Реєстр нормативної бази

 

Перелік розділів реєстру

Перелік документів реєстру

Назва нормативного документу №, дата введення в дію

I. Загальна нормативна база (установчі документи) Нагору

Про введення в дію Положення про ректорат

Наказ № 32 від 30.01.2017

Документи надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти:

Ліцензії на провадження освітньої діяльності:

Сертифікат про акредитацію Університету за IV рівнем

Сертифікати про акредитацію напрямів та спеціальностей

Сертифікати про акредитацію спеціальностей відповідно до постанови КМУ від 29.04.2015 р. № 266

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Сертифікати про акредитацію освітньо-наукових програм

Наказ МОНУ № 1513 від 23.12.2016 (переоформлення)

15.06.2020

(переоформлення)

13.02.2019

(переоформлення)

 

Наказ МОНУ № 1611-л від 10.06.2010

 

 

2013 – 2018 р.р.

 

 

2017 – 2018 р.р.

 

 

2018 – 2020 р.р.

 

 

2020 – 2021 р.р.

Про введення в дію змін до Положення про Вчену раду Університету

Про введення в дію Положення про Вчену раду Університету Грінченка

Наказ № 524 від 05.10.2016

Наказ № 620 від 30.12.2015  

Кодекс корпоративної культури Університету

Наказ № 515 від 04.10.2016

Колективний договір між роботодавцем та первинною профспілковою організацією Київського університету імені Бориса Грінченка 

Схвалений Конференцією ТК 31.01.2019 р. (Протокол № 1), Зареєстрований УП СЗН Шевченківської РДА  21.02.2019  № 71

Статут Київського університету імені Бориса Грінченка

Рішення Київської міської ради № 132/2035 від 08.10.2015

Про включення університету до Державного реєстру вищих навчальних закладів України IV рівня акредитації

Довідка № 11-Д-775 від 04.06.2010

II. Загальноорганізаційні питання Нагору

Про оновлення бланку Університету

Наказ № 811 від 23.12.2020

Персональний склад Ректорату

Наказ № 393 від 01.07.2020

Положення про соціально-психологічну службу Університету

Наказ № 891 від 26.12.2019

Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка (зі змінами)

Наказ № 898 від 26.12.2019
Наказ № 39 від  24.01.2020 (зміни до Положення...)

Про затвердження складу комісії з академічної доброчесності Університету

Наказ № 57 від 29.01.2020

Про створення Комісії з етики та затвердження її персонального складу

Наказ № 793 від 19.11.2019

Наказ Про затвердженя Порядку організації пропускного режиму та охорони в приміщеннях Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 705 від 01.11.2018

Положення про засади запобігання і протидії дискримінації, сексуальним домаганням, булінгу та іншим проявам неетичної поведінки

Наказ № 736 від 31.10.2019

Щодо мовного режиму в Університеті

Наказ № 610 від 28.09.2018

Про створення та реєстрацію вихідної кореспонденції

Наказ № 209 від 30.03.2018

Про призначення відповідальної особи за застосування електронного цифрового підпису

Наказ № 171 від 22.03.2018

Зміни до структури та введення в дію нового штатного розпису Університету

Наказ № 107 від 23.02.2018

Про введення індексації вихідних листів

Наказ № 55 від 02.02.2018

План роботи Університету на 2021 рік

План роботи Університету на 2020 рік

План роботи Університету на 2019 рік

План роботи Університету на 2018 рік

Наказ № 798 від 17.12.2020

Наказ № 47 від 28.01.2020

Схв. Вч. Радою пр. № 11 від 21.12.2018, Наказ № 836 від 21.12.2018

Наказ № 46 від 31.01.2018

Про перенесення робочих днів у 2021 році

Про перенесення робочих днів у 2020 році

Про перенесення робочих днів у 2019 році

Наказ № 737 від 23.11.2020

Наказ № 770 від 11.11.2019

Наказ № 98 від 18.02.2019

Індексація структурних підрозділів Університету

Наказ № 09 від 12.01.2018


Припинення роботи атестаційної комісії щодо володіння державною мовою 

Про затвердження нового складу атестаційної комісії щодо володіння державною мовою

Наказ № 694 від 18.10.2019

Наказ № 134 від 04.03.2019

Забезпечення науково-методичного та організаційного супроводу дослідно-експериментальної роботи «змістовно-методичне забезпечення ціннісно орієнтованого інтегрованого навчання за програмою «Початкова школа: освіта для життя» у загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва

Наказ № 492 від 21.08.2017

Призначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в Університеті

Комісія з оцінки корупційних ризиків

Наказ № 324 від 07.08.2015

Наказ № 424 від 23.06.2017

Спеціалізований тренінг «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації» (для управлінців освітньої галузі)

Наказ № 328 від 16.05.2017

Співпраця з ДНУ «Енциклопедичне видання»

Наказ № 305 від 03.05.2017

Інструкція з діловодства в Київському університеті імені Бориса Грінченка

Інструкція користувача АРМ Керівника

Інструкція користувача системи АСКОД Корпоративний

Інструкція користувача АСКОД WEB

Наказ № 186 від 10.03.2020

Наказ № 95 від 08.02.2021

 

Заходи для розвитку україномовного розділу «Вікіпедія»

Наказ № 212 від 30.03.2016

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в університеті

Наказ № 328 від 29.08.2014

Правила внутрішнього розпорядку

Затв. Конференція ТК 28.08.2013

Порядок використання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення в Київському університеті імені Бориса Грінченка

Наказ № 597 від 17.09.2019

 

Про перейменування Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка в Київський університет імені Бориса Грінченка

Рішення Київської міської ради № 328/2397 від 08.10.2009

Про реорганізацію Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Б.Д.Грінченка

Рішення Київської міської ради № 82/82 від 20.06.2002

Про присвоєння імені Б.Д.Грінченка Київському міжрегіональному інституту удосконалення вчителів

Постанова КМУ № 1051 від 17.12.1993

Створено Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів на базі Київського міського та обласного інститутів удосконалення вчителів

Рішення Колегії міністерства народної освіти УРСР Пр. № 4/22 від 10.04.1991

ІІІ. Структурні підрозділи Нагору

Положення про Музей Бориса Грінченка Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 142 від 25.02.2021

Положення про Аналітичний центр «ОсвітАналітика»

Наказ № 539 від 24.09.2020

Місце розташування структурних підрозділів університету, відповідальних осіб за їх збереження та утримання

