Реєстр нормативної бази

 

Перелік розділів реєстру

Перелік документів реєстру

Назва нормативного документу №, дата введення в дію

I. Загальна нормативна база (установчі документи) Нагору

Про введення в дію Положення про ректорат

Наказ № 32 від 30.01.2017

Документи надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти:

Ліцензії на провадження освітньої діяльності:

Сертифікат про акредитацію Університету за IV рівнем

Сертифікати про акредитацію напрямів та спеціальностей

Сертифікати про акредитацію спеціальностей відповідно до постанови КМУ від 29.04.2015 р. № 266

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Наказ МОНУ № 1513 від 23.12.2016 (переоформлення)

29.04.2020

(переоформлення)

13.02.2019

(переоформлення)

 

Наказ МОНУ № 1611-л від 10.06.2010

 

2013 – 2018 р.р.

 

2017 – 2018 р.р.

 

2018 – 2019 р.р.

Про введення в дію змін до Положення про Вчену раду Університету

Про введення в дію Положення про Вчену раду Університету Грінченка

Наказ № 524 від 05.10.2016

Наказ № 620 від 30.12.2015  

Кодекс корпоративної культури Університету

Наказ № 515 від 04.10.2016

Колективний договір між роботодавцем та первинною профспілковою організацією Київського університету імені Бориса Грінченка 

Схвалений Конференцією ТК 31.01.2019 р. (Протокол № 1), Зареєстрований УП СЗН Шевченківської РДА  21.02.2019  № 71

Статут Київського університету імені Бориса Грінченка

Рішення Київської міської ради № 132/2035 від 08.10.2015

Про включення університету до Державного реєстру вищих навчальних закладів України IV рівня акредитації

Довідка № 11-Д-775 від 04.06.2010

II. Загальноорганізаційні питання Нагору

Положення про соціально-психологічну службу Університету

Наказ № 891 від 26.12.2019

Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка (зі змінами)

Наказ № 898 від 26.12.2019
Наказ № 39 від  24.01.2020 (зміни до Положення...)

Про затвердження складу комісії з академічної доброчесності Університету

Наказ № 57 від 29.01.2020

Про створення Комісії з етики та затвердження її персонального складу

Наказ № 793 від 19.11.2019

Наказ про затвердження нового персонального складу Ректорату

 Наказ № 757 від 07.11.2019

Наказ Про затвердженя Порядку організації пропускного режиму та охорони в приміщеннях Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 705 від 01.11.2018

Положення про засади запобігання і протидії дискримінації, сексуальним домаганням, булінгу та іншим проявам неетичної поведінки

Наказ № 736 від 31.10.2019

Щодо мовного режиму в Університеті

Наказ № 610 від 28.09.2018

Про створення та реєстрацію вихідної кореспонденції

Наказ № 209 від 30.03.2018

Про призначення відповідальної особи за застосування електронного цифрового підпису

Наказ № 171 від 22.03.2018

Зміни до структури та введення в дію нового штатного розпису Університету

Наказ № 107 від 23.02.2018

Про введення індексації вихідних листів

Наказ № 55 від 02.02.2018

План роботи Університету на 2020 рік

План роботи Університету на 2019 рік

План роботи Університету на 2018 рік

Наказ № 47 від 28.01.2020

Схв. Вч. Радою пр. № 11 від 21.12.2018, Наказ № 836 від 21.12.2018

Наказ № 46 від 31.01.2018

Про перенесення робочих днів у 2020 році

Про перенесення робочих днів у 2019 році

Наказ № 770 від 11.11.2020

Наказ № 98 від 18.02.2019

Індексація структурних підрозділів Університету

Наказ № 09 від 12.01.2018

Зміни до структури університету

Про внесення змін до структури Університету

Наказ № 843 від 27.12.2017

Наказ № 512 від 31.08.2017


Припинення роботи атестаційної комісії щодо володіння державною мовою 

Положення про атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою 

Про затвердження нового складу атестаційної комісії щодо володіння державною мовою

Наказ № 694 від 18.10.2019

 

Наказ № 381 від 30.05.2019

Наказ № 134 від 04.03.2019

Забезпечення науково-методичного та організаційного супроводу дослідно-експериментальної роботи «змістовно-методичне забезпечення ціннісно орієнтованого інтегрованого навчання за програмою «Початкова школа: освіта для життя» у загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва

Наказ № 492 від 21.08.2017

Призначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в Університеті

Комісія з оцінки корупційних ризиків

Наказ № 324 від 07.08.2015

Наказ № 424 від 23.06.2017

Спеціалізований тренінг «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації» (для управлінців освітньої галузі)

Наказ № 328 від 16.05.2017

Співпраця з ДНУ «Енциклопедичне видання»

Наказ № 305 від 03.05.2017

Інструкція з діловодства в Київському університеті імені Бориса Грінченка

Інструкція користувача АРМ Керівника

Інструкція користувача системи АСКОД Корпоративний

Інструкція користувача АСКОД WEB

Наказ № 186 від 10.03.2020

 

Заходи для розвитку україномовного розділу «Вікіпедія»

Наказ № 212 від 30.03.2016

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в університеті

Наказ № 328 від 29.08.2014

Правила внутрішнього розпорядку

Затв. Конференція ТК 28.08.2013

Порядок використання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення в Київському університеті імені Бориса Грінченка

Наказ № 597 від 17.09.2019

 

Про перейменування Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка в Київський університет імені Бориса Грінченка

Рішення Київської міської ради № 328/2397 від 08.10.2009

Про реорганізацію Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Б.Д.Грінченка

