Навчально-методичний центр соціально-гуманітарної взаємодії та організації дозвілля студентів є структурним підрозділом Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Керівництво роботою Центру здійснює завідувач, який підзвітний і підконтрольний проректору з науково-методичної, соціально-гуманітарної роботи та лідерства. Центр у діяльності керується Законом України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статутом Університету, цим Положенням, а також іншими чинними нормативно-правовими актами.


З метою виконання визначених функцій та поставлених завдань Центр взаємодіє зі структурними підрозділами Університету, творчими об’єднаннями, громадськими організаціями, міжнародними та всеукраїнськими благодійними фондами, агенціями, творчими спілками, закладами вищої освіти Києва, України та зарубіжжя. НМЦ СГВ та ОДС координує свою навчально-методичну діяльність з урахуванням потреб Університету та його структурних підрозділів, а також органів студентського самоврядування та студентської профспілки.

 

Функції:

  • організаційна - планування та провадження соціально-гуманітарної, творчої та спортивно-оздоровчої діяльності здобувачів вищої освіти спільно зі структурними підрозділами Університету, взаємодія з державними органами влади, Київською міською державною адміністрацією, громадськими організаціями та об’єднаннями, соціально-виховними установами;
  • координаційна - координація соціально-гуманітарної взаємодії між підрозділами Університету;
  • соціальна - забезпечення належних умов для відпочинку та дозвілля студентів у гуртожитках Університету, здійснення соціально-педагогічного супроводу здобувачів вищої освіти соціальних категорій, реалізація благодійницьких та соціальних проєктів;
  • інформаційно-комунікативна - інформування студентської молоді про її права та соціальні гарантії, можливості та шляхи особистісної реалізації в освітньому середовищі Університету;
  • рекреаційно-оздоровча - сприяння збереженню і відновленню духовних, інтелектуальних та фізичних сил здобувачів вищої освіти шляхом раціонального поєднання різних видів діяльності;
  • прогностична - виявлення та сприяння реалізації інтересів, потреб та запитів студентської молоді.