Наказ № 86 від 04.02.2021

Положення про Бібліотеку університету

Наказ № 150 від 12.03.2018

Положення про кафедру навчально-наукового інституту (факультету)

Наказ № 02 від 03.01.2017

Положення про Факультет інформаційних технологій та управління 

Наказ № 585 від 01.11.2016

Положення про Інститут філології

Наказ № 585 від 01.11.2016

Положення про Інститут журналістики

Наказ № 585 від 01.11.2016

Наказ № 48 від 31.01.2018

Наказ № 454 від 26.06.2018

Наказ № 601 від 19.09.2019

Положення про Педагогічний інститут

Наказ № 585 від 01.11.2016

Наказ № 766 від 24.11.2017

Положення про Інститут мистецтв

Наказ № 585 від 01.11.2016

Наказ № 454 від 26.06.2018

Положення про Інститут людини

Наказ № 585 від 01.11.2016

Наказ № 431 від 14.06.2019

Положення про Історико-філософський факультет

Наказ № 585 від 01.11.2016

Наказ № 539 від 24.09.2020

Положення про Факультет права та міжнародних відносин

Наказ № 585 від 01.11.2016

Наказ № 431 від 14.06.2019

Положення про Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту

Наказ № 585 від 01.11.2016

Положення про НМЦ видавничої діяльності

Наказ № 225 від 20.04.2016

Положення про ремонтно-будівельний відділ

Наказ № 174 від 01.04.2016

Положення про НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти

Наказ № 628 від 30.12.2015

Положення про Інтернет-портали та сайти структурних підрозділів КУ імені Бориска Грінченка

Наказ № 377 від 10.09.2014

Положення про ННЦ розвитку персоналу та лідерства

Наказ № 431 від 14.06.2019

Положення про НМЦ соціально-гуманітарної взаємодії та організації довкілля студентів

Наказ № 215 від 25.03.2021

Положення про НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності

Наказ № 620 від 19.12.2012

Положення про НДЛ інформатизації освіти

Наказ № 461 від 05.10.2012

Положення про Інститут післядипломної освіти

Наказ № 352 від 25.06.2020

Положення про Фаховий коледж «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 150 від 27.02.2020

Положення про відділ кадрів

Наказ № 194 від 29.03.2012

Положення про бухгалтерську службу

Наказ № 77-а від 28.02.2011

Положення про НДЛ освітології

Наказ № 21 від 28.01.2011

Положення про НМЦ акредитації та ліцензування

Наказ № 128 від 12.04.2010

Положення про НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

Наказ № 128 від 12.04.2010

Положення про Автогосподарство

Наказ № 128 від 12.04.2010

Положення про Спортивний комплекс

Наказ № 128 від 12.04.2010

Положення про архівну справу

Наказ № 128 від 12.04.2010

Положення про відділ документації та діловодства

Наказ № 298 від 30.12.2009

Положення про підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства

Наказ № 818 від 28.11.2019

IV. Кадрове забезпечення Нагору

Положення про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників (нова редакція)

Наказ № 674 від 29.10.2020

Положення про відзнаки Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 853 від 28.12.2018

Про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних і наукових працівників

Наказ № 235 від 10.04.2018

Положення про службові відрядження Київського університету імені Бориса Грінченка в межах України та за кордон

Наказ № 56 від 29.01.2020

Порядок присвоєння вчених звань професора та доцента науково-педагогічним працівникам Університету (зі змінами, внесеними рішенням Вченої ради від 28.02.2019 року Протокол № 2)

Наказ № 127 від 04.03.2019

Положення про адаптацію новопризначених науково-педагогічних співробітників

Наказ № 528 від 30.08.2018

V. Підвищення кваліфікації працівників  Нагору

Про результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за Цифровим модулем

Наказ № 757 від 27.11.2020

Про створення атестаційної комісії на 2019 - 2020 навчальний рік

Наказ № 571 від 09.09.2019

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету за модулями

Наказ № 637 від 03.10.2018

Про зарахування навчання в рамках тренінгу «Публікація у виданнях Scopus та Web of Science: від ідеї до реалізації» як підвищення кваліфікації (дослідницький модуль)

Наказ № 370 від 30.05.2018

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за лідерським модулем

Наказ № 233 від 29.03.2021

Наказ № 177 від 05.03.2021

Наказ № 774 від 04.12.2020

Наказ № 277 від 22.05.2020

Наказ № 246 від 04.05.2020

Наказ № 244 від 04.05.2020

Наказ № 763 від 08.11.2019

Наказ № 703 від 28.10.2019

Наказ № 290 від 25.04.2018

Наказ № 207 від 30.03.2018

Наказ № 659 від 12.10.2017

Наказ № 659 від 12.10.2017

Наказ № 277 від 21.04.2017

Наказ № 155 від 17.03.2017

Наказ № 90 від 27.02.2017

Наказ № 35 від 01.02.2017

Результати сертифікації ЕНК у березні 2021

Результати сертифікації ЕНК у лютому 2021

Результати сертифікації ЕНК у січні 2021

Результати сертифікації ЕНК у грудні 2020

Результати сертифікації ЕНК у листопаді 2020

Результати сертифікації ЕНК у серпні-вересні 2020

Результати сертифікації ЕНК у травні-червні 2020

Результати сертифікації ЕНК у квітні-травні 2020

Результати сертифікації ЕНК у квітні 2020

Результати сертифікації ЕНК у березні 2020

Результати сертифікації ЕНК у лютому 2020

Результати сертифікації ЕНК у січні 2020

Результати сертифікації ЕНК у грудні 2019

Результати сертифікації ЕНК у листопаді 2019

Результати сертифікації ЕНК у вересні-жовтні 2019 (доповнення)