Рішення Київської міської ради № 82/82 від 20.06.2002

Про присвоєння імені Б.Д.Грінченка Київському міжрегіональному інституту удосконалення вчителів

Постанова КМУ № 1051 від 17.12.1993

Створено Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів на базі Київського міського та обласного інститутів удосконалення вчителів

Рішення Колегії міністерства народної освіти УРСР Пр. № 4/22 від 10.04.1991

ІІІ. Структурні підрозділи Нагору

Місце розташування структурних підрозділів університету, відповідальних осіб за їх збереження та утримання

Наказ № 172 від 22.03.2018

Положення про Бібліотеку університету

Наказ № 150 від 12.03.2018

Положення про НВМ «ГРІНЧЕНКО-ІНФОРМ»

Наказ № 48 від 31.01.2018

Положення про кафедру навчально-наукового інституту (факультету)

Наказ № 02 від 03.01.2017

Положення про Факультет інформаційних технологій та управління 

Наказ № 585 від 01.11.2016

Положення про Інститут філології

Наказ № 585 від 01.11.2016

Положення про Інститут журналістики

Наказ № 585 від 01.11.2016

Положення про Педагогічний інститут

Наказ № 585 від 01.11.2016

Положення про Інститут мистецтв

Наказ № 585 від 01.11.2016

Положення про Інститут людини

Наказ № 585 від 01.11.2016

Наказ № 431 від 14.06.2019

Положення про Історико-філософський факультет

Наказ № 585 від 01.11.2016

Положення про Факультет права та міжнародних відносин

Наказ № 585 від 01.11.2016

Наказ № 431 від 14.06.2019

Положення про Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту

Наказ № 585 від 01.11.2016

Положення про НДЛ грінченкознавства

Наказ № 226 від 20.04.2016

Положення про НМЦ видавничої діяльності

Наказ № 225 від 20.04.2016

Положення про ремонтно-будівельний відділ

Наказ № 174 від 01.04.2016

Положення про НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти

Наказ № 628 від 30.12.2015

Положення про Інтернет-портали та сайти структурних підрозділів КУ імені Бориска Грінченка

Наказ № 377 від 10.09.2014

Положення про ННЦ розвитку персоналу та лідерства

Наказ № 431 від 14.06.2019

Положення про НМЦ соціально-гуманітарної взаємодії та організації довкілля студентів

Наказ № 661 від 30.12.2013

Положення про НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності

Наказ № 620 від 19.12.2012

Положення про НДЛ інформатизації освіти

Наказ № 461 від 05.10.2012

Положення про Інститут післядипломної педагогічної освіти

Наказ № 247 від 26.04.2012

Положення про Фаховий коледж «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 150 від 27.02.2020

Положення про відділ кадрів

Наказ № 194 від 29.03.2012

Положення про бухгалтерську службу

Наказ № 77-а від 28.02.2011

Положення про НДЛ освітології

Наказ № 21 від 28.01.2011

Положення про НМЦ акредитації та ліцензування

Наказ № 128 від 12.04.2010

Положення про НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

Наказ № 128 від 12.04.2010

Положення про Автогосподарство

Наказ № 128 від 12.04.2010

Положення про Спортивний комплекс

Наказ № 128 від 12.04.2010

Положення про архівну справу

Наказ № 128 від 12.04.2010

Положення про відділ документації та діловодства

Наказ № 298 від 30.12.2009

Положення про підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства

Наказ № 818 від 28.11.2019

IV. Кадрове забезпечення Нагору

Положення про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників (нова редакція)

Наказ № 229 від 28.04.2020

Положення про відзнаки Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 853 від 28.12.2018

Про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних і наукових працівників

Наказ № 235 від 10.04.2018

Положення про службові відрядження Київського університету імені Бориса Грінченка в межах України та за кордон

Наказ № 56 від 29.01.2020

Порядок присвоєння вчених звань професора та доцента науково-педагогічним працівникам Університету (зі змінами, внесеними рішенням Вченої ради від 28.02.2019 року Протокол № 2)

Наказ № 127 від 04.03.2019

Положення про адаптацію новопризначених науково-педагогічних співробітників

Наказ № 528 від 30.08.2018

V. Підвищення кваліфікації працівників  Нагору

Про створення атестаційної комісії на 2019 - 2020 навчальний рік

Наказ № 571 від 09.09.2019

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету за модулями

Наказ № 637 від 03.10.2018

Про зарахування навчання в рамках тренінгу «Публікація у виданнях Scopus та Web of Science: від ідеї до реалізації» як підвищення кваліфікації (дослідницький модуль)

Наказ № 370 від 30.05.2018

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за лідерським модулем

Наказ № 277 від 22.05.2020

Наказ № 246 від 04.05.2020

Наказ № 244 від 04.05.2020

Наказ № 763 від 08.11.2019

Наказ № 703 від 28.10.2019

Наказ № 290 від 25.04.2018

Наказ № 207 від 30.03.2018

Наказ № 659 від 12.10.2017

Наказ № 659 від 12.10.2017

Наказ № 277 від 21.04.2017

Наказ № 155 від 17.03.2017

Наказ № 90 від 27.02.2017

Наказ № 35 від 01.02.2017

Результати сертифікації ЕНК у квітні 2020

Результати сертифікації ЕНК у березні 2020

Результати сертифікації ЕНК у лютому 2020

Результати сертифікації ЕНК у січні 2020

Результати сертифікації ЕНК у грудні 2019

Результати сертифікації ЕНК у листопаді 2019

Результати сертифікації ЕНК у вересні-жовтні 2019 (доповнення)

