Реалізація наукових досліджень

 

 

«Давня історія України: суспільство та технології (за результатами археологічних досліджень)»

Реєстраційний номер: 0116U004627

Керівник: Відейко Михайло Юрійович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник

Термін виконання: 03.16-03.21

30.10.2018 р. Звіт 

Виконавці: Відейко М.Ю, Гошко Т.Ю., Відейко М.М., Зайцева О.В., Слєсарєв Є.С.

Посилання на сторінку дослідження

 

«Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці»

Реєстраційний номер: 0116U004625

Керівник: Литвин Оксана Степанівна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Термін виконання: 03.16-03.21

21.12.2018 р. Звіт 

Виконавці: Литвин О.С., Прошкін В.В., Астаф’єва М.М., Бушма О.В., Гладун М.А., Глушак О.М., Абрамов В.О., Машкіна І.В., Радченко С.П., Семеняка С.О.

Посилання на сторінку дослідження

 

«Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України»

Реєстраційний номер: 0116U002960

Керівник: Клішевич Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент

Термін виконання: 05.16-05.21

 

Дослідження кафедри спеціальної та інклюзивної освіти "Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище"

21.12.2018 р. Звіт 

Виконавці: Мартинчук О.В., Скрипник Т.В., Луцько К.В., Бабич Н.М., Таран О.П., Тичина К.О.

 

Дослідження кафедри спеціальної та інклюзивної освіти "Технологія формування складоритмічної структури мовлення у дітей дошкільного віку з ООП"

31.10.2019 р. Звіт 

Виконавці: Бабич Н.М., Тичина К.О., Луцько К.В., Мартинчук О.В., Таран О.П., Заєркова Н.В., Максимчук М.О., Міщенко М.С.

Посилання на сторінку дослідження

 

Дослідження кафедри практичної психології "Дослідження ефективності «Постдипломної кроскультурної супервізійної програми в галузі психологічного консультування та травмотерапії» в умовах соціально-економічної і політичної ситуації в Україні"

26.12.2019 р. Звіт

Виконавці: Лозова О.М., Грубі Т.В., Циганчук Т.В., Маланьїна Т.М, Краєва О.А, Клібайс Т.В., Старинська Н.В., Гафіатуліна А.В., Литвиненко О.О.

Посилання на сторінку дослідження

 

Дослідження за грантом Канадського інституту українських студій “Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні”

29.10.2020 р. Звіт

Виконавці: Власенко І.А., Рева О.М., Фурман В.В., Канюка І.О.

Посилання на сторінку дослідження

 

Дослідження кафедри спеціальної та інклюзивної освіти "Інституціалізація "універсального" асистента вчителя в Україні: дослідження умов реалізації"

17.12.2020 р. Звіт

Виконавці: Мартинчук О. В., Найда Ю. М., Софій Н. З, Федоренко О. Ф., Бабич Н. М., Тичина К. О. Заєркова Н. В., Трейтяк А. О., Кошіль О. П.

Посилання на сторінку дослідження

 

«Забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників міста Києва в системі неперервної педагогічної освіти»

Реєстраційний номер: 0116U006608

Керівник: Войцехівський Михайло Федорович, кандидат педагогічних наук, доцент

Термін виконання: 07.16-07.21

Індивідуальне дослідження І.П. Воротникової "Проектування та застосування електронного навчання вчителів у післядипломній освіті"

28.11.2019 р. Звіт 

Посилання на сторінку дослідження

 

«Зміст і технології забезпечення якості неперервної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції»

Реєстраційний номер: 0116U003295

Керівник: Хоружа Людмила Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор

Термін виконання: 02.16 - 02.21

25.02.2021 р. Звіт 

Виконавці: Хоружа Л.Л., Желанова В.В., Леонтьєва І.В., Мельниченко О.В., Козир М.В., Тадеуш О.М., Михалюк А.М., Стеблецький А.Л., Васьківська Г.О.

Посилання на сторінку дослідження

 

«Давня історія України: суспільство та технології (за результатами археологічних досліджень)»

Реєстраційний номер: 0116U004627

Керівник: Відейко Михайло Юрійович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник

Термін виконання: 03.16 - 03.21

25.03.2021 р. Звіт 

Виконавці: Відейко М.Ю., Горошко Т.Ю., Рудь В.С., Зайцева О.В., Відейко М.М.

Посилання на сторінку дослідження

 

«Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці»

Реєстраційний номер: 0116U004625

Керівник: Литвин Оксана Степанівна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Термін виконання: 03.16 - 03.21

25.03.2021 р. Звіт 

Виконавці: Литвин О.С., Абрамов В.О., Астаф'єва М.М., Білоус В.В., Бодненко Д.М., Бойко М.А., Бушма О.В., Вембер В.П., Глушак О.М., Жильцов О.Б., Кобець Н.М., Кучаковська Г.А., Машкіна І.В., Морзе Н.В., Носенко Т.І., Прошкін В.В., Радченко С.П., Сабліна М.А., Семеняка С.О., Скоробрещук Г.М., Яскевич В.О.

Посилання на сторінку дослідження