Цифровий модуль

З 15 жовтня по 23 листопада 2020 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка проходило навчання за Цифровим модулем відповідно до Програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

У березні та на початку квітня 2020 року для науково-педагогічних співробітників Університету Грінченка було проведено три сесії змістового модуля «ІКТ» у режимі онлайн, відповідно до упровадження дистанційної форми навчання. Заступник завідувача НДЛ інформатизації з питань змісту та дослідження Василенко С.В. адаптувала план тренінгових занять та трансформувала матеріали з метою зміщення акцентів створюваних завдань для виконання їх студентами у дистанційному режимі.

У лютому 2018 року співробітники Київського університету імені Бориса Грінченка знову мали чергову нагоду взяти участь у тренінгу за змістовим модулем «Інформаційно-комунікаційні технології», який розроблено авторським колективом НДЛ інформатизації освіти під керівництвом проректора з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України Морзе Наталії Вікторівни.

Тренінги за змістовим модулем «ІКТ» для співробітників Університету Грінченка

19, 22 жовтня 2018 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

23 та 27 листопада 2017 року для науково-педагогічних співробітників Київського університету імені Бориса Грінченка було проведено тренінг за змістовим модулем «Інформаційно-комунікаційні технології», розроблений авторським колективом НДЛ інформатизації освіти під керівництвом проректора з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Морзе Наталії Вікторівни.