Результати сертифікації ЕНК у вересні-жовтні 2019

Результати сертифікації ЕНК у серпні 2019

Результати сертифікації ЕНК у червні 2019

Результати сертифікації ЕНК у травні 2019

Результати сертифікації ЕНК у квітні 2019

Результати сертифікації ЕНК у березні 2018

Наказ № 252 від 05.04.2021

Наказ № 181 від 05.03.2021

Наказ № 58 від 01.02.2021

Наказ № 821 від 31.12.2020

Наказ № 812 від 23.12.2020

Наказ № 706 від 11.11.2020

Наказ № 464 від 01.09.2020

Наказ № 282 від 26.05.2020

Наказ № 251 від 12.05.2020

Наказ № 212 від 02.04.2020

Наказ № 198 від 19.03.2020

Наказ № 176 від 04.03.2020

Наказ № 902 від 28.12.2019

Наказ № 882 від 21.12.2019

Наказ № 768 від 11.11.2019

Наказ № 735 від 31.10.2019

Наказ № 605 від 20.09.2019

Наказ № 446 від 27.06.2019

Наказ № 397 від 03.06.2019

Наказ № 322 від 10.05.2019

Наказ № 264 від 16.04.2018

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за дидактичним модулем

Наказ № 217 від 25.03.2021

Наказ № 164 від 26.02.2021

Наказ № 264 від 12.05.2020

Наказ № 156 від 28.02.2020

Наказ № 90 від 05.02.2020

Наказ № 246 від 13.04.2018

Наказ № 782 від 01.12.2017

Наказ № 216 від 03.04.2017

Результати атестації педагогічних працівників Київського університету імені Бориса Грінченка у 2017-2018 н. р.

Наказ № 197 від 28.03.2018

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за модулем ІКТ

Наказ № 278 від 22.05.2020

Наказ № 245 від 04.05.2020

Наказ № 201 від 19.03.2020

Наказ № 762 від 08.11.2019

Наказ № 139 від 02.03.2018

Наказ № 783 від 01.12.2017

Наказ № 604 від 08.11.2016

Наказ № 140 від 24.03.2016

Графік підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

у 2021 році

у 2020 році

у 2019 році

у 2018 році

Наказ № 826 від 31.12.2020

Наказ № 904 від 28.12.2019

Наказ № 842 від 26.12.2018

Наказ № 847 від 28.12.2017

План підвищення кваліфікації за фаховим модулем (стажування науково-педагогічних працівників)

Наказ № 634 від 05.10.2017

План стажування педагогічних працівників Університетського коледжу

Наказ № 633 від 05.10.2017

Перспективний план атестації педагогічних працівників на 2021-2025 р.р

Перспективний план атестації педагогічних працівників на 2020-2024 р.р.

Наказ № 554 від 25.09.2020

Наказ № 631 від 24.09.2019

Про зарахування навчання у рамках тренінгів як підвищення кваліфікації (дослідницький модуль)

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за дослідницьким модулем

 

Наказ № 807 від 25.11.2019

Наказ № 767 від 01.12.2020

Наказ № 274 від 20.04.2017

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Наказ № 49 від 20.02.2015

Положення про атестацію наукових працівників

Наказ № 86 від 21.02.2012

VI. Студентське самоврядуванняНагору

VII. Інформатизація навчально-наукової та адміністративної діяльності Нагору

Про організацію та проведення освітнього процесу в Центрі інноваційних освітніх технологій (ICR-клас) Університету

Наказ № 201 від 16.03.2021

Про підвищення показників Університету у вебометричному рейтингу

Наказ № 104 від 09.02.2021

Про показники та коефіцієнти рейтингового оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників Фахового коледжу "Універсум" "Лідер року - 2020"

Наказ № 553 від 25.09.2020

Положення про щорічне рейтингове оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників Фахового коледжу "Універсум" "Лідер року"

Наказ № 541 від 24.09.2020

Концепція цифровізації Київського університету імені Бориса Грінченка на 2020-2022 роки

Наказ № 229 від 28.04.2020

Затвердження внутрішнього електронного документообігу в Університеті Грінченка

Наказ № 242 від 30.04.2020

Положення про щорічне рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних і наукових працівників Київського університету імені Бориса Грінченка «Лідер року»

Наказ № 199 від 19.03.2020

Показники, що будуть враховуватися при визначенні переможців з-поміж кафедр/НДЛ Університету за результатами рейтингу "Лідер року"

Наказ № 294 від 25.04.2019

Про затвердження показників та вагових коефіцієнтів рейтингового оцінювання професійної діяльності працівників Університету "Лідер року - 2021"

Про показники та вагові коефіцієнти рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних і наукових працівників Університету "Лідер року - 2020"

Показники щорічного рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних і наукових працівників університету "Лідер року-2019" (ЗМІНИ ТА УТОЧНЕННЯ)

Про показники щорічного рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних і наукових працівників Університету "Лідер року - 2019"

Наказ № 174 від 03.03.2021

 

Наказ № 239 від 30.04.2020

 

Наказ № 26 від 17.01.2020

 

Наказ № 214 від 01.04.2019

Про підготовку до рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних і наукових працівників Університету та педагогічних праціників Фахового коледжу "Універсум" "Лідер року - 2020"

Про рейтингове оцінювання "Лідер року - 2019"

Про рейтингове оцінювання 2018

Про рейтингове оцінювання 2017

Наказ № 762 від 30.11.2020

Наказ № 831 від 29.11.2019

Наказ № 794 від 03.12.2018

Наказ № 838 від 27.12.2017

Результати рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних та наукових працівників Університету «Лідер року» - 2020

 - Зміни до наказу від 22.01.21 №35 "Результати рейтингового оцінювання «Лідер року» - 2020"

Результати рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних та наукових працівників Університету «Лідер року» - 2019

Результати рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних та наукових працівників Університету «Лідер року» - 2018

Результати рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних та наукових працівників Університету «Лідер року» - 2017

Наказ № 35 від 22.01.2021

Наказ № 41 від 26.01.2021

Наказ № 38 від 24.01.2020

Наказ № 35 від 29.01.2019

Наказ № 33 від 26.01.2018

Порядок використання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення в Київському університеті імені Бориса Грінченка

Наказ № 579 від 17.09.2019

Положення про порядок створення електронних навчальних курсів, їх сертифікацію та використання у системі е-навчання Київського університету імені Бориса Грінченка

Про внесення змін до складу методичної комісії з сертифікації ЕНК п.3 наказу "Про сертифікацію ЕНК для використання у системі е-навчання" №96 від 18.02.2019 року

Положення про ЕНК: порядок створення, сертифікації та використання у системі е-навчання Київського університету імені Бориса Грінченка (зі змінами)

Положення про ЕНК: порядок створення, сертифікації та використання у системі е-навчання Київського університету імені Бориса Грінченка

Сертифікація ЕНК для використання у системі е-навчання

 

Наказ № 674 від 29.10.2020

 

Наказ № 871 від 17.12.2019

 

Наказ № 318 від 08.05.2019_(зміни)

 

