Архів нормативної бази

 

Перелік розділів реєстру

Перелік документів реєстру

Назва нормативного документу №, дата введення в дію

I. Загальна нормативна база (установчі документи) Нагору

Положення про ректорат

Наказ № 32 від 30.01.2017

Наказ № 481 від 21.09.2022 (зміни)

Документи надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти:

Ліцензії на провадження освітньої діяльності:

 

 

Сертифікат про акредитацію Університету за IV рівнем

Сертифікати про акредитацію напрямів та спеціальностей

 

Сертифікати про акредитацію спеціальностей відповідно до постанови КМУ від 29.04.2015 р. № 266

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Наказ МОН України від 19.03.2021 № 33-л (переоформлення)
Наказ МОН України від 10.10.2019 № 969- л (переоформлення)
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 13.02.2019 № 256 (переоформлення)

Наказ МОНУ № 1611-л від 10.06.2010

2013 – 2018 р.р.

 

 

2017 – 2018 р.р.

 

 

 

 

2018 – 2022 р.р. 

 

 

 

2020 – 2023 р.р.

Положення про Вчену раду (зі змінами)

Конференція трудового колективу 30.09.2016

(протокол №1)

Наказ № 524 від 05.10.2016

Конференція трудового колективу 28.01.2020

(протокол №1)

Наказ № 58 від 29.01.2020

Кодекс корпоративної культури Університету

Наказ № 515 від 04.10.2016

Колективний договір між роботодавцем та первинною профспілковою організацією Київського університету імені Бориса Грінченка 

Схвалений Конференцією ТК 31.01.2019 р. (Протокол № 1), Зареєстрований УП СЗН Шевченківської РДА  21.02.2019  № 71

Статут Київського університету імені Бориса Грінченка

Рішення Київської міської ради № 132/2035 від 08.10.2015

Про включення університету до Державного реєстру вищих навчальних закладів України IV рівня акредитації

Довідка № 11-Д-775 від 04.06.2010

II. Загальноорганізаційні питання Нагору

Про шифри академічних груп здобувачів освіти

Наказ № 436 від 22.08.2023

Утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків

Наказ № 86 від 06.03.2023

Положення про облікову політику Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 251 від 05.04.2021

Про оновлення бланку Університету

Наказ № 811 від 23.12.2020

Про затвердження персонального складу Ректорату

Наказ № 781 від 04.12.2023

Положення про соціально-психологічну службу Університету

Наказ № 891 від 26.12.2019

Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів освіти Київського університету імені Бориса Грінченка (нова редакція)

Наказ № 755 від 30.11.2023

Про затвердження складу комісії з академічної доброчесності Університету

Наказ № 772 від 01.12.2023

Положення про відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв проявляє»

Наказ № 222 від 27.04.2023

Про створення Комісії з етики та затвердження її персонального складу

Наказ № 793 від 19.11.2019

Наказ Про затвердженя Порядку організації пропускного режиму та охорони в приміщеннях Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 705 від 01.11.2018

Положення про засади запобігання і протидії дискримінації, сексуальним домаганням, булінгу та іншим проявам неетичної поведінки

Наказ № 755 від 30.11.2023

Щодо мовного режиму в Університеті

Наказ № 610 від 28.09.2018

Про мараторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в Університеті

Наказ № 412 від 03.08.2023

Про створення та реєстрацію вихідної кореспонденції

Наказ № 209 від 30.03.2018

Про призначення відповідальної особи за застосування електронного цифрового підпису

Наказ № 171 від 22.03.2018

Про введення індексації вихідних листів

Наказ № 55 від 02.02.2018

План роботи Університету на 2023 рік

 

План роботи Університету на 2022 рік

 

План роботи Університету на 2021 рік

 

План роботи Університету на 2020 рік

 

План роботи Університету на 2019 рік

 

 

План роботи Університету на 2018 рік

Наказ № 67 від 16.02.2023

 

Наказ № 841 від 23.12.2021

 

Наказ № 798 від 17.12.2020

 

Наказ № 47 від 28.01.2020

 

Схв. Вч. Радою пр. № 11 від 21.12.2018, Наказ № 836 від 21.12.2018

 

Наказ № 46 від 31.01.2018

Про втрату чинності наказу від 24.01.2022 №39

Про перенесення робочих днів у 2022 році

Про перенесення робочих днів у 2021 році

Про перенесення робочих днів у 2020 році

Про перенесення робочих днів у 2019 році

Наказ № 156 від 07.04.2022

Наказ № 39 від 24.01.2022

Наказ № 737 від 23.11.2020

Наказ № 770 від 11.11.2019

Наказ № 98 від 18.02.2019

Індексація структурних підрозділів Університету

Наказ № 09 від 12.01.2018


Припинення роботи атестаційної комісії щодо володіння державною мовою 

Про затвердження нового складу атестаційної комісії щодо володіння державною мовою

Наказ № 694 від 18.10.2019

Наказ № 134 від 04.03.2019

Забезпечення науково-методичного та організаційного супроводу дослідно-експериментальної роботи «змістовно-методичне забезпечення ціннісно орієнтованого інтегрованого навчання за програмою «Початкова школа: освіта для життя» у загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва

Наказ № 492 від 21.08.2017

Призначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в Університеті

Комісія з оцінки корупційних ризиків

Наказ № 324 від 07.08.2015

Наказ № 424 від 23.06.2017

Спеціалізований тренінг «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації» (для управлінців освітньої галузі)

Наказ № 328 від 16.05.2017

Співпраця з ДНУ «Енциклопедичне видання»

Наказ № 305 від 03.05.2017

Інструкція з діловодства в Київському університеті імені Бориса Грінченка

Інструкція користувача АРМ Керівника

Інструкція користувача системи АСКОД Корпоративний

Інструкція користувача АСКОД WEB

Наказ № 186 від 10.03.2020

Наказ № 95 від 08.02.2021

 

Заходи для розвитку україномовного розділу «Вікіпедія»

Наказ № 212 від 30.03.2016

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в університеті

Наказ № 328 від 29.08.2014

Правила внутрішнього розпорядку

Затв. Конференція ТК 28.08.2013

Про використання комп’ютерної техніки, мережевого обладнання та програмного забезпечення

Наказ № 197 від 13.04.2023

 

Про перейменування Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка в Київський університет імені Бориса Грінченка

Рішення Київської міської ради № 328/2397 від 08.10.2009

Про реорганізацію Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Б.Д.Грінченка

Рішення Київської міської ради № 82/82 від 20.06.2002

Про присвоєння імені Б.Д.Грінченка Київському міжрегіональному інституту удосконалення вчителів

Постанова КМУ № 1051 від 17.12.1993

Створено Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів на базі Київського міського та обласного інститутів удосконалення вчителів

