Цифровий модуль

Цифровий модуль у 2021/22 навчальному році

2021/22 навчальний рік
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

З 15 жовтня по 23 листопада 2020 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка проходило навчання за Цифровим модулем відповідно до Програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Тренінги за змістовим модулем «ІКТ» для співробітників Університету Грінченка

19, 22 жовтня 2018 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

У березні та на початку квітня 2020 року для науково-педагогічних співробітників Університету Грінченка було проведено три сесії змістового модуля «ІКТ» у режимі онлайн, відповідно до упровадження дистанційної форми навчання. Заступник завідувача НДЛ інформатизації з питань змісту та дослідження Василенко С.В. адаптувала план тренінгових занять та трансформувала матеріали з метою зміщення акцентів створюваних завдань для виконання їх студентами у дистанційному режимі.

У лютому 2018 року співробітники Київського університету імені Бориса Грінченка знову мали чергову нагоду взяти участь у тренінгу за змістовим модулем «Інформаційно-комунікаційні технології», який розроблено авторським колективом НДЛ інформатизації освіти під керівництвом проректора з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України Морзе Наталії Вікторівни.