Наукові школи

 

Положення про наукові школи Київського університету імені Бориса Грінченка

 

Факультет суспільно-гуманітарних наук

Методологія дослідження соціальних трансформацій

Науковий керівник: Александрова Олена Станіславівна, доктор філософських наук, професор, декан ФСГН, професор кафедри філософії та релігієзнавства

Детальніше

 

Інтелектуальна історія України ХІХ–ХХ ст.

Науковий керівник: Андрєєв Віталій Миколайовичдоктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України

Детальніше

  

Іноземці та етнічні громади в Україні (ХVII – XX ст.)

Науковий керівник: Гедьо Анна Володимирівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України

Детальніше

 

 

Історичне країнознавство центрально-східної Європи ХІХ – поч. ХХІ ст.

Науковий керівник: Надтока Геннадій Миколайович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії

Детальніше

 

Аксіологічні аспекти соціальних трансформацій: громадянське суспільство, ідентичність, модернізація

Науковий керівник: Пасько Ярослав Ігорович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та релігієзнавства

Детальніше

 

Українська політична еміграція міжвоєнної доби

Науковий керівник: Срібняк Ігор Володимирович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії

Детальніше

 

Ранньомодерна історія України

Науковий керівник: Щербак Віталій Олексійович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України

Детальніше

Факультет української філології, культури і мистецтва

Актуальні проблеми теорії та історії української літератури

Науковий керівник: Бондарева Олена Євгенівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства

Детальніше

 

Актуальні проблеми української лінгводидактики профільної та вищої шкіл

Науковий керівник: Караман Станіслав Олександрович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови

Детальніше

 

Українська ідентичність у полікультурному світі: філологічний і методичний аспекти

Науковий керівник: Ковбасенко Юрій Іванович, кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри світової літератури

Детальніше

 

Актуальні проблеми лінгвістики і лінгводидактики вищої школи

Науковий керівник: Стишов Олександр Анатолійович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови

Детальніше

Факультет романо-германської філології

Онтологія, феноменологія, трансформативна лінгвістика та цифрове процесування динаміки сучасних логосфер

Науковий керівник: Махачашвілі Русудан Кирилевна, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства

Детальніше

 

Художній текст в емпіричному вимірі

Науковий керівник: Чеснокова Ганна Вадимівна, кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології та перекладу

Детальніше

Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

Діахронічні та синхронічні аспекти психосемантики свідомості

Науковий керівник: Лозова Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології

Детальніше

 

Професійне становлення особистості

Науковий керівник: Сергєєнкова Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології особистості та соціальних практик

Детальніше

Факультет педагогічної освіти

Актуальні проблеми професійної підготовки майбутнього фахівця

Науковий керівник: Хоружа Людмила Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри освітології та психолого-педагогічних наук

Детальніше

 

Розвиток освіти в історико-педагогічних дискурсах

Науковий керівник: Іванюк Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та психолого-педагогічних наук

Детальніше

Факультет музичного мистецтва і хореографії

Проблеми духовного розвитку особистості в системі неперервної мистецької освіти

Науковий керівник: Олексюк Ольга Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музикознавства та музичної освіти

Детальніше

Факультет образотворчого мистецтва і дизайну

Духовне зростання особистості під призмою теорії та практики мистецтва і дизайну

Науковий керівник: Школьна Ольга Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри декоративного мистецтва і дизайну

Детальніше

Факультет журналістики

Дослідження мовного і медійного дискурсів у комунікативному та лінгвокультурному аспектах

Науковий керівник: Семенюк Олег Анатолійович, професор, доктор філологічних наук, професор кафедри міжнародної журналістики

Детальніше

Факультет інформаційних технологій та математики

Розвиток цифрової компетентності учнів та працівників освіти

Науковий керівник: Морзе Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри комп’ютерних наук

Детальніше