Рішення Колегії міністерства народної освіти УРСР Пр. № 4/22 від 10.04.1991

ІІІ. Структурні підрозділи Нагору

Положення про науково-методичну раду Бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 615 від 30.11.2022

Положення про науково-методичний центр стандартизації та якості освіти

Наказ № 719 від 21.12.2022

Положення про навчальну частину «Студентський офіс»

Наказ № 719 від 21.12.2022

Положення про дистанційну школу «Нова генерація»

Наказ № 199 від 28.04.2022

Положення про Музей Бориса Грінченка Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 142 від 25.02.2021

Положення про Аналітичний центр «ОсвітАналітика»

Наказ № 539 від 24.09.2020

Місце розташування структурних підрозділів університету, відповідальних осіб за їх збереження та утримання

Наказ № 606 від 29.09.2023

Положення про Бібліотеку університету

Наказ № 150 від 12.03.2018

Положення про кафедру навчально-наукового інституту (факультету)

Наказ № 02 від 03.01.2017

Положення про Факультет економіки та управління

Наказ № 393 від 31.08.2022

Положення про Факультет інформаційних технологій та математики

Наказ № 393 від 31.08.2022

Положення про Факультет української філології, культури і мистецтва

Наказ № 393 від 31.08.2022

Положення про Факультет романо-германської філології

Наказ № 393 від 31.08.2022

Положення про Факультет східних мов

Наказ № 393 від 31.08.2022

Положення про Факультет журналістики

Наказ № 393 від 31.08.2022

Положення про Факультет педагогічної освіти

Наказ № 393 від 31.08.2022

Положення про Факультет музичного мистецтва і хореографії

Наказ № 393 від 31.08.2022

Положення про Факультет образотворчого мистецтва і дизайну

Наказ № 393 від 31.08.2022

Положення про Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

Наказ № 393 від 31.08.2022

Наказ № 431 від 14.06.2019

Положення про Факультет суспільно-гуманітарних наук

Наказ № 393 від 31.08.2022

Наказ № 539 від 24.09.2020

Положення про Факультет права та міжнародних відносин

Наказ № 393 від 31.08.2022

Наказ № 431 від 14.06.2019

Положення про Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту

Наказ № 585 від 01.11.2016

Положення про Докторську школу

Наказ № 393 від 31.08.2022

Положення про НМЦ видавничої діяльності

Наказ № 225 від 20.04.2016

Положення про ремонтно-будівельний відділ

Наказ № 174 від 01.04.2016

Положення про НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти

Наказ № 628 від 30.12.2015

Положення про ННЦ розвитку персоналу та лідерства

Наказ № 431 від 14.06.2019

Положення про НМЦ соціально-гуманітарної взаємодії та організації дозвілля студентів

Наказ № 215 від 25.03.2021

Положення про НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності

Наказ № 620 від 19.12.2012

Положення про НДЛ цифровізації освіти

Наказ № 615 від 30.11.2022

Положення про Інститут післядипломної освіти

Наказ № 352 від 25.06.2020

Положення про Фаховий коледж «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка

Положення про циклову комісію Фахового коледжу  «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка

Положення про Педагогічну раду Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 150 від 27.02.2020

 

Наказ № 153 від 30.03.2023

 

Наказ № 222 від 27.04.2023

Положення про відділ кадрів

Наказ № 194 від 29.03.2012

Положення про бухгалтерську службу

Наказ № 77-а від 28.02.2011

Положення про НДЛ освітології

Наказ № 21 від 28.01.2011

Положення про НМЦ акредитації та ліцензування

Наказ № 153 від 30.03.2023

Положення про НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

Наказ № 393 від 31.08.2022

Наказ № 128 від 12.04.2010

Положення про Автогосподарство

Наказ № 128 від 12.04.2010

Положення про Спортивний комплекс

Наказ № 128 від 12.04.2010

Положення про архівну справу

Наказ № 128 від 12.04.2010

Положення про відділ документації та діловодства

Наказ № 293 від 29.04.2021

Положення про підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства

Наказ № 818 від 28.11.2019

IV. Кадрове забезпечення Нагору

Про організаційний комітет та виборчу комісію з проведення конкурсного відбору на посаду директора Фахового коледжу «Універсум»

Положення про організаційний комітет з проведення конкурсного відбору на посаду директора Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченкаахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка

Положення про виборчу комісію з проведення конкурсного відбору на посаду директора Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 660 від 01.10.2021

Про оголошення конкурсу на посаду директора Фахового коледжу «Універсум»

Наказ № 659 від 01.10.2021

Положення про конкурсний відбір на посаду директора Фахового коледжу "Універсум"  Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 525 від 26.08.2021

Положення про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників (нова редакція)

Наказ № 153 від 30.03.2023

Положення про відзнаки Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 853 від 28.12.2018

Положення про службові відрядження Київського університету імені Бориса Грінченка в межах України та за кордон

Наказ № 56 від 29.01.2020

Положення про адаптацію новопризначених науково-педагогічних співробітників

Наказ № 528 від 30.08.2018

V. Підвищення кваліфікації працівників  Нагору

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за програмою "Медіаосвіта"

Наказ № 289 від 24.06.2022

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за Цифровим модулем

Наказ № 842 від 25.12.2023

Наказ № 819 від 20.12.2023

Наказ № 793 від 08.12.2023

Наказ № 249 від 24.05.2022

Наказ № 790 від 30.11.2021

Наказ № 757 від 27.11.2020

Про створення атестаційної комісії в Київському університеті імені Бориса Грінченка на 2022 - 2023 навчальний рік

Наказ № 489 від 22.09.2022

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету за модулями

Наказ № 637 від 03.10.2018

Про зарахування навчання в рамках тренінгу «Публікація у виданнях Scopus та Web of Science: від ідеї до реалізації» як підвищення кваліфікації (дослідницький модуль)