Наказ № 96 від 18.02.2019

 

Наказ Про запровадження електронного індивідуального плану викладача

Наказ № 739 від 13.11.2018

Наказ Про проведення конкурсу на кращу інтерпретацію слів Словника Бориса Грінченка "Словник Грінченка і сучасність"

Наказ № 571 від 12.09.2018

Наказ Про проведення відкритої лекції для студентів "Маркетинг і просування для стартапів"

Наказ № 691 від 29.10.2018

Результати сертифікації ЕНК

Наказ № 252 від 05.04.2021

Наказ № 181 від 05.03.2021

Наказ № 58 від 01.02.2021

Наказ № 821 від 31.12.2020

Наказ № 812 від 23.12.2020

Наказ № 706 від 11.11.2020

Наказ № 464 від 01.09.2020

Наказ № 282 від 26.05.2020

Наказ № 251 від 12.05.2020

Наказ № 212 від 02.04.2020

Наказ № 198 від 19.03.2020

Наказ № 176 від 04.03.2020

Наказ № 902 від 28.12.2019

Наказ № 882 від 21.12.2019

Наказ № 768 від 11.11.2019

Наказ № 735 від 31.10.2019

Наказ № 605 від 20.09.2019

Наказ № 446 від 27.06.2019

Наказ № 397 від 03.06.2019

Наказ № 322 від 10.05.2019

Наказ № 215 від 01.04.2019

Наказ № 843 від 26.12.2018

Наказ № 736 від 13.11.2018

Наказ № 549 від 04.09.2018

Наказ № 264 від 16.04.2018

Наказ № 846 від 28.12.2017

Наказ № 741 від 14.11.2017

Наказ № 392 від 12.06.2017

Наказ № 249 від 10.04.2017

 - Про внесення змін до наказу № 839 від 27.12.2017 р.

 - Про внесення змін до наказу № 839 від 27.12.2017 р.

Про створення адміністративної та академічної груп для реалізації проекту Erasmus + КА2

Наказ № 793 від 30.11.2018

Наказ № 567 від 11.09.2018

Наказ № 839 від 27.12.2017

 - Зміни до оновлення системи електронного навчання

Оновлення системи електронного навчання

Наказ № 807 від 11.12.2017

Наказ № 472 від 20.07.2017

 - Зміни до наказу «Про розміщення інформації на офіційному порталі університету»

Про розміщення інформації на офіційному порталі університету

Наказ № 628 від 02.10.2017

Наказ № 254 від 10.04.2017

Реалізація проекту «Розумний університет» (SMARSY)

Наказ № 417 від 20.06.2017

 - Зміни до Положення про організацію та користування Корпоративною електронною поштою 

Положення про організацію та користування електронною поштою

Наказ № 416 від 20.06.2017

Наказ № 491 від 04.10.2013

Про оприлюднення дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів на веб-сайті Університету

Наказ № 621 від 30.12.2015

Положення про Інституційний репозиторій університету (нова редакція)

Наказ № 575 від 02.12.2015

Рекомендації про порядок організації освітнього процесу студентів денної форми з використанням технологій дистанційного навчання

Наказ № 468 від 28.10.2015

Використання обладнання та програмного забезпечення за проектом TEMPUS DESIRE в навчальному процесі підготовки студентів

Наказ № 463 від 23.10.2015

Реалізація проекту «Інтерактив SMART-стиль навчання» в університеті

Наказ № 117 від 23.03.2015

Запровадження рейтингової системи професорсько-викладацького складу

Наказ № 116 від 20.03.2015

Про запровадження Е-портфоліо науково-педагогічних працівників

Наказ № 527 від 24.11.2014

Про участь університету в рейтингу Інтернет-присутності Вебометрікс

Наказ № 556 від 08.12.2014

Про впровадження корпоративного стандарту ІКТ-компетентності магістрів

Наказ № 252 від 12.06.2014

Про перевірку магістерських робіт на плагіат

Наказ № 236 від 30.05.2014

Про роботу Microsoft IT - Academia в Університеті

Наказ № 70 від 28.02.2014

Про створення Microsoft IT - Academia в Університеті

Наказ № 662 від 30.12.2013

Про розміщення наукових публікацій магістрантів та магістерських робіт у електронному середовищі Університету

Наказ № 237 від 26.04.2013

VIІІ. Наукова діяльність Нагору

Положення про організацію та проведення практики аспірантів Київського університету імені Бориса Грінченка

Введено в дію Наказом № 203 від 28.03.2019

Порядок присвоєння вчених звань професора та доцента науково-педагогічним працівникам Університету (зі змінами, внесеними рішенням Вченої ради від 28.02.2019 року Протокол № 2)

Наказ № 127 від 04.03.2019

Про введення в дію нової редакції Положення про щорічний Конкурс на здобуття премії імені Бориса Грінченка

ПОЛОЖЕННЯ про щорічний Конкурс на здобуття премії імені Бориса Грінченка

Наказ № 598 від 18.12.2015

Про проведення щорічного Конкурсу на здобуття премії імені Бориса Грінченка

Наказ № 552 від 08.09.2017

Наказ № 550 від 04.09.2018

Наказ № 505 від 29.08.2019

Положення про наукові школи Університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 790 від 17.12.2020

Про затвердження Порядку планування, моніторингу та звітування про результати реалізації наукових досліджень в Університеті

Наказ № 319 від 14.05.2018

Корпоративний стандарт наукової діяльності співробітників університету зі змінами

Наказ № 212 від 02.04.2018

Зміни у персональному складі Вченої ради Університету

Зміни у персональному складі Вченої ради університету

Зміни у персональному складі Вченої ради університету

Зміни у персональному складі Вченої ради університету

Зміни у персональному складі Вченої ради університету

Зміни у складі Вченої ради університету

Оновлений склад Вченої ради університету

Наказ № 56 від 29.01.2021

Наказ № 772 від 11.11.2019

Наказ № 128 від 04.03.2019

Наказ № 45 від 31.01.2019

Наказ № 47 від 31.01.2018

Наказ № 842 від 27.12.2017

Наказ № 668 від 17.10.2017

Про затвердження висновків про наукову і практичну цінність дисертацій

Наказ № 66 від 30.01.2020

Про здійснення перевірки на академічний плагіат дисертацій, поданих до спеціалізованих вчених рад Університету

