Центр технологій дистанційного навчання

 

English version

The aims of the Centre of distant study technologies are:

 • carrying out research on e-learning;
 • providing the university with resources for digitalization of learning process using distant learning and blended learning technologies;
 • providing the university teachers with information, organizational and technical support on creating educational video materials (video lectures, webinars, screencasts, video guides, online conferences) and implementation of innovative pedagogical technologies into e-learning courses;
 • monitoring and adaptation of international experience on e-learning tools utilization.

The main tasks of the Centre are:

 • providing functioning of distant learning studios;
 • conducting master classes and online lessons for teachers on preparation, creation (recording and editing) and implementation of video materials (video lectures, webinars, screencasts, video guides, online conferences);
 • consulting on e-learning, e-collaboration and e-communication implementation;
 • actualization of the center’s web-site resources in accordance with the needs of the university community;
 • conducting research on e-learning;
 • development the ecosystem for continuous professional development of teachers.

For more information about the Centre activities click the link.

 

Мета діяльності Центру технологій дистанційного навчання:

 • проведення наукових досліджень з питань e-learning;
 • забезпечення Університету ресурсами для цифровізації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного та змішаного навчання;
 • надання викладачам Університету інформаційної, організаційної та технічної підтримки щодо створення навчальних відеоматеріалів (відеолекцій, вебінарів, скрінкастів, відеоінструкцій, онлайн-конференцій) та впровадження інноваційних педагогічних технологій в електронні навчальні курси;
 • моніторинг та адаптація світового досвіду використання інструментів e-learning.

Основні завдання Центру:

 • забезпечення роботи студій дистанційного навчання;
 • проведення майстер-класів та онлайн-занять для викладачів щодо підготовки, створення (запису та монтажу) та впровадження відеоматеріалів (відеолекцій, вебінарів, скрінкастів, відеоінструкцій, онлайн-конференцій);
 • консультування з приводу організації e-learning, електронної співпраці та комунікації;
 • актуалізація ресурсів сайту Центру ТДН відповідно до потреб грінченківської спільноти;
 • проведення наукових досліджень з питань e-learning;
 • розробка екосистеми неперервного підвищення кваліфікації викладачів.

З діяльністю Центру можна ознайомитись за посиланням.

Youtube-канал Центру

Графік роботи Студій дистанційного навчання