, розпочати та управляти підприємницькою цифровою ініціативою.

Координатор проєкту: Олена Валентинівна Штепа, доцент кафедри управління факультету інформаційних технологій та управління, кандидат економічних наук, доцент.

Веб-сайт проєкту: https://ted.uek.krakow.pl/output-1-teaching-guidelines/ 

Міжнародний проєкт «Горизонт 2020 ELEXIS» (європейська лексикографічна інфраструктура – грантова угода no 731015)

Завдання проєкту:

 • Розбудова функціональної інфраструктури дослідницьких інституцій Європи, що створюють цифрові лексикографічні реєстри та продукти;
 • Випрацювання та уніфікація засад анотації/параметризації мовних даних у цифровій лексикографії та програмах штучного інтелекту;
 • Наукова розробка та лінгвістичний аналіз мовних баз даних у країнах Європи;
 • Створення та застосування цифрових корпусних інструментів обробки мовних даних, цифрових словників та цифрових мовних додатків.

Термін реалізації проєкту: 2018-2022 рр.

Установи-партнери:

Університет Йозефа Стефана (Словенія);

Римський університет (Італія);

Австрійська Академія наук (Австрія);

Національний університет Ірландії у Галовеї (Ірландія);

Інститут датської мови (Нідерланди);

Інститут Естонської мови (Естонія);

Королівська Академія Наук (Іспанія);

Корпорація KDictionaries (Ізраїль);

Копенгагенський університет (Данія);

Університет Нового Лісабону (Португалія);

Центр цифрової гуманітаристики (Сербія);

Угорська Академія Наук (Угорщина);

Інститут цифрової лінгвістики (Італія);

Трірський центр цифрової гуманітаристики (Німеччина).

Сайт проєкту: https://elex.is/

Сторінка Асоціойваних установ проєкту: https://elex.is/observers/

Сторінка проєкту Інституту філогогії Університету Грінченка: https://elex.is/portfolio-item/bgku/

 

Проект «Лідерство-служіння»

Співробітництво Київського університету імені Бориса Грінченка та «Co-Serve International» розпочалося в 2010 році з впровадження програм лідерство-служіння для студентів, а потім поширилося і на інші цільові аудиторії – викладачів та адміністрацію. «Co-Serve International» став ключовим партнером Університету у втіленні проекту з розвитку культури лідерства.

Імплементація проекту включила: розробку відповідних навчальних програм, проведення семінарів та лекцій із залученням американських тренерів та експертів; участь студентів та співробітників в унікальній програмі з лідерства та щорічній Міжнародній академії з лідерства служіння (м. Портленд, штат Орегон, США; м. Усть-Каменогорськ, Казахстан; м. Київ, Україна).

Основні етапи міжнародної програми з лідерства служіння:

Модуль 1. Базовий курс з лідерства служіння: учасники вчаться краще розуміти себе та один одного, визначають ключові принципи та цінності лідерства служіння.

Модуль 2. Менторська програма: з метою поглиблення отриманих знань з лідерства служіння учасники працюють з наставниками. Програма включає серію з 20 щотижневих дискусій, пов’язаних із ключовими принципами лідерства служіння та спрямована на усвідомлення учасниками способів їх застосування у власному житті.

Модуль 3. Міжнародна академія з лідерства служіння: шістнадцятиденна практика, яка дозволяє учасникам познайомитися з реальними прикладами життя лідерів, які служать. Протягом академії студенти відвідують різноманітні організації та спілкуються з їх лідерами, щоб краще пізнати та зрозуміти особливості реалізації принципів лідерства служіння. У США партнерами Академії є: «First Fruits of Washington», «AKT LLP», «Intel Corporation», «Medical Teams International», «Warner Pacific College» та ін. Під час Академії в Україні студенти знайомляться із особливостями діяльності таких компаній як: юридичний центр «Закон і справедливість», IT-компанія «Get Code», Центр вивчення іноземних мов «Основи», агрокомпанія «Зоря», компанія «AIR» та ін.

Модуль 4. Демонстраційний проект: учасники узагальнюють отримані знання шляхом реалізації власного проекту, що демонструє служіння громаді та дозволяє застосувати на практиці набуті під час програми знання.

Детальна інформація про програму та можливості участі:

http://cpls.kubg.edu.ua/sluzhinnia/islp.html

Крім міжнародної програми з лідерства служіння, у рамках проекту реалізовується програма для старшокласників «Тематичні лідерські табори», яка включає чотири етапи та дозволяє учням шкіл поглибити знання про лідерство, набути практичних навичок та покращити знання з англійської мови.

Координатор проекту: О.Є. Бондарева, проректор з науково-методичної, соціально-гуманітарної роботи та лідерства.

Термін реалізації: триває з 2010 року.

 

Модуль «Державне-міжнародне-суспільне: європейські цінності та норми, що формують завдання міждисциплінарного навчального модулю (STIPENDIUM)» № 611217-EPP-1-2019-1-UAEPPJMO-MODULE програми Еразмус+: Жан Моне

Мета проекту – забезпечити теоретичну та практичну підготовку здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня з питань державного управління, політології та міжнародних відносин шляхом визначення основних існуючих загроз та видимих тенденцій в Європі та окреслення шляхів їх подолання.

Завдання:

1) проаналізувати європейський підхід до визначення слабкої/невдалої держави та підходи до оцінки співвідношення національного і наднаціонального та до збереження держав-націй в об’єднаній Європі;

2) дослідити методи, завдяки яким країнам-членам ЄС вдається зберегти традиційні цінності від загроз сучасної доби і сприяти розвитку людства та адаптувати нові управлінські підходи;

3) вивчити поступ інтернаціоналізації в різних галузях, наприклад, у сфері вищої освіти;

4) визначити суспільні цінності та важливі кроки для їх реалізації в Україні;

5) виробити механізми найефективнішої співпраці між ЄС та Україною у різних сферах.

Термін дії проекту: 01.09.2019 р. – 31.08.2022 р.

Координатор проекту: Костюк Т.О., старший науковий співробітник НДЛ ІВО, кандидат політичних наук, доцент.

Веб-сайт проекту