Реалізовані наукові проєкти

 

Модуль «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу» програми «Еразмус+: Жан Моне»

Мета проекту: забезпечити теоретичну та практичну підготовку майбутніх докторів філософії (Ph.D) щодо забезпечення якості вищої освіти та її експертного супроводу в Україні з урахуванням досвіду країн ЄС.

Завдання:

1. Оволодіння майбутніми докторами філософії (Ph.D) системою знань з питань якості вищої освіти та експертного супроводу її забезпечення в країнах ЄС.

2. Засвоєння майбутніми докторами філософії (Ph.D) основних європейських стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти.

3. Опанування майбутніми докторами філософії (Ph.D) технологій експертного супроводу забезпечення якості вищої освіти.

4. Популяризація прогресивного досвіду ЄС з питань якості вищої освіти та експертного супроводу її забезпечення.

Координатор проекту: С.О. Сисоєва

Термін реалізації: вересень 2017 – серпень 2020 р.

Веб-сайт проекту

Проект «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» програми Еразмус+ КА2 (MoPED – №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP)

Тривалість проекту: 15 жовтня 2017 – 14 жовтня 2020 (36 місяців)

Мета проекту:

Модернізація навчальних планів педагогічних ВУЗів України шляхом впровадження найсучасніших методик викладання із використанням ІКТ та методів дослідження результатів.

Цілі проекту:

 • Розробка сучасних навчальних матеріалів з методики викладання STEAM предметів
 • Створення та акредитація 18 нових курсів для програм на ОКР «Бакалавр» (ОКР «Магістр») в усіх українських ВНЗ – учасників проекту
 • Забезпечення серії тренінгів для 450 викладачів українських ВНЗ – учасників проекту
 • Налагодження ефективної співпраці між європейськими та українськими ВНЗ, вчителями шкіл та їх асоціаціями для посилення інтернаціоналізації, передачі знань та академічного потенціалу
 • Створення «Інноваційного класу» у кожному українському ВНЗ – учаснику проекту, який розглядатиметься як навчальний простір 21Століття, побудований на основі кращих європейських практик

Координатор проекту: проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Морзе Н.В.

Сайт проекту: http://moped.kubg.edu.ua/

Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні

Мета проєкту. Дослідження спрямоване на виявлення компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні та створення моделі збереження психологічного здоров’я студентської молоді в Україні.

Завдання:

 • виявити компоненти психологічного здоров’я студентської молоді в Україні;
 • дослідити структуру психологічного здоров’я (ПЗ) студентської молоді в Україні;
 • створити модель збереження психологічного здоров’я студентської молоді в Україні;
 • розробити практичні рекомендації щодо збереження психологічного здоров’я студентської молоді в Україні.

Тривалість проєкту: 01.09.2019 р. – 25.08.2020 р.

Виконавці:

 • Інна Власенко, координатор проєкту, старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук;
 • Інна Канюка, менеджер проєкту, старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук,;
 • Олена Рева, консультант проєкту, доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук;
 • Вікторія Фурман, консультант проєкту, доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини, Київський університеті імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук.

Учасники дослідження: студенти п’яти університетів України (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Київський університет імені Бориса Грінченка, Херсонський національний університет, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна), N=500 осіб, чоловічої та жіночої статі, різних спеціальностей – психологія, педагогіка, журналістика, філологія, що навчаються на освітніх рівнях «бакалавр» та «магістр», віком 17-24 роки, по 100 осіб з кожного університету.

Проект «Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетентностей (IRNet)», Сьома рамкової програми (FP7)

Проект «Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетентностей (IRNet)»

Проект реалізується за підтримки Сьомої рамкової програми (FP7) Європейської Комісії в рамках програми дії Марії Кюрі IRSES (International Research Staff Exchange Scheme).

Офіційний сайт проекту: www.irnet.us.edu.pl

Науковий керівник: Н.В. Морзе

Термін реалізації: 01.01.2014 – 31.12.2017 р.

Проект «Історія української діаспори у Нью Джерсі (США) за допомогою цифрових технологій у гуманітарній сфері», Сетон Хол Університет (м. Нью Джерсі, США)

Завдання проекту «Історія української діаспори у Нью Джерсі (США) за допомогою цифрових технологій у гуманітарній сфері»:

1) провести пошукову роботу по дослідженню історії української діаспори у штаті Нью Джерсі, США (вересень 2016 р. – квітень 2017 р.);

2) знайдену інформацію оформити у вигляді текстів, фото, малюнків та навчитися прикріплювати у системі координат сайту http://www.viseyes.org (протягом лютого – квітня 2017 р.);

3) провести спільну звітну Скайп конференцію 13 грудня 2016 р. із американськими партнерами, які закінчили свою частину проекту у листопаді 2016 р.;

4) провести спільну звітну Скайп конференцію у кінці квітня 2017 р. із звітом української сторони про виконання своєї частини проекту;

5) оформити та викласти проект «Дослідження історії української діаспори у Нью Джерсі, США за допомогою цифрових технологій у гуманітарних науках» сайтах Центру глобальної освіти Сетон Хол університету та на сторінці кафедри історії України Іcторико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка (протягом травня – червня 2017 р.).