Результати сертифікації ЕНК у вересні-жовтні 2019

Результати сертифікації ЕНК у серпні 2019

Результати сертифікації ЕНК у червні 2019

Результати сертифікації ЕНК у травні 2019

Результати сертифікації ЕНК у квітні 2019

Результати сертифікації ЕНК у березні 2018

Наказ № 251 від 12.05.2020

Наказ № 212 від 02.04.2020

Наказ № 198 від 19.03.2020

Наказ № 176 від 04.03.2020

Наказ № 902 від 28.12.2019

Наказ № 882 від 21.12.2019

Наказ № 768 від 11.11.2019

Наказ № 735 від 31.10.2019

Наказ № 605 від 20.09.2019

Наказ № 446 від 27.06.2019

Наказ № 397 від 03.06.2019

Наказ № 322 від 10.05.2019

Наказ № 264 від 16.04.2018

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за дидактичним модулем

Наказ № 264 від 12.05.2020

Наказ № 156 від 28.02.2020

Наказ № 90 від 05.02.2020

Наказ № 246 від 13.04.2018

Наказ № 782 від 01.12.2017

Наказ № 216 від 03.04.2017

Результати атестації педагогічних працівників Київського університету імені Бориса Грінченка у 2017-2018 н. р.

Наказ № 197 від 28.03.2018

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за модулем ІКТ

Наказ № 278 від 22.05.2020

Наказ № 245 від 04.05.2020

Наказ № 201 від 19.03.2020

Наказ № 762 від 08.11.2019

Наказ № 139 від 02.03.2018

Наказ № 783 від 01.12.2017

Наказ № 604 від 08.11.2016

Наказ № 140 від 24.03.2016

Графік підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

у 2020 році

у 2019 році

у 2018 році

Наказ № 904 від 28.12.2019

Наказ № 842 від 26.12.2018

Наказ № 847 від 28.12.2017

Положення про атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо володіння державною мовою (зі змінами)

Наказ № 381 від 30.05.2019_(зміни)

Наказ № 827 від 18.12.2017

Атестація педагогічних працівників у 2017/2018 н. р.

Наказ № 720 від 02.11.2017

План підвищення кваліфікації за фаховим модулем (стажування науково-педагогічних працівників)

Наказ № 634 від 05.10.2017

План стажування педагогічних працівників Університетського коледжу

Наказ № 633 від 05.10.2017

Перспективний план атестації педагогічних працівників на 2020-2024 р.р.

Перспективний план атестації педагогічних працівників на 2017-2020 р.р.

Наказ № 631 від 24.09.2019

Наказ № 575 від 15.09.2017

Атестаційна комісія на 2017/2018 н. р.

Наказ № 536 від 05.09.2017

Про зарахування навчання у рамках тренінгів як підвищення кваліфікації (дослідницький модуль)

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за дослідницьким модулем

 

Наказ № 807 від 25.11.2019

Наказ № 274 від 20.04.2017

Наказ № 689 від 13.12.2016

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2017 році

Наказ № 712 від 29.12.2016

Видача сертифікатів викладачам Програми підвищення кваліфікації

Наказ № 688 від 13.12.2016

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Наказ № 49 від 20.02.2015

Положення про атестацію наукових працівників

Наказ № 86 від 21.02.2012

VI. Студентське самоврядуванняНагору

VII. Інформатизація навчально-наукової та адміністративної діяльності Нагору

Концепція цифровізації Київського університету імені Бориса Грінченка на 2020-2022 роки

Наказ № 229 від 28.04.2020

Затвердження внутрішнього електронного документообігу в Університеті Грінченка

Наказ № 242 від 30.04.2020

Про запровадження Е-портфоліо науково-педагогічних працівників

Наказ № 527 від 24.11.2014

Положення про щорічне рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних і наукових працівників Київського університету імені Бориса Грінченка «Лідер року»

Наказ № 199 від 19.03.2020

Показники, що будуть враховуватися при визначенні переможців з-поміж кафедр/НДЛ Університету за результатами рейтингу "Лідер року"

Наказ № 294 від 25.04.2019

Про показники та вагові коефіцієнти рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних і наукових працівників Університету "Лідер року - 2020"

Показники щорічного рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних і наукових працівників університету "Лідер року-2019" (ЗМІНИ ТА УТОЧНЕННЯ)

Про показники щорічного рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних і наукових працівників Університету "Лідер року - 2019"

Наказ № 239 від 30.04.2020

 

Наказ № 26 від 17.01.2020

 

Наказ № 214 від 01.04.2019

Про рейтингове оцінювання "Лідер року - 2019"

Про рейтингове оцінювання 2018

Про рейтингове оцінювання 2017

Наказ № 831 від 29.11.2019

Наказ № 794 від 03.12.2018

Наказ № 838 від 27.12.2017

Результати рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних та наукових працівників Університету «Лідер року» - 2019

Результати рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних та наукових працівників Університету «Лідер року» - 2018

Результати рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних та наукових працівників Університету «Лідер року» - 2017

Наказ № 38 від 24.01.2020

Наказ № 35 від 29.01.2019

Наказ № 33 від 26.01.2018

Порядок використання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення в Київському університеті імені Бориса Грінченка

Наказ № 579 від 17.09.2019

 

Про внесення змін до складу методичної комісії з сертифікації ЕНК п.3 наказу "Про сертифікацію ЕНК для використання у системі е-навчання" №96 від 18.02.2019 року

Положення про ЕНК: порядок створення, сертифікації та використання у системі е-навчання Київського університету імені Бориса Грінченка (зі змінами)