Наказ № 765 від 24.11.2017

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в університеті

Наказ № 388 від 31.05.2019 

Наказ № 150 від 27.02.2020

Порядок рекомендації до друку (безкоштовного) статей студентів (магістрів) у періодичних наукових виданнях університету

Наказ № 31 від 30.01.2017

Про затвердження освітньо-наукових програм і навчальних планів

 

Наказ № 37 від 29.01.2019

Наказ № 232 від 29.04.2016

Положення про Вчену раду (зі змінами, внесеними рішенням Конференції трудового колективу Університету 30 вересня 2016 р.(протокол № 1), введеними в дію наказом від 05.10.2016 р. №524); рішенням Конференції трудового колективу від 28 січня 2020 р. (Протокол № 1), введеними в дію наказом від 29.01.2020 № 58

Конференція трудового колективу 30.09.2016

(протокол №1)

Наказ № 524 від 05.10.2016

Конференція трудового колективу 28.01.2020

(протокол №1)

Наказ № 58 від 29.01.2020

Спеціалізовані Вчені ради Університету Грінченка

Окремий реєстр

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 624 від 30.12.2015

Положення про порядок рекомендації навчальної (навчально-методичної) та наукової літератури до друку Вченою радою Університету

Наказ № 519 від 18.11.2014

IX. Формування контингенту студентів. Приймальна комісія Нагору

Про затвердження складу Приймальної комісії Київського університету імені Бориса Грінченка на 2020 рік

Наказ № 155 від 28.02.2020

Про затвердження складу Приймальної комісії Київського університету імені Бориса Грінченка на 2020 рік

Наказ № 801 від 25.11.2019

Правил прийому до Київського університету імені Бориса Грінченка у 2020 році зі змінами і доповненнями

Протокол № 4 від 28.05.2020

Правил прийому до Київського університету імені Бориса Грінченка у 2019 році зі змінами і доповненнями

Протокол № 8 від 20.05.2019

Про розподіл обов'язків між членами Приймальної та Відбіркових комісій по роботі ЄДЕБО 2021 рік

Наказ № 355 від 11.06.2020

Про розподіл обов'язків між членами Приймальної та Відбіркових комісій по роботі ЄДЕБО

Наказ № 264 від 15.04.2019

Про затвердження складу Приймальної комісій Київського університету імені Бориса Грінченка на 2021рік

Наказ № 754 від 27.11.2020

Про затвердження складу комісій

Наказ № 122 від 28.02.2019

Положення про Приймальну комісію

Протокол № 11 від 17.12.2020

X. Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу Нагору

Про запровадження обмежувальних заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2

Наказ № 205 від 19.03.2021

Про організацію та проведення освітнього процесу з 22 березня 2021 року

Наказ № 199 від 15.03.2021

Про відновлення освітнього процесу для здобувачів освіти Фахового коледжу «Універсум»

Наказ № 55 від 29.01.2021

Про затвердження графіку заходів, спрямованих на побудову рейтингу успішності студентів

Наказ № 13 від 18.01.2021

Про створення робочих груп

Наказ № 784 від 15.12.2020

Про організацію та проведення освітнього процесу з 21 жовтня 2020 року

Наказ № 643 від 19.10.2020

 - Про внесення змін до п.2.6 наказу від 27.08.2020 №441

Про організацію освітнього процесу в університеті у І півріччі 2020-2021 навчального року та заходи, пов'язані з цим

Наказ № 504 від 14.09.2020

Наказ № 441 від 27.08.2020

Про організаційні заходи щодо підготовки відновлення освітнього процесу та режиму роботи в університеті після зняття карантинних обмежень

Наказ № 274 від 21.05.2020

Про організацію освітнього процесу на період карантину

Наказ № 189 від 11.03.2020

Графіки навчального процесу Фахового коледжу "Універсум"

Графіки навчального процесу для 1 курсу Університетського коледжу

 

Наказ № 296 від 29.05.2020

 

Наказ № 341 від 20.05.2019

Наказ № 855 від 10.12.2019

Наказ № 323 від 14.05.2018

Наказ № 363 від 30.05.2017

Графіки навчального процесу:

 

Наказ № 297 від 29.05.2020

Наказ № 424 від 18.08.2020 

Наказ № 342 від 20.05.2019

Наказ № 322 від 14.05.2018

Наказ № 354 від 29.05.2017

 - Зміни до положення

 - Зміни до положення

Положення про організацію освітнього процесу (редакція 2020 року)

Наказ № 539 від 24.09.2020 

Наказ № 821 від 28.11.2019

Наказ № 603 від 19.09.2019

Наказ № 817 від 15.12.2017

Норми часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників університету (нова редакція)

Наказ № 611 від 28.09.2018

Критерії самооцінки діяльності працівників кафедр

Наказ № 206 від 29.03.2018

Уніфікована система оцінювання навчальних досягнень студентів університету

Наказ № 38 від 16.02.2009

Положення про проведення практики студентів

Наказ № 828 від 21.12.2018

Положення про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін студентами Університету

Наказ № 642 від 25.11.2016

Положення про порядок створення та організацією роботи Екзаменаційної комісії в Університеті (нова редакція 2021)

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у КУ імені Бориса Грінченка

Наказ № 793 від 17.12.2020

Наказ № 58 від 27.02.2015

Положення про порядок пере зарахування навчальних дисциплін (модулів) та визначення академічної різниці

Наказ № 408 від 30.11.2010

Положення про Ради роботодавців Університету

Наказ № 794 від 17.12.2020

Методичні рекомендації з розроблення освітніх програм

Наказ № 206 від 29.03.2018

Методичні рекомендації з розроблення робочих програм навчальних дисциплін

Наказ № 359 від 25.05.2018

Методичні рекомендації з розроблення програм практики здобувачів вищої освіти

Наказ № 602 від 19.09.2019

Порядок розробки, проведення та оформлення результатів комплексних контрольних робіт

Наказ № 96 від 22.04.2009

Положення про дистанційне навчання в КУ імені Бориса Грінченка

Наказ № 180 від 28.04.2014

Положення про порядок організації навчального процесу студентів заочної форми навчання з використанням технологій дистанційного навчання в КУ імені Бориса Грінченка

Наказ № 235 від 30.05.2014

Рекомендації про порядок організації освітнього процесу студентів денної форми з використанням технологій дистанційного навчання

Наказ № 468 від 28.10.2015

Про затвердження голів Екзаменаційних комісій за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, бакалавр, магістр

