Змістовий модуль "ІКТ"

У березні та на початку квітня 2020 року для науково-педагогічних співробітників Університету Грінченка було проведено три сесії змістового модуля «ІКТ» у режимі онлайн, відповідно до упровадження дистанційної форми навчання. Заступник завідувача НДЛ інформатизації з питань змісту та дослідження Василенко С.В. адаптувала план тренінгових занять та трансформувала матеріали з метою зміщення акцентів створюваних завдань для виконання їх студентами у дистанційному режимі.

Тренінги за змістовим модулем «ІКТ» для співробітників Університету Грінченка

19, 22 жовтня 2018 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

23 та 27 листопада 2017 року для науково-педагогічних співробітників Київського університету імені Бориса Грінченка було проведено тренінг за змістовим модулем «Інформаційно-комунікаційні технології», розроблений авторським колективом НДЛ інформатизації освіти під керівництвом проректора з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Морзе Наталії Вікторівни. 

У лютому 2018 року співробітники Київського університету імені Бориса Грінченка знову мали чергову нагоду взяти участь у тренінгу за змістовим модулем «Інформаційно-комунікаційні технології», який розроблено авторським колективом НДЛ інформатизації освіти під керівництвом проректора з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України Морзе Наталії Вікторівни.

З метою формування та розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності та підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників Університету Грінченка 3 та 7 листопада 2016 року заступником завідувача НДЛ інформатизації з питань змісту та досліджень Василенко С.В. та провідним науковим співробітником НДЛ інформатизації освіти Житєньовою Н.В. вже вдруге було проведено тренінг за змістовим модулем «Інформаційно-комунікаційні технології». Автором робочої програми модуля та керівником проекту є проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Морзе Наталія Вікторівна. До участі були запрошені викладачі, старші викладачі, доценти, професори, а також завідувачі кафедр та заступники директорів/деканів структурних підрозділів Університету Грінченка.