Наказ № 370 від 30.05.2018

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за лідерським модулем

Наказ № 845 від 25.12.2023

Наказ № 751 від 29.11.2023

Наказ № 359 від 26.06.2023

Наказ № 675 від 27.10.2023

Наказ № 258 від 12.05.2023

Наказ № 192 від 12.04.2023

Наказ № 721 від 22.12.2022

Наказ № 274 від 07.06.2022

Наказ № 99 від 16.02.2022

Наказ № 836 від 17.12.2021

Наказ № 815 від 08.12.2021

Наказ № 233 від 29.03.2021

Наказ № 177 від 05.03.2021

Наказ № 774 від 04.12.2020

Наказ № 277 від 22.05.2020

Наказ № 246 від 04.05.2020

Наказ № 244 від 04.05.2020

Наказ № 763 від 08.11.2019

Наказ № 703 від 28.10.2019

Наказ № 290 від 25.04.2018

Наказ № 207 від 30.03.2018

Наказ № 659 від 12.10.2017

Наказ № 659 від 12.10.2017

Наказ № 277 від 21.04.2017

Наказ № 155 від 17.03.2017

Наказ № 90 від 27.02.2017

Наказ № 35 від 01.02.2017

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за дидактичним модулем

Наказ № 217 від 25.03.2021

Наказ № 164 від 26.02.2021

Наказ № 264 від 12.05.2020

Наказ № 156 від 28.02.2020

Наказ № 90 від 05.02.2020

Наказ № 246 від 13.04.2018

Наказ № 782 від 01.12.2017

Наказ № 216 від 03.04.2017

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за модулем ІКТ

Наказ № 278 від 22.05.2020

Наказ № 245 від 04.05.2020

Наказ № 201 від 19.03.2020

Наказ № 762 від 08.11.2019

Наказ № 139 від 02.03.2018

Наказ № 783 від 01.12.2017

Наказ № 604 від 08.11.2016

Наказ № 140 від 24.03.2016

Графік підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

у 2021 році

у 2020 році

у 2019 році

у 2018 році

Наказ № 826 від 31.12.2020

Наказ № 904 від 28.12.2019

Наказ № 842 від 26.12.2018

Наказ № 847 від 28.12.2017

План підвищення кваліфікації за фаховим модулем (стажування науково-педагогічних працівників)

Наказ № 634 від 05.10.2017

План стажування педагогічних працівників Університетського коледжу

Наказ № 633 від 05.10.2017

Перспективний план атестації педагогічних працівників на 2021-2025 р.р

Перспективний план атестації педагогічних працівників на 2020-2024 р.р.

Наказ № 554 від 25.09.2020

Наказ № 631 від 24.09.2019

Про зарахування навчання у рамках тренінгів як підвищення кваліфікації (дослідницький модуль)

 

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за дослідницьким модулем

 

Наказ № 807 від 25.11.2019

Наказ № 782 від 04.12.2023

Наказ № 163 від 03.04.2023

Наказ № 722 від 22.12.2022

Наказ № 261 від 01.06.2022

Наказ № 806 від 30.11.2021

Наказ № 791 від 30.11.2021

Наказ № 356 від 24.05.2021

Наказ № 767 від 01.12.2020

Наказ № 274 від 20.04.2017

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Наказ № 153 від 30.03.2023

Положення про атестацію наукових працівників

Наказ № 86 від 21.02.2012

VI. Студентське самоврядуванняНагору

Положення про студентське самоврядування Київського університету імені Бориса Грінченка

Положення про студентське самоврядування у гуртожитках Київського університету імені Бориса Грінченка

Протокол  № 1 від 17.01.2023

 

Протокол № 2 від 11.12.2020

VII. Інформатизація навчально-наукової та адміністративної діяльності Нагору

Про результати проходження науково-педагогічними працівниками Університету міні-курсів у Системі розвитку цифрової компетентності у І півріччі 2023 року

Про результати проходження науково-педагогічними працівниками Університету міні-курсів у Системі розвитку цифрової компетентності в 2022 році

Наказ № 381 від 28.06.2023

 

Наказ № 748 від 27.12.2022

Про затвердження Корпоративного стандарту цифрової компетентності викладачів Університету Грінченка

Наказ № 421 від 11.06.2021

Концепція цифровізації Київського університету імені Бориса Грінченка на 2020-2022 роки

Наказ № 229 від 28.04.2020

Про створення Цифрового хабу інноваційних рішень Університету Грінченка

Наказ № 318 від 16.06.2023

Про облаштування аудиторій для синхронізації занять під час очного та онлайн навчання

Наказ № 526 від 12.10.2022

Про організацію та проведення освітнього процесу в Центрі інноваційних освітніх технологій (ICR-клас) Університету

Наказ № 201 від 16.03.2021

Положення про щорічне рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних і наукових працівників Київського університету імені Бориса Грінченка «Лідер року» зі змінами та доповненнями

Наказ № 850 від 27.12.2023

Про затвердження показників та вагових коефіцієнтів рейтингового оцінювання професійної діяльності працівників Університету "Лідер року - 2023"

Наказ № 177 від 04.04.2023

Про підготовку до рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних і наукових працівників Університету, науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників Інституту післядипломної освіти та педагогічних працівників Фахового коледжу "Універсум" "Лідер року - 2023"

Наказ № 548 від 25.09.2023

Показники, що будуть враховуватися при визначенні переможців з-поміж інститутів/факультетів Університету за результатами рейтингу "Лідер року"

Показники, що будуть враховуватися при визначенні переможців з-поміж кафедр / НДЛ Університету за результатами рейтингу "Лідер року" ( з доповненнями)

Наказ № 153 від 30.03.2023

 

Наказ № 153 від 30.03.2023

Результати рейтингового оцінювання «Лідер року» - 2022

Результати рейтингового оцінювання «Лідер року» - 2021

Результати рейтингового оцінювання «Лідер року» - 2020

Зміни до наказу від 22.01.21 №35

Результати рейтингового оцінювання «Лідер року» - 2019

Результати рейтингового оцінювання «Лідер року» - 2018

Результати рейтингового оцінювання «Лідер року» - 2017

Наказ № 69 від 16.02.2023

Наказ № 30 від 20.01.2022

Наказ № 35 від 22.01.2021

Наказ № 41 від 26.01.2021

Наказ № 38 від 24.01.2020

Наказ № 35 від 29.01.2019

Наказ № 33 від 26.01.2018

Положення про щорічне рейтингове оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників Фахового коледжу "Універсум" "Лідер року"

Наказ № 541 від 24.09.2020

Положення про щорічне рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників Інституту післядипломної освіти Наказ № 199 від 28.04.2022

Запровадження рейтингової системи професорсько-викладацького складу

Наказ № 116 від 20.03.2015

Про запровадження Е-портфоліо науково-педагогічних працівників

Наказ № 527 від 24.11.2014

Про участь університету в рейтингу Інтернет-присутності Вебометрікс

Наказ № 556 від 08.12.2014

Про підвищення показників Університету у вебометричному рейтингу

Наказ № 104 від 09.02.2021

Про запровадження рейтингу прозорості структурних підрозділів Університету

Наказ № 291 від 27.04.2021

Про результати рейтингу прозорості структурних підрозділів Університету

Наказ № 68 від 16.02.2023

Наказ № 01 від 04.01.2022

Наказ № 412 від 10.06.2021

Положення про Інституційний репозиторій університету (нова редакція)

Наказ № 575 від 02.12.2015

Щодо впровадження використання е-студентського квитка через застосунок ДІЯ

Наказ № 281 від 19.04.2021

Затвердження внутрішнього електронного документообігу в Університеті Грінченка

Наказ № 242 від 30.04.2020

Про використання комп’ютерної техніки, мережевого обладнання та програмного забезпечення

Про встановлення старлінків та місце їх розташування

Наказ № 197 від 13.04.2023

 