Наказ № 790 від 17.12.2020

Доповнення до нових форм документів про вищу освіту державного зразка та документів до них; академічної довідки (втратив чинність)

Нові форми документів про вищу освіту державного зразка та документів до них; академічної довідки (втратив чинність)

Наказ № 572 від 15.09.2017

Наказ № 532 від 07.10.2016

Зразок академічної довідки (2021)

Порядок підготовки, виготовлення та видачі академічних довідок (2021)

Порядок підготовки виготовлення та видачі академічних довідок (втратив чинність)

Наказ № 215 від 25.03.2021

Наказ № 261 від 05.04.2021

Наказ № 03 від 03.01.2017

Затвердження складу проєктних груп, відповідальних за розробку та впровадження освітніх програм

Наказ № 44 від 28.01.2021

Наказ № 243 від 30.04.2020

Наказ № 815 від 27.11.2019

Наказ № 816 від 27.11.2019

Наказ № 367 від 22.05.2019

Наказ № 366 від 22.05.2019

Наказ № 292 від 24.04.2019

Наказ № 271 від 17.04.2019

Наказ № 170 від 20.03.2019

Наказ № 136 від 04.03.2019

Наказ № 341 від 21.05.2018

Затвердження освітніх програм та навчальних планів 

Наказ №745 від 26.11.2020

Наказ №540 від 24.09.2020

Наказ №448 від 28.08.2020

Наказ №445 від 28.08.2020

Наказ №434 від 27.08.2020

Наказ № 359 від 25.06.2020

Наказ № 319 від 03.06.2020

Наказ № 318 від 03.06.2020

Наказ № 153 від 28.02.2020

Наказ № 509 від 30.08.2019

Наказ № 384 від 30.05.2019

Наказ № 383 від 30.05.2019

Наказ № 382 від 30.05.2019

Наказ № 295 від 25.04.2019

Наказ № 602-а від 27.09.2018

Наказ № 432 від 21.06.2018

Наказ № 360 від 25.05.2018

Наказ № 218 від 04.04.2018

Наказ № 104 від 22.02.2018

Наказ № 762 від 24.11.2017

Наказ № 348 від 26.05.2017

XI. Позанавчальна робота та дозвілля студентів Нагору

Робоча група університету із обліку балів у рейтингу успішності студентів за участь у науковій, науково-технічній, творчій, спортивній діяльності, громадському житті

Наказ № 366 від 30.05.2017

XII. Міжнародна діяльність. Навчання іноземних громадян Нагору

Положення про реалізацію проєктів програм міжнародної співпраці та управління коштами грантів

Наказ № 891 від 26.12.2019

Про затвердження зразку "Свідоцтва про закінчення підготовчого відділення для іноземців та осіб без громадянства"

Наказ № 820 від 28.11.2019

Умови вступу і навчання іноземців та осіб без громадянства на підготовчому відділенні

Наказ № 819 від 28.11.2019

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Університету Грінченка

Наказ № 839 від 22.12.2018

Про проведення ІІ проекту «Міжнародна академія Лідерства-Служіння»

Наказ № 372 від 31.05.2017

Про навчання студентів за програмою академічної мобільності в університеті Кадису (Іспанія)

Наказ № 86 від 24.02.2017

Майстер-класи британського національного колективу «Candoco»

Наказ № 81 від 21.02.2017

Про визнання здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня

Наказ № 727 від 30.12.2016

Порядок визнання в Університеті здобутих в іноземних ВНЗ наукових ступенів

Наказ № 652 від 29.11.2016

Про внесення до реєстру міжнародних проектів учасників фокус групи проекту від Британської ради в Україні «Розвиток лідерського потенціалу» університетів України

Наказ № 630 від 21.11.2016

Про призначення відповідальної особи за роботу з іноземними громадянами

Наказ № 559 від 19.10.2016

Програма діяльності НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти на 2016-2020 роки

Ухв. Вченою радою Протокол № 13 від 17.12.2015 Затверджено Ректором 15.01.2016

ХIII. Iнформаційно-бібліотечна діяльність Нагору

Комісія з питань збереження бібліотечних фондів

Наказ № 247 від 13.04.2018

Положення про бібліотеку університету

Наказ № 150 від 12.03.2018

Єдина класифікація для систематизації видавничої продукції (УДК) в бібліотеці університету

Наказ № 299 від 28.04.2017

Комісія з питань збереження бібліотечних фондів

Наказ № 61 від 08.02.2017

Положення про Інституційний репозиторій Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 575 від 02.12.2015

XIV. Видавнича діяльність Нагору

Про створення на базі НМЦ видавничої діяльності університету інформаційно-виробничого вузла ІВС «ОСВІТА» (Про регіональний інформаційно-виробничий вузол ІВС «ОСВІТА»)

Наказ № 457-а від 19.10.2015

(Наказ МОНУ № 1269 від 10.12.2015).

XV. Інформаційно-рекламна діяльність Нагору

Положення про НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності

Наказ № 620 від 19.12.2012

XVI. Фінансово-економічна діяльність (загальні питання) Нагору

Про затвердження зразків договорів на підготовку фахівців за кошти фізичних та юридичних осіб у 2020 році

Про затвердження зразка договору про навчання у Київському університеті імені Бориса Грінченка у 2020 році

Наказ № 428 від 20.08.2020

Наказ № 427 від 20.08.2020

Про затвердження зразків договорів про підготовку здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук

Наказ № 429 від 21.08.2020

Про вартість підготовки аспірантів, докторантів за кошти фізичних (юридичних) осіб

Наказ № 270 від 19.05.2020

Про зміну вартості навчання

Наказ № 125 від 24.02.2020

Про оплату студентами  інститутів/факультетів навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у 2020 році

Про оплату студентами Фахового коледжу "Універсум" навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у 2020 році

Про оплату студентами навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у 2019 році

Наказ № 305 від 01.06.2020

Наказ № 304 від 01.06.2020

Наказ № 344 від 20.05.2019

Типовий договір про надання освітніх послуг іноземним громадянам та особам без громадянства

Наказ № 869 від 16.12.2019

Про вартість навчання для іноземних громадян та осіб без громадянства у 2020 році

Про вартість навчання та типові договори про надання освітніх послуг іноземним громадянам та особам без громадянства у 2019 році

Наказ № 337 від 11.06.2020

Наказ № 429 від 14.06.2019

Про внесення змін до наказу від 11.04.2018р. № 243

Порядок преміювання працівників університету за публікації у виданнях, що індексуються у міжнародних науко метричних базах даних Scopus та Web of Science