Положення про ЕНК: порядок створення, сертифікації та використання у системі е-навчання Київського університету імені Бориса Грінченка

Сертифікація ЕНК для використання у системі е-навчання

 

Наказ № 871 від 17.12.2019

 

Наказ № 318 від 08.05.2019_(зміни)

Наказ № 96 від 18.02.2019

 

Наказ Про запровадження електронного індивідуального плану викладача

Наказ № 739 від 13.11.2018

Наказ Про проведення конкурсу на кращу інтерпретацію слів Словника Бориса Грінченка "Словник Грінченка і сучасність"

Наказ № 571 від 12.09.2018

Наказ Про проведення відкритої лекції для студентів "Маркетинг і просування для стартапів"

Наказ № 691 від 29.10.2018

Результати сертифікації ЕНК

Наказ № 251 від 12.05.2020

Наказ № 212 від 02.04.2020

Наказ № 198 від 19.03.2020

Наказ № 176 від 04.03.2020

Наказ № 902 від 28.12.2019

Наказ № 882 від 21.12.2019

Наказ № 768 від 11.11.2019

Наказ № 735 від 31.10.2019

Наказ № 605 від 20.09.2019

Наказ № 446 від 27.06.2019

Наказ № 397 від 03.06.2019

Наказ № 322 від 10.05.2019

Наказ № 215 від 01.04.2019

Наказ № 843 від 26.12.2018

Наказ № 736 від 13.11.2018

Наказ № 549 від 04.09.2018

Наказ № 264 від 16.04.2018

Наказ № 846 від 28.12.2017

Наказ № 741 від 14.11.2017

Наказ № 392 від 12.06.2017

Наказ № 249 від 10.04.2017

 - Про внесення змін до наказу № 839 від 27.12.2017 р.

 - Про внесення змін до наказу № 839 від 27.12.2017 р.

Про створення адміністративної та академічної груп для реалізації проекту Erasmus + КА2

Наказ № 793 від 30.11.2018

Наказ № 567 від 11.09.2018

Наказ № 839 від 27.12.2017

 - Зміни до оновлення системи електронного навчання

Оновлення системи електронного навчання

Наказ № 807 від 11.12.2017

Наказ № 472 від 20.07.2017

 - Зміни до наказу «Про розміщення інформації на офіційному порталі університету»

Про розміщення інформації на офіційному порталі університету

Наказ № 628 від 02.10.2017

Наказ № 254 від 10.04.2017

Реалізація проекту «Розумний університет» (SMARSY)

Наказ № 417 від 20.06.2017

 - Зміни до Положення про організацію та користування Корпоративною електронною поштою 

Положення про організацію та користування електронною поштою

Наказ № 416 від 20.06.2017

Наказ № 491 від 04.10.2013

Про оприлюднення дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів на веб-сайті Університету

Наказ № 621 від 30.12.2015

Положення про Інституційний репозиторій університету (нова редакція)

Наказ № 575 від 02.12.2015

Рекомендації про порядок організації освітнього процесу студентів денної форми з використанням технологій дистанційного навчання

Наказ № 468 від 28.10.2015

Використання обладнання та програмного забезпечення за проектом TEMPUS DESIRE в навчальному процесі підготовки студентів

Наказ № 463 від 23.10.2015

Реалізація проекту «Інтерактив SMART-стиль навчання» в університеті

Наказ № 117 від 23.03.2015

Запровадження рейтингової системи професорсько-викладацького складу

Наказ № 116 від 20.03.2015

Про участь університету в рейтингу Інтернет-присутності Вебометрікс

Наказ № 556 від 08.12.2014

Про впровадження корпоративного стандарту ІКТ-компетентності магістрів

Наказ № 252 від 12.06.2014

Про перевірку магістерських робіт на плагіат

Наказ № 236 від 30.05.2014

Про роботу Microsoft IT - Academia в Університеті

Наказ № 70 від 28.02.2014

Про створення Microsoft IT - Academia в Університеті

Наказ № 662 від 30.12.2013

Про розміщення наукових публікацій магістрантів та магістерських робіт у електронному середовищі Університету

Наказ № 237 від 26.04.2013

VIІІ. Наукова діяльність Нагору

Положення про організацію та проведення практики аспірантів Київського університету імені Бориса Грінченка

Введено в дію Наказом № 203 від 28.03.2019

Порядок присвоєння вчених звань професора та доцента науково-педагогічним працівникам Університету (зі змінами, внесеними рішенням Вченої ради від 28.02.2019 року Протокол № 2)

Наказ № 127 від 04.03.2019

Про введення в дію нової редакції Положення про щорічний Конкурс на здобуття премії імені Бориса Грінченка

ПОЛОЖЕННЯ про щорічний Конкурс на здобуття премії імені Бориса Грінченка

Наказ № 598 від 18.12.2015

Про проведення щорічного Конкурсу на здобуття премії імені Бориса Грінченка

Наказ № 552 від 08.09.2017

Наказ № 550 від 04.09.2018

Наказ № 505 від 29.08.2019

Про затвердження Порядку планування, моніторингу та звітування про результати реалізації наукових досліджень в Університеті

Наказ № 319 від 14.05.2018

Корпоративний стандарт наукової діяльності співробітників університету зі змінами