Керівники проекту: О.О.Тарасенко, О.О.Салата

Термін реалізації І етапу дослідження: вересень 2016 – червень 2017 р.

Проект «Формування готовності викладачів університету до здійснення навчання, заснованого на дослідженнях», British Council in Ukraine

Проект «Формування готовності викладачів університету до здійснення навчання, заснованого на дослідженнях» здійснюється у рамках Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України за підтримки Міністерства освіти і науки України на підставі спільних домовленостей:

 • Інституту вищої освіти НАПН України;
 • Британської Ради в Україні;
 • Фундації лідерства для вищої освіти (Сполучене Королівство).

Проектна група: О.Б. Жильцов, Н.М. Віннікова, О.В. Котенко, Н.К. Лебідь, Т.В. Жулкевська.

Термін реалізації: лютий 2016 – лютий 2017 р.

Проект «DESIRE»

Проект «DESIRE» був присвячений розробці вбудованих системних курсів з реалізацією інноваційних віртуальних підходів до інтеграції науки, освіти і виробництва в Україні, Грузії, Вірменії.

Проект реалізувався у рамках програми Темпус Європейської Комісії.

Грантова угода: 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR.

Мета та завдання проекту: розробити практично спрямовані курси та програми підготовки з вбудованих систем; створити віддаленні лабораторії з вбудованих систем в Україні, Грузії, Вірменії; сформувати компетенції необхідні ринку праці з вбудованих систем.

Напрями діяльності за проектом:

• аналіз існуючих програм та курсів підготовки з вбудованих систем;

• аналіз компетенцій випускників з вбудованих систем, що вимагаються ринком праці в Україні, Грузії, Вірменії;

• розроблення методології з формування програм підготовки з вбудованих систем;

• модифікація та розробка модулів та курсів з апаратного забезпечення вбудованих систем, програмного забезпечення вбудованих систем, CAD/CAM/CAE для розробки вбудованих систем;

• розроблення/модифікація курсів з нових підходів до навчання;

• розроблення навчальних матеріалів;

• розробка віртуальних, віддалених та практичних лабораторій з вбудованих систем;

• професійна підготовка з «Нових підходів у навчанні інженерів», «Віддалених лабораторій для вбудованих систем», «Проектування вбудованих систем»;

• майстер-класи з використання віддалених лабораторій та лабораторій з вбудованих систем;

• навчання викладачів та дослідників;

• навчання пілотної групи студентів;

• моніторинг та оцінювання процесів та продуктів;

• оцінювання на регіональному на національному рівні;

• семінари для співробітників підприємств регіону;

Очікувані результати:

• нові курси з вбудованих систем

• нові віртуальні, дистанційні та звичайні лабораторії з вбудованих систем

• нові підходи до викладання навчального матеріалу з вбудованих систем

• розширення співпраці між ВНЗ та бізнесу

Сайт проекту: http://tempus.kubg.edu.ua/en

Проект «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту (ELITE)»

Проект «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту (ELITE реалізовувався у рамках програми Темпус Європейської Комісії.

Грантова угода: 544343-TEMPUS-1-2013-1-LT-TEMPUS-SMHES.

Метою проекту було посилити роль українських ВНЗ як генераторів соціального прогресу в імплементації державної політики з розвитку людських ресурсів (HRD) шляхом реалізації послуг з розвитку лідерського та організаційного потенціалу (L&OD)

Завдання проекту:

• Розробити концептуальне та інформаційне підґрунтя для посилення ролі університетів в імплементації державної політики з HRD (Указ Президента України № 45/2012 від 1 лютого 2012 р. «Стратегія розвитку державної кадрової політики на 2012-2020 роки») як генераторів соціального прогресу шляхом реалізації послуг з L&OD.

• Створити інфраструктуру (персонал, обладнання, програмне забезпечення, інформаційні ресурси) для ефективної реалізації університетами послуг з L&OD.

• Розробити методологічне та навчальне середовище (контент, методи, інструменти) для ефективної реалізації університетами послуг з L&OD у 3 пілотних сферах (освіта (ED), державна служба (PS), підприємництво (EN))

• Здійснити заходи щодо політичної, законодавчої, організаційної та громадської підтримки ролі університетів як генераторів соціального прогресу в імплементації державної політики з HRD шляхом реалізації послуг з L&OD.

Сайт проекту: http://elite-project.eu/

Тривалість проекту: 01 грудня 2013 – 30 листопада 2016.