Наказ № 235 від 30.04.2020

Наказ № 243 від 11.04.2018

Розрахунки за комунальні та інші послуги, які надаються в гуртожитках університету (б-р В. Гавела, 46, вул. Старосільська, 2)

Наказ № 103 від 01.03.2017

Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Університету

Наказ № 703 від 22.12.2016

Положення про порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та преміювання студентів

Наказ № 28 від 30.01.2011

XVII. Стипендіальне забезпечення Нагору

Про затвердження складу Стипендіальної комісії

Наказ № 499 від 23.08.2019

Про встановлення лімітів стипендіатів

Наказ № 746 від 26.11.2020

Наказ № 358 від 25.06.2020

Наказ № 822 від 28.11.2019

Наказ № 424 від 13.06.2019

Наказ № 806 від 06.12.2018

Наказ № 433 від 21.06.2018

Графік заходів, спрямованих на побудову рейтингу успішності студентів

Наказ №298 від 29.05.2020

Наказ № 11 від 13.01.2020

Наказ № 390 від 31.05.2019

Наказ № 14 від 15.01.2018

 - Зміни до Положення про іменну стипендію Бориса Грінченка

 - Зміни до Положення про іменну стипендію Бориса Грінченка

Положення про іменну стипендію Бориса Грінченка

Наказ № 768 від 24.11.2017

Наказ № 701 від 16.12.2016

Наказ № 544 від 04.12.2014

Про внесення змін до складу Стипендіальної комісії

Про внесення змін до складу Стипендіальної комісії

Про затвердження складу Стипендіальної комісії

Наказ № 867 від 16.12.2019

Наказ № 131 від 04.03.2019

Наказ № 519 від 22.08.2018

Перелік показників та балів у рейтингу успішності студентів за участь у науковій, науково-технічній, творчій, спортивній діяльності, громадському житті

Наказ № 350 від 26.05.2017

Положення про правила призначення і виплати стипендій в Київському університеті імені Бориса Грінченка (редакція 2020 року)

Наказ № 230 від 28.04.2020

Наказ № 160 від 23.03.2017

Наказ № 75 від 17.02.2017

Наказ № 22 від 27.01.2017

Положення про Стипендіальну комісію Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 22 від 27.01.2017

Про призначення уповноважених осіб з питань формування справ студентів соціальних категорій та нарахування їм стипендії

Наказ № 06 від 12.01.2017

Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення

Наказ № 31 від 29.01.2016

ХVIII. Платні послуги Нагору

Калькуляція вартості копіювання або друку документів, що надаються за запитом на інформацію

Постанова КМУ від 13.07.2011 р. № 740

Про перелік платних послуг, які можуть надаватися структурними підрозділами університету

Наказ № 279 від 18.06.2015

Положення про надання додаткових освітніх послуг з вивчення студентами навчальних дисциплін (модулів) понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами» (нова редакція)

Наказ № 68-а від 26.02.2010

Вчена Рада (протокол 2 від 25.02.2010)

ХІХ. Гуртожитки Нагору

Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку Київського університету імені Бориса Грінченка

Затверджено 17.09.2020

Про встановлення плати за проживання в студентських гуртожитках Університету

Про внесення доповнень до наказу «Про встановлення плати за проживання в студентських гуртожитках Університету» від 01.10.2020 р. №595

Наказ № 595 від 01.10.2020

Наказ № 823 від 31.12.2020

Комісія з питань поселення в гуртожиток

Наказ № 494 від 07.10.2013

Положення про гуртожитки

Наказ № 790 від 17.12.2020

Положення про студентську раду

Наказ № 33 від 01.02.2011

ХХ. Організаційна та адміністративно-господарська діяльність Нагору

Про використання та зберігання гербової печатки Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 98 від 08.02.2021

ПОЛОЖЕННЯ про порядок планування, погодження, обліку закупівель та ведення договірної роботи в Київському університеті імені Бориса Грінченка

Наказ № 394 від 01.07.2020

ІНСТРУКЦІЯ щодо виготовлення, обліку, зберігання, використання та знищення печаток і штампів в Київському університеті імені Бориса Грінченка

Наказ № 327 від 05.06.2020

Про визначення уповноваженої особи та про взаємозаміну між уповноваженими особами

Наказ № 334 від 11.06.2020
Про визначення уповноважених осіб 

Наказ № 226 від 21.04.2020

Про затвердження Положення про уповноважену особу

Наказ № 222 від 14.04.2020

Про посилення заходів безпеки в приміщеннях Університету

Наказ № 355 від 23.05.2018

Про створення постійно діючих технічних комісій з обстеження приміщень та споруд університету

Наказ № 309 від 04.05.2018

Про призначення відповідальної особи за моніторинг порталу публічних закупівель DoZorro

Наказ № 844 від 28.12.2017

Про створення експертної комісії (ЕК) університету для проведення експертизи цінності документів

Наказ № 118 від 16.02.2021

Про реконструкцію приміщення навчального корпусу № 3 (пр. П. Тичини, 17)

Наказ № 42 від 03.02.2017

Про призначення відповідальної особи за експлуатацію ліфтів в приміщенні університету

Наказ № 115 від 06.03.2017

Постійно діючі технічні комісії з обстеження приміщень та спорту університету

Наказ № 114 від 03.03.2017

Про призначення відповідального за технічний стан та безпеку експлуатації електрогосподарства Університету

Наказ № 08 від 17.01.2017

Положення про Експерту комісію Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 733 від 30.12.2016

Про призначення відповідальної особи за експлуатацію систем тепло споживання університету

Наказ № 731 від 30.12.2016

Типова форма первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» та Інструкція щодо заповнення типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ « Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»

Наказ № 451 від 07.09.2016

XXI. Режим та охорона праці  Нагору

Про затвердження та введення в дію Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Тематичного плану і програми навчання працівників Університету

План-графік проведення навчання та перевірки знань працівників Київського університету імені Бориса Грінченка з питань охорони праці

Навчальні матеріали до Тематичного плану і програми навчання і перевірки знань з питань охорони праці

Наказ № 728 від 17.11.2020

Про планове навчання та перевірку знань працівників Університету з питань охорони праці

Наказ № 660 від 23.10.2020

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 332 від 15.05.2018

Про організацію цивільного захисту університету

Наказ № 285 від 20.04.2018

Новий склад комісій з питань надзвичайних ситуацій в університеті

Наказ № 284 від 20.04.2018

 - Зміни та доповнення до наказу «Про систему оповіщення, зміст дій щодо загрози вчинення терористичного акту, виявлення підозрілих предметів або виникнення надзвичайних ситуацій в приміщеннях університету та його територіях» від 29.03.2016 № 163

Про систему оповіщення, зміст дій щодо загрози вчинення терористичного акту, виявлення підозрілих предметів або виникнення надзвичайних ситуацій в приміщеннях університету та його територіях.

