Реалізація наукових досліджень

 

 

«Давня історія України: суспільство та технології (за результатами археологічних досліджень)»

Реєстраційний номер: 0116U004627

Керівник: Відейко Михайло Юрійович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник

Термін виконання: 03.16-03.21

30.10.2018 р. Звіт 

Виконавці: Відейко М.Ю, Гошко Т.Ю., Відейко М.М., Зайцева О.В., Слєсарєв Є.С.

Посилання на сторінку дослідження

 

25.03.2021 р. Звіт 

Виконавці: Відейко М.Ю., Горошко Т.Ю., Рудь В.С., Зайцева О.В., Відейко М.М.

Посилання на сторінку дослідження

 

«Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці»

Реєстраційний номер: 0116U004625

Керівник: Литвин Оксана Степанівна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Термін виконання: 03.16-03.21

21.12.2018 р. Звіт 

Виконавці: Литвин О.С., Прошкін В.В., Астаф’єва М.М., Бушма О.В., Гладун М.А., Глушак О.М., Абрамов В.О., Машкіна І.В., Радченко С.П., Семеняка С.О.

Посилання на сторінку дослідження

 

25.03.2021 р. Звіт 

Виконавці: Литвин О.С., Абрамов В.О., Астаф'єва М.М., Білоус В.В., Бодненко Д.М., Бойко М.А., Бушма О.В., Вембер В.П., Глушак О.М., Жильцов О.Б., Кобець Н.М., Кучаковська Г.А., Машкіна І.В., Морзе Н.В., Носенко Т.І., Прошкін В.В., Радченко С.П., Сабліна М.А., Семеняка С.О., Скоробрещук Г.М., Яскевич В.О.

Посилання на сторінку дослідження

 

«Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України»

Реєстраційний номер: 0116U002960

Керівник: Клішевич Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент

Термін виконання: 05.16-05.21

29.04.2021 р. Звіт

Виконавці: Клішевич Н.А., Лозова О.М., Лях Т.Л., Мартинчук О.В., Сергєєнкова О.П., Бабич Н.М., Веретенко Т.Г., Клібайс Т.В., Луцько К.В., Петрочко Ж.В., Скрипник Т.В., Столярчук О.А., Тичина К.О., Гафіатуліна А.В., Грубі Т.В., Дуля А.В., Заєркова Н.В., Краєва О.А., Кутішенко В.П., Лехолетова М.М., Маланьїна Т.М., Найда Ю.М., Сапіга С.В., Спіріна Т.П., Старинська Н.В., Суліцький В.В., Таран О.П., Циганчук Т.В., Вавілова А.С., Власенко І.А., Денисюк О.М., Коханова О.П., Лебідь Н.К., Литвиненко О.О., Лютий В.П., Максимчук М.О., Музиченко І.В., Овчаренко М.С., Подшивайлова Л.І., Поліщук В.М., Рева О.М., Сорокіна О.А., Супрун Г.В., Фурман В.В., Хомик Т.В., Цюман Т.П., Швед О.В., Бірюкова К.Д., Васильєв О.О., Вінник Н.Д., Заіка І.В., Миколенко Н.В., Ткачишина О.Р.

Посилання на сторінку дослідження

 

Дослідження кафедри спеціальної та інклюзивної освіти "Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище"

21.12.2018 р. Звіт 

Виконавці: Мартинчук О.В., Скрипник Т.В., Луцько К.В., Бабич Н.М., Таран О.П., Тичина К.О.

 

Дослідження кафедри спеціальної та інклюзивної освіти "Технологія формування складоритмічної структури мовлення у дітей дошкільного віку з ООП"

31.10.2019 р. Звіт 

Виконавці: Бабич Н.М., Тичина К.О., Луцько К.В., Мартинчук О.В., Таран О.П., Заєркова Н.В., Максимчук М.О., Міщенко М.С.