Наказ № 199 від 17.04.2023

Про затвердження складу методичної комісії з сертифікації ЕНК

Положення про порядок створення електронних навчальних курсів, їх сертифікацію та використання у системі е-навчання Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 573 від 28.09.2023

 

Наказ № 674 від 29.10.2020

Результати сертифікації ЕНК

Наказ № 843 від 25.12.2023

Наказ № 786 від 04.12.2023

Наказ № 699 від 02.11.2023

Наказ № 612 від 05.10.2023

Наказ № 398 від 03.07.2023

Наказ № 308 від 06.06.2023

Наказ № 244 від 08.05.2023

Наказ № 178 від 04.04.2023

Наказ № 137 від 21.03.2023

Наказ № 756 від 29.12.2022

Наказ № 749 від 27.12.2022

Наказ № 599 від 15.11.2022

Наказ № 335 від 30.06.2022

Наказ № 266 від 03.06.2022

Наказ № 212 від 02.05.2022

Наказ № 162 від 08.04.2022

Наказ № 63 від 01.02.2022

Зміни до оновлення системи електронного навчання

Оновлення системи електронного навчання

Наказ № 807 від 11.12.2017

Наказ № 472 від 20.07.2017

Наказ Про запровадження електронного індивідуального плану викладача

Наказ № 739 від 13.11.2018

Про впровадження корпоративного стандарту ІКТ-компетентності магістрів

Наказ № 252 від 12.06.2014

Наказ Про проведення конкурсу на кращу інтерпретацію слів Словника Бориса Грінченка "Словник Грінченка і сучасність"

Наказ № 571 від 12.09.2018

Наказ про Порядок розміщення інформації на офіційних вебресурсах Університету

Наказ № 285 від 31.05.2023

Зміни до Положення про організацію та користування Корпоративною електронною поштою

Наказ № 416 від 20.06.2017

Про оприлюднення дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів на веб-сайті Університету

Наказ № 621 від 30.12.2015

Рекомендації про порядок організації освітнього процесу студентів денної форми з використанням технологій дистанційного навчання

Наказ № 468 від 28.10.2015

Про внесення змін до наказу № 839 від 27.12.2017 р.

Про внесення змін до наказу № 839 від 27.12.2017 р.

Про створення адміністративної та академічної груп для реалізації проекту Erasmus + КА2

Наказ № 793 від 30.11.2018

Наказ № 567 від 11.09.2018

Наказ № 839 від 27.12.2017

Реалізація проекту «Розумний університет» (SMARSY)

Наказ № 417 від 20.06.2017

Використання обладнання та програмного забезпечення за проектом TEMPUS DESIRE в навчальному процесі підготовки студентів

Наказ № 463 від 23.10.2015

Реалізація проекту «Інтерактив SMART-стиль навчання» в університеті

Наказ № 117 від 23.03.2015

Про роботу Microsoft IT - Academia в Університеті

Наказ № 70 від 28.02.2014

Про створення Microsoft IT - Academia в Університеті

Наказ № 662 від 30.12.2013

Про розміщення наукових публікацій магістрантів та магістерських робіт у електронному середовищі Університету

Наказ № 237 від 26.04.2013

VIІІ. Наукова діяльність Нагору

Положення про організацію та проведення практики аспірантів Київського університету імені Бориса Грінченка

Введено в дію Наказом № 203 від 28.03.2019

Порядок присвоєння вчених звань професора та доцента науково-педагогічним працівникам Університету (зі змінами, внесеними рішенням Вченої ради від 28.02.2019 року Протокол № 2),  23 вересня 2021 р. (протокол No8)

Наказ № 638 від 23.09.2021

Про введення в дію нової редакції Положення про щорічний Конкурс на здобуття премії імені Бориса Грінченка

ПОЛОЖЕННЯ про щорічний Конкурс на здобуття премії імені Бориса Грінченка

Наказ № 598 від 18.12.2015

Про проведення щорічного Конкурсу на здобуття премії імені Бориса Грінченка

Наказ № 552 від 08.09.2017

Наказ № 550 від 04.09.2018

Наказ № 505 від 29.08.2019

Положення про наукові школи Університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 790 від 17.12.2020

Про затвердження Порядку планування, моніторингу та звітування про результати реалізації наукових досліджень в Університеті

Наказ № 319 від 14.05.2018

Корпоративний стандарт наукової діяльності співробітників університету зі змінами

Наказ № 212 від 02.04.2018

Про зміни у персональному складі Вченої ради Університету

 

 

Про затвердження нового складу Вченої ради

Про вибори до складу Вченої ради Університету

Наказ № 778 від 04.12.2023

Наказ № 717 від 13.11.2023

Наказ № 640 від 19.10.2023

Наказ № 507 від 11.09.2023

Наказ № 437 від 25.08.2023

Наказ № 288 від 01.06.2023

Наказ № 275 від 23.05.2023

Наказ № 606 від 17.11.2022

Наказ № 605 від 17.11.2022

Наказ № 596 від 15.11.2022

Наказ № 595 від 15.11.2022

Наказ № 553 від 01.11.2022

Наказ № 442 від 14.09.2022

Наказ № 382 від 24.08.2022

Наказ № 381 від 24.08.2022

Наказ № 234 від 18.05.2022

Наказ № 223 від 11.05.2022

Наказ № 182 від 25.04.2022

Наказ № 105 від 21.02.2022

Наказ № 871 від 31.12.2021

Наказ № 724 від 02.11.2021

Наказ № 675 від 05.10.2021

Наказ № 539 від 31.08.2021

Про затвердження висновків про наукову і практичну цінність дисертацій

Наказ № 66 від 30.01.2020

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Київському університеті імені Бориса Грінченка

Наказ № 388 від 31.05.2019

Наказ № 150 від 27.02.2020

Наказ № 539 від 24.09.2020

Наказ № 298 від 28.06.2022

Наказ № 67 від 16.02.2023

Порядок рекомендації до друку (безкоштовного) статей студентів (магістрів) у періодичних наукових виданнях університету

Наказ № 31 від 30.01.2017

Про затвердження освітньо-наукових програм і навчальних планів

Наказ № 383 від 28.06.2023

Наказ № 308 від 06.06.2023

Наказ № 629 від 01.12.2022

Наказ № 398 від 31.08.2022

Наказ № 305 від 29.06.2022

Наказ № 239 від 19.05.2022

Наказ № 146 від 05.04.2022

Наказ № 37 від 29.01.2019

Наказ № 232 від 29.04.2016

Спеціалізовані Вчені ради Університету Грінченка

Окремий реєстр

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 624 від 30.12.2015

Положення про порядок рекомендації навчальної (навчально-методичної) та наукової літератури до друку Вченою радою Університету