Наказ № 212 від 02.04.2018

Зміни у персональному складі Вченої ради університету

Зміни у персональному складі Вченої ради університету

Зміни у персональному складі Вченої ради університету

Зміни у персональному складі Вченої ради університету

Зміни у складі Вченої ради університету

Оновлений склад Вченої ради університету

Наказ № 772 від 11.11.2019

Наказ № 128 від 04.03.2019

Наказ № 45 від 31.01.2019

Наказ № 47 від 31.01.2018

Наказ № 842 від 27.12.2017

Наказ № 668 від 17.10.2017

Про затвердження висновків про наукову і практичну цінність дисертацій

Наказ № 66 від 30.01.2020

Про здійснення перевірки на академічний плагіат дисертацій, поданих до спеціалізованих вчених рад Університету

Наказ № 765 від 24.11.2017

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в університеті

Наказ № 388 від 31.05.2019 

Наказ № 150 від 27.02.2020

Порядок рекомендації до друку (безкоштовного) статей студентів (магістрів) у періодичних наукових виданнях університету

Наказ № 31 від 30.01.2017

Про затвердження освітньо-наукових програм і навчальних планів

Наказ № 37 від 29.01.2019

Наказ № 232 від 29.04.2016

Положення про Вчену раду (зі змінами, внесеними рішенням Конференції трудового колективу Університету 30 вересня 2016 р.(протокол № 1), введеними в дію наказом від 05.10.2016 р. №524); рішенням Конференції трудового колективу від 28 січня 2020 р. (Протокол № 1), введеними в дію наказом від 29.01.2020 № 58

Конференція трудового колективу 30.09.2016

(протокол №1)

Наказ № 524 від 05.10.2016

Конференція трудового колективу 28.01.2020

(протокол №1)

Наказ № 58 від 29.01.2020

Спеціалізовані Вчені ради Університету Грінченка

Окремий реєстр

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 624 від 30.12.2015

Положення про порядок рекомендації навчальної (навчально-методичної) та наукової літератури до друку Вченою радою Університету

Наказ № 519 від 18.11.2014

IX. Формування контингенту студентів. Приймальна комісія Нагору

Зміни до Правил прийому до Київського університету імені Бориса Грінченка у 2018 році

Наказ № 211 від 02.04.2018

Про розподіл обов’язків між членами Приймальної та відбіркової комісій Університетського коледжу по роботі ЄДЕБО

Наказ № 134 від 01.03.2018

Про затвердження складу комісій (УК)

Наказ № 131 від 01.03.2018

Про розподіл обов’язків між членами Приймальної та Відбіркових комісій по роботі в ЄДЕБО

Наказ № 111 від 26.02.2018

Про затвердження складу комісій

Наказ № 110 від 26.02.2018

Склад Приймальної комісії Університетського коледжу на 2018 рік

Наказ № 58 від 02.02.2018

Положення про Приймальну комісію

Наказ № 836 від 26.12.2017

Склад Приймальної комісії на 2018 рік

Наказ № 753 від 17.11.2017

X. Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу Нагору

Про організаційні заходи щодо підготовки відновлення освітнього процесу та режиму роботи в університеті після зняття карантинних обмежень

Наказ № 274 від 21.05.2020

Про організацію освітнього процесу на період карантину

Наказ № 189 від 11.03.2020

Графіки навчального процесу для 1 курсу Університетського коледжу

Наказ № 341 від 20.05.2019

Наказ № 855 від 10.12.2019

Наказ № 323 від 14.05.2018

Наказ № 363 від 30.05.2017

Графіки навчального процесу:

Наказ № 342 від 20.05.2019

Наказ № 322 від 14.05.2018

Наказ № 354 від 29.05.2017

 - Зміни до положення

 - Зміни до положення

Положення про організацію освітнього процесу (редакція 2019 року)

 

Наказ № 821 від 28.11.2019

Наказ № 603 від 19.09.2019

Наказ № 817 від 15.12.2017

Норми часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників університету (нова редакція)

Наказ № 611 від 28.09.2018

Критерії самооцінки діяльності працівників кафедр

Наказ № 206 від 29.03.2018

Уніфікована система оцінювання навчальних досягнень студентів університету

Наказ № 38 від 16.02.2009

Положення про проведення практики студентів

Наказ № 828 від 21.12.2018

Положення про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін студентами Університету

Наказ № 642 від 25.11.2016

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у КУ імені Бориса Грінченка

Наказ № 58 від 27.02.2015

Положення про порядок пере зарахування навчальних дисциплін (модулів) та визначення академічної різниці

Наказ № 408 від 30.11.2010

Методичні рекомендації з розроблення освітніх програм

Наказ № 206 від 29.03.2018

Методичні рекомендації з розроблення робочих програм навчальних дисциплін

Наказ № 359 від 25.05.2018

Методичні рекомендації з розроблення програм практики здобувачів вищої освіти

Наказ № 602 від 19.09.2019

Порядок розробки, проведення та оформлення результатів комплексних контрольних робіт

Наказ № 96 від 22.04.2009

Положення про дистанційне навчання в КУ імені Бориса Грінченка

Наказ № 180 від 28.04.2014

Положення про порядок організації навчального процесу студентів заочної форми навчання з використанням технологій дистанційного навчання в КУ імені Бориса Грінченка

Наказ № 235 від 30.05.2014

Рекомендації про порядок організації освітнього процесу студентів денної форми з використанням технологій дистанційного навчання

Наказ № 468 від 28.10.2015

Про затвердження голів Екзаменаційних та кваліфікаційних комісій

Наказ № 899 від 26.12.2019

Доповнення до нових форм документів про вищу освіту державного зразка та документів до них; академічної довідки

Нові форми документів про вищу освіту державного зразка та документів до них; академічної довідки

Наказ № 572 від 15.09.2017

Наказ № 532 від 07.10.2016

Порядок підготовки виготовлення та видачі академічних довідок

Наказ № 03 від 03.01.2017

Затвердження складу проєктних груп, відповідальних за розробку та впровадження освітніх програм