Посилання на сторінку дослідження

 

Дослідження кафедри практичної психології "Дослідження ефективності «Постдипломної кроскультурної супервізійної програми в галузі психологічного консультування та травмотерапії» в умовах соціально-економічної і політичної ситуації в Україні"

26.12.2019 р. Звіт

Виконавці: Лозова О.М., Грубі Т.В., Циганчук Т.В., Маланьїна Т.М, Краєва О.А, Клібайс Т.В., Старинська Н.В., Гафіатуліна А.В., Литвиненко О.О.

Посилання на сторінку дослідження

 

Дослідження за грантом Канадського інституту українських студій “Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні”

29.10.2020 р. Звіт

Виконавці: Власенко І.А., Рева О.М., Фурман В.В., Канюка І.О.

Посилання на сторінку дослідження

 

Дослідження кафедри спеціальної та інклюзивної освіти "Інституціалізація "універсального" асистента вчителя в Україні: дослідження умов реалізації"

17.12.2020 р. Звіт

Виконавці: Мартинчук О. В., Найда Ю. М., Софій Н. З, Федоренко О. Ф., Бабич Н. М., Тичина К. О. Заєркова Н. В., Трейтяк А. О., Кошіль О. П.

Посилання на сторінку дослідження

 

«Забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників міста Києва в системі неперервної педагогічної освіти»

Реєстраційний номер: 0116U006608

Керівник: Войцехівський Михайло Федорович, кандидат педагогічних наук, доцент

Термін виконання: 07.16-07.21

Індивідуальне дослідження І.П. Воротникової "Проектування та застосування електронного навчання вчителів у післядипломній освіті"

28.11.2019 р. Звіт 

Посилання на сторінку дослідження

 

«Зміст і технології забезпечення якості неперервної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції»

Реєстраційний номер: 0116U003295

Керівник: Хоружа Людмила Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор

Термін виконання: 02.16 - 02.21

25.02.2021 р. Звіт 

Виконавці: Хоружа Л.Л., Желанова В.В., Леонтьєва І.В., Мельниченко О.В., Козир М.В., Тадеуш О.М., Михалюк А.М., Стеблецький А.Л., Васьківська Г.О.

Посилання на сторінку дослідження

 

«Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах міста Києва»

Реєстраційний номер: 0116U003994 

Керівник: Ільїч Людмила Миколаївна, доктор економічних наук, доцент 

Термін виконання: 04.16 - 04.21

29.04.2021 р. Звіт

Виконавці: Ільїч Л.М., Акіліна О.В., Краус К.М., Панченко А.Г., Поспєлова Т.В., Марухленко О.В., Кожем'якіна С.М., Яковенко І.В., Штепа О.В., Гладкова В.М., Рябець К.А.

Посилання на сторінку дослідження

 

«Розвиток духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті»

Реєстраційний номер: 0116U003993 

Керівник: Олексюк Ольга Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор 

Термін виконання: 04.16 - 04.25

29.04.2021 р. Звіт

Виконавці: Олексюк О.М., Опанасюк О.П., Бондаренко Л.А., Коваль А.С., Косінська Н.Л.

Посилання на сторінку дослідження

 

«Розвиток європейських мов і літератур у контексті міжкультурної комунікації»

Реєстраційний номер: 0116U006607 

Керівник: Махачашвілі Русудан Кирилевна доктор філологічних наук, доцент 

Термін виконання: 07.16 - 07.21

09.06.2021 р. Звіт

Виконавці: Махачашвілі Р.К., Ананьєва Л.В., Бахтіна А.О., Девос А.О., Лягіна І.А., Сальваторе Д.Г., Харченко Т.Г.