Наказ № 519 від 18.11.2014

IX. Формування контингенту студентів. Приймальна комісія Нагору

Правила прийому до Фахового коледжу "Універсум" у 2022 році

Наказ № 257 від 31.05.2022

Положення про Приймальну комісію Фахового коледжу "Універсум" у 2022 році

Наказ № 257 від 31.05.2022

X. Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу Нагору

Список голів Екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньої програми (спеціальності), присудження ступеня та присвоєння кваліфікації за першим (бакалаврським), другим (магістерським) рівнями вищої освіти в Київському університеті імені Бориса Грінченка у 2023 році

Список голів Екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньої програми (спеціальності), присудження ступеня та присвоєння кваліфікації, за рівнем фахової передвищої освіти у Фаховому коледжі «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка у 2023 році

Наказ № 719 від 21.12.2022

Про автоматизовану перевірку студентських робіт на плагіат

Наказ № 587 від 11.11.2022

Про організацію освітнього процесу в 2023/2024 навчальному році

Наказ № 484 від 01.09.2023

Про закріплення студентів за структурними підрозділами

Наказ № 406 від 31.08.2022

Про формування переліку вибіркових навчальних дисциплін та строки їх вибору здобувачами освіти у 2024 році

Наказ № 808 від 15.12.2023

Про запровадження обмежувальних заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2

Наказ № 205 від 19.03.2021

Графік освітнього процесу Фахового коледжу "Універсум"

Наказ № 350 від 23.06.2023

Графік освітнього процесу Факультетів:

Наказ № 349 від 23.06.2023

Графік освітнього процесу аспірантури

Наказ № 382 від 28.06.2023

Положення про організацію освітнього процесу (редакція 2020 року, зі змінами 2021)

Наказ № 293 від 29.04.2021

Наказ № 539 від 24.09.2020 

Наказ № 821 від 28.11.2019

Наказ № 603 від 19.09.2019

Наказ № 817 від 15.12.2017

Норми часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків видів навчальної, методичної, інноваційної, наукової, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних працівників Фахового коледжу «Універсум»

Про затвердження норм часу для планування та обліку навчальної роботи. Перелік основних видів методичної, наукової та організаційної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників

Наказ № 67 від 16.02.2023

Наказ № 414 від 10.06.2021

Критерії самооцінки діяльності працівників кафедр

Наказ № 206 від 29.03.2018

Положення про опитування в Київському університеті імені Бориса Грінченка

Наказ № 293 від 29.04.2021

Уніфікована система оцінювання навчальних досягнень студентів університету

Наказ № 38 від 16.02.2009

Положення про проведення практики студентів

 

Наказ № 755 від 30.11.2023

Попередня редакція:
Наказ № 828 від 21.12.2018

Положення про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін студентами Університету

 

Наказ № 850 від 27.12.2023

Попередня редакція:
Наказ № 642 від 25.11.2016

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у Фаховому коледжі «Універсум»

 

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Київському університеті імені Бориса Грінченка (нова редакція)

Наказ № 67 від 16.02.2023

 

Наказ № 272 від 27.04.2023

Наказ № 774 від 25.11.2021

Наказ № 793 від 17.12.2020

Порядок перезарахування освітніх компонентів і визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті, в Київському університеті імені Бориса Грінченка

 

Наказ № 755 від 30.11.2023

Попередня редакція:
Наказ № 794 від 17.12.2020

Положення про ради випускників Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 393 від 31.08.2022

Положення про Ради роботодавців Університету

Наказ № 755 від 30.11.2023

Методичні рекомендації з розроблення та оновлення освітніх програм (нова редакція, 2021)

Методичні рекомендації з розроблення освітніх програм (втрата чинності)

Наказ № 406 від 09.06.2021

Наказ № 206 від 29.03.2018

Методичні рекомендації з розроблення робочих програм навчальних дисциплін

Наказ № 359 від 25.05.2018

Методичні рекомендації з розроблення програм практики здобувачів вищої освіти

 

Наказ № 755 від 30.11.2023

Попередня редакція:
Наказ № 602 від 19.09.2019

Порядок розробки, проведення та оформлення результатів комплексних контрольних робіт

Наказ № 96 від 22.04.2009

Положення про дистанційне навчання в КУ імені Бориса Грінченка

Наказ № 180 від 28.04.2014

Положення про порядок організації навчального процесу студентів заочної форми навчання з використанням технологій дистанційного навчання в КУ імені Бориса Грінченка

Наказ № 235 від 30.05.2014

Рекомендації про порядок організації освітнього процесу студентів денної форми з використанням технологій дистанційного навчання

Наказ № 468 від 28.10.2015

Зразки документів про вищу освіту (наукові ступені)

Порядок підготовки, виготовлення та видачі документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатків до них

Порядок підготовки, виготовлення, видачі та обліку документів про фахову передвищу освіту та додатків до документів про фахову передвищу освіту

Доповнення до нових форм документів про вищу освіту державного зразка та документів до них; академічної довідки (втратив чинність)

Нові форми документів про вищу освіту державного зразка та документів до них; академічної довідки (втратив чинність)

Наказ № 142 від 25.02.2021

Наказ № 154 від 25.02.2021

Наказ № 248 від 24.05.2022

Наказ № 572 від 15.09.2017

Наказ № 532 від 07.10.2016

Зразок академічної довідки (2021)

Порядок підготовки, виготовлення та видачі академічних довідок (2021)

Порядок підготовки виготовлення та видачі академічних довідок (втратив чинність)

Наказ № 215 від 25.03.2021

Наказ № 261 від 05.04.2021

Наказ № 03 від 03.01.2017

Призначення гарантів освітніх програм

Наказ № 500 від 07.09.2023

Затвердження складу проєктних груп, відповідальних за розробку та впровадження освітніх програм