Наказ № 815 від 27.11.2019

Наказ № 816 від 27.11.2019

Наказ № 367 від 22.05.2019

Наказ № 366 від 22.05.2019

Наказ № 292 від 24.04.2019

Наказ № 271 від 17.04.2019

Наказ № 170 від 20.03.2019

Наказ № 136 від 04.03.2019

Наказ № 341 від 21.05.2018

Затвердження освітніх програм та навчальних планів 

Наказ № 153 від 28.02.2020

Наказ № 509 від 30.08.2019

Наказ № 384 від 30.05.2019

Наказ № 383 від 30.05.2019

Наказ № 382 від 30.05.2019

Наказ № 295 від 25.04.2019

Наказ № 602-а від 27.09.2018

Наказ № 432 від 21.06.2018

Наказ № 360 від 25.05.2018

Наказ № 218 від 04.04.2018

Наказ № 104 від 22.02.2018

Наказ № 762 від 24.11.2017

Наказ № 348 від 26.05.2017

XI. Позанавчальна робота та дозвілля студентів Нагору

Робоча група університету із обліку балів у рейтингу успішності студентів за участь у науковій, науково-технічній, творчій, спортивній діяльності, громадському житті

Наказ № 366 від 30.05.2017

XII. Міжнародна діяльність. Навчання іноземних громадян Нагору

Положення про реалізацію проєктів програм міжнародної співпраці та управління коштами грантів

Наказ № 891 від 26.12.2019

Про затвердження зразку "Свідоцтва про закінчення підготовчого відділення для іноземців та осіб без громадянства"

Наказ № 820 від 28.11.2019

Умови вступу і навчання іноземців та осіб без громадянства на підготовчому відділенні

Наказ № 819 від 28.11.2019

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Університету Грінченка

Наказ № 839 від 22.12.2018

Про проведення ІІ проекту «Міжнародна академія Лідерства-Служіння»

Наказ № 372 від 31.05.2017

Про навчання студентів за програмою академічної мобільності в університеті Кадису (Іспанія)

Наказ № 86 від 24.02.2017

Майстер-класи британського національного колективу «Candoco»

Наказ № 81 від 21.02.2017

Про визнання здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня

Наказ № 727 від 30.12.2016

Порядок визнання в Університеті здобутих в іноземних ВНЗ наукових ступенів

Наказ № 652 від 29.11.2016

Про внесення до реєстру міжнародних проектів учасників фокус групи проекту від Британської ради в Україні «Розвиток лідерського потенціалу» університетів України

Наказ № 630 від 21.11.2016

Про призначення відповідальної особи за роботу з іноземними громадянами

Наказ № 559 від 19.10.2016

Програма діяльності НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти на 2016-2020 роки

Ухв. Вченою радою Протокол № 13 від 17.12.2015 Затверджено Ректором 15.01.2016

ХIII. Iнформаційно-бібліотечна діяльність Нагору

Комісія з питань збереження бібліотечних фондів

Наказ № 247 від 13.04.2018

Положення про бібліотеку університету

Наказ № 150 від 12.03.2018

Єдина класифікація для систематизації видавничої продукції (УДК) в бібліотеці університету

Наказ № 299 від 28.04.2017

Комісія з питань збереження бібліотечних фондів

Наказ № 61 від 08.02.2017

Положення про Інституційний репозиторій Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 575 від 02.12.2015

XIV. Видавнича діяльність Нагору

Про створення на базі НМЦ видавничої діяльності університету інформаційно-виробничого вузла ІВС «ОСВІТА» (Про регіональний інформаційно-виробничий вузол ІВС «ОСВІТА»)

Наказ № 457-а від 19.10.2015

(Наказ МОНУ № 1269 від 10.12.2015).

XV. Інформаційно-рекламна діяльність Нагору

Положення про НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності

Наказ № 620 від 19.12.2012

XVI. Фінансово-економічна діяльність (загальні питання) Нагору

Про затвердження зразків договорів про підготовку здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук

Наказ № 271 від 19.05.2020

Про вартість підготовки аспірантів, докторантів за кошти фізичних (юридичних) осіб

Наказ № 270 від 19.05.2020

Про зміну вартості навчання

Наказ № 125 від 24.02.2020

Про оплату студентами навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у 2019 році

Наказ № 344 від 20.05.2019

Типовий договір про надання освітніх послуг іноземним громадянам та особам без громадянства

Наказ № 869 від 16.12.2019

Про вартість навчання та типові договори про надання освітніх послуг іноземним громадянам та особам без громадянства у 2019 році

Наказ № 429 від 14.06.2019

Про затвердження розрахунків за комунальні та інші послуги, які надаються в гуртожитках університету (б-р В. Гавела, 46; вул. Старосільська, 2)

Наказ № 566 від 10.09.2018

Про внесення змін до наказу від 11.04.2018р. № 243

Порядок преміювання працівників університету за публікації у виданнях, що індексуються у міжнародних науко метричних базах даних Scopus та Web of Science

Наказ № 235 від 30.04.2020

Наказ № 243 від 11.04.2018

Склад комісії для проведення списання

Наказ № 174 від 22.03.2018

Штатний розпис університету

Наказ № 514 від 31.08.2017

Розрахунки за комунальні та інші послуги, які надаються в гуртожитках університету (б-р В. Гавела, 46, вул. Старосільська, 2)

Наказ № 103 від 01.03.2017

Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Університету

Наказ № 703 від 22.12.2016

Положення про порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та преміювання студентів

