Бухгалтерія та планово-фінансовий відділ

Діяльність підрозділу полягає в забезпеченні ведення бухгалтерського обліку, складанні кошторисів та фінансової звітності університету, здійсненні заходів щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про його фінансовий стан, здійсненні контролю за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.