Координатор проекту: В.Р. Міляєва, доктор психологічних наук, професор кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини, завідувач НДЛ культури лідерства.

Проект «Попередження конфліктів та злочинів на ґрунті ненависті серед учнівської молоді м. Києва та Донецької області»

Проект «Попередження конфліктів та злочинів на ґрунті ненависті серед учнівської молоді м. Києва та Донецької області» здійснювався за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у межах угоди про співпрацю ВГЦ «Волонтер» та Інституту людини.

Координатор проекту: Т.Л. Лях, Т.В. Журавель, М.А. Снітко.

Термін реалізації: 01 липня 2015 р. – 30 листопада 2016 р.

Проект «Умови та вимоги інклюзивної освіти»

Проект «Умови та вимоги інклюзивної освіти» був впроваджений Київським університетом імені Бориса Грінченка у співпраці з Університетом освіти (Гайдельберг, Німеччина) у 2010 році.

Проект підтримувався DAAD (Німецькою програмою академічних обмінів) і був спрямований на розвиток професійних навичок викладачів та студентів у сфері інклюзивної освіти.

У межах проекту було організовано спільні конференції, підготовлено навчальні програм для українських учасників, відбувся обмін викладачами та студентами, написано спільні дослідницькі публікації.

Впродовж імплементації проекту були запрошені лектори з Гайдельбергу: Карл Хольц, Анна Слівка, Сильвія Селке та інші, які провели гостьові лекції в Університеті Грінченка. Наші студенти та професори також взяли участь у семінарах та стажуваннях, які відбулися в Університеті Освіти у Німеччині.

Координатор проекту: Н.З. Софій, завідувач науково-методичного центру інклюзивної освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

Термін реалізації: 2010 – 2016 рр. 

Проект «Альянс програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (альянс USETI), ІІ етап, 2013-2015 рр.»

З 2011 року Київський університет імені Бориса Грінченка став партнером Альянсу Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (Альянс USETI), яка впроваджується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку.

В рамках співробітництва були проведені наступні заходи:

• тренінги для вчителів та директорів шкіл м. Києва;

• спільні заходи щодо поліпшення системи тестування в Україні та забезпечення рівного доступу до якісної вищої освіту в Україні;

• розробка нової магістерської програми в галузі освіти («Освітологія») в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Протягом першого року реалізації проекту до Університету завітали Ярема Бачинський, директор Альянсу USETI, та провідні експерти Альянсу Христина Пендзолу-Вітович, Марк Зельман та Жарко Вукмірович, які ознайомили викладачів та студентів із системою тестувань у школах США та впровадженням незалежного стандартизованого тестування у системах вступу до американських університетів та коледжів.

Координатор проекту: О.В. Веселовська, кандидат економічних наук, начальник відділу міжнародних зв'язків.

Тривалість ІІ етапу проекту: 2013-2015 рр.

Проект «Вальдорфська педагогіка»

У Київському університеті імені Бориса Грінченка у партнерстві з Міжнародною асоціацією педагогіки «Вальдорф» країн Східної Європи реалізовувався освітній проект «Вальдорфська педагогіка».

Мета проекту: проходження курсу з вальдорфської педагогіки студентами педагогічних спеціальностей Університету Грінченка.

Координатор проекту: Людмила Волкова, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

Термін реалізації: 2010 – 2014 рр.

Проект «Навчання керівників у сфері освіти: європейські рівні, стандарти, компетентності»

Проект «Навчання керівників у сфері освіти: європейські рівні, стандарти, компетентності» було реалізовано спільно з Університетом Ліннеус (м. Векше, Швеція) в 2010-2012 рр. за підтримки програми «Visby».

Основними досягненнями проекту є:

 • магістерська програма для менеджерів в галузі освіти, розроблена з урахуванням Європейських практик та ліцензована (надалі – акредитована) Міністерством освіти і науки України;
 • програми мобільності з Університетом Ліннеус для викладачів та студентів;
 • вивчення досвіду Швеції щодо організації науково-дослідної роботи та імплементація найкращих практик;
 • тренінгові програми для викладів та студентів, розроблені та проведені шведськими експертами у Києві;
 • розробка нових навчальних матеріалів.

Керівники проекту: С.А. Калашнікова – проректор з науково-методичної та інноваційної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка.

Термін реалізації: 2010-2011 рр.

Проект «Компетенції викладача вищої школи в добу змін», «Малі грантові програми», фонд Вишеградської четвірки

Проект «Компетенції викладача вищої школи в добу змін»

Консорціум проекту:

 • Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна);
 • Сілезький університет, Котовіце (Польща);
 • Остравзький університет (Чеська республіка);
 • Університет Бансько-Бистриці (Словакія).

Координатори проекту: Л.Л. Хоружа, О.В. Мельниченко

Термін реалізації: 01.01.2018 – 31.12.2018 р.

Веб-сайт проекту