Наказ № 28 від 30.01.2011

XVII. Стипендіальне забезпечення Нагору

Про затвердження складу Стипендіальної комісії

Наказ № 499 від 23.08.2019

Про встановлення лімітів стипендіатів

Наказ № 822 від 28.11.2019

Наказ № 424 від 13.06.2019

Наказ № 806 від 06.12.2018

Наказ № 433 від 21.06.2018

Графік заходів, спрямованих на побудову рейтингу успішності студентів

Наказ № 11 від 13.01.2020

Наказ № 390 від 31.05.2019

Наказ № 14 від 15.01.2018

 - Зміни до Положення про іменну стипендію Бориса Грінченка

 - Зміни до Положення про іменну стипендію Бориса Грінченка

Положення про іменну стипендію Бориса Грінченка

Наказ № 768 від 24.11.2017

Наказ № 701 від 16.12.2016

Наказ № 544 від 04.12.2014

Про внесення змін до складу Стипендіальної комісії

Про внесення змін до складу Стипендіальної комісії

Про затвердження складу Стипендіальної комісії

Наказ № 867 від 16.12.2019

Наказ № 131 від 04.03.2019

Наказ № 519 від 22.08.2018

Перелік показників та балів у рейтингу успішності студентів за участь у науковій, науково-технічній, творчій, спортивній діяльності, громадському житті

Наказ № 350 від 26.05.2017

Положення про правила призначення і виплати стипендій в Київському університеті імені Бориса Грінченка (редакція 2020 року)

Наказ № 230 від 28.04.2020

Наказ № 160 від 23.03.2017

Наказ № 75 від 17.02.2017

Наказ № 22 від 27.01.2017

Положення про Стипендіальну комісію Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 22 від 27.01.2017

Про призначення уповноважених осіб з питань формування справ студентів соціальних категорій та нарахування їм стипендії

Наказ № 06 від 12.01.2017

Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення

Наказ № 31 від 29.01.2016

ХVIII. Платні послуги Нагору

Калькуляція вартості копіювання або друку документів, що надаються за запитом на інформацію

Постанова КМУ від 13.07.2011 р. № 740

Про перелік платних послуг, які можуть надаватися структурними підрозділами університету

Наказ № 279 від 18.06.2015

Положення про надання додаткових освітніх послуг з вивчення студентами навчальних дисциплін (модулів) понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами» (нова редакція)

Наказ № 68-а від 26.02.2010

Вчена Рада (протокол 2 від 25.02.2010)

ХІХ. Гуртожитки Нагору

Про встановлення плати за проживання в студентських гуртожитках Університету

Наказ № 556 від 02.09.2019

Комісія з питань поселення в гуртожиток

Наказ № 494 від 07.10.2013

Положення про гуртожитки

Наказ № 430 від 21.06.2018

Положення про студентську раду

Наказ № 33 від 01.02.2011

Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку Київського університету імені Бориса Грінченка

Затверджено 14.10.2010

ХХ. Організаційна та адміністративно-господарська діяльність Нагору

Про визначення уповноважених осіб 

Наказ № 226 від 21.04.2020

Про затвердження Положення про уповноважену особу

Наказ № 222 від 14.04.2020

Про посилення заходів безпеки в приміщеннях Університету

Наказ № 355 від 23.05.2018

Про створення постійно діючих технічних комісій з обстеження приміщень та споруд університету

Наказ № 309 від 04.05.2018

Про призначення відповідальної особи за моніторинг порталу публічних закупівель DoZorro

Наказ № 844 від 28.12.2017

 - Про внесення змін до складу ЕК

Склад Експертної комісії (ЕК) для проведення експертизи цінності документів

Наказ № 635 від 06.10.2017

Наказ № 732 від 30.12.2016

Порядок ведення договірної роботи в Київському університеті імені Бориса Грінченка

Наказ № 385 від 06.06.2017

 - Зміни та доповнення до наказу «Про реконструкцію приміщення навчального корпусу № 3 (пр. П. Тичини, 17) та організаційні заходи пов’язані з цим»

Про реконструкцію приміщення навчального корпусу № 3 (пр. П. Тичини, 17)

Наказ № 329 від 16.05.2017

Наказ № 42 від 03.02.2017

 

Про призначення відповідальної особи за експлуатацію ліфтів в приміщенні університету

Наказ № 115 від 06.03.2017

Постійно діючі технічні комісії з обстеження приміщень та спорту університету

Наказ № 114 від 03.03.2017

Про призначення відповідального за технічний стан та безпеку експлуатації електрогосподарства Університету

Наказ № 08 від 17.01.2017

Положення про Експерту комісію Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 733 від 30.12.2016

Про призначення відповідальної особи за експлуатацію систем тепло споживання університету

Наказ № 731 від 30.12.2016

Типова форма первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» та Інструкція щодо заповнення типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ « Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»

Наказ № 451 від 07.09.2016

Про створення антикризового енергетичного штабу

Наказ № 355 від 01.09.2014

XXI. Режим та охорона праці  Нагору

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 332 від 15.05.2018

Про організацію цивільного захисту університету

Наказ № 285 від 20.04.2018

Новий склад комісій з питань надзвичайних ситуацій в університеті

Наказ № 284 від 20.04.2018

 - Зміни та доповнення до наказу «Про систему оповіщення, зміст дій щодо загрози вчинення терористичного акту, виявлення підозрілих предметів або виникнення надзвичайних ситуацій в приміщеннях університету та його територіях» від 29.03.2016 № 163

Про систему оповіщення, зміст дій щодо загрози вчинення терористичного акту, виявлення підозрілих предметів або виникнення надзвичайних ситуацій в приміщеннях університету та його територіях.