Наказ № 738 від 24.11.2023

Наказ № 737 від 23.11.2023

Наказ № 700 від 02.11.2023

Наказ № 673 від 26.10.2023

Наказ № 298 від 02.06.2023

Наказ № 261 від 15.05.2023

Наказ № 216 від 24.04.2023

Наказ № 187 від 07.04.2023

Наказ № 186 від 07.04.2023

Наказ № 185 від 07.04.2023

Наказ № 184 від 07.04.2023

Наказ № 160 від 31.03.2023

Наказ № 140 від 21.03.2023

Наказ № 95 від 07.03.2023

Наказ № 56 від 10.02.2023

Наказ № 744 від 26.12.2022

Наказ № 741 від 22.12.2022

Наказ № 600 від 15.11.2022

Наказ № 566 від 07.11.2022

Наказ № 383 від 25.08.2022

Наказ № 285 від 17.06.2022

Наказ № 247 від 24.05.2022

Наказ № 246 від 24.05.2022

Наказ № 236 від 18.05.2022

Наказ № 222 від 10.05.2022

Наказ № 193 від 26.04.2022

Наказ № 136 від 01.04.2022

Наказ № 11 від 14.01.2022

Наказ № 848 від 24.12.2021

Наказ № 834 від 16.12.2021

Наказ № 570 від 07.09.2021

Наказ № 283 від 19.04.2021

Наказ № 282 від 19.04.2021

Наказ № 44 від 28.01.2021

Наказ № 243 від 30.04.2020

Наказ № 815 від 27.11.2019

Наказ № 816 від 27.11.2019

Наказ № 367 від 22.05.2019

Наказ № 366 від 22.05.2019

Наказ № 292 від 24.04.2019

Наказ № 271 від 17.04.2019

Наказ № 170 від 20.03.2019

Наказ № 136 від 04.03.2019

Наказ № 341 від 21.05.2018

Затвердження освітніх програм та навчальних планів 

Наказ № 464 від 31.08.2023

Наказ № 322 від 22.06.2023

Наказ № 278 від 25.05.2023

Наказ № 223 від 27.04.2023

Наказ № 162 від 31.03.2023

Наказ № 739 від 22.12.2022

Наказ № 682 від 01.12.2022

Наказ № 484 від 21.09.2022

Наказ № 409 від 31.08.2022

Наказ № 407 від 31.08.2022

Наказ № 306 від 29.06.2022

Наказ № 157 від 07.04.2022

Наказ №775 від 25.11.2021

Наказ №707 від 28.10.2021

Наказ №706 від 28.10.2021

Наказ №528 від 26.08.2021

Наказ №527 від 26.08.2021

Наказ №432 від 17.06.2021

Наказ №294 від 29.04.2021

Наказ №745 від 26.11.2020

Наказ №540 від 24.09.2020

Наказ №448 від 28.08.2020

Наказ №445 від 28.08.2020

Наказ №434 від 27.08.2020

Наказ № 359 від 25.06.2020

Наказ № 319 від 03.06.2020

Наказ № 318 від 03.06.2020

Наказ № 153 від 28.02.2020

Наказ № 509 від 30.08.2019

Наказ № 384 від 30.05.2019

Наказ № 383 від 30.05.2019

Наказ № 382 від 30.05.2019

Наказ № 295 від 25.04.2019

Наказ № 602-а від 27.09.2018

Наказ № 432 від 21.06.2018

Наказ № 360 від 25.05.2018

Наказ № 218 від 04.04.2018

Наказ № 104 від 22.02.2018

Наказ № 762 від 24.11.2017

Наказ № 348 від 26.05.2017

XI. Позанавчальна робота та дозвілля студентів Нагору

Робоча група університету із обліку балів у рейтингу успішності студентів за участь у науковій, науково-технічній, творчій, спортивній діяльності, громадському житті

Наказ № 366 від 30.05.2017

XII. Міжнародна діяльність. Навчання іноземних громадян Нагору

Створення Конкурсної комісії з відбору здобувачів вищої освіти для участі у міжнародних програмах академічної мобільності

Наказ № 491 від 27.09.2022

Участь у програмах академічної мобільності

Наказ № 445 від 14.09.2022

Порядок проведення міжнародних заходів у Київському університеті імені Бориса Грінченка

Наказ № 77 від 09.02.2022

Положення про реалізацію проєктів програм міжнародної співпраці та управління коштами грантів

Наказ № 891 від 26.12.2019

Про затвердження зразку "Свідоцтва про закінчення підготовчого відділення для іноземців та осіб без громадянства"

Наказ № 820 від 28.11.2019

Умови вступу і навчання іноземців та осіб без громадянства на підготовчому відділенні

Наказ № 819 від 28.11.2019

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 755 від 30.11.2023

Про проведення ІІ проекту «Міжнародна академія Лідерства-Служіння»

Наказ № 372 від 31.05.2017

Майстер-класи британського національного колективу «Candoco»

Наказ № 81 від 21.02.2017

Про визнання здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня

Наказ № 727 від 30.12.2016

Порядок визнання в Університеті здобутих в іноземних ВНЗ наукових ступенів

Наказ № 652 від 29.11.2016

Про внесення до реєстру міжнародних проектів учасників фокус групи проекту від Британської ради в Україні «Розвиток лідерського потенціалу» університетів України

Наказ № 630 від 21.11.2016

Про призначення відповідальної особи за роботу з іноземними громадянами

Наказ № 559 від 19.10.2016

ХIII. Iнформаційно-бібліотечна діяльність Нагору

Комісія з питань збереження бібліотечних фондів

Наказ № 247 від 13.04.2018

Положення про бібліотеку університету

Наказ № 150 від 12.03.2018

Єдина класифікація для систематизації видавничої продукції (УДК) в бібліотеці університету

Наказ № 299 від 28.04.2017

Комісія з питань збереження бібліотечних фондів

Наказ № 61 від 08.02.2017

Положення про Інституційний репозиторій Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 575 від 02.12.2015

XIV. Видавнича діяльність Нагору

Про створення на базі НМЦ видавничої діяльності університету інформаційно-виробничого вузла ІВС «ОСВІТА» (Про регіональний інформаційно-виробничий вузол ІВС «ОСВІТА»)

Наказ № 457-а від 19.10.2015

(Наказ МОНУ № 1269 від 10.12.2015).

XV. Інформаційно-рекламна діяльність Нагору

Положення про НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності

Наказ № 620 від 19.12.2012

XVI. Фінансово-економічна діяльність (загальні питання) Нагору

Про затвердження Положення про порядок нарахування і сплати пені за прострочення оплати послуг

Наказ № 540 від 31.08.2021

Про затвердження зразка договору про навчання у Київському університеті імені Бориса Грінченка

Про затвердження зразків договорів на підготовку фахівців за кошти фізичних та юридичних осіб у 2021 році

Наказ № 396 від 03.07.2023

Наказ № 487 від 05.07.2021

Про затвердження зразків договорів про підготовку здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук

Наказ № 389 від 30.06.2023

Про вартість підготовки аспірантів, докторантів за кошти фізичних (юридичних) осіб

Про вартість підготовки аспірантів з числа іноземців та осіб без громадянства за кошти фізичних (юридичних) осіб

Наказ № 248 від 09.05.2023

Наказ № 384 від 29.06.2023

Про зміну вартості навчання

Наказ № 125 від 24.02.2020

Про оплату студентами факультетів навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у 2023 році

Про оплату студентами Фахового коледжу "Універсум" навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у 2023 році

Про оплату учнями Дистанційної школи "Нова генерація" навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у 2023

Наказ № 292 від 01.06.2023

 

Наказ № 293 від 01.06.2023

 

Наказ № 317 від 16.06.2023

Про вартість навчання для іноземних громадян та осіб без громадянства у 2023 році

Наказ № 449 від 28.08.2023

Про внесення змін до наказу від 11.04.2018р. № 243

Порядок преміювання працівників університету за публікації у виданнях, що індексуються у міжнародних науко метричних базах даних Scopus та Web of Science

