Центр вебометрії та інформаційних систем

 

English version

 

The aims of the Centre for Webometry and information systems of IT in Education Laboratory are:

 • ensuring the participation of the University in the world, European and national rankings;
 • monitoring of European and world university performance indicators;
 • development and implementation of the program, technical, methodological and organizational tools of representation of the University in the webspace;
 • research of modern methods and technologies of webometric data analysis;

The main tasks of the Centre are:

 • developing appropriate recommendations for the effective representation of the University in the ratings;
 • creation of visual design for University web resources;
 • development of standards of quality of web resources of the University;
 • quality control and monitoring of the University web resources;
 • content filling of the central web-resources of the University.

 

Мета діяльності Центру вебометрії та інформаційних систем:

 • забезпечення участі Університету в рейтингах світового, європейського та загальнонаціонального значення;
 • проведення моніторингу загальноєвропейських та світових індикаторів ефективності діяльності університетів;
 • розроблення та впровадження програмно-технічних, методичних та організаційних інструментів представлення Університету у веб-просторі;
 • дослідження сучасних методик та технологій вебометричного аналізу даних;

 

Основні завдання Центру:

 • розроблення відповідних рекомендацій щодо ефективного представлення Університету в рейтингах;
 • створення візуального дизайну для веб-ресурсів Університету;
 • розроблення стандартів якості веб-ресурсів Університету;
 • контроль якості та диспетчирування стану веб-ресурсів Університету;
 • наповнення контентом центральних web-ресурсів Університету.