Наказ № 281 від 20.04.2018

Наказ № 163 від 29.03.2016

Позаплановий інструктаж в рамках Тижня знань з основ життєдіяльності з учасниками освітнього процесу

Наказ № 253 від 13.04.2018

Про затвердження Правил пожежної безпеки в університеті

Наказ № 644 від 06.10.2017

Про заходи, спрямовані на посилення протипожежного захисту Університету

Наказ № 589 від 22.09.2017

Про проведення позапланового інструктажу щодо правил поведінки на залізничному транспорті, на міському електропотязі, при користуванні громадським транспортом

Наказ № 389 від 09.06.2017

Про призначення комісії з перевірки знань електротехнічних працівників Університету

Наказ № 345 від 22.05.2017

Перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу

Наказ № 293 від 26.04.2017

Положення про Порядок проведення навчань і перевірку знань з питань охорони праці та про Службу охорони праці

Наказ № 730 від 30.12.2016

Про введення в дію Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України і проведення позапланового інструктажу

Наказ № 619 від 15.11.2016

Інструкції з охорони праці:

- для електрика № 57;

- для прибиральника службових приміщень № 56;

- для двірника № 55;

- для прасувальника № 54;

- для праці бібліотекаря № 53;

- на заняттях з хореографії № 52;

- під час проведення занять з плавання № 51.

Наказ № 40 від 01.02.2016

Інструкції з охорони праці:

- для операторів копіювальних апаратів № 49;

- при палітурно-брошувальних роботах № 50.

Наказ № 180 від 17.04.2015

Інструкції з охорони праці:

- для спеціалістів відео нагляду № 63;

- для викладача, тренера, інструктора керівника спортивної секції під час занять у тренажерному залі № 62;

- для викладача, тренера, інструктора керівника спортивної секції під час занять з плавання № 61;

- під час робіт з кислотами та їдкими речовинами для персоналу басейну спорткомплексу № 60;

- під час робіт із застосуванням ручного електрифікованого інструменту № 59

- для педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників № 58.

Наказ № 696 від 15.12.2016

Інструкція з охорони праці:

- з безпечної експлуатації вентиляційної системи в Спорткомплексі № 64

Наказ № 227 від 04.04.2017

Інструкції з охорони праці:

- при роботі з технікою, оснащеною бензиновим двигуном внутрішнього згорання № 65;

- під час проведення занять з фізичного виховання і спорту № 66;

- для робітника з комплексного обслуговування і ремонту № 67.

Наказ № 165 від 19.03.2018

Інструкції з охорони праці:

в кабінеті хімії № 68;

в кабінеті фізики № 69;

в кабінеті біології  № 70.

Наказ № 572 від 12.09.2018

Інструкція з охорони праці:

для водіїв легкового автомобіля № 71;

для водія автобуса № 72;

- для водіїв вантажного автомобіля № 73;

для машиніста прання та ремонту одягу № 74.

 Наказ № 325 від 10.05.2019

Інструкція з охорони праці

під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт № 75;

для слюсаря-сантехніка №76;

- при робочих із застосування переносних драбин і стрем’янок № 77;

з електробезпеки для 1-ої групи допуску № 78;

- при чищенні дахів будівель від снігу № 79;

при користуванні електропобутовими приладами № 80;

для гардеробника № 81;

- для лаборанта № 82;

при експлуатації електроустановок № 83;

- при роботі з комп'ютерною технікою № 84. 

 Наказ № 896 від 26.12.2019

Правила з техніки безпеки та пожежної безпеки при користуванні електричною пральною та сушильною машинами (витяг з інструкції виробника)

 

Правила з техніки безпеки та пожежної безпеки при користуванні електричною плитою (витяг з інструкції виробника)

 

Інструкції:

про заходи пожежної безпеки в приміщеннях Університету № 85;

з протипожежної безпеки для коменданта, чергового охоронника гуртожитків Університету № 86;

з безпеки життєдіяльності під час літнього відпочинку № 87;

з електробезпеки і пожежної безпеки для гуртожитку № 88;

з безпеки життєдіяльності під час проведення екскурсій і подорожей № 89;

з охорони праці під час роботи з кислотами та їдкими речовинами для персоналу басейну спорткомплексу № 90;

про заходи пожежної безпеки (для службових приміщень Університету) № 91

Наказ № 55 від 28.12.2019

XXII. Функціональні обов'язки посадових осіб. Посадові інструкції Нагору

Про внесення змін до наказу від 11.11.2019 року №775 "Про функціональні обов’язки ректора та проректорів університету"

Наказ № 227 від 21.04.2020

Про функціональні обов’язки ректора та проректорів Університету

Наказ № 775 від 11.11.2019

 

 

Реєстр Спеціалізованих вчених рад Нагору

 

Шифр ради

Наказ, номер, дата реєстрації

Термін дії ради

К26.133.01

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року № 1643

На 1 рік
(2020)

К26.133.02

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року № 1643

На 1 рік
(2020)

Д26.133.03

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року № 1643

На 1 рік
(2020)

К26.133.04

Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2018 року № 527

На 2 роки
(2020)

Д26.133.05

Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975

На 1 рік
(2020)

Д26.133.06

Наказ Міністерства освіти і науки України від 15 листопада 2019 року № 1428

На 1 рік
(2020)

Д26.133.07

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2017 року № 1714

На 3 роки
(2020)

К26.133.08

Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2017 року № 996

На 2 роки
(2019)