Наказ № 235 від 30.04.2020

Наказ № 243 від 11.04.2018

Розрахунки за комунальні та інші послуги, які надаються в гуртожитках університету (б-р В. Гавела, 46, вул. Старосільська, 2)

Наказ № 103 від 01.03.2017

Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Університету

Наказ № 543 від 25.09.2023

Положення про порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та преміювання студентів

Наказ № 28 від 30.01.2011

XVII. Стипендіальне забезпечення Нагору

Про затвердження складу Стипендіальної комісії

Наказ № 450 від 28.08.2023

Про встановлення лімітів стипендіатів

Наказ № 764 від 30.11.2023

Наказ № 336 від 22.06.2023

Наказ № 621 від 30.11.2022

Наказ № 299 від 28.06.2022

Наказ № 431 від 17.06.2021

Про затвердження графіка заходів, спрямованих на побудову рейтингу успішності студентів

Наказ № 724 від 14.11.2023

 - Зміни до Положення про іменну стипендію Бориса Грінченка

 - Зміни до Положення про іменну стипендію Бориса Грінченка

Положення про іменну стипендію Бориса Грінченка

Наказ № 768 від 24.11.2017

Наказ № 701 від 16.12.2016

Наказ № 544 від 04.12.2014

Перелік показників та балів у рейтингу успішності студентів за участь у науковій, науково-технічній, творчій, спортивній діяльності, громадському житті

Наказ № 323 від 30.06.2022

Положення про правила призначення і виплати стипендій в Київському університеті імені Бориса Грінченка (редакція 2020 року)

Наказ № 230 від 28.04.2020

Наказ № 160 від 23.03.2017

Наказ № 75 від 17.02.2017

Наказ № 22 від 27.01.2017

Положення про Стипендіальну комісію Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 22 від 27.01.2017

Про призначення уповноважених осіб з питань формування справ студентів соціальних категорій та нарахування їм стипендії

Наказ № 06 від 12.01.2017

Положення про порядок переведення здобувачів фахової передвищої, вищої освіти на вакантні місця регіонального замовлення в Університеті

Наказ № 481 від 21.09.2022

ХVIII. Платні послуги Нагору

Калькуляція вартості надання додаткових платних послуг (копіювання, друку, сканування документів), що надаються за запитом на інформацію

Постанова КМУ від 13.07.2011 р. № 740 зі змінами (в редакції постанови КМУ від 15.01.2020 р. №4)

Про перелік платних послуг, які можуть надаватися структурними підрозділами університету

Наказ № 312 від 11.05.2021

Положення про надання додаткових освітніх послуг з вивчення студентами навчальних дисциплін (модулів) понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами» (нова редакція)

Наказ № 68-а від 26.02.2010

Вчена Рада (протокол 2 від 25.02.2010)

ХІХ. Гуртожитки Нагору

Про встановлення плати за проживання в гуртожитках Університету інших категорій громадян

Про встановлення плати за проживання в студентських гуртожитках Університету

Наказ № 560 від 01.09.2021

 

Наказ № 379 від 28.06.2023

Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку Київського університету імені Бориса Грінченка

Затверджено 17.09.2020

Положення про гуртожитки

Наказ № 790 від 17.12.2020

ХХ. Організаційна та адміністративно-господарська діяльність Нагору

Про створення постійно діючих технічних комісій з обстеження приміщень та споруд університету

Наказ № 358 від 18.07.2022

Про призначення відповідального за організацію експлуатації ліфтів та розсувного даху

Наказ № 354 від 11.07.2022

Про призначення відповідальної особи за електрогосподарство

Наказ № 353 від 08.07.2022

Про призначення відповідальної особи за теплове господарство

Наказ № 352 від 08.07.2022

Про заходи щодо посилення протипожежного захисту в університеті в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

Наказ № 530 від 26.08.2021

Про використання та зберігання гербової печатки Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 98 від 08.02.2021

ПОЛОЖЕННЯ про порядок планування, погодження, обліку закупівель та ведення договірної роботи в Київському університеті імені Бориса Грінченка

Наказ № 394 від 01.07.2020

ІНСТРУКЦІЯ щодо виготовлення, обліку, зберігання, використання та знищення печаток і штампів в Київському університеті імені Бориса Грінченка

Наказ № 327 від 05.06.2020
Про визначення уповноваженої особи

Наказ № 101 від 17.02.2022

Про затвердження Положення про уповноважену особу

Наказ № 222 від 14.04.2020

Про посилення заходів безпеки в приміщеннях Університету

Наказ № 355 від 23.05.2018

Про створення постійно діючих технічних комісій з обстеження приміщень та споруд університету

Наказ № 309 від 04.05.2018

Про призначення відповідальної особи за моніторинг порталу публічних закупівель DoZorro

Наказ № 844 від 28.12.2017

Про створення експертної комісії (ЕК) університету для проведення експертизи цінності документів

Наказ № 118 від 16.02.2021

Про реконструкцію приміщення навчального корпусу № 3 (пр. П. Тичини, 17)

Наказ № 42 від 03.02.2017

Про призначення відповідальної особи за експлуатацію ліфтів в приміщенні університету

Наказ № 115 від 06.03.2017

Постійно діючі технічні комісії з обстеження приміщень та спорту університету

Наказ № 114 від 03.03.2017

Про призначення відповідального за технічний стан та безпеку експлуатації електрогосподарства Університету

Наказ № 08 від 17.01.2017

Положення про Експерту комісію Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 733 від 30.12.2016

Про призначення відповідальної особи за експлуатацію систем тепло споживання університету

Наказ № 731 від 30.12.2016

Типова форма первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» та Інструкція щодо заповнення типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ « Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»

Наказ № 451 від 07.09.2016

XXI. Режим та охорона праці  Нагору

Про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників Університету з питань пожежної безпеки і дій у надзвичайних ситуаціях

Наказ № 146 від 24.03.2023

Про встановлення Протипожежного режиму в університеті

Наказ № 723 від 22.12.2022

Про призначеннях відповідальної особи за стан охорони праці та безпеки життєдіяльності в університеті

Наказ № 356 від 14.07.2022

Про призначеннях відповідальних за забезпечення пожежної безпеки та цивільного захисту

Наказ № 355 від 14.07.2022

Про підготовку інфраструктури університету до початку 2022-2023 навчального року

Про внесення змін та доповнень до наказу «Про підготовку інфраструктури університету до початку 2022-2023 навчального року» від 07.04.2023 №188

Наказ №188 від 07.04.2023

 

Наказ № 280 від 26.05.2023

Про створення комісії з перевірки санітарно-технічного, протипожежного стану приміщень Університету до 2021/2022 навчального року

Наказ № 494 від 09.07.2021

Про організацію та виконання робіт на висоті в Університеті

Наказ № 336 від 18.05.2021

Про Порядок проведення оглядів та випробувань переносних дробин (стрем'янок) в Університеті