 

«Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції»

Реєстраційний номер: 0116U002963 

Керівник: Бєлєнька Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор; Бондаренко Геннадій Леонідович, кандидат педагогічних наук, доцент; Іванюк Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор; Кошарна Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук 

Термін виконання: 05.16 - 05.21

09.06.2021 р. Звіт

Виконавці: Бєлєнька Г.В., Бондаренко Г.Л., Кошарна Н.В., Іванюк Г.І., Котенко О.В., Антипін Є.Б., Ващенко О.М., Венгловська О.А., Вертугіна В.М., Вишнівська Н.В., Волинець К.І., Волинець Ю.О., Гаращенко Л.В., Головатенко Т.Ю., Голота Н.М., Дем'яненко В.І., Дубовик С.Г., Карнаухова А.В., Коваленко О.В., Козак Л.В., Кондратець І.В., Кондратюк С.Г., Куземко Л.В., Ліннік О.О., Літіченко О.Д., Машовець М.А., Мельник І.С., Мієр Т.І., Мойсак О.Д.;Музика О.О., Нежива Л.Л., Паламар С.П., Петрик Л.В., Половіна О.А., Пономаренко Т.О., Порядченко Л.А., Романенко К.А., Романенко Л.В., Руденко Н.М., Савченко Ю.Ю.; Ситник О.І.Січкар А.Д., Соломаха А.В., Сухопара І.Г., Терлецька Л.М., Шкуренко О.В., Шпіца Р.І.

Посилання на сторінку дослідження

«Медіазнавчі студії в науковому та освітньому дискурсах»

Дослідження за напрямом "Неформальна медіаосвіта в Україні та країнах ЄС"

23.12.2021 р. Звіт

Виконавці: Фруктова Я.С., Горбенко Г.В., Нетреба М.М, Гондюл О.Д., Зражевська Н.І., Іващенко В.Л., Курбан О.В., Лісневська А.Л.

Посилання на сторінку дослідження

«Складні питання історичної пам’яті країн Центрально-Східної Європи XX-XXI ст. у парадигмі діалогічності української культури»

Реєстраційний номер: 0116U003294 

Керівники: Александрова Олена Станіславівна, доктор філософських наук, професор Михайловський Віталій Миколайович, доктор історичних наук, доцент Срібняк Ігор Володимирович, доктор історичних наук, професор 

Термін виконання: 02.16 - 02.22

23.12.2021 р. Звіт

ВиконавціАлександрова О.С., Срібняк І.В., Салата О.О., Андрєєв В.М., Додонов Р.О., Саган Г.В., Гедьо А.В., Горбань О.В., Щербак В.О., Пасько Я.І., Завадський В.М., Мартич Р.В., Іванюк О.Л., Бонь О.І., Купрій Т.Г.

Посилання на сторінку дослідження

«Соціалізація вразливих груп населення у контексті розвитку територіальних громад в Україні»

Дослідження кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи "Соціальна дезадаптація підлітків з ВІЛ через переривання антиретровірусної терапії"

19.05.2022 р. Звіт

ВиконавціЛютий В.П., Лях Т.Л., Сапіга С.В., Лехолетова М.М, Спіріна Т.П.

Посилання на сторінку дослідження

«Розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету для забезпечення якості освіти»

Реєстраційний номер: 0116U003995 

Керівник: Буйницька Оксана Петрівна, доктор педагогічних наук, доцент 

Термін виконання: 04.16 - 04.22

19.05.2022 р. Звіт

ВиконавціМорзе Н.В., Буйницька О.П., Василенко С.В., Грицеляк Б.І., Варченко-Троценко Л.О., Смірнова В.А, Тютюнник А.В., Настас Д.Л., Терлецька Т.С., Матасар Є.І.

Посилання на сторінку дослідження

«Актуальність спадщини Бориса Грінченка для розвитку гуманітарної сфери сучасної України як європейської держави;

Реєстраційний номер: 0116U002964 

Керівник: Андрєєва Світлана Серафимівна, кандидат історичних наук, доцент;

Термін виконання: 05.16 - 05.22

21.06.2022 р. Звіт

ВиконавціАндрєєва С.С.

Посилання на сторінку дослідження