Наказ № 281 від 20.04.2018

Наказ № 163 від 29.03.2016

Позаплановий інструктаж в рамках Тижня знань з основ життєдіяльності з учасниками освітнього процесу

Наказ № 253 від 13.04.2018

Про затвердження Правил пожежної безпеки в університеті

Наказ № 644 від 06.10.2017

Про заходи, спрямовані на посилення протипожежного захисту Університету

Наказ № 589 від 22.09.2017

Про проведення позапланового інструктажу щодо правил поведінки на залізничному транспорті, на міському електропотязі, при користуванні громадським транспортом

Наказ № 389 від 09.06.2017

Про призначення комісії з перевірки знань електротехнічних працівників Університету

Наказ № 345 від 22.05.2017

Перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу

Наказ № 293 від 26.04.2017

Положення про Порядок проведення навчань і перевірку знань з питань охорони праці та про Службу охорони праці

Наказ № 730 від 30.12.2016

Про введення в дію Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України і проведення позапланового інструктажу

Наказ № 619 від 15.11.2016

Інструкція з охорони праці:

- з безпечної експлуатації вентиляційної системи в Спорткомплексі № 64

Наказ № 227 від 04.04.2017

Інструкції з охорони праці:

- при роботі з технікою, оснащеною бензиновим двигуном внутрішнього згорання № 65;

- під час проведення занять з фізичного виховання і спорту № 66;

- для робітника з комплексного обслуговування і ремонту № 67.

Наказ № 165 від 19.03.2018

Інструкції з охорони праці:

в кабінеті хімії № 68;

в кабінеті фізики № 69;

в кабінеті біології  № 70.

Наказ № 572 від 12.09.2018

Інструкція з охорони праці:

для водіїв легкового автомобіля № 71;

для водія автобуса № 72;

- для водіїв вантажного автомобіля № 73;

для машиніста прання та ремонту одягу № 74.

 Наказ № 325 від 10.05.2019

Інструкція з охорони праці

під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт № 75;

для слюсаря-сантехніка №76;

- при робочих із застосування переносних драбин і стрем’янок № 77;

з електробезпеки для 1-ої групи допуску № 78;

- при чищенні дахів будівель від снігу № 79;

при користуванні електропобутовими приладами № 80;

для гардеробника № 81;

- для лаборанта № 82;

при експлуатації електроустановок № 83;

- при роботі з комп'ютерною технікою № 84. 

 Наказ № 896 від 26.12.2019

Правила з техніки безпеки та пожежної безпеки при користуванні електричною пральною та сушильною машинами (витяг з інструкції виробника)

 

Правила з техніки безпеки та пожежної безпеки при користуванні електричною плитою (витяг з інструкції виробника)

 

Інструкції:

про заходи пожежної безпеки в приміщеннях Університету № 85;

з протипожежної безпеки для коменданта, чергового охоронника гуртожитків Університету № 86;

з безпеки життєдіяльності під час літнього відпочинку № 87;

з електробезпеки і пожежної безпеки для гуртожитку № 88;

з безпеки життєдіяльності під час проведення екскурсій і подорожей № 89;

з охорони праці під час роботи з кислотами та їдкими речовинами для персоналу басейну спорткомплексу № 90;

про заходи пожежної безпеки (для службових приміщень Університету) № 91

Наказ № 55 від 28.12.2019

Інструкція з охорони праці:

- під час проведення занять на відкритому спортивному майданчику в зоні відпочинку та спорту № 92

- при роботах на принтерах, копіювальних приладах, різографах НМЦ ВД № 93

при палітурно-брошурувальних роботах НМЦ ВД № 94

Наказ № 349 від 24.06.2020

Інструкція з охорони праці:

- під час проведення занять на відкритій спортивній та тренажерній площадці навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка (вул. Маршала Тимошенка, 13Б) № 95

Наказ № 490 від 11.09.2020

Інструкція з безпеки життєдіяльності:

- під час занять з плавання № 96

Наказ № 694 від 09.11.2020

Інструкція з охорони праці:

- на заняттях з хореографії № 97

- для бібліотекара № 98

для прасувальника (при роботі електропраскою) № 99

для двірника № 100

для прибиральника службових приміщень № 101

для електрика № 102

для педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників № 103

під час робіт із застосуванням ручного електроінструменту № 104

для викладача, тренера, інструктора, керівника спортивної секції під час занять з плавання № 105

для викладача, тренера, інструктора, керівника спортивної секції під час занять у тренажерному залі № 106

для спеціаліста з відеонагляду № 107

для садівника № 108

Наказ № 694 від 09.11.2020

XXII. Функціональні обов'язки посадових осіб. Посадові інструкції Нагору

Про функціональні обов'язки ректора та проректорів Університету

Наказ № 395 від 01.07.2020

 

 

Реєстр Спеціалізованих вчених рад Нагору

 

Шифр ради

Наказ, номер, дата реєстрації

Термін дії ради

К26.133.01

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року № 1643 (зміни до наказу від 22 липня 2020р. № 946).

до 15 травня 2021р.

К26.133.02

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року № 1643 (зміни до наказу від 22 липня 2020р. № 946).

до 15 травня 2021р.

Д26.133.03

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року № 1643 (зміни до наказу від 22 липня 2020р. № 946).

до 15 травня 2021р.

К26.133.04

Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2018 року № 527 (зміни до наказу від 22 липня 2020р. № 946).

до 15 травня 2021р.

Д26.133.05

Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975 (зміни до наказу від 22 липня 2020р. № 946).

до 15 травня 2021р.

Д26.133.06

Наказ Міністерства освіти і науки України від 15 листопада 2019 року № 1428 (зміни до наказу від 22 липня 2020р. № 946).

до 15 травня 2021р.

Д26.133.07

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2017 року № 1714 (зміни до наказу від 22 липня 2020р. № 946).

до 15 травня 2021р.