Наказ № 323 від 13.05.2021

Про організацію цивільного захисту університету

Наказ № 311 від 11.05.2021

Про внесення змін та затвердження програм вступного та первинного інструктажів з питань охорони праці для співробітників та вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти університету

Наказ № 401 від 17.06.2023

Про затвердження та введення в дію Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Тематичного плану і програми навчання працівників Університету

План-графік проведення навчання та перевірки знань працівників Київського університету імені Бориса Грінченка з питань охорони праці

Навчальні матеріали до Тематичного плану і програми навчання і перевірки знань з питань охорони праці

Наказ № 728 від 17.11.2020

Про планове навчання та перевірку знань працівників Університету з питань охорони праці

Наказ № 660 від 23.10.2020

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 332 від 15.05.2018

Новий склад комісій з питань надзвичайних ситуацій в університеті

Наказ № 624 від 09.10.2023

Про систему оповіщення, зміст дій щодо загрози вчинення терористичного акту, виявлення підозрілих предметів або виникнення надзвичайних ситуацій в приміщеннях університету та його територіях

 

Наказ № 623 від 09.10.2023

Позаплановий інструктаж в рамках Тижня знань з основ життєдіяльності з учасниками освітнього процесу

Наказ № 253 від 13.04.2018

Про затвердження Правил пожежної безпеки в університеті

Наказ № 644 від 06.10.2017

Про заходи, спрямовані на посилення протипожежного захисту Університету

Наказ № 589 від 22.09.2017

Про проведення позапланового інструктажу щодо правил поведінки на залізничному транспорті, на міському електропотязі, при користуванні громадським транспортом

Наказ № 389 від 09.06.2017

Про призначення комісії з перевірки знань електротехнічних працівників Університету

Наказ № 345 від 22.05.2017

Перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу

Наказ № 293 від 26.04.2017

Положення про Порядок проведення навчань і перевірку знань з питань охорони праці та про Службу охорони праці

Наказ № 730 від 30.12.2016

Про введення в дію Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України і проведення позапланового інструктажу

Наказ № 619 від 15.11.2016

Інструкції з пожежної безпеки:

про заходи пожежної безпеки в приміщеннях Університету № 1

про заходи пожежної безпеки в службових приміщеннях № 2

про заходи пожежної безпеки в приміщеннях бібліотек, архівних приміщеннях ,музеях № 3

про заходи пожежної безпеки в складських приміщеннях і кладових № 4

про заходи пожежної безпеки в приміщеннях їдальні № 5

про заходи пожежної безпеки в майстернях № 6

про заходи пожежної безпеки в навчальних (творчих) майстернях № 7

про заходи пожежної безпеки в гуртожитках університету № 8

Наказ № 557 від 02.11.2022

Інструкція щодо дій працівників університету при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій

Наказ № 421 від 10.08.2023

Інструкція з охорони праці:

по безпечній експлуатації вентиляційних систем приміщень Спорткомплексу, в яких зберігаються та застосовуються хімічні речовини для знезараження води в басейні № 9

при роботі технікою, оснащеною бензиновим двигуном внутрішнього згорання № 10

під час проведення занять з фізичного виховання та спорту № 11

для робітника з комплексного обслуговування і ремонту № 12

Наказ № 138 від 21.03.2023

Інструкції з охорони праці:

в кабінеті хімії № 68;

в кабінеті фізики № 69;

в кабінеті біології  № 70.

Наказ № 762 від 30.11.2023

Інструкція з охорони праці:

для водіїв легкового автомобіля № 71;

для водія автобуса № 72;

- для водіїв вантажного автомобіля № 73;

для машиніста прання та ремонту одягу № 74.

 Наказ № 325 від 10.05.2019

Інструкція з охорони праці

під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт № 75;

для слюсаря-сантехніка №76;

- при робочих із застосування переносних драбин і стрем’янок № 77;

з електробезпеки для 1-ої групи допуску № 78;

- при чищенні дахів будівель від снігу № 79;

при користуванні електропобутовими приладами № 80;

для гардеробника № 81;

- для лаборанта № 82;

при експлуатації електроустановок № 83;

- при роботі з комп'ютерною технікою № 84. 

 Наказ № 896 від 26.12.2019

Інструкція про заходи пожежної безпеки в приміщеннях Університету № 85

Інструкція з протипожежної безпеки для коменданта, чергового охоронника гуртожитків Університету № 86

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час літнього відпочинку № 87

Інструкція з електробезпеки і пожежної безпеки для гуртожитку № 88

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення екскурсій і подорожей № 89

Інструкція з охорони праці під час роботи з кислотами та їдкими речовинами для персоналу басейну спорткомплексу № 90

Інструкція про заходи пожежної безпеки (для службових приміщень Університету) № 91

Наказ № 55 від 29.01.2020

Правила з техніки безпеки та пожежної безпеки при користуванні електричною пральною та сушильною машинами (витяг з інструкції виробника)

 

Правила з техніки безпеки та пожежної безпеки при користуванні електричною плитою (витяг з інструкції виробника)

 

Інструкція з охорони праці:

- під час проведення занять на відкритому спортивному майданчику в зоні відпочинку та спорту № 92

- при роботах на принтерах, копіювальних приладах, різографах НМЦ ВД № 93

при палітурно-брошурувальних роботах НМЦ ВД № 94

Наказ № 349 від 24.06.2020

Інструкція з охорони праці:

- під час проведення занять на відкритій спортивній та тренажерній площадці навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка (вул. Маршала Тимошенка, 13Б) № 95

Наказ № 490 від 11.09.2020

Інструкція з безпеки життєдіяльності:

- під час занять з плавання № 96

Наказ № 694 від 09.11.2020

Інструкція з охорони праці:

- на заняттях з хореографії № 97

- для бібліотекара № 98

для прасувальника (при роботі електропраскою) № 99

для двірника № 100

для прибиральника службових приміщень № 101

для електрика № 102

для педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників № 103

під час робіт із застосуванням ручного електроінструменту № 104

для викладача, тренера, інструктора, керівника спортивної секції під час занять з плавання № 105

для викладача, тренера, інструктора, керівника спортивної секції під час занять у тренажерному залі № 106

для спеціаліста з відеонагляду № 107

для садівника № 108

Наказ № 694 від 09.11.2020

XXII. Функціональні обов'язки посадових осіб. Посадові інструкції Нагору

Про функціональні обов'язки ректора та проректорів Університету

 

Про внесення змін до наказу "Про функціональні обов'язки ректора та проректорів Університету"

Про внесення змін до наказу "Про функціональні обов'язки ректора та проректорів Університету"

Наказ № 437 від 09.09.2022

 

Наказ № 247 від 09.05.2023

 

Наказ № 777 від 04.12.2023